ПЛАН ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА» на 2016 рік

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 голосів, середня: 5,00 з 5)
Loading...
І. ВСТУП

 

Обґрунтування головних напрямків

 плану організаційних заходів ЦРЛ, основні завдання на 2016 рік

 

Адміністрація центральної районної лікарні в своїй діяльності керується нормативно-директивними документами Уряду щодо реалізації державної політики в медичній галузі. Основним завданням медичної служби району є забезпечення покращення стану здоров’я населення, продовження тривалості та якості його життя.

Протягом року адміністрацією лікарні проводилась робота по створенню Центру первинної медико-санітарної допомоги в м. Конотоп, перинатального центру другого рівня, відкриттю відділення гемодіалізу, оптимізації ліжкового фонду лікарні.

Аналізуючи стан здоров’я населення за 9 місяців  2015 року, необхідно відмітити, що ряд показників в порівнянні з минулим роком покращився: знизилась смертність немовлят з 11,3 до 5,0, рання неонатальна смертність з 4,8 до 1,7 на 1000 народжених, смертність населення з 7,5 до 7,38 на 1 тис. населення, рівень первинної інвалідності дитячого населення з 9,6 до 6,4; питома вага злоякісних новоутворень, виявлених в IV стадії з 10,5% до 5,1%, смертність від туберкульозу з 15,3 до 13,2 на 100 тис. населення; зросла кількість обстежених флюорографічно з 522,4 до 527,7 на 1 тис. населення, охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення з 399,7 до 509,7, відсоток онкопрофоглядів жінок з 69,6 до 70,1, рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку – 30,8 на 10 тис. населення, що на рівні минулого року.

В практику роботи лікарні впроваджувались нові технології, втілено 248 нових лікувально-діагностичних методик, економічна ефективність 182679,6 грн.

Збільшилось фінансування галузі на 10,8%,  витрати бюджетних коштів на 1 жителя з 597,89 грн. до 666,28 грн., витрати на безкоштовне дитяче харчування дітям 0-2 років життя з розрахунку на 1 дитину з 4580,00 грн. до 12928,57 грн., залучено позабюджетних коштів на 1 мешканця 70,55 грн. проти 67,47 грн. в минулому році.

Разом з тим, ряд показників погіршився: зросла перинатальна смертність з 8,0 до 10,5, мертвонароджуваність з 3,2 до 8,7 на 1 тис. народжених, захворюваність на туберкульоз органів дихання з 13,3 до 28,9, в тому числі на деструктивну форму з 2,2 до 8,9; на злоякісні новоутворення з 243,0 до 271,0 на 100 тис. населення, смертність населення в працездатному віці з 2,61 до 2,86 на 1 тис. населення, зменшились витрати на пільгове забезпечення інвалідів, ветеранів війни на 1 особу з 35,93 грн. до 27,83 грн., зубне протезування з 28,22 грн. до 19,63 грн.

Залишаються невирішеними питання укомплектування кадрами первинної ланки, недостатнє фінансування національних та регіональних програм, забезпечення   медичною апаратурою та санітарним автотранспортом підрозділів охорони здоров’я.

Основні напрямки діяльності галузі охорони здоров’я населення в 2016 році:

– створення належних умов для збереження здорового материнства і дитинства, впровадження інноваційних перинатальних технологій в роботу пологового відділення, зниження рівня малюкової смертності, своєчасне проведення профілактичних щеплень дітям;

– виконання Концепції перинатальної допомоги;

– забезпечення виконання заходів національних та регіональних медико-соціальних програм;

– реформування галузі охорони здоров’я, у тому числі на засадах сімейної медицини, оптимізація ліжкового фонду, створення  Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Конотоп.

– забезпечення кадрами медичних закладів та надання  житла молодим спеціалістам;

– зміцнення матеріально-технічної бази ЛПЗ міста, технічне  переоснащення закладів охорони здоров’я сучасним обладнанням;

– впровадження сучасних технологій діагностики, лікування і профілактики захворювань;

– поліпшення обслуговування інвалідів, ветеранів війни, контингенту постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, забезпечення  їх лікарськими засобами та пільговим протезуванням;

–  покращення рівня інформованості населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я, профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб, онкологічних захворювань, туберкульозу.

 

 

 

 

ІІ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ДОРУЧЕННЯ ГОЛОВИ ОДА, НАЧАЛЬНИКА УОЗ, НАКАЗИ МОЗ І УОЗ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА КОНТРОЛІ

 

№ п/п Назва  заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Наказ УОЗ ОДА від 26.04.2013р. №332 «Про організацію діловодства в УОЗ». Щоквартально до 5 числа Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
2. Наказ УОЗ ОДА від 13.11.2012р. №918 «Про оцінку оснащеності закладів охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу населенню області та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги». До 15.01.2016р. Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
3. Наказ УОЗ ОДА від 11.05.2010р. №404/2 «Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я  області». Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи,

завідуючий інформаційно-аналітичним відділом

 
4. Наказ УОЗ ОДА від 28.04.2012 №351 «Про організацію підготовки матеріалів на виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я» Щоквартально до 1 числа Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
5. Наказ УОЗ ОДА від 2.02.2010 року № 83 “Про удосконалення надання виїзної планово-консультативної та організаційно-методичної допомоги”. Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці  
6. Наказ УОЗ від 26.10.1998 року №620 «Про перехід органів і закладів охорони здоров’я України на міжнародну статистичну класифікацію хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я 10 перегляду». Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
7. Наказ МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» Щоквартально до 3 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
8. Наказ УОЗ ОДА від 08.07.2013р. №544 «Про затвердження заходів УОЗ щодо запобігання випадків, що призвели до рішення Європейського суду з прав людини проти України». Щорічно до 25.11. 2016р. Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом, районний психіатр  
9. Наказ УОЗ ОДА  від 17.07.2011р. №552 «Про оптимізацію ліжкового фонду». Щоквартально до 25 числа Заступник головного лікаря з медичної частини  
10. Наказ УОЗ ОДА від 19.10.2012р. №827 «Про затвердження плану заходів по виконанню Концепції управління якості медичної допомоги у галузі охорони здоров’я на період до 2020р.». Щопівріччя до 1 числа Заступник головного лікаря по медичній частині  
11. Наказ УОЗ ОДА від 17.01.2013р. №26-ОД «Про затвердження заходів у галузі охорони здоров’я щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в українське суспільство на період до 2020р.». Щопівріччя до 20.06, 20.12.2020р. Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
12. Наказ УОЗ ОДА від 18.12.2013р. №1035-ОД «Про проведення консультацій з громадськістю». Щоквартально до 25 числа Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
13. Наказ УОЗ ОДА від 11.11.2013р. №898-ОД «Про виконання заходів щодо реалізації в медичній галузі Сумської області стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року». Щорічно до 10 січня Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
14. Наказ УОЗ ОДА від 11.05.2012р. №382 «Про розвиток системи надання соціальних послуг» До 05.01.2016р.

07.07.2016р.

Заступник головного лікаря з медичної частини, заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
15. Наказ УОЗ від 18.10.2012р. №819 “Про організацію надання інформації про побічну дію лікарських засобів”. Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря з медичної частини, районний терапевт  
16. Наказ УОЗ Сумської ОДА від 26.06.2012р. №517 «Про проведення модернізації первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги». Щоквартально до 5 числа Заступник головного лікаря з  медичної частини, заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
17. Розпорядження міського голови від 28.02.2012р. №47/2 «Про забезпечення надання цілодобової швидкої медичної допомоги  населенню міста». До 01.02.2016р. Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий відділенням ШМД  
18. Доручення голови РДА від 25.12.2012р. №15 «Про стан забезпечення надання медичної допомоги сільському населенню в Конотопській ЦРЛ». Щоденно Заступник головного лікаря по медичній частині, заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, завідувач дитячою поліклінікою  
19. Наказ УОЗ ОДА від 16.09.2013р. №630-ОД «Про організацію медичного огляду громадян на військову службу за контрактом». До 15.12.2016р. Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
20. Обласна програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2013-2017 роки. Щоквартально до 10 числа Районний кардіолог  
21. Наказ УОЗ ОДА від 20.03.2012р. №215 «Про забезпечення контролю за роботою денних стаціонарів лікувально-профілактичних закладів області». Щомісячно до 15 числа Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
22. Наказ УОЗ ОДА від 16.08.2012р. №645 «Про затвердження заходів УОЗ на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012р. «Про затвердження Державної цільової програми Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року». До 05.01.2016р. Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності  
23. Наказ УОЗ від 18.04.2003р. №392 «Про удосконалення проведення медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів в області». Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою  
24. Наказ УОЗ від 02.12.2008р. № 1118 “Про впровадження моніторингу видачі листків непрацездатності в закладах охорони здоров”я області”. Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності  
25. Наказ УОЗ ОДА від 10.07.2013р. №575-ОД «Про затвердження заходів УОЗ ОДА щодо виконання обласної програми соціального захисту на 2013-2016 роки». Щорічно до 15.01. Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
26. Рішення РДА від 07.08.2013р. «Про програму соціального захисту населення на 2013-2016р.р.». До 10.01.2016р. Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності, завідувач дитячою поліклінікою  
27. Наказ УОЗ ОДА від 30.05.2012р. №447 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром та муковисцидоз і оцінення його результатів». Щомісячно до 5 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
28. Наказ УОЗ від 28.03.2011р. №273 «Про затвердження Концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги в області та плану реалізації заходів Концепції». До 05.03. щорічно Районний акушер-гінеколог  
29. Наказ УОЗ від 02.10.2012р. №774 «Про організацію виконання Доручення Президента України від 30.08.2012р. №1-1/233». Щоквартально до 1 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
30. Наказ УОЗ ОДА від 09.02.2012 №9 «Про затвердження обласного плану заходів щодо виконання положень Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо реалізації прав дітей в Україні» До 01.01.2016р. Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
31. Наказ УОЗ від 18.11.2011р. №171 «Про заходи профілактики материнської та перинатальної смертності в області» До 10.01.2016р. Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
32. Наказ УОЗ від 21.07.2008р. №694 «Про удосконалення організації надання перинатальної допомоги в області». Щомісячно до 10 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
33. Наказ УОЗ від 01.08.2006р. №752 «Про втілення в роботу медичної мережі області Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах». Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря по дитинству,  завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
34. Наказ УОЗ від 25.07.2012р. №59 «Про посилення медичного контролю за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування,  які виховуються у прийомних сім’ях та будинках сімейного типу». До 10.01.2016р. Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
35. Наказ УОЗ від 19.06.2007р. №335 «Про порядок подання матеріалів до управління охорони здоров’я облдержадміністрації на випадки малюкової смертності та мертвонародження». Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
36. Наказ МОЗ України від 10.05.2007р. № 234 «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах». Щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний акушер-гінеколог  
37. Наказ УОЗ ОДА від 30.04.2013р. №356-ОД «Про покращення роботи санаторно-курортного лікування дітей області». Щорічно до 12 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
38. Наказ УОЗ ОДА від 18.05.2013р. №407-ОД «Про затвердження плану заходів щодо усунення порушень законодавства щодо охорони життя і здоров’я дітей». Щоквартально до 1 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
39. Спільний наказ Міністерства молоді та спорту, МОЗ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, МВС України, Держдепартаменту України з виконання покарань від 11.06.2006р. №1983/388/462/221/556/596/106 «Про затвердження взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах». Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
40. Наказ УОЗ ОДА від 23.08.2013р. №674 «Про заходи профілактики материнської, перинатальної та малюкової смертності в області». До 10.01.2016р.

10.07.2016р.

Завідувач дитячою поліклінікою, завідувач жіночою консультацією  
41. Наказ УОЗ ОДА від 24.10.2012р. №840 «Про впровадження обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016р.р» та наказ УОЗ ОДА від 10.07.2013р. №567-ОД «Про внесення змін до наказу УОЗ від 24.10.2012р. №840 «Про впровадження цільової соціальної Програми протидії захворювання на туберкульоз у 2012-2016р.р.» Щоквартально до 5 числа Районний фтизіатр  
42. Наказ УОЗ ОДА від 11.01.2013р. №15-ОД «Про організацію виконання спільного наказу МОЗ та Національної Академії медичної науки України від 07.12.2012р. №1015/81» Щоквартально до 5 числа Районний фтизіатр  
43. Наказ УОЗ від 14.03.2006р. №272 “Про затвердження Порядку проведення обов’язкового профілактичного огляду певних категорій населення на виявлення туберкульозу”. Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним

 

Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, районний

фтизіатр

 
44. Наказ УОЗ від 27.12.2005р. № 1382 “Про впровадження в області адаптованої ДОТС-стратегії”. Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Районний

фтизіатр

 
45. Наказ УОЗ ОДА від 10.01.2013р. №12-ОД «Про облік у лікувальних закладах області жертв політичних репресій». Щорічно до 05.01.2016р. Лікар організатор ВВв  
46. Наказу УОЗ ОДА від  06.05.2009  №339 «Про впровадження рекомендованого середньодобового набору продуктів харчування для ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах». Щоквартально до 5 числа Лікар-організатор по ветеранам ВВв поліклініки по обслуговуванню дорослого населення  
47. Наказу УОЗ ОДА  від 13.03.2003  №253 “Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни в Сумській області” Щоквартально до 5 числа Лікар-організатор по ветеранам ВВв поліклініки по обслуговуванню дорослого населення  
48. Наказ УОЗ від 28.12.2011 №975 «Про забезпечення інвалідів слуховими апаратами» Щоквартально до 5 числа Лікар-організатор по ветеранам ВВв поліклініки по обслуговуванню дорослого населення  
49. Наказ УОЗ ОДА від 03.09.2012р. №689 «Про облік у лікувальних закладах області ветеранів війни з числа одиноких та з обмеженими фізичними можливостями». Щоквартально до 5 числа Лікар-організатор ВВв поліклініки по обслуговуванню дорослого населення  
50. Наказ УОЗ від 26.05.2010р. №465 «Про виконання Доручення Президента України від 07.05.2010р. №1-1/857 в лікувально-профілактичних закладах» До 25.12.2016р. Лікар-організатор по ветеранам ВВв  
51. Наказ УОЗ Сумської ОДА від 10.12.2009р. № 853 “Подальше удосконалення медичного забезпечення осіб, які постраждали від Голодомору 1932-1933 років в області “. Щоквартально до 20 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, лікар-організатор по ветеранам ВВв  
52. Наказ УОЗ ОДА від 31.05.2012р. №449 «Про реалізацію державних програм щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС». Щоквартально до 1 числа місяця наступного за звітним  Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, завідуюча поліклінікою по обслуговуванню дитячого населення  
53. Наказ УОЗ ОДА від 08.02.2013р. №91-ОД «Про удосконалення системи надання токсикологічної допомоги населенню області». Щопівріччя до 1 числа до 2020 року Заступник головного лікаря по медичній частині, районний анестезіолог  
54. Наказ УОЗ ОДА від 10.12.2012р. №105 «Про впровадження Програми діагностики, лікування вірусних гепатитів «Антигепатит» на 2012- 2017 р.р.».

Рішення міської ради від 28.03.2012р. «Про програму діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в місті «Антигепатит» на 2012-2017р.р.».

Рішення міської ради від 29.12.2012р. №353 «Про хід виконання Програми діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в місті «Антигепатит» на 2012-2017 р.р.».

Щоквартально до 5 числа. Заступники головного лікаря, районний інфекціоніст  
55. Наказ УОЗ ОДА   від 23.02.2010 №150 «Про затвердження Стратегії інформаційно-профілактичної діяльності щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення». Щоквартально до 5 числа Районний інфекціоніст  
56. Наказ УОЗ обл.СЕС від 19.05.2011р. №423/72-с «Про затвердження плану заходів управління охорони здоров’я СОДА та обл. СЕС щодо оздоровлення осередків опісторхозу». До 05.01.2016р. Районний інфекціоніст  
57. Наказ УОЗ ОДА від 21.08.2010р. №725 «Про удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції та введення щоквартальної звітності щодо обліку консультування і тестування населення». Щоквартально до 10 числа Районний інфекціоніст  
58. Наказ УОЗ від 10.09.2008р. №815 «Про забезпечення обстеження населення області на наявність антитіл до ВІЛ».

 

Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, районний інфекціоніст  
59. Наказ УОЗ ОДА від 11.05.2010р. №406 «Про організацію виконання наказу МОЗ України від 24.03.2010р. №256 в області». Щопівріччя до 5 числа Районний інфекціоніст  
60. Рішення колегії УОЗ від 29.04.2014р. №35 «Про роботу медичної служби Охтирського та Шосткінського районів з профілактики кишкових інфекцій, готовності до роботи в умовах занесення на територію районів випадків особливо небезпечних інфекцій, в тому числі  холери”. До 10.01.2016р. Заступник головного лікаря з медичної частини, епідеміолог ЦРЛ, районний інфекціоніст  
61. Наказ УОЗ від 05.05.2011р. №381  «Про регіональну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року». 2 рази на рік до 15.07.,01.02. Заступник головного лікаря по медичній частині, районний онколог  
62. Наказ УОЗ ОДА від 16.12.2013р. №1021-ОД «Про затвердження плану заходів УОЗ щодо усунення порушень та недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати України» Щоквартально до 20.02.

25.03.

25.06.

25.09.

Заступники головного лікаря ЦРЛ, районний онколог  
63. Наказ УОЗ ОДА від 28.12.2009р. №924 «Про покращення роботи лабораторної служби області з діагностики туберкульозу». Щоквартально до 5 числа Заступник головного лікаря по медичній частині, районний фтизіатр, районний лаборант  
64. Наказ УОЗ від 19.04.1994р. №118 „Про  удосконалення лабораторної діагностики сифілісу в Сумській області”. Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Районний дерматовенеролог,  районний акушер-гінеколог, районний лаборант  
65. Рішення міської ради від 25.11.2013р. №288 «Про хід  виконання рішення міської програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року». До 25.11.2016р. Заступник головного лікаря з медичної частини, районний онколог  
66. Рішення міської ради від 25.06.2013р. №143 «Про стан дотримання законодавства в роботі з кадрами на комунальних підприємствах і закладах та бюджетних установах». Щомісячно до 5 числа Начальник відділу кадрів  
67. Наказ УОЗ ОДА від 26.06.2013р. №516-ОД «Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання та попередження нещасних випадків у закладах охорони здоров’я». Щоквартально до 10 числа Інженер по техніці безпеки  
68. Наказ УОЗ ОДА від 04.07.2013р. №533-ОД «Про заходи щодо запобігання виникнення пожежі, попередження травм і загибелі дітей». Щоквартально до 1 числа Начальник штабу цивільної оборони, інженер по техніці безпеки  
69. Наказ УОЗ ОДА від 01.07.2014р. №560-ОД «Про додаткові заходи щодо медичного забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції». Щопонеділка

Щочетверга

Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи

Заступник головного лікаря з медичної частини

 
70. Наказ УОЗ ОДА від 25.07.2014р. №815 «Про диспансеризацію громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО». Щопонеділка Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи

Завідуюча дитячою поліклінікою

 
71. Лист ДЗ «Український науково-практичних центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» від 19.08.2014р. №369 «Про медичне обслуговування постраждалих в зоні АТО» та «Інформацію про осіб, які отримали поранення (травму або каліцтво) у зоні проведення АТО та потребують протезування». Щопонеділка

Щочетверга

Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи

Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності

 
72. Наказ УОЗ ОДА від 11.10.2013р. №822-ОД/83с «Про забезпечення Плану заходів щодо попередження виникнення та поширення захворювань на антивірусні інфекції серед населення області на 2013-2016р.р.». Щоквартально до 1 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

Районний інфекціоніст

Епідеміолог

 
73. Наказ УОЗ ОДА №796-ОД «Про внесення змін до спільного наказу УОЗ ОДА та обл. СЕС від 27.05.2010р.№422/64-с «Про посилення заходів щодо профілактики поліомієліту та виявлення і нагляду за ГВП в області». Щомісячно до 1 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

Районний інфекціоніст

Епідеміолог

 
74. Наказ УОЗ ОДА від 27.09.2013р. №766-ОД «Про впровадження наказу МОЗ України від 31.07.2013р. №970/65» Щоквартально до 5 числа Заступник головного лікаря з медичної частини

Лікар функціональної діагностики

 
75. Наказ УОЗ ОДА від 15.11.2013р. №912-ОД «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення соціально-економічного розвитку медичної галузі області». Щоквартально до 15 числа Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
76. Наказ УОЗ ОДА від 29.11.2013р. №969 «Про організацію виконання обласної програми соціального захисту населення 2013-2016 роки». Щорічно до 15 січня Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності  
77. Наказ УОЗ ОДА від 21.11.2013р. №934-ОД «Про затвердження заходів щодо забезпечення реалізації та гарантії права громадян на звернення». Щопівроку до 2 числа Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
78. Наказ УОЗ ОДА від 26.12.2013р. №1045-ОД «Про організацію виконання заходів запобігання бездомності до 2017 року». 2р. на рік до 2017р.

до 15.06., 15.12.

Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
79. Наказ УОЗ від 04.02.2014р. №81-ОД «Про внесення змін до наказу УОЗ від 16.07.2013р. №587-ОД». Щоквартально до 10 числа Лікар-організатор ВВв  
80. Наказ УОЗ ОДА від 14.02.2014р. №117-ОД «Про надання інформації щодо осіб з тілесними ушкодженнями». До 25 числа Заступник головного лікаря з медичної частини  
81. Наказ УОЗ ОДА від 02.10.2013р. №784-ОД «Про впровадження нових форматів моніторингових показників в області». Щоквартально до 1 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

Завідуюча жіночою консультацією

 
82. Наказ УОЗ ОДА від 24.03.2014р. №250-ОД «Про затвердження Плану заходів УОЗ у сфері медико-соціальної експертизи» Щорічно Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності  
83. Наказ УОЗ ОДА від 26.03.2014р. №256-ОД «Про введення в дію протокольного рішення засідання обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції /СНІДу» Щоквартально до 5 числа Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
84. Наказ УОЗ ОДА від 24.06.2014р. №534-ОД/61-с «Про затвердження плану заходів щодо підтвердження статусу території вільної від поліомієліту». Щоквартально до 2 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 

 
85. Наказ УОЗ ОДА від 25.07.2014р. №614-ОД «Про регіональне співробітництво з ЄС». Щоквартально до 25 числа Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
86. Наказ УОЗ ОДА від 07.08.2014р. №547 «Про реалізацію в області наказу Міністерства соціальної політики та МОЗ України від 23.05.2014р. №317/353». Щоквартально Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи

Заступник головного лікаря з медичної частини

Районний онколог

Завідуюча дитячою поліклінікою

Районний кардіолог

Районний фтизіатр

 
87. Рішення Сумської обласної ради від 15.08.2014р. «Здійснення ефективного контролю над обігом наркотиків у закладах охорони здоров’я» 2014-2016р.р. Щоквартально до 5 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, районний нарколог  
88. Рішення міської ради від 30.07.2014р. «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю» Щоквартально до 5 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, районний нефролог  
89. Наказ УОЗ ОДА від 08.06.2015р. №531-ОД «Про удосконалення проведення замісної підтримуючої терапії особам із психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опоїдів в Сумській області» Щоквартально до 5 числа Районний нарколог  
90. Наказ УОЗ ОДА від 18.05.2015р. №454-ОД «Про проведення моніторингу розвитку первинної ланки» Щоквартально до 3 числа Заступник головного лікаря з економічних питань  
91. Наказ УОЗ ОДА від 23.07.2015р. №655-ОД «Про затвердження заходів щодо поліпшення роботи із запобігання ті лікування онкохвороб в області» До 15.02.2016 Заступник головного лікаря з економічних питань  
92. Наказ УОЗ ОДА від 03.08.2015р. №682-ОД «Про організацію в області медичної реабілітації учасників АТО» Щомісячно

до 20 числа

Заступник головного лікаря з медичної частини, лікар-організатор ВВв  
93. Наказ УОЗ ОДА від 31.08.2015р. №766-ОД «Про збір та аналіз інформації з виявлення туберкульозу серед тимчасово внутрішньо переміщених осіб» Щомісячно до 5 числа Районний фтизіатр  
94. Наказ УОЗ ОДА від 21.09.2015р. №830-ОД «Про організацію виконання Протоколу наради МОЗ України від 27.08.2015р.» Щомісячно

до 25 числа

Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
95. Наказ УОЗ Ода від 23.02.2014р. №1028-ОД «Про надання медичної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО» Щомісячно

до 25 числа

Лікар-організатор ВВв  
96. Наказ УОЗ ОДА від 12.02.2015р. №126-ОД «Про затвердження плану заходів щодо впровадження проекту «Комплексна медична допомога під час небажаної вагітності» До 5 січня Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
97. Наказ УОЗ ОДА від 24.02.2015р. №158-ОД «Про посилення контролю за фінансуванням програм» Щомісячно

до 3 числа

Заступник головного лікаря з медичної частини  
98. Наказ УОЗ ОДА від 19.03.2015р. №249-ОД «Про забезпечення виїзної екстреної консультативно-медичної допомоги та затвердження складу лікарів консультантів» Щоквартально

до 10 числа

Заступник головного лікаря з медичної частини  
99. Наказ УОЗ Ода від 16.04.2015р. №341-ОД «Про організацію забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет» Щомісячно

до 5 числа

Заступник головного лікаря з економічних питань, районний ендокринолог  
100. Розпорядження міського голови від 16.04.2015р. №88-ОД «Про забезпечення надання цілодобової ургентної медичної допомоги населенню міста» До 01.02.2016р. Заступник головного лікаря з медичної частини  
101. Розпорядження міського голови від 12.05.2015р. №108-ОД «Про організацію закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти та здійснення контролю за їх проведенням» Щоквартально

до 10 числа

Заступник головного лікаря з економічних питань, головний бухгалтер  
102. Розпорядження голови РДА від 15.05.2015р. №105-ОД «Про порядок обліку дітей і підлітків шкільного віку в районі» Щорічно до 20.08 Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
103. Рішення міської голови від 22.06.2015р. №159 «Про утворення міської ради ветеранів та учасників  антитерориситичної операції» Щопівріччя до 15 числа Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Провести аналіз діяльності лікувально-профілактичних закладів міста і району за 2015р. по основних розділах роботи. Результати аналізу заслухати на розширеній підсумковій медичній раді ЦРЛ. 29.01.

2016р.

Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці  
2. Результати основних показників роботи обговорити на виробничих зборах з медичними працівниками ЛПЗ міста, намітити заходи по їх покращенню. До 20 січня Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці  
3. Сумісно з Центром ПМСД Конотопського району розглянути питання      
3.1. на колегії районної державної адміністрації:      
3.1.1 Про проведення комплексних медичних оглядів працівників сільського господарства, ветеранів війни, воїнів АТО, контингенту ЧАЕС та інших декретованих груп населення в 2016 році. Червень Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району,   лікарі організатори ВВв, ЧАЕС, профпатолог  
3.1.2 Про стан надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим та дітям в 2016 році. Вересень Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району, заступник головного лікаря по дитинству, районний акушер-гінеколог  
3.1.3 Про стан захворюваності на туберкульоз серед сільського населення та виконанням заходів по його профілактиці в 2016 році Листопад Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району,

районний фтизіатр

 
3.2. на сесії районної ради:      
3.2.1 Про виконання районних програм:

–         цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016р.р.

–         цільової програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинного мозкових захворювань в районі на 2014-2017р.р.

Лютий Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району, районний фтизіатр, районний кардіолог, районний невропатолог, районний терапевт  
3.2.2 Про надання невідкладної та паліативної медичної допомоги сільським жителям Конотопського району за результатами роботи І півріччя 2016 року. Липень Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району, районний онколог  
3.2.3 Про стан надання медичної допомоги сільським жителям району структурними підрозділами ЦРЛ та завдання щодо покращення даного розділу роботи. Жовтень Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району, заступники головного лікаря згідно розподілу функціональних обов’язків  
4. Заслухати на засіданні виконкому міської ради хід виконання міської цільової соціальної програми протидії захворювань на туберкульоз у 2013-2016р.р. Грудень Районний фтизіатр  
5. Заслухати на апаратній нараді при міському голові питання щодо профілактики та надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД по місту. Вересень  Районний інфекціоніст  
6. Приймати участь в проведенні:      
6.1. – міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ/СНІД Щоквар-тально Районний фтизіатр, районний інфекціоніст  
6.2. – міської надзвичайної протиепідемічної комісії Щоквар-тально Районний інфекціоніст  
6.3. – засіданні комісій по попередженню малюкової та материнської смертності при міськвиконкомі, райдержадміністрації та ЦРЛ. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний акушер-гінеколог  
6.4. – засіданнях міської  та районної комісій у справах неповнолітніх по розгляду правопорушень підлітками. Щоквар-тально Районний нарколог  
7. На виконання наказу МОЗ України від 31.05.2002р. №197 «Про рейтингову оцінку стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я» забезпечити постійний моніторинг за визначеними показниками здоров’я населення та подання щомісячної, щоквартальної та щорічної оцінки здоров’я населення в обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики м. Суми.  Проводити аналіз показників, результати заслуховувати на оперативних нарадах у головного лікаря. Щоквар-тально Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці  
8. Проводити засідання ЛКК по розгляду випадків післяопераційних ускладнень, післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології та випадків перевищення середніх термінів лікування хворих у відділеннях. 2 рази на рік Заступник головного лікаря по медичній частині  
9. Продовжити спеціалізовану виїзну планово-консультативну та організаційно-методичну допомогу населенню району районними фахівцями із ЦРЛ. Щомі-

сячно

Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці  
10. Розробити довідник основних показників роботи лікувально-профілактичних закладів району за 2015 рік. І квартал Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
11. Забезпечити підготовку і проведення:

–         медичних рад

–         оперативних нарад

–         днів фахівців

–         лікарських конференцій

–         занять з завідуючими СЛА, АЗП-СМ, ФАП, ФП

–         занять з молодшими спеціалістами з медичною освітою СЛА, АЗП-СМ, ФАП та ФП

Згідно додатків №1,2,3,

10,11

Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці  
12. В рамках реалізації Концепції перинатальної допомоги завершити будівництво та оснащення нового приміщення пологового відділення, як закладу другого рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим. ІІ півріччя Адміністрація ЦРЛ  

 

 

Погоджено

Головний лікар Центру первинної

медико-санітарної допомоги

Конотопського району                                                                      __________А.В.Маняк

ІV. ЗАХОДИ ПО ЗМІЦНЕННЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ, КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДІЮЧИХ УКАЗІВ, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ПОСТАНОВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, РОЗПОРЯДЖЕНЬ ОДА, РІШЕНЬ СЕСІЙ ОБЛАСНОЇ РАДИ,  НАКАЗІВ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. Забезпечити виконання наказу УОЗ від 12.10.2015р. №880 «Про затвердження Регламенту управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації», розробити відповідний наказ по ЦРЛ. Щомісячно Заступники головного лікаря, районні фахівці  
2. Про хід виконання наказу УОЗ від 21.11.2013р. №934-ОД «Про затвердження заходів щодо забезпечення реалізації та гарантії права громадян на звернення» та рішення  колегії УОЗ від 28.07.2015р. №6 р. ІІ «Про стан роботи із зверненнями громадян та виконавської дисципліни в лікувально-профілактичних закладах області» заслуховувати на медичних радах та  оперативних нарадах. Щоквартально Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян  
3.  Забезпечити щомісячний контроль за виконанням рішень колегій, оперативних та апаратних нарад управління, рад та комісій УОЗ. Дане питання щотижнево заслуховувати на оперативний нараді при головному лікарю ЦРЛ. Щомісячно, щотижнево Заступники головного лікаря ЦРЛ, діловод  
4. Забезпечити виконання наказу УОЗ від 10.07.2013р. №570-ОД «Про підвищення рівня виконавської дисципліни в галузі охорони здоров’я області». Про хід виконання заслухати на медичній раді. 2 рази на рік Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці  
5. Забезпечити  дотримання вимог Закону України від 14.10.2014р. №1700-VIІ «Про засади запобігання та протидії корупції» зі змінами . Щомісячно Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці  

 

 

 

 

 

  1. ЗАХОДИ ПО ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Забезпечити  підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу згідно додатків №№6, 8.

Підготувати лікарів та середній медперсонал до атестації згідно додатків №№ 7,9.

Довести обсяги підвищення кваліфікації та атестації лікарів та середнього медичного персоналу до 100%.

Щомісячно

 

Відділ кадрів ЦРЛ  
2. Проводити заняття з резервом керівників структурних підрозділів з питань організації надання медичної допомоги населенню міста та району. Березень Заступник головного лікаря з медичної частини

Начальник відділу кадрів

 
3. Заслухати на медичній раді питання про кадрове забезпечення та якісний склад медичного персоналу закладу, підвищення кваліфікації та атестації лікарів та середніх медичних працівників. Грудень Відділ кадрів  
4. Продовжити роботу по подальшому підвищенню професійних знань лікарів і середніх медичних працівників, для чого забезпечити проведення:

–         занять з завідувачами АЗП-СМ, СЛА, ФАП, ФП згідно додатку №10

–         конференцій молодших спеціалістів з медичною освітою

–         занять з молодшими спеціалістами з медичною освітою району згідно додатку № 11

–         лікарсько-контрольних комісій по профілях

–         роботу групи науково-медичної інформації

–         днів фахівців, днів інформації

–         клініко-анатомічних конференцій.

 

 

 

 

Щомісячно

 

 

Щомісячно

 

Щомісячно

 

Щомісячно

 

Щомісячно

Щомісячно

Щомісячно

 

 

 

 

 

Заступники  головного лікаря, районні фахівці

 

 

 
5. Сприяти покращенню соціально-побутових умов для молодих спеціалістів. Щоквартально Адміністрація ЦРЛ, відділ кадрів  

 

 

 

 

 

VІ. РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН).

 

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. З метою оптимізації ліжкового фонду для відкриття пологового відділення на 45 ліжок провести перепрофілювання 5 ліжок отоларингологічного, 5 ліжок шкірно-венерологічного та 5 ліжок урологічного відділень. Березень Адміністрація ЦРЛ  
2. Відкрити центр первинної медико-санітарної допомоги в м. Конотоп. Січень Адміністрація ЦРЛ  
3. Відкрити консультативну поліклініку при ЦРЛ після початку роботи Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Конотоп. Липень Адміністрація ЦРЛ  
4. Відкрити амбулаторії загальної  практики – сімейної медицини в мікрорайонах «Житловий масив» та «Загребелля» м. Конотоп після відкриття Центру ПМСД. Листопад Адміністрація ЦРЛ  

VІІ.  ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЦРЛ  (ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ)

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
По ЦРЛ
1. Провести капітальний ремонт покрівлі гінекологічного корпусу за адресою: Семашка,7 та частини господарчого комплексу за адресою: Семашка,3. ІІ-ІІІ квартал Адміністрація ЦРЛ, начальник служби ремонту  
2. Забезпечити сучасним обладнанням та меблями приміщення пологового відділення, дитячої поліклініки та діагностичного відділення (за кошти державного бюджету). І квартал Адміністрація ЦРЛ  
3. Добудова незавершеного об’єкта під пологовий будинок та дитячу поліклініку. ІІІ квартал Адміністрація ЦРЛ  
4. Придбати 2 комп’ютери з принтерами. ІІІ квартал Адміністрація ЦРЛ  
5. Придбати мікроскоп з бінокулярною оптикою. ІІ півріччя Адміністрація ЦРЛ  
6. Придбати інгалятор універсальний. ІІ півріччя Адміністрація ЦРЛ  
7. Придбати апарат лазеротерапії. ІІ півріччя Адміністрація ЦРЛ  
8. Придбати дитячий фіброгастроскоп. ІІ півріччя Адміністрація ЦРЛ  
9. Придбати бронхоскоп. ІІ півріччя Адміністрація ЦРЛ  
10. Придбати переносний апарат ультразвукової діагностики. ІІІ квартал Адміністрація ЦРЛ  
11. Придбати рентген установку з цифровою обробкою даних на 3 робочих місця. ІІІ квартал Адміністрація ЦРЛ  

 

ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1 Підготувати до затвердження кошторис доходів і видатків загального, спеціального фондів із відповідними розрахунками, які обґрунтовують показники видатків  та штатний  розпис ЦРЛ на 2016 рік. І квартал  Заступник головного лікаря з економічних питань, економічний відділ  
2 Здійснювати контроль за використанням  енергоносіїв згідно затверджених лімітів. Щомісячно Економічний відділ  
3 Проводити контроль за оплатою спожитих комунальних послуг та орендної плати орендарями. Щомісячно Головний бухгалтер  
4 Забезпечити жорсткий контроль за економією бюджетних коштів та спрямування їх виключно на першочергові видатки. Щомісячно Заступник головного лікаря з економічних питань, економічний відділ, головний бухгалтер  
5 Здійснювати співпрацю з благодійними фондами та страховими компаніями, що мають ліцензії на проведення добровільного медичного страхування. Щомісячно Економічний відділ, головний бухгалтер  
6 Аналізувати  виконання діючих національних та регіональних програм. Щомісячно Заступник головного лікаря з економічних питань, економічний відділ  
7 При здійсненні видатків на капітальні ремонти у першу чергу проводити фінансування об’єктів по впровадженню енергозберігаючих заходів, встановлювати лише енергоефективні освітлювальні прилади. Щомісячно Економічний відділ, головний бухгалтер, начальник служби ремонту  
8 Проводити розрахунки і економічний аналіз при заключенні договорів між лікарнею та сторонніми організаціями. Щомісячно Головний бухгалтер  
9 Забезпечити надання оперативної інформації про середню заробітну плату. Щомісячно Економічний відділ  
10 Проводити аналіз використання фонду заробітної плати. Щомісячно Економічний відділ  
11 Продовжити роботу щодо організації та проведення закупівель товарів, робіт, послуг відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року № 1197-VІ (зі змінами та доповненнями). Щомісячно Комітет з конкурсних торгів  
12 Проводити розрахунки  вартості платних послуг. Щомісячно Економічний відділ  
13 Працювати в напрямку залучення додаткових коштів від підприємств, господарств міста та району для розвитку матеріально-технічної бази лікарні. Щомісячно Головний бухгалтер  
14 Забезпечити контроль за використанням медикаментів та обладнання,  отриманих у централізованому порядку за кошти державного бюджету. Щомісячно Головний  бухгалтер  
15 Проводити аналіз економічного розділу  рейтингових показників роботи ЦРЛ. Щомісячно Заступник головного лікаря з економічних питань,  економічний відділ, головний бухгалтер  
16 Проводити аналіз фінансово-господарської діяльності лікарні. Щоквартально Економічний відділ  
17 Організувати та провести роботи по підготовці лікарні до роботи в зимовий період. ІІІ квартал Економічний відділ, начальник служби ремонту  
18 Забезпечити подання інформації про результати моніторингу впровадження державних соціальних нормативів надання медичної допомоги населенню в амбулаторно-поліклінічних умовах , затверджених наказами  МОЗ України від 28.12.2002р. №502, 503, 507 від 05.05.2003р. № 641/84. 1 раз у півріччя Економічний відділ  
19 Подати до фінансового управління міської ради та УОЗ бюджетний запит  ЦРЛ на 2017 рік. ІІІ-ІV квартал Економічний відділ  
20 Скласти розрахунки по вартості обстежень застрахованих осіб та вартості лікування по окремим нозологіям. Щомісячно Економічний відділ  
21 Скласти документацію по взаєморозрахунках зі страховими компаніями та асистуючими компаніями. Щомісячно Економічний відділ, головний бухгалтер  
22 Обрахувати вартість витрат по наданню медичної допомоги застрахованим особам. Щомісячно Економічний відділ, головний бухгалтер  
23 Здійснити розподіл коштів отриманих на видатки закладу від страхових компаній на потреби відділень. Щомісячно Економічний відділ  

 

 

 

 

 

 

VІІІ.  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ДОСЯГНЕНЬ

МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1 Провести аналіз впровадження в практику роботи структурних підрозділів лікарні нововведень згідно плану УОЗ та ініціативних методик за 2015 рік та І півріччя 2016 року. Заслухати на оперативній нараді зав. відділень та служб. Січень

Липень

Заступник головного лікаря по медичній частині, районні фахівці  
2 Забезпечити виконання обласного плану впровадження медико-біологічних і науково-технічних  нововведень та плану ініціативних методик ЦРЛ на 2016 рік. Про хід виконання плану за І квартал та 9 місяців заслухати на оперативній нараді.  

Квітень

Жовтень

Заступник головного лікаря по медичній частині  
3  Для ознайомлення лікарів з новими медичними препаратами, проводити лікарські конференції із запрошенням   працівників аптечної мережі . Щоквартально Заступник головного лікаря по медичній частині  
4 Аналіз відвідувань науково-медичної бібліотеки лікарями ЦРЛ, інформацію про нові медичні видання заслуховувати на лікарських конференціях. Щоквартально Заступник головного лікаря по медичній частині, завідуюча НМБ  
5 Згідно плану роботи групи науково-медичної інформації готувати та проводити з лікарями “День інформації”, “День фахівця”. Щоквартально Заступник головного лікаря по медичній частині  
6. Забезпечити звітність районних фахівців про впровадження нових методів лікування та діагностики на лікарських конференціях. Щомісячно згідно додатку №3 Заступник головного лікаря по медичній частині, районні фахівці  

 

 

 

 

 

 

 

 


ІХ. ЗАХОДИ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ

ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ.

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Розробити заходи, направлені на виправлення негативних показників роботи за минулий рік.

 

Січень Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
2. Продовжити впровадження в роботу Постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2014р. №333 «Про затвердження порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» та наказу МОЗ України від 07.08.2015р. №494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» Січень Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи,

Заступник головного лікаря з медичної частини

 
3. Провести розподіл повноважень між закладами первинного та вторинного рівня та впровадити заходи по наданню амбулаторної медичної допомоги населенню після відкриття Центру ПМСД в                м. Конотоп. Січень Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
4. Проводити аналіз смертності населення та якість оформлення документації на померлих по ЛПЗ міста та села на виконання наказу МОЗ України від 08.08.2006р. №545  „Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті” з послідуючим обговоренням  на медичній раді, оперативній нараді в поліклініці та заняттях з лікарями села. Щоквар-тально згідно плану ЦРЛ Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, завідуюча відділенням ЗПСМ, районний терапевт  
5. Постійно контролювати виконання наказу МОЗ України від 28.11.2012р. № 1095/955/119 «Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ закладами охорони здоров’я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини» та наказу УОЗ №71/367/349/01-24 від 28.05.2015р. «Про порядок взаємодії працівників правоохоронних органів та медичних закладів Сумської області при встановлені факту смерті людини». Щомісячно Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, завідуюча відділенням ЗПСМ, районний терапевт  
6. Забезпечити виконання плану профщеплень населення згідно наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» та провести заняття з лікарями та медичними сестрами амбулаторно-поліклінічної мережі з послідуючим заліком по проведенню профщеплень згідно наказу МОЗ України  від 11.08.2014р. №551 «Про вдосконалення  проведення профілактичних щеплень в Україні». Щомісячно Заступники головного лікаря,

Лікар –інфекціоніст

 
7. Організувати роботу виїзних лікарських бригад  в ЛПЗ села та на підприємства міста  згідно графіку. І півріччя Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, профпатолог,  завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
8. Провести  аналіз виявлення при профілактичних оглядах патології та контроль за плановим оздоровленням осіб, працюючих в умовах зі шкідливими факторами. Червень Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи,  районні фахівці, профпатолог  
9. Посилити контроль за  стаціонарним оздоровленням постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС шляхом проведення експертних оцінок, результати заслуховувати  на оперативній нараді в дорослій поліклініці. Щоквар-тально Лікар – організатор

ЧАЕС

 
10. Контролювати виконання наказу МОЗ України від 27.08.2010р. №728 «Про диспансеризацію населення» шляхом проведення експертних оцінок медичної документації. Забезпечити визначення груп населення після проведення диспансеризації. Щомісячно Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, завідуюча відділенням ЗП-СМ  
11. Контролювати якість диспансеризації жінок фертильного віку шляхом проведення експертних оцінок медичної документації. Про їх результати заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквар-тально Завідуюча відділеннями ЗП-СМ  
12. Постійно контролювати проходження комплексного медичного огляду демобілізованих із зони АТО. Щомісячно Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, лікар-організатор УВ  
13. Систематично аналізувати обґрунтованість направлень хворих на стаціонарне лікування та якість оформлення медичної документації. Виявлені дефекти обговорювати на оперативній нараді в дорослій поліклініці. Щоквар-тально Заступники головного  лікаря,

завідуюча відділенням

ЗП-СМ.

 

 
14. Забезпечити обстеження хворих згідно наказу МОЗ СРСР від 15.10.1986р. №579 „Про посилення боротьби з гельмінтозами”, якість його виконання перевіряти шляхом проведення експертних оцінок. Про результати заслуховувати на оперативній нараді в дорослій поліклініці. Щоквар-тально

 

 

Заступники головного лікаря

Лікар КІЗу

 
15. Забезпечити проведення медоглядів на території Конотопського ВЦ-130 згідно наказу УОЗ Сумської облдержадміністрації та управління держдепартаменту України з питань виконання покарань в Сумській  області  від 14.06.05р. №719/69 Жовтень

 

Заступники головного лікаря,

Завідуюча відділенням

ЗП-СМ

 
16. Забезпечити оздоровлення призовної молоді згідно заключень призовної комісії. Червень

Липень

Жовтень

Листопад

Районні фахівці  
17. Проводити контроль за використанням денних стаціонарів та стаціонарів вдома шляхом проведення експертних оцінок медичної документації, які заслухати на медичній раді. Щоквар-тально, вересень Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, завідуюча відділенням ЗП-СМ, районні фахівці  
18. Забезпечити виконання вимог наказу МОЗ України від 15.07.2011р. №417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні». І-ІІ півріччя Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, районний акушер-гінеколог  


Х.  ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ЯКОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЗНИЖЕННЮ ЗАХВОРЮВАНОСТІ З ТИМЧАСОВОЮ  ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ТА ЧТХ ХВОРИХ

 

№ п/п Назва заходів

 

Термін виконання Виконавці

 

Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Проводити аналіз показників первинного виходу на інвалідність та захворюваності з тимчасовою втратою працездатності по нозологічним групам та галузям виробництва.

Результати аналізу заслуховувати на:

–  підсумкових медичних радах

–  оперативних нарадах в лікарні

 

 

 

 

 

січень, липень

квітень, жовтень

Заступник головного лікаря з ЕТН, районні фахівці  
2. На виконання наказу УОЗ ОДА від 23.03.2009р. №188 «Про порядок роботи реабілітаційних комісій лікувально-профілактичних закладів області» покращити якість роботи реабілітаційної комісії лікувального закладу та повноцінне проведення реабілітаційних заходів кожному потребуючому інваліду. Щомісячно Заступник головного лікаря з ЕТН, районні фахівці  
3.  З метою профілактики первинного виходу на інвалідність працездатного населення забезпечити виконання наказу УОЗ від 24.10.2005р. №1129 в частині лікування хворих на пролонгованому листку непрацездатності. Щомісячно Заступник головного лікаря з ЕТН, районні фахівці  
4. Аналізувати стан виконання та надавати інформацію в обласний центр медико – соціальної експертизи м.Суми про виконання:

–  Указу Президента України „Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів”

– рішення Сумської обласної ради від 07.06.2013р. «Про обласну програму соціального захисту населення на 2013-2016р.р.»;

– наказ УОЗ  від 10.07.2013р. №575 «Про затвердження заходів УОЗ щодо виконання обласної програми соціального захисту населення на 2013-2016р.р.».

Щоквартально

 

Заступник головного лікаря з ЕТН  
5. Аналізувати стан ЕТН на сільських дільницях при виїздах на місця. Результати експертних оцінок заслуховувати на заняттях з  зав. СЛА, АЗП-СМ , ФАП та ФП. Щоквартально Заступник  головного  лікаря з ЕТН  
6. Забезпечити контроль за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності за всіма формами контролю згідно наказу МОЗ України від 09.04.2008 р. № 189 «Про затвердження положення про експертизу тимчасової непрацездатності»,  наказу УОЗ Сумської ОДА від 08.10.2009р. № 667, наказів МОЗ України від 13.11.2001р. № 455 «Про затвердження інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», та від 03.1.2004р. № 532/274/136-ос/1406 «Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності»  та відповідних наказів по закладу.  

Згідно визначених наказами термінів

Заступник  головного  лікаря з ЕТН, з поліклінічного розділу роботи, по медичній частині, районні фахівці  
7. Здійснювати контроль за своєчасним направленням хворих на МСЕК при наявності у них ознак стійкої втрати працездатності, якістю оформлення посильного листа (форма №088) з метою зменшення дефектів при направлення хворих на медико-соціальні експертні комісії для встановлення групи інвалідності. Результати дефектів розглядати на лікарських конференціях. Щоквартально Заступник  головного  лікаря з ЕТН, районні фахівці  
8. Проводити розбір випадків неякісної експертизи тимчасової непрацездатності та допущених лікарями помилок. Результати розглядати на лікарських конференціях. Щоквартально Заступник  головного  лікаря з ЕТН  
9. Провести заняття з лікарями ЦРЛ та ЛПЗ району по діючим інструктивним матеріалам з ЕТН, правилам направлення хворих на МСЕК згідно додатку до плану заступника головного лікаря з ЕТН з прийняттям заліку. І квартал Заступник головного лікаря з ЕТН  
10. Проводити аналіз якості реабілітаційного лікування хворих та інвалідів працездатного віку. Результати заслуховувати на оперативних нарадах. Щоквартально Заступники головного лікаря

Районні фахівці

 
11. Проводити інструктаж з лікарями, які приходять на роботу, про порядок видачі листків непрацездатності.

 

Щомісячно Заступник головного лікаря з ЕТН  
12. Проводити експертні оцінки якості диспансеризації хворих, що отримали групу інвалідності вперше. Виявлені недоліки заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквартально Заступники головного лікаря

Районні фахівці

 
13. Активізувати роботу в частині сумісних засідань фахівців реабілітаційної комісії лікувального закладу та медико-соціальних експертних комісій з метою контролю виконання заходів та корекції індивідуальної програми реабілітації інваліда. Щоквартально Заступник  головного  лікаря з ЕТН, районні фахівці  
14. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. №1301 «Про затвердження порядку забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» забезпечити кожного потребуючого інваліда технічними та іншими виробами медичного призначення згідно індивідуальної програми реабілітації інваліда. За потребою Заступник головного лікаря з ЕТН, головний бухгалтер  
15. На виконання наказу УОЗ від 25.03.2013р. №228-ОД «Про обґрунтованість направлення лікувально-профілактичними закладами області хворих на медико-соціальні експертні комісії  для встановлення групи інвалідності» забезпечити контроль якості медичного обстеження, своєчасності та обґрунтованості направлення громадян на медико-соціальні експертні комісії. Кожен випадок необґрунтованого направлення розглядати на медичній раді з контролю якості. Щоквартально Заступник  головного  лікаря з ЕТН, районні фахівці  

 


ХІ.  МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. Проаналізувати показники роботи по медичному обслуговуванню чорнобильського контингенту за 2015 рік з послідуючим обговоренням на оперативній нараді лікарів поліклініки, на заняттях з медичними працівниками сільських ЛПЗ. Січень Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, лікарі організатори по ЧАЕС  
2. Для проведення комплексних оглядів чорнобильського контингенту при дорослій поліклініці організувати „День відкритих дверей”. І квартал Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, лікарі організатори по ЧАЕС  
3. Для огляду потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС в місцях їх щільного мешкання, організувати виїзд фахівців ЦРЛ в с.Козацьке.  ІІ квартал Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, лікарі організатори по ЧАЕС  
4. Охопити комплексними оглядами не менше 99% осіб, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС. І квартал Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, лікарі організатори по ЧАЕС  
5. Результати проведення медичних  профілактичних оглядів  осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС  заслухати на медичній раді. Травень Заступники головного лікаря,лікар організатор по ЧАЕС  
6. Разом з районними фахівцями проводити експертні оцінки якості профілактичних оглядів, ведення документації, активної диспансеризації, верифікації діагнозів та обстеження,  про їх результати проінформувати на лікарській конференції. 2 рази на рік Заступники головного лікаря,

лікарі організатори по ЧАЕС

 
7. Проводити експертні оцінки з приводу первинного виходу на інвалідність  контингенту в працездатному віці з послідуючим обговоренням на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквар-тально

 

Лікарі організатори по ЧАЕС  
8. Проводити відбір хворих на лікування до НЦРМ. Щомісячно Лікарі організатори по ЧАЕС  
9. Дотримуватись порядку направлення справ до ДЕК. Провести заняття з медичними працівниками щодо вивчення наказів МОЗ з даного питання . Щомісячно

Лютий

Лікарі організатори по ЧАЕС  


ХІІ.  МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНВАЛІДІВ, УЧАСНИКІВ ВІЙНИ ТА ВОЇНІВ АТО

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. Провести  медичні огляди ветеранів війни, демобілізованих учасників АТО, членів сімей загиблих в АТО  та осіб, прирівняних до них за пільгами, в тому числі вдома, осіб з обмеженими фізичними можливостями, які не здатні самостійно відвідувати лікувальні заклади, з використанням сучасних методів дослідження з метою виявлення захворювань, своєчасного лікування та профілактики загострення захворювань згідно наказу УОЗ від 13.03.03р. №253 „Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни в Сумській області”. Особливу увагу приділяти оглядам важкохворих вдома, а також ветеранів – колишніх медичних працівників, партизанів. До 1 Травня Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, лікар організатор по ветеранам ВВв  
2. Забезпечити виявлення потреби ветеранів війни  в амбулаторному та стаціонарному, реабілітації, відновному лікуванні, медикаментах за пільговими рецептами,  слуховому, зубному протезуванні, штучних кришталиках, кардіостимуляторах, ендопротезах суглобів та інших інмлантантів та контроль за її задоволенням з наданням інформації в обласний госпіталь. Щомісячно Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, заступник головного лікаря з медичної частини, районні фахівці,  лікар організатор по ветеранам ВВв  
3. Забезпечити 100% використання карт направлень до обласного госпіталю,  віддаючи перевагу інвалідам війни, УБД та сільським мешканцям. Щомісячно Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, лікар організатор по ветеранам ВВв  
4. Забезпечити  виконання Постанов КМУ від 26.04.2007 року №680 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в ЛПЗ ветеранів війни» та від 14.04.2004р. №477 «Про збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах» (в частині забезпечення ветеранських ліжок м’яким інвентарем). Щомісячно Економічний  відділ,  головний бухгалтер, лікар організатор по ветеранам ВВв  
5. Провести заняття з керівниками ЛПЗ району та  фахівцями, які виїжджають на огляди ветеранів війни, демобілізованих учасників АТО,  щодо забезпечення виконання наказу   УОЗ від 13.03.2003р. №253 «Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни в Сумській області» Січень Лікар організатор по ветеранам ВВв  
6. Заслухати питання обслуговування ветеранів війни, демобілізованих учасників АТО на медичній раді лікарні, згідно додатку до плану по ЦРЛ із заслуховуванням  районних фахівців. Квітень Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, лікар організатор по ветеранам ВВв  
7. Розробити та затвердити плани заходів, присвячених:

–                  Року учасників бойових дій на території інших держав;

–                 71-ї  річниці перемоги над нацизмом у Європі;

–                 Дню партизанської слави (22 вересня);

–                 Міжнародному дню людей похилого віку та Дню ветерана (1 жовтня);

–                  72-ї річниці визволення України від фашистських загарбників (28 жовтня).

 

 

 

Вересень

Вересень

 

Жовтень

 

Жовтень

Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, лікар організатор по ветеранам ВВв  
8. Проводити аналіз амбулаторного, стаціонарного, реабілітації та відновного лікування, забезпечення медикаментами за пільговими рецептами, всіх необхідних видів протезування ветеранів війни, учасників АТО мешканців міста та села, не допускаючи диспропорції у задоволенні цих потреб з розглядом питання на медичних радах та оперативних нарадах. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, лікар організатор по
ветеранам ВВв
 
9. Обстежити та провести поточний ремонт палат, виділених для ветеранів війни та учасників АТО, та обладнати їх згідно вимог. Передбачити пріоритетність фінансування палат для ветеранів війни з метою оздоровлення та створення належних умов перебування в них ветеранів війни та демобілізованих учасників АТО, в тому числі із залученням позабюджетних коштів, благодійної допомоги. І квартал Заступник головного лікаря по медичній частині, завідуючі відділеннями, начальник служби ремонту, лікар організатор по ветеранам ВВв  
10. Організувати та провести „Дні відкритих дверей ” для:

– ветеранів війни

– воїнів-інтернаціоналістів.

 

І-ІІ квартал

 

 

Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, дільничні терапевти,

лікар організатор по обслуговуванню ветеранів ВВв

 
 11. Співпрацювати  з патронажною службою товариства Червоного Хреста, територіальними центрами міста та району в питанні надання медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку. Щомісячно Лікар – геріатр, лікар організатор по обслуговуванню ветеранів  ВВв  
12. Забезпечити поздоровлення ветеранів війни демобілізованих учасників АТО, що перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я району з нагоди відзначення «Дня захисника України». Напередодні визначних дат Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, заступник головного лікаря з медичної частини, відповідальний лікар.  


ХІІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОПРИЗОВНОЇ ТА ПРИЗОВНОЇ МОЛОДІ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. Провести комплексний медичний огляд допризовної молоді. Скласти плани оздоровлення та забезпечити контроль за проведенням оздоровлення. Січень

Березень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою

поліклінікою, старший лікар призовної комісії

 
2. Провести оздоровлення  «Д» групи хворих. Зареєструвати вперше виявлену хронічну патологію у підлітків, обстежити хворих та провести оздоровлення «Д» групи. І-IV квартал Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою

поліклінікою

 
3. Забезпечити проведення приписки громадян 1999 року народження згідно наказу УОЗ. Січень –

Березень

Старший лікар призовної комісії  
4. Провести аналіз стану здоров’я приписної молоді з метою подальшого оздоровлення даної категорії підлітків. Квітень Старший лікар призовної комісії  
5. Провести медичний огляд призовників 1991-1998 р.р. навесні 2016 року та про підсумки призову громадян на строкову військову службу до збройних сил України доповісти на оперативній нараді. Червень Старший лікар призовної комісії  
6. Проаналізувати хід оздоровлення допризовної молоді та призовників, які були направлені на оздоровлення призовною комісію під час приписки та призовів. Результати  доповісти на лікарській конференції. Грудень Старший лікар призовної комісії  
7. Провести медичний огляд призовної молоді під час осіннього призову. Про підсумки осіннього призову 2016р. громадян на строкову військову службу до збройних сил України та стан оздоровлення призовників доповісти на лікарській конференції. Жовтень

Листопад

Грудень

Старший лікар призовної комісії  
8. Проаналізувати причини направлення на дообстеження, зміни рішення Конотопської медичної комісії обласною медичною комісією, повернення з ОПЗ та лав армії. Результати доповісти на оперативній нараді та лікарській конференції при розгляді підсумків весняного та осіннього призовів громадян на військову службу. Червень

Грудень

Старший лікар призовної комісії  
9. На виконання Указів Президента України від 07.04.2001р. №239/2001 «Про Концепцію переходу Збройних сил України до комплектування військовослужбовцями контрактної служби на період до 2015 року» та від 29.12.2012р. №772/2012 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29.12.2012 року «Про Концепцію реформування і розвитку Збройних сил України на період до 2017 року», наказу УОЗ Сумської ОДА від 16.09.2013р. №630-ОД «Про організацію медичного огляду на військову службу за контрактом» забезпечити проведення медичного огляду та безвідмовне позачергове стаціонарне обстеження та лікування кандидатів на військову службу за контрактом. Щомісячно Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, заступник головного лікаря з медичної частини, старший лікар призовної комісії  


ХІV. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ СТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ

НАСЕЛЕННЮ РАЙОНУ,  В ТОМУ ЧИСЛІ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Систематично аналізувати відмови у госпіталізації, повторні госпіталізації, додобову летальність, розходження діагнозів, пізню госпіталізацію хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини. Результати заслуховувати на лікарській конференції та заняттях з лікарями сільської мережі. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині  
2. У своїй діяльності орієнтуватись на середньо-обласні рейтингові показники: зайнятість ліжка (340), середня тривалість перебування на ліжку (12,0), рівень госпіталізації – 20,0. Щомісячно Заступник головного лікаря по медичній частині  
3. Проводити експертні оцінки якості лікувально-діагностичної допомоги по стаціонарним відділенням з наступним розглядом матеріалів на засіданнях ЛКК. Щомісячно Заступник головного лікаря по медичній частині  
4. Провести аналіз пізньої госпіталізації хворих з інфарктом міокарду за 6 місяців та рік, висновки заслухати на лікувально-контрольній комісії. Липень

грудень

Заступник головного лікаря по медичній частині  
5. Проводити аналіз впровадження в практику роботи структурних підрозділів лікарні нововведень згідно плану УОЗ та ініціативних методик на 2016 рік. Заслуховувати на оперативній нараді завідуючих відділень та служб. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині  
6. Проаналізувати випадки летальності хворих, що були  консультовані  лікарями-консультантами ОТЦЕМД. Підсумки та хід виконання наказів УОЗ від 24.11.98р. №692 „Про порядок взаємодії обласного територіального центру екстреної медичної допомоги з лікувальними закладами» та від 10.03.2006р. №253 „Про доповнення та часткову зміну до наказу УОЗ від 24.11.1998р. №692» заслухати на оперативній нараді. Травень Заступник головного лікаря по медичній частині  
7. Забезпечити контроль за якістю виконання діагностичних та лікувальних процедур, маніпуляцій, обґрунтованістю та доцільністю призначень парентеральних процедур, інших  методів шляхом проведення експертних оцінок з розглядом цього питання на засіданнях режимної комісії. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині  
8. Аналізувати якість надання медичної допомоги хворим з послідуючим розглядом цього питання на медичній раді з контролю якості за участю районних фахівців та лікарів. Щомісячно Заступник головного лікаря по медичній частині  
9. Аналізувати якість надання стаціонарної допомоги пільговим  категоріям населення (ЧАЕС, УБД, УВВв), результати заслухати на медичних радах при розгляді даного питання. Квітень Травень Заступник головного лікаря по медичній частині  


ХV. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК, ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Заслуховувати на оперативних нарадах в дитячій поліклініці та на заняттях з медпрацівниками села аналіз основних показників роботи:

–          аналіз малюкової смертності по причинах та періодах життя

–         аналіз тимчасової втрати працездатності по догляду за хворою дитиною;

–         інфекційна захворюваність;

–         виконання плану профщепень;

–         аналіз санітарно-просвітньої роботи;

–         робота комісії по медичних відводах від проф.щеплень;

–         по оформленню допомоги дитині інваліду;

–         санаторно-курортної відбіркової комісії;

–         аналіз стану здоров’я та медичного нагляду за дітьми, потерпілими від аварії на ЧАЕС;

–         аналіз стану оздоровлення дітей.

 

 

 

 

Щомісячно

 

 

Щоквартально

 

Щоквартально

Щомісячно

Щоквартально

Щоквартально

Щоквартально

Щоквартально

Щоквартально

Щоквартально

 

 

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, лікар-організатор по ЧАЕС голова комісії,

 

 
2. Продовжити втілення ініціативи «Лікарня доброзичлива до дитини», «Клініка дружня до молоді», питання заслухати на медичній раді. Грудень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідувач пологовим відділенням  
3. Організувати роботу виїзної бригади фахівців дитячої поліклініки в район для надання консультативної допомоги з обов’язковим оглядом дітей 1-го року життя, дітей – інвалідів, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС та декретованої групи дітей. Щочетверга Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
4. Згідно обласного плану провести медико-педагогічну комісію на базі дитячої поліклініки ЦРЛ. Квітень

Вересень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
5. Провести заняття санактиву району по обслуговуванню дітей 1-го року життя. Липень Завідуюча педіатричним відділенням  
6. Провести засідання комісії по звільненню дітей  від екзаменів та зовнішнього тестування за станом здоров’я згідно наказу МОЗ, МОН від 01.02.2013р. №72/78 «Інструкція про звільнення від проходження ДПА учнів ЗНЗ за станом здоров’я». До 20 травня Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
7. Забезпечити неухильне виконання наказу МОЗ України від 08.11.2001р. №454/171/516 «Про затвердження переліку медпоказань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги дітям інвалідам віком до 18 років». Своєчасне та якісне заповнення ІПР на дітей інвалідів, в тому числі підгрупи А.  Питання заслухати на оперативній нараді в дитячій поліклініці.  

 

Щоквартально

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, фахівці  
8. Організувати  медогляд та оздоровлення дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей: їх медобслуговування та підсумки оздоровлення заслухати на медичній раді ЦРЛ. Щомісячно

 

 

Червень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
9. Перевірити виконання Постанови Кабінету Міністрів від 08.02.1994р. №66 “Про додаткові соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з хворими дітьми та дітьми 1-го та 2-го року життя” та розпорядження голови облдержадміністрації від 28.07.1998р. №300 ”Про забезпечення продуктами харчування дітей раннього віку”. ІІ квартал Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча  педіатричним відділенням , завідуюча молочною кухнею  
10. З метою якісного медичного нагляду за дітьми проводити експертні оцінки:

–         якість спостереження за дітьми першого року життя;

–         якість спостереження за дітьми групи ризику;

–         якість спостереження і оздоровлення групи ЧТХ, пульмонологічної, нефрологічної, гастроентерологічної групи  та дітей з анеміями згідно стандартів якості;

–         якість диспансерного нагляду та оздоровлення  дітей “Д” групи по профілях згідно протоколів;

–         якість спостереження за дітьми-інвалідами;

–         якість оздоровлення дітей 15-18 р.

–         співпадання діагнозів поліклініки та стаціонару;

–         якість ведення стаціонарів вдома;

–         обґрунтовування видачі лікарняних листків;

–         якість амбулаторного лікування згідно протоколів;

–         робота з соціально неадаптованими сім’ями.

 

 

 

Щоквартально

 

Щоквартально

 

ІІ,ІУ квартал

 

липень

 

серпень

жовтень

щоквартально

щоквартально

щоквартально

 

щоквартально

щоквартально

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням, фахівці

 
11. Організувати та провести літнє оздоровлення диспансерної групи дітей та пільгової категорії в санаторіях, таборах відпочинку, на санаторних ліжках дитячого відділення. Про результати літньої оздоровчої компанії  заслухати на оперативній нараді в дитячій поліклініці. червень

серпень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча дитячим відділенням  
12. Про оздоровлення дітей диспансерної групи та роботу дитячих районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу роботи заслухати на оперативній нараді. жовтень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням  
13. Забезпечити якісне спостереження за дітьми Чорнобильського контингенту та закінчити їх цільовий огляд до 01.05.2016р., питання заслухати на медичній раді. травень Лікар по обслуговуванню  дітей ЧАЕС  
14. Здійснити перевірку виконання нормативних наказів УОЗ по роботі дитячих фахівців. Про надання медичної допомоги дитячому населенню згідно профілів заслухати:

– на оперативній нараді:

– дитячий уролог

– дитячий травматолог

– дитячий ендокринолог

– дитячий офтальмолог

– дитячий дерматолог

– дитячий невропатолог

– дитячий отоларинголог

– на медичній раді:

– дитячий кардіолог

– дитячий фтизіатр

– дитячий хірург

 

 

 

 

 

березень

липень

серпень

липень

листопад

серпень

серпень

 

березень

квітень

грудень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, районні дитячі фахівці

 

 
15. Перевірити роботу амбулаторної ланки по профілактиці туберкульозу та виконання наказів МОЗ України від 14.02.1996р. №26 «Про удосконалення роботи протитуберкульозної служби» та від 29.07.1996р. №233 «Про затвердження інструкції щодо надання медичної санітарної допомоги хворим на туберкульоз». Питання заслухати на медичній раді. квітень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, фтизіатр  
16. Аналіз стану щепленісті дітей. Перевірити хід виконання наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних  щеплень в Україні». Питання заслухати на оперативній нараді. Щоквартально

 

 

липень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою  
16. Прийняти до неухильного виконання інструкції та положення, що затверджені наказами МОЗ і МОНУ від  20.07.09р. №518/674 та УОЗ №580 “Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, Постанови КМУ від 08.12.2009р. № 1318 та наказу МОЗ України  від 16.08.2010 р. № 682 “Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”. Питання заслухати на лікарсько-сестринській конференції та оперативній нараді при заступнику головного лікаря.  

 

липень

 

 

Завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням, лікарі педіатри  
17. Перевірити якість  медичного обслуговування дітей 1-го року життя в дитячій поліклініці, ЦПМСД Конотопського району. Питання розглянути на заняттях з медпрацівниками міста та району, оперативній нараді ЦРЛ. березень

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням  
18. Перевірити якість проведення скринінг-тестів в школах, ДДЗ. Результати перевірки заслухати на заняттях з медпрацівниками шкіл, ДДЗ села. березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням  
19. Сумісно з працівниками ДУ «СОЛЦДСЄСУ» підготувати медперсонал для роботи в оздоровчих таборах. квітень

травень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
20. Забезпечити якісну роботу кабінету по вихованню здорової дитини. Питання  розглянути на педіатричній конференції  

квітень

Завідуюча педіатричним відділенням  
21. Продовжити впровадження лікування захворювань згідно локальних протоколів та маршрутних листів пацієнтів. Щомісячно Завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням,

педіатри фахівці

 
22. Провести аналіз виявлених гострих в’ялих паралічів за 3 роки та розробити план-заходів по покращенню діагностики даної патології. Січень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою  
         Акушерсько-гінекологічна служба
1. Контролювати виконання наказів:

Наказ МОЗ України від 29.12.2003р. № 620„Про організацію надання стаціонарної акушерсько – гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні».

Наказ МОЗ України від   15.07.2011р. №417 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».

Наказ МОЗ України від 30.10.1996р. №335 “Про надання допомоги постраждалому внаслідок Чорнобильської катастрофи населенню в спеціалізованих закладах”

Наказ МОЗ України від 30.11.1990р. №198 “Про забезпечення виконання Постанов Верховної Ради СРСР  від 25 березня  1990р “Про єдину програму по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і ситуацію, що пов’язана з цією аварією”, Постанова Верховної Ради України від 1серпня 1990р “Про невідкладні заходи по захисту громадян України від наслідків Чорнобильської катастрофи” та інші.

Наказ   МОЗ   України   від   31.12.2003р   №641/84   “Про   удосконалення медико – генетичної допомоги в Україні ”

Наказ МОЗ України від 30.03.2001 р №127 “Про додаткові заходи щодо контролю за якістю надання медичної допомоги дітям та попередження їх смертності”

Наказ    МОЗ України від 04.04.2006р №347 “Про впровадження форм первинної облікової документації   в   закладах,   що   надають   медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям , та інструкцій щодо їх заповнення”

Наказ МОЗ України від 12.10.07р №837 “Про організацію виконання плану заходів щодо впровадження в області засад здорового способу життя”

Наказ МОЗ України від 31.12.2010р. №1177 «Про затвердження клінічного протоколу “Комплексна допомога під час небажаної вагітності»

Наказ МОЗ України від 24.05.2013р. №423 «Про затвердження порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення».

Наказ МОЗ України від 02.04.2014р. №236 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при дисплазії та раку шийки матки».

Наказ МОЗ України від 21.01.2014р. №59 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань планування сім’ї».

Наказ МОЗ України від 24.03.2014р. №205 «Про внесення змін до наказів МОЗ України від 29.12.2005р. №782 та від 31.12.2004р. №676 «Клінічний протокол «Акушерські кровотечі».

Практична настанова «Національні засади впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги».

Наказ МОЗ України від 28.03.2014р. № 225 «Уніфікований клінічний протокол «Початкова, реанімаційна і післяреанімаційна допомога новонародженим в Україні»

Наказ МОЗ України від 06.02.2015р.№51 «Про затвердження порядку транспортування вагітних, роділь та породіль в Україні»

І-ІV квартал Районний акушер-гінеколог  
2. Питання охоплення жіночого населення міста та району профілактичними оглядами з цитологічним обстеженням заслухати на оперативній нараді. липень Районний  акушер –

гінеколог,

онкогінеколог

 
3. Проводити санітарно-освітню роботу серед жіночого населення, особливо по інфекціям, що передаються статевим шляхом, пропаганді здорового способу життя, боротьбі зі шкідливими звичками: паління, вживання алкоголю серед підлітків, вагітних (лекції, радіо, телебачення). Щомісячно згідно затвердженого плану. Лікарі акушер-гінекологи Січень – Скляр О.В.

Лютий – Красницька Е.Б.

Березень – Колесник О.О.

Квітень – Кальченко Ю.І.

Травень – Денисенко Т.М.

Червень – Андрущенко М.А.

Липень – Каблукова Л.П.

Серпень – Савченко І.М.

Вересень – Ярова С.Д

Жовтень – Колесник О.Б.

Листопад – Ткаченко І.Ю

Грудень –  Школяренко Н.І

 
4. З метою впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги:      
4.1 Вагітних з акушерською патологією (передчасний розрив плодових оболонок у терміні 22-34тижні, передчасні пологи в терміні 22-34 тижні, прееклампсія середнього та важкого ступенів, багатоплідна вагітність, передлежання плаценти, вагінальна кровотеча після надання необхідної невідкладної допомоги, заплановані вагінальні пологи у жінок з рубцем на матці, два і більше кесаревих розтини в анамнезі) своєчасно направляти в заклади ІІІ рівня. Щомісячно Районний  акушер –  гінеколог

 

 
4.2 Вагітних з екстрагенітальною патологією (ССЗ, ССН ІІ або ІІІ ступенів, цукровий діабет, в т.ч гестаційний інсулінозалежний, ендокринна патологія з порушенням функцій, захворювання нирок з порушеннями функцій та наявністю АГ, дифузні захворювання печінки, онкологічна патологія, неврологічна патологія, легеневі захворювання ускладнені дихальною недостатністю, захворювання згортувальної системи, системні захворювання сполучної тканини) своєчасно направляти в заклади ІІІ рівня. Щомісячно Районний  акушер –  гінеколог

 

 
4.3 Вагітних з наступними станами плода: необхідність проведення інвазивної пренатальної діагностики, природжені вади розвитку плода, які потребують анте- або постнатального хірургічного втручання, ізоімунний конфлікт, затримка розвитку плода своєчасно направляти в заклади ІІІ рівня. Щомісячно Районний  акушер –  гінеколог

 

 
4.4 Стани новонародженого: недоношеність до 30-ти тижнів, маса тіла менше 1,5кг., дихальні розлади, які потребують тривалої, в т.ч. високочастотної респіраторної підтримки, стани, що потребують невідкладної хірургічної корекції направляти в заклади ІІІ рівня згідно визначених термінів. Щомісячно Лікар неонатолог пологового відділення

 

 
4.5 Проводити планування сім’ї у системі регіоналізації перинатальної допомоги (амбулаторне консультування у післяпологовому періоді з сучасних методів контрацепції). Щомісячно Лікар кабінету планування сім’ї

 

 
5. Планово провести щорічні профогляди жінок Чорнобильського контингенту. Аналіз заслухати на акушерсько – гінекологічній конференції. І півріччя Районній акушер-гінеколог, завідуюча жіночою консультацією, лікар відповідальний за ЧАЕС  
6. Проводити розгляд занедбаних випадків онкопатології з залученням причетних осіб (дільничні лікарі міста, села). Заслуховувати на ПРЕК та акушерських нарадах. щоквартально Районний акушер-

гінеколог,

онкогінеколог

 
7. Аналізувати показник перинатальної смертності та винаходити шляхи його покращення :

а) антенатальна охорона плоду (широко користуватися консультаціями обласних фахівців в закладах III рівня та вагітних з вкрай високої групи ризику направляти на пологи в СОПЦ,

б) медико-генетичне консультування на рівні СОПЦ жінкам із звичним невиношуванням

в) вагітним з групи ризику по невиношуванню своєчасно проводити профілактичне лікування  для попередження передчасних пологів,

г) УЗД скринінг для своєчасного виявлення ВВР у плоду та своєчасне переривання вагітності за мед показами.

Щомісячно згідно затвердженого плану по боротьбі з малюковою та перинатальною смертністю Районний акушер-гінеколог, завідувач пологовим відділенням, завідуюча жіночою консультацією  
8. Провести планові онкопрофогляди жінок підприємств міста та агропромислового комплексу згідно графіку; провести аналіз захворюваності даного контингенту та стан їх оздоровлення. Щомісячно Завідуюча  жіночою

консультацією

 
9. Доводити % раннього взяття на облік вагітних до 100% по району. Щомісячно Лікарі та завідуюча жіночою консультації  
10. Проводити роботу з питань планування сім’ї, забезпечити контрацепцією жінок:

а) з тяжкою екстрагенітальною патологією – 100%

б) групи соціального ризику – 100%

На заняттях з акушерками району, обговорювати питання по контрацепції жінок з тяжкою соматичною патологією та жінок соціальної групи ризику. Постійно співпрацювати з дільницями сімейної медицини по забезпеченню явки до жіночої консультації  жінок даних груп для забезпечення безкоштовною контрацепцією.

Покращити роботу з питання дошлюбного консультування, медико-генетичного консультування (за рахунок співпраці з відділами РАЦС, по плановому направленню пар, які вступають до шлюбу на планове обстеження).

Щоквартально Лікарі жіночої консультації, лікар кабінету планування сім”ї  
11. При профілактичних оглядах дівчат на базі жіночої консультації  ЦРЛ виявляти  та оздоровлювати  запальні процеси.  Збільшити виявлення порушень менструального циклу у дівчат, довести показник до обласного. У випадку виявлення аномалій розвитку статевих органів направляти даний контингент до обласного дитячого гінеколога. Щомісячно Завідуюча жіночою консультацією, дитячі гінекологи  
12. Проводити пренатальну УЗД у вагітних жінок згідно наказу від 15.07.2011р. №417.  Проводити експертну оцінку якості проведення УЗД. Щоквартально Районний акушер-гінеколог, завідуюча  жіночою консультацією, лікар УЗД  
13. 100% охопити стаціонарним лікуванням вагітних високої та вкрай високої групи ризику у відділенні патології вагітних та у відділенні екстрагенітальної патології вагітних СОПЦ . Щомісячно Завідувач  пологовим

відділенням, завідуюча  жіночою консультацією

 
14. Забезпечити проведення тренінгів по невідкладним станам в акушерстві та гінекології на теми:

1.     «Прееклампсія та еклампсія»,

2.     «Кровотечі в акушерстві та геморагічний шок»,

3.      «Емболія навколоплідними водами»,

4.     «Відшарування плаценти»,

5.     «Септичний шок»,

6.      «Реанімація новонароджених».

 

 

Щомісячно

Щомісячно

 

Щомісячно

Щомісячно

Щомісячно

Щомісячно

Завідувач  пологовим

відділенням, завідуюча  жіночою консультацією

 

 


 

ХVІ. ЗАХОДИ ПО ПОДАЛЬШОМУ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ РАЙОНУ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
ТЕРАПЕВТИЧНА
1 Перевірити виконання заходів по «Обласній цільовій програмі запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Сумській області на 2013-2017 роки» від 16.08.2013р., наказу МОЗ України від 24.05.2012р. №384 «Про затвердження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії», наказу МОЗ України від 03.07.2006р. №436 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія», наказу УОЗ від 17.07.2014р. №600-ОД «Про впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегменту ST у Сумській області» за 2015р., звернути увагу на якість диспансеризації та лікування.  Заслухати на „Дні терапевта” та медичній раді. Березень Районний терапевт

Районний кардіолог

 
2 Перевірити виконання наказу МОЗ України від 08.08.2006р. №545  «Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки  народження та смерті» по селу та місту, звернувши увагу на смертність від ХСК, ХОЗЛ, ХОТ. Результати обговорити на „Дні терапевта” та на медичній раді. Квітень Районний терапевт

Районні фахівці

 
3 Перевірити виконання наказу МОЗ України від 15.07.2011р. №417 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» за 3 місяці 2016р. Результати обговорити на «дні терапевта» та оперативній нараді при головному лікарю ЦРЛ. Квітень Районний терапевт, районний акушер-гінеколог, районний ендокринолог, районний кардіолог  
4 Проаналізувати якість оглядів та оздоровлення хворих ветеранів війни, воїнів АТО, самотніх престарілих, стаціонарне та пільгове лікування згідно Закону України від 22.11.93р. «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» по місту та селу, заслухати на нараді лікарів поліклініки та медичній раді. Квітень

Липень

Районний терапевт,

лікар-організатор УВ

 
5 Здійснити перевірку виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 7.05.1997р №150 „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС”, звернувши увагу на повноту обстеження та оздоровлення. Результати обговорити на медичній раді. Травень Районний терапевт,

лікар-організатор ЧАЕС

 
6 Провести аналіз роботи реабілітаційного лікування хворих-інвалідів по терапевтичній патології за І півріччя 2016р. Результати обговорити на „дні терапевта”. Липень Районні фахівці  
7 Провести аналіз якості лікування хворих терапевтичного профілю в денних стаціонарах міста та села за 6 міс. 2016р. результати розглянути на медичній раді та оперативній нараді при заступнику головного лікаря з поліклінічного розділу роботи. Вересень Районний терапевт, лікар денного стаціонару  
8 Проводити аналіз первинного виходу на інвалідність по хворобам терапевтичного профілю з принциповою оцінкою якості обстеження та оздоровлення хворих.  Результати обговорювати на «дні терапевта», розглянути на лікарській конференції. Листопад Районні фахівці  
9 Забезпечити виконання рішення обласної ради шостого скликання двадцять сьомої сесії від 16.08.2013р. «Про обласну цільову програму запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Сумській області на 2013-2017р.р.». Щоквар-тально Районний терапевт, районний кардіолог, районний невропатолог  
10 Проводити експертну оцінку якості надання ревматологічної допомоги згідно локальних клінічних протоколів, результати заслухати на оперативній нараді при заступнику головного лікаря з поліклінічного розділу роботи та заняттях з лікарями сільської мережі. Травень Районний ревматолог  
11 Провести аналіз захворюваності, поширеності та диспансерного нагляду хворих з імунодефіцитними порушеннями по місту та району, результати заслухати на оперативній нараді при заступнику головного лікаря з поліклінічного розділу роботи. Листопад Районний імунолог  
ЕНДОКРИНОЛОГІЧНА
1. Проводити контроль за своєчасним виявленням та лікуванням цукрового діабету та його ускладнень, обстеженням групи ризику по цукровому діабету на дільницях ЗПСМ міста, лікарями СЛА та стаціонарів відповідно до протоколів надання медичної допомоги. Питання про надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет заслухати на медичній раді. Випадки вперше виявленого декомпенсованого діабету розбирати на оперативних нарадах в поліклініці по обслуговуванню дорослого населення. Щоквар-тально Районний ендокринолог  
2. Провести експертну оцінку занедбаних випадків цукрового діабету вперше виявленого та важких ускладнень за І півріччя 2016р., результати заслухати на «Дні терапевта». Серпень Районний ендокринолог, районний терапевт  
3. Проводити аналіз виявлення патології щитовидної залози лікарями ЗПСМ міста та району, долікарняним кабінетом. Підтримувати показники поширеності та захворюваності на рівні середньообласних, результати заслуховувати на оперативній нараді при заступнику головного лікаря та заняттях з медичними працівниками села. Щоквар-тально Районний ендокринолог  
4. Проводити відбір і забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсулінів згідно наказів МОЗ України від 18.07.2013р. №618 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо призначення хворим на цукровий діабет препаратів інсуліну» та від 26.03.2014р. №220 «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо призначення препаратів інсулінів хворим на цукровий діабет». Щомі-сячно Лікарі ендокринологи  
5. Провести аналіз надання ендокринологічної допомоги згідно наказів МОЗ України від 29.12.2014р. №1021 «Уніфікований клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет І типу» та від 21.12.2012р. №1118 «Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної медичної допомоги хворим з цукровим діабетом ІІ типу», результати заслухати на оперативній нараді при головному лікарю. Липень Лікар-ендокринолог  
6. Проводити аналіз стану захворюваності та поширеності ендокринної патології. Проаналізувати всі випадки ТВП та первинного виходу на інвалідність. Щоквар-тально Районний ендокринолог  
7. На Днях терапевта, засіданнях ЛКК проводити розбір випадків виявлення некомпенсованої ендокринної патології та її ускладнень, що привели до виходу на інвалідність. Щоквар-тально Районний ендокринолог  
8. Впроваджувати у використання індивідуальні засоби самоконтролю за рівнем глікемії та глюкозурії у хворих на цукровий діабет. Щомі-сячно Районний ендокринолог  
ХІРУРГІЧНА
1. Провести  аналіз якості диспансерного нагляду і планового оздоровлення інвалідів ВВв та прирівняних до них категорій. Доповісти на медичній раді при розгляді даного питання. Квітень Районний хірург  
2. За результатами виїздів лікарів хірургів в ЛПЗ району провести експертну оцінку стану асептики та антисептики медичних закладів села. Квітень Районний хірург  
3. Провести аналіз стану надання екстреної допомоги по профілактиці правця в ЛПЗ міста та села, результати заслухати на медичній раді. Травень Районний хірург  
4. Провести аналіз післяопераційних ускладнень згідно наказу МОЗ України від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів», заслухати на оперативній нараді при головному лікарю. Випадки  нагноєння післяопераційних ран розбирати на нарадах лікарів хірургів. Вересень Районний хірург  
5. Проаналізувати якість диспансерного нагляду та оздоровлення дітей,  підлітків та призовників, результати заслухати на оперативній нараді в дитячій поліклініці. IV квартал Районний хірург, дитячий хірург  
6. Провести аналіз якості диспансерного нагляду та оздоровлення хворих з передраковими захворюваннями, про їх результати заслухати на оперативній нараді. Грудень Районний хірург  
7. Згідно наказу УОЗ від 18.08.2015р. №735-ОД «Про удосконалення медичної допомоги при гострих хірургічних захворюваннях» проводити аналіз пізньої доставки хворих по невідкладним показанням по місту та сільським дільницям. Результати дефектів обговорювати на лікарських конференціях та заняттях з головними лікарями ЛПЗ села. Виконання даного наказу заслухати на медичній раді. Грудень Районний хірург  
8. Аналізувати загальну і післяопераційну летальність хворих хірургічного відділення. Результати  аналізу розглядати на  загально-лікарських конференціях. Щоквар-тально Районний хірург  
9. Забезпечити виконання наказу УОЗ ОДА від 30.01.2014р. №60-ОД «Про систему комбустіологічної допомоги у Сумській області» та згідно наказу розробити локальні клінічні протоколи медичної допомоги опеченим (з локальними поверхневими опіками; з локальними дермальними (глибокими) опіками; з поширеними опіками з опіковою хворобою) з маршрутом руху хворих. І квартал Районний хірург  
 ФТИЗІАТРИЧНА
1. Заслухати на медичній раді питання виконання заходів щодо боротьби з епідемією туберкульозу згідно обласної цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016р.р. та відповідних районної та міської програм. Квітень Районний фтизіатр, заступники головного лікаря  
2. Заслухати питання по боротьбі з туберкульозом, своєчасним ФЛГ –обстеженням і імунізацією населення проти туберкульозу в місті та районі  на медичній раді по підсумках роботи за І півріччя. Липень Районний фтизіатр  
3. Провести експертну оцінку стану диспансерного нагляду за туберкульозними хворими згідно наказу МОЗ України від 04.09.2014р. №620 «Про внесення змін до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної ( спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги “Туберкульоз”. Результати обговорити з лікарями фтизіатрами, розробити конкретні заходи щодо покращення цієї роботи. Липень Районний фтизіатр  
4. Перевірити стан планової туберкулінодіагностики, ревакцинації, вакцинації БЦЖ новонароджених в пологовому відділенні. Заслухати на оперативній нараді в дитячій поліклініці. Жовтень Районний фтизіатр, районний фтизіопедіатр  
5. Довести виконання планових показників роботи фтизіатричної служби  до рівня середньообласних: кількість обстежених флюорографічно – 600,0 на 1 тис. населення, смертність від туберкульозу – 15,0, захворюваність на туберкульоз органів дихання 25,0, захворюваність на деструктивну форму 16,0, охоплення туберкулінодіагностикою – 990,0, охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому відділенні – 95,0%. До кінця року Районний фтизіатр  
6. Для надання лікувально-консультативної допомоги та перевірки стану протитуберкульозної роботи згідно наказу МОЗ України від 04.09.2014р. №620 «Про внесення змін до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної ( спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги “Туберкульоз”. Проводити виїзди лікарів фтизіатрів на сільські лікарські дільниці. Про результати перевірок інформувати медичних працівників села на заняттях з завідувачами ЛПЗ села, згідно додатку до плану №10. Щомі-сячно Районний фтизіатр  
7. Постійно оновлювати дані Електронного реєстру хворих на туберкульоз з дотриманням вимог Закону України  «Про  захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Щомісячно Районний фтизіатр  
8. Залучати до лікування хворих на амбулаторному етапі ТЧХУ та благодійну організацію «Люди, які живуть з ВІЛ». Щомісячно Районний фтизіатр  
9. Проводити засідання координаційної ради з контролю та управління якістю медичної допомоги згідно плану, де розглядати занедбані, несвоєчасно виявлені випадки захворювань на туберкульоз, смерті хворих від туберкульозу. Щоквартально Районний фтизіатр  
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНА
1. Забезпечити проведення експертних оцінок з питань дотримання стандартів надання медичної допомоги хворим на дерматологічні захворювання згідно наказу МОЗ України від 08.05.2009р. №312 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги дерматовенерологічним хворим», їх результати заслуховувати на оперативних нарадах при розгляді роботи дерматовенерологічної служби. Липень Районний дермато-венеролог  
2. Провести аналіз оздоровлення хворих на хронічні дерматози, контингенту ЧАЕС, ветеранів війни згідно наказу МОЗ України від 07.06.2004р. №286 «Про удосконалення дермато-венерологічної допомоги населенню України»,  результати заслухати на оперативній нараді в поліклініці. Березень Районний дермато-венеролог  
3. Проаналізувати роботу лікарів акушер-гінекологів та урологів по виявленню гонореї серед хворих з хронічними запальними хворобами сечостатевої системи згідно наказу УОЗ від 29.11.2001р. №1265 «Про якість лабораторної діагностики захворювань, що передаються статевим шляхом», результати заслухати на оперативній нараді. Жовтень Районний дермато-венеролог  
4. Проводити обстеження хворих згідно наказу МОЗ України від 22.11.2013р. №997 «Методичні рекомендації і сучасні підходи до лабораторної діагностики сифілісу». Щомі-сячно Районний дермато-венеролог  
ОНКОЛОГІЧНА
1. Забезпечити виконання Регіональної та відповідної міської програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, наказів УОЗ від 05.05.2011р. №381 «Про Регіональну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016р.,  та від 16.12.2013р. №1021-ОД «Про затвердження Плану заходів управління охорони здоров’я щодо усунення порушень та недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати України», хід виконання програм та роботу онкологічної служби заслухати на медичній раді згідно плану. І-IV квартал Заступники головного лікаря, Районний онколог  
2. Проаналізувати роботу терапевтичної, хірургічної, гінекологічної, стоматологічної та інших служб по ранньому виявленню злоякісних новоутворень, результати заслухати на медичній раді. Червень Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, районні фахівці  
3. Проводити експертні оцінки якості  профілактичних оглядів згідно наказу МОЗ України від 27.08.2010р. №728 «Про диспансеризацію населення», результати заслуховувати на лікарських конференціях. Щоквар-тально Районний онколог, районний акушер-гінеколог  
4. Систематично контролювати диспансеризацію, своєчасне лікування та оздоровлення груп ризику передпухлинних захворювань відповідно діючих наказів МОЗ України, результати заслухати на оперативній нараді, засіданні ПРЕК. Грудень Районний онколог, районні фахівці  
5. Забезпечити проведення експертних оцінок якості обстеження та лікування онкологічних хворих згідно наказів МОЗ України від 17.09.2007р. №554 «Про затвердження протоколів медичної допомоги за спеціальністю «Онкологія» та від 29.04.2011р. №247 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 17.09.2007р. №554 (зі змінами)» Щоквартально Заступник головного лікаря з медичної частини, районний онколог  
6. Забезпечити виконання наказів МОЗ України від 01.10.2013р. №845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України» та відповідного наказу УОЗ Сумської ОДА від 26.05.2014р. №436-ОД. Щоквартально Районний онколог, районні фахівці  
7. Проводити засідання ПРЕК. 1 раз на два місяці Районний онколог  
ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНА
1. Провести аналіз роботи ЛОР служби, про результати заслухати на виробничій нараді та оперативній нараді  згідно додатку № 2. Серпень Районний отоларинголог  
3. Покращити відбір хворих на планове хірургічне оздоровлення в ЛОР відділення СОКЛ та СОКОД. Щомі-сячно Районний отоларинголог  
НЕВРОЛОГІЧНА
1. Провести аналіз смертності від інсультів та  цереброваскулярної  патології за 2015р. Результати обговорити  на оперативній нараді лікарів поліклініки. Розробити заходи по покращенню даних показників роботи на 2016 рік, звернути увагу на якість лікування та диспансерних хворих. Лютий Районний невропатолог

 

 
2. Проводити аналіз первинного виходу на інвалідність по неврологічному профілю. Результати обговорювати на нараді невропатологів. Щоквар-тально Районний невропатолог

 

 
3. Про роботу неврологічної служби за 9 міс. 2016 року та виконання наказу МОЗ України від 30.07.2002р. №297 «Про вдосконалення медичної допомоги хворим з цереброваскулярною патологією» заслухати на оперативній нараді. Листопад Районний невропатолог

 

 
ПСИХІАТРИЧНА
1. Проаналізувати роботу по наданню позалікарняної психіатричної допомоги населенню міста та району за 2015 рік, розробити заходи по усуненню, результати заслухати на оперативній нараді. Березень Районний психіатр  
2. Продовжити  виконання Постанови КМУ від 02.08.2000р. №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду на догляд за ним», заслухати на оперативній нараді лікарів поліклініки. 1 раз в півріччя Лікарі психіатри  
3. Забезпечити контроль за виконанням наказу УОЗ від 22.08.2003р. №811 «Про затвердження заходів УОЗ щодо удосконалення психіатричної допомоги інвалідам з психічними захворюваннями». Результати доповідати на оперативній нараді лікарів поліклініки.  

Щоквар-тально

Районний психіатр  
4. Впровадити в роботу протоколи надання медичної допомоги хворим на епілепсію та розробити локальні протоколи. І квартал Районний психіатр  
5. Підготувати виступ в ЗМІ на тему: «Посттравматичні стресові розлади у осіб, постраждалих в зоні АТО» Жовтень Районний психіатр  
 НАРКОЛОГІЧНА
1. Продовжити виконання наказу МОЗ України від 27.03.2012р. №200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримуючої терапії хворих з опоїдною залежністю» та наказу УОЗ від 08.06.2015р. №534-ОД «Про удосконалення проведення замісної терапії особам із психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опоїдів в Сумській області», хід виконання заслухати на оперативній нараді при розгляді роботи служби. Лютий Районний нарколог  
2. Проводити заняття по навчанню первинних громадських наркопостів в учбових закладах міста та села з метою інформації та виявлення підлітків, вживаючих алкоголь, наркотичні та токсичні речовини, при необхідності проводити психологічне та медичне оздоровлення. ІІІ-IV квартал Районний нарколог  
3. Прийняти участь в операціях “Молодь проти наркотиків”. ІІ півріччя Районний нарколог  
ІНФЕКЦІЙНА
1. Забезпечити виконання директивних документів, які регламентують діяльність закладу з питань профілактики інфекційних захворювань і введені в дію протягом 2014-2015р.р. з розглядом ходу їх виконання на медичних радах та оперативних нарадах в закладі: Щомі-сячно Завідуюча інфекційним відділенням  
1.1 Обласної програми “Антигепатит” на 2012-2017 роки та відповідної програми, прийнятої на міському, районному рівні. Хід виконання заслухати на медичній раді. Лютий Завідуюча інфекційним відділенням  
1.2 Комплексного плану заходів облдержадміністрації на 2012-2017 роки щодо попередження заносу та поширення на території Сумської області інфекційних хвороб, регламентованих правилами санітарної охорони території. Хід виконання заслухати на медичній раді. Травень Завідуюча інфекційним відділенням  
1.3 Постанови головного державного санітарного лікаря України:      
  від 07.11.2011 №19 “Про заходи щодо профілактики малярії”. Хід виконання заслухати на оперативний нараді. Травень Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 27.04.2015 №9  “Про заходи щодо профілактики холери в Україні”. Хід виконання заслухати на медичній раді. Травень Завідуюча інфекційним відділенням  
 

від 22.09.2014 №13 “ Про забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій”. Хід виконання заслухати на оперативній нараді.

Вересень Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 21.08.2014 №12 “Про посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації щодо хвороби, викликаної вірусом Ебола (далі ХВВЕ), у західно-африканських країнах і можливістю її поширення в світі” Щомісячно Завідуюча інфекційним відділенням  
1.4 Наказів МОЗ України та УОЗ СОДА:      
  Наказ МОЗ від 12.09.2013 № 798  “Про запобігання поширення дикого поліовірусу типу 1 (ДПВ 1) в Україні” Протягом року

 

Завідуюча інфекційним відділенням  
  Наказ МОЗ від 28.09.2012 року № 751 “Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України” Протягом року

 

Завідуюча інфекційним відділенням  
  Наказ МОЗ від 16.07.2014 № 499 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі та гострих респіраторних інфекціях” Протягом року

 

Завідуюча інфекційним відділенням  
  Наказ МОЗ від 02.04.2014 № 233 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті С” Протягом року

 

Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 06.10.2014 року № 779 – ОД „Про впровадження в закладах охорони здоров’я області медико – технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі та ГРВІ» Серпень Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 10.02.2012 № 105 “Про створення Програми діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в області “Антигепатит” на 2012-2017 роки”. Про хід виконання заслухати на медичній раді Лютий Завідуюча інфекційним відділенням  
  Наказ УОЗ ОДА від 30.05.2012р. №446 «Про введення в дію Порядку проведення тестування на ВІЛ/інфекцію» Квітень Завідуюча інфекційним відділенням  
  Наказ УОЗ ОДА від 12.08.2013 року № 634-ОД-71-с «Про заходи з профілактики ентеровірусних інфекцій в області» Щоквартально Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 08.10.2013 № 796-ОД “Про внесення змін до спільного наказу управління охорони здоров’я обласної державної   адміністрації  та  обласної санітарно-епідеміологічної станції від 27.05.2010 № 422/64-с “Про посилення заходів щодо профілактики поліомієліту та виявлення і нагляду за ГВП в області” Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 01.10.2014 № 83-с/775-ОД “Про забезпечення виконання заходів щодо запобігання занесенню та розповсюдженню в області хвороби, викликаної вірусом Ебола (ХВВЕ) ” Протягом року

 

Завідуюча інфекційним відділенням  
2. Продовжити роботу по виконанню директивних документів, регламентуючих діяльність закладу з питань профілактики інфекційних та паразитарних хвороб у сучасних умовах з розглядом стану їх виконання на медичних радах і оперативних нарадах у закладі:   Завідуюча інфекційним відділенням  
  Закону України від 06.04.2000р. № 1634-111 “Про захист населення від інфекційних хвороб”; Жовтень Завідуюча інфекційним відділенням  
  Указу Президента України від 14.02.06р. № 132 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.01.2006р. “Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами”; Березень Завідуюча інфекційним відділенням  
  Постанови Верховної Ради України від 12.01.2006р. № 3339-ІУ “Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан захворюваності населення України на інфекційні хвороби та заходи щодо зниження”; Листопад Завідуюча інфекційним відділенням  
  Рішення колегії УОЗ ОДА від 29.04.2015 року № 3 „Про роботу медичної служби Охтирського та Шосткинського районів з питань профілактики кишкових інфекцій, готовності до роботи в умовах занесення на їх територію ОНІ , в тому числі холери» Травень Завідуюча інфекційним відділенням  
  Рішення колегії  УОЗ ОДА від 28.05.2015 року №4 «Про виконання Постанови головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2011 року № 19 «Про заходи щодо профілактики малярії в Україні» та рішення відповідної оперативної наради при заступнику начальника від 22.04.2014 року №3 в Великописарівському та Тростянецькому районах”. Про хід виконання заслухати на оперативній нараді Травень Завідуюча інфекційним відділенням  
  Рішення оперативної наради від 21.10.2014 року №8 «Про виконання наказів МОЗ України від 15.10.1986 р. № 579 «Про посилення боротьби з гельмінтозами» від 19.09.1984 р. № 554 «Про посилення боротьби та профілактики опісторхозу» та від 25.09.2013р. №7 у Білопільському та Глухівському районах”. Про хід виконання заслухати на оперативній нараді Жовтень Завідуюча інфекційним відділенням  
  Рішення колегії УОЗ ОДА від 30.09.2015р. «Про стан виконання державної пільгової соціальної програми профілактики і діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року» та хід реалізації колегії УОЗ від 30.09.2014р. №9 у Білопільському та Тростянецькому районах. Про хід виконання заслухати на медичній раді Лютий Завідуюча інфекційним відділенням  
3. Посилити виконавчу дисципліну щодо реалізації вищезазначених контрольних директивних документів з  поданням якісної та своєчасної інформації в УОЗ Щоквар-тально Завідуюча інфекційним відділенням  
4. На підставі аналізу діяльності ліжкового фонду та з урахуванням вимог УОЗ СОДА (наказ УОЗ СОДА від 03.03.2012 №258 “Про оптимізацію ліжкового фонду у 2012 році” забезпечити приведення ліжкового фонду служби до нормативних показників Щоквар-тально Завідуюча інфекційним відділенням  
5. Завідувачам поліклінік разом з районним інфекціоністом проводити аналіз стану та якість діагностики інфекційних захворювань. При наявності дефектів проводити заняття з працівниками відділення швидкої допомоги та дільничої мережі Щоквартально Завідуюча інфекційним відділенням  
6. Забезпечити організацію та проведення науково-практичних конференцій для медичних працівників ЛПЗ з актуальних питань інфектології (вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція, невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб, ТОRСН-інфекція тощо) за участю спеціалістів кафедри інфекційних хвороб СумДУ та обласної інфекційної клінічної лікарні ім.З.Й.Красовицького за згодою ІІ-ІІІ квартал Завідуюча інфекційним відділенням  
7. Провести заняття з питань профілактики інфекційних захворювань для медичних працівників усіх рівнів з обов’язковим прийняттям диференційованих заліків та оформленням протоколів. До проведення занять обов’язково залучати епідеміолога :

ГРВІ, грип

СНІД

ОНІ

Лептоспіроз

Бореліоз, малярія

Туляремія

ОКЗ

Вірусні  гепатити

Гельмінтози

 

 

 

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Вересень

Жовтень

Завідуюча інфекційним відділенням  
8. Провести тренувальні заняття з персоналом відділення по відпрацюванню функціональних обов’язків при виявленні хворого на ОНІ. Березень Завідуюча інфекційним відділенням  
9. Для підвищення готовності лікувальних закладів до роботи у випадках епідспалахів та виникнення небезпечних і особливо небезпечних інфекцій поновити незнижувальний резерв медикаментів на випадок епідускладнення з грипу, ГКІ, холери, інших ОНІ. І квартал Завідуюча інфекційним відділенням  
10. Забезпечити 100% бактеріологічне обстеження інфекційних хворих Постійно Завідуюча інфекційним відділенням  
11. У відповідності із стандартами якості та протоколами надання медичної допомоги хворим з інфекційною  паразитарною патологією проводити експертну оцінку якості лікування і обстеження інфекційних хвороб у відділенні стаціонару. Щомісячно Завідуюча інфекційним відділенням  
12.

 

 

Підвищити рівень діагностики вірусних  гепатитів В і С шляхом обстеження медичних працівників та осіб з групи підвищеного епідризику  на маркери ВГ. Активізувати направлення  хворих в обласний гепатологічний центр. Щомісячно Завідуюча інфекційним відділенням  
13. Забезпечити проведення імунізації проти вірусного гепатиту А,В, дифтерії, правця  медичних працівників з контингенту епідризику. Згідно плану профілактичних щеплень Районний інфекціоніст  
14. Забезпечити проведення передсезонної специфічної (вакцинації) та неспецифічної профілактики грипу Жовтень Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, завідуюча дитячою поліклінікою, районний інфекціоніст  
15. Підготувати статті в газету на теми:

–         «ВІЛ-інфекція: проблема залишилась»;

–         «Грип та його профілактика»;

–         «Вірусні гепатити»;

–         «Іксодовий бореліоз».

 

Березень

Січень

Травень

Жовтень

Районний інфекціоніст  
16. Виступити по місцевому радіо, телебаченні з темами:

–         «ВІЛ-інфекція»;

–          «Профілактика грипу та інших респіраторних інфекцій»;

–         «Профілактика вірусних гепатитів»;

–         «Профілактика гострих кишкових інфекцій».

 

Березень

Січень

Травень

Серпень

Районний інфекціоніст  
СТОМАТОЛОГІЧНА
1. Довести показник питомої ваги оглянутого населення від підлягаючого з 2016р. не нижче за 38,2%, показник питомої ваги потребуючих лікування від оглянутих не вище за 33,2%, показник питомої ваги санованих від потребуючих лікування не нижче за 85,7%. IV квартал Районний стоматолог  
2. Проводити аналіз виявлення та лікування передпухлинної та онкопатології у стоматологічних хворих. Висновки заслуховувати на конференції лікарів стоматологів. Щоквар-тально Районний стоматолог  
3. Довести показники оглядів населення міста та району за 2016р.

Огляди Санація
ІВ – 98,8% 92,7%
УБД – 98,3% 95,9%
УВ- 83,5% 92,3%
ОПЗП – 94,7% 91,1%
До 25.12.

2016р.

Районний стоматолог  
4. Забезпечити виконання наказів МОЗ України:

– від 09.09.2011р. №635 «Про затвердження Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я»;

– від 23.11.2004р. №566 «Про затвердження медичної допомоги за спеціальностями «Ортопедична стоматологія», «Дитяча хірургічна стоматологія».

Щомісячно Районний стоматолог  


ХVІІ.  ЗАХОДИ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ  ДОПОМІЖНИХ МЕТОДІВ

ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНИХ СЛУЖБ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
ЕНДОСКОПІЧНА
1. Розробити графік обстеження «Д» групи хворих. Методом експертних оцінок контролювати якість проведення медичних оглядів хворих з передраковою патологією,  про виявлені дефекти  заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквар-тально Районний ендоскопіст,

хірург, завідувач відділенням ЗП-СМ

 
2. Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 11.07.2007р. №393 «Про удосконалення надання ендоскопічної допомоги населенню України» та заслухати на оперативній нараді згідно додатку № 2. Жовтень Районний ендоскопіст  
3. Провести експертну оцінку якості направлень хворих на контрольні фіброгастроскопічні обстеження лікарями поліклініки, результати заслухати на оперативній нараді лікарів поліклініки по обслуговуванню дорослого населення. Жовтень Районний ендоскопіст

 

 
ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1. Проводити експертні оцінки  повноти обстежень функціональними методами амбулаторних та стаціонарних хворих.  Про виявлені дефекти заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки, лікарських конференціях . Щоквар-тально Районний  функціоналіст  
2. Стан функціональної діагностики в лікувально-профілактичних закладах села  заслухати на заняттях з  завідуючими ЛПЗ району. Вересень Районний  функціоналіст  
3. Забезпечити виконання якісних показників діяльності служби  та довести до кінця поточного року кількість досліджень на 1 обстежену особу до 1,45; на 100 звернень в поліклініку до 6,0; на 1-го вибувшого із стаціонару до 0,9. Щомісячно Районний  функціоналіст  
ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА
1. Продовжити впровадження методики контрастного підсилення при виконанні комп’ютерної томографії черевної порожнини, дослідження комп’ютерної томографії суглобів з внутрішньовенним контрастуванням. І – ІV квартал Районний рентгенолог  
2. Проводити експертні оцінки якості призначення рентгенологічних обстежень хворим згідно стандартів (Протоколів) надання медичної допомоги по службам лікарні, результати заслуховувати на виробничих нарадах по службам. Щоквар-тально Районний рентгенолог  
ЛАБОРАТОРНА
1. Провести аналіз якості бактеріоскопічної діагностики туберкульозу, результати заслухати на оперативній нараді. Лютий Районний лаборант, районний фтизіатр  
2. Проводити експертні оцінки якості призначення лабораторних обстежень хворим  згідно стандартів (протоколів) надання медичної допомоги по службам лікарні, результати заслуховувати на виробничих нарадах по службам. Щоквар-тально Районний лаборант  
3. Провести аналіз по підсумках роботи лабораторної служби  міста та району за 6 місяців 2016 року, розробити заходи по покращенню роботи служби до кінця поточного року. Питання заслухати на медичній раді в лікарні згідно додатку № 1 . Вересень Районний лаборант  
4. Провести аналіз  діяльності лабораторної служби первинної ланки у відповідності до стандартів надання медичної допомоги хворим.  Питання заслухати на заняттях з завідувачами ЛПЗ району згідно додатку до плану № 10. Грудень Районний лаборант  

 

СЛУЖБА КРОВІ
1. Проводити експертні оцінки ведення медичної документації  у відділеннях лікарні згідно інструктивних документів по показаннях до переливання хворим  кровозамінників та крові. Про їх результати заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквар-тально Районний трансфузіолог  
2. Проаналізувати виконання плану донорства від родичів хворих по стаціонарних відділеннях ЦРЛ за І півріччя 2016 року, результати заслухати на оперативній нараді. Липень Районний трансфузіолог  
3. Підготувати телевиступ до «Дня донора» Травень Районний трансфузіолог  
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА
1. Про результати експертних оцінок використання фізметодів в лікуванні хворих лікарями дитячої та дорослої поліклінік доповідати на оперативних нарадах лікарів поліклінік. Щоквар-тально Районний фізіотерапевт  
2. Проводити аналіз роботи реабілітаційної комісії. Результати заслуховувати на оперативній нараді, нарадах з лікарями поліклініки. Щоквар-тально Спеціаліст з фізичної реабілітації  
3. Проводити експертні оцінки  наступності між відділеннями стаціонару та фізіотерапевтичним відділенням. Результати заслуховувати на лікарських конференціях. Щоквар-тально Районний фізіотерапевт  
4. Забезпечити виконання планових показників по службі: довести кількість фізіотерапевтичних процедур до 40,0 на 100 відвідувань, кількість процедур на 1 пролікованого хворого – 15,0, на виписаного хворого із стаціонару  – 12,0, обсяг фізметодами стаціонарних хворих – 68%. До 25.12.2016р. Районний фізіотерапевт  
ЛІКАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА
1. Проводити експертні оцінки використання методу ЛФК в комплексному лікуванні стаціонарних та амбулаторних хворих.  Результати заслуховувати на оперативних нарадах з лікарями поліклінік, лікарських конференціях. Щоквар-тально Спеціаліст з фізичної реабілітації  
2. Забезпечити поглиблений медогляд спортсменів, учнів ДЮСШ з відбором контингентів, які підлягають лікуванню та реабілітації. 2 рази на рік Лікар по спортивній медицині  
3. За підсумками щорічних медоглядів провести лікування і реабілітацію контингентам спортсменів з застосуванням фізичних методів реабілітації. І півріччя Лікар по спортивній медицині  
4. Організувати медичне забезпечення спортивних заходів, що проводиться студентськими та учнівськими спілками в навчальних закладах різних рівнів акредитації. І-IV квартал Лікар по спортивній медицині  
          ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНА СЛУЖБА
1. Щоквартально проводити поглиблений аналіз роботи патологоанатомічного відділення, результати обговорювати на виробничих нарадах. Щоквар-тально Лікар патологоанатом  
2. Проводити експертну оцінку якості гістологічних препаратів та документації, пов’язаної з їх реєстрацією. Результати заслухати на зборах у поліклінічному відділенні. Щоквар-тально Лікар патологоанатом  
3. Приймати участь у підготовці і проведенні клініко-паталогоанатомічних конференціях і ЛКК. Щомісячно Лікар патологоанатом  
4. Впроваджувати нові методики досліджування та заслуховувати на лікарських конференціях. Лютий Лікар патологоанатом  
5. Забезпечити постійний контроль за якістю оформлення лікарських свідоцтв про смерть, дефекти заслуховувати на оперативних нарадах. Щоквар-тально Лікар патологоанатом  

 

ХVІІI.  ЗАХОДИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

 

№ п/п Заходи

 

Термін

виконання

Виконавці Відповіда-льний Відмітка про виконання
1 2 3 4 5 6
1. Організація і проведення атестації на присвоєння та підтвердження  кваліфікаційної категорії молодших медичних спеціаліств з медичною освітою згідно розробленого плану Протягом року Навчально-виховний сектор Головна медична сестра  
2. Організація і проведення занять підвищення кваліфікації в «Школі резерву» згідно розробленого плану:

– зі старшими сестрами медичними та їх резервом

з молодшим медичним персоналом:

– сестрами господарками та їх резервом

–  з буфетницями лікарні та їх резервом

Протягом року Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру  
3. Розробити графік та організувати проведення суспільно ділової атестації середнього та молодшого медичного персоналу по відділеннях та підрозділах лікарні IV квартал Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру  
4. Підвести аналіз виконання плану заходів по удосконаленню організації роботи молодших спеціалістів з медичною освітою ЦРЛ за 2015р., визначити пріоритетні напрямки по удосконаленню роботи на 2016р. Січень Голови секторів Головна медична сестра  
5. Активізувати роботу ради сестер, проведення засідань ради сестер згідно плану,  тематики та шляхом вивчення і впровадження передового досвіду  інших ЛПЗ Конотопського району. На протязі року Головна медична сестра Головна медична сестра  
6. Скоординувати особисті плани старших сестер медичних відповідно до поставленої мети та розвитку медсестринства Січень Головна медична сестра Головна медична сестра  
7. Організувати  та провести анкетування серед пацієнтів з метою вивчення якості надання медичної допомоги з наступним аналізом отриманої інформації. І квартал Виробничий сектор Голова виробничого сектору  
8. Сформувати та затвердити склад безпосередніх керівників практики студентів з числа висококваліфікованих  старших медичних сестер Січень Виробничий сектор Голова виробничого сектору  
9. Провести роботу по плануванню основних заходів по вдосконаленню роботи молодших медичних спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу на 2017р. ІV квартал Виробничий сектор Голова виробничого сектору  
10. Визначити кадровий резерв старших медичних сестер та спрямувати навчально-виховну роботу на підвищення рівня їх знань. Січень Головна медична сестра Головна медична сестра  
11. Організувати і провести святкову конференцію на тему: «Історія розвитку медсестринства» Травень Жіноча консультація Голова навчально-виховного центру  
12. Підготувати публікації, виступи в районних, обласних засобах масової інформації до Міжнародного Дня медичної сестри, Дня медичного працівника та протягом року з визначенням напрямків медсестринства як самостійної професії. І квартал Санітарно-освітній сектор Голова санітарно-освітнього сектору  
13. Організувати та провести конкурс-виставку санбюлетнів, стендів до Дня медичного працівника та висвітлити в ЗМІ Червень Рада м/с Головна медична сестра  
14. Відпрацювати тестові питання по санітарно-протиепідеміологічному режиму, особливо-небезпечним інфекціям, з імунопрофілактики для медичного персоналу згідно планів заліків. І квартал Сектор санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів Голова сектору санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів  
15. Організувати роботу «Шкіл здоров’я» . Провести аналіз захворюваності серед співробітників ЛПЗ. Розділити часто хворіючих медичних працівників на групи і розробити комплекс заходів з лікувально-профілактичною метою. І квартал Санітарно-освітній сектор Голова санітарно-освітнього сектору  
16. Організувати навчання пацієнтів та їх родини основним навикам та самодогляду, які забезпечують збереження і відновлення здоров’я. ІІІ квартал Санітарно-освітній сектор Голова санітарно-освітнього сектору  
17. Оголосити діяльність КЗ «КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА» в 2016р. під егідою «Медичний заклад – взірець етичної поведінки, дотримання принципів деонтології та доброзичливого ставлення до пацієнтів». На при кінці року провести аналіз впроваджених заходів та відзначити відділення почесними грамотами «Милосердя». На протязі року Відділення та структурні підрозділи лікарні Голова санітарно-освітнього сектору  

 

ХІХ.  ЗАХОДИ ПО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ТА ПРОФІЛАКТИЦІ СНІД

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Контролювати виконання наказу УОЗ від 31.05.2013р. №451-ОД «Про затвердження заходів удосконалення імунопрофілактики населення області».  Проводити аналіз повноти і якості виконання профілактичних щеплень, а також аналіз інфекційної захворюваності по місту та СЛА, про результати  заслуховувати на оперативних нарадах в дорослій та дитячій поліклініках та заняттях з завідуючими ЛПЗ села згідно додатку до плану №10. Щоквар-тально Заступник  головного лікаря по дитинству, з поліклінічного розділу роботи, районний  інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ  
2. Провести заняття – заліки з медичними працівниками міста та села з питань клініки, діагностики та профілактики ОНІ згідно графіка затвердженого наказом по ЦРЛ. Квітень Заступник головного лікаря по медичній частині  
3. Перевірити стан готовності ЛПЗ міста та району до роботи на випадок виявлення карантинних інфекцій. Про хід виконання Комплексного плану заходів облдержадміністрації на 2012-2016 роки щодо попередження заносу та поширення на території Сумської області інфекційних хвороб регламентованих правилами санітарної охорони території та рішення колегії УОЗ  від 23.04.2015р. №3 «Про роботу медичної служби Охтирського та Шосткинського районів з питань профілактики кишкових інфекцій, готовності до роботи в умовах занесення на їх території в тому числі холери».  Результати перевірки заслухати на медичній раді згідно додатку №1. Травень Заступник головного лікаря по медичній частині,  районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ  
4. Перевірити хід виконання наказу МОЗ України від 5.08.99р. №198 „Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця” по АЗП-СМ, поліклініках, здоровпунктах міста. Про результати перевірки заслухати в дорослій поліклініці та  на медичній раді згідно додатку №1. Травень Районний хірург, епідеміолог ЦРЛ  
5. Перевірити виконання наказу МОЗ України від 19.08.84р. №554 „Про посилення  заходів по профілактиці опісторхозу в Україні” по АЗП-СМ, СЛА та дорослій  поліклініці. ІІ квартал Районний інфекціоніст  
6. Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 15.10.86р. №579 „Про посилення боротьби з гельмінтозами в Україні” та рішення оперативної наради УОЗ від 21.10.2014р. №8 «Про хід виконання наказів МОЗ України від 15.10.1986р. №579 «Про посилення боротьби з гельмінтозами» від 19.09.1984р. №554 «Про посилення боротьби і профілактики опісторхозу» та рішення оперативної наради УОЗ від 25.09.2013р. №7 у Білопільському та Глухівському  районах».  Результати виконання наказу заслухати на оперативній нараді в лікарні згідно додатку №2. Жовтень Районний інфекціоніст  
7. Забезпечити виконання наказу МОЗ України  від 27.04.00р. №171 „Про епідеміологічний нагляд за малярією”, рішення оперативної наради УОЗ від 22.04.2014р. №3 «Про виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2011р. №19 «Про заходи щодо профілактики малярії  в Україні»,  рішення колегії УОЗ  від 28.05.2015р. №4 у В.Писарівському та Тростянецькому районах. Результати перевірок заслухати на оперативній нараді згідно додатку № 2. Травень Районний інфекціоніст  
8. Перевірити хід виконання режимних наказів:

– наказ МОЗ СРСР від 23.03.1976р. № 288 “Інструкція по санітарно-протиепідемічному режиму лікарень і про порядок здійснення органами і закладами санітарно-епідемічної служби державного санітарного нагляду за санітарним станом лікувально-профілактичних закладів”.

– наказ МОЗ СРСР від 12.07.1989р. № 408  “Про заходи по зниженню захворюваності вірусним гепатитом. Профілактика при проведенні лікувально-діагностичних заходів”.

– наказ МОЗ СРСР від 31.07.1978р. № 720  “Про покращення медичної допомоги хворим з гнійними хірургічними захворюваннями і посиленням заходів по боротьбі з внутрішньо-лікарняними інфекціями”.

– наказ МОЗ України від 10.05.2007р. №234 «Про організацію профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах». Матеріали заслуховувати на засіданні комісії по інфекційному контролю.

– наказ МОЗ України від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів».

Щоквар-тально Заступник  головного лікаря по медичній частині,  епідеміолог ЦРЛ,  головна медична сестра  
9. Провести заняття  з лікарями по клініці, діагностиці та лікуванню інфекційних захворювань: грип, дифтерія, тяжкий гострий респіраторний синдром, СНІД, пріонові інфекції, малярія згідно наказу по центральній районній лікарні. Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Лікар КІЗу  
10. Організувати та провести семінар і залік з питань санепідрежиму та виконання наказів:

– ГСТ – 42-21-2-85 від 12.07.1985р. “Стерилізація і дезінфекція виробів медичного призначення. Методи. Засоби. Режими”.

– наказ МОЗ СРСР від 23.03.1976р. № 288 “Інструкція по санітарно-протиепідемічному режиму лікарень і про порядок здійснення органами і закладами санітарно-епідемічної служби державного санітарного нагляду за санітарним станом лікувально-профілактичних закладів”.

– наказ МОЗ СРСР  від 12.07.1989р. № 408“Про заходи по зниженню захворюваності вірусними гепатитами в Україні».

– наказ МОЗ СРСР від 31.07.1978р. № 720  “Про покращення медичної допомоги хворим з гнійними хірургічними захворюваннями і посиленням заходів по боротьбі з внутрішньо-лікарняними інфекціями”.

– наказ МОЗ України від 10.05.2007р. №234 «Про організацію профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах».

– наказ МОЗ України від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів».

Березень Заступники головного лікаря, епідеміолог ЦРЛ,  
Кишкові інфекції
1. Проводити аналіз захворюваності кишковими інфекціями в розрізі педіатричних і терапевтичних дільниць, харчових і прирівняних до них об’єктів. Про результати заслуховувати на оперативних нарадах в дитячій та дорослій поліклініці. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по дитинству, з поліклінічного розділу роботи, районний інфекціоніст  
2. Забезпечити активне виявлення хворих кишковими інфекціями серед працівників об’єктів епідризику шляхом виявлення у них дисфункції шлунково-кишкового тракту при зверненні їх за медичною допомогою до фахівців. Проводити  аналіз даної роботи. Щомі-

сячно

Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, районний інфекціоніст  
3. Аналізувати якість клінічно-лабораторного розшифрування гастроентероколітів. Кожний пізньовстановлений діагноз розглядати на лікарській конференції. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині, епідеміолог  
5. Провести заняття по клініці, діагностиці і профілактиці черевного тифу, сальмонельозу, дизентерії, гепатиту „А” з  медпрацівниками міста та ЛПЗ села. І півріччя Заступник головного лікаря по медичній частині, з поліклінічного розділу роботи, районний інфекціоніст.  
Вірусні гепатити
1. Всі випадки вірусного гепатиту „В”, „С” своєчасно аналізувати на засіданні комісії по розгляду випадків вірусного гепатиту з прийняттям відповідних рішень. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст  
2. Підвищити рівень діагностики вірусних гепатитів В і С шляхом обстеження медичних працівників та осіб з груп підвищеного епідризику на маркери ВГ. Активізувати направлення хворих в обласний гепатологічний центр. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині, районний  інфекціоніст завідуючі  відділеннями та службами  
3. Забезпечити контроль за виконанням обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017 роки та про хід виконання рішення колегії УОЗ ОДА від 30.09.2014р. №9 «Про стан виконання соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів і обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017р.р. в області та хід реалізації рішення колегії УОЗ ОДА від 06.11.2013р. №10 в Глухівському і Лебединському районах».  Заслухати на медичній раді згідно додатку до плану №1. Лютий Заступник головного  лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст  
 Поліомієліт
1. Провести заняття з прийняттям заліку по клініці, діагностиці, профілактиці поліомієліту з лікарями  і середніми медичними працівниками міста та села. Березень Районний невропатолог, районний інфекціоніст  
Дифтерія та інші інфекції дихальних шляхів
1. Провести  заняття по етіології, клініці, діагностиці, лікуванню і профілактиці дифтерії з лікарями та середніми медичними працівниками міста та села. І квартал Районний інфекціоніст  
2. Забезпечити вчасну вакцинацію дітей першого року життя, довести питому вагу дітей, які отримали повний вакцинальний курс в 6-ти місячному віці до 95% (при наявності вакцини). Щомі-сячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
3. Забезпечити 100% обстеження на дифтерію хворих  на всі форми ангін. При виявленні Терапевти, педіатри, отоларинголог  
4. Організувати та провести одноразовий отоларингологічний огляд дітей та підлітків в організованих колективах під час їх формування з обов’язковою санацією осіб з виявленою ЛОР патологією. Вересень Заступник головного лікаря по дитинству, районний ЛОР  
5. Комісійно переглядати постійні та тривалі протипоказання до щеплень у дітей і дорослих, керуючись наказом МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» Щоквар-тально Районний терапевт, завідуюча дитячою поліклінікою  
6. Провести заняття-залік з медичними працівниками, які безпосередньо займаються проведенням профілактичних щеплень, з питань організації, планування, проведення профілактичних щеплень та дотримання правил „холодового ланцюга”. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, з поліклінічного розділу роботи  
Правець
1. Проаналізувати якість проведення, призначення екстреної профілактики правця хворим з травмами згідно наказу МОЗ України від 05.08.1999р  №198 „Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця” в ЛПЗ міста та району, матеріали узагальнити, заслухати на медичній раді. Травень Заступник головного лікаря з ЕТН,  епідеміолог ЦРЛ, районний хірург  
2. Провести заняття-заліки з лікарями поліклінік, АЗП-СМ, СЛА, зав. ФАП, ФП, здоровпунктами по клініці, діагностиці правця, правилами надання хірургічної допомоги хворим з травмами. Вересень Районний хірург  
Карантинні інфекції
1. Провести перевірки стану готовності лікувально – профілактичних закладів району по проведенню протихолерних заходів. Квітень Заступник  головного лікаря  по медичній частині, з поліклінічного розділу роботи,  районний інфекціоніст,  епідеміолог ЦРЛ  
2. Провести учбові заняття по етіології, клініці, діагностиці, профілактиці холери і інших карантинних інфекцій, а також хворобі Лайма, геморагічних гарячках з нирковим синдромом . Квітень Районний інфекціоніст  
Профілактика зоонозних інфекцій
1. Провести семінар по етіології, клініці, діагностиці і профілактиці лептоспірозу, туляремії, бруцельозу, сибірки з медичними працівниками міста та району.   Травень – Червень Районний інфекціоніст  
2. Забезпечити контроль за виконанням заходів з профілактики сибірської виразки у відповідності з вимогами  наказу МОЗ України від 09.07.03р. №314 „Про заходи профілактики захворювань на сибірку». Щомі-сячно Районний інфекціоніст  
3. Забезпечити виконання плану профщеплень по туляремії підлягаючим контингентам при наявності вакцин. І-ІІ квартал Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
Профілактика СНІД
1. Провести перевірки виконання Указу Президента України від 14.02.2006р. №132 «Про рішення Ради національної безпеки і охорони України» від  18.01.2006р. «Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами»,  наказ МОЗ України від 25.05.2000р. №120 «Про удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД» та наказу МОЗ України від 05.11.2013р. №955 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків» в функціональних підрозділах ЦРЛ. Матеріали заслухати на медичній раді. Березень Заступник головного лікаря з медичної частини, з поліклінічного розділу роботи,  районний інфекціоніст  
2. Провести диференційовані заліки з медичними працівниками міста та села з питань профілактики ВІЛ-інфекції, знання Закону та Постанов Кабінету Міністрів України від 18.12.1998р. №2026 „Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІДу”,   від 16.10.1998р. №1642 “Про затвердження порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування ВІЛ під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції», наказів МОЗ України від 25.05.2000р. № 120 “Про удосконалення організації медичної допомоги на ВІЛ-інфекцію/СНІД”,  від 15.12.2000р. №344 „Методичні рекомендації  удосконалення надання медичної допомоги дорослим і хворим на ВІЛ-інфекцію, СНІД”, від 05.11.2013р. №955 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків». Березень, квітень Заступники головного лікаря, епідеміолог ЦРЛ, районний інфекціоніст  
3. Тримати в постійній готовності резерв необхідних засобів захисту, медичного інструментарію та дезінфікуючих засобів у відповідності до нормативів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 18.12.1998р. №2026 „Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІДу.” І-IV квартал Заступник головного лікаря з медичної частини  
4. Провести аналіз забезпеченості ЛПЗ міста та району засобами індивідуального захисту медичних працівників та одноразовим інструментарієм. Результати аналізу направити в обласний центр профілактики ВІЛ/СНІДу. Січень Заступник головного лікаря з медичної частини, епідеміолог ЦРЛ, головна медсестра ЦРЛ, лікар відповідальний  ВІЛ/СНІД.  
5. Створити в ЦРЛ запас антиретровірусних препаратів для проведення екстреної профілактики медичним працівникам при аварійних ситуаціях з ВІЛ – інфікованою кров’ю та швидких тестів для визначення  ВІЛ – статусу пацієнта. І квартал Завідуюча інфекційним відділенням  
6. Провести страхування медичних працівників на випадок професійного ВІЛ-інфікування згідно Постанови КМУ від 16.10.1998р. №1642. І квартал Заступник головного лікаря по медичній частині, епідеміолог ЦРЛ, головна медична сестра, начальник відділу кадрів  
Профілактика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій
1. Провести семінари для лікарів та середніх медичних працівників з питань ранньої діагностики, лікування, профілактики грипу та ГРВІ і їх ускладнення. Листопад грудень Районний інфекціоніст, лікар КІЗу  
2. Забезпечити проведення передсезонної вакцинації та неспецифічної профілактики грипу. Згідно плану Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, зав. АЗП-СМ та СЛА  
3. Забезпечити виконання Постанови Головного санітарного лікаря України від 22.09.2014р. №13 «Про затвердження санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо профілактики грипу і ГРВІ». Впродовж епідсизону Заступники головного лікаря, районний інфекціоніст  
Профілактика епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля
1. Провести перевірки ЛПЗ міста по виконанню вимог наказів МОЗ України від 22.12.1993р. №246 «Про удосконалення заходів профілактики висипного тифу та хвороби Бриля» та УОЗ від 28.03.1994р. №38 «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом». Матеріали заслухати на оперативній нараді. Листопад Заступник головного лікаря з медичної частини,  районний інфекціоніст  
2. Провести заняття-заліки по клініці, діагностиці та профілактиці епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля з медичними працівниками міста. Лютий Заступник головного лікаря з медичної частини, районний  інфекціоніст  
Паразитарні захворювання
1. Провести заняття з лікарями і середніми медичними працівниками міста по клініці, діагностиці, лікуванні і профілактиці паразитарних хвороб, зокрема малярії, трихомонельозу і опісторхозу. Січень, березень Районний інфекціоніст, зав. КДЛ  
2. На базі клінічної лабораторії ЦРЛ провести підготовку по паразитарним дослідженням лаборантів ЦРЛ, АЗП-СМ,  СЛА, які не мають такої підготовки, або з часу її проходження минуло більше 5 років. І квартал Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуюча  лабораторією, паразитолог ЦРЛ  
3. З метою ранньої діагностики малярії провести аналіз стану якості діагностики підлягаючих контингентів хворих на висипний тиф. ІІ квартал Районний інфекціоніст,  

 

         Гігієнічні питання
1. Проводити перевірки оздоровчих закладів міста та району. Результати розглянути на засіданнях керівників навчально-виховних закладів міста та району. Липень, серпень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, спеціалісти Конотопського міськрайонного управління Держсанепідслужби  
         2. Проаналізувати захворюваність дітей ДДЗ і школярів  очними, ортопедичними, травматологічними, стоматологічними  хворобами та хворобами органів травлення. Матеріали узагальнити, розробити і здійснити заходи по усуненню причин росту захворюваності. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, окуліст, терапевт, травматолог, дитячий стоматолог  
3. Забезпечити проведення медичних оглядів працюючих згідно наказу МОЗ України від 21.05.07р. №246 „Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій” за звітний період 2016р.,  матеріали заслухати на медичній раді. Серпень Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, профпатолог  

 

ХХ. ЗАХОДИ ПО ПРОПАГАНДІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ПОДАЛЬШОМУ ПОКРАЩЕННЮ ГІГІЄНІЧНОГО НАВЧАННЯ І  ВИХОВАННЯ  НАСЕЛЕННЯ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Провести аналіз  стану санітарно-освітньої роботи в ЦРЛ і гігієнічного навчання населення за 2015 рік та   завдання по покращенню роботи на 2016 рік. Питання   заслухати на оперативній нараді, згідно додатку №2. Лютий Відповідальний лікар по саносвіт-роботі  
2. Стан санітарно-освітньої роботи в ЦРЛ заслуховувати на лікарській конференції. Жовтень Відповідальний лікар по саносвіт-роботі  
3. Здійснити заходи по проведенню:      
3.1. Дня дітей хворих  на рак (15 лютого) Лютий Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
3.2. Всесвітнього Дня здоров”я (7 квітня) Березень Заступники головного лікаря  ЦРЛ  
3.3. Дня боротьби з туберкульозом (24 березня) Березень Завідуюча протитуберкульозним диспансерним відділенням  
3.4. Дня Чорнобильської трагедії

(26 квітня)

Квітень Лікар організатор по ЧАЕС  
3.5. Всесвітнього Дня Червоного Хреста і Дня матері (8-9 травня) Травень Голова ТЧХ  
3.6. Дня жертв СНІДу (ІІІ неділя травня) Травень Завідуючий наркологічним диспансером  
3.7. Дня не паління – перший день

(31 травня)

Травень Завідуючий наркологічним диспансером  
3.8. Міжнародного Дня захисту дітей (1 червня) Червень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
3.9. Всесвітнього дня боротьби з наркоманією

(26 червня)

Червень Завідуючий наркологічним диспансером  
3.10. Тижня планування сім’ї Згідно плану УОЗ Лікар по плануванню сім’ї  
3.11. Дня знань (1 вересня) Серпень Завідуюча дитячою поліклінікою  
3.12. Всесвітнього дня туризму (27 вересня) Вересень Лікар по спортивній медицині  
3.13. Міжнародного дня літніх людей

(1 жовтня)

Вересень Геронтолог  
3.14. Всесвітнього дня психічного здоров’я (10 жовтня) Жовтень Районний психіатр  
3.15. Тижня грудного вигодовування Серпень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
3.16 Дня не паління – другий день

(17 листопада)

Листопад Завідуючий наркологічним диспансером  
3.17 Дня солідарності з ВІЛ-позитивними людьми (1 грудня) Листопад Районний інфекціоніст

 

 
4 Продовжити роботу постійнодіючих „Школи відповідального батьківства” при дитячій поліклініці та „Школи підготовки сім’ї до пологів” при жіночій консультації. Згідно графіка Завідуюча дитячою

поліклінікою

Завідуюча жіночою консультацією.

 
5 Продовжити роботу по дошлюбному консультуванню пар. Згідно графіка Лікар кабінету планування сім’ї, інші фахівці.  
6 Висвітлювати в засобах масової інформації досягнення медичної галузі, реформування та плани роботи ЦРЛ. Щоквар-тально Заступники

головного лікаря ЦРЛ

 
7 Провести методичні наради з дільничними терапевтами, сімейними лікарями і педіатрами по організації саносвітньої роботи і пропаганди здорового способу життя на територіальних дільницях. Лютий Завідуюча дитячою.

поліклінікою

Завідуюча дитячим відділенням

 
8 Перевіряти  якість лекцій, вечорів запитань і відповідей та інших форм саносвіти в стаціонарі і на дільницях, скласти рецензії лекцій і обговорювати їх на нарадах лікарів і рецензійної групи. Щомісячно Чл. лектор. реценз. групи  
9. Провести в лікарні, на підприємствах, в організаціях і закладах:      
9.1. Лекції  – 4775. Щомісячно Лікарі і середній медичний персонал  
9.2. Бесіди – 33500. Щомісячно Лікарі і середній медичний персонал  
9.3. Вечори запитань і відповідей – 18. Щомісячно Лікарі і середній медичний персонал  
9.4. Тематичні вечори – 20. Щомісячно Лікарі і середній медичний персонал  
9.5. Провести 48 виступів на місцевому радіо згідно плану по ЦРЛ. Щомісячно Лікарі і середній медичний персонал  
9.6. Провести 20 виступів по місцевому телебаченню згідно плану по ЦРЛ. Щомісячно Лікарі і середній медичний персонал  
9.7. Опублікувати 40 статей в міській газеті „Конотопський край” та районній газеті „Сільські горизонти”. Щомісячно Лікарі і середній медичний персонал  
9.8. Організувати санвиставку. Червень Медичні сестри  
9.9. Організувати санкуточки – 38. Щомісячно Медичні сестри  
9.10. Випустити 68 санбюлетнів. Щомісячно Лікарі і середній медичний персонал  
9.11. Охопити гігієнічним навчанням не менше 80% хворих по програмі школи „Здоров’я”. Щомісячно Лікарі і середній медичний персонал  
9.12. Забезпечити виконання наказу УОЗ від 12.10.2007р. №837 ”Про організацію виконання плану-заходів щодо впровадження в області засад здорового способу життя” Щомісячно згідно плану заходів Лікарі і середній медичний персонал  
10. Продовжити  роботу „Клініки, дружньої до молоді” . Активізувати санітарно-просвітницьку  роботу з дітьми шкіл, училищ, технікумів, ВУЗів. Щомісячно Заступник головного лікаря по дитинству,

зав. КДМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХІ.   ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ, БЕЗПЕЦІ РУХУ І ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ 

 

№ п/п Найменування Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Розробити документацію, накази, графіки іспитів, технічних експертиз, ТО обладнання підвищеної небезпеки (згідно термінів проведення). Січень, лютий Інженер ОП  
2. Розробити плани та графіки проведення навчання,  тематичні графіки проведення іспитів на отримання допуску-свідоцтва працівникам на місцях підвищеної небезпеки, експлуатуючих електроустановки до 1000В. Лютий –березень Інженер ОП  
3. Провести атестацію працівників:

–         судини під тиском

–         променева діагностика

–         ліфти

–         користувачі ПБЕЕС (ІІ-ІІІ гр.д.)

–         лабораторія, відділення променевої діагностики

–         фізіотерапевтичне відділення

–         котли, газ, газоелектрозварник.

 

Квітень

 

Червень

 

 

Липень

Інженер ОП, комісія  
4. Перевірити опір контура заземлення, молнієзахисту будівель і споруд  ЦРЛ. Травень Лабораторія РЕСу  
5. Перевіряти  стан охорони праці, ТБ, пожежної безпеки по відділенням лікарні.  Здійснити перевірку інструкцій, журналів інструктажів, журналів оперативного контролю. Згідно графіку Інженер ОП  
6. Проводити  розслідування і облік нещасних випадків на виробництві (ст. 25 Закону). У разі потреби Комісія по ОП, завідуючі  відділень ЦРЛ  
7. Провести  місячник – огляд по охороні праці з підведенням висновків. Квітень Інженер ОП  
8. Розглянути питання  по охороні праці, ТБ, пожежній безпеці на оперативній нараді при головному лікарю. Грудень Інженер ОП  
9. Перевірити  первинні засоби пожежогасіння, ПК, ПГ, місця і позначення їх розташування, стан аварійних виходів, стандарти ДПД відділень і лікарні. Січень Відповідальний за протипожежну безпеку  
10. Укомплектувати  та перезарядити  вогнегасники. На протязі року Відповідальний за протипожежну безпеку  
11. Проводити практичні заняття  по ліквідації  учбових пожеж, відключення електричного постачання, евакуації на випадок пожеж. 2 рази на рік  Начальник штабу ЦО Відповідальний за протипожежну безпеку  
12. Проводити позачергову  атестацію робочих місць у разі потреби з обстеженням умов праці. У разі потреби Завідуючі відділеннями ЦРЛ  
13. Провести навчання відповідальних осіб та членів комісії:

1.     Ліфти

2.     Судини під тиском

3.     ПБЕЕС до 1000В

4.     Теплове господарство

І півріччя Головний лікар ЦРЛ  
14. На  комісії по безпеці дорожнього руху розглянути стан роботи по попередженню аварійності на санітарному транспорті КЦРЛ. Січень Головний лікар ЦРЛ  
15. Забезпечити передрейсові і післярейсові медичні огляди 100%. Періодично проводити міжрейсові огляди водіїв. Щоденно Механік гаражу  
16. Проводити планове технічне обстеження автотранспорту згідно планів-графіків ТО-1, ТО-2. Щотиж-нево Механік гаражу  
17. Проводити  інструктажі водіїв з питань безпеки дорожнього руху, з цією метою розробити інструкції, обладнати кабінети, куточки БР, по безпеці дорожнього руху з обліком сучасних вимог. Щомі-сячно Механік гаражу  


ХХІІ. ЗАХОДИ ПО МЕДИЧНІЙ СЛУЖБІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

№ п/п Найменування Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Виконати у повному обсязі комплекс заходів, призначених на 2016 навчальний рік. Щоквартально Головний лікар ЦРЛ, заступники, НШ ЦЗ, завідуючі відділеннями  
2. Провести тактико-спеціальні навчання з особовим складом медичних формувань міста та району. Згідно з річним планом роботи НШ ЦЗ, начальники формувань  
3 Проводити навчально-методичні збори згідно з річним планом роботи. Щоквартально Головний лікар ЦРЛ, НШ ЦЗ  
4. Провести тренування по оповіщенню і збору:

–          Особового складу штабу МСЦЗ

–          бригад СМД ЦРЛ

–          о/с постійної медичної комісії ЦРЛ

–          об’єктової евакуаційної комісії

Згідно з термінами, передбаченими річним планом роботи НШ МСЦЗ ЦРЛ  
5. Здійснити судійство та забезпечити медичною допомогою міськрайонні змагання санітарних дружин та постів. Згідно графіку відділу НС міськвиконкому НШ ЦЗ з залученням лікарів ЦРЛ та відділкової лікарні ст. Конотоп  
6. В межах матеріальних можливостей ЦРЛ здійснити заходи по підвищенню надійності функціонування ЦРЛ в умовах надзвичайних ситуацій. Щоквартально Головний лікар ЦРЛ, НШ МСЦЗ, начальник ремонтної групи, завідуючі відділеннями ЦРЛ.  
7. Здійснити радіо та телевізійні передачі з методики надання невідкладної медичної допомоги потерпілим. Щоквартально Лікарі ЦРЛ  
8. Проводити поновлення резерву лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Щоквартально Відповідальний за зберігання  
9. Проводити підготовку лікарів ЦРЛ та медичних сестер згідно з розкладом та програмами занять по ЦЗ. Протягом року НШ МСЦЗ ЦРЛ  

 

 

                                      

 


ХХІІІ. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Повторно ознайомити фахівців лікувально-профілактичних закладів міста та району із звітно-обліковими формами згідно наказів МОЗ України від 26.07.1999р. №184 «Медична облікова документація, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів», від 05.08.1999р. №197 «Медична облікова документація, що використовується в інших закладах охорони здоров’я»; від 27.12.1999р. №302 «Медична облікова документація, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)», від 29.12.2000р. №369 «Медична облікова документація, що використовується в стаціонарах та поліклініках (амбулаторіях)», від 03.07.2001р. №258 «Про затвердження типових інструкцій щодо заповнення форм первинної документації лікувально-профілактичних закладів», від 14.02.2012р. №110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування», від 11.06.2012р. №430 «Про впровадження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я області», від 28.03.2012р. №214 «Про скорочення форм первинної облікової документації у закладах охорони здоров’я» первинного рівня надання медичної допомоги», від 29.05.2013р. №435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», від 28.07.2014р. №527 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», від 08.08.2014р. №549 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України», від 11.08.2014р. №553 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МОЗ України  та про внесення змін до наказів МОЗ України від 27.12.1999р. №302». І-й квартал Заступники головного лікаря, районні фахівці  
2. Забезпечити  перевірки лікувально-профілактичних закладів міста та району по веденню звітно-облікових форм по достовірності та якості їх оформлення.

Про результати експертних оцінок та актів статистичних ревізій, проведених  співробітниками інформаційно-аналітичного відділу,  доповідати на лікарських конференціях та заняттях з медичними працівниками району.

Щоквартально Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
3. Розробляти бюлетені основних показників роботи по лікувально-профілактичних закладах села. Щоквартально Працівники ІАВ  
4. Проводити експрес-аналіз  основних показників роботи та основних рейтингових  показників стану здоров”я населення.  Результати доповідати на оперативних нарадах завідувачів відділень та служб при головному лікарю ЦРЛ та заняттях з медичними працівниками району. Щоквартально Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
5. Провести заняття з послідуючим прийняттям заліку з лікарями поліклініки, завідуючими ЛПЗ села  по МКХ-10 та виконанню наказу МОЗ України від 08.08.2006 року №545 «Про вдосконалення введення медичної документації, яка засвідчує випадки народження та смерті». Лютий

Жовтень

Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи,

по медичній частині,

Завідуюча відділенням ЗП-СМ

 
6. Забезпечити проведення експертних оцінок якості ведення облікової медичної документації з послідуючим розглядом їх результатів на оперативних нарадах, загально-лікарських конференціях, нарадах з лікарями поліклінік, заняттях з медичними працівниками району. Щоквартально Заступники головного лікаря по своїх розділах роботи

Завідуючі структурними підрозділами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний лікар

КЗ «Конотопська ЦРЛ  ім. ак. М.Давидова»                     __________________В.В.Носач


Додаток №1

ПЛАН МЕДИЧНИХ РАД

 

№ п/п Найменування

заходів

Термін виконан-ня Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
1 Про результати роботи галузі охорони здоров’я міста та району за 2015 рік, основні проблемні питання,  напрямки удосконалення роботи на 2016 рік. Січень Заступники головного лікаря, головний лікар ЦПМСД Конотопського району,  районні фахівці Заступники головного лікаря, головний лікар ЦПМСД Конотопського району,  районні фахівці  
2 Про хід виконання рішення колегії УОЗ  ОДА від 30.09.2014р.№9  «Про стан виконання державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики  та лікування вірусних гепатитів і обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017 роки в області та хід реалізації рішення колегії УОЗ ОДА від 06.11.2013р. №10 в Глухівському і Лебединському районах». Лютий Заступник головного лікаря по медичній частині, заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст  
3 Про взаємодію  між хірургами та терапевтами з питань «Д» нагляду та  хірургічного оздоровлення хворих на ЖКХ та ускладнену виразкову хворобу за 2015 рік. Лютий Районний гастроентеролог, районний хірург Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
4 Про стан роботи зі зверненням громадян та виконавської дисципліни в центральній районній лікарні за 2015 рік. Лютий Заступники головного лікаря ЦРЛ, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
5 Про роботу кардіологічної служби,  хід виконання наказів МОЗ України від  24.05.2012р. №384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії», від 03.07.2006р. №436 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія»,  від 02.07.2014р. №455 «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (висококваліфікованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST», та відповідного наказу УОЗ від 17.07.2014р. №600-ОД  та інших нормативних документів.  Про надання кардіологічної допомоги дитячому населенню міста та району. Робота районного кардіолога в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу Березень Районний кардіолог, дитячий кардіолог, районний терапевт Заступник головного лікаря по медичній частині, заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи,  головний лікар ЦПМСД Конотопського району  
6 Про виконання Указу Президента України від 14.02.06р. №132 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.01.2006р.  “Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами” та наказів МОЗ України від 25.05.2000р. №120 “Про удосконалення організації медичної допомоги хворим на  ВІЛ – інфекцію /СНІД” та від 05.11.2013р. №955 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків» в функціональних підрозділах ЦРЛ. Березень Заступники головного лікаря по медичній частині, з поліклінічного розділу роботи, районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині  
7 Про  проведення медичних оглядів та надання медичної допомоги щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та воїнів АТО. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Квітень Лікар організатор по УВ, районні фахівці: районний хірург, районний кардіолог, районний невропатолог, районний терапевт Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, заступник головного лікаря з медичної частини,  головний лікар ЦПМСД Конотопського району  
8 Про виконання заходів щодо боротьби з епідемією туберкульозу згідно обласної цільової соціальної програми протидії захворювань на туберкульоз на 2012-2016р.р. та відповідних міської, районної програм. Про роботу дільничої сітки по профілактиці туберкульозу та стан виконання наказу МОЗ України від 29.07.1996р. №233 «Про затвердження інструкції щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз».  Робота районного фахівця в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Квітень

 

 

 

 

 

Районний фтизіатр, дитячий фтизіатр Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи,  головний лікар ЦПМСД Конотопського району  
9 Аналіз смертності по ЛПЗ міста та села за 2015р.  та поточний період 2016р., виконання наказу МОЗ України від 08.08.06р. №545 „Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження та смерті”. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Квітень Районний терапевт,

завідуюча  відділенням ЗП-СМ, районний кардіолог

Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи,  головний лікар ЦПМСД Конотопського району  
10 Про хід виконання Комплексного плану заходів облдержадміністрації на 2012- 2017 роки щодо попередження заносу та поширення на території Сумської області інфекційних хвороб, регламентованих правилами санітарної охорони території,   рішення колегії УОЗ  від 23.04.2015р. №3 «Про роботу медичної служби  Охтирського та Шосткинського районів з питань профілактики кишкових інфекцій, готовності до роботи в умовах занесення на їх територію, в тому числі холери». Травень Заступники головного лікаря по медичній частині, з поліклінічного розділу роботи, районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині, з поліклінічного розділу роботи, районний інфекціоніст  
11 Про виконання наказу МОЗ України від 05.08.99р. №198 „Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця” в ЛПЗ міста і села за поточний період 2016р. Травень Районний хірург, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, заступник головного лікаря по медичній частині  
12 Про хід виконання наказу МОЗ України від 07.05.1997р. №150  „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС». Про медичне обслуговування дітей Чорнобильського контингенту та їх оздоровлення. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Травень Лікарі організатори по ЧАЕС, районні фахівці Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, заступник головного лікаря по медичній частині, головний лікар ЦПМСД Конотопського району  
13 Про виконання санітарно-протиепідемічного режиму в ЛПЗ  міста і району згідно наказів МОЗ від 31.07.78р. №720, від 10.05.2007р. №234, ГСТу 42-21-2-85. Червень Епідеміолог ЦРЛ, заступник головного лікаря по медичній частині, головний лікар ЦПМСД Конотопського району Епідеміолог ЦРЛ, заступник головного лікаря по медичній частині, головний лікар ЦПМСД Конотопського району  
14 Про роботу терапевтичної, хірургічної, гінекологічної, стоматологічної та інших  служб по ранньому виявленню злоякісних новоутворень. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Червень Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, районні фахівці, районний онколог Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
15 Про медичне обслуговування дітей інвалідів, сиріт, дітей з багатодітних сімей, соціальної групи ризику. Червень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,

завідуюча дитячою поліклінікою

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 

 
16 Про стан справ в медичній галузі міста та району за  І-ше півріччя 2016р., проблемні питання  та завдання щодо подальшого їх розвитку та підвищення рівня медичного обслуговування населення у ІІ півріччі. Липень Заступники головного лікаря, районні фахівці, головний лікар ЦПМСД Конотопського району Заступники головного лікаря, районні фахівці  
17 Про проведення профілактичних медичних оглядів працівників промислових та сільськогосподарських підприємств, виконання наказу МОЗ України від 21.05.2007р. №246 „Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій” за звітний період 2016р. Серпень Профпатолог, районні фахівці Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи,  головний лікар ЦПМСД Конотопського району  
18 Про стан організації та надання медичної допомоги дітям жителям села. Серпень Заступник головного лікаря. по дитинству та допомозі при пологах,

завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча дитячим відділенням

Заступник головного лікаря по дитинству, головний лікар ЦПМСД Конотопського району  
19 Про надання онкологічної допомоги населенню міста і села,  виконання Загальнодержавної і Регіональної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року . Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Серпень Районний онколог Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, заступник головного лікаря по медичній частині,   головний лікар ЦПМСД Конотопського району  
20 Про виконання наказів МОЗ України від 24.05.2012р. №384 «Про затвердження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії» та УОЗ від 17.07.2014р. №600-ОД «Про впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегменту ST у Сумській області», результати експертних оцінок ведення хворих з гострим коронарним синдромом Серпень Районний кардіолог Заступник головного лікаря з медичної частини  
21 Про роботу лабораторної служби за 6 міс. 2016р. по лікувально-профілактичних закладах міста і району та завдання щодо її покращення на ІV квартал поточного року. Вересень Районний лаборант Заступник головного лікаря по медичній частині,  головний лікар ЦПМСД Конотопського району  
22 Про використання стаціонарно-замінних технологій по ЛПЗ міста і району за поточний період 2016р. Вересень Районний терапевт, лікар денного стаціонару ЦРЛ, завідуюча відділенням ЗП-СМ Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи,  головний лікар ЦПМСД Конотопського району  
23 Про хід виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2000р. №989 „Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров”я” за звітний період 2016р. Вересень Завідуюча відділенням ЗПСМ Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, головний лікар ЦПМСД Конотопського району  
24 Про виконання наказу МОЗ України від 27.08.2010р. №728 «Про диспансеризацію населення» за 9 місяців 2016 року по ЛПЗ міста та села. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Жовтень Районний терапевт, завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний хірург Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, головний лікар ЦПМСД Конотопського району  
25 Про виконання Закону України від 06.02.2000р. №1634-ІІІ „Про захист населення від інфекційних хвороб» по місту і району та виконання наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні». Жовтень Районний  інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
26 Аналіз смертності населення м.Конотоп та району від хвороб системи кровообігу за 9 місяців 2016 року. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Жовтень Районний терапевт, районний кардіолог, районний невропатолог Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, головний лікар ЦПМСД Конотопського району  
27 Про надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет міста і району та виконання нормативних документів з даного питання. Листопад Районний ендокринолог, дитячий ендокринолог Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
28 Про роботу служби функціональної діагностики по ЛПЗ міста і села за звітний період поточного року. Листопад Фахівець по функціональній діагностиці Заступник головного лікаря по медичній частині  
29 Про роботу відділу кадрів, підвищення кваліфікації та атестації лікарів по ЦРЛ за 2016р. Грудень Начальник відділу кадрів Начальник відділу кадрів  
30 Про надання хірургічної допомоги дорослому та дитячому населенню міста і району за 9 місяців 2016р.,  виконання наказу УОЗ від 18.08.2015р. №735-ОД «Про удосконалення медичної допомоги при гострих хірургічних захворюваннях». Грудень Районний хірург, дитячий хірург Заступник головного лікаря по медичній частині  
31 Про впровадження ініціатив «Лікарня, доброзичлива до дитини», «Клініка, дружня до молоді». Грудень (контроль липень) Завідуючий пологовим відділенням, завідуюча дитячою поліклінікою Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  

 

 

Додаток №2

ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ НАРАД

 

№ п/п Найменування

заходів

Термін викона

ння

Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
1. Про роботу відділення променевої діагностики за  2015р. та завдання на поточний рік. Січень Районний рентгенолог Заступник головного лікаря по медичній частині  
2. Аналіз роботи відділення трансфузіології за 2015р. та  завдання на поточний рік по покращенню роботи служби крові ЦРЛ. Січень Завідуючий відділенням трансфузіології Заступник головного лікаря по медичній частині  
3. Аналіз впровадження в практику роботи структурних підрозділів лікарні нововведень згідно плану УОЗ та ініціативних методик за 2015 рік. Січень Заступник головного лікаря по медичній частині Заступник головного лікаря по медичній частині  
4. Про підсумки роботи фізіотерапевтичної служби за 2015р. та завдання на 2016р. Січень Районний фізіотерапевт Заступник головного лікаря по медичній частині  
5. Про роботу патологоанатомічного відділення ЦРЛ за 2015 рік та завдання на 2016 рік. Січень Лікар патологоанатом Заступник головного лікаря по медичній частині  
6. Про виконання Постанови Верховної Ради України від 12.01.2006р. №3339- ІV «Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан захворюваності населення України на інфекційні хвороби та заходи щодо їх зниження» по Конотопській ЦРЛ за 2015 рік. Лютий Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ

 

Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
7. Аналіз   сан-освітньої роботи  і гігієнічного навчання населення за 2015 рік та завдання по покращенню роботи на 2016 рік, в т.ч в розділі профілактики малюкової смертності. Лютий Заступник  головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник  головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
8. Про якість реабілітаційного лікування хворих,  інвалідів працездатного віку та групи ЧТХ. Лютий Заступник головного лікаря з ЕТН, районні фахівці Заступник головного лікаря з ЕТН  
9. Про надання урологічної допомоги дитячому та дорослому населенню м. Конотопа та Конотопського району за 2015р. та завдання на 2016 рік Лютий Районний  уролог Дитячий районний  уролог Заступник головного лікаря по медичній частині,

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 
10. Про стан надання наркологічної допомоги за 2015р., задачі згідно наказу МОЗ України від 27.09.1999р. №245 «Про додаткові заходи щодо подальшого поліпшення наркологічної допомоги населенню України» та інших нормативних документів. Лютий Районний нарколог Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
11. Про якість та удосконалення бактеріоскопічної діагностики туберкульозу Лютий Районний лаборант

Районний фтизіатр

Заступник головного лікаря по медичній частині  
12. Аналіз якості диспансерного нагляду кардіологічної групи хворих по місту та району Лютий Районний кардіолог Заступник головного лікаря по медичній частині, головний лікар Центру ПМСД Конотопського району  
13. Про надання медичної допомоги населенню сімейними лікарями за   2015 рік. Лютий Завідуюча відділенням ЗП-СМ Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
14. Про стан наркологічної експертизи та експертизи алкогольного і наркотичного сп’яніння. Березень Районний нарколог Заступник головного лікаря по медичній частині  
15. Про готовність стаціонарних відділень до надання невідкладної допомоги при критичних станах. Березень Заступник  головного лікаря по медичній частині,

районний анестезіолог

Заступник  головного лікаря по медичній частині,

районний анестезіолог

 
16. Про надання медичної допомоги дітям   1-го року життя, в тому числі із групи соціального ризику, робота сан активу. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,

завідуюча педіатричним відділенням, завідуюча дитячою  поліклінікою

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
17. Про підсумки  роботи психіатричної служби по позалікарняній  психіатричній допомозі населенню міста та району за 2015р., заходи по покращенню лікувально-профілактичної роботи в 2016 році згідно Закону України від 22.02.2000р. № 1489 -111 «Про психіатричну допомогу». Березень Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, районний психіатр Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, районний психіатр  
18. Про надання травматологічної та ортопедичної допомоги дитячому, дорослому населенню м. Конотопа,  Конотопського району, аналіз травматизму  за 2015 рік та І квартал 2016р. Березень Заступник головного лікаря по медичній частині,

районний травматолог, дитячий травматолог

Заступник головного лікаря по медичній частині,

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 
19. Інформація про надання зубопротезної допомоги декретованій групі населення за 2015 рік. Березень Районний стоматолог Районний стоматолог  
20. Про якість та удосконалення токсикологічних досліджень по ЦРЛ. Квітень Районний лаборант, районний нарколог Заступник головного лікаря по медичній частині  
21. Аналіз первинного виходу на інвалідність,   показників захворюваності з ТВП по нозологічним групам та галузям виробництва за 3 місяці поточного року. Квітень Заступник головного лікаря з ЕТН, районні фахівці Заступник головного лікаря з ЕТН  
22. Аналіз роботи відділення анестезіології та інтенсивної терапії за 2015р. та І квартал 2016 року. Квітень Районний анестезіолог Заступник головного лікаря по медичній частині  
23. Про стан обстеження ін’єкційних наркоманів на ВІЛ-інфекцію і СНІД згідно Закону України «Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення». Квітень Районний нарколог

Районний інфекціоніст

Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
24. Про стан якості оздоровлення та диспансерного нагляду за жінками фертильного віку з екстрагенітальною патологією, забезпечення контрацепцією жінок соціальної групи ризику та з абсолютними протипоказами до виношування вагітності. Квітень Районний терапевт,

Районний психіатр,

Районний ендокринолог,

Районний кардіолог,

Районний акушер-гінеколог

Заступник головного  лікаря по дитинству,  заступник  головного

лікаря з поліклінічного розділу роботи

 
25. Про взаємодію стаціонарних відділень ЦРЛ з лікарями консультантами КЗ СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Травень Заступник головного лікаря по медичній частин Заступник головного лікаря по медичній частин  
26. Про хід виконання рішення оперативної наради УОЗ ОДА від 22.04.2014р. №3 «Про хід виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2011р. №19 «Про заходи щодо профілактики малярії в Україні», рішення колегії УОЗ  від 28.05.2015р. №4 В.Писарівському та Тростянецькому районах. Травень Районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст  
27. Про роботу служб спортивної медицини та лікувальної фізкультури за 3 місяці  2016р. та завдання на поточний рік. Травень Лікар спортивної медицини, спеціаліст з  ЛФК Районний фізіотерапевт  
28. Аналіз захворюваності з ТВП медичних працівників за 2015р. та   І квартал 2016р. Травень Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, районні фахівці Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, заступник головного лікаря з ЕТН  
29. Про якість реабілітаційного лікування хворих,  інвалідів працездатного віку та групи ЧТХ.

 

 

Травень Заступник головного лікаря з ЕТН, районні фахівці Заступник головного лікаря з ЕТН  
30. Про готовність дитячого, пологового відділень, дитячої поліклініки до надання невідкладної допомоги дітям та жінкам. Червень Завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча  дитячим відділенням,  районний дитячий  реаніматолог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
31. Інформація про роботу зі зверненнями громадян за  І півріччя 2016 року по ЦРЛ. Червень Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
32. Інформація про надання швидкої та невідкладної допомоги населенню міста за поточний період 2016р.,  взаємодію з поліклінікою та стаціонарними відділеннями ЦРЛ. Червень Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
33. Про підсумки весняного призову 2016 року громадян на строкову військову службу до збройних сил України та стан оздоровлення призовників. Червень Старший лікар призовної комісії, районні фахівці Старший лікар призовної комісії, районні фахівці  
34. Про організацію та надання медичної допомоги дітям в школах, дитячих закладах, школах інтернатах та виконання наказу МОЗ України від 16.08.2010 року №682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», результати проведення профілактичних оглядів. Липень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,

завідуюча дитячою поліклінікою

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
35. Про впровадження в практику роботи ЦРЛ нововведень за 6 міс. 2016р. Липень Заступник головного лікаря по медичній частині Заступник головного лікаря по медичній частині  
36. Про стан щепленості дітей та виконання  наказу  МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні». Липень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою,

епідеміолог ЦРЛ

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
37. Охоплення жіночого населення району профілактичними оглядами з цитологічним обстеженням. Липень Районний акушер-гінеколог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
38. Про надання ендокринологічної допомоги дитячому та дорослому населенню м. Конотопа та Конотопського району ЦРЛ за 6 міс. 2016 року. Липень Районний ендокринолог, дитячий ендокринолог Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, заступник головного лікаря по дитинству  та допомозі при пологах  
39. Аналіз стійкої втрати працездатності кардіологічної групи хворих та реабілітації інвалідів за

6 місяців 2016 року.

Липень Районний кардіолог Заступник головного лікаря експертизи тимчасової непрацездатності  
40. Про підсумки роботи дермато-венерологічної служби  за І півріччя 2016р. та завдання на ІІ півріччя поточного року. Аналіз роботи дитячого дерматовенеролога за 6 місяців 2016 року. Серпень Районний дермато-венеролог, дитячий дерматовенеролог Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, заступник головного лікаря по дитинству  та допомозі при пологах  
41. Про надання офтальмологічної допомоги дитячому, дорослому населенню м. Конотопа і Конотопського району та про хід виконання наказу МОЗ від 14.05.2013р. №372  «Про систему офтальмологічної допомоги населенню України» за  6 міс. 2016 року. Серпень Заступник головного лікаря по медичній частині, районний офтальмолог, дитячий  офтальмолог Заступник головного лікаря по медичній частині, заступник головного лікаря по дитинству  та допомозі пологах  
42. Про надання пульмонологічної допомоги мешканцям району за І півріччя 2016р. та виконання наказу МОЗ України від 19.03.2007р. №128 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія». Серпень Районний пульмонолог, терапевт Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
43. Про надання отоларингологічної допомоги дитячому та дорослому населенню м. Конотопа та Конотопського району за поточний період 2016р. Серпень Районний отоларинголог Дитячий отоларинголог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,  заступник головного лікаря по медичній частині  
44. Про виконання Постанови Головного санітарного лікаря України від 28.09.2014р. №13 «Про забезпечення  санітарно-гігієнічних та противоепідемічних  заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ». Вересень Районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, заступник головного лікаря по медичній частині  
45. Якість реабілітаційного лікування хворих та інвалідів працездатного віку та групи ЧТХ. Вересень Заступник головного лікаря з ЕТН,

районні фахівці,

Заступник головного лікаря з ЕТН,

районні фахівці

 
46. Про якість надання стаціонарної допомоги населенню Конотопського району згідно локальних протоколів, дотримання стандартів діагностики та лікування хворих.

 

 

Вересень Районний терапевт, хірург Заступник головного лікаря по медичній частині  
47. Про хід виконання наказів МОЗ України від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів» та від 29.08.2008р. №502 «Про затвердження клінічного протоколу з акту бактеріологічної профілактики в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології». Вересень Районний хірург, травматолог, акушер-гінеколог, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині  
48. Про хід виконання наказу МОЗ України від 15.04.2004 року №205 «Про удосконалення заходів профілактики захворювання людей на сказ», сумісного наказу УОЗ і обласної СЕС від 20.12.2004р. №1345/536с «Про заходи виконання наказу МОЗ України від 15.04.2004 року №205 «Про удосконалення заходів профілактики захворювання людей на сказ» в ЛПЗ міста та району. Вересень Епідеміолог ЦРЛ, лікар рабіолог  

Заступник головного лікаря по медичній частині, заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, районний хірург

 
49. Про роботу ендоскопічної служби за 6 міс. 2016 року та  виконання наказу МОЗ України від 11.07.2007р. №393 «Про удосконалення надання ендоскопічної допомоги населенню України». Жовтень Районний ендоскопіст Заступник головного лікаря по медичній частині  
50. Про хід виконання рішення оперативної наради УОЗ від 21.10.2014р. №8 «Про хід виконання наказів МОЗ України від 15.10.1986р. № 579 «Про посилення боротьби з гельмінтозами», від 19.09.1984р. № 554 «Про посилення боротьби і профілактики опісторхозу» та рішення оперативної наради УОЗ від 25.09.2012р. №7 у Білопільському та Глухівському районах». Жовтень Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по медичній частині, заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
51. Про оздоровлення дітей диспансерної групи за 9 місяців 2016 року. Жовтень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,

Завідуюча дитячою поліклінікою, Завідуюча дитячим відділенням

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
52. Про роботу лікарів акушер-гінекологів та урологів по виявленню гонореї  серед хворих з хронічними запаленнями сечостатевої системи. Жовтень Районний дермато-венеролог, акушер-гінеколог, уролог,

завідуюча КДЛ

 Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,

Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи

 
53. Аналіз первинного виходу на інвалідність,   показників захворюваності з ТВП по нозологічним групам та галузям виробництва за 9 місяців поточного року. Жовтень Заступник головного лікаря з ЕТН, районні фахівці Заступник головного лікаря з ЕТН  
54. Про стан виконання вимог наказів МОЗ України  від 22.12.1993р. №246  „Про удосконалення заходів профілактики висипного тифу та хвороби Бриля” та  УОЗ від 28.03.1994р. №38 «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом» в ЛПЗ міста та району. Листопад Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст  
55. Про надання неврологічної допомоги дитячому та дорослому населенню міста  за 9 міс. 2016р. Листопад Районний невропатолог, дитячий невропатолог Заступник головного лікаря по медичній

частині, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 
56. Про харчування хворих в лікарні, санітарно-епідеміологічний стан харчоблоку, буфетних та дитячої молочної кухні. Листопад Лікар дієтолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній

частині

 
57. Про стан надання хірургічної допомоги проктологічним хворим. Листопад Районний хірург, проктолог Заступник головного лікаря по медичній

частині

 
58. Якість реабілітаційного лікування хворих,  інвалідів працездатного віку та групи ЧТХ. Листопад Заступник головного лікаря з ЕТН, районні фахівці, Заступник головного лікаря з ЕТН, районні фахівці  
59. Про стан диспансерного нагляду та оздоровлення хворих з передраковими захворюваннями. Грудень Районні фахівці Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  
60. Про підсумки роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки в  ЦРЛ за 2016р. Грудень Інженер по техніці безпеки Інженер по техніці безпеки  
61. Про хід виконання наказу МОЗ України від 10.05.2007р. №234 „Про організацію профілактики інфекцій в акушерських стаціонарах». Грудень Завідуючий  пологовим відділенням, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний акушер-гінеколог  
62. Інформація про хід виконання плану основних організаційних заходів ЦРЛ. 2 рази на рік Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  

 

 

Додаток №3

 

ПЛАН ЗАГАЛЬНОЛІКАРНЯНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

 

№ п/п Тематика Місяць Доповідач Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Сучасні методи лікування в отоларингологічній службі Січень Районний отоларинголог Районний отоларинголог  
2. Вимоги наказу УОЗ від 13.03.2003р. №253 «Про затвердження положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни в Сумській області» Січень Лікар організатор по вВВв Лікар організатор по вВВв  
3. Результати експертної оцінки якості надання лікувально- діагностичної допомоги хворим гастроентерологічного відділення. Січень Районний терапевт Районний терапевт  
4. Гостре порушення мозкового кровообігу, лікування по протоколах. Січень Районний невропатолог Районний невропатолог  
5. Сучасні методи діагностики та лікування в дерматовенерології. Січень Районний дерматовенеролог Районний дерматовенеролог  
6. Гіпертонічна хвороба – клініка, діагностика, профілактика та сучасний підхід до лікування. Січень Районний кардіолог Районний кардіолог  
7. ХОЗЛ – клініка, діагностика та лікування згідно протоколів. Лютий Районний пульмонолог Районний пульмонолог  
8. Невідкладні стани в ендокринології. Лютий Ендокринолог Ендокринолог  
9. Захворювання тканин пародонту. Лютий Районний стоматолог Районний стоматолог  
10. Сучасні методи діагностики в практиці роботи відділення трансфузіології. Лютий Лікар трансфузіології Лікар трансфузіології  
11. ТЕЛА – клініка, діагностика, лікування. Лютий Районний кардіолог Районний кардіолог  
12. Сучасні методи діагностики в практиці роботи патологоанатомічного відділення. Лютий Лікар патологоанатом Лікар патологоанатом  
13. Грип, ГРЗ – клініка, діагностика, лікування. Березень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст  
14. Сучасні методи в лікуванні травматологічних хворих. Березень Районний травматолог Районний травматолог  
15. Діагностика та лікування раку шлунку. Березень Районний онколог Районний онколог  
16. Сучасні методи діагностики захворювань серцево-судинної, нервової систем та органів дихання. Березень Лікар функціональної діагностики Лікар функціональної діагностики  
17. Гострий коронарний синдром. Невідкладна допомога та діагностика. Березень Районний кардіолог Районний кардіолог  
18. Сучасні лабораторні методи дослідження системи гемостазу. Березень Районний лаборант Районний лаборант  
19. Профілактика та сучасне лікування бронхіальної астми Квітень Районний пульмонолог Районний пульмонолог  
20. Види зубопротезування в стоматології Квітень Районний стоматолог Районний стоматолог  
21. Сучасні методи лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю. Квітень Районний нефролог Районний нефролог  
22. Сучасні погляди на проблему туберкульозу в Україні. Квітень Районний фтизіатр Районний фтизіатр  
23. Меланома шкіри. Травень Районний дерматовенеролог Районний дерматовенеролог  
24. ВІЛ-інфекція. Клініка, діагностика, лікування. Травень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст  
25. Основні принципи трансфузійної терапії. Травень Лікар відділення трансфузіології Лікар відділення трансфузіології  
26. Нові фізіотерапевтичні методи в лікуванні хворих. Травень Районний фізіотерапевт Районний фізіотерапевт  
27. Надання невідкладної допомоги при захворюваннях ЛОР органів. Травень Районний отоларинголог Районний отоларинголог  
28. Подагра – клініка, діагностика, лікування. Травень Районний ревматолог Районний ревматолог  
29. Впровадження медичних нововведень в практику роботи інфекційного відділення. Червень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст  
30. Залізодефіцитна анемія – клініка, діагностика, лікування. Червень Районний гематолог Районний гематолог  
31. Аналіз захворюваності та проведення профілактичної роботи по ранньому виявленню раку молочної залози. Червень Районний онколог Районний онколог  
32. Порядок організації лікувального харчування хворих в закладах охорони здоров’я. Червень Районний дієтолог Районний дієтолог  
33. Впровадження сучасних методів лікування в практику роботи офтальмологічного відділення Червень Районний офтальмолог Районний офтальмолог  
34. Аналіз недоліків на догоспітальному етапі  направлення хворих в кардіологічне відділення. Червень Районний кардіолог Районний кардіолог  
35. Діагностика, обстеження, лікування та профілактика цукрового діабету ІІ типу. Липень Лікар ендокринолог Лікар ендокринолог  
36. Вірусний гепатит – клініка, діагностика, лікування. Липень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст  
37. Гастроезофагіальна рефлексна хвороба. Липень Лікар гастроентеролог Лікар гастроентеролог  
38. Сучасні досягнення в стоматології. Липень Районний стоматолог Районний стоматолог  
39. Нові методи лікування, впроваджені в практику роботи акушерсько-гінекологічної служби. Липень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог  
40. Прояви алергії, діагностика та лікування. Липень Районний пульмонолог Районний пульмонолог  
41. Дерматофітії шкіри. Серпень Районний дерматовенеролог Районний дерматовенеролог  
42. Дегенеративні захворювання кульшового суглобу. Сучасні методи лікування. Серпень Районний травматолог Районний травматолог  
43. Впровадження нового в роботі рентгенологічної служби. Серпень Районний рентгенолог Районний рентгенолог  
44. Сказ – епідеміологія, клініка, лікування, профілактика. Серпень Районний хірург Районний хірург  
45. Сучасні методи діагностики та лікування в практиці роботи ендоскопічної служби. Серпень Районний ендоскопіст Районний ендоскопіст  
46. Отруєння грибами. Вересень Районний гастроентеролог Районний гастроентеролог  
47. Своєчасне виявлення та лікування раку прямої  кишки. Вересень Районний онколог Районний онколог  
48. Нові методики  лікування наркозалежних хворих. Вересень Районний нарколог Районний нарколог  
49. Фізіотерапевтичні методи в лікуванні пульмонологічних хворих Вересень Районний фізіотерапевт Районний фізіотерапевт  
50. Профілактика глаукоми Вересень Районний офтальмолог Районний офтальмолог  
51. Захворювання щитоподібної залози – клініка, діагностика, лікування. Вересень Лікар-ендокринолог Лікар-ендокринолог  
52. Захворювання слизової оболонки ротової порожнини. Жовтень Районний стоматолог Районний стоматолог  
53. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології. Жовтень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог  
54. Впровадження нових методів лікування та діагностики урологічних хворих. Жовтень Районний уролог Районний уролог  
55. Аналіз смертності від ЦВХ по району Жовтень Районний невропатолог Районний невропатолог  
56. Рідкісні захворювання шлунку та ЦДК. Жовтень Районний гастроентеролог Районний гастроентеролог  
57. Стан санітарно-освітньої роботи, проведеної медичними працівниками ЦРЛ. Жовтень Лікар відповідальний за санітарно-освітню роботу Лікар відповідальний за санітарно-освітню роботу  
58. Виконання заходів по «Обласній цільовій програмі запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Сумській області на 2013-2017 року» від 16.08.2013р. Листопад Районний кардіолог Районний кардіолог  
59. Пневмонія – діагностика та лікування на сучасному етапі. Листопад Районний пульмонолог Районний пульмонолог  
60. TORCH-інфекція – клініка, діагностика, лікування. Листопад Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст  
61. Хронічний гломерулонефрит, діагностика, клініка та лікування. Листопад Районний нефролог Районний нефролог  
62. Аналіз впровадження нових методів лабораторних досліджень. Листопад Районний лаборант Районний лаборант  
63. Дерматофітії шкіри. Листопад Районний дерматовенеролог Районний дерматовенеролог  
64. Синдром плеврального випоту -диференціальна діагностика, лікування. Грудень Районний фтизіатр Районний фтизіатр  
65. Передпухлинна патологія сечостатевої системи. Якість диспансеризації, вихід на інвалідність. Грудень Районний уролог Районний уролог  
66. Наркоманія, клініка, діагностика. Роль лікарів у виявленні і наданні медичної допомоги. Грудень Районний нарколог Районний нарколог  
67. Сучасні методи діагностики хірургічних захворювань. Грудень Районний хірург Районний хірург  
68. Про підсумки призову 2015 року громадян на строкову військову службу до збройних сил України та стан оздоровлення призовників. Грудень Лікар призовної комісії Лікар призовної комісії  
69. Можливості проведення фізіотерапевтичного та курортного лікування хворих онкологічного профілю. Грудень Районний фізіотерапевт Районний фізіотерапевт  
70. Стан роботи по боротьбі з туберкульозом, своєчасне ФЛГ обстеження та імунізація населення проти туберкульозу. Щоквар-тально Районний фтизіатр Районний фтизіатр  
71. Стан організації та якості експертизи тимчасової непрацездатності. Аналіз дефектів при направлення хворих на медико-соціальні експертні комісії для встановлення групи інвалідності. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з ЕТН Заступник головного лікаря з ЕТН  
72. Якість проведення профілактичних оглядів населення району. Щоквар-тально Районний онколог Районний онколог  
73. Про випадки занедбаних онкологічних захворювань. Щоквар-тально Районний онколог Районний онколог  
74. Призначення ЛФК в комплексному лікуванні стаціонарних та амбулаторних хворих. Щоквар-тально Завідувач службою ЛФК Завідувач службою ЛФК  
75. Результати експертної оцінки наступності між відділеннями стаціонару та фізіотерапевтичним відділенням. Щоквар-тально Районний фізіотерапевт Районний фізіотерапевт  
76. Аналіз пізньої госпіталізації хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини. Аналіз загальної, додобової та післяопераційної летальності. Щоквар-тально Районний хірург Районний хірург  
77. Експертна оцінка якості надання медичної допомоги хворим лікарями ОТЦЕМД. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини  
78. Інформація про стан реформування медичної галузі м. Конотоп Щоквар-тально Заступники головного лікаря Заступники головного лікаря  
79. Про результати статистичних ревізій та експертних оцінок по веденню звітно-облікових форм та достовірності показників роботи в структурних підрозділах ЦРЛ. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини  
80. Інформація про нові медичні видання зауваження і пропозиції по відвідуванню НМБ. Щоквар-тально Завідуюча НМБ Завідуюча НМБ  
81. Зауваження до своєчасності госпіталізації, наявності показань до госпіталізації, транспортабельності хворих, що померли в межах однієї доби, та обґрунтованість екстреної госпіталізації хворих. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини  
82. Аналіз додобової летальності хворих неврологічного відділення та пізньої доставки хворих з інсультами. Профілактика інсультів. Квітень

Грудень

Районний невропатолог Районний невропатолог  
83. Результати експертної оцінки історій хвороби і амбулаторних карт на предмет повноти обстежень функціональними методами. Квітень

Жовтень

Районний фахівець з функціональної діагностики Районний фахівець з функціональної діагностики  
84. Результати експертної оцінки якості надання лікувально-діагностичної допомоги по стаціонарних відділеннях. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини  

 


Додаток №4

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ У ШКОЛІ УПРАВЛІННЯ

 

№ п/п Тематика Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Правові основи організації охорони здоров’я Січень Юрисконсульт ЦРЛ  
2. Етичний кодекс лікаря України Лютий Юрисконсульт ЦРЛ  
3. Кошторис бюджетних установ: складання, затвердження та його виконання. Березень Заступник головного лікаря з економічних питань  
4. Права та обов’язки лікарів відповідно до законодавства України Квітень Юрисконсульт ЦРЛ  
5. Відповідальність медичних працівників Травень Юрисконсульт ЦРЛ  
6. Правовий статус медичних працівників Липень Юрисконсульт ЦРЛ  
7. Впровадження страхової медицини. Вересень Заступник головного лікаря з економічних питань  
8. Страхування професійних ризиків у медичній сфері. Жовтень Юрисконсульт ЦРЛ  
9. Основи Трудового Законодавства (робочий час, час відпочинку, закон про відпустки, пільги та пенсійне забезпечення медпрацівників). Листопад Начальник відділу кадрів  

 

 

 

 

 

 


Додаток №5

 

ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ

 МЕТОДИК В ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

№ п/п Джерело інформації Назви нововведень Місце проведення Термін виконання Відповідальний Відвідні про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Акушерсько-гінекологічна служба
1. Журнал «Педіатрія, гінекологія, акушерство» 2013р. Пабал – для профілактики кровотеч післяпологових Жіноча консультація І-IV квартал Районний гінеколог  
2. Матеріали конференції «Актуальні питання акушерства , гінекології та перинаталогії» м. Київ 2014р. Сумамед в лікуванні запальних захворювань органів малого тазу. Жіноча консультація І-IV квартал Районний гінеколог  
3. Методичний посібник по ендометріозу професор

Кузнецов І.В. 2014р.

Линдимет-20 в лікуванні ендометріозу. Жіноча консультація І-IV квартал Районний гінеколог  
4. Інформаційний лист МОЗ №293-2014р. Офлаксин – в лікуванні запальних захворювань жіночих статевих органів. Жіноча консультація І-IV квартал Районний гінеколог  
5. Інформаційний лист МОЗ №293-2014р. Віосар-Фемі для відновлення мікрофлори піхви. Жіноча консультація І-IV квартал Районний гінеколог  
6. Інформаційний лист МОЗ №171 від 2014р. Акушерський гель на основі пропиленгліколю для полегшення вагінальних пологів. Пологове відділення І-IV квартал Районний гінеколог  
Алергологічна служба
1. Інститут післядипломної освіти ім. Шупіка Київ, 2014р. Еріус (дезлоратодин) в лікуванні алергічних захворювань. Доросла поліклініка І-IV квартал Районний алерголог  
Гастроентерологічна служба
1. Журнал «Новини медицини та фармації» №313, 2015р. Біфіформ при лікуванні дисбактеріозу кишківника Гастроентерологічне відділення І-IV квартал Районний гастро -ентеролог  
2. Е.П. Яковенко, «Сучасні підходи до лікування метаболічних захворювань печінки» 2014р. Еслівер-Форте при лікуванні захворювань печінки. Гастроентерологічне відділення І-IV квартал Районний гастро -ентеролог  
3. Інформаційний Матеріал для лікарів №384, 2014р. Віснол при захворюваннях шлунку. Гастроентерологічне відділення І-IV квартал Районний гастро -ентеролог  
Гематологічна служба
1. Інформаційний матеріал для лікарів Фармак, 2015р. Ларнамін в лікуванні хворих з порушеннями функції печінки. Терапевтичне відділення  І-IV квартал Районний терапевт  
2. Журнал «Здоров’я України» №1, 2014р. Суфер в лікуванні залізодефіцитної анемії. Терапевтичне відділення  І-IV квартал Районний терапевт  
Дерматологічна служба
1. Журнал «Consilium medicum»  Ukraine, додаток 1 том 6 за 2014р. 10% вагінальний крем Клофан у лікуванні вагінального кандидозу Дерматологічне відділення І-ІV квартал Районний дерматолог  
2. Л.С.Осипова «Особливості діагностики та лікування герпетичних інфекцій» 2014р. Волавір у лікуванні генітального герпесу Дерматологічне відділення І-IV квартал Районний дерматолог  
3. Журнал дерматологія та венерологія №4 за 2013р. Ламікон Дермагель 1% у лікуванні мікоза ступнів з мацерацією Дерматологічне відділення І-ІV квартал Районний дерматолог  
Ендокринологічна служба
1. Міжнародний ендокринологічний журнал №3, 2015р. Комбіновані препарати метафор мін та глімепірід в лікуванні цукрового діабету ІІ типу. Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення І-IV квартал Лікарі ендокринологи  
2. Міжнародний ендокринологічний журнал №1, 2015р. Воглібоз в метаболічному ендокринологічному контролі цукрового діабету І типу. Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення І-ІV квартал Лікарі ендокринологи  
Ендоскопічна служба
1. Матеріал курсів підвищення кваліфікації, м. Київ, 2014р. Дезінфектант бланідаз-актив для достерилізаційного очищення і дезінфекції апаратури з ГВО. Онкологічне відділення І-ІV квартал Лікар ендоскопіст  
2. Матеріал курсів підвищення кваліфікації, м. Київ, 2014р. Методика гарячої біопсії для видалення невеликих поліпів ШКТ. Онкологічне відділення І-ІV квартал Лікар ендоскопіст  
Інфекційне відділення
1. Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції інфекціоністів               м. Суми 3-4 червня 2014 року НУКЛЕКС у комплексній терапії грипу, гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст  
2. Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції інфекціоністів                м. Суми 3-4 червня 2014 року НУКЛЕЇНАТ для комплексного лікування хворих з гострими кишковими інфекціями Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст  
3. Матеріали тренінг – програми для лікарів «Хронічні захворювання» профілактика та контроль», м. Суми, 14 жовтня 2014 року ЛАКТІАЛЄ у комплексній терапії хворих на гострі та хронічні вірусні гепатити, які ускладнені дисбактеріозом кишківника Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст  
4. Матеріали тренінг – програми для лікарів «Хронічні захворювання» профілактика та контроль», м. Суми, 14 жовтня 2014 року Спосіб лікування інфекційних захворювань ротової порожнини та глотки за допомогою препарату ХЕПІЛОР Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст  
5. «Опыт применения препарата «Офтальмоферон»», М.А.Артемьева, А.Н. Самойлов, Современная офтальмология 2013, №3, С. 56-58. ОФТАЛЬМОФЕРОН для лікування хворих з аденовірусним кон’юктивітом Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст  
6. http://neovir.com.ua НЕОВІР у комплексній терапії інфекційного мононуклеозу Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст  
7. http://www. vitamin.com.ua/ua/catalog/pr=137 НОВІРИН у комплексній терапії інфекційного мононуклеозу Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст  
Кардіологічна служба
1. Матеріали 15 конгресу кардіологів України, 2014р. Високі дози ирберсартану з метою нефропротекції хворих з артеріальною гіпертензією та діабетичною нефропатією. Доросла поліклініка, кардіологічне відділення І-IV квартал Районний кардіолог  
2. Журнал «Аритмологія» № 12, 2014р. Комбіновані сполуки фенобарбіталу в комбінованому лікуванні ішемічної хвороби серця. Доросла поліклініка, кардіологічне відділення І-IV квартал Районний кардіолог  
3. Матеріали 15 конгресу кардіологів України, 2014р. Телмісартан у лікуванні гіпертонічної хвороби Доросла поліклініка, кардіологічне відділення І-IV квартал Районний кардіолог  
4. В.Г. Гусаров «Добове моніторування АТ та оцінювання результатів» Підбір медикаментозного лікування хворим з АТ, використовуючих холтер артеріального тиску. Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог  
5. www.arterium.ua Еплеренон в лікуванні з гострим інфарктом міокарду Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог  
Лабораторна служба
1. Методичні рекомендації обласного лаборанта, 2014р. Визначення фібриногена по клаусу. Лабораторне відділення І-IV квартал Районний лаборант  
2. Методичні рекомендації обласного лаборанта, 2014р. Імунохроматографічна діагностика сифілісу. Лабораторне відділення І-IV квартал Районний лаборант  
Лікувальна фізкультура
1. Матеріали курсів підвищення кваліфікації м. Суми, 2015р., серпень Система «Зонг-ши» в лікуванні ВСД у підлітків Доросла поліклініка І-IV квартал Завідувач службою ЛФК  
 

2.

Матеріали курсів підвищення кваліфікації м. Суми, 2015р., серпень Механотерапія по системі А.Бубновського Доросла поліклініка І-IV квартал Завідувач службою ЛФК  
Наркологічна служба
1. Програма МОЗ України «Зменшення шкоди від вживання наркотиків» 2014р. Замісна терапія для лікування наркозалежних осіб з застосуванням  препаратів бупренорфіну гідрохлориду Нарко  диспансер І-IV квартал Районний нарколог  
2. Програма МОЗ України «Зменшення шкоди від вживання наркотиків» 2014р. Метадол в лікуванні наркозалежних осіб Нарко диспансер І-IV квартал Районний нарколог  
Неврологічна служба
1. Міжнародний неврологічний журнал №3, 2013р. Цераксон при ішемічних інсультах Неврологічне відділення І-IV квартал Районний невропатолог  
2. Міжнародний неврологічний журнал №7, 2013р. Афлутоп в поєднанні з дискус-композитум при остеохондрозах хребта з неврологічними проявами. Неврологічне відділення І-IV квартал Районний невропатолог  
Нефрологічна служба
1. Інформаційний матеріал для лікарів «Юлія фарм», 2015р. Карнівіт для хворих, яким проводиться гемодіаліз. Відділення гемодіалізу І-IV квартал Лікар нефролог  
2. Всеукраїнський журнал «Нефропатія та діаліз» №45, 2015р. Мерцера при лікуванні анемії у хворих з ХХН Відділення гемодіалізу І-IV квартал Лікар нефролог  
Онкологічна служба
1. Журнал «Клінічна хірургія» №4, 2014р. Комплексне лікування меланоми шкіри. Онко відділення І-IV квартал Районний онколог  
Отоларингологічна служба
1. Журнал «Вухо, горло, ніс», №3, 2013р., стор. 56 Ніксар при алергічних ринітах. ЛОР відділення І-IV квартал Районний отола-ринголог  
2. 12 з’їзд отоларингологів України, 2014р. Цефоралу солютаб у лікуванні гострого риносинуситу ЛОР відділення І-IV квартал Районний отола-ринголог  
3. 12 з’їзд отоларингологів України, 2014р. Пімафукорт у лікуванні зовнішніх отитів. ЛОР відділення І-IV квартал Районний отола-ринголог  
Офтальмологічна служба
1. Матеріали офтальмологічного журналу, №5, 2015р. Гонфорт для лікування глаукоми. Офтальмо-логічне відділення І- IV квартал Районний офтальмолог  
2. Матеріали офтальмологічного журналу, №5, 2015р. Зимаксид для лікування запалень ока. Офтальмо-логічне відділення І- IV квартал Районний офтальмолог  
Пульмонологічна  служба
1. Інформаційний матеріал для лікарів №43, 2014р. Грандазол у лікуванні пневмоній. Терапевтичне відділення, доросла поліклініка  І-IV квартал Районний пульмонолог  
         Педіатрична служба
1. Інформаційний лист   «Харків-ський інститут патології великих  суглобів і хребта імені М.І.Сітенко»

14.04.2014 року

Комплексне лікування сколіозу у дітей Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
2. Дистриб’ютор в Україні: ТОВ «Мегакон» м. Харків

2015р.

Цефадокс в лікуванні  захворювань ЛОР-органів Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
3. Інформаційний матеріал ПАО «Фармак» м. Київ

2015р.

Протиалергічний препарат тривалої дії в лікуванні алергічних ринітів  «Едем» Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
4. Сумська обласна конференція офтальмологів

2014р.

Кіддіфарматон в лікуванні міопії, спазмів акомодації Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
5. Журнал «Вісник офтальмології» 2014р.№ 3 Ніколаєв Г.В., Гусєва М.Р Кальцій Д3нікомед  в лікуванні міопії у дітей Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
6. Журнал «Вісник офтальмології» 2014р.№ 3 Ніколаєв Г.В., Гусєва М.Р Впровадження препарату кальцемін адванс, в лікуванні міопії у дітей Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
7. Методичні рекомендації обласного психіатра 2014р. Меморія для лікування когнітивних розладів та порушення пам’яті у дітей Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
8. Методичні рекомендації обласного психіатра 2014р. Нейроплант для лікування невротичних розладів у підлітків Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
9. Міжнародний журнал педіатрії акушерства і гінекології № 1, 2015р. Препарати магнія  для лікування дітей з ПМК Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
10. Журнал «Здоровье ребенка»

№ 1, 2015р

Вінкодетін у комплексному лікуванні НЦД за гіпертонічним типом у дітей Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
11. Журнал «Дерматологія та венерологія» № 3, 2015р. Гель «Азогель» в лікуванні  акне, розацеа у дітей з 12 років Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
12. Інформаційний лист  м. Київ КМАПО

2014р.

Мазь та крем  «Протопік» в лікуванні атопічного дерматиту у дітей з 6 місяців Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
13. Журнал

«Здоровье ребенка» №2 (53) 2014 р. Донецький національний мед. університет ім. М.Горького

Булгакова В.А. ФГБУ «Научний центр здоров’я дітей» РАМН м.Москва Стаття «Противірусна терапія гострих респіраторних інфекцій у дітей»

Ізопринозину при лікуванні гострих  респіраторних вірусних інфекцій у дітей

 

Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
14 Журнал «Здоровье ребенка» № 5(56)2014р. Юрцева А.П.,

Фофанова О.В.Івано – Франківський мед. університет. Стаття «Ефективність застосування лаферобіону в дітей із рецидивуючим БОС, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання»

Лаферобіон у дітей з рецидивуючим бронхо обструктивним синдромом, які часто хворіють га ГРВІ Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
Психіатрична служба
1. Журнал Нейро-NEW №4 (43) 2014р. Триттико для лікування депресивних станів, генералізованих тривожних розладів. Доросла поліклініка  І-IV квартал Районний психіатр  
Ревматологічна служба
1. Журнал

«Неврологія» №3, 2015р.

Синметон – для лікування остеоартрозу. Доросла поліклініка  І-IV квартал Районний ревматолог  
2. Журнал

«Неврологія» №3, 2015р.

Протекон – в лікуванні дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта та суглобів. Доросла поліклініка  І-IV квартал Районний ревматолог  
Служба променевої діагностики 
1. Журнал «Променева діагностика та променева терапія» №1,2, 2015р. Методика дослідження при вторинних змінах травного каналу. Рентгено-логічне відділення  І-IV квартал Районний рентгенолог  
2 Журнал «Променева діагностика та променева терапія» №1,2, 2015р. Методика діагностики захворювань черевної порожнини з подвійним контрастуванням на комп’ютерному томографі. Рентгено-логічне відділення  І-IV квартал Районний рентгенолог  
3 Методичні рекомендації обласного рентгенолога, 2015р. Методика досліджень суглобів з контрастуванням. Рентгено-логічне відділення  І-IV квартал Районний рентгенолог  
Стоматологічна служба
1. Журнал

«Стоматолог інфо» від 11.2014р.

Антисептичні таблетки Лісобакт Стомато-логічна служба  І-IV квартал Районний стоматолог  
2. Міжнародний стоматологічний журнал №60, 2014р. стор. 175-180 Ополіскувач Лістерин. Стомато-логічна служба  І-IV квартал Районний стоматолог  
Травматологічна служба
1. Матеріал ХІІІ з’їзду ортопедів травматологів України, 2013р. Реабілітація хворих при ендопротезуванні кульшового суглобу Травма-тологічне  відділення  І-IV квартал Районний травматолог  
2. Матеріал ХІІІ з’їзду ортопедів травматологів України, 2013р. Блокуючий остеосинтез кісток кінцівок Травма-тологічне  відділення  І-IV квартал Районний травматолог  
Урологічна служба
1. Матеріал курсів підвищення кваліфікації лікарів урологів м. Харків, 2014р. Апарат інтра-тон в комплексі з екстракцією при лікуванні хворих з хронічним простатитом. Урологічне відділення І- IV квартал Районний уролог  
2. Матеріал курсів підвищення кваліфікації лікарів урологів м. Харків, 2014р. Тіотріозолін в лікуванні пієлонефриту. Урологічне відділення І- IV квартал Районний уролог  
Фізіотерапевтична служба
1. Матеріали курсів підвищення кваліфікації м Київ, 2014р. Інгаляції інгамісту  при захворюваннях ГРВІ та бронхолегеневої системи. Фізіотера-певтичне  відділення І- IV квартал Районний фізіотерапевт  
2. Журнал «Курортологія та фізіотерапія» №1, стор. 15, 2014р. Гірудотерапія при плечолопаточному периартриті. Фізіотера-певтичне  відділення І- IV квартал Районний фізіотерапевт  
Функціональна діагностика
1. Журнал «Кардіологія» №3, 2014р. Г.В. Гусаров Добове моні торування артеріального тиску та оцінка його результатів. Відділення функціональної діагностики І- IV квартал Лікар по функціо-нальній  діагностиці  
Фтизіатрична служба
1. Український науково-практичний журнал №3 (18) 2014р. с. 22 Г.В.Радиш «Туберкульоз, легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція» Геміфлоксацин та інші фторхінолони у режимах антимікобактеріальної терапії хворих на туберкульоз МРТБ». Туберку-льозне відділення І- IV квартал Районний фтизіатр  
Хірургічна служба
1. Журнал «Клінічна хірургія» №4, 2014р. Фамазол для профілактики гострого панкреатиту та стресових виразок після операції на органах гепатопанкретодуоденальної зони. Хірургічне відділення І- IV квартал Районний хірург  
2. Журнал «Клінічна хірургія» №6, 2015р. Інфулган після лапароскопічних операцій. Хірургічне відділення І- IV квартал Районний хірург  

 

Додаток №6                                                                          

 

ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІКАРІВ

№ п/п Прізвище,

ім’я,

по-батькові

Рік закінч. ВУЗу Посада, по якій планується підвищення кваліфікації Дата останньої атестації, отримання сертифіката Що планується на 2016 рік  
ПАЦ спец
по спец. по  орг.  
1. Жукова Валентина Мусіївна 1970 Лікар анестезіолог 16.12.2011 вища   2016 анестезіологія    
2. Зайцев Анатолій Васильович 2001 Лікар анестезіолог 16.09.2011

перша

  2016 анестезіологія    
3. Кузьменко Віктор Миколайович 2000 Лікар хірург 21.10.2011

перша

  2016

хірургія

   
4. Півень Олександр Олександрович 1991 Лікар хірург 25.05.2012 вища   2016

хірургія

   
5. Кравець Валерій  Валерійович 2004 Лікар хірург 27.04.2012 перша   2016

хірургія

   
6. Олінковський Сергій Дмитрович 1987 Лікар хірург 25.05.2012 перша   2016

хірургія

   
7. Дудяк Людмила Володимирівна 2005 Лікар хірург 13.07.2012 друга   2016

хірургія

   
8. Беспала Ольга Володимирівна 2000 Лікар загальної практики-сімейної медицини 28.12.2011

друга

  2016

ЗПСМ

   
9. Баранова Юлія Юріївна 2001 Лікар загальної практики-сімейної медицини 16.12.2011

перша

  2016

ЗПСМ

   
10. Гаврик Олена Анатоліївна 1991 Лікар терапевт 06.07.2012

друга

  2016

терапія

   
11. Мороз Леонід Павлович 1972 Лікар кардіолог 30.12.2011

вища

  2016 кардіологія    
12. Євсейчик Ніна Дмитрівна 1992 Лікар лаборант 09.12.2011

вища

  2016

Клінічна лабораторна діагностика

   
13. Кузьміна Валентина Миколаївна 1977 Лікар лаборант 09.12.2011 вища   2016

Клінічна лабораторна діагностика

   
14. Степаненко Андрій Миколайович 1998 Спеціаліст з фізичної реабілітації   2016 Стажування

Лікувальна фізкультура

 
15. Голобокова Валентина Вікторівна 1971 Завідувач фізіотерапевтичним відділенням 21.10.2011 вища   2016 фізіотерапія    
16. Федченко Микола Анатолійович 1982 Лікар фтизіатр 29.07.2011 вища   2016 фтизіатрія    
17. Тендерес Людмила Миколаївна 1975 Лікар педіатр дільничий 28.12.2011 вища   2016 педіатрія    
18. Ковальова Надія Петрівна 1994 Лікар педіатр 16.12.2011

вища

  2016 педіатрія    
19. Авер»янова Марина Юріївна 1993 Лікар педіатр дільничий 16.12.2011 вища   2016 педіатрія    
20. Зубова Любов Геннадіївна 2011 Лікар педіатр Сертифікат

01.07.2013

  2016 педіатрія    
21. Федченко Раїса Миколаївна 1984 Лікар педіатр 18.11.2011 вища   2016 педіатрія    
22. Харченко Наталія Леонідівна 1984 Лікар-педіатр-неонатолог 29.11.2011 вища   2016 неонатологія  
23. Гаврик Юрій Володимирович 1991 Лікар УЗД 28.12.2011

перша

  2016

ультразвукова діагностика

 
24. Ювченко Олексій Олександрович 2000 Лікар нарколог 29.07..2011 перша   2016 наркологія  
25. Пасько Вікторія Юріївна 2004 Лікар невропатолог 15.07.2011

друга

  2016 неврологія  
26. Постоленко Людмила Вікторівна 1978 Лікар бактеріолог 29.03.2012 вища   2016 бактеріологія    
27. Соботович Костянтин Олександрович 1978 Лікар невропатолог 11.05.2012 вища   2016 неврологія    
28. Пастушенко Ірина Володимирівна 2010 Лікар інфекціоніст Сертифікат

31.01.2012

  2016 інфекційні хвороби    
29. Охрімець Тамара Іванівна 1994 Лікар офтальмолог 19.08.2011 перша   2016 офтальмологія    
30. Головань Ігор Георгійович 1992 Лікар отоларинголог 20.07.2012 вища   2016 отоларин-гологія    
31. Муравйова Алла Михайлівна 1993 Лікар отоларинголог 11.05.2012 перша   2016 отоларин-гологія    
32. Згонник Валентина Миколаївна 1993 Лікар дерматовенеролог 24.02.2012 вища   2016

дермат-овенерологія

   
33. Павлова Раїса Євдокимівна 1980 Лікар дерматовенеролог 02.09.2011

перша

  2016

дермато-венерологія

   
34. Сидоренко Алевтина Вікторівна 1997 Лікар дерматовенеролог 24.02.2012

перша

  2016

дермато-венерологія

   
35. Штонда Юрія Миколаївна 2005 Біолог     2016 клінічна лабораторна діагностика  
36. Дарочкіна Світлана Олександрівна 2012 Бактеріолог     2016 бактеріологія  
37. Турейська Алла Павлівна 1983 Лікар стоматолог-терапевт 23.03.2012 перша   2016 терапевтична стоматологія    
38. Яблуновська Вікторія Юріївна 2008 Лікар-акушер-гінеколог Сертифікат 30.06.2011   2016 акушерство та гінекологія    
39. Савченко Інна Миколаївна 2009 Лікар-акушер-гінеколог Сертифікат

26.06.2012

  2016 акушерство та гінекологія    
40. Романовська Лариса Петрівна 1972 Лікар-акушер-гінеколог 15.07.2011 вища   2016 акушерство та гінекологія    
41. Калиновська Ганна Володимирівна 2006 Лікар – педіатр – неонатолог Сертифікат 27.06.2008   Стажування    
42. Завалій Надія Анатоліївна 1971 Лікар психіатр дитячій 17.06.2011

друга

  2016 дитяча психіатрія    
43. Федченко Любов Євгенівна 1983 Лікар фтизіатр дитячий 02.11.2012 вища   2016 дитяча фтизіатрія    
44. Бондар Юрій Михайлович 1990 Лікар дерматолог дитячий    

Стажування

   

 

 

Додаток №7

ПЛАН АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ

 


№ п/п
Прізвище, ім’я,

по-батькові

Рік зак.

інст.

Місце роботи, посада по якій планується атестація Стаж з фаху атест Рік, місяць попередньої атестації, категорія Проходження ПАЦ (рік, міс., реком. кат)  

Плануємий вид атестації

 

первин. атест. переатест.
1. Жукова Валентина Мусіївна 1970 Лікар анестезіолог 45 16.12.2011 вища 2016 анестезіологія    
2. Зайцев Анатолій Васильович 2001 Лікар анестезіолог 15 16.09.2011

перша

2016 анестезіологія    
3. Кузьменко Віктор Миколайович 2000 Лікар хірург 15 21.10.2011

перша

2016

хірургія

   
4. Беспала Ольга Володимирівна 2000 Лікар загальної практики-сімейної медицини 13 28.12.2011

друга

2016

ЗПСМ

   
5. Баранова Юлія Юріївна 2001 Лікар загальної практики-сімейної медицини 9 16.12.2011

перша

2016

ЗПСМ

   
6. Мороз Леонід Павлович 1972 Лікар кардіолог 41 30.12.2011

вища

2016 кардіологія    
7. Сахно Валентина Іванівна 1988 Лікар –лаборант 27 25.03.2011 перша 2015 клінічна лабораторна діагностика    
8. Євсейчик Ніна Дмитрівна 1992 Лікар лаборант 24 09.12.2011

вища

2016

Клінічна лабораторна діагностика

   
9. Кузьміна Валентина Миколаївна 1977 Лікар лаборант 39 09.12.2011 вища 2016

Клінічна лабораторна діагностика

   
10. Голобокова Валентина Вікторівна 1971 Завідувач фізіотерапевтичним відділенням 37 21.10.2011 вища 2016 фізіотерапія    
11. Федченко Микола Анатолійович 1982 Лікар фтизіатр 33 29.07.2011 вища 2016 фтизіатрія    
12. Тендерес Людмила Миколаївна 1975 Лікар педіатр дільничий 41 28.12.2011 вища 2016 педіатрія    
13. Ковальова Надія Петрівна 1994 Лікар педіатр 21 16.12.2011

вища

2016 педіатрія    
14. Авер’янова Марина Юріївна 1993 Лікар педіатр дільничий 22 16.12.2011

вища

2016 педіатрія    
15. Харченко Наталія Леонідівна 1984 Лікар-педіатр-неонатолог 30 29.11.2011

вища

2016 неонатологія    
16. Гаврик Юрій Володимирович 1964 Лікар УЗД 22 28.12.2011

перша

 

2016

ультразвукова діагностика

   
17. Ювченко Олексій Олександрович 2000 Лікар нарколог 15 29.07..2011

перша

2016 наркологія    
18. Пасько Вікторія Юріївна 2004 Лікар невропатолог 10 15.07.2011

друга

2016 неврологія    
19. Охрімець Тамара Іванівна 1994 Лікар офтальмолог 19 19.08.2011

перша

2016 офтальмологія    
20. Павлова Раїса Євдокимівна 1980 Лікар дерматовенеролог 27 02.09.2011

перша

2016 дерматовенерологія    
21. Сутуліна Людмила Іванівна 1985 Лікар стоматолог-терапевт 30 19.08.2011 вища 2015 терапевтична стоматологія    
22. Павлоградська Тетяна Олексіївна 2003 Лікар стоматолог-терапевт 12 Подовжена по 04.11.2016 друга 2015 терапевтична стоматологія    
23. Федченко Раїса Миколаївна 1984 Лікар педіатр 32 18.11.2011 вища 2016

педіатрія

   
24. Бачал Віктор Іванович 1996 Лікар ортопед травматолог 20 04.07.2011

вища

2016 ортопедія та травматологія    
25. Завалій Надія Анатоліївна 1971 Лікар психіатр дитячій 10 17.06.2011

друга

2016 дитяча психіатрія    
26. Гараєв Андрій Сергійович 2004 Лікар-стоматолог-терапевт 10 11.02.2011 друга 2015 терапевтична стоматологія    

 

 

Додаток №8

 

ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ  З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ        

№ п/п Найменування циклів Кількість слухачів П.І.П.

Місце роботи, посада

Рік проходження останніх курсів

 

Форма навчання

(удоскона

лення, спеціалізація)

Квар

тал

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Організація охорони здоров’я (старші медичні сестри лікувально-профілактичних установ) 3 Олійник Лариса Володимирівна Інфекційне відділення, сестра медична старша 2011 удосконалення І
Романчук Діана Сергіївна Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, сестра медична старша 2011 удосконалення І
Мороз Яна Володимирівна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична старша відділення ЗП-СМ 2011 удосконалення І-ІV
2 Організація охорони здоров’я (фельдшери, медсестри шкіл, інтернатів, училищ, ПТУ ) 2 Павлюченко Тетяна Зиновіївна Дитяча поліклініка, сестра медична шкільна 2011 удосконалення І-ІV
Антоник Тетяна Василівна Дитяча поліклініка, сестра медична шкільна удосконалення І-ІІ
3 Диспетчери відділень (пунктів) невідкладної допомоги 1 Дмитренко Олександр Миколайович Пункт невідкладної допомоги, фельдшер-диспетчер спеціалізація І
4 Фельдшери невідкладних станів 1 Заровний Олександр Миколайович Пункт невідкладної допомоги, фельдшер спеціалізація І
5 Педіатрія

(медсестри дитячих відділень)

5 Ганцева Катерина Олександрівна Дитяче відділення, сестра медична спеціалізація І-ІІ
Сайко Валентина Василівна Дитяче відділення, сестра медична 2009 спеціалізація І-ІІ
Глушко Наталія Миколаївна Дитяче відділення, сестра медична 2011 удосконалення ІІІ-ІV
Головань Анжела В’ячеславівна Дитяче відділення, сестра медична 2011 удосконалення І-ІІ
Грицай Людмила Миколаївна Дитяче відділення, сестра медична 2011 удосконалення ІІІ-ІV
6 Педіатрія

(медсестри палат новонароджених дітей)

5 Бабіч Людмила Іванівна Пологове відділення,сестра медична палат новонароджених дітей 2011 удосконалення І
Могиліна Алла Петрівна Пологове відділення,сестра медична палат новонароджених дітей 2011 удосконалення І
Ніколаєва Галина Петрівна Пологове відділення,сестра медична палат новонароджених дітей 2011 удосконалення І
Кондрух Ірина Володимирівна Пологове відділення,сестра медична палат новонароджених дітей 2011 удосконалення І-ІV
Демидко Валентина Володимирівна Пологове відділення,сестра медична палат новонароджених дітей 2008 спеціалізація ІІІ-ІV
7 Хірургія (операційні та старші операційні медсестри) 5 Латіна Ольга Анатоліївна Хірургічне відділення, операційний блок, сестра медична операційна 2011 удосконалення

 

ІV
Федченко Лариса Євгенівна Хірургічне відділення, операційний блок, сестра медична операційна 2011 удосконалення

 

І
Онікієнко Юлія Леонтіївна Хірургічне відділення, операційний блок, сестра медична операційна 2011 удосконалення

 

І
Яременко Юлія Григорівна Гінекологічне відділення, операційна сестра медична 2011 удосконалення І
Шуляк Ольга Іванівна Пологове відділення сестра медична операційна 2009 спеціалізація ІІІ-ІV
8 Хірургія (медсестри хірургічних відділень і кабінетів) 5 Міцай Світлана Василівна Приймальне відділення хірургічного корпусу, сестра медична 2011 удосконалення ІV
Куценко Ірина Валеріївна Приймальне відділення хірургічного корпусу, сестра медична 2011 удосконалення ІІ
Пилипенко Віта Валентинівна Хірургічне відділення, сестра медична 2011 удосконалення І
Андрієвська Тетяна Іванівна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична хірургічного кабінету 2011 удосконалення І-ІV
Бесідовська Людмила Анатоліївна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична хірургічного кабінету 2011 удосконалення І-ІV
9 Дерматовенерологія

(медсестри дерматовенерологічних відділень і кабінетів)

1 Погоріла Вікторія Валеріївна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична шкірновенерологічного кабінету 2011 удосконалення І-ІV
10 Лікувальний масаж (медсестри по масажу) 3 Спаська Наталія Олексіївна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична з масажу 2011 удосконалення І
Чумак Наталія Вікторівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична з масажу 2011 удосконалення І
Шкуліпа Ольга Юріївна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична з масажу 2011 удосконалення ІІІ
11 Лікувальна фізкультура (інструктори, медсестри по ЛФК) 2 Біндрім Вікторія В’ячеславівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична з лікувальної фізкультури 2011 удосконалення І
Шаповал Віра Анатоліївна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична з лікувальної фізкультури 2011 удосконалення І
12 Фізіотерапія (медсестри фізіотерапевтичних відділень і кабінетів) 7 Алексєєва Наталія Петрівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2011 удосконалення ІІІ
Толок Олена Іванівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2011 удосконалення І
Коломєць Людмила Михайлівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2011 удосконалення ІІІ
Філь Людмила Віталіївна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2011 удосконалення ІІІ
Якименко Людмила Іванівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2011 удосконалення ІІІ
Наталич Оксана Анатоліївна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2011 удосконалення ІІІ
Клевцова Валентина Миколаївна Туберкульозне відділення, сестра медична фізіотерапевтичного кабінету 2011 удосконалення І- ІV
13 Акушерство (акушерки пологових будинків і відділень 2 Ганжара Наталія Михайлівна Пологове відділення, акушерка 2011 удосконалення І
Демочко Зоя Володимирівна Пологове відділення, акушерка 2011 удосконалення ІІІ-ІV
14 Анестезіологія та реанімація (медсестри анестезисти відділень) 4 Притика Наталія Валентинівна Відділення АІТ, сестра медична анестезистка 2011 удосконалення І
Коротя Тетяна Анатоліївна Відділення АІТ, сестра медична анестезистка 2011 удосконалення ІІІ-ІV
Іваха Лариса Федорівна Відділення АІТ, сестра медична анестезистка 2011 удосконалення І
Черевко Наталія Олександрівна Відділення АІТ, сестра медична ПІТ 2011 удосконалення ІІ-ІІІ
15 Терапія (медсестри терапевтичних відділень і кабінетів) 6 Сур Тетяна Миколаївна Приймальне відділення, сестра медична 2011 удосконалення І
Згонник Галина Петрівна Терапевтичне відділення, сестра медична 2011 удосконалення І
Федорцова Олена Вікторівна Терапевтичне відділення, сестра медична 2007 удосконалення І
Нечипоренко Лариса Дмитрівна Терапевтичне відділення, сестра медична 2011 удосконалення ІІ
Дробілка Неля Вікторівна Терапевтичне відділення, сестра медична 2011 удосконалення І
Кирієнко Віталій Михайлович Терапевтичне відділення, сестра медична удосконалення ІІІ
6 Фтизіатрія (медсестри протитуберкульозних диспансерів, лікарень) 1 Жидік Наталія В’ячеславівна Протитуберкульозне диспансерне відділення, сестра медична 2011 удосконалення І-ІІ
17 Клінічна діагностика (лаборанти (фельдшери-лаборанти) клінічних лабораторій 9 Богдан Олена Володимирівна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 2011 удосконалення І-ІV
Боярчук Ольга Анатоліївна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 2011 удосконалення І-ІV
Белоножко Яна В’ячеславівна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 2011 удосконалення І-ІV
Попова Ірина Веніамінівна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 2011 удосконалення І-ІV
Кармалига Наталія Олександрівна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 2011 удосконалення І-ІV
Тимошенко Наталія Іванівна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 2011 удосконалення І-ІV
Бабич Юлія Миколаївна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант спеціалізація І-ІV
Романенко Вікторія Георгіївна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант спеціалізація І-ІV
Ковальова Катерина Олександрівна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант спеціалізація І-ІV
18 Стоматологія (медсестри стоматологічних кабінетів) 4 Петровська Олена Олексіївна Стоматологічна поліклініка, сестра медична 2009 спеціалізація І-ІV
Неминуща Ганна Василівна Стоматологічна поліклініка, сестра медична 2012

атетсація до 01.06.2012

удосконалення І-ІV
Кирій Оксана Миколаївна Стоматологічна поліклініка, сестра медична 2011 удосконалення І-ІV
Андрушко Тетяна Петрівна Стоматологічна поліклініка, сестра медична спеціалізація І-ІV
19 Ортопедична стоматологія (зубні техніки) 2 Онипа Тетяна Миколаївна Стоматологічна поліклініка, зубний технік 2011 удосконалення І-ІІ
Федорок Ніна Іванівна Стоматологічна поліклініка, зубний технік 2011 удосконалення  
20 Бактеріологія (лаборанти (фельдшери-лаборанти) баклабораторій) 2 Тукман Валентина Іванівна Бактеріологічний відділ КДЛ, лаборант 2011 удосконалення І-ІV
Єфременко Алла Миколаївна Бактеріологічний відділ КДЛ, лаборант спеціалізація І-ІV
21 Амбулаторно-поліклінічна справа

(медсестри терапевтичних дільниць і відділень профілактики)

2 Сагателян Тетяна Анатоліївна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична 2011 удосконалення ІІІ-ІV
Філонова Наталія Василівна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична 2011 удосконалення ІІІ-ІV
22 Психотерапія (медсестри психотерапевтичних кабінетів) 1 Тищенко Тетяна Борисівна Дитяча поліклініка , сестра медична психіатричного кабінету 2011 удосконалення І-ІV
23 Педіатрія

(медсестри педіатричних дільниць, кабінетів здорової дитини, кабінетів профщеплень)

3

 

Матушкіна Тетяна Миколаївна Дитяча поліклініка, сестра медична кабінету здорової дитини 2011 удосконалення І-ІV
Федченко Тетяна Олексіївна Дитяча поліклініка, сестра медична кабінету щеплень 2011 удосконалення І-ІV
Струк Світлана Вікторівна Дитяча поліклініка, сестра медична 2011 удосконалення І-ІV
24 Сімейна медицина (медичні сестри загальної практики-сімейної медицини) 7 Федченко Людмила Миколаївна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична ЗП-СМ 2011 спеціалізація І-ІV
Павлюк Ольга Олександрівна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична ЗП-СМ спеціалізація І-ІV
Федько Наталія Василівна Дитяча поліклініка, сестра медична 2011 удосконалення І-ІV
Гаджиєва Оксана Магомедівна Дитяча поліклініка, сестра медична 2011 удосконалення І-ІV
Клименко Світлана Іванівна Дитяча поліклініка, сестра медична 2011 удосконалення І-ІV
Гризун Людмила Анатоліївна Дитяча поліклініка, сестра медична 2011 удосконалення І-ІV
Дуброва Лариса Аркадіївна Дитяча поліклініка, сестра медична 2011 удосконалення І-ІV
25 Рентгенологія (рентген лаборанти відділень та кабінетів) 1 Зайченко Євген Олексійович Відділення променевої діагностики, рентгенлаборант спеціалізація І
26 Ендокринологія  (медсестри ендокринологічних відділень і кабінетів) 1 Рожкова Світлана Миколаївна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична ендокринологічного кабінету 2011 удосконалення І-ІV
27 Травматологія та ортопедія (медсестри травматологічних-ортопедичних відділень) 4 Руденко Олена Валентинівна Травматологічне відділення, сестра медична 2011 удосконалення І
Новікова Ганна Володимирівна Травматологічне відділення, сестра медична 2011 удосконалення І
Панченко Тетяна Степанівна Травматологічне відділення, сестра медична 2011 удосконалення І
Стеценко Людмила Миколаївна Дитяча поліклініка, сестра медична ортопедичного кабінету 2011 удосконалення І
28 Офтальмологія (медсестри очних відділень і кабінетів) 1 Никитенко Діана Анатоліївна Офтальмологічне відділення, сестра медична спеціалізація ІІ
29 Інфекційні хвороби (медсестри інфекційних відділень і кабінетів) 4 Пекарська Ольга Іванівна Інфекційне відділення, сестра медична 2011 удосконалення ІV
Ткаченко Наталія Олександрівна Інфекційне відділення, сестра медична спеціалізація І
Мисник Аліна Станіславівна Дитяча поліклініка, сестра медична кабінету інфекційних захворювань спеціалізація І-ІІ
Маняк Валентина Олександрівна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична інфекційного кабінету 2011 удосконалення І-ІІ
30 Наркологія (медсестри наркологічної служби) 3 Бойко Олена Володимирівна Наркологічний диспансер, сестра медична 2011 спеціалізація І
Ювченко Надія Степанівна Наркологічне відділення,сестра медична 2011 удосконалення І-ІV
Груша Євгенія Анатоліївна Наркологічне відділення,сестра медична 2011 спеціалізація І-ІV
31 Неврологія (медсестри неврологічних відділень і кабінетів) 2 Янковська Тетяна Миколаївна Неврологічне відділення, сестра медична 2011 удосконалення І
Покровенко Світлана Анатоліївна Дитяча поліклініка, сестра медична неврологічного кабінету 2011 удосконалення І-ІV
32 Онкологія

(медсестри онкологічних відділень і кабінетів)

2 Сакун Ірина Євгенівна Онкологічне відділення, сестра медична 2011 удосконалення І-ІV
Кліменко Оксана Миколаївна Онкологічне відділення, сестра медична 2011 удосконалення І-ІV
33 Трансфузіологія

(гемодіаліз)

1 Подобрій Тетяна Іванівна Відділення гемодіалізу, сестра медична спеціалізація І-ІV
34 Кардіологія та інтенсивна терапія 3 Оленич Вікторія Зієдонісівна Кардіологічне відділення, сестра медична 2011 удосконалення І
Заяць Олена Олександрівна Кардіологічне відділення, сестра медична 2011 удосконалення ІІ
Москалець Яна Володимирівна Кардіологічне відділення, сестра медична Спеціалізація ІІІ
35 Медичні сестри стерилізаційних відділень 1 Нечаєва Оксана Валеріївна ЦСВ, сестра медична 2011 удосконалення І

 

Всього медичних спеціалістів – 579

Заплановано на 2016р. – 106

% запланованих на 2016р.  –  18,3%

 

Додаток №9

ПЛАН АТЕСТАЦІЇ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

Всього працюючих на посадах молодших спеціалістів з медичною освітою осіб  на 2016р.– 579 осіб,                заплановано – 12,7%

№ п/п Прізвище, ім’я,

по-батькові

Рік закінчення

учбового закладу

Місце роботи,

посада

Стаж з фаху атестуємого Рік, місяць попередньої атестації, категорія Проход-ження остан. курсів

(рік)

Планує мий вид атестації
первин. атест переатестація ат.н/ визн. знань і проф. навичок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Пархоменко Юлія Олександрівна 2007 Онкологічне відділення, сестра медична ендоскопічна 8 2015 2016    
2. Карась Оксана Олексіївна 1988 Онкологічне відділення, сестра медична 28 01.09.2011 2013   2016  
3. Сакун Ірина Євгенівна 1992 Онкологічне відділення, сестра медична процедурна 24 01.09.2011 2016   2016  
4. Бондарчук Юлія Володимирівна 1994 Дерматовенерологічне відділення, сестра медична 19 04.04.2011 2015   2016  
5. Мотор Неля Юріївна 1991 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 25 04.04.2011 2014   2016  
6. Солошенко Галина Дмитрівна 1982 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 34 04.04.2011 2014   2016  
7. Пономаренко Алла Іванівна 1995 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 21 10.06.2011 2014   2016  
8. Подобрій Тетяна Іванівна 1997 Відділення гемодіалізу, сестра медична 25 2013 2016    
9. Дробілко Неля Вікторівна 1993 Приймальне відділення, сестра медична 7 02.09.2011 2016   2016  
10. Бондаренко Інна Володимирівна 1978 Операційний блок хірургічного відділення, сестра медична операційна 37 04.04.2011р. 2015   2016  
11. Онікієнко Юлія Леонідівна 2006 Операційний блок хірургічного відділення, сестра медична операційна 10 12.2011р. 2016   2016  
12. Сур Тетяна Миколаївна 1987 Терапевтичне відділення, сестра медична палатна 28 04.04.2011 2016   2016  
13. Згонник Галина Петрівна 1982 Терапевтичне відділення, сестра медична палатна 33 04.04.2011 2016   2016  
14. Федорцова Олена Вікторівна 2004 Терапевтичне відділення, сестра медична палатна 11 Дійсна до 10.04.2016 2016   2016  
15. Нечипоренко Ірина Миколаївна 2001 Кабінет функціональної діагностики (стаціонару), сестра медична 14 2016 2016    
16. Петрушенко Олена Олександрівна 1995 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, сестра медична анестезист 10 10.06.2011 2015   2016  
17. Вакуленко Ірина Юріївна 2005 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, сестра медична анестезист 7 Подовжено до 27.01.2016 2015   2016 І кв.
18. Триус Олеся Валентинівна 2002 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, сестра медична палати інтенсивної терапії 10 05.12.2011 2015   2016  
19. Сосой Катерина Іванівна 2011 Хірургічне відділення, сестра медична палатна 5 2015 2016   IV кв.
20. Сахнюк Оксана Миколаївна 1994 Хірургічне відділення, сестра медична палати по обслуговуванню гнійних ліжок 21 Дійсна до 17.06.2016 2015   2016  
21. Петруша Наталія Олександрівна 1985 Травматологічне відділення, сестра медична палатна 30 01.04.2011 2014   2016  
22. Первак Тетяна Миколаївна 1995 Травматологічне відділення, сестра медична палатна 20 01.04.2011 2015   2016  
23. Панченко Тетяна Степанівна 1991 Травматологічне відділення, сестра медична палатна 24 01.04.2011 2016   2016  
24. Матвієнко Яна Анатоліївна 2005 Отоларингологічне відділення, сестра медична палатна 10 02.09.2011 2012   2016  
25. Хоменко Альона Миколаївна 1992 Наркологічне відділення, сестра медична дільнична 15 10.06.2011 2015   2016  
26. Коваленко Катерина Вікторівна 2007 Наркологічне відділення, сестра медична дільнична 6 2014 2016    
27. Гриценко Оксана Анатоліївна 1993 Стоматологічна поліклініка, сестра медична 15 04.04.2011 2015   2016  
28. Тимошенко Наталія Григорівна 1993 Стоматологічна поліклініка, сестра медична 22 04.04.2011 2015   2016  
29. Зима Світлана Леонідівна 1977 Інфекційне відділення, сестра медична палатна дитяча 35 10.06.2011 2015   2016  
30. Лукьяненко Рита Миколаївна 1986 Інфекційне відділення, сестра медична коксованих палат 29 10.06.2011 2014   2016  
31. Логвинова Марина Іванівна 1995 Патологоанатомічне відділення, фельдшер 16 02.12.2011 2015   2016  
32. Білопольська Алла Олександрівна   Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична з масажу 10 02.09.2011 2012   2016  
33. Демченко Алла Сергіївна 1992 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 23 10.06.2011 2013   2016  
34. Бейгул Наталія Олексіївна 1999 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 15 10.06.2011 2013   2016  
35. Коломієць Людмила Миколаївна 1991 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 23 02.09.2011 2016   2016  
36. Калантаєнко Лілія Миколаївна 1996 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична ЛФК 16 10.06.2011 2015   2016  
37. Тищенко Світлана Петрівна 1994 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична кабінету парафіно-озокерито лікування 20 10.06.2011 2012   2016  
38. Хаярова Наталія Борисівна 1994 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична ЛФК 21 10.06.2011 2015   2016  
39. Зубченко Олена Борисівна 1999 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 15 31.10.2008 Подовжено

27.11.2016

2015   2016  
40. Білан Ольга Володимирівна 1996 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 5 2015 2016    
41. Ніщенко Ольга Сергіївна 2011 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична кабінету парафіно-озокерито лікування 14 31.10.2007 Подовжено

27.07.2016

2015   2016  
42. Гребенюк Катерина Миколаївна 2006 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична з масажу 9 2015 2016    
43. Кононенко Ніна Іванівна 1981 Наркологічне відділення, сестра медична палатна 34 10.06.2011 2015   2016  
44. Висоцька Тетяна Миколаївна 2003 Наркологічне відділення, сестра медична палатна 12 02.12.2011 2014   2016  
45. Грищенко Наталія Леонідівна 1998 Неврологічне відділення, сестра медична 18 04.04.2011 2014   2016  
46. Маняк Валентина Олександрівна 1988 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична інфекційного кабінету 27 02.09.2011  2016

 

  2016  
47. Олексієнко Людмила Олександрівна 1989 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична дільнична без оплати за дільницю 26 02.09.2011 2015   2016  
48. Симоненко Наталія Олександрівна  2005 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична дермато-венерологічного кабінету 10 2013 2016    
49. Ямкова Олена Володимирівна 1989 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична ортопедичного кабінету 26 02.09.2011 2015   2016  
50. Маринченко Альона Віталіївна 2005 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична дільнича 10 02.09.2011 2015   2016  
51. Сухонос Тамара Іванівна 1984 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична шкір-вен кабінету 31 10.06.2011 2015   2016  
52. Шевельова Валентина Петрівна 1990 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, 0,5 сестра медична ревматолога, 0,5 сестра медична терапевта села 25 07.09.2011 2015   2016  
53. Шевченко Ірина Миколаївна 1997 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична хірургічного кабінету 18 2015 2016    
54. Яременко Світлана Миколаївна 2008 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична долі карського прийому 7 2013 2016    
55. Степна Олена Миколаївна 1987 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, 0,75 сеста медична долікарняного кабінету , 0,25 дільнича без оплати за дільницю 28 2015 2016    
56. Баранець Оксана Олександрівна 1996 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, 0,5 сестра медична кабінету „Довіра” 19 24.03.11 2015   2016  
57. Федченко Людмила Миколаївна 2010 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична ЗП-СМ 5   2016 2016    
58. Саткєєва  Людмила Василівна 1996 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична ЗП-СМ 19 Подовжена до 07.07.2016 2014   2016  
59. Рева Тетяна Анатоліївна 2006 Гінекологічне відділення, сестра медична палатна 11 12.11.2011 2014   2016  
60. Тельпух Маргарита Євгенівна 2011 Гінекологічне відділення, сестра медична операційна 5 2013   2016 IV кв.
61. Сербіна Світлана Миколаївна 1995 Пологове відділення, акушерка 20 10.06.2011 2014   2016  
62. Ганжара Наталія Михайлівна 1990 Пологове відділення, акушерка 20 10.06.2011 2016   2016  
63. Ніколаєва Галина Петрівна 1986 Пологове відділення, сестра медична палати новонароджених 20 10.06.2011 2016   2016  
64. Могиліна Алла Петрівна 1985 Пологове відділення, сестра медична палати новонароджених 30 10.06.2011 2016   2016  
65. Бабіч Людмила Іванівна 1994 Пологове відділення, сестра медична палати новонароджених 10 02.09.2011 2016   2016  
66. Городня Світлана Вікторівна 1993 Дитяча поліклініка, сестра медична по виписці листків непрацездатності 23 2016 2016    
67. Опалейко Олена Василівна 1993 Дитяча поліклініка, сестра медична кабінету  щеплень 23 03.06.2011 2015   2016  
68. Нестерчук Тетяна Володимирівна 1993 Дитяча поліклініка, сестра медична кабінету  щеплень 20 01.04.2011 2015   2016  
69. Наконечна Інна Григорівна 1996 Дитяча поліклініка, сестра медична дільнична 16 01.04.2011 2012   2016  
70. Костюк Алла Анатоліївна 1992 Кардіологічна відділення, сестра медична 23 04.04.2011 2012   2016  
71. Оленич Вікторія Зієдонісієвна 1987 Кардіологічна відділення, сестра медична 28 10.06.2011 2016   2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №10

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З ЗАВІДУВАЧАМИ  АЗП-СМ, СЛА, ФАП ТА ФП

 

№ п/п Тематика Термін проведен. Доповідач Відпо-

відальний

Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Повторне ознайомлення з директивними документами щодо медичного забезпечення ветеранів війни: накази УОЗ від 27.03.2006р. №313, від 13.03.2003р. №253. Січень Лікар-організатор по вВВв Лікар-організатор по вВВв  
2. Аналіз роботи лабораторної служби первинної ланки у відповідності до Стандартів надання медичної допомоги хворим за 2015р. Січень Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією  
3. Аналіз показників роботи по медичному обслуговуванню чорнобильського контингенту жителів села за 2015р. Січень Лікар-організатор по ЧАЕС Лікар-організатор по ЧАЕС  
4. Електрокардіографічні критерії гострого коронарного синдрому. Січень Лікар функціональної діагностики Лікар функціональної діагностики  
5. Надання стоматологічної допомоги сільському населенню. Зубопротезна допомога. Лютий Районний стоматолог Районний стоматолог  
6. Серологічна діагностика сифілісу: сучасні підходи. Лютий Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією  
7. Надання невідкладної допомоги при травмах ОРА. Лютий Районний травматолог Районний травматолог  
8. Аналіз стану медикаментозного забезпечення ветеранів війни ЛПЗ району. Лютий

Липень

Лікар-організатор ВВв Лікар-організатор ВВв  
9. Класифікація серцево-судинних хвороб згідно МКХ-10, стандарти лікування. Березень Лікар-кардіолог Лікар-кардіолог  
10. Пневмонія – діагностика, клініка, лікування. Березень Районний пульмонолог Районний пульмонолог  
11. Надання невідкладної допомога при травмах та опіках ока Березень Районний офтальмолог Районний офтальмолог  
12. Надання невідкладної допомоги при гострих станах в наркології. Березень Районний нарколог Районний нарколог  
13. Онкоцитологічна діагностика: преаналітичний етап. Квітень Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією  
14. Порядок направлення пацієнтів на рентгендослідження, правильність оформлення направлень. Квітень Районний рентгенолог Районний рентгенолог  
15. Сучасні методи лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю. Квітень Районний нефролог Районний нефролог  
16. ЕКГ- зміни при порушеннях ритму. Квітень Лікар функціональної діагностики Лікар функціональної діагностики  
17. Надання допомоги хворим при психомоторному збудженні та здійснення невідкладної госпіталізації хворих в психіатричну лікарню з метою попередження суспільно-небезпечних дій з боку останніх згідно наказу МОЗ України від 13.12.2000р. №346/877 «Про заходи, щодо запобігання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади». Травень Районний психіатр Районний психіатр  
18. Гіпертонічна хвороба та її ускладнення, діагностика, лікування. Травень Лікар-кардіолог Лікар-кардіолог  
19. Профілактика та надання невідкладної допомоги хворим з гострим порушенням мозкового кровообігу. Травень Районний невропатолог Районний невропатолог  
20. Сучасні рекомендації по лікувальному харчуванню. Травень Лікар-дієтолог Лікар-дієтолог  
21. Виїзди лікарів-стоматологів в сільські дільниці для надання стоматологічної допомоги жителям сільської місцевості. Травень Районний стоматолог Районний стоматолог  
22. Діагностика, обстеження, лікування та профілактика цукрового діабету ІІ типу. Червень Районний ендокринолог Районний ендокринолог  
23. Короста – клініка, діагностика, лікування. Червень Районний дерматолог Районний дерматолог  
24. Нові фізметоди в лікуванні диспансерних хворих. Червень Районний фізіотерапевт Районний фізіотерапевт  
25. Бронхіальна астма – клініка, діагностика та сучасні підходи до лікування. Червень Районний пульмонолог Районний пульмонолог  
26. Гострий коронарний синдром, клініка, діагностика, лікування. Липень Лікар-кардіолог Лікар-кардіолог  
27. Рідкісні захворювання шлунку та ЦДК. Гастроезофагальна рефлексна хвороба. Липень Районний гастроентеролог Районний гастроентеролог  
28. Використання медикаментозних проб хворим з хронічними обструктивними захворюваннями легень. Липень Лікар функціональної діагностики Лікар функціональної діагностики  
29. Перша допомога при кровотечах. Техніка проведення передньої тампонади носа. Липень Районний ЛОР Районний ЛОР  
30. Правила ведення звітно-облікової документації медичними працівниками амбулаторій, ФАП та ФП. Серпень Статистики медичні інформаційно-аналітичного відділу ЦРЛ Статистики медичні інформаційно-аналітичного відділу ЦРЛ  
31. Клініка, діагностика, лікування алкоголізму і наркоманії. Диспансерний нагляд згідно наказу №740. Серпень Районний нарколог Районний нарколог  
32. Раннє виявлення онкологічних захворювань у сільського населення. Про результати розбору занедбаних випадків у онкологічних хворих. Серпень Районний онколог Районний онколог  
33. Отруєння грибами. Вересень Районний гастроентеролог Районний гастроентеролог  
34. Сифіліс – клініка, діагностика, профілактика. Вересень Районний дерматовенеролог Районний дерматовенеролог  
35. Лабораторна діагностика туберкульозу. Вересень Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією  
36. Про стан роботи по профілактиці правця  в ЛПЗ району згідно наказу МОЗ України від 05.08.1999р. №198. Вересень Районний хірург Районний хірург  
37. Виявлення і профілактична робота з підлітками по наркологічних проблемах. Жовтень Районний нарколог Районний нарколог  
38. Аритмії – класифікація лікування. Жовтень Районний кардіолог Районний кардіолог  
39. Огляд, санація, протезування декретованої групи населення. Оперативний контроль та допомога по організації заходів. Листопад Районний стоматолог Районний стоматолог  
40. Інформація по наказу «Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ в епідсезон 2016-2017р.р.» Листопад Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст  
41. Надання медичної допомоги на догоспітальному етапі хворим з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини. Залік. Листопад Районний хірург Районний хірург  
42. Ефективність роботи лабораторної служби села. Грудень Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією  
43. Нове в лікуванні хворих із серцевою недостатністю. Грудень Лікар кардіолог Лікар кардіолог  
44. Перша допомога при нирковій коліці. Грудень Районний уролог Районний уролог  
45. Про результати виїзної планово-консультативної допомоги сільським мешканцям та організаційно-методичної медичним працівникам села, наданої лікарями ЦРЛ при виїздах для огляду диспансерних хворих. Щомісячно Завідувачі СЛА, АЗП-СМ, ФАП та ФП Завідувачі СЛА, АЗП-СМ, ФАП та ФП  
46. Експрес-аналіз основних показників роботи ЛПЗ села. Щомісячно Районні фахівці Районні фахівці  
47. Про стан роботи по боротьбі з туберкульозом, своєчасним ФЛГ обстеженням та імунізації  населення проти туберкульозу. Щомісячно Районний фтизіатр Районний фтизіатр  
48. Виконання наказу МОЗ України від 27.08.2010р. №728 «Про диспансеризацію населення». Щоквар-тально Районний терапевт Районний терапевт  
49. Результати експертних оцінок стану ЕТН на сільських дільницях. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності  
50. Результати експертних оцінок стану ЕТН на сільських дільницях. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності  
51. Прийняття заліків у медичних працівників району:

–          по санітарно-протиепідемічному режиму

–          по карантинних інфекціях

–          по клініці, діагностиці, профілактиці ВІЛ-інфекції/СНІДу

–           з питань діагностики хворих з гострими хірургічними захворюваннями

–          по МКХ-10 та наказу МОЗ України від 08.08.2006р. №545 «Про впровадження медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті»

–          діючі інструктивні матеріали з ЕТН, правила направлення хворих на МСЕК

 

 

Березень

 

 

 

Листопад

 

 

 

Лютий

Жовтень

 

 

Лютий

Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ, районний хірург

 

 

Районний інфекціоніст

 

 

Районні терапевт, кардіолог, завідуюча відділенням ЗП-СМ

Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності

Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ, районний хірург

 

 

Районний інфекціоніст

 

 

Районні терапевт, кардіолог, завідуюча відділенням ЗП-СМ

Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності

 

 

Погоджено

Головний лікар Центру первинної

медико-санітарної допомоги

Конотопського району                                                                      __________А.В.Маняк

Додаток №11

 

ПЛАН

ЗАНЯТЬ З МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ

З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ СЛА, АЗП-СМ, ФАП ТА ФП

 

№ п/п Тематика Термін проведен-ня Доповідачі Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби за 2015 рік та задачі на 2016 рік. Січень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
2. Про негативні показники роботи по ЛПЗ села за 2015 рік. Січень Акушерки, фельдшери ФАП, ФП Завідувачі ЛПЗ села  
3. Виконання наказу УОЗ від 20.03.2008р. №149 «Про затвердження протоколів нагляду за здоровою дитиною віком до 3-х років». Січень

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
4. Виконання наказу МОЗ України від 15.07.2011р. №417 „Про вдосконалення акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”. Січень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог  
5. Суспільно-ділова атестація медичних працівників обслуговуючих дитяче населення. Лютий Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, лікар епідеміолог, лікар АІТ, дитячий фтизіатр Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, лікар епідеміолог, лікар АІТ, дитячий фтизіатр  
5.1. Синдром раптової смерті немовлят
5.2. Виконання наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №551 „Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні”. Залік.
5.3. Надання медичної допомоги дітям з невідкладними станами.
6. Експертна оцінка по перевірці ф.063, ф.112 дітей з медичними відводами. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
7. Оздоровлення вагітних групи ризику. Березень Завідуюча  жіночою консультацією Завідуюча жіночою консультацією  
8. Експертна оцінка по перевірці ведення медичної документації по вагітним. Березень Районний акушер-гінеколог,

завідуюча  жіночою консультацією

Районний акушер-гінеколог, завідуюча жіночою консультацією  
9. Вигодовування дітей раннього віку. Гіпогалактія, її профілактика. Виконання програми „Підтримки грудного вигодовування.”. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
10. Суспільно-ділова атестація медичних працівників обслуговуючих жіноче населення : Квітень Районний акушер-гінеколог, завідуючий  пологовим відділенням, завідуюча  жіночою консультацією, онкогінеколог Районний акушер-гінеколог, завідуюча  жіночою консультацією, онкогінеколог  
10.1 Виконання наказу МОЗ України від 15.07.2011р. №417 „Про вдосконалення акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”.
10.2 Претоксикоз та пізній токсикоз вагітних.
10.3 Невиношування вагітності. Заходи по профілактиці.
10.4 Цитологічне обстеження жінок. Правила взяття мазків на цитологічне дослідження.
11. Виховання здорової дитини. Учбове заняття по масажу, гімнастиці. Травень Завідуюча дитячою поліклінікою, спеціаліст ЛФК Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
12. Підготовка дітей до вступу в ДДЗ, школи. Травень Лікар педіатр дитячої поліклініки Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
13. Гострий живіт у дітей.

Диференційна  діагностика, невідкладна допомога.

Травень Дитячий хірург Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
14. Звіт акушерок, патронажних медсестер про роботу санітарного активу  в ЛПЗ села. Травень Акушерки, патронажні дитячі  медичні сестри ФАП, ФП Завідувачі ЛПЗ села  
15. Клініка та діагностика  гриж у дітей, їх виявлення та оздоровлення в ЛПЗ села. Травень Дитячий хірург Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
16. Звіт акушерок, патронажних медсестер, фельдшерів ФАП і ФП по нагляду за дітьми 1-го року життя, в т.ч. соціальної групи ризику. Червень Акушерки, дитячі  патронажні медичні сестри ФАП, ФП Завідувачі ЛПЗ села  
17. Скринінг –тест у дітей, підготовка дітей до огляду спеціалістів. Червень Лікар педіатр Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
18. Клініка, діагностика, лікування глистних інвазій у дітей. Червень Лікар паразитолог, дитячий інфекціоніст Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
19. Виявлення патології кістково-м’язової системи у дітей, їх оздоровлення. Експертна оцінка по оздоровленню дітей з патологією кістково-м’язового апарату.

 

Липень Дитячий ортопед Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
20. Грип. ГРВІ у дітей. Надання допомоги при невідкладних станах на до госпітальному

етапі. Вакцинація дітей проти грипу.

Липень Завідуюча дитячим відділенням Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
21. Оздоровлення дівчат підлітків з гінекологічною патологією.

 

 

 

Липень Лікар по планування  сім’ї,  завідуюча жіночою консультацією Лікар по планування  сім’ї,  завідуюча жіночою консультацією  
22. Виконання наказу МОЗ України  від 09.10.2000р.  №721 „Про затвердження плану основних організаційних заходів УОЗ на виконання комплексної програми інвалідності серед дітей”. Серпень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
23. Результати проведення профілактичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України №434 «Про вдосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні». Серпень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
24. Виявлення урологічної патології у дітей, їх оздоровлення. Аналіз оздоровлення дітей на дільницях (звіт медичних працівників). Серпень Дитячий уролог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
25. Про оздоровлення дітей влітку. Вересень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
26. Клініка, діагностика, профілактика захворювань шкіри у дітей. Вересень Дитячий дерматолог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
27. Оздоровлення дітей „Д” групи. Вересень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
28. Суспільно-ділова атестація медичних працівників обслуговуючих дитяче населення: Жовтень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, лікар епідеміолог, лікар АІТ, дитячий фтизіатр Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, лікар епідеміолог, лікар АІТ  
28.1 Синдром раптової смерті немовлят
28.2 Виконання наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №551 „Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні”. Залік.
28.3 Надання медичної допомоги дітям з невідкладними станами.
28.4 Вигодовування дітей раннього віку. Гіпогалактія, її профілактика. Виконання програми „Підтримки грудного вигодовування.”
29. Виконання наказу МОЗ України від 15.07.2011р. №417 „Про вдосконалення акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”. Листопад Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог  
30. Диспансеризація хворих з передпухлинною патологією та своєчасне виявлення злоякісних новоутворень. Листопад Онкогінеколог Районний акушер-гінеколог  
31. Експертна оцінка по перевірці медичної документації гінекологічних онкохворих.

 

Листопад Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог  
32. Клініка, діагностика менінгококової інфекції у дітей. Надання невідкладної допомоги на діагностичному етапі. Грудень Районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
33. Експертна оцінка по перевірці медичної форми  №112/о дітей 1-го року життя. Грудень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
34. Аналіз виконання пропозицій дитячих фахівців, які були внесені при виїзді дитячої бригади в лікувально-профілактичні заклади села. Щомі-сячно Дитячі  патронажні  медичні сестри, акушерки Завідувачі ЛПЗ села  
35. Аналіз малюкової смертності та розбір випадків малюкової  смертності по лікувально-профілактичним закладам села.

 

 

Щомі-сячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
36. Звіт по цитологічному обстеженню жінок по дільницях лікувально-профілактичних закладів села. Щомі-сячно Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог  
37. Про роботу санітарного активу села. Березень

Грудень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
38. Розбір випадків несвоєчасної госпіталізації в стаціонар дітей. Щомі-сячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  


Додаток №12

 

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

ПУНКТУ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

 

№ п/п Тематика Термін проведення Доповідач Відповідальний Відмітка про виконання
1. Санепідрежим, клініка СНІДу. Залік. Січень Районний

інфекціоніст

Районний

інфекціоніст

 
2. Серцево-легенева реанімація. Принципи роботи дихальної апаратури. Залік. Січень

 

Завідуючий відділенням АІТ

 

Завідуючий відділенням АІТ

 

 
3. Невідкладна травматологія. Залік . Лютий Районний травматолог Районний травматолог  
4. Невідкладна хірургія. Залік. Лютий Районний хірург Районний хірург  
5. Цикл занять по функціональній діагностиці. Лютий Районний фахівець по ФД Районний фахівець по ФД  
6. Цикл занять з особливо небезпечних інфекцій. Залік. Березень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст  
7. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології. Березень Районний

акушер-гінеколог

Районний

акушер-гінеколог

 
8. Невідкладна кардіологія. Залік. Квітень Районний

кардіолог

Районний

кардіолог

 
9. Невідкладна допомога при отруєннях. Залік. Квітень Завідуючий відділенням АІТ,

гастроентеролог

Завідуючий відділенням АІТ,

гастроентеролог

 
10. Малярія, клініка, діагностика.

Залік.

Травень Районний

інфекціоніст

Районний

інфекціоніст

 
11. Невідкладна пульмонологія. Залік Липень Районний

терапевт

Районний

терапевт

 
12. Невідкладна ендокринологія Залік. Вересень Районний

ендокринолог

Районний

ендокринолог

 
13. Невідкладна неврологія. Залік. Жовтень Районний невропатолог Районний  невропатолог  
14. Невідкладна наркологія Залік. Листопад Районний

нарколог

Районний

нарколог

 
15. Невідкладна психіатрія Залік. Грудень Районний

психіатр

Районний

психіатр

 

 

 

 

 

 

Додаток №13

ПЛАН – ГРАФІК

планово-консультативних виїздів в лікувально-профілактичні заклади району

Назва ЛПЗ Бригада фахівців для нагляду працівників сільського господарства Бригада фахівців для огляду дорослого населення Бригада фахівців для огляду дитячого  населення Бригада для огляду ветеранів ВВв, ЧАЕС контингенту та медичних працівників
Дубов”язівка АЗП-СМ 18-20.01.2016 21.01.2016

13.10.2016

17-18.03.2016
В”язове ФАП 19.01.2016 11.08.2016 22.03.2016
Салтикове ФАП 09.02.2016 19.05.2016 25.03.2016
Білозерка ФП 18.01.2016 25.03.2016
Коханівка ФП 18.01.2016 25.03.2016
Красне ФП 20.01.2016 30.06.2016 23.03.2016
Лебедєве ФП 20.01.2016 30.06.2016 23.03.2016
Совинка ФП 19.01.2016 22.03.2016
Тернівка ФП 21.01.2016 02.06.2016 24.03.2016
Сім’янівка ФАП 18.01.2016 20.10.2016 21.03.2016
Рокитне ФП 09.02.2016 25.03.2016
Бочечки АЗП-СМ 26.01.2016 08.11.2016 04.02.2016

27.10.2016

10.03.2016
Сахни ФАП 26.01.2016 08.11.2016 15.09.2016 11.03.2016
Гути ФП 26.01.2016 08.11.2016 23.06.2016 15.03.2016
Кузьки ФП 26.01.2016 08.11.2016 23.06.2016 14.03.2016
Новоселівка ФП 26.01.2016 08.11.2016 22.09.2016 16.03.2015
Раки ФП 26.01.2016 08.11.2016 22.09.2016 16.03.2015
Грузьке СЛА 25.01.2016 13.09.2016 25.02.2015 30.03.2016
Дубинка ФП 25.01.2016 13.09.2016 25.02.2016 01.04.2016
Землянка ФП 22.01.2016 13.09.2016 17.11.2016 31.03.2016
Попівка АЗП-СМ 27.01.2016 17.03.2016

08.12.2016

04.04.2016
Тулушка ФП 27.01.2016 18.08.2016 05.04.2016
Мельня АЗП-СМ 15.02.2016 20.09.2016 28.01.2016 29.03.2016
Присеймів’я ФАП 16.02.2016 20.09.2016 26.05.2016 28.03.2016
В.Самбір СЛА 29.01.2016 03.03.2016

24.11.2016

07.04.2016
Шевченкове ФАП 28.01.2016 08.09.2016 06.04.2016
Вирівка СЛА 10.02.2016 11.02.2016

03.11.2016

11.04.2016
Сарнавщина ФП 10.02.2016 11.02.2016 11.04.2016
Дептівка СЛА 29.01.2016 12.05.2016 08.04.2016
Жовтневе АЗП-СМ 01.02.2016 18.10.2016 31.03.2016 01.03.2016
Карабутове ФП 01.02.2016 18.10.2016 31.03.2016 03.03.2016
Крупське ФП 02.02.2016 18.10.2016 29.09.2016 02.03.2016
Шпотівка ФП 02.02.2016 29.09.2016 12.04.2016
Козацьке АЗП-СМ 05.02.2016

08.02.2016

14.01.2016

16.10.2016

13.04.2016
Духанівка ФАП 04.02.2016 04.08.2016 13.04.2016
Анютине ФП 05.02.2016 13.04.2016
Бережне ФП 05.02.2016 04.08.2016 12.04.2016
Новомутин ФП 08.02.2016 14.01.2016 14.04.2016
Хижки ФП 08.02.2016 16.10.2016  
М. Ганнівка ФП 12.02.2016 05.05.2016 04.03.2016
Фесівка ФП 12.02.2016 04.03.2016
Пекарі АЗП-СМ 03.02.2016 01.11.2016 24.03.2016 09.03.2016
Юрівка ФП 03.02.2016 01.11.2016 15.12.2016 07.03.2016
Соснівка СЛА 04.02.2016 18.02.2016

10.11.2016

15.04.2016
Шаповалівка ФАП 04.02.2016 09.06.2016 20.04.2016
Заводи ФП 05.02.2016 18.02.2016 18.04.2016
М. Самбір ФП 04.02.2016 25.08.2016 19.04.2016
Привокзальне ФП 04.02.2016 21.04.2016

Додаток №14

 

 

ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЙ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

 

№ п/п Заходи Термін

виконання

Доповідач Відпові-

дальний

Відмітка про виконання
1 Організація лікувального харчування в лікувально-профілактичному закладі. Стандарти задоволення потреби пацієнта у лікувальному харчуванні Січень Терапевтичне відділення Головна медична сестра  
2 Стандартизація роботи молодших спеціалістів з медичною освітою – актуальне завдання сьогодення. Лютий Неврологічне відділення Головна медична сестра  
3 Особливості збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у  закладах охорони здоров’я. Березень Офтальмологічне відділення Головна медична сестра  
4 Гігієна рук медичного персоналу Квітень Пологове відділення Головна медична сестра  
5 Філософія сестринської справи. Мета. Завдання. Моделі сестринської допомоги Травень ЛОР відділення Головна медична сестра  
6 Загальні вимоги до дезінфекції у закладах охорони здоров’я. Головні напрямки оптимізації системи дезінфекційної профілактики ВЛІ. Червень Відділення променевої діагностики Головна медична сестра  
7 Використання лікарських засобів у роботі сестер медичних та фельдшерів. Липень Наркологічний диспансер Головна медична сестра  
8 Роль молодших медичних спеціалістів в реалізації обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016р.р. Основні аспекти діяльності медичного персоналу протитуберкульозного закладу охорони здоров’я. Серпень Туберкульозне відділення Головна медична сестра  
9 Роль молодших  медичних спеціалістів в реалізації Регіональної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період 2016р. Санітарно-правові аспекти організації  паліативної медичної допомоги інкурабельним хворим на сучасному етапі розвитку Українського суспільства. Вересень Онкологічне відділення Головна медична сестра  
10 Медичні відходи. Класифікація. Заходи безпеки при поводженні з відходами. Технології утилізації. Жовтень Фізіотерапевтичне відділення Головна медична сестра  
11 Профілактика сестринських помилок. Листопад Трансфузі-              ологічне відділення Головна медична сестра  
12 Грип, ГРВІ – епідеміологія, клініка, профілактика. Стандарти вимірювання температури тіла людини. Задоволення потреби пацієнта в підтриманні нормальної температури тіла та догляд за хворими з гарячкою. Протиепідемічні заходи в період спалаху захворювання. Грудень Дитяча поліклініка Головна медична сестра  

 

Додаток №15

ПЛАН РОБОТИ РАДИ СЕСТЕР

 

№ п/п Заходи Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1. 1.1. Підведення підсумків роботи Ради сестер медичних за 2015 рік.

1.2. Затвердити положення про сектори Ради сестер медичних та визначити напрямки роботи кожного сектору.

Січень Голова Ради сестер медичних  
2. 2.1. Опрацювання вимог щодо оформлення медичної документації по плануванню старшими сестрами медичними.

2.2. Стан дотримання вимог ТБ на робочих місцях.

Лютий Голова виробничого сектора  
3. 3.1. Аналіз роботи сектору з харчування

3.2. Аналіз анкетування пацієнтів лікарні щодо якості надання медичної допомоги.

Березень Голова сектора по харчуванню Голова Ради сестер медичних  
4. 4.1. Підведення підсумків роботи старших сестер медичних згідно критеріїв оцінювання за І квартал.

4.2. Аналіз роботи сектора санітарної-гігієни та протиепідемічного режиму

4.3. Намітити комплекс підготовчих заходів стосовно проведення святкування Міжнародного Дня медичної сестри.

Квітень Голова Ради сестер медичних

Голова санітарно-гігієнічного та протиепідемічного сектору

Голови секторів

 
5. 5.1. Аналіз роботи виробничого сектору

5.2. Аналіз роботи школи резерву старших сетер медичних.

Травень Голова виробничого сектора  
6. 6.1. Аналіз роботи навчально-виховного сектору.

6.2. Організація харчування пацієнтів у відділеннях лікарні: виконання вимог санітарно-протиепідемічного режиму у буфетних та харчоблоці.

Червень Голова навчального сектора

Голова сектора по харчуванню

 
7. 7.3. Підведення підсумків роботи старших сестер медичних згідно критерії оцінювання за ІІ квартал.

7.4. Аналіз роботи сектора з аптечного та інформаційного забезпечення

Липень Голова Ради сестер медичних

Голова аптечного та інформаційного сектора

 
8. 8.1. Аналіз роботи сектора з санітарно-освітньої роботи

8.2. Аналіз проведення  санітарно-освітньої роботи з молодшими медичними спеціалістами з медичною освітою серед пацієнтів лікарні.

Серпень Голова сектора санітарно-освітньої роботи

 

 
9. 9.1. Аналіз роботи школи резерву

9.2. Аналіз роботи по наставництву

9.3. Узгодити графіки проведення суспільно-ділової атестації молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер у відділеннях лікарні.

Вересень Голова навчально-виховного сектору  
10. 10.1. Підведення підсумків роботи старших сестер медичних згідно критеріїв оцінювання за ІІІ квартал.

10.2. Стан виконання стандартів догляду молодших медичних спеціалістів з медичною освітою та якість надання медичної допомоги хворим

Жовтень Голова навчально-виховного сектору  
11. 11.1. Стан виконання плану курсів підвищення кваліфікації, атестації та переатестації за 2015 рік

11.2. Аналіз проведеного анкетування серед пацієнтів з метою вивчення якості надання медичної допомоги

Листопад Голова Ради сестер медичних

Голова виробничого сектору

 
12 12.1.  Підведення підсумків проведення суспільно-ділової атестації у молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер.

12.2. Обговорення тематики засідань та плану роботи Ради сестер на 2017р.

Грудень Голова Ради сестер медичних

 

Голови секторів

 

    Додаток №16

 

ПЛАН ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ

№ п/п Населені пункти План Забезпеч. огляд Відповідальний керівник Викон. плану (кільк. оглянут)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
  Жінки:   Лікарі ЗП-СМ, дільничі лікарі, лікарі –гінекологи Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, районні фахівці, райакушер –гінеколог  
1. Медичні працівники 1124  
2. Вчителя шкіл 585  
3. ТОВ НВО «Червоний металіст» 100  
4. „Конотоп-м’ясо” 120  
5. КАЗ 110  
6. УПП глухих 100  
7. Авіакон 325  
8. КІПТ 91  
9. ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» 443  
10. Укртелеком 10  
11. Укрпошта 25  
12. Енергозбут 8  
13. КТУ 101  
14. Дрібні підприємства 3567  
15. Неорганізоване населення 9476  
  Всього по місту 27178  
1. Мельнянська АЗП-СМ 358 Лікарі ЗП-СМ, дільничі лікарі, лікарі –гінекологи, акушерки Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи,

головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району, районні фахівці, райакушер –гінеколог

 
2. Грузчанська СЛА 829  
3. Пекарівська АЗП-СМ 654  
4. Дептівська СЛА 230  
5. Попівська АЗП-СМ 1484  
6. Бочечанська АЗП-СМ 1195  
7. Соснівська СЛА 1187  
8. Жовтневська АЗП-СМ 603  
9. В.Самбірська СЛА 547  
10. Козачанська АЗП-СМ 1055  
11. Вирівська АЗП-СМ 1028  
12. Дубов”язівська АЗП-СМ 2075  
  Всього по ЦПМСД 11245  
1. Підлипенська АЗП-СМ 1802  
       Всього по району 40225  
  Чоловіки    
1. КАЗ 169 Лікарі ЗП-СМ, дільничі лікарі, хірурги Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, районні фахівці  
2. ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» 1218  
3. ТОВ НВО «Червоний металіст» 220  
4. „Конотоп-м’ясо” 130  
5. Неорганізоване населення та працюючі на дрібних підприємствах 11370  
  Всього по місту 13107  
1. Мельнянська АЗП-СМ 407 Лікарі ЗП-СМ, дільничі лікарі, хірурги Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району районні фахівці  
2. Грузчанська СЛА 642  
3. Пекарівська АЗП-СМ 654  
4. Дептівська СЛА 460  
5. Попівська АЗП-СМ 1142  
6. Бочечанська АЗП-СМ 1173  
7. Соснівська СЛА 1025  
8. Жовтневська АЗП-СМ 538  
9. В.Самбірська СЛА 476  
10. Козачанська АЗП-СМ 1588  
11. Вирівська АЗП-СМ 492  
12. Дубов’язівська АЗП-СМ 2302  
  Всього по ЦПМСД 10899  
  Підлипенська АЗП-СМ 1698  
     Всього по району 25704  

Додаток №17

 

 

ПЛАН – ГРАФІК КОМПЛЕКСНИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ

 

№ п/п Населені пункти Кількість контингенту, підлягаючого профоглядам Місце огляду Підлягає оглядам /оглянуто
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
1. Конотопський район Працівники установ і організацій Міністерства аграрної політики СЛА, ФАП, ФП 200 250 200                  
2. м. Конотоп Працівники промислових підприємств МСЧ, здоров пункти, поліклінічне відділення ЦРЛ     300 400 400              
3.

 

м.Конотоп, Конотопський район Підлітки: дівчата юнаки Поліклініка ЦРЛ       500 500 500        

 

 

450

 

 

 

450

 

 

 

450

4. м. Конотоп

 

 

Конотопський район

Ветерани Великої Вітчизняної війни, інваліди війни, учасники бойових дій Поліклініка ЦРЛ

 

СЛА, ФАП, ФП району

760

 

 

 

760

 

 

 

810

 

 

450

800

 

 

450

 

 

 

350

             
5. м. Конотоп, Конотопський район

 

Постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС Поліклініка ЦРЛ

 

СЛА, ФАП, ФП району

150

 

 

80

180

 

 

90

180

 

 

90

160

 

 

70

               

 

 

 Додаток №18

 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ

ДІТЕЙ РАЙОНУ ДО 18 РОКІВ

 

№ п/п Населені пункти

 

 

 

 

Організатор

огляду

 

Кількість

дітей до 18 років

Підлягало

огляду

Оглянуто Відповідальний керівник
1. Дитяча поліклініка Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району 10020 10020   Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району
2. Дубов”язівська АЗП-СМ 669 669  
3. Попівська АЗП-СМ 481 481  
4. Бочечанська АЗП-СМ 248 248  
5. Підлипенська АЗП-СМ 430 430  
6. Козачанська АЗП-СМ 259 259  
7. Дептівська СЛА 48 48  
8. Мельнянська АЗП-СМ 122 122  
9. Пекарівська АЗП-СМ 197 197  
10. Вирівська АЗП-СМ 177 177  
11. В.Самбірська СЛА 214 214  
12. Грузчанська СЛА 150 150  
13. Соснівська СЛА 302 302  
14. Жовтневська АЗП-СМ 167 167  
  Всього   13484 13484    

 

Примітка: Виїзди бригади дитячих фахівців в кожну АЗП-СМ та СЛА села проводяться 2-чі на рік. Дітей-інвалідів в районі – 205, всі вони включені в огляди 2 рази.

 

 

                    Додаток №19

 

 

ПЛАН ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

 

 

Всього підлягає профілактичним оглядам (тис. нас .) В т.ч. рентген флюорографічно (тис. нас.) Організатор профілактичних оглядів Із числа обстежених ФЛГ
І-й кв. ІІ-й кв. ІІІ-й кв. ІV-й кв.
79,0 68,0 Районний фтизіатр, завідувачі СЛА, АЗП-СМ, терапевти 22 20 16 10
Туберкуліно-діагностика 11,0 Районний фтизіатр, завідувачі СЛА, АЗП-СМ, терапевти 3 3 3 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №20

 

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ

КЗ «КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА»

 

Показник

 

Одиниця виміру Досягнут. рівень Обласний  показник 2014р. Україна 2014р. Запланований рівень на 2016р.
2014р. 9 міс. 2015р.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Смертність немовлят на 1000 народж. жив 10,4 4,2 6,7 7,7
2 Перинатальна смертність на 1000 народж. 10,0 11,5 9,2 8,7
3 Мертвонароджуваність – *- 6,0 10,1 6,1 5,6
4 Рання неонатальна смертність – *- 4,0 1,4 3,1 3,1
5 Материнська смертність на 100 тис народж. жив 9,6 15,7
6 Частота черепно – мозкових, спинальних травм у новонароджених на 1000 народжених живими 0,02
7 Охоплення обстеженням на ВІЛ –інфекції вагітних жінок в  % 100 100 99,98 96,8 100
8 Кількість пологів абсолютне значення 780 630 10126 442377 800
9 Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ  в пологовому будинку на 100 народж. жив 54,0 83 69,0 43,8 95,0
10 Захворюваність на туберкульоз органів дихання на 100 тис. нас. 21,1 28,9 50,8 56,6 25,0
11 Захворюваність на деструктивну форму туберкульозу на 100 тис. нас. 2,2 8,9 11,5 21,8 6,0
12 Смертність від туберкульозу на 100 тис. нас. 17,6 13,2 12,1 12,3 14,0
13 Питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених хворих в % 12,5 34,8 24,0 41,0 15,0
14 Питома вага  бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз в % 47,5 69,6 63,8 58,3 70,0
15 Питома вага виявлення хворих на туберкульоз при флюорографічних профілактичних оглядах в % 89,5 88,5 82,8 50,5 96,0
16 Кількість обстежених флюорографічно на  1 тис. населення 652,7 525,7 594,3 466,0 660,0
17 Охоплення туб. діагностикою дитячого населення на  1000  дітей, що підлягали 956,6 509,7 850,0 2013р.

478,1

990,0
18 Захворюваність на злоякісні новоутворення на 100 тис. нас. 349,5 271,0 416,5 313,5 380,0
19 % онкопрофоглядів жінок   84,6 70,0 88,5 57,8 88,0
20 Дорі чна летальність серед  первинно виявлених онкохворих в % 29,1 річний 25,8 23,2 26,0
21 Питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в ІІІ ст. (візуальної форми) захворювань в % 3,2 1,0 2,9 11,8
22 Питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в ІV ст. захворювань в % 8,0 5,1 10,6 15,2 7,5
23 Захворюваність на інфекційні хвороби, що керуються засобами імунопрофілактики на 100 тис. нас.
  – правець 0,02
  – дифтерія   0,1 0,01
  – кашлюк   4,7 1,1 3,24
  – паротит   2,00 1,07  
  – кір   3,9 5,13
  – поліомієліт  
24 Захворюваність на хронічний алкоголізм на 100 тис. нас. 62,0 37,5 68,2 66,7 70,0
25 Захворюваність на алкогольні психози на 100 тис. нас. 1,1 3,5 5,4 3,0
26 Захворюваність на наркоманію на 100 тис. нас. 16,0 19,0 13,4 8,7 9,0
27 Рівень первинної інвалідності серед дорослого населення на 10 тис. нас. 34,2 28,4 36,3 43,0 34,0
28 Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку на 10 тис. нас. 38,6 30,8 44,8 50,4 36,0
29 Рівень первинної інвалідності дитячого населення на 10  тис. нас. 15,3 6,4 23,2 21,4 15,0
30 Смертність населення на 1000 нас. 10,27 7,38 17,2 14,7 11,1
31 Смертність населення  в працездатному віці на 1000 нас. відповідного віку 3,73 2,86 4,8 2013р.

4,9

3,7
32 Смертність  від гострих пневмоній  На 1000 нас. 0,04 0,04 0,06 0,04
33 Смертність від інсультів На 1000 нас. 0,54 0,28 0,68 0,54
34 Смертність від інфаркту міокарда На 1000 нас. 0,17 0,1 0,19 0,25 0,17
35 Розбіжність клінічних та патологоанатомічних діагнозів % 3,1 3,7 4,1 2009р.

10,6

4,0
36 Забезпеченість населення стаціонарними ліжками на 10 тис. нас. 38,8 56,5 86,8 71,9 56,5
37 Кількість днів роботи ліжка в днях 337,0 246,8 318,2 322,8 340,0
38 Середній термін перебування хворого на ліжку в днях 9,9 9,7 12,0 11,59 10,0
39 Рівень госпіталізації в стаціонарі  на  100 20,3 14,8 23,1 20,0 20,0
40 Летальність   1,38 1,2 1,03 1,23
41 Забезпеченість населення ліжками в денних стаціонарах на 10 тис. нас. 18,7 18,8 20,9 14,4 19,1
42 Проліковано хворих в денних стаціонарах поліклінік на 10  тис. нас. 574,0 411,1 698,3 601,0 575,0
43 Хірургічна активність в стаціонарах хірургічного профілю в % 50,4 50,8 55,7 50,0
44 Післяопераційна летальність в % 0,47 0,3 0,32 0,53 0,3
45 Післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології, в т.ч. : в % 0,71 0,59 12,0
  Гостра кишкова непрохідність 2,13 3,60
  Гострий апендицит 0,05 0,02
  Защемлена кила 1,13
  Гострий холецистит 0,6 0,47
  Гострий панкреатит 22,2 7,55 12,82
  Перфоративна виразка шлунку та 12-палої кишки 1,3 3,72
  Гостра шлунково-кишкова кровотеча   8,0 4,94
  Травм внутрішніх органів   4,27 4,64
46 Летальність від пневмоній в % 2,4 0,9 0,44 0,74
47 Питома вага виїздів швидкої медичної допомоги (ШМД) до хворих з хронічними захворюваннями в % 1,7 1,3 1,8 3,9 2,0
48 Частота використання сучасних методів контрацепції:

– гормональна контрацепція

на 1000 жінок фертильного віку 324,1 330,2 319,1 185,3 330,0
49 -ВМК на 1000 жінок фертильного віку 356,1 4,5 353,8 124,9 370
50 Число абортів на 1000 жінок фертильного віку на 1000 жінок фертильного віку 4,1 2,5 6,4 10,3 3,8
51 Охоплення 2-х разовим ультразвуковим скринінгом вагітних в терміні до 28 тижнів в % 100 100 100 96,6 100
52 Раннє охоплення вагітних наглядом В % 100 100 99,5 91,96 100
53 Своєчасне проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року в % 43,5 15,4 56,0 2006р.

98,7

95,0
54 Своєчасне проведення первинного вакцинального комплексу (кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт):

початок в 3-х місячному віці.

в % 2,7 95,0
55 – закінчення в 6-ти місячному віці. в % 1,7 2,0 95,0
56 Забезпеченість лікарями (фізичними особами) на 10 тис. нас. 30,1 29,6 35,2 37,4 30,0
57 Кількість посад сімейних лікарів           штатн. посад

на 10 тис. нас.

3,54 3,52 373,25

3,3

2,89 3,6
58 Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів в % 76,8 75,2 72,5 71,1 78,0
59 Забезпеченість середнім медичними працівниками (фізичними особами) на 10 тис. нас. 93,3 90,6 100,4 81,0 93,0
60 Питома вага атестованих лікарів від підлягаючих атестації на кінець звітного періоду в % 81,1 32,1 100,0 2002р.

94,5

100
61 Питома вага атестованих середніх медпрацівників від підлягаючих атестації на кінець звітного року в % 93,0 65,7 100,0 2002р.

86,8

100
62 Питома вага атестованих керівників органів і установ охорони здоров’я та їх заступників зі спеціальності управління охороною здоров’я від підлягаючих атестації на кінець звітного періоду. в % 100 100,0 2002р.

95,8

100
63 Коефіцієнт співвідношення кількості посад лікарів до посад медичних сестер коеф. співвідн. 0,56 0,56 0,64 2003р.

1,9

0,56
64 Витрати бюджетних коштів з розрахунку на 1  жителя (з консолідованого бюджету області, міста) в  гривнях 825,74 666,28 1043,33 2006р.

304,3

888,4
65 Витрати на пільгове забезпечення інвалідів, ветеранів війни

Пільгові рецепти

Зубне протезування

на 1 особу 49,70

 

 

37,51

27,83

 

 

19,63

46,16 37,11

 

 

26,17

66 Залучено позабюджетних коштів з розрахунку на 1-го мешканця в  гривнях 94,35 70,55 58,37 2002р.

14,5

94,07

 

Додаток №21

 

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПОЛІКЛІНІКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ

ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ

 

№ п/п Найменування

показників

Одиниця виміру Досягнутий  рівень Обласний показник  2014р. Запланований рівень на 2016р.
2014 9 міс. 2015
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Загальна смертність на 100 нас. 10,27 7,38 17,2 10,1
2 Смертність осіб в працездатному віці на 1000 осіб працездатного віку 3,73 2,86 4,8 3,7
3 Первинний вихід на інвалідність в працездатному віці на 10000 населення 38,6 30,8 44,8 36,0
4 Захворюваність по місту на 1000 дорослого населення 372,0 262,9 383,7 385,0
5 Поширеність захворювання

по місту

На 1000 дорослого населення 1738,8 1630,9 1631,2 1700,0
6 Розходження діагнозів між поліклінікою та стаціонаром в % 0,1 0,2 0,1
7 Поширеність ІХС на 1000 дорослого населення 205,6 204,4 212,9 205,0
8 Поширеність артеріальної гіпертензії на 1000 дорослого населення 305,8 302,3 291,1 305,0

Додаток №22

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ ЦРЛ

 

№ п/п Найменування показників Одиниця виміру  

Досягнут. Рівень

 

Обласний показник  2014р. Запла-нований рівень на 2016
2014р. 9 міс. 2015р.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Малюкова смертність % 9,7 5,0 6,7
2. Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям 1-го року % 45,2 20,0 56,0 95,0
3. Своєчасність розпочатку первинного вакцинального комплексу в 3 місяці % 0 0 2,7 95,0
4. Своєчасність закінчення первинного вакцинального комплексу  в 6 місяців % 2,5 0 2,0 95,0
5. Охоплення дітей туберкулінодіагностикою на 1000 дитячого населення 974,3 509,7 850,0 930,0
6. Грудне вигодовування до 6 місяців % 78,3 80,6 78,9 80,0
7. Дитячий травматизм на 1000 дитячого населення 35,5 31,8 51,08 26,0
8. Рівень первинної інвалідності дитячого населення на 10000 дитячого населення 15,3 6,4 0,8 15,0
9. Захворюваність дітей 1-го року життя на 1000 дитячого населення 1005,4 767,3   1000,0
10. Використання санаторно-курортних путівок % 79,4 75,3   100

 

 

 

Додаток №23

 

ПЛАН –ГРАФІК РОБОТИ

 

№ п/п Заходи День Години
1. 2. 3. 4.
1. Оперативна нарада лікарів дитячої та дорослої поліклінік Щовівторка 8.00-9.00
2. Заняття медичних працівників пункту невідкладної медичної допомоги 1 вівторок 8.00-9.00
3. Засідання ради по дієтичному харчуванню. 2 вівторок 14.00-15.00
4. Заняття з лікарями стоматологами 1 середа 8.00-9.00
5. Заняття з завідуючими АЗП-СМ, СЛА,  ФАП, ФП 2 середа 10.00-12.00
6. Заняття з молодшими спеціалістами з медичною освітою 3 середа 10.00-12.00
7. ЛКК терапевтичного профілю 3 середа 14.00-15.00
8. Загально-лікарська конференція 1,3 четвер 8.00-9.00
9. Оперативна нарада при головному лікарю 2,4 четвер 8.00-9.00
10. Засідання ради сестер 2 четвер 14.00-15.00
11. Конференція молодших спеціалістів з медичною освітою 4 четвер 14.00-15.00
12. Клініко-анатомічна конференція 4 п’ятниця 8.00-9.00
13. Медична рада по контролю якості 4 п’ятниця 11.00-13.00
14. ЛКК хірургічного профілю 4 п’ятниця 14.00-15.00
15. Засідання комісії по профілактиці туберкульозу Щоквартально 14.00-15.00
16. Засідання лікарсько-рецензійної групи Щоквартально 14.00-15.00
17. Рада по впровадженню медичних нововведень Щоквартально 14.00-15.00
18. ПДК по профілактиці внутрішньо-лікарняних інфекцій 1 раз в 2 місяці 14.00-15.00
19. Засідання районної протиракової експертної комісії 1 раз в 2 місяці 14.00-15.00
20. Засідання штабу по боротьбі з грипом В епідсезон щомісячно 15.00-16.00
21. Засідання комісії по доцільності призначення наркотичних засобів. При потребі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток №24

ІНФОРМАЦІЯ

 з основних питань роботи медичного закладу, що знаходиться на контролі

та медичного забезпечення, яка надходить до головного лікаря

(заступника, районного фахівця) 

 

№ п/п Вид

інформації

Звідки

надається інформація

Відповідальний за надання інформації Періодичність надання
Для головного лікаря
НЕВІДКЛАДНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Малюкова, материнська смертність. Загрозливі стани у дітей та вагітних. Заступник по дитинству та допомозі при пологах Заступник по дитинству та допомозі при пологах Негайно
ЩОДЕННА ІНФОРМАЦІЯ
1. Рапорт чергового лікаря. Черговий лікар Заступник головного лікаря по медичній частині До 8.00
2. Про видачу лікарняних листів. Відповідальний за видачу л/листів Заступник головного лікаря по ЕТН До 15.00
3. Епідситуація  в районі. Епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині До 8.00
4. Про надзвичайні випадки (травми), аварії, отруєння. Черговий лікар Заступник головного лікаря по медичній частині До 8.00
5. Щоденна інформація про планову госпіталізацію в пологове відділення вагітних високої групи ризику. Черговий лікар Заст. по дитинству До 8.00
6. Про випадки травматизму невиробничого характеру. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині До 15.00
7. Інформація про важких хворих дітей по місту та району Завідувачі АЗП-СМ та СЛА Заступник по дитинству та допомозі при пологах До 12.00
8. Про стан забезпечення надання медичної допомоги сільському населенню в ЦРЛ. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом, заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи До 10.00
ЩОТИЖНЕВА
1. Робота відділення ШМД. Фельдшер ШМД Зав. відділенням ШМД Понеділок
2. Моніторинг використання енергоресурсів та водопостачання. Економічний відділ Економічний відділ П’ятниця до 15.00
3. Використання паливно-мастильних матеріалів. Економічний відділ Економічний відділ П’ятниця до 15.00
4. Надходження та використання коштів по спеціальному фонду. Бухгалтерія Головний бухгалтер П’ятниця до 15.00
5. Фінансування по КЕКВ по загальному фонду. Бухгалтерія Головний бухгалтер П’ятниця до 15.00
6. Інформація про стан здоров’я дітей 1-го року життя. Інформаційно-аналітичний відділ Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом П’ятниця до 15.00
7. Інформація щодо епідемічних порогів та захворюваності на грип та ГРВІ. Інформаційно-аналітичний відділ Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом Четвер до 9.00
8.  Інформація про надання медичної допомоги переселенцям жителям Донецької, Луганської областей. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині Щопонеділка, щочетверга до 15.00
ЩОМІСЯЧНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Аналіз роботи відділення трансфузіології . Завідувач відділенням трансфузіології Заступник головного лікаря по медичній частині До 10 числа наступного  місяця
2. Аналіз стану онкологічної допомоги. Районний онколог Районний онколог До 15 числа наступного місяця.
2 Використання ліжкового фонду, хірургічна активність відділень хірургічного профілю. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині До 10 числа наступного  місяця
3 Про видачу лікарняних листків. Відповідальний за видачу л/листів Заступник головного лікаря по ЕТН До 10 числа наступного місяця
4 Інформація про інфекційні захворювання. Епідеміолог Заступник головного лікаря по медичній частині До 10 числа наступного місяця
5. Інформація про середню заробітну плату працівників ЦРЛ. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
6. Звіт про споживання енергоносіїв по лікарні. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
7. Інформація про фінансування та фактичну заборгованість закладу охорони здоров”я. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
8. Інформація про позабюджетні надходження лікарні. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
9. Виконання діючих національних та регіональних програм. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
10. Вартість ліжко-дня по відділеннях. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
11. Інформація про виконання програми соціально-економічного розвитку міста. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного  місяця
12. Організаційно-методична і планово-консультативна робота виконана фахівцями ЦРЛ по Конотопському району Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
13. Інформація про надання планово-консультативної роботи лікарями СЛА. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
14. Навантаження на ФАП/ФП Конотопського району Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
15. Звіт по кількості прийнятих жителів сімейними лікарями та дільничними терапевтами поліклініки по обслуговуванню дорослого населення. Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
16. Інформація про цитологічне обстеження жінок по СЛА та місту. Клініко-діагностична лабораторія Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
17. Інформація про цитологічне обстеження жінок по ФАП/ФП Конотопського району. Клініко-діагностична лабораторія Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
18. Інформація про виявлення захворюваності при профілактичних оглядах. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
19. Звіт про роботу фізіотерапевтичної служби та ЛФК. Фізіотерапевтична служба та ЛФК Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
20. Звіт по денних стаціонарах та стаціонарах вдома амбулаторно-поліклінічних закладів ЦРЛ та СЛА. Амбулаторно-поліклінічні заклади ЦРЛ та СЛА Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
21. Звіт по кількості прийнятих дітей дільничними педіатрами та спеціалістами дитячої поліклініки. Дитяча поліклініка Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
22. Інформація по показникам поширеності та захворюваності дітей та дорослих по Конотопському району Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
23. Звіт про кількість пролікованих в відділеннях лікарні мешканців сіл Конотопського району, направлених лікарями поліклініки, СЛА, СШД та стаціонару. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
24. Звіт про кількість направлених хворих медичними працівниками ЛПЗ району в амбулаторно-поліклінічне відділення. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
25. Звіт по кількості прийнятих жителів лікарями жіночої консультації. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
26. Звіт по кількості відвідувань та по кількості пролікованих мешканців району обслуговування ВЛ у підрозділах ЦРЛ ІАВ ІАВ До  10 числа наступного місяця
ЩОКВАРТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Хірургічна робота стаціонару. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині До 6 числа наступного  місяця кварталу
2. Захворювання з тимчасовою втратою працездатності. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по ЕТН До 10 числа наступного  місяця кварталу
3. Звіт про нещасні випадки невиробничого характеру. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині До 8 числа наступного  місяця кварталу
4. Захворюваність на злоякісні новоутворення. Інформаційно-аналітичний відділ Районний онколог До 10 числа наступного  місяця кварталу
5. Звіт про штати та зайняті посади по ЦРЛ. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного  місяця кварталу
6. Аналіз фінансово-господарської діяльності. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного  місяця кварталу

 

7. Стан фінансування медикаментозного забезпечення закладів охорони здоров”я з місцевих бюджетів. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного  місяця кварталу
2 РАЗИ НА РІК
1. Інформація про результати моніторингу впровадження державних соціальних нормативів надання медичної допомоги населенню в амбулаторно-поліклінічних умовах. Економічний відділ Економічний відділ Січень

Липень

В КІНЦІ РОКУ
1. План надходжень і видатків спеціального фонду кошторису на наступний рік в розрізі кодів економічної класифікації та джерел надходжень. Економічний відділ Економічний відділ Грудень
2. План асигнувань загального фонду бюджету на наступний рік в розрізі кодів економічної класифікації та кодів функціональної класифікації. Економічний відділ Економічний відділ Грудень
Для заступників головного лікаря
ЩОДЕННА ІНФОРМАЦІЯ
1 Щоденна інформація про планову госпіталізацію в пологове відділення вагітних високої групи ризику. Завідувач  пологовим відділенням Завідуючий  пологовим відділенням До 8.00
2 Робота лікарів поліклініки. Медична сестра поліклініки Медична сестра поліклініки До 15.00
3 Виконання плану профілактичних щеплень. Епідеміолог Епідеміолог Щоквартально до 6 числа наступного  місяця кварталу
4. Інформація про госпіталізацію вагітних групи високого ризику в пологове відділення. Завідувачі АЗП-СМ та СЛА Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 15.00
ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Проведення комплексних оглядів ветеранів війни, осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Лікар організатор по ВВв, лікар організатор по ЧАЕС Лікар організатор по ЧАЕС П’ятниця, до 10.00
2. Інформація про занедбані випадки онкозахворювання, туберкульоз, імунізацію дітей до року, інфекційні і венеричні захворювання, робота денних стаціонарів поліклініки. Районні фахівці, інформаційно-аналітичний відділ Районні фахівці Четвер, до 15.00
3. Оздоровлення юнаків та  призовників (ф.-53). Підлітковий  лікар Підлітковий  лікар Четвер, до 8.00
4. Інформація про лікувально-діагностичні процеси в дитячій поліклініці. Завідуюча дитячою поліклінікою Завідуюча дитячою поліклінікою Вівторок, до 10.00
5. Про видачу лікарняних листків. Відповідальний за видачу л/листів Відповідальний за видачу л/листів Четвер, до 10.00
6. Інформація про інфекційні  захворювання. Епідеміолог Епідеміолог П’ятниця, до 10.00
ЩОКВАРТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інформація про диспансеризацію. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
2. Робота лікарів амбулаторно-поліклінічних підрозділів лікарні . Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
3. Госпіталізація і обстеження планових  хворих. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
4. Поширеність і захворюваність дітей та дорослих по Конотопському району. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
5. Профогляди декретованого контингенту населення по району. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
6. Робота денних стаціонарів та стаціонарів вдома. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
7. Звіт про медичну допомогу дітям. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
8. Оперативна інформація про медичну допомогу жінкам. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
9. Звіт по функціональній діагностиці. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
10. Звіт про роботу фізіотерапевтичної служби та ЛФК Інформаційно-аналітичний відділ Районний фізіотерапевт До 6 числа наступного  місяця кварталу
11. Звіт про медичну допомогу вагітним. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
12. Інформація про травми та отруєння. Травматолог Травматолог До 6 числа наступного  місяця кварталу
13. Інформація про медичну допомогу ІВВ, УВ. Лікар –організатор Лікар –організатор До 6 числа наступного  місяця кварталу
14. Звіт про аборти. Районний акушер- гінеколог Районний акушер- гінеколог До 6 числа наступного  місяця кварталу
15. Планово-консультативна робота фахівців ЦРЛ. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
16. Виконання плану організаційних заходів ЦРЛ. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу

 

17. Санітарно освітня робота. Інструктор по саносвітній роботі Інструктор по саносвітній роботі До 6 числа наступного  місяця кварталу
18. Оздоровлення юнаків і призовників (ф.-53). Підлітковий  лікар Підлітковий лікар До 6 числа наступного  місяця кварталу
Для районних фахівців
1. Робота лікарів поліклініки. Медична сестра поліклініки Медична сестра поліклініки До 15.00
2. Проведення комплексних оглядів ветеранів війни, осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Лікарі організатори по ЧАЕС і ВВв Лікарі організатори по ЧАЕС і ВВв П’ятниця, до 10.00
3. Донорство. Завідувач відділенням  трансфузіології Завідувач відділенням  трансфузіології Четвер, до 9.00
4. Робота  лікарів поліклініки по фаху. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
5. Планово-консультативна робота фахівців ЦРЛ. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
6. Поширеність та захворюваність дітей та дорослих по Конотопському району Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний лікар

КЗ «Конотопська ЦРЛ

ім. ак. М.Давидова»                                   __________________В.В.Носач

 

 

 Вам буде цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.