ПЛАН ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА» на 2019 рік

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (оцініть матеріал)
Loading...

І. ВСТУП

 

Обґрунтування головних напрямків

плану організаційних заходів ЦРЛ, основні завдання на 2019 рік

 

Основним завданням медичної служби є забезпечення покращення стану здоров’я населення, продовження тривалості та якості його життя.

Аналізуючи стан здоров’я населення міста за 9 місяців  2018 року, необхідно відмітити, що ряд показників в порівнянні з минулим роком покращився:зменшилась смертність населення з 9,58 до 9,08, в працездатному віці 2,79 до 2,63 на 1 тис. населення, від туберкульозу з 7,8 до 6,7 , захворюваність на злоякісні новоутворення з 248,1 до 244,5, наркоманію з 26,0 до 18,2  на 100 тис. населення, питома вага злоякісних новоутворень, виявлених в IV стадії захворювання з 8,5% до 8,0%, знизився рівень первинної  інвалідності серед дорослого населення з 24,52 до 24,26, осіб працездатного віку з 28,01 до 26,44, дитячого населення з 18,2 до 16,4 на 10 тис. населення.

В практику роботи лікарні впроваджувались нові технології, втілено 153 нові лікувально-діагностичні методики, економічна ефективність 281773,9 грн. Збільшилась витрати бюджетних коштів на 1 жителя з 981,07 грн. до 1105,92 грн.

Разом з тим, ряд показників погіршився: зросла смертність немовлят з 1,8 до 6,4, перинатальна смертність з 3,9 до  9,7, мертвонароджуваність з 1,9 до 4,8, рання неонатальна смертність  з 1,9 до 4,8 на 1 тис. народжених, захворюваність на туберкульоз органів дихання з 29,1 до 29,3, в тому числі на деструктивну форму з 2,2 до 5,6 на 100 тис. населення,  зменшились витрати на  пільгові рецепти інвалідів, ветеранів війни з 26,09 до 8,66 грн., на безкоштовне дитяче харчування з 18686,67 грн. до 2601,18 грн. з розрахунку на 1 дитину, зубне протезування ветеранів війни з 30,87 грн. до 29,90 грн. на 1 особу, залучення позабюджетних коштів на 1 мешканця з 147,02 грн. до 113,41 грн.

Залишаються невирішеними питання укомплектування кадрами первинної ланки, недостатнє фінансування національних та регіональних програм, забезпечення   медичною апаратурою та санітарним автотранспортом підрозділів охорони здоров’я, створення Центру первинної медико-санітарної допомоги  в м. Конотоп, відкриття якого планувалось ще в 2016 році.

Основні напрямки діяльності галузі охорони здоров’я населення в 2019 році:

  • покращення якості надання спеціалізованої медичної допомоги населенню шляхом забезпечення виконання лікарями закладу вимог протоколів обстеження та лікування хворих, затверджених Міністерством охорони здоров’я України ;
  • забезпечення виконання заходів національних та регіональних медико-соціальних програм;
  • реформування галузі охорони здоров’я, у тому числі на засадах сімейної медицини, оптимізація ліжкового фонду;
  • впровадження медичного страхування, як складової частини системи медичного обслуговування;
  • зміцнення матеріально-технічної бази ЛПЗ міста, технічне переоснащення закладів охорони здоров’я сучасним обладнанням;
  • впровадження електронної системи охорони здоров’я (eHealth) МОЗ України;
  • покращення рівня інформованості населення з питань здорового способу життя, профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб, онкологічних захворювань, туберкульозу.

 

ІІ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ДОРУЧЕННЯ ГОЛОВИ ОДА, РДА, НАЧАЛЬНИКА УОЗ, НАКАЗИ МОЗ І УОЗ, ПРО ЩО ІНФОРМУЮТЬСЯ ВИЩІ ІНСТАНЦІЇ

№ п/п Назва  заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Наказ управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації від 28.03.2011 № 268 «Про інформаційну підтримку   реформування охорони здоров’я» Щоквартально

до 25 числа

останнього місяця кварталу

Заступники головного лікаря,

завідувач інформаційно-аналітичного відділу

2. Наказ УОЗ Сумської обласної державної адміністрації від 21.10.2015 № 927-ОД  «Про оптимізацію закладів охорони здоров’я Сумської області» Щоквартально

до 25 числа

останнього місяця кварталу

Заступник головного лікаря з медичної частини
3. Розпорядження голови Сумської ОДА від 04.04.2016 №163-ОД «Про затвердження нормативів забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» Щомісячно до 28 числа Заступник головного лікаря з медичної частини
4. Наказ УОЗ ОДА від 09.06.2016 №491-ОД «Про забезпечення виконання покрокового плану оптимізації ліжкового фонду закладів охорони здоров’я Сумської області» Щомісячно до 30 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, головний бухгалтер
5. Наказ УОЗ ОДА від 19.10.2012 №827 «Про затвердження плану заходів по виконанню Концепції управління якості медичної допомоги у галузі охорони здоров’я на період до 2020р.». Щопівріччя до 1 числа Заступник головного лікаря по медичній частині
6. Наказ УОЗ Сумської ОДА від 26.06.2012 №517 «Про проведення модернізації первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги». Щоквартально до 5 числа Заступник головного лікаря з  медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
7. Наказ УОЗ від 10.10.2017 №683-ОД «Про забезпечення медичною допомогою трудових мігрантів» Щорічно до 05.12 Заступник головного лікаря з медичної частини, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
8. Розпорядження міського голови від 17.07.2017 №231-ОД «Про створення комісії з питань розслідування нещасних випадків невиробничого характеру» Щоквартально до 15 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, провідний інженер з охорони праці
9. Розпорядження міського голови від 15.02.2017 №22-ОД «Про забезпечення надання цілодобової ургентної медичної допомоги населенню міста» До 01.02.2019р. Заступник головного лікаря з медичної частини
10. Наказ УОЗ від 18.10.2012 №819 “Про організацію надання інформації про побічну дію лікарських засобів”. Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря з медичної частини, районний терапевт
11. Наказ УОЗ ОДА від 02.07.2016 №548 «Про випровадження медико-технологічної документації зі стандартизації медичної допомоги при медикаментозній алергії, включаючи анафілаксію в ЛПЗ області» Щоквартально до 25 числа Заступник головного лікаря з медичної частини
12. Наказ УОЗ ОДА від 16.04.2015 №341-ОД «Про організацію забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет» Щомісячно

до 5 числа

Районний ендокринолог
13. Обласна цільова програма «Програма розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 2017-2020 роки» (розпорядження голови СОДА від 16.03.2017 №138-ОД). Щоквартально

до 25 числа

останнього місяця кварталу

Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
14. Наказ УОЗ ОДА від 16.09.2013 №630-ОД «Про організацію медичного огляду громадян на військову службу за контрактом». До 15.12.2019р. Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
15. Наказ УОЗ ОДА від 11.02.2016 №98-ОД «Про вдосконалення роботи закладів охорони здоров’я області по відбору та направлення хворих до реабілітаційних центрів, санаторно-курортних відділень» Щоквартально до 5 числа Завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення
16. Наказ УОЗ ОДА від 20.03.2012 №215 «Про забезпечення контролю за роботою денних стаціонарів лікувально-профілактичних закладів області». Щомісячно до 15 числа Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
17. Наказ УОЗ від 10.02.2017 №88-ОД «Про заходи щодо забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» Щорічно до 5 січня Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
18. Наказ УОЗ ОДА від 16.08.2012 №645 «Про затвердження заходів УОЗ на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012р. «Про затвердження Державної цільової програми Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року». До 05.01.2019р. Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
19. Обласна цільова комплексна програма «Молодь Сумщини на 2016-2020 роки», затверджена рішенням обласної ради сьомого скликання. Щоквартально

до 25 числа

останнього місяця кварталу

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
20. Наказ МОЗ України від 26.09.2016 №996 «Про внесення змін до деяких наказів МОЗ України, УОЗ від 11.04.2017 №275-ОД «Про затвердження складу групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації» Щомісячно за 5 числом наступного за звітним місяцем

Щорічно до 20 січня

Лікар епідеміолог

 

 

Завідувач інформаційно-аналітичного відділу

21. Спільний наказ Міністерства молоді та спорту, МОЗ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, МВС України, Держдепартаменту України з виконання покарань від 11.06.2006р. №1983/388/462/221/556/596/106 «Про затвердження взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах». Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
22. Наказ УОЗ ОДА від 02.10.2013 №784-ОД «Про впровадження нових форматів моніторингових показників в області». Щоквартально до 1 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча жіночою консультацією
23. Наказ УОЗ ОДА від 24.06.2014 №534-ОД/61-с «Про затвердження плану заходів щодо підтвердження статусу території вільної від поліомієліту». Щоквартально до 2 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
24. Наказ УОЗ ОДА від 12.02.2015 №126-ОД «Про затвердження плану заходів щодо впровадження проекту «Комплексна медична допомога під час небажаної вагітності» До 5 січня Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
25. Наказ УОЗ від 14.06.2018 №480-ОД «Про затвердження плану невідкладних заходів щодо вирішення виявлених проблемних питань з виконання заходів протидії ВІЛ/СНІДу у Сумській області» Щороку до 15.03. Районний інфекціоніст
26. Наказ УОЗ ОДА від 21.08.2010 №725 «Про удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції та введення щоквартальної звітності щодо обліку консультування і тестування населення». Щоквартально до 10 числа Районний інфекціоніст
27. Наказ УОЗ ОДА від 19.09.2016 №737-ОД «Про впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних вірусних гепатитах «С» у ЛПЗ області» Щоквартально до 25 числа останнього місяця Заступник головного лікаря з медичної частини , районний інфекціоніст
28. Лист Департаменту соціального захисту населення від 22.08.2017 №02.1/3143 «Щодо інформації про внутрішньо-переміщених осіб з Автономної Республіки Крим» Щомісячно до 20 числа Заступник головного лікаря з медичної частини
29. Наказ УОЗ ОДА від 06.05.2009 №339 «Про впровадження рекомендованого середньодобового набору продуктів харчування для ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах». Щоквартально до 5 числа Лікар-організатор по ВВ
30. Наказ УОЗ від 28.12.2011 №975 «Про забезпечення інвалідів слуховими апаратами» Щоквартально до 5 числа Лікар-організатор по ВВ
31. Лист ДЗ «Український науково-практичних центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» від 19.08.2014р. №369 «Про медичне обслуговування постраждалих в зоні АТО» та «Інформацію про осіб, які отримали поранення (травму або каліцтво) у зоні проведення АТО та потребують протезування». Щопонеділка

Щочетверга

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
32. Наказ УОЗ ОДА від 31.05.2012р. №449 «Про реалізацію державних програм щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС». Щоквартально до 1 числа місяця наступного за звітним Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча дитячої поліклініки
33. Наказ УОЗ від 22.03.2016 №212-ОД «Про впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при стабільній ішемічній хворобі серця у лікувально-профілактичних закладах області» Щоквартально до 25 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, районний кардіолог
34. Наказ УОЗ від 14.03.2006 №272 “Про затвердження Порядку проведення обов’язкового профілактичного огляду певних категорій населення на виявлення туберкульозу”. Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний фтизіатр
35. Наказ УОЗ ОДА від 31.08.2015 №766-ОД «Про збір та аналіз інформації з виявлення туберкульозу серед тимчасово внутрішньо переміщених осіб» Щомісячно до 5 числа Районний фтизіатр
36. Наказ УОЗ ОДА від 16.02.2016 №105-ОД «Про посилення виконавської дисципліни» Щоквартально Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
37. Наказ УОЗ ОДА від 02.02.2010 № 83 “Про удосконалення надання виїзної планово-консультативної та організаційно-методичної допомоги”. Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці
38. Наказ УОЗ ОДА від 21.11.2013 №934-ОД «Про затвердження заходів щодо забезпечення реалізації та гарантії права громадян на звернення». Щопівроку до 2 числа Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
39. Наказ УОЗ від 14.02.2017 №117-ОД «Про надання інформації щодо осіб з тілесними ушкодженнями» Щоквартально до 25 числа Заступник головного лікаря з медичної частини
40. Наказ УОЗ від 21.08.2017 №559-ОД «Про покращення медичного забезпечення мешканцям села» Щорічно до 01.02. Завідувач інформаційно-аналітичного відділу
41. Наказ УОЗ ОДА від 31.08.2016 №686-ОД «Про оптимізацію офтальмологічної допомоги в Сумській області» Щоквартально до 1 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, районний офтальмолог
42. Наказ УОЗ ОДА від 24.06.2016 №532-ОД «Про удосконалення організаційних заходів щодо профілактики сліпоти та інвалідності, забезпечення доступності пацієнтів до спеціалізованої та високоспеціалізованої офтальмологічної допомоги в Сумській області» Щоквартально до 1 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, районний офтальмолог
43. Наказ УОЗ ОДА від 08.06.2015 №531-ОД «Про удосконалення проведення замісної підтримуючої терапії особам із психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опоїдів в Сумській області» Щоквартально до 5 числа Районний нарколог
44. Наказ УОЗ ОДА від 17.12.2015 №1108-ОД «Про затвердження плану організаційних заходів УОЗ по профілактиці та лікуванню стоматологічних захворювань  на 2016-2020р.р.» Щоквартально Районний стоматолог
45. Розпорядження міського голови від 19.09.2018 №171-ОД «Про організацію закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти та посилення контролю за їх проведенням» Щоквартально до 10 числа Головний бухгалтер
46. Розпорядження голови СОДА від 22.04.2016 №206-ОД «Про заходи щодо забезпечення виконання дохідної частини місцевих бюджетів, економічного і раціонального використання бюджетних коштів та недопущення втрат місцевих бюджетів» Щоквартально до 12 числа Головний бухгалтер
47. Наказ УОЗ ОДА від 24.02.2015 №158-ОД «Про посилення контролю за фінансуванням програм» Щомісячно

до 3 числа

Заступник головного лікаря з медичної частини
48. Наказ УОЗ ОДА від 04.12.2017 № 838-ОД «Про затвердження плану заходів з питань реалізації в області реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року» Щоквартально до 1 числа Головний бухгалтер
49. Наказ УОЗ ОДА від 12.12.2017 №853-ОД «Про надання інформації  про випадки опіків серед дітей» Щомісячно до 28 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний хірург
50. Наказ УОЗ ОДА від 16.03.2018 №139-ОД  «Про затвердження заходів щодо виконання обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017-2021 року в сфері охорони здоров’я області» Щорічно до 20 січня Заступники головного лікаря з медичної частини та по дитинству та допомозі при пологах, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
51. Наказ УОЗ ОДА від 13.03.2018 №201-ОД «Про затвердження плану заходів управління охорони здоров’я на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності» Щоквартально до 30 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
52. Наказ УОЗ ОДА від 15.03.2018 №213-ОД «Про забезпечення медичною допомогою внутрішньо переміщених осіб» Щороку до 5 числа та окремо згідно термінів зазначених в наказі Заступники головного лікаря з медичної частини та по дитинству та допомозі при пологах, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
53. Наказ УОЗ ОДА від 13.03.2018 №205-ОД «Про удосконалення організації кардіологічної допомоги населення Сумської області» Щороку до 10 січня Заступник головного лікаря з медичної частини, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний кардіолог
54. Наказ УОЗ ОДА від 13.03.2018 №206-ОД «Про організацію в області медичної допомоги учасникам АТО та членам сімей загиблих» Щомісячно до 25 числа Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікар-організатор ВВ
55. Наказ УОЗ ОДА від 02.04.2018 №266-ОД «Про моніторинг реалізації урядової програми «Доступні ліки» в Сумській області» Щомісячно до 5 числа Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, головний бухгалтер
56. Наказ УОЗ ОДА від 03.03.2018 №270 «Про організацію впровадження в Сумській області реформи охорони здоров’я на первинному рівні» Щомісячно до 30 числа Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
57. Розпорядження Сумської ОДА від 30.03.2018 №207-ОД «Про стан надання медичної допомоги хворим з серцево-судинними та онкологічними захворюваннями» До 05.01.2019 Головний бухгалтер
58. Наказ УОЗ ОДА від 02.05.2018 №358-ОД «Про удосконалення заходів по покращенню надання допомоги хворим та недоношеним новонародженим» Щороку до 15 липня та 15 січня Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
59. Розпорядження голови Сумської ОДА від 22.05.2018 №311-ОД «Про затвердження плану спроможності мереж надання первинної медичної допомоги в Сумській області» Щоквартально до 7 числа Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
60. Наказ УОЗ ОДА від 04.06.2018 №445-ОД «Про реалізацію обласної програми розвитку паліативної допомоги на 2018-2020р.р.» Щороку Заступник головного лікаря з медичної частини, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний онколог
61. Наказ УОЗ ОДА від 15.06.2018 №415-ОД «Про затвердження плану заходів управління охорони здоров’я з реалізації комплексної обласної програми «Правопорядок» на 2016-2020р.р» Щопівроку до 1 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
62. Розпорядження міського голови від 26.03.2018 №49-ОД «Про план впровадження енергозберігаючих заходів в м. Конотоп» Щокварталу до 15 числа Головний бухгалтер
63. Наказ УОЗ ОДА від 09.02.2018 №116-ОД «Про організацію виконання в області Закону України» Щомісячно до 15 та 30 числа Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, головний економіст
64. Наказ УОЗ ОДА від 23.10.2018 №809-ОД «Про внесення змін до наказу управління охорони здоров»я Сумської ОДА від 09.02.2018 №116-ОД» Щомісячно до 1 числа Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, головний економіст

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Результати основних показників роботи обговорити на виробничих зборах з медичними працівниками в структурних підрозділах ЛПЗ міста, розробити заходи по їх покращенню. До 20 січня Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці
2. Заслухати на засіданні виконкому міської ради питання виконання міської цільової соціальної програми «Охорони здоров’я жителів м. Конотоп на 2016-2018 роки» Лютий Заступники головного лікаря, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
3. Заслухати на апаратній нараді при міському голові про стан епідемічної ситуації щодо захворюваності на грип та ГРВІ в місті Листопад Районний інфекціоніст
4. Приймати участь в проведенні:
4.1. – міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ/СНІД Щоквартально Районний фтизіатр, районний інфекціоніст
4.2. – міської надзвичайної протиепідемічної комісії Щоквартально Районний інфекціоніст
4.3. – засіданні комісій по попередженню малюкової та материнської смертності при міськвиконкомі, райдержадміністрації та ЦРЛ. Щоквартально Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний акушер-гінеколог
4.4. – засіданнях міської  та районної комісій у справах неповнолітніх по розгляду правопорушень підлітками. Щоквартально Районний нарколог
5. На виконання наказу МОЗ України від 31.05.2002 №197 «Про рейтингову оцінку стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я» забезпечити постійний моніторинг за визначеними показниками здоров’я населення та подання щомісячної, щоквартальної та щорічної оцінки здоров’я населення в обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики м. Суми.  Проводити аналіз показників, результати заслуховувати на оперативних нарадах у головного лікаря.

 

Щоквартально Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці
6. Продовжити спеціалізовану виїзну планово-консультативну та організаційно-методичну допомогу населенню району районними фахівцями із ЦРЛ згідно наданих заявок від закладів первинної ланки. Відповідно до графіків Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці
7. Виготовити довідник основних показників роботи лікувально-профілактичних закладів району за 2018 рік. І квартал Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
8. Проводити спільні наради з керівниками служби Е(Ш)МД щодо взаємодії при наданні невідкладної медичної допомоги мешканцям району на догоспітальному та ранньому госпітальному Щоквартально Заступники головного лікаря, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення

 

ІV. ЗАХОДИ ПО ЗМІЦНЕННЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ, КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДІЮЧИХ УКАЗІВ, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ПОСТАНОВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, РОЗПОРЯДЖЕНЬ ОДА, РІШЕНЬ СЕСІЙ ОБЛАСНОЇ РАДИ,  НАКАЗІВ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. Забезпечити виконання наказу УОЗ від 12.10.2015 №880-ОД «Про затвердження Регламенту управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації», та відповідного наказу по ЦРЛ. Щомісячно Заступники головного лікаря, районні фахівці
2. Про хід виконання наказу УОЗ від 21.11.2013 №934-ОД «Про затвердження заходів щодо забезпечення реалізації та гарантії права громадян на звернення» та рішення  колегії УОЗ від 31.08.2017 №7 р.ІІ «Про стан роботи із зверненнями громадян та виконавської дисципліни в лікувально-профілактичних закладах області» заслуховувати на медичних радах та  оперативних нарадах. Щоквартально Заступники головного лікаря ЦРЛ, діловод
3.  Забезпечити щомісячний контроль за виконанням рішень колегій, оперативних та апаратних нарад управління, рад та комісій УОЗ. Дане питання щотижнево заслуховувати на оперативний нараді при головному лікарю ЦРЛ. Щомісячно, щотижнево Заступники головного лікаря ЦРЛ, діловод
4. Забезпечити виконання наказу УОЗ від 16.02.2016р. №105-ОД «Про посилення виконавської дисципліни». Про хід виконання заслухати на медичній раді. Щоквартально Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці
5. Забезпечити  дотримання вимог Закону України від 14.10.2014р. №1700-VIІ «Про запобігання корупції» зі змінами. Щомісячно Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці
6. Забезпечити дотримання вимог документування управлінської інформації в закладі згідно наказу УОЗ від 22.05.2018 №310-ОД «Про інструкцію з діловодства в УОЗ та відповідного наказу ЦРЛ від 06.08.2018 №506. Щоденно Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці, діловод

 

  1. ЗАХОДИ ПО ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ
№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Забезпечити  підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу згідно додатків №№6, 8. Підготувати лікарів та середній медперсонал до атестації згідно додатків №№ 7,9.

Підтримувати підвищення кваліфікації та атестації лікарів та середнього медичного персоналу  100%.

Щомісячно

 

Відділ кадрів ЦРЛ
2. Проводити заняття з резервом керівників структурних підрозділів з питань організації надання медичної допомоги населенню міста та району. Березень Заступник головного лікаря з медичної частини, начальник відділу кадрів
3. Про кадрове забезпечення та якісний склад медичного персоналу закладу, підвищення кваліфікації та атестації лікарів та середніх медичних працівників заслухати на оперативній нараді при головному лікарю. Грудень Відділ кадрів
4. Продовжити роботу по подальшому підвищенню професійних знань лікарів і середніх медичних працівників, для чого забезпечити проведення:

– конференцій молодших спеціалістів з медичною освітою

– занять з молодшими спеціалістами з медичною освітою району

– лікарсько-контрольних комісій по профілях

– роботу групи науково-медичної інформації

– днів фахівців, днів інформації

– клініко-анатомічних конференцій.

– медичної ради, в т.ч. з контролю якості

– оперативних нарад

 

Згідно додатків №1,2,3,10,

11,14

 

 

 

 

 

 

 

Заступники  головного лікаря, районні фахівці

 

 

5. Сприяти покращенню соціально-побутових умов для молодих спеціалістів. Щоквар-тально Адміністрація ЦРЛ, відділ кадрів

 

VІ. РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН).

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Продовжити надання кваліфікованої медичної допомоги в якості міжрайцентру хворим Буринського району з перспективою створення госпітального округу. Протягом року Головний лікар, заступники головного лікаря згідно розподілу обов’язків, завідувачі структурних підрозділів лікарні
2. Продовжити оптимізацію ліжкового фонду ЦРЛ в розрізі профілів: травматологічне – 10, урологічне – 5, гінекологічне – 5, отоларингологічне для дорослих – 10, ЛОР для дітей – 3  дерматовенерологічне – 5, кардіологічне – 5, гастроентерологічне – 6, очне – 4, проктологічні – 2,  інфекційне для дітей – 5, хірургічне для дорослих – 6, хірургічне для дітей – 3. Всього 64 ліжка. З 1 березня 2019 року Головний лікар, заступник головного лікаря з медичної частини
3. Забезпечити впровадження розпорядження голови ОДА від 22.05.2018 №311-ОД «Про затвердження плану спроможності мереж надання первинної медичної допомоги в Сумській області» Протягом року Головний лікар, заступники головного лікаря згідно розподілу обов’язків, головний бухгалтер, головний економіст, начальник відділу кадрів
4. Запланувати перекваліфікацію терапевтів та педіатрів первинної ланки на лікарів загальної практики-сімейної медицини. Протягом року Головний лікар, начальник відділу кадрів
5. Відкрити відділення невідкладної допомоги при наявності фінансування у відповідності наказу МОЗ України від 19.03.2018р. №304. IV квартал 2019 Головний лікар, головний бухгалтер, головний економіст
6. Відокремити консультативно-діагностичну поліклініку IV квартал 2019 Головний лікара, завідувач поліклініки по обслуговуванню дорослого населення, завідуюча поліклініки по обслуговуванню дитячого населення

 

VІІ.  ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЦРЛ  (ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ)

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Придбати для блоку кардіологічного відділення та палати інтенсивної терапії неврологічного відділення:

– кардіодефібрилятори ДКІ-Н-15ст;

– функціональні ліжка (2 шт);

– приліжковий монітор (2 шт).

ІІ квартал Головний лікар, головний бухгалтер
2. Придбати сучасне лікувально-діагностичне обладнання: бронхоскоп, біполярний резектоскоп, набір для лапароскопічних операцій (гінекологічних), приліжковий концентратор кисню, рентгенапарат з цифровою обробкою даних на 3 робочих місця, небулайзер при наявності фінансування. ІІ квартал Головний лікар, головний бухгалтер
3. Укомплектувати медичним обладнанням маніпуляційний кабінет дитячого соматичного відділення. ІІ – ІV квартал Головний лікар, головний бухгалтер
3. Забезпечити оснащення лікарів ЗПСМ амбулаторій первинної ланки медичним обладнанням: електрокардіографи (7 шт); отоофтальмоскопи (7 шт); кушетки-трансформери (6 шт)

та транспортом (1 автомобіль).

ІІ – ІV квартал Головний лікар, завідувачі поліклінік для обслуговування дорослого і дитячого населення
4. Провести капітальні ремонти:

– дитячого відділення;

– блоку кардіологічного відділення та палати інтенсивної терапії неврологічного відділення;

– розробка ПКД капітального ремонту інфекційного відділення та проведення капремонту із заміною вікон на сучасні енергозберігаючі;

– ліфтів у терапевтичному та хірургічному корпусах, та поліклініки по обслуговуванню дорослого населення;

– терапевтичного корпусу (заміна вікон та дверей);

– приймального відділення гінекологічного корпусу;

– приміщення амбулаторії ЗПСМ с. Підлипне (заміна каналізаційних труб, сантехніки та дверей).

ІІ – ІV квартал Головний лікар, головний бухгалтер
5. Провести ремонтні роботи:

– заміна вікон та дверей на нові енергозберігаючі в жіночій консультації.

ІІ – ІV квартал Головний лікар, головний бухгалтер

 

ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1 Підготувати до затвердження кошторис доходів і видатків загального, спеціального фондів із відповідними розрахунками, які обґрунтовують показники видатків  та штатний  розпис ЦРЛ на 2019 рік. І квартал Головний бухгалтер, економічний відділ
2 Здійснювати контроль за використанням  енергоносіїв згідно затверджених лімітів. Щомісячно Економічний відділ
3 Проводити контроль за оплатою спожитих комунальних послуг та орендної плати орендарями. Щомісячно Головний бухгалтер
4 Забезпечити жорсткий контроль за економією бюджетних коштів та спрямування їх виключно на першочергові видатки. Щомісячно Головний бухгалтер, економічний відділ
5 Здійснювати співпрацю з благодійними фондами та страховими компаніями, що мають ліцензії на проведення добровільного медичного страхування. Щомісячно Економічний відділ, головний бухгалтер
6 Аналізувати  виконання діючих національних та регіональних програм. Щомісячно Головний бухгалтер, економічний відділ
7 При здійсненні видатків на капітальні ремонти у першу чергу проводити фінансування об’єктів по впровадженню енергозберігаючих заходів, встановлювати лише енергоефективні освітлювальні прилади. Щомісячно Економічний відділ, головний бухгалтер, начальник служби ремонту
8 Проводити розрахунки і економічний аналіз при заключенні договорів між лікарнею та сторонніми організаціями. Щомісячно Головний бухгалтер
9 Забезпечити надання оперативної інформації про середню заробітну плату. Щомісячно Економічний відділ
10 Проводити аналіз використання фонду заробітної плати. Щомісячно Економічний відділ
11 Продовжити роботу щодо організації та проведення закупівель товарів, робіт, послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VІІІ. Щомісячно Комітет з конкурсних торгів
12 Проводити розрахунки  вартості платних послуг. Щорічно Економічний відділ
13 Працювати в напрямку залучення додаткових коштів від підприємств, господарств міста та району для розвитку матеріально-технічної бази лікарні. Щомісячно Головний бухгалтер
14 Забезпечити контроль за використанням медикаментів та обладнання,  отриманих у централізованому порядку за кошти державного бюджету. Щомісячно Головний  бухгалтер
15 Проводити аналіз економічного розділу  рейтингових показників роботи ЦРЛ. Щомісячно Головний бухгалтер,  економічний відділ
16 Проводити аналіз фінансово-господарської діяльності лікарні. Щоквартально Економічний відділ
17 Організувати та провести роботи по підготовці лікарні до роботи в зимовий період. ІІІ квартал Економічний відділ, начальник служби ремонту
18 Забезпечити подання інформації про результати моніторингу впровадження державних соціальних нормативів надання медичної допомоги населенню в амбулаторно-поліклінічних умовах , затверджених наказами  МОЗ України від 28.12.2002 №502, 503, 507 від 05.05.2003 № 641/84. 1 раз у півріччя Економічний відділ
19 Подати до фінансового управління міської ради та УОЗ бюджетний запит  ЦРЛ на 2020 рік. ІІІ-ІV квартал Економічний відділ
20 Складати розрахунки по вартості обстежень застрахованих осіб та вартості лікування по окремим нозологіям. Щомісячно Економічний відділ
21 Складати документацію по взаєморозрахунках зі страховими компаніями та асистуючими компаніями. Щомісячно Економічний відділ, головний бухгалтер
22 Обраховувати вартість витрат по наданню медичної допомоги застрахованим особам. Щомісячно Економічний відділ, головний бухгалтер
23 Здійснювати  розподіл коштів, отриманих на видатки закладу від страхових компаній на потреби відділень. Щомісячно Заступник головного бухгалтера

 

VІІІ.  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ДОСЯГНЕНЬ МЕДИЧНОЇ НАУКИ

 ТА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1 Провести аналіз впровадження в практику роботи структурних підрозділів лікарні нововведень згідно плану УОЗ та ініціативних методик за 2018 рік та І півріччя 2019 року. Заслухати на оперативній нараді зав. відділень та служб. Січень

Липень

Заступник головного лікаря по медичній частині, районні фахівці
2 Забезпечити виконання обласного плану впровадження медико-біологічних і науково-технічних  нововведень та плану ініціативних методик ЦРЛ на 2019 рік. Про хід виконання плану заслухати на оперативній нараді.  

Жовтень

Заступник головного лікаря по медичній частині
3 Для ознайомлення лікарів з новими медичними препаратами та новими методами досліджень, проводити лікарські конференції із запрошенням   працівників аптечної мережі та фахівців третинного рівня. Щоквартально Заступник головного лікаря по медичній частині
4 Аналіз відвідувань науково-медичної бібліотеки лікарями ЦРЛ, інформацію про нові медичні видання заслуховувати на лікарських конференціях. Щоквартально Заступник головного лікаря по медичній частині, завідуюча НМБ
5 Згідно плану роботи групи науково-медичної інформації готувати та проводити з лікарями “День інформації”, “День фахівця”. Щоквартально Заступник головного лікаря по медичній частині
6. Забезпечити звітність районних фахівців про впровадження нових методів лікування та діагностики на лікарських конференціях. Щомісячно згідно додатку №3 Заступник головного лікаря по медичній частині, районні фахівці

 

ІХ. ЗАХОДИ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ.

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Постійно контролювати проходження комплексного медичного огляду демобілізованих із зони АТО, ВВ. Щомісячно Завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення, лікар-організатор по ВВ
2. Продовжити впровадження урядової програми «Доступні ліки» згідно Постанов КМУ від 17.03.2017року № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», від 10.03.2017 р. № 181 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань». Щомісячно Завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення
3. Забезпечити виконання плану профщеплень населення згідно наказів МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» та від 18.05.2018 №947 «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні», провести заняття з лікарями та медичними сестрами амбулаторно-поліклінічної мережі з наступним заліком. Щомісячно Заступники головного лікаря,

Лікар –інфекціоніст

4. Продовжити впровадження в роботу Постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2014р. №333 «Про затвердження порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» та наказу МОЗ України від 07.08.2015р. №494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» Січень Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
5. Проводити аналіз смертності населення та якість оформлення документації на померлих по ЛПЗ на виконання наказу МОЗ України від 08.08.2006р. №545  „Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті” з наступним  обговоренням  на медичній раді, оперативній нараді в поліклініці та заняттях з завідуючими сільських ЛПЗ. Щоквар-тально згідно плану ЦРЛ Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча відділенням ЗПСМ, районний терапевт
6. Постійно контролювати виконання наказу МОЗ України від 28.11.2012р. № 1095/955/119 «Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ закладами охорони здоров’я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини» та наказу УОЗ №71/367/349/01-24 від 28.05.2015р. «Про порядок взаємодії працівників правоохоронних органів та медичних закладів Сумської області при встановлені факту смерті людини». Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча відділенням ЗПСМ, районний терапевт
7. Продовжувати надання паліативної медичної допомоги невиліковно хворим пацієнтам згідно наказів МОЗ України від 24.04.2012р. №311 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі та від 21.01.2013р. №41 «Про організацію паліативної допомоги в Україні». Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
8. Посилити контроль за  стаціонарним оздоровленням постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС шляхом проведення експертних оцінок, результати заслуховувати  на оперативній нараді в дорослій поліклініці. Щоквартально Лікар – організатор

ЧАЕС

9. Систематично аналізувати обґрунтованість направлень хворих на стаціонарне лікування та якість оформлення медичної документації. Виявлені дефекти обговорювати на оперативній нараді в дорослій поліклініці. Щоквартально Заступники головного  лікаря, завідуюча відділенням ЗП-СМ.

 

10. Забезпечити оздоровлення призовної молоді згідно заключень призовної комісії. Червень

Липень

Жовтень

Листопад

Районні фахівці
11. Проводити контроль за використанням денних стаціонарів та стаціонарів вдома шляхом проведення експертних оцінок медичної документації, які заслухати на медичній раді. Щоквар-тально, вересень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча відділенням ЗП-СМ, районні фахівці

 

 

Х.  ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ЯКОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЗНИЖЕННЮ ЗАХВОРЮВАНОСТІ З ТИМЧАСОВОЮ  ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ТА ЧТХ ХВОРИХ

№ п/п Назва заходів

 

Термін виконання Виконавці

 

Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Проводити аналіз показників первинного виходу на інвалідність по нозологічним групам та галузям виробництва.

Результати аналізу заслуховувати на:

–  підсумкових медичних радах

–  оперативних нарадах в лікарні

 

 

січень, липень

квітень, жовтень

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці
2. На виконання наказу УОЗ ОДА від 23.03.2009р. №188 «Про порядок роботи реабілітаційних комісій лікувально-профілактичних закладів області» покращити якість роботи реабілітаційної комісії лікувального закладу та повноцінне проведення реабілітаційних заходів кожному потребуючому інваліду. Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці
3. На виконання наказу УОЗ від 25.03.2013р. №228-ОД «Про обґрунтованість направлення лікувально-профілактичними закладами області хворих на медико-соціальні експертні комісії  для встановлення групи інвалідності» забезпечити контроль якості медичного обстеження, своєчасності та обґрунтованості направлення громадян на медико-соціальні експертні комісії. Кожен випадок необґрунтованого направлення розглядати на медичній раді з контролю якості, з оформленням протоколу . Копії протоколів надавати до Конотопської МСЕК. Щоквартально Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці
4. Активізувати роботу в частині сумісних засідань фахівців реабілітаційної комісії лікувального закладу та медико-соціальних експертних комісій з метою контролю виконання заходів та корекції індивідуальної програми реабілітації інваліда. Щоквартально Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, голова ЛКК, районні фахівці
5. Забезпечити контроль за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності за всіма формами контролю згідно наказу МОЗ України від 09.04.2008 р. № 189 «Про затвердження положення про експертизу тимчасової непрацездатності»,  наказу УОЗ Сумської ОДА від 08.10.2009р. № 667, наказів МОЗ України від 13.11.2001р. № 455 «Про затвердження інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», та від 03.10.2004р. № 532/274/136-ос/1406 «Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності»  та відповідних наказів по закладу.  

Згідно визначених наказами термінів

Заступник  головного  лікаря по медичній частині, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, голова ЛКК, районні фахівці
6. Здійснювати контроль за своєчасним направленням хворих на МСЕК при наявності у них ознак стійкої втрати працездатності, якістю оформлення посильного листа (форма №088) з метою зменшення дефектів при направленні хворих на медико-соціальні експертні комісії для встановлення групи інвалідності. Результати дефектів розглядати на лікарських конференціях. Щоквартально Голова ЛКК, районні фахівці
7. Проводити розбір випадків неякісної експертизи тимчасової непрацездатності та допущених лікарями помилок. Результати розглядати на лікарських конференціях. Щоквартально Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, голова ЛКК
8. Провести заняття з лікарями ЦРЛ по діючим інструктивним матеріалам з ЕТН, правилам направлення хворих на МСЕК. І квартал Голова ЛКК
9. Проводити аналіз якості реабілітаційного лікування хворих та інвалідів працездатного віку. Результати заслуховувати на оперативних нарадах. Щоквартально Заступники головного лікаря,

районні фахівці

10. Проводити інструктаж з лікарями, які приходять на роботу, про порядок видачі листків непрацездатності. Щомісячно Голова ЛКК
11. Проводити експертні оцінки якості диспансеризації хворих, що отримали групу інвалідності вперше. Виявлені недоліки заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквартально Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці
12. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. №1301 «Про затвердження порядку забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» контролювати забезпечення кожного потребуючого інваліда технічними та іншими виробами медичного призначення згідно індивідуальної програми реабілітації інваліда. За потребою Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, головний бухгалтер
13. Забезпечити проведення відновного лікування осіб з обмеженими фізичними можливостями та з інвалідністю на реабілітаційних ліжках відповідно рекомендацій медичко-соціальних експертних комісій. Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці
14. На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 08.10.2007 №623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та порядку їх складання», проводити аналіз повноти охоплення осіб з інвалідністю програми реабілітації та їх реалізації в закладах охорони здоров’я району та області. Інформацію доводити до відома головного лікаря на підсумкових медичних радах. Щоквартально Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці
15. З метою профілактики первинного виходу на інвалідність населення працездатного віку, забезпечити лікування хворих на пролонгованому листку непрацездатності відповідно до вимог наказу управління охорони здоров’я Сумської ОДА від 24.10.2005 №1129 «Про взаємодію між лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів області та медико-соціальними експертними комісіями по питанню лікування хворих по пролонгованому листку непрацездатності». Щомісячно Голова ЛКК, районні фахівці

 

 

ХІ.  МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. Для проведення комплексних оглядів чорнобильського контингенту при дорослій поліклініці організувати „День відкритих дверей”. І квартал Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікарі організатори по ЧАЕС
2. Для огляду потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС в місцях їх щільного мешкання, організувати виїзд фахівців ЦРЛ в с.Козацьке. ІІ квартал Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікарі організатори по ЧАЕС
3. Охопити комплексними оглядами не менше 99% осіб, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС. І квартал Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікарі організатори по ЧАЕС
4. Результати проведення медичних  профілактичних оглядів  осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС  заслухати на медичній раді. Травень Заступники головного лікаря, лікар організатор по ЧАЕС
5. Разом з районними фахівцями проводити експертні оцінки якості профілактичних оглядів, ведення документації, активної диспансеризації, верифікації діагнозів та обстеження,  про їх результати проінформувати на лікарській конференції. 2 рази на рік Заступники головного лікаря, лікарі організатори по ЧАЕС
6. Проводити експертні оцінки з приводу первинного виходу на інвалідність  контингенту в працездатному віці з наступним обговоренням на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквартально

 

Лікарі організатори по ЧАЕС
7. Проводити відбір хворих на лікування до НЦРМ. Щомісячно Лікарі організатори по ЧАЕС
8. Дотримуватись порядку направлення справ до ХЕК. Провести заняття з медичними працівниками щодо вивчення наказів МОЗ з даного питання . Щомісячно

Лютий

Лікарі організатори по ЧАЕС
9. Забезпечити контроль за використанням коштів на безкоштовне та пільгове лікування осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та розгляд на оперативних нарадах в поліклініці по обслуговуванню дорослого населення, дитячій поліклініці. Щомісячно Лікарі організатори по ЧАЕС
10. Проводити контроль за оздоровленням інвалідів на базі обласних спеціалізованих закладів, заслуховувати на медичній раді та оперативних нарадах в поліклініках, заняттях з медичними працівниками села при розгляді питання про медичне обслуговування контингенту ЧАЕС. Щомісячно Лікарі-організатори

 

ХІІ.  МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНВАЛІДІВ, УЧАСНИКІВ ВІЙНИ ТА ВОЇНІВ АТО

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. Провести  комплексні медичні огляди ветеранів війни, в тому числі хворих працездатного віку, демобілізованих учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих в АТО/ООС  та осіб, прирівняних до них за пільгами, в тому числі огляди вдома осіб з обмеженими фізичними можливостями, які не здатні самостійно відвідувати лікувальні заклади, з використанням сучасних методів дослідження з метою виявлення захворювань, своєчасного лікування та профілактики загострення захворювань. Особливу увагу приділяти оглядам тяжкохворих вдома, а також ветеранів – колишніх медичних працівників, партизанів. До 1 Травня Завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення, лікар організатор по ВВ
2. Виявляти потребу ветеранів війни, учасників АТО/ООС  в амбулаторному та стаціонарному, реабілітації, відновному лікуванні, медикаментах за пільговими рецептами,  слуховому, зубному протезуванні, штучних кришталиках, кардіостимуляторах, ендопротезах суглобів та інших інплантантів, в разі необхідності проводити корекцію  та контроль за її задоволенням з наданням інформації в обласний госпіталь. Щомісячно Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення районні фахівці,  лікар організатор по ВВ
3. Забезпечити 100% використання карт направлень до обласного госпіталю,  віддаючи перевагу інвалідам війни, УБД та сільським мешканцям. Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікар організатор по ВВ
4. Забезпечити  виконання Постанов КМУ від 27.01.2016 року №34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в ЛПЗ для ветеранів війни» та від 14.04.2004р. №477 «Про збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах» (в частині забезпечення ветеранських ліжок м’яким інвентарем). Щомісячно Економічний  відділ,  головний бухгалтер, лікар організатор по ВВ
5. Провести заняття з керівниками ЛПЗ району та  фахівцями, які виїжджають на огляди ветеранів війни, демобілізованих учасників АТО/ООС,  щодо забезпечення виконання наказу   УОЗ від 13.03.2003р. №253 «Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни в Сумській області» Січень Лікар організатор по ВВ
6. Заслухати питання медичного обслуговування ветеранів війни, в тому числі інвалідів, демобілізованих учасників АТО/ООС на медичній раді лікарні із заслуховуванням  районних фахівців. Квітень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікар організатор по ВВ
7. Проводити аналіз амбулаторного, стаціонарного, реабілітації та відновного лікування, забезпечення медикаментами за пільговими рецептами, всіх необхідних видів протезування ветеранів війни, учасників АТО/ООС мешканців міста та села, не допускаючи диспропорції у задоволенні цих потреб з розглядом питання на медичних радах та оперативних нарадах. Щоквар-тально Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікар організатор по ВВ
8. Обстежити та провести поточний ремонт палат, виділених для ветеранів війни та учасників АТО/ООС, та обладнати їх згідно вимог. Передбачити пріоритетність фінансування палат для ветеранів війни з метою оздоровлення та створення належних умов перебування в них ветеранів війни та демобілізованих учасників АТО/ООС, в тому числі із залученням позабюджетних коштів, благодійної допомоги. Проводити аналіз використання ветеранського ліжкового фонду. І квартал

 

 

 

 

 

Щомісячно

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуючі відділеннями, начальник служби ремонту, лікар організатор по ВВ
9. Організувати та провести „Дні відкритих дверей ” для:

– ветеранів війни, учасників АТО/ООС

– воїнів-інтернаціоналістів.

 

І-ІІ квартал

 

 

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,  лікар організатор по організатор по ВВ
10. Співпрацювати  з територіальними центрами міста та району в питанні надання медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку. Щомісячно Лікар – геріатр, лікар організатор по організатор по ВВ
 11. Забезпечити поздоровлення ветеранів війни,  демобілізованих учасників АТО/ООС, що перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я району, з нагоди відзначення «Дня захисника України». Напередодні визначних дат Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,  відповідальний лікар.
12. Забезпечити адекватне спостереження за одинокими та потребуючими сторонньої допомоги ветеранами війни, якість та повноту паліативної допомоги. Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,  відповідальний лікар.
13. Сприяти наданню психологічної реабілітації учасникам АТО/ООС Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,  відповідальний лікар.

 

 

ХІІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОПРИЗОВНОЇ ТА ПРИЗОВНОЇ МОЛОДІ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. Провести комплексний медичний огляд допризовної молоді. Скласти плани оздоровлення та забезпечити контроль за проведенням оздоровлення. Січень

Березень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою

поліклінікою, старший лікар призовної комісії

2. Провести оздоровлення  «Д» групи хворих. Зареєструвати вперше виявлену хронічну патологію у підлітків, обстежити хворих та провести оздоровлення «Д» групи. І-IV квартал Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою
3. Забезпечити проведення приписки громадян 2002 року народження згідно наказу УОЗ. Надати відомості про результати роботи головному педіатру та відповідальному лікарю СОДКЛ. Січень –

Березень

Старший лікар призовної комісії
4. Провести аналіз стану здоров’я приписної молоді з метою подальшого оздоровлення даної категорії підлітків. Надати відомості про результати роботи відповідальному лікарю СОДКЛ. Квітень Старший лікар призовної комісії
6. Проаналізувати причини направлення на дообстеження, зміни рішення Конотопської медичної комісії обласною медичною комісією, повернення з ОПЗ та лав армії. Результати доповісти на оперативній нараді та лікарській конференції при розгляді підсумків весняного та осіннього призовів громадян на військову службу. Інформувати інформаційно-аналітичний відділ. Червень

Грудень

Старший лікар призовної комісії
7. На виконання наказу УОЗ Сумської ОДА від 16.09.2013р. №630-ОД «Про організацію медичного огляду на військову службу за контрактом» забезпечити проведення медичного огляду та безвідмовне позачергове стаціонарне обстеження та лікування кандидатів на військову службу за контрактом. Щомісячно Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення старший лікар призовної комісії

 

ХІV. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ СТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ РАЙОНУ,  В ТОМУ ЧИСЛІ

 СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Систематично аналізувати відмови у госпіталізації, повторні госпіталізації, додобову летальність, розходження діагнозів. Результати заслуховувати на лікарській конференції та заняттях з лікарями сільської мережі, медичних радах з контролю якості. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині
2. Забезпечити  розгляд випадків післяопераційних ускладнень, післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології та випадків перевищення середніх термінів лікування хворих у відділеннях на засіданнях медичної ради з контролю якості. Щомісячно Заступник головного лікаря по медичній частині
3. Проаналізувати випадки летальності хворих, що були  консультовані  лікарями-консультантами ОТЦЕМД. Підсумки та хід виконання наказів УОЗ від 24.11.98р. №692 „Про порядок взаємодії обласного територіального центру екстреної медичної допомоги з лікувальними закладами» та від 10.03.2006р. №253 „Про доповнення та часткову зміну до наказу УОЗ від 24.11.1998р. №692», заслухати на оперативній нараді. Травень Заступник головного лікаря по медичній частині
4. Забезпечити контроль за якістю виконання діагностичних та лікувальних процедур, маніпуляцій, обґрунтованістю та доцільністю призначень парентеральних процедур, інших  методів шляхом проведення експертних оцінок з розглядом цього питання на засіданнях режимної комісії. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині
5. Аналізувати якість надання стаціонарної  медичної допомоги хворим згідно локальних протоколів з послідуючим розглядом цього питання на медичній раді з контролю якості за участю районних фахівців та лікарів. Щомісячно Заступник головного лікаря по медичній частині
6. Аналізувати якість надання стаціонарної допомоги пільговим  категоріям населення (ЧАЕС, УБД, УВВв), результати заслухати на медичних радах при розгляді даного питання. Квітень Травень Заступник головного лікаря по медичній частині
7. Аналізувати відсоток госпіталізації хворих, доставлених на госпіталізацію бригадами Е(Ш)МД, розходження діагнозів, в якості надання допомоги. Результати обговорювати на медичних радах з контролю якості. 2 рази на рік Заступник головного лікаря по медичній частині

 

 

ХV. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК, ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Організувати роботу лікарів, які надають первинну медичну допомогу згідно наказу МОЗ України від 19.03.2018р. № 504 «Про затвердження Порядку надання  первинної медичної допомоги». Щомісячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою
2. Продовжити заповнення декларацій з пацієнтами. Щомісячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою
3. Продовжити роботу в електронній системі «Поліклкніка без черг». Щомісячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою
4. Заслуховувати на оперативних нарадах в дитячій поліклініці та на заняттях з медпрацівниками села аналіз основних показників роботи:

аналіз малюкової смертності по причинах та періодах життя

аналіз тимчасової втрати працездатності по догляду за хворою дитиною;

інфекційна захворюваність;

виконання плану профщеплень;

аналіз санітарно-просвітньої роботи;

робота комісії по медичних відводах від профілактичних щеплень;

по оформленню допомоги дитині інваліду;

санаторно-курортної відбіркової комісії;

аналіз стану здоров’я та медичного нагляду за дітьми, потерпілими від аварії на ЧАЕС;

аналіз стану оздоровлення дітей;

профілактики синдрому раптової смерті, аспірації

робота з соціально неадаптованими сім’ями з дітьми до 3-х років

Щомісячно

 

 

 

 

Щоквартально

 

 

 

 

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, лікар-організатор по ЧАЕС

 

5. Продовжити втілення ініціативи «Лікарня доброзичлива до дитини», «Клініка дружня до молоді». Щомісячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідувач пологовим відділенням
6. Організувати роботу виїзної бригади фахівців дитячої поліклініки для надання консультативної допомоги з обов’язковим оглядом дітей 1-го року життя, дітей – інвалідів, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС та декретованої групи дітей. Згідно графіка Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
7. Організувати  медогляд та оздоровлення дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей, їх медобслуговування та підсумки оздоровлення заслухати на оперативній нараді  ЦРЛ. Щомісячно

 

Червень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
8. З метою якісного медичного нагляду за дітьми проводити експертні оцінки:

якість спостереження за дітьми першого року життя;

якість спостереження за дітьми групи ризику;

якість спостереження і оздоровлення групи ЧТХ, пульмонологічної, нефрологічної, гастроентерологічної групи  та дітей з анеміями згідно стандартів якості;

якість диспансерного нагляду та оздоровлення  дітей “Д” групи по профілях згідно протоколів;

якість спостереження за дітьми-інвалідами;

якість оздоровлення дітей 15-18 р.

співпадання діагнозів поліклініки та стаціонару;

якість ведення стаціонарів вдома;

обґрунтовування видачі лікарняних листків;

якість амбулаторного лікування згідно протоколів;

 

 

 

Щоквартально

 

Щоквартально

ІІ,ІУ квартал

липень

серпень

жовтень

щоквартально

щоквартально

щоквартально

щоквартально

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням, фахівці

9. Організувати та провести літнє оздоровлення диспансерної групи дітей та пільгової категорії в санаторіях, таборах відпочинку, на санаторних ліжках дитячого відділення. Про результати літньої оздоровчої компанії  заслухати на оперативній нараді в дитячій поліклініці та на заняттях з медичними працівниками ЛПЗ села  . червень

серпень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча дитячим відділенням
10. Про оздоровлення дітей диспансерної групи та роботу дитячих районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу роботи заслухати на оперативній нараді та на заняттях з медичними працівниками села. жовтень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням
11. Забезпечити якісне спостереження за дітьми Чорнобильського контингенту та закінчити їх цільовий огляд до 01.05.2019р., питання заслухати на медичній раді. травень Лікар по обслуговуванню  дітей ЧАЕС
12. Перевірити роботу амбулаторної ланки по профілактиці туберкульозу та виконання наказів МОЗ України від 14.02.1996р. №26 «Про удосконалення роботи протитуберкульозної служби» та від 29.07.1996р. №233 «Про затвердження інструкції щодо надання медичної санітарної допомоги хворим на туберкульоз». Питання заслухати на медичній раді. квітень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, фтизіатр
13. Перевірити хід виконання наказів МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних  щеплень в Україні» та від 18.05.2018р. № 947 «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні». Питання заслухати на медичній раді. листопад

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою
14. Прийняти до неухильного виконання інструкції та положення, що затверджені наказами МОЗ і МОНУ від  20.07.09р. №518/674 та УОЗ №580 “Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, Постанови КМУ від 08.12.2009р. № 1318 та наказу МОЗ України  від 16.08.2010 р. № 682 “Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”. Питання заслухати на лікарсько-сестринській конференції та оперативній нараді при заступнику головного лікаря.  

 

вересень

 

 

Завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням, лікарі педіатри
15. Перевірити якість  медичного обслуговування дітей 1-го року життя, профілактики синдрому раптової смерті, аспірації в дитячій поліклініці, ЦПМСД Конотопського району. Питання розглянути на заняттях з медпрацівниками міста та району, медичній раді ЦРЛ. березень

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням
16. Забезпечити лікування дітей  згідно локальних протоколів та маршрутних листів пацієнтів. щомісячно Завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням,

педіатри, фахівці

17. Провести аналіз виявлених гострих в’ялих паралічів за 3 роки та розробити план-заходів по покращенню діагностики даної патології. Січень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою
Акушерсько-гінекологічна служба
1. Контролювати виконання наказів МОЗ України:

від 29.12.2003р. № 620„Про організацію надання стаціонарної акушерсько – гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні».

від  15.07.2011р. №417 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».

від   31.12.2003р   №641/84   “Про   удосконалення медико – генетичної допомоги в Україні ”

від 30.03.2001 р №127 “Про додаткові заходи щодо контролю за якістю надання медичної допомоги дітям та попередження їх смертності”

від 31.12.2010р. №1177 «Про затвердження клінічного протоколу “Комплексна допомога під час небажаної вагітності»

від 24.05.2013р. №423 «Про затвердження порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення».

від 02.04.2014р. №236 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при дисплазії та раку шийки матки».

від 21.01.2014р. №59 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань планування сім’ї».

від 24.03.2014р. №205 «Про внесення змін до наказів МОЗ України від 29.12.2005р. №782 та від 31.12.2004р. №676 «Клінічний протокол «Акушерські кровотечі».

Практична настанова «Національні засади впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги».

від 28.03.2014р. № 225 «Уніфікований клінічний протокол «Початкова, реанімаційна і післяреанімаційна допомога новонародженим в Україні»

від 06.02.2015р.№51 «Про затвердження порядку транспортування вагітних, роділь та породіль в Україні»

І-ІV квартал Районний акушер-гінеколог
2. Проводити санітарно-освітню роботу серед жіночого населення, особливо по інфекціям, що передаються статевим шляхом, пропаганді здорового способу життя, боротьбі зі шкідливими звичками: паління, вживання алкоголю серед підлітків, вагітних (лекції, радіо, телебачення). Щомісячно згідно затвердженого плану. Лікарі акушер-гінекологи згідно плану

 

3. З метою впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги:
3.1 Вагітних з акушерською патологією (передчасний розрив плодових оболонок у терміні 22-34тижні, передчасні пологи в терміні 22-34 тижні, прееклампсія середнього та важкого ступенів, багатоплідна вагітність, передлежання плаценти, вагінальна кровотеча після надання необхідної невідкладної допомоги, заплановані вагінальні пологи у жінок з рубцем на матці, два і більше кесаревих розтини в анамнезі) своєчасно направляти в заклади ІІІ рівня. Щомісячно Районний  акушер –  гінеколог

 

3.2 Вагітних з екстрагенітальною патологією (ССЗ, ССН ІІ або ІІІ ступенів, цукровий діабет, в т.ч гестаційний інсулінозалежний, ендокринна патологія з порушенням функцій, захворювання нирок з порушеннями функцій та наявністю АГ, дифузні захворювання печінки, онкологічна патологія, неврологічна патологія, легеневі захворювання ускладнені дихальною недостатністю, захворювання згортувальної системи, системні захворювання сполучної тканини) своєчасно направляти в заклади ІІІ рівня. Щомісячно Районний  акушер –  гінеколог

 

3.3 Вагітних з наступними станами плода: необхідність проведення інвазивної пренатальної діагностики, природжені вади розвитку плода, які потребують анте- або постнатального хірургічного втручання, ізоімунний конфлікт, затримка розвитку плода своєчасно направляти в заклади ІІІ рівня. Щомісячно Районний  акушер –  гінеколог

 

3.4 Стани новонародженого: недоношеність до 30-ти тижнів, маса тіла менше 1,5кг., дихальні розлади, які потребують тривалої, в т.ч. високочастотної респіраторної підтримки, стани, що потребують невідкладної хірургічної корекції направляти в заклади ІІІ рівня згідно визначених термінів. Щомісячно Лікар неонатолог пологового відділення

 

3.5 Проводити планування сім’ї у системі регіоналізації перинатальної допомоги (амбулаторне консультування у післяпологовому періоді з сучасних методів контрацепції). Щомісячно Лікар кабінету планування сім’ї

 

4. Проводити розгляд занедбаних випадків онкопатології з залученням причетних осіб (дільничні лікарі міста, села). Заслуховувати на ПРЕК та акушерських нарадах. Щоквартально Районний акушер-

гінеколог,

онкогінеколог

5. Аналізувати показник перинатальної смертності та винаходити шляхи його покращення :

а) антенатальна охорона плоду (широко користуватися консультаціями обласних фахівців в закладах III рівня та вагітних з вкрай високої групи ризику направляти на пологи в СОПЦ,

б) медико-генетичне консультування на рівні СОПЦ жінкам із звичним невиношуванням

в) вагітним з групи ризику по невиношуванню своєчасно проводити профілактичне лікування  для попередження передчасних пологів,

г) УЗД скринінг для своєчасного виявлення ВВР у плоду та своєчасне переривання вагітності за мед показами.

Щомісячно згідно затвердженого плану по боротьбі з малюковою та перинатальною смертністю Районний акушер-гінеколог, завідувач пологовим відділенням, завідуюча жіночою консультацією
6. Провести планові онкопрофогляди жінок Чорнобильського контингенту підприємств міста та агропромислового комплексу згідно графіку; провести аналіз захворюваності даного контингенту та стан їх оздоровлення. Щомісячно Завідуюча  жіночою

консультацією, лікар відповідальний за ЧАЕС

7. Проводити роботу з питань планування сім’ї, забезпечити контрацепцією жінок:

а) з тяжкою екстрагенітальною патологією – 100%

б) групи соціального ризику до 100%

На заняттях з акушерками району, обговорювати питання по контрацепції жінок з тяжкою соматичною патологією та жінок соціальної групи ризику. Постійно співпрацювати з дільницями сімейної медицини по забезпеченню явки до жіночої консультації  жінок даних груп для забезпечення безкоштовною контрацепцією.

Покращити роботу з питання дошлюбного консультування, медико-генетичного консультування (за рахунок співпраці з відділами РАЦС, по плановому направленню пар, які вступають до шлюбу на планове обстеження).

Щоквартально Лікарі жіночої консультації, лікар кабінету планування сім”ї
8. При профілактичних оглядах дівчат на базі жіночої консультації  ЦРЛ виявляти  та оздоровлювати  запальні процеси.  Збільшити виявлення порушень менструального циклу у дівчат, довести показник до обласного. У випадку виявлення аномалій розвитку статевих органів направляти даний контингент до обласного дитячого гінеколога. Щомісячно Завідуюча жіночою консультацією, дитячі гінекологи
9. Забезпечити проведення тренінгів по невідкладним станам в акушерстві та гінекології.  

Щомісячно

 

Завідувач  пологовим

відділенням, завідуюча  жіночою консультацією

 

ХVІ. ЗАХОДИ ПО ПОДАЛЬШОМУ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 НАСЕЛЕННЮ РАЙОНУ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
ТЕРАПЕВТИЧНА
1 Перевірити виконання наказів МОЗ України від 24.05.2012р. №384 «Про затвердження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії» та від 03.07.2006р. №436 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія», наказу УОЗ від 17.07.2014р. №600-ОД «Про впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегменту ST у Сумській області» за 2018р., звернути увагу на якість обстеження та лікування.  Заслухати на „Дні терапевта” та медичній раді. Березень Районний терапевт,

районний кардіолог

2 Перевірити виконання наказу МОЗ України від 08.08.2006р. №545  «Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки  народження та смерті» по селу та місту, звернувши увагу на смертність від ХСК, ХОЗЛ, ХОТ. Результати обговорити на „Дні терапевта” та на медичній раді. Березень Районний терапевт,

районні фахівці

3 Проаналізувати якість оглядів та оздоровлення хворих ветеранів війни, воїнів АТО, самотніх престарілих, стаціонарне та пільгове лікування згідно Закону України від 22.10.93р. №3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» по місту та селу, заслухати на нараді лікарів поліклініки та медичній раді. Квітень

Липень

Районний терапевт,

лікар-організатор по ВВ

4 Здійснити перевірку виконання Закону України від 07.05.1997р №150 „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС”, звернувши увагу на повноту обстеження та оздоровлення. Результати обговорити на медичній раді, «дні терапевта». Травень

Листопад

Районний терапевт,

лікар-організатор ЧАЕС

5 Проводити аналіз первинного виходу на інвалідність та реабілітаційного лікування по хворобам терапевтичного профілю з принциповою оцінкою якості обстеження та оздоровлення хворих.  Результати обговорювати на «дні терапевта». Щоквар-тально Районні фахівці
6 Проводити експертну оцінку якості надання ревматологічної допомоги згідно локальних клінічних протоколів, результати заслухати на оперативній нараді в поліклініці для обслуговування дорослого населення. Травень Районний ревматолог
7 Забезпечити контроль за наданням медичної допомоги кардіологічним хворим згідно вимог нормативних документів та клінічних настанов. І півріччя Районний кардіолог
8 Заслухати на оперативній нараді про проведені реабілітаційні заходи хворим кардіологічного профілю – застрахованим особам, згідно показами, затвердженими пунктом 1 наказу УОЗ Сумської ОДА від 11.02.2016 року №98-ОД «Про вдосконалення роботи закладів охорони здоров’я області по відбору та направленню хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів». Липень Районний кардіолог
9 Проводити санітарно-освітню роботу з населенням для поліпшення строків звернення хворих з гострим коронарним синдромом до лікувального закладу. Протягом року Районний кардіолог
10 Заслухати на медичних радах, оперативних нарадах у головного лікаря, заступника з медичної частини питання надання допомоги кардіологічним хворим, у тому числі – на гострий коронарний синдром (направлення на первинне коронарне втручання) у світі вимог локальних протоколів за нозологіями та виконання Обласної цільової програми розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в Сумській області 2018-2022 роки Вересень Районний кардіолог
ЕНДОКРИНОЛОГІЧНА
1. Проводити контроль за своєчасним виявленням та лікуванням цукрового діабету та його ускладнень, обстеженням групи ризику по цукровому діабету на дільницях ЗПСМ міста, лікарями СЛА та стаціонарів відповідно до протоколів надання медичної допомоги. Питання про надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет заслухати на медичній раді. Випадки вперше виявленого  діабету розбирати на оперативних нарадах в поліклініці по обслуговуванню дорослого населення. Листопад Районний ендокринолог
2. Проводити аналіз виявлення патології щитовидної залози лікарями ЗПСМ міста та району, долікарняним кабінетом. Підтримувати показники поширеності та захворюваності на рівні обласних, результати заслуховувати на оперативних нарадах в поліклініках  та заняттях з медичними працівниками села. Щоквар-тально Районний ендокринолог, дитячий ендокринолог
3. Провести аналіз надання ендокринологічної допомоги згідно наказів МОЗ України від 29.12.2014р. №1021 «Уніфікований клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет І типу», від 21.12.2012р. №1118 «Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної медичної допомоги хворим з цукровим діабетом ІІ типу» та інших, результати заслухати на оперативній нараді при головному лікарю. Липень Лікар-ендокринолог
4. На Днях терапевта, засіданнях ЛКК проводити розбір випадків виявлення некомпенсованої ендокринної патології та її ускладнень, що привели до виходу на інвалідність. Щоквар-тально Районний ендокринолог
ХІРУРГІЧНА
1. Провести аналіз післяопераційних ускладнень згідно наказу МОЗ України від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів», заслухати на оперативній нараді при головному лікарю. Випадки  нагноєння післяопераційних ран розбирати на нарадах лікарів хірургів. Вересень Районний хірург
2. Згідно наказу УОЗ від 18.08.2015р. №735-ОД «Про удосконалення медичної допомоги при гострих хірургічних захворюваннях» проводити аналіз пізньої доставки хворих по невідкладним показанням по місту та сільським дільницям. Результати дефектів обговорювати на лікарських конференціях та заняттях з завідуючими ЛПЗ села. Виконання даного наказу заслухати на медичній раді. Листопад Районний хірург
3. Аналізувати загальну і післяопераційну летальність хворих хірургічного відділення. Результати  аналізу розглядати на  загально-лікарських конференціях. Щоквар-тально Районний хірург
4. Забезпечити виконання наказу УОЗ ОДА від 30.01.2014р. №60-ОД «Про систему комбустіологічної допомоги у Сумській області» та надання медичної допомоги згідно локальних клінічних протоколів медичної допомоги опеченим (з локальними поверхневими опіками; з локальними (глибокими) опіками; з поширеними опіками з опіковою хворобою) з маршрутом руху хворих. Щомі-сячно Районний хірург
ФТИЗІАТРИЧНА
1. Заслуховувати питання по боротьбі з туберкульозом, своєчасним ФЛГ обстеженням і імунізацією населення проти туберкульозу в місті та районі  на медичній раді. Січень

Травень

Липень

Районний фтизіатр
2. Провести експертну оцінку стану нагляду за туберкульозними хворими згідно наказу МОЗ України від 04.09.2014р. №620 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі». Результати обговорити з лікарями фтизіатрами, розробити конкретні заходи щодо покращення цієї роботи. Липень Районний фтизіатр
3. Для надання лікувально-консультативної допомоги та перевірки стану протитуберкульозної роботи згідно наказу МОЗ України від 04.09.2014р. №620 «Про внесення змін до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» проводити виїзди лікарів фтизіатрів на сільські лікарські дільниці. Про результати перевірок інформувати медичних працівників села на заняттях з завідувачами ЛПЗ села, згідно додатку до плану №10. Щоквар-тально Районний фтизіатр
4. Постійно оновлювати дані Електронного реєстру хворих на туберкульоз з дотриманням вимог Закону України  «Про  захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Щомі-сячно Районний фтизіатр
5. Залучати до супроводу  амбулаторного лікування   хворого неурядові організації Щомі-сячно Районний фтизіатр
6. Приймати участь в засіданні координаційної ради, де розглядати занедбані, несвоєчасно виявлені випадки захворювань на туберкульоз, смерті хворих від туберкульозу. Щоквар-тально Районний фтизіатр
7. Проводити засідання комісії з інфекційного контролю згідно плану. Щоквар-тально Районний фтизіатр
8. Забезпечити контроль за обстеженням групи ризику захворювання на туберкульоз, заслуховувати на медичних радах, в тому числі з контролю якості, оперативних нарадах в поліклініці по обслуговуванню дорослого населення, заняттях з медичними працівниками ЛПЗ району при розгляді питання профілактики туберкульозу. Щоквар-тально Районний фтизіатр
9. Забезпечити впровадження нових клінічних протоколів, затверджених наказом по ЦРЛ. Щомі-сячно Районний фтизіатр
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНА
1. Забезпечити проведення експертних оцінок з питань дотримання стандартів надання медичної допомоги хворим на дерматологічні захворювання згідно клінічних протоколів надання , їх результати заслуховувати на оперативних нарадах при розгляді роботи дерматовенерологічної служби. Липень

Щоквар-тально

Районний дермато-венеролог
2. Провести аналіз оздоровлення хворих на хронічні дерматози контингенту ЧАЕС, ветеранів війни згідно наказу МОЗ України від 07.06.2004р. №286 «Про удосконалення дермато-венерологічної допомоги населенню України»,  результати заслухати на оперативній нараді в поліклініці. ІІІ квартал Районний дермато-венеролог
3. Забезпечити взаємодію з закладами охорони здоров’я в районі щодо обстеження населення на сифілісь, результати заслухати на оперативній нараді. Щомі-сячно Районний дермато-венеролог
4. Проводити експертні оцінки васерманізації хворих згідно наказу МОЗ України від 22.11.2013 №997 «Про затвердження Методичних рекомендацій «Сучасні підходи до лабораторної діагностики сифілісу» та відповідного наказу УОЗ від 07.03.2014 №199-ОД, результати заслуховувати на оперативних нарадах при головному лікарю, в поліклініці по обслуговуванню дорослого населення при розгляді роботи дерматовенерологічної служби. Щоквар-тально Районний дермато-венеролог
ОНКОЛОГІЧНА
1. Забезпечити виконання наказів МОЗ України від 01.10.2013р. №845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України» та відповідного наказу УОЗ Сумської ОДА від 26.05.2014р. №436-ОД, про роботу онкологічної служби заслухати на медичній раді згідно плану. Вересень Районний онколог, районні фахівці
2. Забезпечити проведення експертних оцінок якості обстеження та лікування онкологічних хворих згідно нормативних документів та локальних протоколів, заслуховувати на медичній раді з контролю якості. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з медичної частини, районний онколог
3. Систематично контролювати об’єм обстеження та оздоровлення груп ризику передпухлинних захворювань відповідно вимог нормативних документів, результати заслухати на оперативній нараді, засіданні ПРЕК, медичній раді з контролю якості. Щоквар-тально Районний онколог, районні фахівці
4. Проаналізувати роботу терапевтичної, хірургічної, гінекологічної, стоматологічної та інших служб по ранньому виявленню злоякісних новоутворень, результати заслухати на оперативній нараді. Червень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці
5. Аналіз якості і повноти профілактичних оглядів хворих, які вперше в поточному році звернулись за медичною, заслуховувати на загально-лікарських конференціях Щоквар-тально Районний онколог, районний акушер-гінеколог
6. Контролювати дотримання стандартів паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі у онкологічних хворих в термінальних стадіях. Щомісячно Районний онколог
7. Проводити засідання ПРЕК. 1 раз на два місяці Районний онколог
ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНА
1. Провести аналіз роботи ЛОР служби, про результати заслухати на виробничій нараді та оперативній нараді  згідно додатку № 2. Серпень Районний отоларинголог
2. Покращити відбір та направлення хворих диспансерної групи на планове оперативне лікування в ЛОР відділення КЗ СОКЛ. Щомісячно Районний отоларинголог
ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА
1. Забезпечити виконання наказів МОЗ України від 14.05.2013р. №372 «Про систему офтальмологічної допомоги населенню України», УОЗ Сумської ОДА від 22.11.2013р. №940-ОД «Про систему офтальмологічної допомоги населенню Сумської області», від 31.08.2016р. №686-ОД «Про оптимізацію офтальмологічної допомоги в Сумській області», результати роботи служби заслухати оперативній нараді. Серпень Районний офтальмолог
2. Довести показники поширеності та захворюваності хвороб ока до середньо районного рівня (8500-2300 відповідно) за рахунок вияву хворобу кон»активи (770), склери (230-150), глаукоми (розповсюдженість-640) та міопії (200-18) Щоквар-тально Районний офтальмолог
3. Забезпечити контроль за повнотою обстеження і лікування очних хворих у відповідності до уніфікованих клінічних протоколів. Щоквар-тально Районний офтальмолог
3. Забезпечити виконання показників стаціонарної допомоги населенню: знизити середнє перебування на ліжку до 7,3; підвищити хірургічну активність до 37,0%. До кінця року Районний офтальмолог
НЕВРОЛОГІЧНА
1. Провести аналіз смертності від інсультів та  цереброваскулярної  патології за 2018р. Результати обговорити  на загально – лікарській конференції. Розробити заходи по покращенню даних показників роботи на 2019 рік, звернути увагу на якість лікування та диспансерних хворих. Січень Районний невропатолог

 

2. Проводити аналіз первинного виходу на інвалідність по неврологічному профілю. Результати обговорювати на нараді невропатологів. Щоквар-тально Районний невропатолог
3. Про роботу неврологічної служби за 6 міс. 2019 року, заслухати на оперативній нараді. Серпень Районний невропатолог
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА
1. Провести аналіз надання позалікарняної психіатричної допомоги населенню міста та району за 2018 рік, розробити заходи по усуненню негативних показників, результати заслухати на оперативній нараді. Березень Районний психіатр
2. Контролювати обґрунтованість направлення хворих на лікування в психіатричний стаціонар згідно статей 13 та 14 Закону України «Про психіатричну допомогу» з наданням інформації в СОПНД згідно листів УОЗ ОДА від 16.07.2015 №01-23/2/425 та прокуратури Сумської області від 10.07.2015 №16-245. Щоквар-тально Районний психіатр
3. Забезпечити контроль за виконанням наказу УОЗ від 22.08.2003р. №811 «Про затвердження заходів УОЗ щодо удосконалення психіатричної допомоги інвалідам з психічними захворюваннями». Результати доповідати на оперативній нараді лікарів поліклініки. Щомі-сячно Районний психіатр
4. Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 22.11.2007 №20 «Про затвердження інструкції з організації диспансерного та консультативного нагляду осіб, які страждають на психічні розлади, при надання амбулаторної психіатричної допомоги» Щоквар-тально Районний офтальмолог
НАРКОЛОГІЧНА
1. Продовжити виконання наказу МОЗ України від 27.03.2012р. №200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримуючої терапії хворих з опоїдною залежністю» та відповідного наказу УОЗ від 08.06.2015р. №531-ОД, хід виконання заслухати на оперативній нараді при розгляді роботи служби. Березень Районний нарколог
2. Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 №735-р «Про схвалення стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року», хід виконання заслухати на оперативній нараді при розгляді служби. Березень Районний нарколог
3. Провести аналіз наркологічної експертизи та експертизи алкогольного і наркотичного сп’яніння згідно наказу МОЗ України від 09.11.2015 №1452/735 «Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу на швидкість реакції» відповідного наказу УОЗ ОДА від 27.12.2015 №1146-ОД, результати заслухати на оперативній нараді при головному лікарю. Квітень Районний нарколог
4. Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 28.11. 1997 №339 «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркотичних оглядів» та відповідного наказу УОЗ ОДА від 30.05.2014 №446-ОД. Щомі-сячно Районний нарколог
ІНФЕКЦІЙНА
1. Забезпечити  виконання директивних документів, що регламентують діяльність закладу з питань профілактики інфекційних захворювань, і введених в дію протягом 2017-2018 р.р. з розглядом ходу їх виконання на медичних радах та оперативних нарадах у закладі Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням
2. Виконання обласної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів, “Антигепатит” на 2018-2023 роки та відповідної програми, прийнятої на міському районному рівні з наданням інформації в СОІКЛ з розглядом на оперативній нараді. Лютий Завідуюча інфекційним відділенням
3 Виконання комплексного плану заходів облдержадміністрації на 2017-2025 роки щодо попередження заносу та поширення на території Сумської області інфекційних хвороб, регламентованих правилами санітарної охорони території з розглядом на медичній раді Травень

 

Завідуюча інфекційним відділенням
Наказів Міністерства охорони здоров’я України:
від 11.09.2017 № 1082 «Про проведення заходів щодо імунізації населення проти кору в Україні» 1 раз в півріччя Завідуюча інфекційним відділенням
від 18.05.2018 № 947 «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні» до 20 січня щороку Завідуюча інфекційним відділенням
від 26.06.2018 № 1216 «Про проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показами» до 20 січня щороку Завідуюча інфекційним відділенням
Наказів управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації: Завідуюча інфекційним відділенням
від 17.08.2017 №  544-ОД/21-с “Про забезпечення заходів з запобігання розповсюдження кору серед населення області” до 20 січня щороку Завідуюча інфекційним відділенням
від 14.09.2017 №  605-ОД/24-с “Про проведення імунізації населення проти кору в області” Щокварталу Завідуюча інфекційним відділенням
від 01.02.2018 № 91-ОД «Про впровадження Програми діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в області «Антигепатит» на 2018-2023 роки» до 05, щокварталу Завідуюча інфекційним відділенням
від 19.07.2018 № 556-ОД «Про план заходів щодо проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань профілактики кишкових інфекцій і харчових отруєнь» Щокварталу Завідуюча інфекційним відділенням
4. Посилити виконавчу дисципліну щодо реалізації вищезазначених контрольних директивних документів з поданням якісної та своєчасної інформації в УОЗ Згідно термінів Завідуюча інфекційним відділенням
5. Аналізувати хід виконання рішень колегії та оперативних нарад УОЗ СОДА з подальшим розглядом на медичних радах та інформуванням УОЗ: Згідно термінів
рішення оперативної наради УОЗ СОДА від 26.04.2018  № 3 “Про роботу медичної служби  Недригайлівського, Сумського, С.Будського районів з профілактики кишкових інфекцій, готовності ЛПЗ до роботи в умовах занесення холери” 20.01.2019

в СОІКЛ обласному інфекціоністу

Завідуюча інфекційним відділенням
рішення координаційної ради УОЗ СОДА від 24.05.2018 № 4 “Про хід виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.11    № 19 “Про заходи з профілактики малярії в Україні” в лікувально-профілактичних закладах Путивльського і С.Будського районів та м.Суми” 10.01.2019

в УОЗ СОДА

 

Завідуюча інфекційним відділенням
Рішення  колегії УОЗ СОДА від 26.06.2018 № 6 “Про стан виконання обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017 роки в Кролевецькому, Шосткинському  районах” 10.04.2019

в ОКЗ «СОІКЛ»

Завідуюча інфекційним відділенням
6. Забезпечити організацію та проведення науково-практичних конференцій для медичних працівників ЛПЗ з актуальних питань інфектології (вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція, невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб, ТОRСН-інфекція тощо) за участю спеціалістів кафедри інфекційних хвороб СумДУ та обласної інфекційної клінічної лікарні ім.З.Й.Красовицького за згодою ІІ-ІІІ квартал Завідуюча інфекційним відділенням
7. Провести заняття з питань профілактики інфекційних захворювань для медичних працівників усіх рівнів з обов’язковим прийняттям диференційованих заліків та оформленням протоколів. До проведення занять обов’язково залучати епідеміолога :

ГРВІ, грип

СНІД

ОНІ

Лептоспіроз

Бореліоз, малярія

Туляремія

ОКЗ

Вірусні  гепатити

Гельмінтози

 

 

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Вересень

Жовтень

Завідуюча інфекційним відділенням, лікар КіЗу
8. Провести тренувальні заняття з персоналом відділення по відпрацюванню функціональних обов’язків при виявленні хворого на ОНІ. Березень Завідуюча інфекційним відділенням
9. Для підвищення готовності лікувальних закладів до роботи у випадках епідспалахів та виникнення небезпечних і особливо небезпечних інфекцій поновити незнижувальний резерв медикаментів на випадок епідускладнення з грипу, ГКІ, холери, інших ОНІ. І квартал Завідуюча інфекційним відділенням
10. Забезпечити 100% бактеріологічне обстеження інфекційних хворих. Постійно Завідуюча інфекційним відділенням
11. Забезпечити розгляд на засіданнях медичної ради з контролю якості випадків смертності від інфекційних хвороб, несвоєчасної діагностики занедбаних випадків цирозу печінки тощо. Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням
12. Розглядати на комісії з інфекційного контролю результати експертних оцінок стану обстеження імунізації проти вірусного гепатиту В  підлягаючого контингенту. Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням
13. Проводити експертну оцінку якості надання медичної допомоги інфекційним хворим та її відповідності клінічним протоколам. Постійно Завідуюча інфекційним відділенням
14. Забезпечити проведення імунізації проти вірусного гепатиту А,В, дифтерії, правця  медичних працівників з контингенту епідризику. Згідно плану профілактичних щеплень Районний інфекціоніст
15. Забезпечити проведення передсезонної специфічної (вакцинації) та неспецифічної профілактики грипу. Жовтень Завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення, завідуюча дитячою поліклінікою, районний інфекціоніст
16. Впровадити в діяльність закладу проведення тренінгів з питань комунікаційних технологій з профілактики інфекційних захворювань для підготовки спеціалістів каскадним методом навчання комунікаціям з населенням. Постійно Районний інфекціоніст
17. Підготувати статті в газету на теми:

«ВІЛ-інфекція: проблема залишилась»;

«Грип та його профілактика»;

«Вірусні гепатити»;

«Іксодовий бореліоз».

 

Березень

Січень

Травень

Жовтень

Районний інфекціоніст
18. Виступити по місцевому радіо, телебаченні з темами:

«ВІЛ-інфекція»;

«Профілактика грипу та інших респіраторних інфекцій»;

«Профілактика вірусних гепатитів»;

«Профілактика гострих кишкових інфекцій».

 

Березень

Січень

Травень

Серпень

Районний інфекціоніст
СТОМАТОЛОГІЧНА
1. Проводити профілактичні огляди та санацію ветеранів війни, учасників АТО, постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС, дітей шкільного та дошкільного віку. Згідно графіків Районний стоматолог
2. Довести показник питомої ваги оглянутого населення від прикріпленого  за 2019р. не нижче за 31,8%, показник питомої ваги потребуючих лікування від оглянутих не вище за 35,2%, показник питомої ваги санованих від потребуючих лікування не нижче за 86,7%. IV квартал Районний стоматолог
3. Довести показники оглядів населення міста та району за 2019р.

Огляди Санація
ІВ – 98,4% 92,3%
УБД – 98,2% 95,4%
УВ- 83,4% 92,0%
ОПЗП – 94,5% 91,1%
До 25.12.

2019р.

Районний стоматолог
4. Довести показники огляду допризовної молоді до 100%, потребуючих санації – не вищим 30%, санованих – 85,7%, призовників: огляди – 100%, потребуючих санації – до 30,5%, санованих – 96,8%. Надати зубопротезну допомогу всім потребуючим. До 25.12.2019 Районний стоматолог
5. Забезпечити виконання наказів МОЗ України:

– від 09.09.2011р. №635 «Про затвердження Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я»;

– від 23.11.2004р. №566 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями «Ортопедична стоматологія», «Дитяча хірургічна стоматологія», «Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Ортодонтія», «дитяча терапевтична стоматологія».

– наказу УОЗ СОДА від 17.12.2015р. №1108-ОД «Про затвердження плану організаційних заходів УОЗ Сумської ОДА по профілактиці та лікуванню стоматологічних захворювань на 2016-2020 роки»

Щомі-сячно Районний стоматолог

 

 

ХVІІ.  ЗАХОДИ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ  ДОПОМІЖНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНИХ СЛУЖБ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
ЕНДОСКОПІЧНА
1. Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 11.07.2007р. №393 «Про удосконалення надання ендоскопічної допомоги населенню України» та заслуховувати на виробничих нарадах завідуючих відділень на параклінічнихслужб. Щоквартально Районний ендоскопіст
2. Розробити графік обстеження «Д» групи хворих. Методом експертних оцінок контролювати якість проведення медичних оглядів хворих з передраковою патологією,  про виявлені дефекти  та заслуховувати на лікарській конференції. Серпень Районний ендоскопіст,

хірург, завідувач відділенням ЗП-СМ

3. Забезпечити дотримання медичних стандартів «Ендоскопічні гастроінстестінальні втручання» (м.Київ, 2017р.) Щомі-сячно Районний ендоскопіст
ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1. Проводити експертні оцінки  повноти обстежень функціональними методами амбулаторних та стаціонарних хворих.  Про виявлені дефекти заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки, лікарських конференціях . Щоквар-тально Районний  функціоналіст
2. Забезпечити виконання якісних показників діяльності служби  та довести до кінця поточного року кількість досліджень на 1 обстежену особу до 1,4; на 100 звернень в поліклініку до 7,6; на 1-го вибувшого із стаціонару до 0,8. Щомі-сячно Районний  функціоналіст
ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА
1. Проводити експертні оцінки якості призначення рентгенологічних обстежень хворим згідно стандартів (Протоколів) надання медичної допомоги по службам лікарні, результати заслуховувати на виробничих нарадах по службах. Щоквар-тально Районний рентгенолог
2. Продовжити впровадження методики діагностики захворювань черевної порожнини з подвійним контрастуванням при комп’ютерній томографії Щоквар-тально Районний рентгенолог
3. Впровадити методику комп’ютерної томографії суглобів з контрастуванням. Щоквар-тально Районний рентгенолог
ЛАБОРАТОРНА
1. Провести аналіз якості бактеріоскопічної діагностики туберкульозу, результати заслухати на оперативній нараді. Лютий Районний лаборант, районний фтизіатр
2. Провести аналіз по підсумках роботи лабораторної служби  міста та району за 6 місяців 2018 року, розробити заходи по покращенню роботи служби до кінця поточного року. Питання заслухати на медичній раді в лікарні згідно додатку № 1 . Вересень Районний лаборант
3. Здійснювати внутрішній та зовнішній контроль якості проведення лабораторних досліджень, його аналіз заслуховувати на виробничих нарадах з лікарями лаборантами Щомі-сячно Районний лаборант
4. Проводити експертні оцінки призначень лабораторних досліджень відповідно до протоколів надання медичної допомоги в клінічних відділеннях, звертаючи увагу на преаналітичний етап лабораторних досліджень, результати заслуховувати на загально лікарських конференціях. Щоквар-тально Районний лаборант
5. Розробити стандартні операційні процедури згідно вимог ДСТУ  ENISO15189-2015 До кінця року Районний лаборант
6. Покращити ефективність бакскопій мокроти на КСП до рівня середньо обласних. До кінця року Районний лаборант
7. Покращити виявлення патології при проведенні профілактичних цитологічних оглядів жіночого населення. До кінця року Районний лаборант
СЛУЖБА КРОВІ
1. Проводити експертні оцінки ведення медичної документації  у відділеннях лікарні згідно інструктивних документів по показаннях до переливання хворим  кровозамінників та крові. Про їх результати заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквар-тально Районний трансфузіолог
2. Проаналізувати виконання плану  залучення донорів від родичів хворих по стаціонарних відділеннях ЦРЛ за І півріччя 2019 року, результати заслухати на оперативній нараді. Липень Районний трансфузіолог
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА
1. Про результати експертних оцінок використання фізметодів в лікуванні хворих лікарями дитячої та дорослої поліклінік доповідати на оперативних нарадах лікарів поліклінік. Щоквар-тально Районний фізіотерапевт
2. Проводити експертні оцінки  наступності між відділеннями стаціонару та фізіотерапевтичним відділенням. Результати заслуховувати на лікарських конференціях. Щоквар-тально Районний фізіотерапевт
ЛІКАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА
1. Проводити експертні оцінки використання методу ЛФК в комплексному лікуванні стаціонарних та амбулаторних хворих.  Результати заслуховувати на оперативних нарадах з лікарями поліклінік, лікарських конференціях. Щоквар-тально Спеціаліст з фізичної реабілітації
ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНА СЛУЖБА
1. Щоквартально проводити поглиблений аналіз роботи патологоанатомічного відділення, результати обговорювати на виробничих нарадах. Щоквар-тально Лікар патологоанатом
2. Проводити експертну оцінку якості гістологічних препаратів та документації, пов’язаної з їх реєстрацією. Результати заслухати на зборах у поліклінічному відділенні. Щоквар-тально Лікар патологоанатом
3. Приймати участь у підготовці і проведенні клініко-паталогоанатомічних конференцій і ЛКК. Щомісячно Лікар патологоанатом
4. Впроваджувати нові методики досліджень та заслуховувати на виробничих нарадах. Щоквартально Лікар патологоанатом
5. Забезпечити постійний контроль за якістю оформлення лікарських свідоцтв про смерть, дефекти заслуховувати на оперативних нарадах в поліклініці для обслуговування дорослого населення . Щоквар-тально Лікар патологоанатом

 

ХVІІI.  ЗАХОДИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

№ п/п Заходи

 

Термін

виконання

Виконавці Відповідальний Відмітка про виконання
1 2 3 4 5 6
1. Організувати навчання з підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою на курсах післядипломної освіти згідно розробленого плану Протягом року Навчально-виховний сектор Головна медична сестра
2. Організувати  проведення атестації на присвоєння та підтвердження  кваліфікаційної категорії молодших медичних спеціалістів згідно розробленого плану Протягом року Навчально-виховний сектор Головна медична сестра
3. Організуватиі проведення занять підвищення кваліфікації в «Школі резерву» згідно розробленого плану:

– із сестрами медичними старшими та їх резервом з молодшими медичними сестрами:

– сестрами господарками та їх резервом

–  з буфетницями лікарні та їх резервом

Протягом року Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру
4. Надати організаційно-методичну та практичну допомогу по підготовці атестаційних звітів молодшим медичним спеціалістам, що атестуються в 2019 році Протягом року Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру
5. Розробити графік та організувати проведення суспільно ділової атестації молодших медичних спеціалістів та молодших медичних сестер по відділеннях та підрозділах лікарні IV квартал Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру
6. Здійснити контроль за участю молодших медичних спеціалістів в загально лікарських конференціях, семінарах, заняттях Протягом  року Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру
7. Активізувати відвідування бібліотеки ЦРЛ молодшими медичними спеціалістами для ознайомлення з медичними періодичними виданнями з метою вивчення нових технологій і форм управління у роботі середньої ланки, та перейняття досвіду, як методу самопідготовки та підвищення рівня знань Протягом року Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру
8. Забезпечити контроль  за професійним навчанням, проведенням занять по відділенням та підрозділам лікарні методом круглого столу з мозковою атакою. Протягом року Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру
9. Прийняти участь в обласних загально-сестринських конференціях. Згідно плану УОЗ Головна  медична сестра Головна медична сестра
10. Провести аналіз виконання плану заходів по удосконаленню організації роботи молодших спеціалістів з медичною освітою ЦРЛ за 2018 рік, визначити пріоритетні напрямки по удосконаленню роботи на 2019рік. Січень Голови секторів Головна медична сестра
11. Активізувати роботу Ради сестер, проведення засідань Ради сестер згідно плану ,  тематики та шляхом вивчення і впровадження передового досвіду  інших ЛПЗ Конотопського району. Протягом  року Головна медична сестра Головна медична сестра
12. Оганізувати проведення загально сестринських конференцій згідно розроблено плану Протягом року Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру
13. Скоординувати особисті плани сестер медичних старших відповідно до постановленої мети та розвитку медсестринства Січень Головна медична сестра Головна медична сестра
14. Організувати  та провести анкетування серед пацієнтів з метою вивчення якості надання медичної допомоги з послідуючим аналізом отриманої інформації. Протягом року Виробничий сектор Голова виробничого сектору
15. Сформувати та затвердити склад безпосередніх керівників практики студентів з числа висококваліфікованих  старших медичних сестер Січень Виробничий сектор Голова виробничого сектору
16. Провести роботу по плануванню основних заходів по вдосконаленню роботи молодших медичних спеціалістів та молодшого медичного персоналу на 2019 рік. ІV квартал Виробничий сектор Голова виробничого сектору

 

ХІХ.  ЗАХОДИ ПО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ТА ПРОФІЛАКТИЦІ СНІД

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Контролювати виконання наказу УОЗ від 17.07.2014р. №597-ОД «Про посилення заходів щодо використання в ЛПЗ області імунобіологічних препаратів».  Проводити аналіз повноти і якості виконання профілактичних щеплень, а також аналіз інфекційної захворюваності, про результати  заслуховувати на оперативних нарадах в дорослій та дитячій поліклініках та заняттях з медичними працівниками ЛПЗ села згідно додатків до плану №10, 11. Щоквар-тально Заступник  головного лікаря по дитинству, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний  інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ
2. Перевірити хід виконання режимних наказів МОЗ України:

– від 11.08.2014р. №552 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація  медичних виробів в закладах охорони здоров’я».

– від 10.05.2007р. №234 «Про організацію профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах».

– від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів».

Матеріали заслуховувати на засіданні комісії по інфекційному контролю.

Щоквар-тально Заступник  головного лікаря по медичній частині,  епідеміолог ЦРЛ,  головна медична сестра
3. Організувати та провести семінар і залік з питань санепідрежиму та виконання наказів МОЗ України:

– від 11.08.2014р. №552 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація  медичних виробів в закладах охорони здоров’я»

– від 10.05.2007р. №234 «Про організацію профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах».

– від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів».

Березень Заступники головного лікаря, епідеміолог ЦРЛ
Кишкові інфекції
1. Проводити аналіз захворюваності кишковими інфекціями в розрізі педіатричних і терапевтичних дільниць, харчових і прирівняних до них об’єктів. Про результати заслуховувати на оперативних нарадах в дитячій та дорослій поліклініці. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по дитинству, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний інфекціоніст
2. Забезпечити активне виявлення хворих кишковими інфекціями серед працівників об’єктів епідризику шляхом виявлення у них дисфункції шлунково-кишкового тракту при зверненні їх за медичною допомогою до фахівців. Проводити  аналіз даної роботи. Щомі-

сячно

Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний інфекціоніст
3. Аналізувати якість клінічно-лабораторного розшифрування гастроентероколітів. Кожний пізньовстановлений діагноз розглядати на лікарській конференції. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині, епідеміолог
Вірусні гепатити
1. Всі випадки вірусного гепатиту „В”, „С” своєчасно аналізувати на засіданні комісії по розгляду випадків вірусного гепатиту з прийняттям відповідних рішень. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст
3. Провести аналіз виконання рішення колегії УОЗ ОДА від 26.06.2018 №6 «Про стан виконання обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017р.р. в Кролевецькому та Шосткинському районах».  Заслухати на оперативній нараді  згідно додатку до плану №2. Лютий Заступник головного  лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст
Поліомієліт
1. Провести заняття з прийняттям заліку по клініці, діагностиці, профілактиці поліомієліту з лікарями  і середніми медичними працівниками. Березень Районний невропатолог, районний інфекціоніст
Дифтерія та інші інфекції дихальних шляхів
1. Провести  заняття по етіології, клініці, діагностиці, лікуванню і профілактиці дифтерії з лікарями та середніми медичними працівниками. І квартал Районний інфекціоніст
2. Забезпечити вчасну вакцинацію дітей першого року життя, довести питому вагу дітей, які отримали повний вакцинальний курс в 6-ти місячному віці до 95% (при наявності вакцини). Щомісячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
3. Забезпечити 100% обстеження на дифтерію хворих  на всі форми ангін. При виявленні Терапевти, педіатри, отоларинголог
4. Провести заняття-залік з медичними працівниками, які безпосередньо займаються проведенням профілактичних щеплень, з питань організації, планування, проведення профілактичних щеплень та дотримання правил „холодового ланцюга”. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
Правець
1. Проаналізувати якість проведення, призначення екстреної профілактики правця хворим з травмами згідно наказу МОЗ України від 05.08.1999р  №198 „Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця” в ЛПЗ міста та району, матеріали узагальнити, заслухати на оперативній нараді. Травень Епідеміолог ЦРЛ, районний хірург
Карантинні інфекції
1. Перевірити стан готовності ЛПЗ до роботи на випадок виявлення карантинних інфекцій. Про хід виконання Комплексного плану заходів облдержадміністрації на 2017-2025 роки щодо попередження заносу та поширення на території Сумської області інфекційних хвороб, регламентованих правилами санітарної охорони території та рішення оперативної наради УОЗ  від 26.04.2018 №3 «Про роботу медичної служби Недригайлівському, Сердино-Будського та Сумського районів» з питань профілактики кишкових інфекцій, готовності до роботи в умовах занесення їх на  територію, в тому числі холери».  Результати перевірки заслухати на медичній раді згідно додатку №1. Травень Заступник головного лікаря по медичній частині,  районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ
2. Провести учбові заняття по етіології, клініці, діагностиці, профілактиці холери і інших карантинних інфекцій, а також хворобі Лайма, геморагічних гарячках з нирковим синдромом . Квітень Районний інфекціоніст
Профілактика зоонозних інфекцій
1. Забезпечити контроль за виконанням заходів з профілактики сибірської виразки у відповідності з вимогами  наказу МОЗ Україн від 09.07.03р. №314 „Про заходи профілактики захворювань на сибірку». Щомісячно Районний інфекціоніст
2. Забезпечити виконання плану профщеплень проти туляремії підлягаючим контингентам при наявності вакцин. І-ІІ квартал Завідувач поліклінікою для обслуговування дорослого населення
Профілактика СНІД
1. Провести перевірки виконання Указу Президента України від 14.02.2006р. №132 «Про рішення Ради національної безпеки і охорони України» від  18.01.2006р. «Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами»,  наказу УОЗ СОДА від 25.08.2015р. №751-ОД «Про впровадження обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ/СНІДу на 2015-2018 роки та моніторинг її виконання» в функціональних підрозділах ЦРЛ. Матеріали заслухати на медичній раді. Березень Заступник головного лікаря з медичної частини, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення,  районний інфекціоніст
2. Тримати в постійній готовності резерв необхідних засобів захисту, медичного інструментарію та дезінфікуючих засобів у відповідності до нормативів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 18.12.1998р. №2026 „Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІДу.” І-IV квартал Заступник головного лікаря з медичної частини
3. Провести аналіз забезпеченості ЛПЗ міста засобами індивідуального захисту медичних працівників та одноразовим інструментарієм. Результати аналізу направити в обласний центр профілактики ВІЛ/СНІДу. Січень Заступник головного лікаря з медичної частини, епідеміолог ЦРЛ, головна медсестра ЦРЛ, лікар відповідальний за ВІЛ/СНІД.
4. Забезпечити страхування медичних працівників на випадок професійного ВІЛ-інфікування згідно Постанови КМУ від 16.10.1998р. №1642. І квартал Заступник головного лікаря по медичній частині, епідеміолог ЦРЛ, головна медична сестра, начальник відділу кадрів
Профілактика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій
1. Забезпечити виконання Постанови Головного санітарного лікаря України від 22.09.2014 №13 «Про затвердження санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо профілактики грипу і ГРВІ». Впродовж епідсезону Заступники головного лікаря, районний інфекціоніст
Профілактика епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля
1. Провести перевірки ЛПЗ міста по виконанню вимог наказів МОЗ України від 22.12.1993 №246 «Про удосконалення заходів профілактики висипного тифу та хвороби Бриля» та УОЗ від 28.03.1994 №38 «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом». Листопад Заступник головного лікаря з медичної частини,  районний інфекціоніст
2. Провести заняття-заліки по клініці, діагностиці та профілактиці епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля з медичними працівниками міста. Лютий Заступник головного лікаря з медичної частини, районний  інфекціоніст
Паразитарні захворювання
1. Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 15.10.1986 №579 „Про посилення боротьби з гельмінтозами в Україні” та рішення оперативної наради УОЗ від 21.10.2014 №8 «Про хід виконання наказів МОЗ України від 15.10.1986р. №579 «Про посилення боротьби з гельмінтозами», від 19.09.1984р. №554 «Про посилення боротьби і профілактики опісторхозу».  Результати виконання наказу заслухати на оперативній нараді в лікарні згідно додатку №2. Жовтень Районний інфекціоніст
2. Забезпечити виконання наказу МОЗ України  від 27.04.2000 №171 „Про епідеміологічний нагляд за малярією”, рішення координаційної ради УОЗ від 24.05.2018 №4 «Про стан виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2011р. №19 «Про заходи щодо профілактики малярії  в Україні в Путівльському, Середино-Будського та Сумського районів» . Результати перевірок заслухати на оперативній нараді згідно додатку № 2. Травень Районний інфекціоніст
Гігієнічні питання
1. Проаналізувати захворюваність дітей ДДЗ і школярів  очними, ортопедичними, травматологічними, стоматологічними  хворобами та хворобами органів травлення. Матеріали узагальнити, розробити і здійснити заходи по усуненню причин росту захворюваності. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, дитячій окуліст,  травматолог, стоматолог
            2. Забезпечити проведення медичних оглядів працюючих згідно наказу МОЗ України від 21.05.07р. №246 „Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій” за звітний період 2019р.,  матеріали заслухати на оперативній нараді лікарів поліклініки для обслуговування дорослого населення. Серпень Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, профпатолог

 

 

ХХ. ЗАХОДИ ПО ПРОПАГАНДІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ПОДАЛЬШОМУ ПОКРАЩЕННЮ ГІГІЄНІЧНОГО НАВЧАННЯ І  ВИХОВАННЯ  НАСЕЛЕННЯ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1 Питання про стан санітарно-освітньої роботи в закладі заслуховувати на лікарських конференціях. Лютий

Серпень

Заступники головного лікаря згідно розподілу роботи
2 Організувати і провести заходи , присвячені пам’ятним календарним датам:

Всесвітньому дню боротьби проти раку

Дню стоматолога

Міжнародному  дню дітей, хворих на рак

 

Всесвітньому дню  боротьби з глаукомою

Міжнародному  дню боротьби з туберкульозом

Всесвітньому дню здоров’я

Міжнародному дню пам’яті жертв радіаційних аварій

Міжнародний день Червоного Хреста і

Червоного Півмісяця

Міжнародному дню пам’яті жертв СНІДу

 

Міжнародному дню медсестри

Дню матері

Міжнародному дню сім’ї

Тиждень планування сім’ї

Всесвітньому дню  без тютюну

Міжнародному дню захисту дітей

Міжнародному дню охорони навколишнього  середовища

Всесвітньому дню донора крові

Міжнародному  дню боротьби зі  зловживаннями наркотиками та їх незаконним  розповсюдженням

Дню медичного працівника

Міжнародному дню серця

Всесвітньому дню боротьби з алергією

Всесвітньому дню толерантності

Всесвітньому дню боротьби із захворюванням на вірусний гепатит

Дню фізкультури і спорту

Міжнародному дню людей похилого віку

Всесвітньому  дню лікаря

Міжнародному дню хоспісів та паліативної   допомоги

Дню боротьби з інсультом в Україні

Всесвітньому дню   психічного здоров’я

Міжнародному  дню боротьби з остеопорозом

Міжнародному  дню боротьби  з раком молочної залози

Міжнародному дню діабету

Міжнародному дню не паління

 

Всесвітньому дню солідарності з ВІЛ- позитивними людьми

Всесвітньому дню інвалідів

Дню прав людини (ООН), тощо.

 

 

3 лютого

9 лютого

15 лютого

 

березень

24 березня

7 квітня

26 квітня

8 травня

 

третя неділя травня

12 травня

травень

травень

травень

31 травня

1 червня

5 червня

14 червня

26 червня

третя неділя червня

30 червня

8 липня

11 липня

28 липня

вересень

1 жовтня

1 понед. жовтня

11 жовтня

жовтень

10 жовтня

жовтень

жовтень

14 листопада

3-ій четвер листопада

1 грудня

3 грудня

10 грудня

 

 

Районний онколог

Районний стоматолог

Заступник головного лікаря по дитинству

Районний офтальмолог

Районний фтизіатр

Головний лікар

Лікар ЧАЕС

Головний лікар

 

Районний інфекціоніст

 

Головна мед сестра

Районний акушер- гінеколог

 

 

Районний нарколог

Заступники головного лікаря

Лікар епідеміолог

Завідуючий ВПК

Районний нарколог

Головний лікар

 

Районний кардіолог

Районний терапевт

Головний лікар

Районний інфекціоніст

Лікар спортивної медицини

Районний терапевт

Головний лікар

Заступники головного лікаря

Районний невролог

Районний психіатр

Районний ортопед

Районний онколог

Районний ендокринолог

Районний нарколог

 

Районний інфекціоніст

Районний терапевт

Головний лікар

3 Організувати виступи  лікарів на  серпневих нарадах учителів міста та району Серпень Завідуюча дитячою поліклінікою
4 Організувати в школах тижні здоров’я на теми морально-статевого виховання, профілактики туберкульозу, СНІДу,  грипу, вірусного  гепатиту, отруєнь грибами та профілактики шкідливих звичок. На протязі навчального року Лікарі шкіл міста

 

5 Організувати навчання вагітних, матерів, молодих батьків, майбутніх батьків з питань охорони  здоров’я згідно установлених програм. На протязі року Заступник головного  лікаря по дитинству

Районний акушер- гінеколог

Завідуюча дитячою поліклінікою

6 Організувати гігієнічне навчання стаціонарних та амбулаторних хворих згідно установлених програм. На протязі року Заступники головного лікаря
7 Організувати пропагандистські кампанії:

по боротьбі з грипом

по боротьбі з туберкульозом

до Всесвітнього дня  здоров’я

по боротьбі з тютюнокурінням

по боротьбі з наркоманією

до роковин Чорнобильської трагедії

по профілактиці  ГКЗ та харчових отруєнь

по профілактиці отруєнь грибами

по профілактиці СНІДу

по профілактиці раку та інших захворювань.

 

Вересень-лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Квітень-травень

Квітень-вересень

Травень-жовтень

листопад-грудень

Березень, жовтень

 

Районний інфекціоніст

Районний фтизіатр

Заступники головного лікаря

Районний нарколог

Районний нарколог

Лікар ЧАЕС

Районний інфекціоніст

Районний інфекціоніст

Районний інфекціоніст

Районний онколог

8

 

Проводити санітарно-освітні заходи щодо виконання обласних цільових програм в галузі охорони здоров’я (протидія вірусному гепатиту, ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу; репродуктивне здоров’я нації; боротьба з онкологічними захворюваннями, цукровим діабетом тощо). На протязі року Районні фахівці
9 Організувати виконання плану санітарно-освітньої роботи через канали масової інформації (радіо, телебачення, печать). На протязі року Інструктор по санітарно-освітній роботі
10 Організувати підготовку лікарями текстів лекцій, радіо бесід, статей в місцеву пресу, їх прослуховування та рецензування. На протязі року за додатковим планом Районні фахівці
11 Проводити облік та аналіз проведеної санітарно-освітньої роботи  медпрацівниками ЛПЗ району  та надавати інформацію в вищестоящі   заклади. На протязі року Інструктор по санітарно-освітній роботі
12 Готувати щомісячні, щоквартальні та річні плани роботи по санітарно-освітній роботі серед населення міста та району, контролювати їх виконання На протязі року Інструктор по санітарно-освітній роботі
13 Лікарям прочитати серед населення   (розрахунок –  не менше 2 лекцій на місяць на 1 лікарську посаду) На протязі року Лікарі ЦРЛ
14 Середнім медичним працівникам провести (розрахунок –  не менше 4 бесід на місяць на 1  посаду середнього медичного працівника) На протязі року Середні медпрацівники
15 Провести радіо бесіди  для населення. На протязі року Медичні працівники ЦРЛ
16 Організувати:

усних журналів –12

тематичних вечорів –12

вечорів запитань та відповідей –12

круглих столів – 4

брифінгів – 4

прес-конференцій -4

На протязі року Медичні працівники ЦРЛ
17 Випускати медичні газети, санітарні бюлетені. До Дня медичного працівника Завідуючі відділень ЦРЛ
18 Оформляти дошки запитань та відповідей. Щомісячно Медичні працівники ЦРЛ
19 Постійно поповнювати куточки здоров’я та молодої матері  наглядними матеріалами на актуальні теми. На протязі року Медичні працівники ЦРЛ
20 Брати участь у міських та районних  санітарно-освітніх заходах, організованих іншими службами та громадськими організаціями. На протязі року Медичні працівники ЦРЛ
21 Проводити облік проведеної санітарно-освітньої роботи (ст. форма 38) та вести іншу обліково-звітну документацію. На протязі року Інструктор по санітарно-освітній роботі
22 Подавати  щоквартальні звіти про проведену СОР в районі в обласний Центр здоров’я. До 20 числа кожного кварталу Інструктор по санітарно-освітній роботі
23 Підготувати та надати в обласний Центр здоров’я річний звіт по санітарно-освітній роботі (форма 51-здоров) за 2018 рік. Січень Інструктор по санітарно-освітній роботі
24 Надавати  довідки  та інформації  з питань медичної пропаганди в усній чи письмовій формі на запити районних спеціалістів та вищестоящих організацій. Постійно Інструктор по санітарно-освітній роботі
25 Поповнювати методичні папки  з питань пропаганди ЗСЖ, профілактики туберкульозу, СНІДу, отруєнь грибами новими санітарно-освітніми матеріалами Постійно Медичні працівники ЦРЛ

 

 

ХХІ.   ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ, БЕЗПЕЦІ РУХУ І ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ

№ п/п Найменування Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Розробити документацію, накази, графіки іспитів, технічних експертиз, ТО обладнання підвищеної небезпеки (згідно термінів проведення). Січень, лютий Інженер ОП
2. Розробити плани та графіки проведення навчання,  тематичні графіки проведення іспитів на отримання допуску-свідоцтва працівникам на місцях підвищеної небезпеки, експлуатуючих електроустановки до 1000В. Лютий –березень Інженер ОП
3. Провести щорічну атестацію працівників:

судини під тиском

променева діагностика

ліфти

користувачі ПБЕЕС (ІІ-ІІІ гр.д.) до 1000В

відділення патології, пологове, КДЛ

фізіотерапевтичне відділення

котли, газ, електрозварник, сантехніки, дезінфектор.

 

Квітень

 

Червень

 

 

Липень

Інженер ОП, комісія
4. Перевірити опір контура заземлення, молнієзахисту будівель і споруд  ЦРЛ. Травень Лабораторія РЕСу
5. Перевіряти  стан охорони праці, ТБ, пожежної безпеки по відділенням лікарні.  Здійснити перевірку інструкцій, журналів інструктажів, журналів оперативного контролю. Згідно графіку Інженер ОП в складі комісії
6. Проводити  розслідування і облік нещасних випадків на виробництві (ст. 25 Закону). У разі потреби Комісія по ОП, завідуючі  відділень ЦРЛ
7. Провести  місячник – огляд по охороні праці з підведенням висновків. Квітень Інженер ОП
8. Розглянути питання  по охороні праці, ТБ, пожежній безпеці на оперативній нараді при головному лікарю. Грудень Інженер ОП
9. Перевірити  первинні засоби пожежогасіння, ПК, ПГ, місця і позначення їх розташування, стан аварійних виходів, стандарти ДПД відділень і лікарні. Січень Відповідальний за протипожежну безпеку
10. Укомплектувати  та перезарядити  вогнегасники. Протягом

року

Відповідальний за протипожежну безпеку
11. Проводити практичні заняття  по ліквідації  учбових пожеж, відключення електричного постачання, евакуації на випадок пожеж. 2 рази на рік Фахівець з питань цивільного захисту Відповідальний за протипожежну безпеку
12. Провести навчання відповідальних осіб та членів комісії з ПБЕЕС до 1000В – 10 чол. І півріччя Головний лікар ЦРЛ
13. На  комісії по безпеці дорожнього руху розглянути стан роботи по попередженню аварійності на санітарному транспорті КЦРЛ. Січень Головний лікар ЦРЛ
14. Забезпечити передрейсові і післярейсові медичні огляди 100%. Періодично проводити міжрейсові огляди водіїв. Щоденно Механік гаражу
15. Проводити планове технічне обстеження автотранспорту згідно планів-графіків ТО-1, ТО-2. Щотижнево Механік гаражу
16. Проводити  інструктажі водіїв з питань безпеки дорожнього руху, з цією метою розробити інструкції, обладнати кабінети, куточки БР, по безпеці дорожнього руху з обліком сучасних вимог. Щомісячно Механік гаражу
17. Курси відповідальних та членів комісії в спеціалізованих учбових закладах та учбових комбінатах:

робота на висоті  – 10 чоловік

ПБЕЕС до 1000В – 10 чоловік

теплове господарство – 3 чоловіки

газове господарство – 3 чоловіки

судини під тиском – 8 чоловік

ПТЕ – 4 чоловіки

ПБЕДІВ – 4 чоловіки

Протягом

року

Інженер ОП
18. Провести перевірку запобіжних клапанів («Медтехніка» м. Суми) Протягом

року

Інженер ОП
19. Забезпечити контроль за проведенням медичних оглядів працівників згідно наказу №246, психофізіологічної експертизи Протягом

року

Інженер ОП, районний нарколог, районний психіатр
20. Провести перевірку контрольно-вимірювальних приладів Протягом року Інженер ОП, метролог

 

ХХІІ. ЗАХОДИ ПО МЕДИЧНІЙ СЛУЖБІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

№ п/п Найменування Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Забезпечити проведення засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій та розробити план на реагування на недзвичайні ситуації Щоквартально Фахівець з питань цивільного захисту ЦРЛ
2. Виконати у повному обсязі комплекс заходів, призначених на 2019 навчальний рік. Щоквартально Головний лікар ЦРЛ, заступники, фахівець з питань цивільного захисту, завідуючі відділеннями
3 Провести тактико-спеціальні навчання з особовим складом медичних формувань міста та району. Згідно з річним планом роботи Фахівець з питань цивільного захисту, начальники формувань
4. Проводити навчально-методичні збори згідно з річним планом роботи. Щоквартально Головний лікар ЦРЛ, фахівець з питань цивільного захисту
5. Провести тренування по оповіщенню і збору:

Особового складу штабу МСЦЗ

бригад СМД ЦРЛ

о/с постійної медичної комісії ЦРЛ

об’єктової евакуаційної комісії

Згідно з термінами, передбаченими річним планом роботи Фахівець з питань цивільного захисту ЦРЛ
6. Здійснити судійство та забезпечити медичною допомогою міськрайонні змагання санітарних дружин та постів. Згідно графіку відділу НС міськвиконкому Фахівець з питань цивільного захисту з залученням лікарів ЦРЛ та КЗ “Конотопська міська лікарня”. Конотоп
7. В межах матеріальних можливостей ЦРЛ здійснити заходи по підвищенню надійності функціонування ЦРЛ в умовах надзвичайних ситуацій. Щоквартально Головний лікар ЦРЛ, фахівець з питань цивільного захисту, начальник ремонтної групи, завідуючі відділеннями ЦРЛ.
8. Здійснити радіо та телевізійні передачі з методики надання невідкладної медичної допомоги потерпілим. Щоквартально Лікарі ЦРЛ
9. Проводити поновлення резерву лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Щоквартально Відповідальний за зберігання
10. Проводити підготовку лікарів ЦРЛ та медичних сестер згідно з розкладом та програмами занять по ЦЗ. Протягом року Фахівець з питань цивільного захисту ЦРЛ

 

 

ХХІІІ. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Повторно ознайомити фахівців лікарні зі звітно-обліковими формами, які використовуються в структурних підрозділах закладу згідно наказів МОЗ України:

від 26.07.1999р. №184

від 05.08.1999р. №197;

від 27.12.1999р. №302,

від 29.12.2000р. №369,

від 03.07.2001р. №258,

від 14.02.2012р. №110,

від 11.06.2012р. №430,

від 28.03.2012р. №214,

від 29.05.2013р. №435,

від 28.07.2014р. №527,

від 08.08.2014р. №549,

від 11.08.2014р. №553,

від 21.01.2016р. №29,

від 30.11.2017р. №1504

від 26.01.2018р. №157

І-й квартал Заступники

головного лікаря

Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом

2. Забезпечити  перевірки лікувально-профілактичних закладів по веденню звітно-облікових форм,  достовірності та якості їх оформлення.

Про результати експертних оцінок та актів статистичних ревізій, проведених  співробітниками інформаційно-аналітичного відділу,  доповідати на лікарських конференціях та заняттях з медичними працівниками району.

Щоквартально Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
3. Розробляти бюлетені основних показників роботи по лікувально-профілактичних закладах села. Щоквартально Працівники ІАВ
4. Провести заняття з послідуючим прийняттям заліку з лікарями поліклініки, завідуючими ЛПЗ села  по МКХ-10 по ІСРС-2-Е та виконанню наказу МОЗ України від 08.08.2006 року №545 «Про вдосконалення введення медичної документації, яка засвідчує випадки народження та смерті». Лютий

Жовтень

Заступник головного лікаря

по медичній частині, завідуючий поліклініки по обслуговуванню дорослого населення,

завідуюча відділенням

ЗП-СМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний лікар                                                                                                                                          В.ЗГОННИК


Додаток №1

 

ПЛАН МЕДИЧНИХ РАД

 

№ п/п Найменування

заходів

Термін виконан-ня Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
1 Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я міста та району за 2018 рік, основні проблемні питання,  пріоритети та завдання. Січень Заступники головного лікаря,  районні фахівці Заступники головного лікаря,  районні фахівці
2 Аналіз смертності по ЛПЗ міста та району за 2018р., виконання наказу МОЗ України від 08.08.06р. №545 „Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження та смерті”. Березень Районний терапевт,

завідуюча  відділенням ЗП-СМ, районний кардіолог

Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
3 Про роботу кардіологічної служби,  хід виконання наказів МОЗ України від  24.05.2012р. №384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії», від 02.07.2014р. №455 «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (висококваліфікованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST», від 03.03.2016р. №164 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі без елевації сегмента ST», наказ УОЗ Сумської ОДА  від 03.04.2017 №233-ОД «Про удосконалення медичної допомоги хворим на гострий коронарний синдром» та розпорядження КМУ від 07.04.2017 №275 «План пріоритетних дій Уряду» за напрямком «Боротьба з серцево-судинними захворюваннями». Про надання кардіологічної допомоги дитячому населенню міста та району. Березень Районний кардіолог, дитячий кардіолог, районний терапевт Заступник головного лікаря по медичній частині, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
4 Про виконання Указу Президента України від 14.02.06р. №132 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.01.2006р.  “Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами” Березень Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині
5 Про надання медичної допомоги дітям   1-го року життя, в тому числі із групи соціального ризику, профілактика синдрому раптової смерті, аспірації, робота санактиву. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,

завідуюча педіатричним відділенням, завідуюча дитячою  поліклінікою

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
6 Про  проведення медичних оглядів та надання медичної допомоги щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та воїнів АТО/ООС. Травень Лікар організатор по ВВ, районні фахівці: хірург, кардіолог, невропатолог, терапевт Заступник головного лікаря з медичної частини, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
7 Про виконання заходів щодо боротьби з епідемією туберкульозу. Про роботу дільничої мережі по профілактиці туберкульозу. Травень

 

 

 

 

 

 

Районний фтизіатр, дитячий фтизіатр Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
8 Про хід виконання Комплексного плану заходів облдержадміністрації на 2017- 2025 роки щодо попередження заносу та поширення на території Сумської області інфекційних хвороб, регламентованих правилами санітарної охорони території,   рішення оперативної наради УОЗ  від 26.04.2018р. №3 «Про роботу медичної служби  Недригайлівського, С.Будського та Сумського районів з питань профілактики кишкових інфекцій, готовності до роботи в умовах занесення на їх територію, в тому числі холери». Травень Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний інфекціоніст
9 Про хід виконання Закону України від 01.07.1992р.  „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС». Про медичне обслуговування дітей Чорнобильського контингенту та їх оздоровлення. Травень Лікарі організатори по ЧАЕС, районні фахівці Заступник головного лікаря по медичній частині, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
10 Про результати роботи  медичної галузі міста за  І-ше півріччя 2019р., проблемні питання  та завдання щодо подальшого їх розвитку та підвищення рівня медичного обслуговування населення у ІІ півріччі.

 

Липень Заступники головного лікаря, районні фахівці, Заступники головного лікаря, районні фахівці
11 Про надання онкологічної допомоги населенню міста і району. Вересень Районний онколог Заступник головного лікаря по медичній частині,  завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
12 Про роботу лабораторної служби за 6 міс. 2019р. відповідність роботи стандартам  надання медичної допомоги хворим та завдання щодо її покращення на ІV квартал поточного року. Вересень Районний лаборант Заступник головного лікаря по медичній частині
13 Про використання стаціонарно-замінних технологій по ЛПЗ міста і району за поточний період 2019р. Вересень Районний терапевт, лікар денного стаціонару ЦРЛ, завідуюча відділенням ЗП-СМ Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
14 Про виконання Закону України від 06.02.2000р. №1634-ІІІ „Про захист населення від інфекційних хвороб» та  наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» та інших . Листопад Районний  інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
15 Аналіз смертності населення м.Конотоп та району від хвороб системи кровообігу за 9 місяців 2019 року. Листопад Районний терапевт, районний кардіолог, районний невропатолог Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
16 Про надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та виконання нормативних документів з даного питання. Листопад Районний ендокринолог, дитячий ендокринолог Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
17 Про надання хірургічної допомоги дорослому та дитячому населенню міста і району за 9 місяців 2019р.,  виконання наказу УОЗ від 18.08.2015р. №735-ОД «Про удосконалення медичної допомоги при гострих хірургічних захворюваннях». Листопад

 

Районний хірург, дитячий хірург Заступник головного лікаря по медичній частині

 

 

 

ПЛАН МЕДИЧНИХ РАД З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

 № п/п Найменування

заходів

Термін викона

ння

Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
1 Якість надання медичної допомоги хворим на ГРВІ, грип та ускладнення пневмонією за результатами експертної оцінки. Січень Завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з медичної частини
2 Стан захворюваності на туберкульоз та якість рентгенологічного обстеження підлягаючих контингентів. Січень Завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний фтизіатр, районний рентгенолог Заступник головного лікаря з медичної частини
3 Про випадки пізньої госпіталізації в дитяче відділення з вини медичних працівників. На протязі року Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
4 Дотримання локальних протоколів надання медичної допомоги хворим з гострою судинною патологією мозку на догоспітальному та госпітальному етапах за результатами експертних оцінок медичної документації. Лютий Завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний невропатолог, районний терапевт Заступник головного лікаря з медичної частини
5 Про якість надання медичної допомоги та своєчасність діагностики туберкульозу (деструктивної форми, занедбані випадки). Лютий Завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний фтизіатр Заступник головного лікаря з медичної частини
6 Аналіз вперше виявлених випадків туберкульозу у дітей та підлітків. Щомісячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний фтизіатр Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
7 Про стан дотримання протиепідемічного режиму в структурних підрозділах ЦРЛ. Березень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний епідеміолог, головна медична сестра Заступник головного лікаря з медичної частини
8 Якість надання медичної допомоги дітям на госпітальному етапі за результатами експертних оцінок медичної документації. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний хірург Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
9 Стан надання медичної допомоги хворим з гострою хірургічною патологією. Аналіз післяопераційної летальності. Квітень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний хірург Заступник головного лікаря з медичної частини
10 Організація медичної допомоги хворим на ВІЛ, СНІД, стан профілактики інфікування. Квітень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з медичної частини
11 Аналіз первинного виходу на інвалідність дітей віком до 18-ти років. Щоквартально Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
12 Адекватність організації медичної допомоги травмованим, в т.ч. з торакальними травмами. Травень Районний хірург, районний травматолог Заступник головного лікаря з медичної частини
13 Аналіз випадків летальності хворих в працездатному віці по стаціонарним відділенням ЦРЛ. Щоквартально Районний терапевт, районний кардіолог, районний невропатолог, районний хірург, районний онколог Заступник головного лікаря з медичної частини
14 Дотримання протоколів лікування урологічних хворих. Червень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний уролог Заступник головного лікаря з медичної частини
15 Експертна оцінка надання медичної допомоги дітям 1-го року життя, в т.ч. з групи соціального ризику.

 

Квітень

Грудень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
16 Забезпечення готовності стаціонарних відділень ЦРЛ до роботи в умовах ускладнень епідситуації по холері та іншим карантинним інфекціям. Липень Заступник головного лікаря з медичної частини, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з медичної частини, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
17 Про забезпечення медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом, гіпертонічною хворобою, ІХС. Серпень Завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний кардіолог, районний терапевт Заступник головного лікаря з медичної частини
18 Про виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2011р. №19 «Про заходи щодо профілактики малярії в Україні». Вересень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з медичної частини
19 Стан надання допомоги онкологічним хворим, якість диспансеризації хворих з передпухлинною патологією. Жовтень Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний онколог Заступник головного лікаря з медичної частини
20 Стан променевої діагностики, якість і повнота обстеження хворих в стаціонарі та «Д» групи хворих, контингентів з груп ризику. Листопад Заступник головного лікаря з медичної частини, районний рентгенолог, районний терапевт Заступник головного лікаря з медичної частини
21 Розгляд скарг населення на незадовільну якість медичної допомоги. Протягом 10 днів Комісія по розгляду звернень Заступник головного лікаря з медичної частини
22 Аналіз випадків необґрунтованого направлення хворих на МСЕК. Щоквартально Голова ЛКК Заступник головного лікаря з медичної частини
23 Аналіз смертності від інфекційних хвороб , розгляд випадків несвоєчасної діагностики занедбаних випадків цирозу печінки. Грудень Районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з медичної частини
24 Аналіз якості надання медичної допомоги хворим доставлених бригадами Е(Ш)МД, розходження діагнозів, випадків щодобово летальності. 2р. на рік Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини

 

Додаток №2

ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ НАРАД

 

№ п/п Найменування

заходів

Термін виконання Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
1. Про роботу відділення променевої діагностики за  2018р. та завдання на поточний рік. Січень Районний рентгенолог Заступник головного лікаря по медичній частині
2. Аналіз роботи відділення трансфузіології за 2018р. та  завдання на поточний рік по покращенню роботи служби крові ЦРЛ. Січень Завідуючий відділенням трансфузіології Заступник головного лікаря по медичній частині
3. Аналіз впровадження в практику роботи структурних підрозділів лікарні нововведень згідно плану УОЗ та ініціативних методик за 2018 рік. Січень Заступник головного лікаря по медичній частині Заступник головного лікаря по медичній частині
4. Про надання медичної допомоги нефрологічним хворим, виконання наказу МОЗ України від 11.02.2016 №89 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів стандартизації медичної допомоги пацієнтам з хронічною хворобою нирок V стадії із застосуванням гемодіалізу або перитонеального діалізу» Січень Районний терапевт,

лікар-нефролог

Районний терапевт, лікар-нефролог
5. Про роботу патологоанатомічного відділення ЦРЛ за 2018 рік та завдання на 2019 рік. Лютий Лікар патологоанатом Заступник головного лікаря по медичній частині
6. Про хід виконання рішення колегії УОЗ  ОДА від 26.06.2018р. №6  «Про стан виконання обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017 роки в Кролевецькому, Шостинському районах ». Лютий Районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст
7. Про якість реабілітаційного лікування хворих,  інвалідів працездатного віку та групи ЧТХ. Лютий Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
8. Про надання урологічної допомоги населенню м. Конотопа та Конотопського району за 2018р. та завдання на 2019 рік. Лютий Районний  уролог

Дитячий уролог

Заступник головного лікаря по медичній частині,

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

9. Про якість та удосконалення бактеріоскопічної діагностики туберкульозу. Лютий Районний лаборант

Районний фтизіатр

Заступник головного лікаря по медичній частині
10. Про стан надання наркологічної допомоги за 2018р., задачі згідно наказу МОЗ України від 27.09.1999р. №245 «Про додаткові заходи щодо подальшого поліпшення наркологічної допомоги населенню України» хід виконання розпорядження кабінету Міністрів України від 28.08.2013 №735-р «Про схвалення Стратегїі державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року». Березень Районний нарколог Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
11. Про готовність стаціонарних відділень до надання невідкладної допомоги при критичних станах. Березень Заступник  головного лікаря по медичній частині, районний анестезіолог Заступник  головного лікаря по медичній частині, районний анестезіолог
12. Про медичне обслуговування дітей інвалідів, сиріт, дітей з багатодітних сімей, соціальної групи ризикупо м. Конотоп та Конотопському району. Березень

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,

завідуюча дитячою поліклінікою

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 

13. Про підсумки  роботи психіатричної служби по позалікарняній  психіатричній допомозі населенню міста та району за 2016-2018р., заходи по покращенню лікувально-профілактичної роботи в 2019 році згідно Закону України від 22.02.2000р. № 1489 -111 «Про психіатричну допомогу». Березень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний психіатр Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний психіатр
14. Про надання травматологічної та ортопедичної допомоги дитячому, дорослому населенню м. Конотопа,  Конотопського району, аналіз травматизму  за 2018 рік та І квартал 2019р. Квітень Заступник головного лікаря по медичній частині,

районний травматолог, дитячий травматолог

Заступник головного лікаря по медичній частині,

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

15. Про стан наркологічної експертизи та експертизи алкогольного і наркотичного сп’яніння, впровадження методичних рекомендацій згідно наказу УОЗ від №349-ОД «Про проведення токсикологічних досліджень на вміст етилового спирту та наркотичних речовин в біосередовищах людини при медичному огляді на стан сп’яніння», якість та удосконалення токсикологічних досліджень. Квітень Районний нарколог

Зав КДЛ

Заступник головного лікаря по медичній частині
16. Інформація про надання зубопротезної допомоги декретованій групі населення за 2018 рік та

І квартал 2019р.

Квітень Районний стоматолог Районний стоматолог
17. Аналіз первинного виходу на інвалідність за

3 місяці поточного року.

Квітень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
18. Про стан якості оздоровлення та диспансерного нагляду за жінками фертильного віку з екстрагенітальною патологією, забезпечення контрацепцією жінок соціальної групи ризику та з абсолютними протипоказами до виношування вагітності. Квітень Районний терапевт, районний психіатр, районний ендокринолог, районний кардіолог,

районний акушер-гінеколог

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
19. Аналіз роботи відділення анестезіології та інтенсивної терапії за 2018р. та І квартал 2019 року. Травень Районний анестезіолог Заступник головного лікаря по медичній частині
20. Про взаємодію стаціонарних відділень ЦРЛ з лікарями консультантами КЗ СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Травень Заступник головного лікаря по медичній частин Заступник головного лікаря по медичній частин
21. Про виконання наказу МОЗ України від 05.08.99р. №198 „Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця” в ЛПЗ за поточний період 2019р. Травень Районний хірург, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
22. Про хід виконання рішення координаційної ради з контролю та управління якості медичної допомоги УОЗ від 24.05.2018 №4 «Про стан  виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2011 №19 «Про заходи щодо профілактики малярії в Україні» в Путивльському, С.Будському районах та м. Суми »

 

Травень Районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст
23. Про роботу служби лікувальної фізкультури за 3 місяці  2019р. та завдання на поточний рік. Травень Спеціаліст з  ЛФК Районний фізіотерапевт
24. Про готовність дитячого, пологового відділень, дитячої поліклініки до надання невідкладної допомоги дітям та жінкам. Червень Завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча  дитячим відділенням,  районний дитячий  реаніматолог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
25. Інформація про надання невідкладної допомоги населенню міста за поточний період 2019р. Червень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
26. Інформація про підсумки весняного призову 2019 року громадян на строкову військову службу до збройних сил України та стан оздоровлення призовників. Червень Старший лікар призовної комісії, районні фахівці Старший лікар призовної комісії, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
27. Про виконання санітарно-протиепідемічного режиму в ЛПЗ  міста і району згідно наказу МОЗ від 11.08.2014 №552 Червень Епідеміолог ЦРЛ, заступник головного лікаря по медичній частині Епідеміолог ЦРЛ, заступник головного лікаря по медичній частині
28. Про стан оздоровлення хворих з передраковими захворюваннями та роботу служб по ранньому виявленню злоякісних новоутворень. Червень Районні фахівці Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
29. Інформація про впровадження в практику роботи ЦРЛ нововведень за 6 міс. 2019 р. Липень Заступник головного лікаря по медичній частині Заступник головного лікаря по медичній частині
30. Про надання ендокринологічної допомоги дитячому та дорослому населенню м. Конотопа та Конотопського району ЦРЛ за 6 міс. 2019 року. Липень Районний ендокринолог, дитячий ендокринолог, районний терапевт Заступник головного лікаря по дитинству  та допомозі при пологах, Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
31. Інформація про аналіз стійкої та тимчасової  втрати працездатності кардіологічної групи хворих та реабілітації інвалідів, в тому числі про проведені реабілітаційні заходи хворим кардіологічного профілю – застрахованим особам, з  показами, затвердженими пунктом 1 наказу УОЗ Сумської ОДА від 11.02.2016 № 98-ОД «Про вдосконалення роботи закладів охорони здоров’я області по відбору та направленню хворих до реабілітаційних санітарно-курортних закладів». Липень Районний кардіолог Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
32. Про підсумки роботи дермато-венерологічної служби  за І півріччя 2019р. та завдання на ІІ півріччя поточного року. Липень Районний дермато-венеролог, дитячий дерматовенеролог Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
33. Про стан роботи зі зверненням громадян та виконавської дисципліни в центральній районній лікарні за І півріччя 2019 року. Серпень Заступники головного лікаря ЦРЛ, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
34. Про надання неврологічної допомоги дитячому та дорослому населенню  за 6 міс. 2019р. Серпень Районний невропатолог, дитячий невропатолог Заступник головного лікаря по медичній

частині, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

35. Про надання офтальмологічної допомоги дитячому, дорослому населенню м. Конотопа і Конотопського району та про хід виконання наказу МОЗ від 14.05.2013р. №372  «Про систему офтальмологічної допомоги населенню України» за  6 міс. 2019 року. Серпень Заступник головного лікаря по медичній частині, районний офтальмолог, дитячий  офтальмолог Заступник головного лікаря по медичній частині, заступник головного лікаря по дитинству  та допомозі пологах
36. Про надання пульмонологічної допомоги мешканцям району за І півріччя 2019 р. виконання наказу МОЗ України від 19.03.2007р. №128 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія» та інших наказів зі стандартизації медичної допомоги. Серпень Районний пульмонолог, терапевт Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
37. Про надання отоларингологічної допомоги дитячому та дорослому населенню м. Конотопа та Конотопського району за поточний період 2019 р. Серпень Районний отоларинголог Дитячий отоларинголог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,  заступник головного лікаря по медичній частині
38. Про організацію та надання медичної допомоги дітям в школах, дитячих закладах, школах інтернатах та виконання наказу МОЗ України від 16.08.2010 року №682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», результати проведення профілактичних оглядів. Вересень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,

завідуюча дитячою поліклінікою

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
39. Про надання допомоги кардіологічним хворим, у тому числі – на гострий коронарний синдром (направлення на первинне коронарне втручання) у світі вимог локальних протоколів за нозологіями та виконання Обласної цільової програми розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в Сумській області 2018-2022 роки Вересень Районний кардіолог, районний терапевт Районний терапевт
40. Якість реабілітаційного лікування хворих та інвалідів працездатного віку та групи ЧТХ. Вересень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,

районні фахівці

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення

 

41. Про хід виконання наказу МОЗ України від 15.04.2004 року №205 «Про удосконалення заходів профілактики захворювання людей на сказ», сумісного наказу УОЗ і обласної СЕС від 20.12.2004р. №1345/536с «Про заходи виконання наказу МОЗ України від 15.04.2004 року №205». Вересень Епідеміолог ЦРЛ, лікар рабіолог Заступник головного лікаря по медичній частині, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний хірург
42. Про хід виконання наказів МОЗ України від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів» та від 29.08.2008р. №502 «Про затвердження клінічного протоколу з акту бактеріологічної профілактики в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології». Вересень Районний хірург, травматолог, акушер-гінеколог, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині
43. Про виконання наказів МОЗ України від 15.10.1986р. № 579 «Про посилення боротьби з гельмінтозами», від 19.09.1984р. № 554 «Про посилення боротьби і профілактики опісторхозу». Жовтень Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по медичній частині, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
44. Аналіз первинного виходу на інвалідність  за

9 місяців поточного року.

Жовтень Голова ЛКК Голова ЛКК
45. При оздоровлення дітей диспансерної групи Жовтень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячої поліклініки Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячої поліклініки
46. Про результати реформування первинної ланки охорони здоров»я. Жовтень Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
47. Про роботу лікарів акушер-гінекологів та урологів по виявленню гонореї, трихомоніазу  серед хворих з хронічними запаленнями сечостатевої системи згідно наказу УОЗ від 29.11.2004 №1265 «Про якість та удосконалення лабораторної допомоги». Листопад Районний дермато-венеролог, акушер-гінеколог, уролог,

завідуюча КДЛ

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
48. Про роботу служби функціональної діагностики по ЛПЗ міста і району за звітний період поточного року. Листопад Фахівець по функціональній діагностиці Заступник головного лікаря по медичній частині

 

49. Про виконання наказу УОЗ від 04.08.2016р. №624-ОД/3с «Про проведення дозорного епіднагляду за грипом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями серед населення Сумської області» Листопад Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ
50. Про харчування хворих в лікарні, санітарно-епідеміологічний стан харчоблоку, буфетних та дитячої молочної кухні. Листопад Лікар дієтолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній

частині

51. Про стан надання хірургічної допомоги проктологічним хворим. Листопад Районний хірург, проктолог Заступник головного лікаря по медичній

частині

52. Про підсумки роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки в  ЦРЛ за 2019р. Грудень Інженер по техніці безпеки Інженер по техніці безпеки
53. Про хід виконання наказу МОЗ України від 10.05.2007р. №234 „Про організацію профілактики інфекцій в акушерських стаціонарах». Грудень Завідуючий  пологовим відділенням, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний акушер-гінеколог
54. Інформація про хід виконання плану основних організаційних заходів ЦРЛ. 2 рази на рік Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом

 

 

Додаток №3

 

ПЛАН ЗАГАЛЬНОЛІКАРНЯНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

 

№ п/п Тематика Місяць Доповідач Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Вимоги наказу УОЗ від 13.03.2003р. №253 «Про затвердження положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни в Сумській області». Січень Лікар організатор по ВВ Лікар організатор по ВВ
2. Аналіз смертності від ЦВХ по району. Січень Районний невропатолог Районний невропатолог
3. Пневмонія – діагностика та лікування на сучасному етапі. Січень Районний пульмонолог Районний пульмонолог
4. Сучасні методи діагностики та лікування в дерматовенерології. Січень Районний дерматовенеролог Районний дерматовенеролог
5. Грип, ГРЗ – клініка, діагностика, лікування. Січень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
6. Гострий коронарний синдром. Невідкладна допомога та діагностика. Лютий Районний кардіолог Районний кардіолог
7. ХОЗЛ – клініка, діагностика та лікування згідно протоколів. Лютий Районний пульмонолог Районний пульмонолог
8. Вітаміни та мікроелементи, їх вплив на зубощелепну систему. Лютий Районний стоматолог Районний стоматолог
9. Гострий панкреатит – клініка, діагностика, лікування, профілактика. Лютий Районний хірург Районний хірург
10. Алгоритм виявлення  туберкульозу ЗЕМ Лютий Районний фтизіатр Районний фтизіатр
11. ВІЛ-інфекція. Клініка, діагностика, лікування. Лютий Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
12. Сучасні проблемні питання в проведенні експертизи на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння. Березень Районний нарколог Районний нарколог
13. Діагностика та лікування раку шлунку. Березень Районний онколог Районний онколог
14. Сучасні методи діагностики захворювань серцево-судинної, нервової систем та органів дихання. Березень Лікар функціональної діагностики Лікар функціональної діагностики
15. Синдром плеврального випоту -диференціальна діагностика, лікування. Березень Районний фтизіатр Районний фтизіатр
16. Невідкладні стани в ендокринології. Березень Ендокринолог Ендокринолог
17. ОНІ – клініка, діагностика, лікування. Березень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
18. Онкологічна патологія в стоматології. Квітень Районний стоматолог Районний стоматолог
19. Синдром раптової смерті- клініка та невідкладна допомога. Квітень Районний кардіолог Районний кардіолог
20. Профілактика та сучасне лікування бронхіальної астми. Квітень Районний пульмонолог Районний пульмонолог
21. Ко-інфекція ВІЛ/туберкульоз. Квітень Районний фтизіатр Районний фтизіатр
22. Сказ – епідеміологія, клініка, лікування, профілактика. Квітень Районний хірург Районний хірург
23. Лептоспіроз – клініка, діагностика, лікування. Квітень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
24. Меланома шкіри. Травень Районний дерматовенеролог Районний дерматовенеролог
25. Основні принципи трансфузійної терапії. Травень Лікар відділення трансфузіології Лікар відділення трансфузіології
26. Подагра – клініка, діагностика, лікування. Травень Районний ревматолог Районний ревматолог
27. Малярія – клініка, діагностика, лікування. Травень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
28. Сучасні методи лікування хронічних тонзилітів та аденоїдних вегетацій у дітей. Травень Районний отоларинголог Районний отоларинголог
29. Аналіз захворюваності та проведення профілактичної роботи по ранньому виявленню раку молочної залози. Червень Районний онколог Районний онколог
30. Сучасні вимоги до лікувального харчування хворих в закладах охорони здоров’я. Червень Районний дієтолог Районний дієтолог
31. Впровадження сучасних методів лікування в практику роботи офтальмологічного відділення Червень Районний офтальмолог Районний офтальмолог
32. Легенева гіпертензія – класифікація, діагностика та лікування. Червень Районний кардіолог Районний кардіолог
33. Туляремія – клініка, діагностика, лікування. Червень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
34. Трофічні виразки нижніх кінцівок – клініка, діагностика, лікування Червень Районний хірург Районний хірург
35. Діагностика, обстеження, лікування та профілактика цукрового діабету ІІ типу. Липень Лікар ендокринолог Лікар ендокринолог
36. Алкогольна жирова хвороба печінки. Липень Лікар гастроентеролог Лікар гастроентеролог
37. Сучасні досягнення в стоматології. Липень Районний стоматолог Районний стоматолог
38. Нові методи лікування, впроваджені в практику роботи акушерсько-гінекологічної служби. Липень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог
39. Аналіз відмов від госпіталізації . Липень Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини
40. ТЕЛА – клінка, діагностика,лікування. Липень Районний кардіолог Районний кардіолог
41. ОКЗ – клініка, діагностика, лікування Липень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
42. Впровадження медичних нововведень в практику роботи інфекційного відділення. Серпень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
43. Дегенеративні захворювання кульшового суглобу. Сучасні методи лікування. Серпень Районний травматолог Районний травматолог
44. Впровадження нового в роботі рентгенологічної служби. Серпень Районний рентгенолог Районний рентгенолог
45. Стан ендоскопічного обстеження хворих. Серпень Районний ендоскопіст Районний ендоскопіст
46.
47. Диференціальна діагностика дисемінованих процесів у легенях. Серпень Районний фтизіатр Районний фтизіатр
48. Інформація про лікування хворих з нейротравмою. Серпень Районний хірург Районний хірург
49. Вірусний гепатит – клініка, діагностика, лікування. Вересень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
50. Отруєння грибами. Вересень Районний гастроентеролог Районний гастроентеролог
51. Остеоартроз – клініка,лікування, профілактика. Вересень Районний ревматолог Районний ревматолог
52. Нові методики  лікування наркозалежних хворих. Вересень Районний нарколог Районний нарколог
53. Профілактика глаукоми. Вересень Районний офтальмолог Районний офтальмолог
54. Захворювання щитоподібної залози – клініка, діагностика, лікування. Вересень Лікар-ендокринолог Лікар-ендокринолог
55. Сучасні методи лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю. Вересень Районний нефролог Районний нефролог
56. Фізіотерапевтичні методи в лікуванні хворих з остеохондрозом. Жовтень Районний фізіотерапевт Районний фізіотерапевт
57. Засоби гігієни в стоматології. Жовтень Районний стоматолог Районний стоматолог
58. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології. Жовтень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог
59. Впровадження нових методів лікування та діагностики урологічних хворих. Жовтень Районний уролог Районний уролог
60. Гостре порушення мозкового кровообігу, лікування по протоколах. Жовтень Районний невропатолог Районний невропатолог
61. Гельмінтози – клініка, діагностика, лікування Жовтень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
62. Хронічний панкреатит Листопад Районний гастроентеролог Районний гастроентеролог
63. TORCH-інфекція – клініка, діагностика, лікування. Листопад Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
64. Хронічний гломерулонефрит, діагностика, клініка та лікування. Листопад Районний нефролог Районний нефролог
65. Аналіз впровадження нових методів лабораторних досліджень. Листопад Районний лаборант Районний лаборант
66. Сучасні методи діагностики та лікування в практиці роботи ендоскопічної служби. Листопад Районний ендоскопіст Районний ендоскопіст
67. Короста, клініка, лікування  діагностика, профілактика. Листопад Районний дерматовенеролог Районний дерматовенеролог
68. Диференціальна діагностика гострої патології органів черевної порожнини. Листопад Районний хірург Районний хірург
69. Ревматоїдний артрит – клініка,діагностика, лікування. Грудень Районний ревматолог Районний ревматолог
70. Сучасні методи діагностики туберкульозу. Грудень Районний фтизіатр Районний фтизіатр
71. Наркоманія, клініка, діагностика. Роль лікарів у виявленні і наданні медичної допомоги. Грудень Районний нарколог Районний нарколог
72. Сучасні методи діагностики хірургічних захворювань. Грудень Районний хірург Районний хірург
73. Про підсумки призову 2018 року громадян на строкову військову службу до збройних сил України та стан оздоровлення призовників. Грудень Лікар призовної комісії Лікар призовної комісії
74. Гіпертонічна хвороба – клініка, діагностика, лікування та удосконалення. Сучасний підхід до лікування. Грудень Районний кардіолог Районний кардіолог
75. Кір – епідеміологія, клініка,лікування, профілактика Грудень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
76. Стан роботи по боротьбі з туберкульозом, своєчасне ФЛГ обстеження та імунізація населення проти туберкульозу. Щоквар-тально Районний фтизіатр Районний фтизіатр
77. Стан організації та якості експертизи тимчасової непрацездатності. Аналіз дефектів при направлення хворих на медико-соціальні експертні комісії для встановлення групи інвалідності. Щоквар-тально Голова ЛКК Голова ЛКК
78. Якість проведення профілактичних оглядів населення району та випадки занедбаних онкологічних захворювань . Щоквар-тально Районний онколог Районний онколог
79. Призначення ЛФК в комплексному лікуванні стаціонарних та амбулаторних хворих. Щоквар-тально Завідувач службою ЛФК Завідувач службою ЛФК
80. Результати експертної оцінки наступності між відділеннями стаціонару та фізіотерапевтичним відділенням. Щоквар-тально Районний фізіотерапевт Районний фізіотерапевт
81. Аналіз пізньої госпіталізації хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини. Аналіз загальної, додобової та післяопераційної летальності. Щоквар-тально Районний хірург Районний хірург
82. Інформація про стан реформування медичної галузі м. Конотоп Щоквар-тально Заступники головного лікаря Заступники головного лікаря
83. Про результати статистичних ревізій та експертних оцінок по веденню звітно-облікових форм та достовірності показників роботи в структурних підрозділах ЦРЛ. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини
84. Інформація про нові медичні видання, зауваження і пропозиції по відвідуванню НМБ. Щоквар-тально Завідуюча НМБ Завідуюча НМБ
85. Зауваження до своєчасності госпіталізації, наявності показань до госпіталізації, транспортабельності хворих, що померли в межах однієї доби, та обґрунтованість екстреної госпіталізації хворих. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини
86. Аналіз додобової летальності хворих неврологічного відділення та пізньої доставки хворих з інсультами. Профілактика інсультів. Квітень

Грудень

Районний невропатолог Районний невропатолог
87. Результати експертної оцінки історій хвороби і амбулаторних карт на предмет повноти обстежень функціональними методами. Квітень

Жовтень

Районний фахівець з функціональної діагностики Районний фахівець з функціональної діагностики
88. Стан санітарно-освітньої роботи, проведеної медичними працівниками ЦРЛ. Серпень

Лютий

Лікар відповідальний за санітарно-освітню роботу Лікар відповідальний за санітарно-освітню роботу
89. Результати експертної оцінки якості надання лікувально-діагностичної допомоги по стаціонарних відділеннях. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини
90. Оцінка компетентності персоналу щодо виконання ним вимог до пре аналітичного етапу. Щоквар

тально

Районний лаборант Районний лаборант
91. Інформація про новини в законодавстві про медицину Щоквар

тально

Юрисконсульт Юрисконсульт

 

Додаток №4

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ У ШКОЛІ УПРАВЛІННЯ

 

№ п/п Тематика Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Правові основи організації охорони здоров’я . Січень Юрисконсульт ЦРЛ
2. Етичний кодекс лікаря України. Лютий Юрисконсульт ЦРЛ
3. Кошторис бюджетних установ: складання, затвердження та його виконання. Березень Економічний відділ
4. Права та обов’язки лікарів відповідно до законодавства України. Квітень Юрисконсульт ЦРЛ
5. Відповідальність медичних працівників. Травень Юрисконсульт ЦРЛ
6. Правовий статус медичних працівників. Липень Юрисконсульт ЦРЛ
7. Впровадження страхової медицини. Вересень Економічний відділ
8. Страхування професійних ризиків у медичній сфері. Жовтень Юрисконсульт ЦРЛ
9. Основи Трудового Законодавства (робочий час, час відпочинку, закон про відпустки, пільги та пенсійне забезпечення медпрацівників). Листопад Начальник відділу кадрів

 

 

 

 

 

Додаток №5

ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДИК В ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

№ п/п Джерело інформації Назви нововведень Місце проведення Термін виконання Відповідальний Відвідні про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Акушерсько-гінекологічна служба
1. Інформаційний лист МОЗ України №43, 2017 рік Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи Колпосептин- сучасна допологова підготовка шийки матки.. Жіноча консультація І-IV квартал Районний гінеколог
2. Журнал «Педіатрія, гінекологія, акушерство» 2017р. №3 Транексам – допологове лікування акушерських кровотеч. Жіноча консультація, пологове відділення І-IV квартал Районний гінеколог
3. Інформаційний лист МОЗ №41, 2017р. Азитромицин – антибактеріальне лікування запальних органів малого тазу. Жіноча консультація, пологове відділення І-IV квартал Районний гінеколог
4. Інформаційний лист МОЗ України №2518/01/2016 Мальтофер для лікування анемії вагітних. Жіноча консультація, пологове відділення І-IV квартал Районний гінеколог
5. Методичний посібник по ендометріозу професор

Кузнецов І.В. 2017р.

Мастодінон для лікування мастопатій. Жіноча консультація І-IV квартал Районний гінеколог
6. Матеріали міжнародної наукової практичної конференції «Розвиток неонатології на сучасному етапі» 09.11.2017р. Малоінвазійне введення сурфактанту глибоко недоношеним новонародженим. Жіноча консультація І-IV квартал Районний гінеколог
Гастроентерологічна служба
1. Журнал «Сучасна гастроентерологія» №5, 2017р. Гепаметіон  при лікуванні захворювань печінки. Терапевтичне відділення І-IV квартал Районний терапевт
Дерматологічна служба
1. Журнал «Дерматологія та венерологія» №4,  2017р. Кеназол при лікуванні себорейного дерматиту. Дерматологічне відділення І-ІV квартал Районний дерматолог
2. Український журнал «Дерматологія та косметологія, венерологія» №2 2017р. «Ніксар» у лікуванні алергічної кропив’янки та риноконюктивіту. Дерматологічне відділення І-IV квартал Районний дерматолог
3. Журнал «Дерматологія та косметологія » №2, 2017р. Крем «Фузідерм» при лікуванні інфекцій шкіри та м»яких тканин. Дерматологічне відділення І-ІV квартал Районний дерматолог
Ендоскопічна служба
1. Матеріал курсів підвищення кваліфікації, м. Київ, 2017р. Дезінфектант бланідаз-актив для достерилізаційного очищення і дезінфекції апаратури з ГВО. Онкологічне відділення І-ІV квартал Районний

ендоскопіст

2. Матеріал курсів підвищення кваліфікації, м. Київ, 2017р. Методика гарячої біопсії для видалення невеликих поліпів ШКТ. Онкологічне відділення І-ІV квартал Районний

ендоскопіст

3. Матеріал курсів підвищення кваліфікації, м. Київ, 2017р. Методика кліпсування при кровотечі виразок та ерозій шлунку Онкологічне відділення І-ІV квартал Районний

ендоскопіст

Гематологічна служба
1. Методичні рекомендації обласних фахівців, 2017р. Фероксид в лікуванні залізодефіцитних анемій. Терапевтичне відділення І-ІV квартал Районний терапевт
Інфекційне відділення
1. Дзюблик І.В., Обертинська О.В., Дзюблик Я.О. “Швидкі тести для етіологічної діагностики інфекційних захворювань людини”. Методичні рекомен-дації НМАПО, Київ, 2015, с. 93 Застосування CITO TEST INFLUENZA A+B для етіологічної діагностики грипу Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст
2. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Фармакотерапія інфекційних захворювань”, м.Київ, 7-8 квітня 2016 року Застосування препарату Глюксил у комплексному лікуванні інфекційних захворювань. Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст
3. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні проблеми епідеміології інфекційних, паразитарних і неінфекційних захворювань”, м.Львів,

12-13 травня 2016 року

Застосування препарату НовірИн у комплексній терапії герпетичної інфекції. Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст
4. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інфекційні  хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти”, м.Суми, 15 червня 2016 року Застосування препарату макмірор для лікування лямбліозу. Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст
5. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інфекційні  хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти”, м.Суми, 15 червня 2016 року Застосування препарату Ванкоміцин-Вокате при лікуванні інфекцій, спричинених (Гр+) мікроорганізмами. Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст
6. Науково-практичний журнал “Актуальна інфектологія”, 2016, № 1 (10), стор. 48-50 Застосування Назоферону з метою профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст
7. Матеріали http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=38847, 2016 рік Використання препарату ДЕМОПЕНЕМ® у комплексному лікуванні гострих гнійних менінгітів. Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст
8. Матеріали https://medhub.info/abiklav-tabletki-vo-instrukciia-cina/c5d504e8, 2016 рік Використання препарату АБИКЛАВ® у комплексній ступінчастій терапії гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), ускладненої негоспітальною пневмонією. Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст
Кардіологічна служба
1. Журнал «Український часопис» №9, стор 26, 2016р. Триномія в клінічній практиці лікування серцево- судинної патології. Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог
2. Журнал «Артеріальна гіпертензія» №3,  стор. 24, 2016р. Використання 6-ти хвилинної ходи для контролю лікування хвороб з серцево-судинної патології. Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог
3. Методичні рекомендації МОЗ України, Київ, 2017р. Препарати магнію для покращення якості життя у пацієнтів з аритміями. Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог
4. Журнал «Артеріальна гіпертензія» №2, 2017р. Епадол-нео для профілактики небезпечних аритмій. Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог
5. Журнал «Артеріальна гіпертензія» №2, 2017р. Еплерон-в лікуванні пацієнтів з гострим інфарктом міокарду. Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог
6. Матеріали 16 конгресу кардіологів України, 2017р. Ембрантил в лікуванні гіпертонічних кризів. Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог
Лабораторна служба
1. Журнал «Медицина и образование» №1, стор.16, 2017р. Визначення вільного трийодтироніну (ТЗ вільний). Лабораторне відділення І-IV квартал Районний лаборант
2. Рекомендаці обласних фахівців, м. Суми, 2017 Імуноферментна діагностика трихінельозу. Лабораторне відділення І-IV квартал Районний лаборант
3. Рекомендаці обласних фахівців, м. Суми, 2017 Проведення попередньої ідентифікації бета – гемолітичних стрептококів групи А – Strepto coccus pyogenes за допомогою дисків з бацитроцином. Лабораторне відділення І-IV квартал Районний лаборант
Лікувальна фізкультура
1. Матеріали курсів підвищення кваліфікації, м. Суми, 2017р.Харчинська К.О. Застосування східних практик у сучасному житті для відновлення рухливості хребта. Поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Завідувач службою ЛФК
 

2.

Матеріали курсів підвищення кваліфікації, м. Суми, 2017р.П.Брег Hitcoruss у лікуванні ожиріння Поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Завідувач службою ЛФК
3 Матеріали курсів підвищення кваліфікації, м. Суми, 2017р.лікар – дефектолог Остапенко Т.Б. Відновлення дефектів мовлення після інсультів. Поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Завідувач службою ЛФК
4 Матеріали курсів підвищення кваліфікації, м. Суми, 2017р. Особливості лікувальної фізкультури у похилого віку Поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Завідувач службою ЛФК
Наркологічна служба
1. Журнал «Питання наркології» №3, 2017р. Топілепсін  в таблетках для лікування хворих з залежністю від алкоголю. Поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Районний нарколог
2. Матеріали наукової конференції м. Харків, 2017р. Тіаприд для лікування хворих з наркотичною залежністю. Поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Районний нарколог
Неврологічна служба
1. Міжнародний неврологічний журнал №7, 2017р. Езафосвін в лікування хворих з патологією головного мозку (інсульти, дисциркуляторна енцефалопатія). Неврологічне відділення І-IV квартал Районний невропатолог
Нефрологічна служба
1. Всеукраїнський журнал «Нефропатія та діаліз», №4, 2017р. Мірцера при лікуванні анемії у хворих з хронічною нирковою недостатністю. Відділення гемодіалізу І-IV квартал Районний  нефролог
Онкологічна служба
1. Журнал «Ланцет» № 4 2017р. Оперативне лікування молочної залози у вигляді лампектомії. Онкологічне відділення І-IV квартал Районний онколог
Отоларингологічна служба
1. Журнал «Вухо, горло, ніс», №3, 2017р. Квікс  в лікуванні ринітів у дітей ЛОР відділення І-IV квартал Районний отоларинголог
2. Журнал «Вухо, горло, ніс», №7, 2017р. Флемоклав – для досягнення кращого результату антибактеріальної терапії ЛОР відділення І-IV квартал Районний отоларинголог
3. 15 з’їзд отоларингологів України, 2018р. Кандибіотик в лікуванні хронічних отитів ЛОР відділення І-IV квартал Районний отоларинголог
4. 15 з’їзд отоларингологів України, 2018р. Серата в лікуванні гострих та хронічних сину ситів. ЛОР відділення І-IV квартал Районний отоларинголог
Офтальмологічна служба
1. Офтальмологічна конференція м. Одеса, 2018р. Дорзітін для лікування запалення ока. Офтальмо-логічне відділення І- IV квартал Районний офтальмолог
Пульмонологічна  служба
1. Журнал «Здоровя України» №1, 2017р. Муцитус у хворих з ХОЗЛ. Терапевтичне відділення, поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Районний пульмонолог
Педіатрична служба
1. Журнал «Вісник дерматології та венерології»м. Київ №3, 2018р. Мазь «Вульностимулін» в комплексному лікування хронічної екземи. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
2. Стаття «Фармакологічні препарати в дерматології» від 2017 р.  «Азелаінова кислота» при лікуванні тяжких форм акне. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
3. Журнал «Вухо, горло, ніс» №4,2017р.  «Деквадол» пігулки для розсмоктування при захворюваннях глотки. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
4. Журнал «Вухо, горло, ніс» № 5,2017р.  «Фарі Верде»- антисептичний спрей при захворюваннях порожнини рота та глотки. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
5. Журнал «Сучасна педіатрія» №2,2017р. Антибактеріальний препарат«Цефуроксим». Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
6. Наказ МОЗ № 1495 (2)від 29.11.2017р.  «Феварин» при ОКР у дітей. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
7. Медагропром ООО. Інформаційний лист, 2017р., №6 Екстракт левзеї при розладах адаптації для підлітків. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
8. Журнал «Здоров»я дитини» том 12, № 6 2017р.ст. 95-99

 

Триметабол» для лікування НДСТ метаболічних кардіопатій. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
9. Журнал «Здоров»я дитини» №3 (71) 2016 р., ст.. 33-39 Корекція астено-невротичних проявів у дітей з ПАГ на фоні прийому препарату «Ноофен». Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
10. Навігатор фармації № 9-10 2017р. Очні краплі «Офтамірін» в лікуванні захворювань очей у дітей. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
11. Журнал «Вісник офтальмології» 2017 р.  «Визаллергол» у лікуванні алергічних захворювань очей у дітей. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
12. Журнал «Вісник офтальмології»  № 3-4 2017 р. Очні краплі «Унітірс» та «Гіпромелоза-П» при синдромі «сухого ока». Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
13. Журнал «  Здоров»я  дитини» № 6, 2017, ст.. 64 Лімфоміозот-біорегуляційний підхід в терапії дитячих захворювань. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
14. «Сучасна педіатрія» № 2, 2016 р. , ст.. 66 Імупрет як  імуномодулятора рослинного походження в комплексному лікуванні захворювань дитячого віку. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
15. «Журнал «  Здоров»я дитини» том 13 № 4, 2018 р. Антигіс-тамінного препарату І покоління «Фенокіт» при лікуванні алергічних захворювань у дітей. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
16. Журнал «  Здоров»я дитини» том 13 № 3, 2018 р. Фітопрепарат «Папалор» у лікуванні вірусних захворювань у дітей. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
17. Журнал «Неврологія психіатрія»  «Гліятон» для лікування неврозів у підлітків. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
18. Журнал «Здоров’яУкраїни», 2018р. № 2  «Динар» для лікування ВСД у підлітків. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
19. Інформаційний лист «Харківський інститут патології великих суглобів і хребта імені М.І.Сітенко» 14.04.2017р. Комплексне лікування сколіозу у дітей. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
Психіатрична служба
1. Журнал Нейро-NEW №5, 2017р. Арипіпразол  в лікуванні шизофренії. Поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Районний психіатр
2. Журнал Нейро-NEW №7, 2017р. Клофраніл в лікуванні депресивних станів. Поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Районний психіатр
Служба променевої діагностики
1. Журнал «Променева діагностика та променева терапія» №7, 2017р. Дослідження суглобів з контрастуванням на комп’ютерному томографі. Рентгено-логічне відділення І-IV квартал Районний рентгенолог
2 Журнал «Променева діагностика та променева терапія» №5, 2017р. Діагностика захворювань черевної порожнини з подвійним контрастуванням на комп’ютерному томографі.

 

Рентгено-логічне відділення І-IV квартал Районний рентгенолог
Стоматологічна служба
1. Матеріали ІІІ національного Українського стоматологічного конгресу «Міжнародні стандарти профілактики та лікування і їх впровадження в практику лікаря-стоматолога» Київ, 2017р. КМ АПО ім. П.Л.Шупіка, професор А.А.Тимофєєв Застосування пломбувального матеріалу «CalcisoІe-C» при захворюваннях тканин періодонту. Стомато-логічна служба І-IV квартал Районний стоматолог
2. Журнал «Сучасна стоматологія», №9, 2017р. Кальцикер у дітей з множинним карієсом. Стомато-логічна служба І-IV квартал Районний стоматолог
3. Журнал «Современная стоматология» №8, 2017р. стор. 31-34 «Endocort» при захворюваннях тканин періодонту. Стомато-логічна служба І-IV квартал Районний стоматолог
Травматологічна служба
1. Матеріал XVII зїзду ортопедів-травматологів України, 2017р. Остеніл в лікуванні хворих. Травма-тологічне  відділення І-IV квартал Районний травматолог
2. Журнал «Травма» №2, том 2, 2017р. Суплазін в лікуванні хворих. Травма-тологічне  відділення І-IV квартал Районний травматолог
Урологічна служба
1. Журнал «Чоловіче здоров’я» №3, 2017р. . Урімак  у лікуванні аденоми передміхурової залози Урологічне відділення І- IV квартал Районний уролог
2. Журнал

“Хірургія України”, №4 , 2017р.

Ломфлокс у лікуванні хворих з запальними захворюваннями сечостатевої системи. Урологічне відділення І- IV квартал Районний уролог
Фізіотерапевтична служба
1. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Сучасний стан фізичної реабілітаційної медицини в Україні, м. Київ, 2017р. Гірудотерапія при остеохондрозі. Фізіотера-певтичне  відділення І- IV квартал Районний фізіотерапевт
2. Матеріали курсів підвищення кваліфікації, м. Київ, 2017р. ВЛОК і транскуванне лазерне опромінювання при інфарктах міокарду та стенокардіях. Фізіотера-певтичне  відділення І- IV квартал Районний фізіотерапевт
Функціональна діагностика
1. Журнал «Медицина» №9, 2017р. Черезстравохідна електростимуляція серця для купірування тріпотіння передсердь Відділення функціональної діагностики І- IV квартал Районний фахівець по функціо-нальній  діагностиці
Фтизіатрична служба
1. Український науково-практичний журнал №3 (12) 2017р. Г.В.Радши Прискорення закриття розпаду при прийомі геміфлоксацину та інших фторхінолонів. Протитуберку-льозне диспансерне відділення І- IV квартал Районний фтизіатр
Хірургічна служба
1. Журнал «Хірургія України» 2018р. № 3 Пенто – трен у пацієнтів з облітеруючим захворюванням периферійних артерій. Хірургічне відділення І- IV квартал Районний хірург
2. Накуово – практичний журнал «Харківська медична школа», №1, 2018р. Лікувальна терапія трофічних виразок нижніх кінцівок. Хірургічне відділення І- IV квартал Районний хірург
3. Журнал «Хірургія України», №3 (67),2018р. Індивідуальний підхід у лікуванні хронічного геморою. Хірургічне відділення І- IV квартал Районний хірург
4. Медичний науково –практичний журнал «Харківська медична школа», №1,2018р. Вдосконалення техніки лапароскопічної холецистоскопії у хворих з ускладненим перебігом калькульозного холециститу. Хірургічне відділення І- IV квартал Районний хірург

 

Додаток №6                                                                          

 

ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІКАРІВ

 

№п/п Прізвище,

ім’я,

по-батькові

Рік закінч ВУЗу Посада, по якій планується підвищення кваліфікації Дата останньої атестації, отримання сертифіката Що планується на 2019 рік
ПАЦ спец
по спец. по  орг.
1. Козенко Володимир Володимирович 1992 Лікар-уролог 07.11.2014

вища

 

урологія

2. Семенюк Федір Миколайович 1982 Лікар-нарколог 21.03.2014

вища

наркологія
3. Харевич Світлана Віталіївна 2012 Лікар-рентгенолог 16.05.2014

сертифікат

рентгенологія
4. Мироненко Надія Миколаївна 1979 Лікар загальної практики сімейної медицини 14.12.2012

перша

загальна практика сімейна медицина  стажування
5. Федюк Любов Василівна 1983 Лікар загальної практики сімейної медицини 09.12.2012

вища

загальна практика сімейна медицина  стажування
6. Анохіна Олена Михайлівна 1983 Лікар-терапевт 24.09.2014

вища

терапія
7. Гребеник Олена Володимирівна 1998 Лікар-кардіолог 07.08.2015

перша

кардіологія
8. Цісар Ольга Миколаївна 1981 Лікар-кардіолог 28.11.2014

вища

кардіологія
9. Швець Микола Володимирович 1992 Лікар-ендоскопіст 21.11.2014

вища

ендоскопія
10. Чуня Галина Федорівна 1997 Лікар-анестезіолог 05.12.2014

вища

анестезіологія
11. Шекальов Ігор Валентинович 1997 Лікар-анестезіолог 28.11.2014

вища

 анестезіологія
12. Лобановський Олександр Вікторович 2012 Лікар-хірург 30.06.2015

сертифікат

хірургія
13. Присікайло Олег Миколайович 2007 Лікар-хірург 08.08.2014

друга

хірургія
14. Козіна Світлана Миколаївна 2004 Завідувач клініко-діагностичної лабораторії, біолог 27.03.2015

друга

клінічна лабораторна діагностика
15. Подоляка Валентина Іванівна 1977 Лікар-лаборант 07.08.2015

вища

клінічна лабораторна діагностика
16. Кравець Наталія Михайлівна 2004 Лікар-акушер-гінеколог 20.06.2014

перша

акушерство і гінекологія
17. Кузьменко Тетяна Миколаївна 2003 Завідувач пологового відділення, лікар-акушер-гінеколог 05.12.2014

перша

акушерство і гінекологія
18. Красницька Евеліна Болеславна 1978 Лікар-акушер-гінеколог 09.04.2014

вища

акушерство і гінекологія
19. Павлова Ірина Валентинівна 1994 Лікар-стоматолог – терапевт 16.03.2015

перша

терапевтична стоматологія
20. Тищенко Віра Іванівна 1986 Лікар-стоматолог терапевт 22.08.2014

вища

 терапевтична стоматологія
21. Бабей Іван Васильович 1993 Лікар з функціональної діагностики 06.06.2014

вища

функціональна діагностика
22. Зайцева Марина Олександрівна 1997 Лікар з функціональної діагностики 07.10.2014

вища

функціональна діагностика
23. Євсейчик Сергій Леонідович 1987 Лікар-офтальмолог 08.05.2015

вища

офтальмологія
24. Олексієнко Олег Вікторович 1992 Лікар-епідеміолог 26.11.2014

вища

епідеміологія
25. Поліщук Тетяна Григорівна 1984 Лікар-кардіоревматолог 26.09.2014

вища

кардіоревматологія
26. Кравцова Світлана Володимирівна 2010 Лікар-стоматолог-терапевт 05.07.2018

сертифікат стоматологія

терапевтична стоматологія
27. Сутуліна Аліна Євгеніївна 2011 Лікар-стоматолог-ортодонт 27.06.2013

сертифікат стоматологія

ортодонтія
28. Яценко Тетяна Анатоліївна 2001 Завідувач відділення гемодіалізу, лікар-нефролог нефрологія
29. Анцибор Ірина Сергіївна 2014 Лікар-гастроентеролог гастроентерологія
30. Галайба Юлія Олександрівна 2013 Лікар-нарколог наркологія
31. Круш Ігор Михайлович 1993 Лікар стоматолог-хірург стоматологічна хірургія

стажування

32. Маслаков Віталій Леонідович 1976 Лікар-профпатолог профпатологія

стажування

33. Довгий Володимир Федорович 1965 Лікар – стажист по спортивній медицині спортивна медицина

стажування

34. Ковтуненко Валентина Іванівна 1968 Лікар-педіатр 16.05.2014

вища

педіатрія
35. Ковтуненко Микола Семенович 1968 Лікар отоларинголог дитячий 01.08.2014

вища

дитяча отоларингологія
36. Бондар Юрій Михайлович 1990 Лікар дерматовенеролог дитячий 04.05.2017

лікар спеціаліст

дитяча дерматовенерологія

 

Додаток №7

 

ПЛАН АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ

 

№ п/п Прізвище, ім’я,

по-батькові

Рік зак.

інст.

Місце роботи, посада по якій планується атестація Стаж з фаху атест Рік, місяць попередньої атестації, категорія Проходження ПАЦ (рік, міс., реком. кат)  

Плануємий вид атестації

 

первин. атест. переатест
1. Кірієнко Юлія Олександрівна 2012 Лікар-дерматовенеролог 6 сертифікат 31.01.2014

 

2018

друга

дермато-венерологія
2. Романов Микола Сергійович 2012 Лікар-рентгенолог 5 16.05.2014

лікар-спеціаліст

2018

друга

рентгенологія
3. Кузєва Наталія Валеріївна 2012 Лікар-невропатолог 7 30.01.2014

лікар-спеціаліст

2018

друга

неврологія
4. Семенюк Федір Миколайович 1982 Лікар-нарколог 36 21.03.2014

вища

2019

вища

наркологія
5. Романюк Євгеній Михайлович 1999 Лікар-психіатр 11 23.05.2014

друга

2018

перша

психіатрія
6. Згонник Василь Петрович 1993 Завідувач терапевтичного відділення, лікар-терапевт 26 25.04.2014

вища

2018

вища

терапія
7. Милюк Ірина Марківна 1992 Лікар-ендокринолог 26 16.05.2014

вища

2018

вища

ендокринологія
8. Цісар Ольга Миколаївна 1981 Лікар-кардіолог 38 28.11.2014

вища

2019

вища

кардіологія
9. Шекальов Ігор Валентинович 1997 Лікар-анестезіолог 22 28.11.2014

вища

2019

вища

 анестезіологія
10. Чуня Галина Федорівна 1997 Лікар-анестезіолог 26 05.12.2014

вища

2019

вища

анестезіологія
11. Кравець Наталія Михайлівна 2004 Лікар-акушер-гінеколог 15 20.06.2014

перша

2019

вища

акушерство і гінекологія
12. Кузьменко Тетяна Миколаївна 2003 Лікар-акушер-гінеколог 15 05.12.2014

перша

2019

вища

 акушерство і гінекологія
13. Красницька Евеліна Болеславна 1978 Лікар-акушер-гінеколог 40 09.04.2014

вища

2019

вища

 акушерство і гінекологія
14. Ярова Світлана Дмитрівна 1995 Завідувач жіночої консультації, лікар-акушер-гінеколог 23 09.04.2014

перша

2018

перша

 акушерство і гінекологія
15. Тищенко Віра Іванівна 1986 Лікар-стоматолог терапевт 20 22.08.2014

вища

2019

вища

терапевтична стоматологія
16. Швець Микола Володимирович 1992 Лікар-ендоскопіст 26 21.11.2014

вища

2019

вища

ендоскопія
17. Іваненко Віктор Павлович 2006 Лікар-хірург 12 18.08.2014 друга 2018

перша

хірургія
18. Присікайло Олег Миколайович 2007 Лікар-хірург 11 08.08.2014

друга

2019

перша

хірургія
19. Буйвол Роман Олександрович 2007 Лікар-хірург 11 18.04.2014 друга 2018

перша

хірургія
20. Олексієнко Олег Вікторович 1992 Лікар-епідеміолог 24 26.11.2014

вища

2019

вища

епідеміологія
21. Анохіна Олена Михайлівна 1983 Лікар-терапевт 20 23.09.2014

вища

2019

вища

терапія
22. Ярмош Іван Григорович 1976 Завідувач травматологічного відділення, лікар-травматолог 41 19.06.2014

вища

2019

вища

ортопедія
23. Салій Анатолій Андрійович 1983 Лікар -травматолог 34 19.06.2014

вища

2019

вища

ортопедія
24. Козенко Володимир Володимирович 1992 Лікар-уролог 23 07.11.2014

вища

2019

вища

урологія
25. Зайцева Марина Олександрівна 1997 Лікар з функціональної діагностики 20 04.10.2014

вища

2019

вища

функціональна діагностика
26. Бабей Іван Васильович 1993 Лікар з функціональної діагностики 24 05.06.2014

вища

2019

вища

функціональна діагностика
27. Поліщук Тетяна Григорівна 1984 Лікар-кардіоревматолог 34 26.09.2014

вища

2019

вища

кардіоревматологія
28. Олешко Катерина Федорівна 1992 Лікар-педіатр 24 05.03.2014

вища

2018

вища

педіатрія
29. Ковтуненко Валентина Іванівна 1968 Лікар-педіатр 50 16.05.2014

вища

2019

вища

педіатрія
30. Ковтуненко Микола Семенович 1968 Лікар отоларинголог дитячий 50 01.08.2014

вища

2019

вища

дитяча отоларингологія
31. Козіна Світлана Миколаївна 2004 Завідувач клініко-діагностичної лабораторії, біолог 10 27.03.2015

друга

2019

перша

клінічна лабораторна діагностика

 

Додаток №8

 

 

ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ  З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

 

№ п/п Найменування циклів Прізвище, ім’я та по батькові  Займана посада

Рік проходження спеціалізації згідно з циклами

Удосконалення, спеціалізація  Атестаційна категорія Форма навчання (денна, очна-заочна, накопичувальна, екстернат на)
1. Організація охорони здоров’я Сахнюк Сабіна Олександрівна Головна медична сестра Спеціалізація Вища 10.06.2015 денна
2. Організація охорони здоров’я (старші медичні сестри шкіл, інтернатів училищ ) Друк Галина Михайлівна Сестра медична шкільна поліклініки по обслуговуванню дитячого населення Удосконалення Вища 06.03.2015 денна
3. Організація охорони здоров’я (старші медичні сестри лікувально-профілактичних установ) Переходюк Вікторія Юріївна Сестра медична старша терапевтичного відділення Спеціалізація Перша 10.02.2017 денна
4. Хірургія

(сестри медичні хірургічних відділень  і кабінетів)

Науменко Світлана Олексіївна Сестра медична палатна хірургічного відділення Удосконалення Вища

16.06.2015

денна
5. Єрко Оксана Миколаївна Сестра медична палатна хірургічного відділення Удосконалення денна
6. Марченко Катерина Володимирівна Сестра медична процедурна хірургічного відділення Удосконалення

 

Вища

28.07.2017

денна
7. Бикова Валентина Ігорівна Сестра медична діалізної зали відділення гемодіалізу Удосконалення денна
8. Хірургія

(операційна та старші операційні)

Крапивна Тетяна Віталіївна Сестра медична операційна гінекологічного відділення Спеціалізація Вища 19.06.2015 денна
9. Тельпух Маргарита Євгенівна Сестра медична операційна гінекологічного відділення

2013

Удосконалення Друга 02.09.2016 денна
10. Кондратенко Вікторія Сергіївна Сестра медична операційна отоларингологічного відділення Спеціалізація денна
11. Низова Дарина Юріївна Сестра медична операційна відділення трансфузіології

2014

Удосконалення денна
12. Новохацька Ольга Володимирівна Сестра медична хірургічного кабінету поліклініки по обслуговуванню дорослого населення

Удосконалення

Вища 26.05.2017 денна
13. Гінекологія

(сестри медичні гінекологічних відділень і кабінетів

Кондрух Інна Миколаївна Сестра медична платна гінекологічного відділення Спеціалізація Друга 10.02.2017 денна
14. Рева Тетяна Анатоліївна Сестра медична платна гінекологічного відділення Спеціалізація Друга 02.09.2016 денна
15. Коваленко Л.В. Сестра медична платна гінекологічного відділення Спеціалізація денна
16. Неврологія

(сестри медичні неврологічних відділень і кабінетів)

Грищенко Наталія Леонідівна Сестра медична палатна неврологічного відділення Удосконалення Вища

25.03.2016

денна
17. Дієтотерапія

(сестри медичні по лікувальному харчуванню)

Сенченко Віта Петрівна Сестра медична з дієтичного харчування, харчоблоку Спеціалізація денна
18. Дієтотерапія

(сестри медичні по лікувальному харчуванню дитячих лікарень)

Басенко А.М. Сестра медична з дієтичного харчування дитячої молочної кухні Спеціалізація денна
19. Фізіотерапія

(сестри медичні фізіотерапевтичних відділень і кабінетів)

Шевченко Олеся Олександрівна Сестра медична з фізіотерапії фізіотерапевтичного відділення Спеціалізація Друга 29.09.2013 денна
20. Якименко Тетяна Олександрівна Сестра медична з фізіотерапії фізіотерапевтичного відділення Спеціалізація денна
21. Лікувальна фізкультура

(сестри медичні ЛФК)

Удод Юлія Володимирівна Сестра медична з лікувальної фізкультури 0,5 ст., сестра медична з масажу 0,5 ст. фізіотерапевтичного відділення Спеціалізація Друга

06.03.2015

денна
22. Акушерство

(акушерки жіночих консультацій та оглядових кабінетів)

Корх Тетяна Михайлівна Акушерка жіночої консультації Удосконалення Вища

06.03.2015

денна
23. Мельник Тетяна Миколаївна Акушерка процедурного кабінету жіночої консультації Удосконалення Перша 28.07.2017 денна
24. Павлюченко Оксана Петрівна Акушерка жіночої консультації Удосконалення Перша

28.07.2017

денна
25. Акушерство

(акушерки пологових будинків)

Сербіна Світлана Миколаївна Акушерка пологового відділення Удосконалення Вища  02.06.2016 денна
26. Нештенко Світлана Іванівна Акушерка пологового відділення Удосконалення Вища 16.10.2015 денна
27. Шуляк Ольга Іванівна Акушерка пологового відділення Удосконалення Вища 20.06.2014 денна
28. Бурда О.В. Акушерка пологового відділення Удосконалення денна
29. Травматологія та ортопедія

(сестри медичні травматологічних відділень)

Петруша Наталія Олександрівна Сестра медична палатна травматологічного відділення Спеціалізація Вища 25.03.2016 денна
30. Ніколаєнко Катерина Петрівна Сестра медична палатна травматологічного відділення Спеціалізація Перша 07.11.2014 денна
31. Медичні сестри стерилізаційних відділень Могила Світлана Михайлівна Сестра медична стерилізаційного відділення Удосконалення Вища 19.06.2015 денна
32. Самусь Валентина Борисівна Сестра медична стерилізаційного відділення Удосконалення Перша 19.06.2015 денна
33. Урологія

(сестри медичні урологічних відділень і кабінетів)

Яцун Валентина Миколаївна Сестра медична урологічного відділення Спеціалізація Друга  07.11.2014 денна
34. Дудник Наталія Миколаївна Сестра медична урологічного відділення Спеціалізація Вища 20.06.2014 денна
35. Онкологія

(сестри медичні онкологічних відділень і кабінетів)

Ковальова Оксана Володимирівна Сестра медична постова онкологічного відділення Спеціалізація Вища 20.06.2014 денна
36. Пичик Надія Григорівна Сестра медична постова онкологічного відділення Спеціалізація Вища 20.06.2014 денна
37. Троценко Юлія Вікторівна Сестра медична онкологічного кабінету поліклініки для обслуговування дорослого населення Спеціалізація Друга 02.10.2014 денна
38. Наркологія

(медсестри наркологічної служби)

Висоцька Тетяна Миколаївна Сестра медична платна наркологічного відділення Спеціалізація Перша  02.12.2016 денна
39. Клочанова Олена Вікторівна Сестра медична процедурна наркологічного відділення Спеціалізація Вища 09.07.2015 денна
40. Кардіологія та інтенсивна терапія

(медсестри кардіологічних відділень і кабінетів)

Аллахвердієва Оксана Гафарівна Сестра медична палатна кардіологічного відділення Спеціалізація Вища 06.03.2015 денна
41. Брюшко Наталія Володимирівна Сестра медична маніпуляційна кардіологічного відділення Спеціалізація Друга 16.10.2015 денна
42. Ковтун Тетяна Михайлівна Сестра медична палатна кардіологічного відділення Спеціалізація Друга продовжена по 09.11.2019 денна
43. Шевченко Олена Анатоліївна Сестра медична кардіологічного кабінету поліклініки для обслуговування дорослого населення Спеціалізація Вища 26.09.2014 денна
44. Клінічна діагностика

(лаборанти (фельдшери-лаборанти) клінічних лабораторій)

Дроботій Любов Федорівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії Спеціалізація Вища 26.05.2017 денна
45. Дорошенко Вікторія В’ячеславівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії Спеціалізація Вища 06.03.2015 денна
46. Криворук Галина Василівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії Спеціалізація Вища 22.09.2017 денна
47. Ляховка Валентина Григорівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії Спеціалізація Вища 19.10.2018 денна
48. Коваленко Світлана Іванівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії Спеціалізація Друга 17.08.2018 денна
49. Моторна Неля Юріївна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії Спеціалізація Вища 25.03.2016 денна
50. Отич Олена Григорівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії Спеціалізація Вища 07.11.2014 денна
51. Пономаренко Алла Іванівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії Спеціалізація Вища 25.03.2016 денна
52. Салій Наталія Юріївна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії Спеціалізація Вища 06.03.2015 денна
53. Сингур Оксана Степанівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії Спеціалізація Вища 07.11.2014 денна
54. Сочок Тетяна Євгенівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії Спеціалізація Друга 06.03.2015 денна
55. Тхор Людмила Юріївна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії Спеціалізація Вища 06.03.2015 денна
56. Яценко Світлана Вікторівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії Спеціалізація Вища 22.09.2017 денна
57. Третякова Людмила Іванівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії Спеціалізація Перша 07.11.2014 денна
58. Борисова Марина Леонідівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії Спеціалізація Перша 26.05.2017 денна
59. Стеценко Валентина Вікторівна Лаборант АЗП-СМ с. Підлипне Спеціалізація Вища 07.11.2014 денна
60. Богдан Олена Володимирівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії

2011

Удосконалення Друга продовжена до 07.09.2020 денна
61. Колесник Наталія Володимирівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії

1994

Удосконалення Вища 07.11.2014 денна
62. Льодова Тетяна Володимирівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії

1994

Удосконалення Вища 22.09.2017 денна
63. Свідерська Світлана Миколаївна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії

1994

Удосконалення Вища 22.09.2017 денна
64. Солошенко Галина Дмитрівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії

1994

Удосконалення Вища 25.03.2016 денна
65. Поводир Юлія Ігорівна Лаборант клініко-діагностичної лабораторії

2011

Удосконалення денна
66. Педіатрія

(медичні сестри дитячих відділень)

Вовкула Вікторія Вікторівна Сестра медична дитячого відділення Спеціалізація денна
67. Петрухно Ольга Віталіївна Сестра медична палатна дитячого відділення Спеціалізація Вища 19.11.2014 денна
68. Мозгова Лариса Василівна Сестра медична палатна дитячого відділення

2013 фтизіатрія

Спеціалізація денна
69. Педіатрія

(медичні сестри педіатричних дільниць, кабінетів здорової дитини, кабінетів профілактичних щеплень )

Івченко Ірина Анатоліївна Сестра медична кабінету щеплень та процедурного кабінету  поліклініки по обслуговуванню дитячого населення

2015

Спеціалізація Вища 06.03.2015 денна
70. Інфекційні хвороби

(медсестри інфекційних відділень і кабінетів)

Опалько Альона Анатоліївна Сестра медична фільтру поліклініки по обслуговуванню дитячого населення Спеціалізація Перша 16.10.2015 денна
71. Білоус Лідія Олексіївна Сестра медична боксована інфекційного відділення Спеціалізація Вища 25.04.2014 денна
72. Лукяненко Рита Миколаївна Сестра медична боксована інфекційного відділення Спеціалізація Вища 02.06.2016 денна
73. Дудка Оксана Віталіївна 0,25 ставки сестра медична дитяча та 0,75 ставки  сестра медична боксована інфекційного відділення Спеціалізація денна
74. Бардакова Таісія Валентинівна Сестра медична процедурна інфекційного відділення Спеціалізація денна
75. Отоларингологія

(медсестри отоларингологічних відділень і кабінетів)

Яременко Світлана Станіславівна Сестра медична отоларингологічного кабінету поліклініки по обслуговуванню дитячого населення Спеціалізація Вища 06.03.2015 денна
76. Анестезіологія та реанімація (медсестри анестезисти відділень анестезіології та реанімації) Громова Валентина Вікторівна Сестра медична анестезиста відділення анестезіології та інтенсивної терапії Спеціалізація Вища 06.03.2015 денна
77. Никитенко Тетяна Михайлівна Сестра медична анестезиста відділення анестезіології та інтенсивної терапії Спеціалізація Перша 26.05.2017 денна
78. Шеляг Марина Миколаївна Сестра медична палат інтенсивної терапії  відділення анестезіології та інтенсивної терапії Спеціалізація Друга 06.03.2015 денна
79. Рентгенологія

(рентген лаборанти відділень та кабінетів)

Компанець Юлія Миколаївна Рентгенлаборант відділення променевої діагностики Спеціалізація Перша 26.09.2014 денна
80. Галаган Олександра Іванівна Рентгенлаборант відділення променевої діагностики

1988

Удосконалення Вища 26.09.2014 денна
81. Троценко Надія Григорівна Рентгенлаборант відділення променевої діагностики

1995

Удосконалення Перша 26.09.2014 денна
82. Салій Наталія Валеріївна Рентгенлаборант відділення променевої діагностики

1995

Удосконалення 26.05.2017 денна
83. Мищенко Олена Анатоліїна Рентгенлаборант відділення променевої діагностики Спеціалізація 28.07.2017 денна
84. Сомок Наталія Миколаївна Рентгенлаборант відділення променевої діагностики Спеціалізація Перша 26.09.2014 денна
85. Стоматологія

(сестри медичні стоматологічних кабінетів)

Попова Ольга Миколаївна Сестра медична зі стоматології стоматологічної поліклініки

2013

Удосконалення Друга 28.02.2014 продовжена до 31.08.2021 денна
86. Марченко Марина Євгенівна Сестра медична зі стоматології стоматологічної поліклініки Спеціалізація Перша 28.09.2014 продовжена до 26.02.2022 денна
87. Ортопедична стоматологія

(техніки зубні)

Панченко Наталія Леонідівна Технік зубний стоматологічної поліклініки Удосконалення Вища 07.11.2014 очно-заочно
88. Терапія

(медсестри терапевтичних відділень і кабінетів)

Теплякова Наталія Володимирівна Сестра медична палатна терапевтичного відділення Удосконалення Друга 02.02.2018 денна
89. Плешкан Олена Миколаївна Сестра медична палатна терапевтичного відділення Удосконалення Друга 02.02.2018 денна
90. Зайцева Тетяна Миколаївна Сестра медична процедурна терапевтичного відділення Удосконалення Перша 10.02.2017 денна
91. Литвиненко Наталія Генадіївна Сестра медична палатна терапевтичного відділення Удосконалення Друга 02.02.2018 денна
92. Школа Тетяна Василівна Сестра медична палатна терапевтичного відділення Удосконалення денна
93. Сімейна медицина

(медичні сестри загальної практики-сімейної медицини)

Лукашова Наталія Михайлівна Сестра медична загальної практики-сімейної медицини поліклініки по обслуговуванню дорослого населення

2005

Удосконалення Вища 19.06.2015 денна
94. Шмальова Наталія Леонідівна Сестра медична загальної практики-сімейної медицини поліклініки по обслуговуванню дорослого населення

2003

Удосконалення Вища 07.11.2014 денна
95. Саткєєва Людмила Василівна Сестра медична загальної практики-сімейної медицини поліклініки по обслуговуванню дорослого населення

2014

Удосконалення Перша 02.06.2016 денна
96. Москаленко Лідія Миколаївна Сестра медична загальної практики-сімейної медицини поліклініки по обслуговуванню дорослого населення

2009

Удосконалення Вища 10.02.2017 денна
97. Дяченко Олена Анатоліївна Сестра медична загальної практики-сімейної медицини поліклініки по обслуговуванню дорослого населення

2009

Удосконалення Вища 22.09.2017 денна
98. Соловйова Ірина Юріївна Сестра медична загальної практики-сімейної медицини поліклініки по обслуговуванню дорослого населення

2008

Удосконалення Друга 19.06.2013 денна
99. Амбулаторно-поліклінічна справа

(медсестри терапевтичних дільниць і відділень профілактики)

Бочила Олена Леонідівна Сестра медична процедурного кабінету поліклініки по обслуговуванню дорослого населення Спеціалізація Перша 26.09.2017 денна
100. Сілаєва Аліна Василівна Сестра медична процедурного кабінету «Довіра» поліклініки по обслуговуванню дорослого населення Спеціалізація Перша 20.06.2014 продовжена по 01.05.2022 денна
101. Фесенко Валентина Миколаївна Сестра медична долікарняного кабінету поліклініки по обслуговуванню дорослого населення Спеціалізація Друга 25.04.2017 денна
102. Піскун Інна Петрівна Сестра медична долікряного прийому поліклініки по обслуговуванню дорослого населення Спеціалізація денна
103. Мовчан Наталія Миколаївна Сестра медична процедурного кабінету поліклініки по обслуговуванню дорослого населення Спеціалізація Перша 26.09.2014 денна
104. Психіатрія

(медсестри психотерапевтичних кабінетів)

Гужва Олена Михайлівна 0,75 сестри медичної дільничної психіатричного кабінету району, 0,25 сестра медична дільнична місто поліклініки по обслуговуванню дорослого населення Спеціалізація Перша 19.06.2015 денна
105. Листопад Валентина Миколаївна Сестра медична психіатричного кабінету поліклініки по обслуговуванню дорослого населення Спеціалізація Перша 26.09.2014 денна
106. Офтальмологія

 (медсестри офтальмологічних відділень і кабінетів)

Іллюшко Ірина Миколаївна Сестра медична офтальмологічного кабінету поліклініки по обслуговуванню дорослого населення Спеціалізація Друга 20.09.2013 денна
107. Ендокринологія

(медсестри ендокринологічних кабінетів)

Йотка Оксана Миколаївна Сестра медична ендокринологічного кабінету поліклініки по обслуговуванню дорослого населення Спеціалізація Перша 26.09.2014 денна

 

Усього молодших медичних спеціалістів –   557

Заплановано на 2019р. – 107

% запланованих на 2019р.  –  19,2%

 

Додаток №9

ПЛАН АТЕСТАЦІЇ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

 

Всього працюючих на посадах молодших спеціалістів з медичною освітою осіб  на 2019р.– 552 особи, заплановано –  17,6 %

 

№ п/п Прізвище, ім’я,

по-батькові

Рік закінчення

учбового закладу

Місце роботи,

посада

Стаж з фаху атестуємого Рік, місяць попередньої атестації, категорія Проходження остан. курсів

(рік)

Планує мий вид атестації
первин. атест переатестація ат.н/ визн. знань і проф. навичок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Мієхєєва Людмила Леонідівна 1999 Неврологічне відділення, сестра медична 19 23.05.2014

вища

2018 2019
2. Пампуха Наталія Миколаївна 2001 Пологове відділення, акушерка 16,8  дійсна до 19.06.2019

перша

2018 2019
3. Шуляк Раїса Іванівна 1986 Пологове відділення, акушерка 32 20.06.2014

вища

2019 2019
4. Кислиця Валентина Іванівна 1983 Пологове відділення, сестра медична палати новонароджених 32,6 26.09.2014

вища

2018 2019
5. Яценко Людмила Миколаївна 1992 Пологове відділення, сестра медична палати новонароджених 26,4 25.04.2014

вища

2018 2019
6. Панченко Наталія Леонідівна 1993 Стоматологічна поліклініка, технік зубний 25,3 07.11.2014

вища

2019 2019
7. Кабанова Тетяна Віталіївна 1997 Стоматологічна поліклініка, сестра медична зі стоматології 20,2 20.06.2014

перша

2018 2019
8. Кирій Оксана Миколаївна 1999 Стоматологічна поліклініка, сестра медична зі стоматології 18,9 25.04.2014

перша

2016 2019
9. Назаренко Олена Миколаївна 2001 Стоматологічна поліклініка, сестра медична зі стоматології 17,6 подовжено до 08.02.2019

перша

2018 2019
10. Сакова Людмила Петрівна 1999 Стоматологічна поліклініка, сестра медична фізіотерапії 20 25.04.2014

друга

2018 2019
11. Третякова Людмила Іванівна 1986 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 15 07.11.2014

перша

2019 2019
12. Колесник Наталія Володимирівна 1985 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 33 07.11.2014

вища

2019 2019
13. Отич Олена Григорівна 1990 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 28 07.11.2014

вища

2019 2019
14. Сингур Оксана Степанівна 1990 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 24 07.11.2014

вища

2019 2019
15. Скляр Марина Павлівна 2006 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 9 2018 2019
16. Поводир Юлія Ігорівна 1995 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 9 2019 2019
17. Бабич Юлія Миколаївна 1999 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 7 2016 2019
18. Стеценко Валентина Вікторівна 1992 АЗПСМ с. Підлипне, лаборант 27 07.11.2014

вища

2019 2019
19. Селюк Тетяна Вікторівна 2004 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична з фізіотерапії 13 06.03.2014

друга

2018 2019
20. Заєць Оксана Олександрівна 1997 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична з фізіотерапії 21 06.03.2014

вища

2018 2019
21. Крутих Людмила Володимирівна 1994 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична з фізіотерапії 24 25.04.2014

вища

2018 2019
22. Маслак Наталія Григорівна 1986 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична з фізіотерапії 30 25.04.2014

вища

2018 2019
23. Якименко Людмила Іванівна 1997 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична з фізіотерапії 13 25.04.2014

перша

2016 2019
24. Булега Людмила Вікторівна 1996 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична з фізіотерапії 21 подовжена 17.04.2019

перша

2017 2019
25. Пухкало Інна Миколаївна 1991 Жіноча консультація, акушерка 19 06.03.2014

перша

2018 2019
26. Розматова Олена Анатоліївна 1990 Жіноча консультація, акушерка 5 2018 2019
27. Лузан Віта Миколаївна 1991 Поліклініка по обслуговуванню дитячого населення, сестра медична фтизіатричного кабінету 27 06.03.2014

вища

2017 2019
28. Васильченко Людмила Василівна 1972 Поліклініка по обслуговуванню дитячого населення, сестра медична дільнична 45 06.03.2014

вища

2017 2019
29. Надточий Світлана Григорівна 1990 Поліклініка по обслуговуванню дитячого населення, сестра медична, сестра медична по обслуговуванню дітей з вадами зору 26,5 25.04.2014

друга

2015 2019
30. Низова Дарина Юріївна 2008 Відділення трансфузіології, сестра медична операційна 7 2019
31. Кіхней Лариса Олександрівна 1997 Кардіологічне відділення, сестра медична інфарктного блоку 20 20.06.2014

перша

2017 2019
32. Ковтун Тетяна Михайлівна 2005 Кардіологічне відділення, сестра медична платна 13 подовжена до 09.11.2019 друга 2019
33. Черевична Алла Іванівна 2000 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, сестра медична палати інтенсивної терапії 15 26.09.2014

перша

2018 2019
34. Клименко Наталія Володимирівна 1987 Хірургічне відділення, сестра медична по обслуговуванню гнійних ліжок 31 06.03.2014

вища

2018 2019
35. Книр Наталія Вікторівна 2013 Хірургічне відділення, сестра медична процедурна 5 2018 2019
36. Зарва Інна Олексіївна 1989 Хірургічне відділення операційний блок, сестра медична операційна 27 06.03.2014

вища

2019 2019
37. Бондаренко Алла Олександрівна 1990 Хірургічне відділення операційний блок, сестра медична перев’язувальна 25 06.03.2014

вища

2018 2019
38. Глушан Оксана Вікторівна 1993 Дитяче відділення, сестра медична палатна 25 06.03.2014

вища

2018 2019
39. Рень Антоніна Олексіївна 1997 Дитяче відділення, сестра медична палатна 10 26.09.2014

друга

2015 2019
40. Петрухно Ольга Віталіївна 1989 Дитяче відділення, сестра медична палатна 23 19.11.2014

вища

2019 2019
41. Кліменко Оксана Віталіївна 2010 Онкологічне відділення, сестра медична перев’язувальна 8 2018 2019
42. Ковальова Оксана Володимирівна 1989 Онкологічне відділення, сестра медична постова 29 20.06.2014

вища

2019 2019
43. Пичик Надія Григорівна 1990 Онкологічне відділення, сестра медична постова 28 20.06.2014

вища

2019 2019
44. Лащ Аліна Олександрівна 2013 Приймальне відділення, сестра медична 5 2018 2019
45. Ніколаєнко Катерина Петрівна 2007 Травматологічне відділення, сестра медична палатна 11 07.11.2014

перша

2019 2019
46. Яцун Валентина Миколаївна 2003 Урологічне відділення, сестра медична перев’язувальна 15 07.11.2014

друга

2019 2019
47. Дудник Наталія Миколаївна 1993 Урологічне відділення, сестра медична палатна 25 22.06.2014

вища

2019 2019
48. Нерода Олена Володимирівна 1985 Отоларингологічне відділення, сестра медична 33 06.03.2014

вища

2018 2019
49. Лопарь Лілія Михайлівна 1985 Отоларингологічне відділення, сестра медична перев’язувальна 33 06.03.2014

вища

2018 2019
50. Дем»яновська Світлана Миколаївна 1990 Отоларингологічне відділення, сестра медична 28 06.03.2014

вища

2018 2019
51. Луговець Поліна Володимирівна 2007 Відділення гемодіалізу, сестра медична операційна 10 26.09.2013

друга

2018 2019
52. Салій Юлія Олександрівна 2010 Гінекологічне відділення, сестра медична палатна 8 2018 2019
53. Матвієнко Ірина Петрівна 1989 Гінекологічне відділення, сестра медична палатна 31 25.04.2014

вища

2018 2019
54. Рябенька Наталія Іванівна 1998 Гінекологічне відділення, сестра медична операційна 16 06.03.2014

вища

2018 2019
55. Яременко Юлія Григорівна 2004 Гінекологічне відділення, сестра медична операційна 14 20.06.2014

друга

2016 2019
56. Бочило Олена Леонідівна 1992 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична процедурного кабінету 26 26.09.2014

перша

2019 2019
57. Бордок Наталі Володимирівна 2000 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична профілактичних медичних оглядів 18 25.04.2014

Друга

2017 2019
58. Заєць Ірина Миколаївна 1988 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична хірургічного кабінету 30 25.04.2014

Вища

2018 2019
59. Степаненко Оксана Миколаївна 1993 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична ендокринологічного кабінету 25 26.09.2014

Перша

2019 2019
60. Листопад Валентина Миколаївна 2001 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична психіатричного кабінету 17 26.09.2014

перша

2019 2019
61. Муртузова Яна Миколаївна 1992 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична кабінету функціональної діагностики 26 06.03.2014

вища

2018 2019
62. Погоріла Вікторія Валеріївна 1988 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична дерматовенерологічного кабінету 30 25.04.2014

вища

2016 2019
63. Мовчан Наталія Миколаївна 1995 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична процедурного кабінету 23 26.09.2014

перша

2019 2019
64. Фесенко Валентина Миколаївна 1981 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична долікарняного кабінету 37 24.04.2014

друга

2019 2019
65. Шевченко Олена Анатоліївна 1989 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична кардіологічного кабінету 29 26.09.2014

вища

2019 2019
66. Сілаєва Аліна Василівна 2004 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична процедурного кабінету СНІДу 15 20.06.2014

перша

2019 2019
67. Лушня Ірина Вікторівна 1987 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична кабінету УБД 31 07.11.2014

друга

2015 2019
68. Сергієнко Світлана Миколаївна 2014 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична неврологічного кабінету 5 2017 2019
69. Лейко Людмила Василівна 1988 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична долікарняного кабінету 30 25.04.2014

перша

2018 2019
70. Троценко Юлія Вікторівна 2006 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична онкологічного кабінету 13 02.10.2014

друга

2019 2019
71. Слюк Ірина Едуардівна 1985 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 33 07.11.2014

вища

2018 2019
72. Прокопенко Людмила Миколаївна 1990 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 28 25.04.2014

вища

2018 2019
73. Крига Ірина Василівна 1995 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 23 06.03.2014

перша

2015 2019
74. Макаровець Ольга Володимирівна 2006 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 12 23.03.2012 (подовжено до 23.08.2019)

друга

2017 2019
75. Шмальова Наталія Леонідівна 1993 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 25 07.11.2014

вища

2019 2019
76. Вручинська Людмила Миколаївна 2002 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 16 06.03.2014

друга

2018 2019
77. Лисенко Наталія Олександрівна 1992 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 26 06.03.2014

вища

2018 2019
78. Гладка Альона Олександрівна 1993 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 25 07.11.2014

друга

2015 2019
79. Ніколаєнко Маргарита Вячеславівна 1993 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 25 24.04.2014

вища

2018 2019
80. Гудаєва Олена Сергіївна 1993 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 25 25.04.2014

вища

2018 2019
81. Пастух Євгенія Миколаївна 2012 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 6 2015 2019
82. Білоус Лідія Олексіївна 1976 Інфекційне відділення, сестра медична, боксованих палат 38 25.04.2014

вища

2019 2019
83. Оліфіренко Ольга Іванівна 1969 Офтальмологічне відділення, сестра медична операційна 49 06.03.2014 2018 2019
84. Бондар Наталія Василівна 1976 Офтальмологічне відділення, сестра медична 41 06.03.2014 2018 2019
85. Олійник Наталія Анатоліївна 1990 Наркологічне відділення, сестра медична 28 06.03.2014 2018 2019
86. Кашук Валентина 1975 Відділення променевої діагностики, рентген лаборант 28 26.09.2014 вища 2018 2019
87. Компанець Юлія Миколаївна 2003 Відділення променевої діагностики, рентген лаборант 16 26.09.2014

перша

2019 2019
88. Галаган Олександра Іванівна 1980 Відділення променевої діагностики, рентген лаборант 20 26.09.2014 вища 2019 2019
89. Троценко Надія Григорівна 1978 Відділення променевої діагностики, рентген лаборант 24 26.09.2014 перша 2019 2019
90. Сомок Наталія Миколаївна 1993 Відділення променевої діагностики, рентген лаборант 18 26.09.2014 перша 2019 2019
91. Дяченко Галина Григорівна 1988 АЗП-СМ с. Підлипне, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 30 2018 2019
92. Дячек Ірина Федорівна 1994 АЗП-СМ с. Підлипне, 0,5 ст. сестра медична фізіотерапевтичного кабінету, 0,5 сестри медичної

дитячого навчального закладу

24 07.11.2014

перша

2019 2019
93. Стеценко Валентина Вікторівна 1992 АЗП-СМ с. Підлипне, 0,5 ст. лаборанта, 0,5 ст. сестри медичної стоматологічного кабінету 26 07.11.2014

вища

2019 2019
94. Нечипоренко Лариса Дмитрівна 1986 Терапевтичне відділення, сестра медична палатна 33 25.04.2014

вища

2016 2019
95. Здоренко Євгеній Маркович 2014 Терапевтичне відділення, сестра медична зондового кабінету 5 2018 2019

 

Додаток №10

ПЛАН ЗАНЯТЬ З ЗАВІДУВАЧАМИ  АЗП-СМ, СЛА, ФАП ТА ФП

 

№ п/п Тематика Термін проведення Доповідач Відпо-

відальний

Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. ТЕЛА, клініка, діагностика, лікування.. Березень Лікар-кардіолог Лікар-кардіолог
2. Надання допомоги хворим при психомоторному збудженні та здійснення невідкладної госпіталізації  хворих в психіатричну лікарню з метою попрележнення суспільно – небезпечних дій з боку останніх,згідно наказу МОЗ України від 13.12.2000 року № 346/877 «Про заходи,щодо запобігання небезпечної діям з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади». Березень Районний психіатр Районний психіатр
3. Класифікація серцево-судинних хвороб за МКХ-10 та використання протоколів лікування згідно наказів: №384, 455, 164, 614. Березень Лікар кардіолог Лікар кардіолог
4. Надання невідкладної допомоги хворим з гострим порушенням мозкового кровообігу. Червень Районний невропатолог Районний невропатолог
5. Надання невідкладної допомоги при гострих станах в наркології. Червень Районний нарколог Районний нарколог
6. Очний травматизм. Червень Районний офтальмолог Районний офтальмолог
7. Перша допомога при нирковій коліці. Вересень Лікар-уролог Лікар-уролог
8. Клініка, діагностика, лікування та диспансерний нагляд хворих на хронічний пієлонефрит. Вересень Лікар-нефролог Лікар-нефролог
9. Меланома шкіри. Вересень Районний дерматолог Районний дерматолог
10. Гострий коронарний синдром, клініка, діагностика, лікування. Вересень Лікар-кардіолог Лікар-кардіолог
11. Раннє виявлення онкологічних захворювань у сільського населення. Про результати розбору занедбаних випадків у онкологічних хворих.

 

Вересень Районний онколог Районний онколог
12. Надання медичної допомоги на догоспітальному етапі хворим з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини. Грудень Районний хірург Районний хірург
13. Профілактика глаукоми. Грудень Районний окуліст Районний окуліст
14. Основні принципи лікування хворих із серцевою недостатністю. Виконання наказу МОЗ України від 02.03.2016р. №152 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги  при стабільній ішемічній хворобі серця». Грудень Лікар кардіолог Лікар кардіолог
15. Експрес-аналіз основних показників роботи ЛПЗ села. На кожному занятті Районні фахівці Районні фахівці
16. Про стан роботи по боротьбі з туберкульозом, своєчасним ФЛГ обстеженням та імунізації  населення проти туберкульозу. На кожному занятті Районний фтизіатр Районний фтизіатр

Примітка: Включати додатково питання, які будуть ставитись в державних документах УОЗ, розпорядженнях міської  ради та райдержадміністрації.

 

Додаток №11

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ СЛА, АЗП-СМ, ФАП ТА ФП

 

№ п/п Тематика Термін проведен-ня Доповідачі Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби за 2018 рік та задачі на 2019 рік. Січень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
2. Про негативні показники роботи по ЛПЗ села за 2018 рік. Січень Акушерки, фельдшери ФАП, ФП Завідувачі ЛПЗ села
3. Виконання наказу УОЗ від 20.03.2008р. №149 «Про затвердження протоколів нагляду за здоровою дитиною віком до 3-х років». Січень

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
4. Виконання наказу МОЗ України від 15.07.2011 №417 „Про вдосконалення акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”. Січень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог
5. Суспільно-ділова атестація медичних працівників обслуговуючих дитяче населення. Лютий, листопад Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, лікар епідеміолог, лікар АІТ, дитячий фтизіатр Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, лікар епідеміолог, лікар АІТ, дитячий фтизіатр
5.1. Виконання наказу МОЗ України від 20.03.2008 №149 «Про затвердження протоколів нагляду за здоровою дитиною віком до 3-х років».
5.2. Виконання наказу МОЗ України від 11.08.2014 №551 „Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні” та від 18.05.2018 №947 «Про внесення змін до календаря профілактичних щеплень в Україні». Залік.
5.3. Синдром раптової смерті немовлят.
5.4. Надання медичної допомоги дітям з невідкладними станами.
5.5. Грудне вигодовування дітей раннього віку.
6. Експертна оцінка по перевірці ф.063, ф.112 дітей з медичними відводами. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
7. Оздоровлення вагітних групи ризику. Березень Завідуюча  жіночою консультацією Завідуюча жіночою консультацією
8. Експертна оцінка по перевірці ведення медичної документації по вагітним. Березень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог
9. Претоксикоз та пізній токсикоз вагітних. Березень Завідуюча жіночою консультаціїєю Завідуюча жіночою консультаціїєю
10. Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби за І квартал 2019р. Квітень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
11. Виховання здорової дитини. Учбове заняття по масажу, гімнастиці. Квітень Завідуюча дитячою поліклінікою, спеціаліст ЛФК Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
12. Гострий живіт у дітей. Диференційна  діагностика, невідкладна допомога. Квітень Дитячий хірург Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
13. Звіт акушерок, патронажних медсестер про роботу санітарного активу  в ЛПЗ села. Квітень Акушерки, патронажні дитячі  медичні сестри, завідувачі  ФАП, ФП Завідувачі ЛПЗ села
13.1 Суспільно-ділова атестація медичних працівників обслуговуючих жіноче населення : Травень Районний акушер-гінеколог, завідуючий  пологовим відділенням, завідуюча  жіночою консультацією, онкогінеколог Районний акушер-гінеколог, завідуюча  жіночою консультацією, онкогінеколог
13.2 Виконання наказу МОЗ України від 15.07.2011р. №417 „Про вдосконалення акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”.
13.3 Цитологічне обстеження жінок. Правила взяття мазків на цитологічне дослідження.
14. Клініка та діагностика  гриж у дітей, їх виявлення та оздоровлення в ЛПЗ села. Червень Дитячий хірург Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
15. Невиношування вагітності. Заходи по профілактиці. Червень Завідуюча жіночою консультаціїєю Завідуюча жіночою консультаціїєю
16. Звіт акушерок, патронажних медсестер, фельдшерів ФАП і ФП по нагляду за дітьми 1-го року життя, в т.ч. соціальної групи ризику. Червень Акушерки, дитячі  патронажні медичні сестри, завідувачі ФАП, ФП Завідувачі ЛПЗ села
17. Скринінг –тест у дітей, підготовка дітей до огляду спеціалістів. Червень Лікар педіатр Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
18. Виявлення патології кістково-м’язової системи у дітей, їх оздоровлення. Експертна оцінка по оздоровленню дітей з патологією кістково-м’язового апарату. Липень Дитячий ортопед Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
19. Виконання наказу МОЗ України  від 09.10.2000р.  №721 „Про затвердження плану основних організаційних заходів УОЗ на виконання комплексної програми інвалідності серед дітей”. Липень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
20. Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби за ІІ квартал 2019р. Липень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
21. Результати проведення профілактичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України від 29.11.2002р. №434 «Про вдосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні». Серпень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
22. Виявлення урологічної патології у дітей, їх оздоровлення. Аналіз оздоровлення дітей на дільницях (звіт медичних працівників). Серпень Дитячий уролог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
23. Підготовка дітей до вступу в ДДЗ, школи. Серпень Лікар педіатр дитячої поліклініки Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
24. Клініка, діагностика, лікування глистних інвазій у дітей. Вересень Дитячий інфекціоніст Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 

25. Про оздоровлення дітей влітку. Вересень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
26. Оздоровлення дівчат підлітків з гінекологічною патологією.

 

 

 

Вересень Лікар по плануванню  сім’ї,  завідуюча жіночою консультацією Лікар по плануванню  сім’ї,  завідуюча жіночою консультацією
27. Клініка, діагностика, профілактика захворювань шкіри у дітей. Вересень Дитячий дерматолог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
28. Оздоровлення дітей „Д” групи. Вересень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
29. Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби за ІІІ квартал 2019р. Жовтень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
30. Диспансеризація жінок з передпухлинною патологією та своєчасне виявлення злоякісних новоутворень. Жовтень Онкогінеколог Районний акушер-гінеколог
31. Експертна оцінка по перевірці медичної документації гінекологічних онкохворих.

 

Жовтень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог
32. Клініка, діагностика менінгококової інфекції у дітей. Надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. Грудень Районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
33. Експертна оцінка по перевірці медичної форми  №112/о дітей 1-го року життя. Грудень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
34. Аналіз виконання пропозицій дитячих фахівців, які були внесені при виїзді дитячої бригади в лікувально-профілактичні заклади села. Щомі-сячно Дитячі  патронажні  медичні сестри, акушерки Завідувачі ЛПЗ села
35. Аналіз малюкової смертності та розбір випадків малюкової  смертності по лікувально-профілактичним закладам села.

 

 

Щомі-сячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
36. Звіт по цитологічному обстеженню жінок по дільницях лікувально-профілактичних закладів села. Щомі-сячно Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог
37. Про роботу санітарного активу села. Березень

Грудень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
38. Розбір випадків несвоєчасної госпіталізації в стаціонар дітей. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

Додаток №12

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

ПУНКТУ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

№ п/п Тематика Термін проведення Доповідач Відповідальний Відмітка про виконання
1. Санепідрежим, клініка СНІДу. Залік. Січень Районний

інфекціоніст

Районний

інфекціоніст

2. Серцево-легенева реанімація. Принципи роботи дихальної апаратури. Залік. Січень

 

Завідуючий відділенням АІТ

 

Завідуючий відділенням АІТ

 

3. Невідкладна травматологія. Залік . Лютий Районний травматолог Районний травматолог
4. Невідкладна хірургія. Залік. Лютий Районний хірург Районний хірург
5. Цикл занять по функціональній діагностиці. Лютий Районний фахівець по ФД Районний фахівець по ФД
6. Цикл занять з особливо небезпечних інфекцій. Залік. Березень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
7. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології. Березень Районний

акушер-гінеколог

Районний

акушер-гінеколог

8. Невідкладна кардіологія. Залік. Квітень Районний

кардіолог

Районний

кардіолог

9. Невідкладна допомога при отруєннях. Залік. Квітень Завідуючий відділенням АІТ,

гастроентеролог

Завідуючий відділенням АІТ,

гастроентеролог

10. Малярія, клініка, діагностика.

Залік.

Травень Районний

інфекціоніст

Районний

інфекціоніст

11. Невідкладна пульмонологія. Залік Липень Районний

терапевт

Районний

терапевт

12. Невідкладна ендокринологія Залік. Вересень Районний

ендокринолог

Районний

ендокринолог

13. Невідкладна неврологія. Залік. Жовтень Районний невропатолог Районний  невропатолог
14. Невідкладна наркологія Залік. Листопад Районний

нарколог

Районний

нарколог

15. Невідкладна психіатрія Залік. Грудень Районний

психіатр

Районний

психіатр

 

Додаток №13

ПЛАН – ГРАФІК

планово-консультативних виїздів в лікувально-профілактичні заклади району

 

Назва ЛПЗ Бригада фахівців для нагляду працівників сільського господарства Бригада фахівців для огляду дорослого населення Бригада фахівців для огляду дитячого  населення Бригада для огляду ветеранів ВВв, ЧАЕС контингенту та медичних працівників
Дубов”язівка АЗП-СМ 15-18.01.2019 Бригад фахівців із ЦРЛ буде виїжджати після надання заявок із КНП «Центр первинної медико – санітрної допомоги» Конотопської районної ради

 

17.01.2019

07.1.2019

15-20.03.2019
В”язове ФАП 16.01. 2019 25.07.2019 22.03.2019
Салтикове ФАП 08.02.2019 14.07.2019 27.03.2019
Білозерка ФП 15.01.2019 27.03.2019
Коханівка ФП 15.01.2019 27.03.2019
Красне ФП 18.01.2019 25.03.2019
Лебедєве ФП 18.01.2019 20.06.2019 25.03.2019
Тернівка ФП 18.01.2019 26.09.2019 26.03.2019
Сім’янівка ФАП 15.01.2019 18.07.2019 21.03.2019
Рокитне ФП 07.02.2019 27.03.2019
Бочечки АЗП-СМ 24.01.2019 31.01.2019

14.11.2019

12.03.2019
Сахни ФАП 24.01.2019 03.10.2019 13.03.2019
Гути ФП 24.01.2019 10.10.2019 15.03.2019
Кузьки ФП 24.01.2019 13.03.2019
Новоселівка ФП 24.01.2019 14.03.2019
Раки ФП 24.01.2019 17.10.2019 14.03.2019
Грузьке СЛА 23.01.2019 21.02.2019

01.11.2019

01.04.2019
Дубинка ФП 23.01.2019 03.04.2019
Землянка ФП 22.01.2019 13.06.2019 02.04.2019
Попівка АЗП-СМ 25.01.2019 14.03.2019

19.12.2019

04.04.2019
Тулушка ФП 25.01.2019 23.05.2019 05.04.2019
Мельня АЗП-СМ 12.02.2019 24.01.2019 29.03.2019
Присеймів’я ФАП 13.02.2019 19.09.2019 28.03.2019
В.Самбір СЛА 29.01.2019 28.02.2019

05.12.2019

10.04.2019
Шевченкове ФАП 28.01.2019 06.06.2019 08.04.2019
Вирівка АЗП-СМ 07.02.2019 07.02.2019

21.11.2019

12.04.2019
Сарнавщина ФП 07.02.2019 12.04.2019
Дептівка СЛА 29.01.2019 28.03.2019 11.04.2019
Курилівка АЗП-СМ 30.01.2019 21.03.2019 01.03.2019
Карабутове ФП 30.01.2019 05.03.2019
Базилівка ФП 31.01.2019 04.03.2019
Шпотівка ФП 31.01.2019 05.09.2019 15.04.2019
Козацьке АЗП-СМ 05.02.2019

06.02.2019

10.01.2019

31.10.2019

16.04.2019
Духанівка ФАП 04.02.2019 04.07.2019 16.04.2019
Анютине ФП 05.02.2019 16.04.2019
Бережне ФП 05.02.2019 15.04.2019
Новомутин ФП 06.02.2019 10.01.2019 16.04.2019
Хижки ФП 06.02.2019
М. Ганнівка ФП 07.02.2019 06.03.2019
Кошари ФАП 07.02.2019 30.05.2019 06.03.2019
Пекарі АЗП-СМ 01.02.2019 16.05.2019

26.12.2019

11.03.2019
Юрівка ФП 01.02.2019 11.07.2019 07.03.2019
Соснівка СЛА 04.02.2019 14.02.2019

28.11.2019

17.04.2019
Шаповалівка ФАП 04.02.2019 12.09.2019 22.04.2019
Заводи ФП 05.02.2019 18.04.2019
М. Самбір ФП 04.02.2019 24.10.2019 19.04.2019
Привокзальне ФП 04.02.2019 23.04.2019

 

Додаток №14

 

ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЙ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

№ п/п Заходи Термін

виконання

Доповідач Відпові-

дальний

Відмітка про виконання
1 Післядипломна освіта та атестація молодших  медичних спеціалістів Січень Пологове відділення Головна медична сестра
2 Вимоги до дезінфекції, ПСО та стерилізації затверджені наказом МОЗ України від 11.08.2014р. №552 Лютий Поліклініка для обслуговування дорослого населення Головна медична сестра
3 Вимоги до посадових інструкцій у закладах охорони здоров’я Березень Приймальне відділення Головна медична сестра
4 Вимоги  до роботи з ультрафіолетовими бактерицидними опромінювачами Квітень ЦСВ Головна медична сестра
5 Святкова конференція «Сучасне медсестринство, актуальні питання Травень Стоматологічна поліклініка Головна медична сестра
6 Типові схеми поводження з  медичними відходами Червень Терапевтичне  відділення Головна медична сестра
7 Паліативна допомога населенню, роль сестри медичної в наданні психологічної, фізичної, медико – соціальної допомоги хворим у термінальній стадії  захворювання Липень Онкологічне відділення Головна медична сестра
8 Обіг лікарських та виробів медичного призначення  в закладах охорони здоров’я Серпень Гінекологічне  поліклініка Головна медична сестра
9 Невідкладна терапія при критичних станах Вересень Кардіологічне відділення Головна медична сестра
10 Підвищення якості медичного обслуговування завдяки навчанню персоналу засад медичної етики. Створення позитивного іміджу закладу ОЗ зусиллями медичного персоналу Жовтень Інфекційне  відділення Головна медична сестра
11 Профілактика сестринських помилок Листопад Неврологічне відділення Головна медична сестра
12 Що варто знати про медичну реформу в Україні Грудень Відділення променевої діагностики Головна медична сестра

 


 

Додаток №15

ПЛАН РОБОТИ РАДИ СЕСТЕР

№ п/п Заходи Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1. 1.1. Підведення підсумків роботи Ради сестер медичних за 2018 рік.

1.2. Затвердити положення про сектори Ради сестер медичних та визначити напрямки роботи кожного сектору.

Січень Голова Ради сестер медичних
2. 2.1. Опрацювання вимог щодо оформлення медичної документації по плануванню сестрами медичними старшими.

2.2. Стан дотримання вимог ТБ на робочих місцях.

Лютий Голова виробничого сектора
3. 3.1. Аналіз роботи сектору з харчування

3.2. Аналіз анкетування пацієнтів лікарні щодо якості надання медичної допомоги.

Березень Голова сектора по харчуванню Голова Ради сестер медичних
4. 4.1. Підведення підсумків роботи сестер медичних старших згідно критеріїв оцінювання за І квартал.

4.2. Аналіз роботи сектора санітарної-гігієни та протиепідемічного режиму

4.3. Намітити комплекс підготовчих заходів стосовно проведення святкування Міжнародного Дня медичної сестри.

Квітень Голова Ради сестер медичних

Голова санітарно-гігієнічного та протиепідемічного сектору

Голови секторів

5. 5.1. Аналіз роботи виробничого сектору

5.2. Аналіз роботи школи резерву сетер медичних старших.

Травень Голова виробничого сектора
6. 6.1. Аналіз роботи навчально-виховного сектору.

6.2. Організація харчування пацієнтів у відділеннях лікарні: виконання вимог санітарно-протиепідемічного режиму у буфетних та харчоблоці.

Червень Голова навчального сектора

Голова сектора по харчуванню

7. 7.3. Підведення підсумків роботи сестер медичних старших згідно критерії оцінювання за ІІ квартал.

7.4. Аналіз роботи сектора з аптечного та інформаційного забезпечення

Липень Голова Ради сестер медичних

Голова аптечного та інформаційного сектора

8. 8.1. Аналіз роботи сектора з санітарно-освітньої роботи

8.2. Аналіз проведення  санітарно-освітньої роботи  молодшими медичними спеціалістами з медичною освітою серед пацієнтів лікарні.

Серпень Голова сектора санітарно-освітньої роботи

 

9. 9.1. Аналіз роботи школи резерву

9.2. Аналіз роботи по наставництву

9.3. Узгодити графіки проведення суспільно-ділової атестації молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер у відділеннях лікарні.

Вересень Голова навчально-виховного сектору
10. 10.1. Підведення підсумків роботи сестер медичних старших згідно критеріїв оцінювання за ІІІ квартал.

10.2. Стан виконання стандартів догляду молодших медичних спеціалістів з медичною освітою та якість надання медичної допомоги хворим

Жовтень Голова навчально-виховного сектору
11. 11.1. Стан виконання плану курсів, підвищення кваліфікації, атестації та переатестації за 2019 рік

11.2. Аналіз проведеного анкетування серед пацієнтів з метою вивчення якості надання медичної допомоги

Листопад Голова Ради сестер медичних

Голова виробничого сектору

12 12.1.  Підведення підсумків проведення суспільно-ділової атестації у молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер.

12.2. Обговорення тематики засідань та плану роботи Ради сестер на 2020 рік.

Грудень Голова Ради сестер медичних

 

Голови секторів

 

Додаток №16

ПЛАН ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ

№ п/п Населені пункти План Забезпеч. огляд Відповідальний керівник Викон. плану (кільк. оглянут)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Жінки: Лікарі ЗП-СМ, дільничі лікарі, лікарі –гінекологи Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці, райакушер –гінеколог
1. Медичні працівники 1035
2. Вчителя шкіл 585
3. „Конотоп-м’ясо” 100
4. КАЗ 100
5. УПП глухих 120
6. Авіакон 340
7. КІПТ 54
8. ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» 435
9. Укртелеком 5
10. Укрпошта 18
11. Енергозбут 20
12. КТУ 90
13. Дрібні підприємства 2034
14. Неорганізоване населення 10511
Всього по місту 27169
Всього по ЦПМСД 11239
1. Підлипенська АЗП-СМ 1890
2. КНП «Бочечківська АЗП-СМ» 1756
     Всього по району 42054
Чоловіки
1. КАЗ 159 Лікарі ЗП-СМ, дільничі лікарі, хірурги Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці
2. ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» 1002
3. „Конотоп-м’ясо” 50
4. Неорганізоване населення та працюючі на дрібних підприємствах 11724
Всього по місту 12935
Всього по ЦПМСД 9743
Підлипенська АЗП-СМ 1575
КНП «Бочечківська АЗП-СМ» 1554
Всього по району 25807

 

Додаток №17

 

ПЛАН – ГРАФІК КОМПЛЕКСНИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ

№ п/п Населені пункти Кількість контингенту, підлягаючого профоглядам Місце огляду Підлягає оглядам /оглянуто
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
1. Конотопський район Працівники установ і організацій Міністерства аграрної політики СЛА, ФАП, ФП 200 250 200
2. м. Конотоп Працівники промислових підприємств МСЧ, здоров пункти, поліклінічне відділення ЦРЛ 300 400 400
3.

 

м.Конотоп, Конотопський район Підлітки: дівчата юнаки Поліклініка ЦРЛ 380 380 381  

 

427

 

 

427

 

 

428

4. м. Конотоп

 

 

Конотопський район

Ветерани Великої Вітчизняної війни, інваліди війни, учасники бойових дій Поліклініка ЦРЛ

 

СЛА, ФАП, ФП району

700

 

 

 

700

 

 

 

750

 

 

350

750

 

 

350

 

 

 

250

       
5. м. Конотоп, Конотопський район Постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС Поліклініка ЦРЛ

СЛА, ФАП, ФП району

140

 

70

170

 

80

170

 

80

150

 

65

 

 

Додаток №18

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ

ДІТЕЙ РАЙОНУ ДО 18 РОКІВ

№ п/п Населені пункти

 

 

 

 

Організатор

огляду

 

Кількість

дітей до 18 років

Підлягало

огляду

Оглянуто Відповідальний керівник
1. Дитяча поліклініка Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району 10159 10159 Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району
2. Дубов”язівська АЗП-СМ 589 589
3. Попівська АЗП-СМ 463 463
4. Бочечанська АЗП-СМ 180 180
5. Підлипенська АЗП-СМ 473 473
6. Козачанська АЗП-СМ 192 192
7. Дептівська СЛА 45 45
8. Мельнянська АЗП-СМ 106 106
9. Пекарівська АЗП-СМ 172 172
10. Вирівська АЗП-СМ 290 290
11. В.Самбірська СЛА 159 159
12. Грузчанська СЛА 187 187
13. Соснівська АЗП-СМ 289 289
14. Курилівська АЗП-СМ 120 120
  Всього   13415 13415  

 

Примітка: Виїзди бригади дитячих фахівців в кожну АЗП-СМ та СЛА села проводяться 2-чі на рік. Дітей-інвалідів в районі – 227, всі вони включені в огляди 2 рази.

 


 

                

   Додаток №19

 

ПЛАН ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

Всього підлягає профілактичним оглядам (тис. нас .) В т.ч. рентген флюорографічно (тис. нас.) Організатор профілактичних оглядів Із числа обстежених ФЛГ
І-й кв. ІІ-й кв. ІІІ-й кв. ІV-й кв.
79,0 68,0 Районний фтизіатр, завідувачі СЛА, АЗП-СМ, терапевти 22 20 16 10
Туберкуліно-діагностика 11,0 Районний фтизіатр, завідувачі СЛА, АЗП-СМ, терапевти 3 3 3 2

 

Додаток №20

 

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

 

Показник

 

Одиниця виміру Досягнут. рівень Обласний  показник 2017р. Україна 2017р. Запланований рівень на 2019р.
2017р. 9 міс. 2018р.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Смертність немовлят на 1000 народж. жив 1,4 6,4 6,4 7,7
2 Перинатальна смертність на 1000 народж. 2,9 9,7 8,9 9,1
3 Мертвонароджуваність – *- 1,4 4,8 4,8 5,6
4 Рання неонатальна смертність – *- 1,4 4,8 4,1 3,4
5 Материнська смертність на 100 тис народж. жив 11,6
6 Частота черепно – мозкових, спинальних травм у новонароджених на 1000 народжених живими 0,01
7 Охоплення обстеженням на ВІЛ –інфекції вагітних жінок в  % 100,0 100,0 99,9 99,2 100,0
8 Кількість пологів абсолютне значення 536 387 7925 345307 600
9 Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ  в пологовому будинку на 100 народж. жив 94,3 94,8 88,3 73,7 95,0
10 Захворюваність на туберкульоз органів дихання на 100 тис. нас. 34,8 29,3 50,7 49,2 35,0
11 Захворюваність на деструктивну форму туберкульозу на 100 тис. нас. 3,4 5,6 13,2 9,0 3,5
12 Смертність від туберкульозу на 100 тис. нас. 9,9 6,7 8,4 8,7 8,0
13 Питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених хворих в % 10,3 20,8 27,2 41,9 10,0
14 Питома вага  бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз в % 65,5 66,6 74,0 64,8 75,0
15 Питома вага виявлення хворих на туберкульоз при флюорографічних профілактичних оглядах в % 90,3 76,9 81,2 43,3 90,0
16 Кількість обстежених флюорографічно на  1 тис. населення 640,3 491,8 594,8 459,0 640,0
17 Охоплення туб. діагностикою дитячого населення на  1000  дітей, що підлягали 961,2 754,6 724,4 376,4 980,0
18 Захворюваність на злоякісні новоутворення на 100 тис. нас. 373,9 244,5 426,6 319,4 400,0
19 % онкопрофоглядів жінок 83,3 67,3 78,6 55,0 85,0
20 Дорі чна летальність серед  первинно виявлених онкохворих в % 29,1 Річний 23,8 26,8 23,0
21 Питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в ІІІ ст. (візуальної форми) захворювань в % 6,4 6,8 3,3 17,4
22 Питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в ІV ст. захворювань в % 8,1 8,0 10,4 16,6 8,0
23 Захворюваність на інфекційні хвороби, що керуються засобами імунопрофілактики на 100 тис. нас.
– правець 0,1 0,04
– дифтерія 0,01
– кашлюк 2,0 58,2
– паротит 1,1 0,79
– кір 0,7 11,23
– поліомієліт
24 Захворюваність на хронічний алкоголізм на 100 тис. нас. 43,2 51,2 70,9 61,3 46,0
25 Захворюваність на алкогольні психози на 100 тис. нас. 2,2 2,8 5,4 1,1
26 Захворюваність на наркоманію на 100 тис. нас. 24,0 18,2 11,1 9,3 21,0
27 Рівень первинної інвалідності серед дорослого населення на 10 тис. нас. 32,4 24,26 37,6 43,0 32,0
28 Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку на 10 тис. нас. 36,7 26,44 45,1 48,8 36,0
29 Рівень первинної інвалідності дитячого населення на 10  тис. нас. 21,1 16,4 20,9 21,6 14,0
30 Смертність населення на 1000 нас. 12,49 9,08 16,0 13,5 12,4
31 Смертність населення  в працездатному віці на 1000 нас. відповідного віку 3,52 2,63 4,4 5,1 3,5
32 Смертність  від гострих пневмоній На 1000 нас. 0,12 0,07 0,06 0,05
33 Смертність від інсультів На 1000 нас. 0,67 0,49 0,7 0,7
34 Смертність від інфаркту міокарда На 1000 нас. 0,16 0,14 0,2 0,24 0,15
35 Питома вага виїздів швидкої медичної допомоги (ШМД) до хворих з хронічними захворюваннями в % 1,2 1,4 1,4 3,7 1,1
36 Частота використання сучасних методів контрацепції:

– гормональна контрацепція

на 1000 жінок фертильного віку 347,5 359,9 338,5 182,7 400,0
37 -ВМК на 1000 жінок фертильного віку 389,1 401,7 362,4 120,7 390,0
38 Число абортів на 1000 жінок фертильного віку на 1000 жінок фертильного віку 2,1 1,2 5,7 5,0 2,0
39 Охоплення 2-х разовим ультразвуковим скринінгом вагітних в терміні до 28 тижнів в % 100,0 100,0 99,9 95,1 100,0
40 Раннє охоплення вагітних наглядом В % 100,0 100,0 99,5 91,4 100,0
41 Своєчасне проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року в % 36,3 75,5 49,0 98,7 100,0
42 Своєчасне проведення первинного вакцинального комплексу (кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт):

початок в 3-х місячному віці.

в % 64,7 81,5 37,6 100,0
43 – закінчення в 6-ти місячному віці. в % 13,2 45,4 21,3 100,0
44 Забезпеченість лікарями (фізичними особами) на 10 тис. нас. 29,1 27,6 36,8 37,8 29,0
45 Кількість посад сімейних лікарів штатн. посад

на 10 тис. нас.

2,7 2,8 4,1 3,49 2,8
46 Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів в % 77,0 78,4 75,8 73,2 78,0
47 Забезпеченість середнім медичними працівниками (фізичними особами) на 10 тис. нас. 85,1 83,3 100,3 78,3 85,0
48 Питома вага атестованих лікарів від підлягаючих атестації на кінець звітного періоду в % 94,0 60,9 100,0 2002р. 94,5 100,0
49 Питома вага атестованих середніх медпрацівників від підлягаючих атестації на кінець звітного року в % 102,4 72,1 100,0 2002р. 86,8 100,0
50 Питома вага атестованих керівників органів і установ охорони здоров’я та їх заступників зі спеціальності управління охороною здоров’я від підлягаючих атестації на кінець звітного періоду. в % 100,0 100,0 2002р. 95,8 100,0
51 Коефіцієнт співвідношення кількості посад лікарів до посад медичних сестер коеф. співвідн. 0,43 0,55 0,66 2003р. 1,9 0,5
52 Витрати бюджетних коштів з розрахунку на 1  жителя (з консолідованого бюджету області, міста) в  гривнях 1618,79 1220,33 1956,36 2006р. 304,3 1464,4
53 Витрати на пільгове забезпечення інвалідів, ветеранів війни

Пільгові рецепти

Зубне протезування

на 1 особу 36,88

 

38,99

5,58

 

29,90

97,35 6,70

 

35,88

54 Залучено позабюджетних коштів з розрахунку на 1-го мешканця в  гривнях 143,23 76,57 138,58 2002р.

14,5

91,88

 

 

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СТАЦІОНАРНИХ ВІДДІЛЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ

 

Показник

 

Одиниця виміру Досягнут. рівень Обласний  показник 2017р. Україна 2017р. Запланований рівень на 2019р.
2017р. 9 міс. 2018р.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Забезпеченість населення стаціонарними ліжками на 10 тис. нас. 55,3 55,9 80,1 67,5 49,0
2 Виконання ліжко-днів в % 97,8 98,3 100,0
3 Кількість днів роботи ліжка в днях 328,8 247,8 321,8 320,9 340,0
4 Середній термін перебування хворого на ліжку в днях 8,6 8,7 11,4 11,0 10,0
5 Рівень госпіталізації в стаціонарі  на  100 21,2 16,1 23,0 19,6 21,0
6 Летальність 1,3 1,3 1,08 1,3
7 Забезпеченість населення ліжками в денних стаціонарах на 10 тис. нас. 17,0 17,1 21,0 19,3
8 Проліковано хворих в денних стаціонарах поліклінік на 10  тис. нас. 483,6 336,3 670,6 663,1 590,0
9 Хірургічна активність в стаціонарах хірургічного профілю в % 49,0 49,1 56,4 56,0
10 Післяопераційна летальність в % 0,6 0,4 0,32 0,55
11 Післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології, в т.ч. : в % 2/1,0 0,49 1,17
Гостра кишкова непрохідність 0,68 3,61
Гострий апендицит 0,04
Защемлена кила 0,9 0,87
Гострий холецистит 0,46
Гострий панкреатит 1/25,0 7,32 12,6
Перфоративна виразка шлунку та 12-палої кишки 2,26 4,45
Гостра шлунково-кишкова кровотеча 2,04 5,75
Травм внутрішніх органів 1/9 2,27 3,5
12 Летальність від пневмоній в % 0,2 0,6 0,5 0,95
13 Розбіжність клінічних та патологоанатомічних діагнозів % 4,4 5/5,4 5,7 2009р.

10,6

 

 

Додаток №21

 

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПОЛІКЛІНІКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ

 

№ п/п Найменування

показників

Одиниця виміру Досягнутий  рівень Обласний показник  2017р. Запланований рівень на 2019р.
2017 9 міс. 2018
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Загальна смертність на 100 нас. 12,49 9,08 16,0 12,4
2 Смертність осіб в працездатному віці на 1000 осіб працездатного віку 3,52 2,63 4,4 3,5
3 Первинний вихід на інвалідність в працездатному віці на 10000 населення 36,7 26,44 37,6 36,0
4 Захворюваність по місту на 1000 дорослого населення 416,6 277,7 402,5 410,0
5 Поширеність захворювання

по місту

На 1000 дорослого населення 1886,8 1717,5 1720,2 1800,0
6 Розходження діагнозів між поліклінікою та стаціонаром в %
7 Поширеність ІХС на 1000 дорослого населення 227,7 224,9 224,4 223,0
8 Поширеність артеріальної гіпертензії на 1000 дорослого населення 339,9 337,5 312,1 312,0

 

 

 

Додаток №22

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ ЦРЛ

 

№ п/п Найменування показників Одиниця виміру  

Досягнут. Рівень

 

Обласний показник  2017р. Запланований рівень на 2019
2017р. 9 міс. 2018р.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Малюкова смертність % 2,5 7,1 6,4 0
2. Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям 1-го року % 33,6 73,0 49,0 100,0
3. Своєчасність розпочатку первинного вакцинального комплексу в 3 місяці % 60,8 67,3 37,6 100,0
4. Своєчасність закінчення первинного вакцинального комплексу  в 6 місяців % 10,2 36,2 21,3 100,0
5. Охоплення дітей туберкулінодіагностикою на 1000 дитячого населення 947,3 691,4 724,4 990,0
6. Грудне вигодовування до 6 місяців % 80,3 82,0 79,4 84,0
7. Дитячий травматизм на 1000 дитячого населення 50,8 39,0 56,07 27,0
8. Рівень первинної інвалідності дитячого населення на 10000 дитячого населення 22,7 17,6 20,9 14,0
9. Захворюваність дітей 1-го року життя на 1000 дитячого населення 1223,5 829,5 1000,0 1000,0
10. Використання санаторно-курортних путівок % 83,0 70,0 100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №23

 

ПЛАН –ГРАФІК РОБОТИ

 

№ п/п Заходи День Години
1. 2. 3. 4.
1. Оперативна нарада лікарів дитячої та дорослої поліклінік Щовівторка 8.00-9.00
2. Заняття медичних працівників пункту невідкладної медичної допомоги 1 вівторок 8.00-9.00
3. Засідання ради по дієтичному харчуванню. 2 вівторок 14.00-15.00
4. Заняття з лікарями стоматологами 1 середа 8.00-9.00
5. Заняття з молодшими спеціалістами з медичною освітою 3 середа 10.00-12.00
6. Медична рада з контролю якості 2 середа 14.00-15.00
7. ЛКК терапевтичного профілю 3 середа 14.00-15.00
8. Загально-лікарська конференція 1,3 четвер 8.00-9.00
9. Оперативна нарада при головному лікарю 2,4 четвер 8.00-9.00
10. Засідання ради сестер 2 четвер 14.00-15.00
11. Конференція молодших спеціалістів з медичною освітою 4 четвер 14.00-15.00
12. Клініко-анатомічна конференція 4 п’ятниця 8.00-9.00
13. Медична рада 4 п’ятниця  (1 раз в 2 місяці) 11.00-13.00
14. ЛКК хірургічного профілю 4 п’ятниця 14.00-15.00
15. Засідання комісії по профілактиці туберкульозу Щоквартально 14.00-15.00
16. Рада по впровадженню медичних нововведень Щоквартально 14.00-15.00
17. Заняття з завідуючими АЗП-СМ, СЛА,  ФАП, ФП Щоквартально 10.00-12.00
18. ПДК по профілактиці внутрішньо-лікарняних інфекцій Щоквартально 14.00-15.00
19. Засідання районної протиракової експертної комісії 1 раз в 2 місяці 14.00-15.00
20. Засідання штабу по боротьбі з грипом В епідсезон щомісячно 15.00-16.00
21. Засідання комісії по доцільності призначення наркотичних засобів. При потребі

 

Додаток №24

 

ІНФОРМАЦІЯ

з основних питань роботи медичного закладу, що знаходиться на контролі та медичного забезпечення, яка надходить до головного лікаря (заступника, районного фахівця)

№ п/п Вид

інформації

Звідки

надається інформація

Відповідальний за надання інформації Періодичність надання
Для головного лікаря
НЕВІДКЛАДНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Малюкова, материнська смертність. Загрозливі стани у дітей та вагітних. Заступник по дитинству та допомозі при пологах Заступник по дитинству та допомозі при пологах Негайно
ЩОДЕННА ІНФОРМАЦІЯ
1. Рапорт чергового лікаря. Черговий лікар Заступник головного лікаря по медичній частині До 8.00
2. Про надзвичайні випадки (травми), аварії, отруєння. Черговий лікар Заступник головного лікаря по медичній частині До 8.00
3. Щоденна інформація про планову госпіталізацію в пологове відділення вагітних високої групи ризику. Черговий лікар Заст. по дитинству До 8.00
4. Про випадки травматизму невиробничого характеру. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині До 15.00
ЩОТИЖНЕВА
1. Робота відділення ШМД. Фельдшер ШМД Зав. відділенням ШМД Понеділок
2. Моніторинг використання енергоресурсів та водопостачання. Економічний відділ Економічний відділ П’ятниця до 15.00
3. Використання паливно-мастильних матеріалів. Економічний відділ Економічний відділ П’ятниця до 15.00
4. Надходження та використання коштів по спеціальному фонду. Бухгалтерія Головний бухгалтер П’ятниця до 15.00
5. Фінансування по КЕКВ по загальному фонду. Бухгалтерія Головний бухгалтер П’ятниця до 15.00
6. Інформація щодо епідемічних порогів та захворюваності на грип та ГРВІ. Інформаційно-аналітичний відділ Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом Четвер до 9.00
7.  Інформація про надання медичної допомоги переселенцям жителям Донецької, Луганської областей. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині Щопонеділка, щочетверга до 15.00
8. Інформація про лікування хворих жителів села. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині Щосереди до 13.00
9. Інформація про лікування учасників АТО та забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині Щосесреди та щочетверга до 10.00
ЩОМІСЯЧНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Аналіз роботи відділення трансфузіології . Завідувач відділенням трансфузіології Заступник головного лікаря по медичній частині До 10 числа наступного  місяця
2. Аналіз стану онкологічної допомоги. Районний онколог Районний онколог До 15 числа наступного місяця.
3. Використання ліжкового фонду, хірургічна активність відділень хірургічного профілю. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині До 10 числа наступного  місяця
4. Інформація про інфекційні захворювання. Епідеміолог Заступник головного лікаря по медичній частині До 10 числа наступного місяця
5. Інформація про середню заробітну плату працівників ЦРЛ. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
6. Звіт про споживання енергоносіїв по лікарні. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
7. Інформація про фінансування та фактичну заборгованість закладу охорони здоров”я. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
8. Інформація про позабюджетні надходження лікарні. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
9. Виконання діючих національних та регіональних програм. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
10 Вартість ліжко-дня по відділеннях. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
11 Інформація про виконання програми соціально-економічного розвитку міста. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного  місяця
12 Організаційно-методична і планово-консультативна робота виконана фахівцями ЦРЛ по Конотопському району Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
13 Інформація про надання планово-консультативної роботи лікарями СЛА. Центр ПМСД Конотопського району Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
14 Навантаження на ФАП/ФП Конотопського району Центр ПМСД Конотопського району Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
15 Звіт по кількості прийнятих жителів сімейними лікарями та дільничними терапевтами поліклініки по обслуговуванню дорослого населення. Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
16 Інформація про цитологічне обстеження жінок по СЛА , ФАП, ФП та місту . Клініко-діагностична лабораторія Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
17 Звіт по кількості прийнятих жителів лікарями амбулаторного прийому, районними фахівцями. Поліклініка для обслуговування дорослого населення Інформаційно-аналітичний відділ До 10 числа наступного місяця
18. Інформація про виявлення захворюваності при профілактичних оглядах. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
19 Звіт про роботу фізіотерапевтичної служби та ЛФК. Фізіотерапевтична служба та ЛФК Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
20 Звіт по денних стаціонарах та стаціонарах вдома амбулаторно-поліклінічних закладів ЦРЛ та СЛА. Амбулаторно-поліклінічні заклади ЦРЛ та СЛА Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
21 Звіт по кількості прийнятих дітей дільничними педіатрами та спеціалістами дитячої поліклініки. Дитяча поліклініка Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
22 Інформація по показникам поширеності та захворюваності дітей та дорослих по Конотопському району. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
23 Звіт про кількість пролікованих в відділеннях лікарні мешканців сіл Конотопського району, направлених лікарями поліклініки, СЛА, СШД та стаціонару. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
24 Звіт про кількість направлених хворих медичними працівниками ЛПЗ району в амбулаторно-поліклінічне відділення. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
25. Звіт по кількості прийнятих жителів лікарями жіночої консультації. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
26 Звіт по кількості відвідувань та по кількості пролікованих мешканців району обслуговування ВЛ у підрозділах ЦРЛ ІАВ ІАВ До  10 числа наступного місяця
ЩОКВАРТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Хірургічна робота стаціонару. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині До 6 числа наступного  місяця кварталу
2. Захворювання з тимчасовою втратою працездатності. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по ЕТН До 10 числа наступного  місяця кварталу
3. Звіт про нещасні випадки невиробничого характеру. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині До 8 числа наступного  місяця кварталу
4. Захворюваність на злоякісні новоутворення. Інформаційно-аналітичний відділ Районний онколог До 10 числа наступного  місяця кварталу
5. Звіт про штати та зайняті посади по ЦРЛ. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного  місяця кварталу
6. Аналіз фінансово-господарської діяльності. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного  місяця кварталу
7. Стан фінансування медикаментозного забезпечення закладів охорони здоров»я з місцевих бюджетів. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного  місяця кварталу
8. Інформація про лікування учасників АТО Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині  1 числа місяця
9. Виконання плану організаційних заходів ЦРЛ. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 15 числа наступного  місяця кварталу
2 РАЗИ НА РІК
1. Інформація про результати моніторингу впровадження державних соціальних нормативів надання медичної допомоги населенню в амбулаторно-поліклінічних умовах. Економічний відділ Економічний відділ Січень

Липень

В КІНЦІ РОКУ
1. План надходжень і видатків спеціального фонду кошторису на наступний рік в розрізі кодів економічної класифікації та джерел надходжень. Економічний відділ Економічний відділ Грудень
2. План асигнувань загального фонду бюджету на наступний рік в розрізі кодів економічної класифікації та кодів функціональної класифікації. Економічний відділ Економічний відділ Грудень
Для заступників головного лікаря
ЩОДЕННА ІНФОРМАЦІЯ
1 Щоденна інформація про планову госпіталізацію в пологове відділення вагітних високої групи ризику. Завідувач  пологовим відділенням Завідуючий  пологовим відділенням До 8.00
2 Робота лікарів поліклініки. Медична сестра поліклініки Медична сестра поліклініки До 15.00
3 Виконання плану профілактичних щеплень. Епідеміолог Епідеміолог Щоквартально до 6 числа наступного  місяця кварталу
ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інформація про лікувально-діагностичні процеси в дитячій поліклініці. Завідуюча дитячою поліклінікою Завідуюча дитячою поліклінікою Вівторок, до 10.00
2. Про видачу лікарняних листків. Відповідальний за видачу л/листів Відповідальний за видачу л/листів Четвер, до 10.00
3. Інформація про інфекційні  захворювання. Епідеміолог Епідеміолог П’ятниця, до 10.00
ЩОКВАРТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Робота лікарів амбулаторно-поліклінічних підрозділів лікарні . Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
2. Госпіталізація і обстеження планових  хворих. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
3. Поширеність і захворюваність дітей та дорослих по Конотопському району. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
4. Профогляди декретованого контингенту населення по району. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
5. Робота денних стаціонарів та стаціонарів вдома. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
6. Звіт про медичну допомогу дітям. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
7. Оперативна інформація про медичну допомогу жінкам. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
8. Звіт по функціональній діагностиці. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
9. Звіт про роботу фізіотерапевтичної служби та ЛФК Інформаційно-аналітичний відділ Районний фізіотерапевт До 6 числа наступного  місяця кварталу
10. Звіт про медичну допомогу вагітним. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
11. Інформація про травми та отруєння. Травматолог Травматолог До 6 числа наступного  місяця кварталу
12. Інформація про медичну допомогу ІВВ, УВ. Лікар –організатор Лікар –організатор До 6 числа наступного  місяця кварталу
13. Звіт про аборти. Районний акушер- гінеколог Районний акушер- гінеколог До 6 числа наступного  місяця кварталу
14. Планово-консультативна робота фахівців ЦРЛ. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
15. Санітарно освітня робота. Інструктор по саносвітній роботі Інструктор по саносвітній роботі До 6 числа наступного  місяця кварталу
Для районних фахівців
1. Проведення комплексних оглядів ветеранів війни, осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Лікарі організатори по ЧАЕС і ВВв Лікарі організатори по ЧАЕС і ВВв П’ятниця, до 10.00
2. Донорство. Завідувач відділенням  трансфузіології Завідувач відділенням  трансфузіології Четвер, до 9.00
3. Робота  лікарів поліклініки по фаху. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
4. Планово-консультативна робота фахівців ЦРЛ. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
5. Поширеність та захворюваність дітей та дорослих по Конотопському району Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний лікар                                                                                                                    В.ЗГОННИК

 Вам буде цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.