ПЛАН ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА» на 2018 рік

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 голосів, середня: 5,00 з 5)
Loading...

І. ВСТУП

 

Обґрунтування головних напрямків

плану організаційних заходів ЦРЛ, основні завдання на 2018 рік

 

Основним завданням медичної служби є забезпечення покращення стану здоров’я населення, продовження тривалості та якості його життя.

Протягом року проводилась робота по реформуванню галузі, створена амбулаторія загальної практики-сімейної медицини в районі «Житловий масив».

Аналізуючи стан здоров’я населення за 9 місяців  2017 року, необхідно відмітити, що ряд показників в порівнянні з минулим роком покращився: знизилась смертність немовлят з 7,3 до 1,8 (обл.7,7), перинатальна смертність з 7,3 до 3,9 (обл.9,3), мертвонароджуваність з 4,4 до 1,9 9 (обл. 4,2), рання неонатальна смертність з 2,9 до 1,9 (обл. 5,1) на 1 тисячу народжених, захворюваність на туберкульоз органів дихання з 37,9 до 29,1 (обл. 40,5), в тому числі на деструктивну форму з 11,2 до 2,2 (обл. 10,8), на злоякісні новоутворення з 270,0 до 248,0 (обл. 304,2) на 100 тисяч населення, смертність з 9,67 до 9,58 (обл. 17,8), в працездатному віці з 2,83 до 2,79 (обл. 4,9) на 1 тисячу населення, смертність від туберкульозу з 12,2 до 7,8 (обл. 9,5) на 100 тисяч населення, питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в IV стадії з 9,1% до 8,5% (обл. 10,3), рівень первинної інвалідності серед дорослого населення з 29,7 до 24,52 (обл. 26,2), осіб працездатного віку з 36,0 до 28,01 (обл. 34,9) на 10 тисяч населення.

Разом з тим, ряд показників погіршився: зменшились витрати на  пільгові рецепти інвалідів, ветеранів війни з 31,27 до 26,09 грн. (обл. 47,72 грн.), знизилась кількість обстежених флюорографічно з 511,7 до 497,9 (обл. 450,4) на 1 тисячу населення, охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення з 279,4 до 263,0 (обл. 302,9) на 1000 дітей, зріс рівень первинної інвалідності дитячого населення з 11,0 до 18,2 (обл. 14,0).

Залишаються невирішеними питання укомплектування кадрами первинної ланки, недостатнє фінансування національних та регіональних програм, забезпечення   медичною апаратурою та санітарним автотранспортом підрозділів охорони здоров’я, створення Центру первинної медико-санітарної допомоги  в м. Конотоп, відкриття якого планувалось відкрити ще в 2016 році.

Основні напрямки діяльності галузі охорони здоров’я населення в 2018 році:

– покращення якості надання спеціалізованої медичної допомоги населенню шляхом забезпечення виконання лікарями закладу вимог протоколів обстеження та лікування хворих, затверджених Міністерством охорони здоров’я України ;

– забезпечення виконання заходів національних та регіональних медико-соціальних програм;

– реформування галузі охорони здоров’я, у тому числі на засадах сімейної медицини, оптимізація ліжкового фонду, створення  Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Конотоп.

– зміцнення матеріально-технічної бази ЛПЗ міста, технічне  переоснащення закладів охорони здоров’я сучасним обладнанням;

– впровадження електронної системи охорони здоров’я (eHealth) МОЗ України;

–  покращення рівня інформованості населення з питань здорового способу життя, профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб, онкологічних захворювань, туберкульозу.

ІІ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ДОРУЧЕННЯ ГОЛОВИ ОДА, РДА, НАЧАЛЬНИКА УОЗ, НАКАЗИ МОЗ І УОЗ, ПРО ЩО ІНФОРМУЮТЬСЯ ВИЩІ ІНСТАНЦІЇ

№ п/п Назва  заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Наказ управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації від 28.03.2011 № 268 «Про інформаційну підтримку   реформування охорони здоров’я» Щоквартально

до 25 числа

останнього місяця кварталу

Заступники головного лікаря,

завідувач інформаційно-анлітичного відділу

2. Наказ УОЗ Сумської обласної державної адміністрації від 21.10.2015     № 927-ОД  «Про оптимізацію закладів охорони здоров’я Сумської області» Щоквартально

до 25 числа

останнього місяця кварталу

Заступник головного лікаря з медичної частини
3. Розпорядження голови Сумської ОДА від 04.04.2016р. №163-ОД «Про затвердження нормативів забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» Щомісячно до 28 числа Заступник головного лікаря з медичної частини
4. Наказ УОЗ ОДА від 06.04.2016р. №280-ОД «Про приведення забезпеченості стаціонарними лікарняними ліжками закладів охорони здоров’я Сумської області до нормативу» Щомісячно до 30 числа Заступник головного лікаря з медичної частини
5. Наказ УОЗ ОДА від 09.06.2016р. №491-ОД «Про забезпечення виконання покрокового плану оптимізації ліжкового фонду закладів охорони здоров’я Сумської області» Щомісячно до 30 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, головний бухгалтер
6. Наказ УОЗ ОДА від 19.10.2012р. №827 «Про затвердження плану заходів по виконанню Концепції управління якості медичної допомоги у галузі охорони здоров’я на період до 2020р.». Щопівріччя до 1 числа Заступник головного лікаря по медичній частині
7. Наказ УОЗ Сумської ОДА від 26.06.2012р. №517 «Про проведення модернізації первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги». Щоквартально до 5 числа Заступник головного лікаря з  медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
8. Наказ УОЗ від 10.10.2017 №683-ОД «Про забезпечення медичною допомогою трудових мігрантів» Щорічно до 05.12 Заступник головного лікаря з медичної частини, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
9. Розпорядження міського голови від 17.07.2017 №231-ОД «Про створення комісії з питань розслідування нещасних випадків невиробничого характеру» Щоквартально до 15 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, провідний інженер з охорони праці
10. Розпорядження міського голови від 15.02.2017р. №22-ОД «Про забезпечення надання цілодобової ургентної медичної допомоги населенню міста» До 01.02.2018р. Заступник головного лікаря з медичної частини
11. Наказ УОЗ від 18.10.2012р. №819 “Про організацію надання інформації про побічну дію лікарських засобів”. Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря з медичної частини, районний терапевт
12. Наказ УОЗ ОДА від 02.07.2016р. №548 «Про випровадження медико-технологічної документації зі стандартизації медичної допомоги при медикаментозній алергії, включаючи анафілаксію в ЛПЗ області» Щоквартально до 25 числа Заступник головного лікаря з медичної частини
13. Наказ УОЗ ОДА від 27.09.2013р. №766-ОД «Про впровадження наказу МОЗ України від 31.07.2013р. №970/65» Щоквартально до 5 числа Заступник головного лікаря з медичної частини,

лікар функціональної діагностики

14. Наказ УОЗ ОДА від 07.08.2014р. №547 «Про реалізацію в області наказу Міністерства соціальної політики та МОЗ України від 23.05.2014р. №317/353». Щоквартально Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний онколог, завідуюча дитячою поліклінікою, районний кардіолог, районний фтизіатр
15. Наказ УОЗ від 06.04.2017 №248-ОД «Про заходи щодо реалізації пілотного проекту щодо державного регулювання цін на лікарські засоби» Щомісячного до 5 числа Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
16. Наказ УОЗ від 04.01.2017 №5-ОД «Про заходи для реалізації пілотного проекту щодо відшкодування вартості препаратів інсуліну» Щомісячно до 10 числа Районний ендокринолог, головний бухгалтер
17. Наказ УОЗ ОДА від 16.04.2015р. №341-ОД «Про організацію забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет» Щомісячно

до 5 числа

Районний ендокринолог
18. Обласна цільова програма «Програма розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 2017-2020 роки» (розпорядження голови СОДА від 16.03.2017 №138-ОД). Щоквартально

до 25 числа

останнього місяця кварталу

Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
19. Наказ УОЗ ОДА від 11.11.2013р. №898-ОД «Про виконання заходів щодо реалізації в медичній галузі Сумської області стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року». Щорічно до 10 січня Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
20. Наказ УОЗ ОДА від 16.09.2013р. №630-ОД «Про організацію медичного огляду громадян на військову службу за контрактом». До 15.12.2018р. Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
21. Наказ УОЗ ОДА від 11.02.2016р. №98-ОД «Про вдосконалення роботи закладів охорони здоров’я області по відбору та направлення хворих до реабілітаційних центрів, санаторно-курортних відділень» Щоквартально до 5 числа Завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення
22. Наказ УОЗ ОДА від 20.03.2012р. №215 «Про забезпечення контролю за роботою денних стаціонарів лікувально-профілактичних закладів області». Щомісячно до 15 числа Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
23. Наказ УОЗ від 10.02.2017 №88-ОД «Про заходи щодо забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» Щорічно до 5 січня Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
24. Наказ УОЗ ОДА від 16.08.2012р. №645 «Про затвердження заходів УОЗ на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012р. «Про затвердження Державної цільової програми Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року». До 05.01.2018р. Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
25. Обласна цільова комплексна програма «Молодь Сумщини на 2016-2020 роки», затверджена рішенням обласної ради сьомого скликання. Щоквартально

до 25 числа

останнього місяця кварталу

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
26. Наказ МОЗ України від 26.09.2016 №996 «Про внесення змін до деяких наказів МОЗ України, УОЗ від 11.04.2017 №275-ОД «Про затвердження складу групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації» Щомісячно за 5 числом наступного за звітним місяцем

Щорічно до 20 січня

Лікар епідеміолог

 

 

Завідувач інформаційно-аналітичного відділу

27. Наказ МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» Щоквартально до 3 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
28. Наказ УОЗ від 28.03.2011р. №273 «Про затвердження Концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги в області та плану реалізації заходів Концепції». До 05.03. щорічно Районний акушер-гінеколог
29. Наказ УОЗ ОДА від 09.02.2012 №9 «Про затвердження обласного плану заходів щодо виконання положень Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо реалізації прав дітей в Україні» До 01.01.2018р. Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
30. Наказ МОЗ України від 10.05.2007р. № 234 «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах». Щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний акушер-гінеколог
31. Наказ УОЗ ОДА від 18.05.2013р. №407-ОД «Про затвердження плану заходів щодо усунення порушень законодавства щодо охорони життя і здоров’я дітей». Щоквартально до 1 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
32. Спільний наказ Міністерства молоді та спорту, МОЗ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, МВС України, Держдепартаменту України з виконання покарань від 11.06.2006р. №1983/388/462/221/556/596/106 «Про затвердження взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах». Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
33. Наказ УОЗ ОДА від 02.10.2013р. №784-ОД «Про впровадження нових форматів моніторингових показників в області». Щоквартально до 1 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча жіночою консультацією
34. Наказ УОЗ ОДА від 24.06.2014р. №534-ОД/61-с «Про затвердження плану заходів щодо підтвердження статусу території вільної від поліомієліту». Щоквартально до 2 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
35. Наказ УОЗ ОДА від 12.02.2015р. №126-ОД «Про затвердження плану заходів щодо впровадження проекту «Комплексна медична допомога під час небажаної вагітності» До 5 січня Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
36. Обласна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки (рішення обласної ради від 22.05.2015). Щоквартально

до 25 числа

останнього місяця кварталу

Районний інфекціоніст
37. Наказ УОЗ від 11.08.2017 №537-ОД «Про затвердження плану невідкладних заходів щодо вирішення виявлених проблемних питань з виконання заходів протидії ВІЛ/СНІДу у Сумській області» Щороку до 15.03. Районний інфекціоніст
38. Наказ УОЗ ОДА від 21.08.2010р. №725 «Про удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції та введення щоквартальної звітності щодо обліку консультування і тестування населення». Щоквартально до 10 числа Районний інфекціоніст
39. Наказ УОЗ ОДА від 19.09.2016р. №737-ОД «Про впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних вірусних гепатитах «С» у ЛПЗ області» Щоквартально до 25 числа останнього місяця Заступник головного лікаря з медичної частини , районний інфекціоніст
40. Лист Департаменту соціального захисту населення від 22.08.2017 №02.1/3143 «Щодо інформації про внутрішньо-переміщених осіб з Автономної Республіки Крим» Щомісячно до 20 числа Заступник головного лікаря з медичної частини
41. Наказ УОЗ ОДА від 29.06.2016р. №249-ОД «Про затвердження заходів щодо підтримки , соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселились з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО» До 20 числа останнього місяця кварталу Заступник головного лікаря з медичної частини, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
42. Наказ УОЗ ОДА від 25.04.2016р. №358-ОД «Про удосконалення в області медичної допомоги учасникам АТО» Щомісячно до 20 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
43. Розпорядження голови РДА від 10.11.2015р. №261-ОД «Про організацію системи координації і контролю надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей у Конотопському районі» Щомісячно до 20 числа Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікар організатор по ветеранам ВВв
44. Наказ УОЗ ОДА від 06.05.2009 №339 «Про впровадження рекомендованого середньодобового набору продуктів харчування для ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах». Щоквартально до 5 числа Лікар-організатор по ветеранам ВВв
45. Наказ УОЗ від 28.12.2011 №975 «Про забезпечення інвалідів слуховими апаратами» Щоквартально до 5 числа Лікар-організатор по ветеранам ВВв
46. Наказ УОЗ ОДА від 03.09.2012р. №689 «Про облік у лікувальних закладах області ветеранів війни з числа одиноких та з обмеженими фізичними можливостями». Щоквартально до 5 числа Лікар організатор по ветеранам ВВв
47. Наказ УОЗ ОДА від 01.07.2014р. №560-ОД «Про додаткові заходи щодо медичного забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції». Щопонеділка

Щочетверга

Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
48. Наказ УОЗ ОДА від 25.07.2014р. №615 «Про диспансеризацію громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО». Щопонеділка Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча дитячою поліклінікою
49. Лист ДЗ «Український науково-практичних центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» від 19.08.2014р. №369 «Про медичне обслуговування постраждалих в зоні АТО» та «Інформацію про осіб, які отримали поранення (травму або каліцтво) у зоні проведення АТО та потребують протезування». Щопонеділка

Щочетверга

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
50. Наказ УОЗ ОДА від 23.02.2014р. №1028-ОД «Про надання медичної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО» Щомісячно

до 25 числа

Лікар організатор по ветеранам ВВв
51. Наказ УОЗ ОДА від 31.05.2012р. №449 «Про реалізацію державних програм щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС». Щоквартально до 1 числа місяця наступного за звітним Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча дитячої поліклініки
52. Наказ УОЗ від 22.03.2016р. №212-ОД «Про впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при стабільній ішемічній хворобі серця у лікувально-профілактичних закладах області» Щоквартально до 25 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, районний кардіолог
53. Наказ УОЗ від 14.03.2006р. №272 “Про затвердження Порядку проведення обов’язкового профілактичного огляду певних категорій населення на виявлення туберкульозу”. Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний фтизіатр
54. Наказ УОЗ ОДА від 31.08.2015р. №766-ОД «Про збір та аналіз інформації з виявлення туберкульозу серед тимчасово внутрішньо переміщених осіб» Щомісячно до 5 числа Районний фтизіатр
55. Наказ УОЗ ОДА від 16.02.2016р. №105-ОД «Про посилення виконавської дисципліни» Щоквартально Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
56. Наказ УОЗ ОДА від 13.11.2012р. №918 «Про оцінку оснащеності закладів охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу населенню області та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги». Щоквартально Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
57. Наказ УОЗ ОДА від 2.02.2010 року № 83 “Про удосконалення надання виїзної планово-консультативної та організаційно-методичної допомоги”. Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці
58. Наказ УОЗ від 26.10.1998 року №620 «Про перехід органів і закладів охорони здоров’я України на міжнародну статистичну класифікацію хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я 10 перегляду». Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
59. Наказ УОЗ ОДА від 21.11.2013р. №934-ОД «Про затвердження заходів щодо забезпечення реалізації та гарантії права громадян на звернення». Щопівроку до 2 числа Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
60. Наказ УОЗ від 14.02.2017 №117-ОД «Про надання інформації щодо осіб з тілесними ушкодженнями» Щоквартально до 25 числа Заступник головного лікаря з медичної частини
61. Наказ УОЗ від 21.08.2017 №559-ОД «Про покращення медичного забезпечення мешканцям села» Щорічно до 01.02. Завідувач інформаційно-аналітичного відділу
62. Доручення голови РДА від 25.12.2012р. №15 «Про стан забезпечення надання медичної допомоги сільському населенню в Конотопській ЦРЛ». Щоденно Заступник головного лікаря по медичній частині, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідувач дитячою поліклінікою
63. Наказ УОЗ ОДА від 31.08.2016р. №686-ОД «Про оптимізацію офтальмологічної допомоги в Сумській області» Щоквартально до 1 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, районний офтальмолог
64. Наказ УОЗ ОДА від 24.06.2016р. №532-ОД «Про удосконалення організаційних заходів щодо профілактики сліпоти та інвалідності, забезпечення доступності пацієнтів до спеціалізованої та високоспеціалізованої офтальмологічної допомоги в Сумській області» Щоквартально до 1 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, районний офтальмолог
65. Наказ УОЗ ОДА від 08.06.2015р. №531-ОД «Про удосконалення проведення замісної підтримуючої терапії особам із психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опоїдів в Сумській області» Щоквартально до 5 числа Районний нарколог
66. Наказ УОЗ ОДА від 17.12.2015р. №1108-ОД «Про затвердження плану організаційних заходів УОЗ по профілактиці та лікуванню стоматологічних захворювань  на 2016-2020р.р.» Щоквартально Районний стоматолог
67. Розпорядження міського голови від 19.06.2017 №211-ОД «Про організацію закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти та посилення контролю за їх проведенням» Щоквартально до 10 числа Головний бухгалтер
68. Розпорядження голови СОДА від 22.04.2016р. №206-ОД «Про заходи щодо забезпечення виконання дохідної частини місцевих бюджетів, економічного і раціонального використанні бюджетних коштів та недопущення втрат місцевих бюджетів» Щоквартально до 12 числа Головний бухгалтер
69. Наказ УОЗ ОДА від 24.02.2015р. №158-ОД «Про посилення контролю за фінансуванням програм» Щомісячно

до 3 числа

Заступник головного лікаря з медичної частини

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Результати основних показників роботи обговорити на виробничих зборах з медичними працівниками в структурних підрозділах ЛПЗ міста, розробити заходи по їх покращенню. До 20 січня Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці
2. Заслухати на засіданні виконкому міської ради питання профілактики та надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію, СНІД та туберкульоз. Грудень Районний інфекціоніст

Районний фтизіатр

3. Заслухати на апаратній нараді при міському голові питання виконання міської цільової соціальної програми «Охорони здоров’я жителів м. Конотоп на 2016-2018 роки» Жовтень Заступники головного лікаря, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
4. Приймати участь в проведенні:
4.1. – міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ/СНІД Щоквартально Районний фтизіатр, районний інфекціоніст
4.2. – міської надзвичайної протиепідемічної комісії Щоквартально Районний інфекціоніст
4.3. – засіданні комісій по попередженню малюкової та материнської смертності при міськвиконкомі, райдержадміністрації та ЦРЛ. Щоквартально Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний акушер-гінеколог
4.4. – засіданнях міської  та районної комісій у справах неповнолітніх по розгляду правопорушень підлітками. Щоквартально Районний нарколог
5. На виконання наказу МОЗ України від 31.05.2002р. №197 «Про рейтингову оцінку стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я» забезпечити постійний моніторинг за визначеними показниками здоров’я населення та подання щомісячної, щоквартальної та щорічної оцінки здоров’я населення в обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики м. Суми.  Проводити аналіз показників, результати заслуховувати на оперативних нарадах у головного лікаря.

 

Щоквартально Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці
6. Продовжити спеціалізовану виїзну планово-консультативну та організаційно-методичну допомогу населенню району районними фахівцями із ЦРЛ. Відповідно до графіків Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці
7. Виготовити довідник основних показників роботи лікувально-профілактичних закладів району за 2017 рік. І квартал Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом

 

ІV. ЗАХОДИ ПО ЗМІЦНЕННЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ, КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДІЮЧИХ УКАЗІВ, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ПОСТАНОВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, РОЗПОРЯДЖЕНЬ ОДА, РІШЕНЬ СЕСІЙ ОБЛАСНОЇ РАДИ,  НАКАЗІВ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. Забезпечити виконання наказу УОЗ від 12.10.2015р. №880-ОД «Про затвердження Регламенту управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації», та відповідного наказу по ЦРЛ. Щомісячно Заступники головного лікаря, районні фахівці
2. Про хід виконання наказу УОЗ від 21.11.2013р. №934-ОД «Про затвердження заходів щодо забезпечення реалізації та гарантії права громадян на звернення» та рішення  колегії УОЗ від 25.07.2017р. №6 р. ІІ «Про стан роботи із зверненнями громадян та виконавської дисципліни в лікувально-профілактичних закладах області» заслуховувати на медичних радах та  оперативних нарадах. Щоквартально Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян
3.  Забезпечити щомісячний контроль за виконанням рішень колегій, оперативних та апаратних нарад управління, рад та комісій УОЗ. Дане питання щотижнево заслуховувати на оперативний нараді при головному лікарю ЦРЛ. Щомісячно, щотижнево Заступники головного лікаря ЦРЛ, діловод
4. Забезпечити виконання наказу УОЗ від 16.02.2016р. №105-ОД «Про посилення виконавської дисципліни». Про хід виконання заслухати на медичній раді. Щоквартально Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці
5. Забезпечити  дотримання вимог Закону України від 14.10.2014р. №1700-VIІ «Про запобігання корупції» зі змінами. Щомісячно Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці

 

  1. ЗАХОДИ ПО ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ
№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Забезпечити  підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу згідно додатків №№6, 8. Підготувати лікарів та середній медперсонал до атестації згідно додатків №№ 7,9.

Підтримувати підвищення кваліфікації та атестації лікарів та середнього медичного персоналу  100%.

Щомісячно

 

Відділ кадрів ЦРЛ
2. Проводити заняття з резервом керівників структурних підрозділів з питань організації надання медичної допомоги населенню міста та району. Березень Заступник головного лікаря з медичної частини, начальник відділу кадрів
3. Про кадрове забезпечення та якісний склад медичного персоналу закладу, підвищення кваліфікації та атестації лікарів та середніх медичних працівників заслухати на оперативній нараді при головному лікарю. Грудень Відділ кадрів
4. Продовжити роботу по подальшому підвищенню професійних знань лікарів і середніх медичних працівників, для чого забезпечити проведення:

– занять з завідувачами АЗП-СМ, СЛА, ФАП, ФП

– конференцій молодших спеціалістів з медичною освітою

– занять з молодшими спеціалістами з медичною освітою району

– лікарсько-контрольних комісій по профілях

– роботу групи науково-медичної інформації

– днів фахівців, днів інформації

– клініко-анатомічних конференцій.

– медичної ради, в т.ч. з контролю якості

– оперативних нарад

 

Згідно додатків №1,2,3,10,

11,14

 

 

 

 

 

 

 

Заступники  головного лікаря, районні фахівці

 

 

5. Сприяти покращенню соціально-побутових умов для молодих спеціалістів. Щоквар-тально Адміністрація ЦРЛ, відділ кадрів

 

 

 

 

 

 

 

VІ. РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН).

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Продовжити надання кваліфікованої медичної допомоги в якості міжрайцентру хворим Буринського району з перспективою створення госпітального округу. Протягом року Головний лікар, заступники головного лікаря згідно розподілу обов’язків, завідувачі структурних підрозділів лікарні
2. Продовжити оптимізацію ліжкового фонду ЦРЛ в розрізі профілів: травматологічне – 10, урологічне – 5, гінекологічне – 5, отоларингологічне для дорослих – 10, ЛОР для дітей – 3  дерматовенерологічне – 5, кардіологічне – 5, гастроентерологічне – 6, очне – 4, проктологічні – 2,  інфекційне для дітей – 5, хірургічне для дорослих – 6, хірургічне для дітей – 3. Всього 64 ліжка. З 1 березня 2018 року Головний лікар, заступник головного лікаря з медичної частини
3. Відкрити та забезпечити функціонування центру первинної медико-санітарної допомоги м. Конотоп, як самостійної юридичної особи. З 1 січня 2018 року Сектор охорони здоров’я Конотопської міської ради, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча дитячою поліклінікою
4. Запланувати перекваліфікацію терапевтів та педіатрів первинної ланки на лікарів загальної практики-сімейної медицини. Протягом року Головний лікар, начальник відділу кадрів
5. В кардіологічному відділенні відкрити відділення для репульсивного лікування хворих на гострий коронарний синдром  при наявності фінансування. Протягом року Головний лікар
6. Відкрити відділення невідкладної допомоги при наявності фінансування. IV квартал 2018 Головний лікар, головний бухгалтер, головний економіст

 

VІІ.  ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЦРЛ  (ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ)

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Придбати УЗ сканер переносний при наявності фінансування. ІІ квартал Головний лікар, головний бухгалтер
2. Придбати сучасне лікувально-діагностичне обладнання: бронхоскоп, біполярний резектоскоп, набір для лапароскопічних операцій (гінекологічних), приліжковий концентратор кисню, рентгенапарат з цифровою обробкою даних на 3 робочих місця, біохімічний аналізатор при наявності фінансування. ІІ квартал Головний лікар, головний бухгалтер
3. Забезпечити амбулаторію загальної практики-сімейної медицини у мікрорайоні «Житловий масив» медичним обладнанням та транспортом (2 автомобілі). Січень

2018 року

Головний лікар, завідувачі поліклінік для обслуговування дорослого і дитячого населення
4. Провести капітальний ремонт дитячого відділення. ІІ – ІV квартал Головний лікар, головний бухгалтер
5. Провести ремонтні роботи:

– капітальний ремонт онкологічного відділення (ремонт палат, коридорів, сходів,);

– заміна вікон на сучасні енергозберігаючі в інфекційному відділенні;

– капітальний ремонт стелі та стін харчоблоку, заміна вікон на сучасні енергозберігаючі;

– капітальний ремонт стелі та стін трьох приймальних відділень, (заміна дверей та вікон на сучасні енергозберігаючі).

ІІ – ІV квартал Головний лікар, головний бухгалтер

 

ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1 Підготувати до затвердження кошторис доходів і видатків загального, спеціального фондів із відповідними розрахунками, які обґрунтовують показники видатків  та штатний  розпис ЦРЛ на 2018 рік. І квартал Головний бухгалтер, економічний відділ
2 Здійснювати контроль за використанням  енергоносіїв згідно затверджених лімітів. Щомісячно Економічний відділ
3 Проводити контроль за оплатою спожитих комунальних послуг та орендної плати орендарями. Щомісячно Головний бухгалтер
4 Забезпечити жорсткий контроль за економією бюджетних коштів та спрямування їх виключно на першочергові видатки. Щомісячно Головний бухгалтер, економічний відділ
5 Здійснювати співпрацю з благодійними фондами та страховими компаніями, що мають ліцензії на проведення добровільного медичного страхування. Щомісячно Економічний відділ, головний бухгалтер
6 Аналізувати  виконання діючих національних та регіональних програм. Щомісячно Головний бухгалтер, економічний відділ
7 При здійсненні видатків на капітальні ремонти у першу чергу проводити фінансування об’єктів по впровадженню енергозберігаючих заходів, встановлювати лише енергоефективні освітлювальні прилади. Щомісячно Економічний відділ, головний бухгалтер, начальник служби ремонту
8 Проводити розрахунки і економічний аналіз при заключенні договорів між лікарнею та сторонніми організаціями. Щомісячно Головний бухгалтер
9 Забезпечити надання оперативної інформації про середню заробітну плату. Щомісячно Економічний відділ
10 Проводити аналіз використання фонду заробітної плати. Щомісячно Економічний відділ
11 Продовжити роботу щодо організації та проведення закупівель товарів, робіт, послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VІІІ. Щомісячно Комітет з конкурсних торгів
12 Проводити розрахунки  вартості платних послуг. Щомісячно Економічний відділ
13 Працювати в напрямку залучення додаткових коштів від підприємств, господарств міста та району для розвитку матеріально-технічної бази лікарні. Щомісячно Головний бухгалтер
14 Забезпечити контроль за використанням медикаментів та обладнання,  отриманих у централізованому порядку за кошти державного бюджету. Щомісячно Головний  бухгалтер
15 Проводити аналіз економічного розділу  рейтингових показників роботи ЦРЛ. Щомісячно Головний бухгалтер,  економічний відділ
16 Проводити аналіз фінансово-господарської діяльності лікарні. Щоквартально Економічний відділ
17 Організувати та провести роботи по підготовці лікарні до роботи в зимовий період. ІІІ квартал Економічний відділ, начальник служби ремонту
18 Забезпечити подання інформації про результати моніторингу впровадження державних соціальних нормативів надання медичної допомоги населенню в амбулаторно-поліклінічних умовах , затверджених наказами  МОЗ України від 28.12.2002р. №502, 503, 507 від 05.05.2003р. № 641/84. 1 раз у півріччя Економічний відділ
19 Подати до фінансового управління міської ради та УОЗ бюджетний запит  ЦРЛ на 2019 рік. ІІІ-ІV квартал Економічний відділ
20 Складати розрахунки по вартості обстежень застрахованих осіб та вартості лікування по окремим нозологіям. Щомісячно Економічний відділ
21 Складати документацію по взаєморозрахунках зі страховими компаніями та асистуючими компаніями. Щомісячно Економічний відділ, головний бухгалтер
22 Обраховувати вартість витрат по наданню медичної допомоги застрахованим особам. Щомісячно Економічний відділ, головний бухгалтер
23 Здійснювати  розподіл коштів, отриманих на видатки закладу від страхових компаній на потреби відділень. Щомісячно Заступник головного бухгалтера

 

VІІІ.  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ДОСЯГНЕНЬ МЕДИЧНОЇ НАУКИ

 ТА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1 Провести аналіз впровадження в практику роботи структурних підрозділів лікарні нововведень згідно плану УОЗ та ініціативних методик за 2017 рік та І півріччя 2018 року. Заслухати на оперативній нараді зав. відділень та служб. Січень

Липень

Заступник головного лікаря по медичній частині, районні фахівці
2 Забезпечити виконання обласного плану впровадження медико-біологічних і науково-технічних  нововведень та плану ініціативних методик ЦРЛ на 2018 рік. Про хід виконання плану заслухати на оперативній нараді.  

Жовтень

Заступник головного лікаря по медичній частині
3  Для ознайомлення лікарів з новими медичними препаратами та новими методами досліджень, проводити лікарські конференції із запрошенням   працівників аптечної мережі та фахівців третинного рівня. Щоквартально Заступник головного лікаря по медичній частині
4 Аналіз відвідувань науково-медичної бібліотеки лікарями ЦРЛ, інформацію про нові медичні видання заслуховувати на лікарських конференціях. Щоквартально Заступник головного лікаря по медичній частині, завідуюча НМБ
5 Згідно плану роботи групи науково-медичної інформації готувати та проводити з лікарями “День інформації”, “День фахівця”. Щоквартально Заступник головного лікаря по медичній частині
6. Забезпечити звітність районних фахівців про впровадження нових методів лікування та діагностики на лікарських конференціях. Щомісячно згідно додатку №3 Заступник головного лікаря по медичній частині, районні фахівці

ІХ. ЗАХОДИ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ.

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Постійно контролювати проходження комплексного медичного огляду демобілізованих із зони АТО, ВВ. Щомісячно Завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення, лікар-організатор по ветеранам ВВв
2. Продовжити впровадження урядової програми «Доступні ліки» згідно Постанов КМУ від 17.03.2017року № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», від 10.03.2017 р. № 181 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань». Щомісячно Завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення
3. Забезпечити виконання плану профщеплень населення згідно наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» та провести заняття з лікарями та медичними сестрами амбулаторно-поліклінічної мережі з наступним заліком. Щомісячно Заступники головного лікаря,

Лікар –інфекціоніст

4. Продовжити впровадження в роботу Постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2014р. №333 «Про затвердження порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» та наказу МОЗ України від 07.08.2015р. №494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» Січень Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
5. Проводити аналіз смертності населення та якість оформлення документації на померлих по ЛПЗ на виконання наказу МОЗ України від 08.08.2006р. №545  „Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті” з наступним  обговоренням  на медичній раді, оперативній нараді в поліклініці та заняттях з завідуючими сільських ЛПЗ. Щоквар-тально згідно плану ЦРЛ Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча відділенням ЗПСМ, районний терапевт
6. Постійно контролювати виконання наказу МОЗ України від 28.11.2012р. № 1095/955/119 «Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ закладами охорони здоров’я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини» та наказу УОЗ №71/367/349/01-24 від 28.05.2015р. «Про порядок взаємодії працівників правоохоронних органів та медичних закладів Сумської області при встановлені факту смерті людини». Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча відділенням ЗПСМ, районний терапевт
7. Продовжувати надання паліативної медичної допомоги невиліковно хворим пацієнтам згідно наказів МОЗ України від 24.04.2012р. №311 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі та від 21.01.2013р. №41 «Про організацію паліативної допомоги в Україні». Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
8. Провести  аналіз виявлення при профілактичних оглядах патології та контроль за плановим оздоровленням осіб, працюючих в умовах зі шкідливими факторами. Червень Завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення,  районні фахівці, профпатолог
9. Посилити контроль за  стаціонарним оздоровленням постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС шляхом проведення експертних оцінок, результати заслуховувати  на оперативній нараді в дорослій поліклініці. Щоквар-тально Лікар – організатор

ЧАЕС

10. Контролювати виконання наказу МОЗ України від 27.08.2010р. №728 «Про диспансеризацію населення» шляхом проведення експертних оцінок медичної документації. Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча відділенням ЗП-СМ
11. Контролювати якість диспансеризації жінок фертильного віку шляхом проведення експертних оцінок медичної документації. Про їх результати заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквар-тально Завідуюча відділенням

ЗП-СМ

12. Систематично аналізувати обґрунтованість направлень хворих на стаціонарне лікування та якість оформлення медичної документації. Виявлені дефекти обговорювати на оперативній нараді в дорослій поліклініці. Щоквар-тально Заступники головного  лікаря, завідуюча відділенням ЗП-СМ.

 

13. Забезпечити оздоровлення призовної молоді згідно заключень призовної комісії. Червень

Липень

Жовтень

Листопад

Районні фахівці
14. Проводити контроль за використанням денних стаціонарів та стаціонарів вдома шляхом проведення експертних оцінок медичної документації, які заслухати на медичній раді. Щоквар-тально, вересень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча відділенням ЗП-СМ, районні фахівці

 

Х.  ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ЯКОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЗНИЖЕННЮ ЗАХВОРЮВАНОСТІ З ТИМЧАСОВОЮ  ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ТА ЧТХ ХВОРИХ

№ п/п Назва заходів

 

Термін виконання Виконавці

 

Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Проводити аналіз показників первинного виходу на інвалідність по нозологічним групам та галузям виробництва.

Результати аналізу заслуховувати на:

–  підсумкових медичних радах

–  оперативних нарадах в лікарні

 

 

січень, липень

квітень, жовтень

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці
2. На виконання наказу УОЗ ОДА від 23.03.2009р. №188 «Про порядок роботи реабілітаційних комісій лікувально-профілактичних закладів області» покращити якість роботи реабілітаційної комісії лікувального закладу та повноцінне проведення реабілітаційних заходів кожному потребуючому інваліду. Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці
3. На виконання наказу УОЗ від 25.03.2013р. №228-ОД «Про обґрунтованість направлення лікувально-профілактичними закладами області хворих на медико-соціальні експертні комісії  для встановлення групи інвалідності» забезпечити контроль якості медичного обстеження, своєчасності та обґрунтованості направлення громадян на медико-соціальні експертні комісії. Кожен випадок необґрунтованого направлення розглядати на медичній раді з контролю якості. Щоквартально Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці
4. Активізувати роботу в частині сумісних засідань фахівців реабілітаційної комісії лікувального закладу та медико-соціальних експертних комісій з метою контролю виконання заходів та корекції індивідуальної програми реабілітації інваліда. Щоквартально Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, голова ЛКК, районні фахівці
5. Забезпечити контроль за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності за всіма формами контролю згідно наказу МОЗ України від 09.04.2008 р. № 189 «Про затвердження положення про експертизу тимчасової непрацездатності»,  наказу УОЗ Сумської ОДА від 08.10.2009р. № 667, наказів МОЗ України від 13.11.2001р. № 455 «Про затвердження інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», та від 03.1.2004р. № 532/274/136-ос/1406 «Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності»  та відповідних наказів по закладу.  

Згідно визначених наказами термінів

Заступник  головного  лікаря по медичній частині, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, голова ЛКК, районні фахівці
6. Здійснювати контроль за своєчасним направленням хворих на МСЕК при наявності у них ознак стійкої втрати працездатності, якістю оформлення посильного листа (форма №088) з метою зменшення дефектів при направленні хворих на медико-соціальні експертні комісії для встановлення групи інвалідності. Результати дефектів розглядати на лікарських конференціях. Щоквартально Голова ЛКК, районні фахівці
7. Проводити розбір випадків неякісної експертизи тимчасової непрацездатності та допущених лікарями помилок. Результати розглядати на лікарських конференціях. Щоквартально Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, голова ЛКК
8. Провести заняття з лікарями ЦРЛ по діючим інструктивним матеріалам з ЕТН, правилам направлення хворих на МСЕК. І квартал Голова ЛКК
9. Проводити аналіз якості реабілітаційного лікування хворих та інвалідів працездатного віку. Результати заслуховувати на оперативних нарадах. Щоквартально Заступники головного лікаря,

районні фахівці

10. Проводити інструктаж з лікарями, які приходять на роботу, про порядок видачі листків непрацездатності. Щомісячно Голова ЛКК
11. Проводити експертні оцінки якості диспансеризації хворих, що отримали групу інвалідності вперше. Виявлені недоліки заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквартально Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці
12. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. №1301 «Про затвердження порядку забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» контролювати забезпечення кожного потребуючого інваліда технічними та іншими виробами медичного призначення згідно індивідуальної програми реабілітації інваліда. За потребою Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, головний бухгалтер

 

 

 

 

ХІ.  МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. Для проведення комплексних оглядів чорнобильського контингенту при дорослій поліклініці організувати „День відкритих дверей”. І квартал Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікарі організатори по ЧАЕС
2. Для огляду потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС в місцях їх щільного мешкання, організувати виїзд фахівців ЦРЛ в с.Козацьке. ІІ квартал Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікарі організатори по ЧАЕС
3. Охопити комплексними оглядами не менше 99% осіб, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС. І квартал Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікарі організатори по ЧАЕС
4. Результати проведення медичних  профілактичних оглядів  осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС  заслухати на медичній раді. Травень Заступники головного лікаря, лікар організатор по ЧАЕС
5. Разом з районними фахівцями проводити експертні оцінки якості профілактичних оглядів, ведення документації, активної диспансеризації, верифікації діагнозів та обстеження,  про їх результати проінформувати на лікарській конференції. 2 рази на рік Заступники головного лікаря, лікарі організатори по ЧАЕС
6. Проводити експертні оцінки з приводу первинного виходу на інвалідність  контингенту в працездатному віці з наступним обговоренням на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквартально

 

Лікарі організатори по ЧАЕС
7. Проводити відбір хворих на лікування до НЦРМ. Щомісячно Лікарі організатори по ЧАЕС

 

8. Дотримуватись порядку направлення справ до ДЕК. Провести заняття з медичними працівниками щодо вивчення наказів МОЗ з даного питання . Щомісячно

Лютий

Лікарі організатори по ЧАЕС
9. Забезпечити контроль за використанням коштів на безкоштовне та пільгове лікування осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та розгляд на оперативних нарадах в поліклініці по обслуговуванню дорослого населення, дитячій поліклініці. Щомісячно Лікарі організатори по ЧАЕС
10. Проводити контроль за оздоровленням інвалідів на базі обласних спеціалізованих закладів, заслуховувати на медичні раді та оперативних нарадах в поліклініках, заняттях з медичними працівниками села при розгляді питання про медичне обслуговування контингенту ЧАЕС. Щомісячно Лікарі-організатори

 

ХІІ.  МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНВАЛІДІВ, УЧАСНИКІВ ВІЙНИ ТА ВОЇНІВ АТО

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. Провести  комплексні медичні огляди ветеранів війни, в тому числі хворих працездатного віку, демобілізованих учасників АТО, членів сімей загиблих в АТО  та осіб, прирівняних до них за пільгами, в тому числі огляди вдома осіб з обмеженими фізичними можливостями, які не здатні самостійно відвідувати лікувальні заклади, з використанням сучасних методів дослідження з метою виявлення захворювань, своєчасного лікування та профілактики загострення захворювань. Особливу увагу приділяти оглядам тяжкохворих вдома, а також ветеранів – колишніх медичних працівників, партизанів. До 1 Травня Завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення, лікар організатор по ветеранам ВВв
2. Виявляти потребу ветеранів війни, учасників АТО  в амбулаторному та стаціонарному, реабілітації, відновному лікуванні, медикаментах за пільговими рецептами,  слуховому, зубному протезуванні, штучних кришталиках, кардіостимуляторах, ендопротезах суглобів та інших інплантантів, в разі необхідності проводити корекцію  та контроль за її задоволенням з наданням інформації в обласний госпіталь. Щомісячно Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення районні фахівці,  лікар організатор по ветеранам ВВв
3. Забезпечити 100% використання карт направлень до обласного госпіталю,  віддаючи перевагу інвалідам війни, УБД та сільським мешканцям. Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікар організатор по ветеранам ВВв
4. Забезпечити  виконання Постанов КМУ від 27.01.2016 року №34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в ЛПЗ для ветеранів війни» та від 14.04.2004р. №477 «Про збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах» (в частині забезпечення ветеранських ліжок м’яким інвентарем). Щомісячно Економічний  відділ,  головний бухгалтер, лікар організатор по ветеранам ВВв
5. Провести заняття з керівниками ЛПЗ району та  фахівцями, які виїжджають на огляди ветеранів війни, демобілізованих учасників АТО,  щодо забезпечення виконання наказу   УОЗ від 13.03.2003р. №253 «Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни в Сумській області» Січень Лікар організатор по ветеранам ВВв
6. Заслухати питання медичного обслуговування ветеранів війни, в тому числі інвалідів, демобілізованих учасників АТО на медичній раді лікарні із заслуховуванням  районних фахівців. Квітень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікар організатор по ветеранам ВВв
7. Розробити та затвердити плани заходів, присвячених:

Року учасників бойових дій на території інших держав;

73-ї  річниці перемоги над нацизмом у Європі;

Дню партизанської слави (22 вересня);

Міжнародному дню людей похилого віку та Дню ветерана (1 жовтня);

75-ї річниці визволення України від фашистських загарбників (28 жовтня).

Револіція гідності

День захісника вітчизни

 

 

Вересень

Вересень

Жовтень

 

Жовтень

 

Листопад

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікар організатор по ветеранам ВВв
8. Проводити аналіз амбулаторного, стаціонарного, реабілітації та відновного лікування, забезпечення медикаментами за пільговими рецептами, всіх необхідних видів протезування ветеранів війни, учасників АТО мешканців міста та села, не допускаючи диспропорції у задоволенні цих потреб з розглядом питання на медичних радах та оперативних нарадах. Щоквар-тально Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікар організатор по
ветеранам ВВв
9. Обстежити та провести поточний ремонт палат, виділених для ветеранів війни та учасників АТО, та обладнати їх згідно вимог. Передбачити пріоритетність фінансування палат для ветеранів війни з метою оздоровлення та створення належних умов перебування в них ветеранів війни та демобілізованих учасників АТО, в тому числі із залученням позабюджетних коштів, благодійної допомоги. Проводити аналіз використання ветеранського ліжкового фонду. І квартал

 

 

 

 

 

Щомісячно

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуючі відділеннями, начальник служби ремонту, лікар організатор по ветеранам ВВв
10. Організувати та провести „Дні відкритих дверей ” для:

– ветеранів війни, учасників АТО

– воїнів-інтернаціоналістів.

 

І-ІІ квартал

 

 

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,  лікар організатор по обслуговуванню ветеранів ВВв
 11. Співпрацювати  з територіальними центрами міста та району в питанні надання медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку. Щомісячно Лікар – геріатр, лікар організатор по обслуговуванню ветеранів  ВВв
12. Забезпечити поздоровлення ветеранів війни,  демобілізованих учасників АТО, що перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я району, з нагоди відзначення «Дня захисника України». Напередодні визначних дат Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,  відповідальний лікар.
13. Забезпечити адекватне спостереження за одинокими та потребуючими сторонньої допомоги ветеранами війни, якість та повноту паліативної допомоги. Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,  відповідальний лікар.
14. Сприяти наданню психологічної реабілітації учасників АТО Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,  відповідальний лікар.

 

ХІІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОПРИЗОВНОЇ ТА ПРИЗОВНОЇ МОЛОДІ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. Провести комплексний медичний огляд допризовної молоді. Скласти плани оздоровлення та забезпечити контроль за проведенням оздоровлення. Січень

Березень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою

поліклінікою, старший лікар призовної комісії

2. Провести оздоровлення  «Д» групи хворих. Зареєструвати вперше виявлену хронічну патологію у підлітків, обстежити хворих та провести оздоровлення «Д» групи. І-IV квартал Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою
3. Забезпечити проведення приписки громадян 2001 року народження згідно наказу УОЗ. Надати відомості про результати роботи головному педіатру та відповідальному лікарю СОДКЛ. Січень –

Березень

Старший лікар призовної комісії
4. Провести аналіз стану здоров’я приписної молоді з метою подальшого оздоровлення даної категорії підлітків. Надати відомості про результати роботи відповідальному лікарю СОДКЛ. Квітень Старший лікар призовної комісії
5. Проаналізувати хід оздоровлення допризовної молоді та призовників, які були направлені на оздоровлення призовною комісію під час приписки та призовів. Результати  доповісти на оперативній нараді та лікарській конференції. Червень Старший лікар призовної комісії
6. Провести медичний огляд призовної молоді під час та весняного та осіннього призову. Про підсумки весняного та осіннього призову 2018р. громадян на строкову військову службу до збройних сил України та стан оздоровлення призовників доповісти на лікарській конференції. Червень

Жовтень

Грудень

Старший лікар призовної комісії
7. Проаналізувати причини направлення на дообстеження, зміни рішення Конотопської медичної комісії обласною медичною комісією, повернення з ОПЗ та лав армії. Результати доповісти на оперативній нараді та лікарській конференції при розгляді підсумків весняного та осіннього призовів громадян на військову службу. Інформувати інформаційно-аналітичний відділ. Червень

Грудень

Старший лікар призовної комісії
8. На виконання наказу УОЗ Сумської ОДА від 16.09.2013р. №630-ОД «Про організацію медичного огляду на військову службу за контрактом» забезпечити проведення медичного огляду та безвідмовне позачергове стаціонарне обстеження та лікування кандидатів на військову службу за контрактом. Щомісячно Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення старший лікар призовної комісії

 

ХІV. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ СТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ

НАСЕЛЕННЮ РАЙОНУ,  В ТОМУ ЧИСЛІ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Систематично аналізувати відмови у госпіталізації, повторні госпіталізації, додобову летальність, розходження діагнозів. Результати заслуховувати на лікарській конференції та заняттях з лікарями сільської мережі, медичних радах з контролю якості. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині
2. Забезпечити  розгляд випадків післяопераційних ускладнень, післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології та випадків перевищення середніх термінів лікування хворих у відділеннях на засіданнях медичної ради з контролю якості. Щомісячно Заступник головного лікаря по медичній частині
3. Проаналізувати випадки летальності хворих, що були  консультовані  лікарями-консультантами ОТЦЕМД. Підсумки та хід виконання наказів УОЗ від 24.11.98р. №692 „Про порядок взаємодії обласного територіального центру екстреної медичної допомоги з лікувальними закладами» та від 10.03.2006р. №253 „Про доповнення та часткову зміну до наказу УОЗ від 24.11.1998р. №692», заслухати на оперативній нараді. Травень Заступник головного лікаря по медичній частині
4. Забезпечити контроль за якістю виконання діагностичних та лікувальних процедур, маніпуляцій, обґрунтованістю та доцільністю призначень парентеральних процедур, інших  методів шляхом проведення експертних оцінок з розглядом цього питання на засіданнях режимної комісії. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині
5. Аналізувати якість надання стаціонарної  медичної допомоги хворим згідно локальних протоколів з послідуючим розглядом цього питання на медичній раді з контролю якості за участю районних фахівців та лікарів. Щомісячно Заступник головного лікаря по медичній частині
6. Аналізувати якість надання стаціонарної допомоги пільговим  категоріям населення (ЧАЕС, УБД, УВВв), результати заслухати на медичних радах при розгляді даного питання. Квітень Травень Заступник головного лікаря по медичній частині

 

ХV. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК, ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Заслуховувати на оперативних нарадах в дитячій поліклініці та на заняттях з медпрацівниками села аналіз основних показників роботи:

аналіз малюкової смертності по причинах та періодах життя

аналіз тимчасової втрати працездатності по догляду за хворою дитиною;

інфекційна захворюваність;

виконання плану профщепень;

аналіз санітарно-просвітньої роботи;

робота комісії по медичних відводах від профілактичних щеплень;

по оформленню допомоги дитині інваліду;

санаторно-курортної відбіркової комісії;

аналіз стану здоров’я та медичного нагляду за дітьми, потерпілими від аварії на ЧАЕС;

аналіз стану оздоровлення дітей;

профілактики синдрому раптової смерті, аспірації

робота з соціально неадаптованими сім’ями з дітьми до 3-х років

 

 

 

 

 

Щомісячно

 

 

 

 

Щоквартально

 

 

 

 

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, лікар-організатор по ЧАЕС

 

2. Продовжити втілення ініціативи «Лікарня доброзичлива до дитини», «Клініка дружня до молоді». Щомісячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідувач пологовим відділенням
3. Організувати роботу виїзної бригади фахівців дитячої поліклініки для надання консультативної допомоги з обов’язковим оглядом дітей 1-го року життя, дітей – інвалідів, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС та декретованої групи дітей. Щочетверга Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
4. Забезпечити неухильне виконання наказу МОЗ України від 08.11.2001р. №454/171/516 «Про затвердження переліку медпоказань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги дітям інвалідам віком до 18 років», своєчасне та якісне заповнення ІПР на дітей інвалідів, в тому числі підгрупи А.  Питання заслухати на оперативній нараді в дитячій поліклініці.  

 

Щоквартально

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, фахівці
5. Організувати  медогляд та оздоровлення дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей, їх медобслуговування та підсумки оздоровлення заслухати на медичній раді ЦРЛ. Щомісячно

 

 

Червень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
6. З метою якісного медичного нагляду за дітьми проводити експертні оцінки:

якість спостереження за дітьми першого року життя;

якість спостереження за дітьми групи ризику;

якість спостереження і оздоровлення групи ЧТХ, пульмонологічної, нефрологічної, гастроентерологічної групи  та дітей з анеміями згідно стандартів якості;

якість диспансерного нагляду та оздоровлення  дітей “Д” групи по профілях згідно протоколів;

якість спостереження за дітьми-інвалідами;

якість оздоровлення дітей 15-18 р.

співпадання діагнозів поліклініки та стаціонару;

якість ведення стаціонарів вдома;

обґрунтовування видачі лікарняних листків;

якість амбулаторного лікування згідно протоколів;

 

 

 

 

Щоквартально

 

Щоквартально

ІІ,ІУ квартал

липень

серпень

жовтень

щоквартально

щоквартально

щоквартально

щоквартально

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням, фахівці

7. Організувати та провести літнє оздоровлення диспансерної групи дітей та пільгової категорії в санаторіях, таборах відпочинку, на санаторних ліжках дитячого відділення. Про результати літньої оздоровчої компанії  заслухати на оперативній нараді в дитячій поліклініці та на заняттях з медичними працівниками ЛПЗ села  . червень

серпень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча дитячим відділенням
8. Про оздоровлення дітей диспансерної групи та роботу дитячих районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу роботи заслухати на оперативній нараді в дитячій поліклініці та на заняттях з медичними працівниками села. вересень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням
9. Забезпечити якісне спостереження за дітьми Чорнобильського контингенту та закінчити їх цільовий огляд до 01.05.2018р., питання заслухати на медичній раді. травень Лікар по обслуговуванню  дітей ЧАЕС
10. Перевірити роботу амбулаторної ланки по профілактиці туберкульозу та виконання наказів МОЗ України від 14.02.1996р. №26 «Про удосконалення роботи протитуберкульозної служби» та від 29.07.1996р. №233 «Про затвердження інструкції щодо надання медичної санітарної допомоги хворим на туберкульоз». Питання заслухати на медичній раді. квітень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, фтизіатр
11. Перевірити хід виконання наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних  щеплень в Україні». Питання заслухати на медичній раді. жовтень

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою
12. Прийняти до неухильного виконання інструкції та положення, що затверджені наказами МОЗ і МОНУ від  20.07.09р. №518/674 та УОЗ №580 “Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, Постанови КМУ від 08.12.2009р. № 1318 та наказу МОЗ України  від 16.08.2010 р. № 682 “Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”. Питання заслухати на лікарсько-сестринській конференції та оперативній нараді при заступнику головного лікаря.  

 

липень

 

 

Завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням, лікарі педіатри
13. Перевірити якість  медичного обслуговування дітей 1-го року життя, профілактики синдрому раптової смерті, аспірації в дитячій поліклініці, ЦПМСД Конотопського району. Питання розглянути на заняттях з медпрацівниками міста та району, оперативній нараді ЦРЛ. березень

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням
14. Забезпечити лікування дітей  згідно локальних протоколів та маршрутних листів пацієнтів. щомісячно Завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням,

педіатри, фахівці

15. Провести аналіз виявлених гострих в’ялих паралічів за 3 роки та розробити план-заходів по покращенню діагностики даної патології. Січень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою
Акушерсько-гінекологічна служба
1. Контролювати виконання наказів МОЗ України:

від 29.12.2003р. № 620„Про організацію надання стаціонарної акушерсько – гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні».

від  15.07.2011р. №417 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».

від   31.12.2003р   №641/84   “Про   удосконалення медико – генетичної допомоги в Україні ”

від 30.03.2001 р №127 “Про додаткові заходи щодо контролю за якістю надання медичної допомоги дітям та попередження їх смертності”

від 31.12.2010р. №1177 «Про затвердження клінічного протоколу “Комплексна допомога під час небажаної вагітності»

від 24.05.2013р. №423 «Про затвердження порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення».

від 02.04.2014р. №236 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при дисплазії та раку шийки матки».

від 21.01.2014р. №59 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань планування сім’ї».

від 24.03.2014р. №205 «Про внесення змін до наказів МОЗ України від 29.12.2005р. №782 та від 31.12.2004р. №676 «Клінічний протокол «Акушерські кровотечі».

Практична настанова «Національні засади впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги».

від 28.03.2014р. № 225 «Уніфікований клінічний протокол «Початкова, реанімаційна і післяреанімаційна допомога новонародженим в Україні»

від 06.02.2015р.№51 «Про затвердження порядку транспортування вагітних, роділь та породіль в Україні»

І-ІV квартал Районний акушер-гінеколог
2. Проводити санітарно-освітню роботу серед жіночого населення, особливо по інфекціям, що передаються статевим шляхом, пропаганді здорового способу життя, боротьбі зі шкідливими звичками: паління, вживання алкоголю серед підлітків, вагітних (лекції, радіо, телебачення). Щомісячно згідно затвердженого плану. Лікарі акушер-гінекологи згідно плану

 

3. З метою впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги:
3.1 Вагітних з акушерською патологією (передчасний розрив плодових оболонок у терміні 22-34тижні, передчасні пологи в терміні 22-34 тижні, прееклампсія середнього та важкого ступенів, багатоплідна вагітність, передлежання плаценти, вагінальна кровотеча після надання необхідної невідкладної допомоги, заплановані вагінальні пологи у жінок з рубцем на матці, два і більше кесаревих розтини в анамнезі) своєчасно направляти в заклади ІІІ рівня. Щомісячно Районний  акушер –  гінеколог

 

3.2 Вагітних з екстрагенітальною патологією (ССЗ, ССН ІІ або ІІІ ступенів, цукровий діабет, в т.ч гестаційний інсулінозалежний, ендокринна патологія з порушенням функцій, захворювання нирок з порушеннями функцій та наявністю АГ, дифузні захворювання печінки, онкологічна патологія, неврологічна патологія, легеневі захворювання ускладнені дихальною недостатністю, захворювання згортувальної системи, системні захворювання сполучної тканини) своєчасно направляти в заклади ІІІ рівня. Щомісячно Районний  акушер –  гінеколог

 

3.3 Вагітних з наступними станами плода: необхідність проведення інвазивної пренатальної діагностики, природжені вади розвитку плода, які потребують анте- або постнатального хірургічного втручання, ізоімунний конфлікт, затримка розвитку плода своєчасно направляти в заклади ІІІ рівня. Щомісячно Районний  акушер –  гінеколог

 

3.4 Стани новонародженого: недоношеність до 30-ти тижнів, маса тіла менше 1,5кг., дихальні розлади, які потребують тривалої, в т.ч. високочастотної респіраторної підтримки, стани, що потребують невідкладної хірургічної корекції направляти в заклади ІІІ рівня згідно визначених термінів. Щомісячно Лікар неонатолог пологового відділення

 

3.5 Проводити планування сім’ї у системі регіоналізації перинатальної допомоги (амбулаторне консультування у післяпологовому періоді з сучасних методів контрацепції). Щомісячно Лікар кабінету планування сім’ї

 

4. Проводити розгляд занедбаних випадків онкопатології з залученням причетних осіб (дільничні лікарі міста, села). Заслуховувати на ПРЕК та акушерських нарадах. Щоквартально Районний акушер-

гінеколог,

онкогінеколог

5. Аналізувати показник перинатальної смертності та винаходити шляхи його покращення :

а) антенатальна охорона плоду (широко користуватися консультаціями обласних фахівців в закладах III рівня та вагітних з вкрай високої групи ризику направляти на пологи в СОПЦ,

б) медико-генетичне консультування на рівні СОПЦ жінкам із звичним невиношуванням

в) вагітним з групи ризику по невиношуванню своєчасно проводити профілактичне лікування  для попередження передчасних пологів,

г) УЗД скринінг для своєчасного виявлення ВВР у плоду та своєчасне переривання вагітності за мед показами.

Щомісячно згідно затвердженого плану по боротьбі з малюковою та перинатальною смертністю Районний акушер-гінеколог, завідувач пологовим відділенням, завідуюча жіночою консультацією
6. Провести планові онкопрофогляди жінок Чорнобильського контингенту підприємств міста та агропромислового комплексу згідно графіку; провести аналіз захворюваності даного контингенту та стан їх оздоровлення. Щомісячно Завідуюча  жіночою

консультацією, лікар відповідальний за ЧАЕС

7. Проводити роботу з питань планування сім’ї, забезпечити контрацепцією жінок:

а) з тяжкою екстрагенітальною патологією – 100%

б) групи соціального ризику до 100%

На заняттях з акушерками району, обговорювати питання по контрацепції жінок з тяжкою соматичною патологією та жінок соціальної групи ризику. Постійно співпрацювати з дільницями сімейної медицини по забезпеченню явки до жіночої консультації  жінок даних груп для забезпечення безкоштовною контрацепцією.

Покращити роботу з питання дошлюбного консультування, медико-генетичного консультування (за рахунок співпраці з відділами РАЦС, по плановому направленню пар, які вступають до шлюбу на планове обстеження).

Щоквартально Лікарі жіночої консультації, лікар кабінету планування сім”ї
8. При профілактичних оглядах дівчат на базі жіночої консультації  ЦРЛ виявляти  та оздоровлювати  запальні процеси.  Збільшити виявлення порушень менструального циклу у дівчат, довести показник до обласного. У випадку виявлення аномалій розвитку статевих органів направляти даний контингент до обласного дитячого гінеколога. Щомісячно Завідуюча жіночою консультацією, дитячі гінекологи
9. Забезпечити проведення тренінгів по невідкладним станам в акушерстві та гінекології.  

Щомісячно

 

Завідувач  пологовим

відділенням, завідуюча  жіночою консультацією

 

ХVІ. ЗАХОДИ ПО ПОДАЛЬШОМУ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ РАЙОНУ

№ п/п Назва заходів Термін виконан-ня Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
ТЕРАПЕВТИЧНА
1 Перевірити виконання заходів по «Обласній цільовій програмі запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Сумській області на 2013-2017 роки» від 16.08.2013р., наказу МОЗ України від 24.05.2012р. №384 «Про затвердження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії», наказу МОЗ України від 03.07.2006р. №436 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія», наказу УОЗ від 17.07.2014р. №600-ОД «Про впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегменту ST у Сумській області» за 2017р., звернути увагу на якість диспансеризації та лікування.  Заслухати на „Дні терапевта” та медичній раді. Березень Районний терапевт,

районний кардіолог

2 Перевірити виконання наказу МОЗ України від 08.08.2006р. №545  «Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки  народження та смерті» по селу та місту, звернувши увагу на смертність від ХСК, ХОЗЛ, ХОТ. Результати обговорити на „Дні терапевта” та на медичній раді. Квітень Районний терапевт,

районні фахівці

3 Проаналізувати якість оглядів та оздоровлення хворих ветеранів війни, воїнів АТО, самотніх престарілих, стаціонарне та пільгове лікування згідно Закону України від 22.10.93р. №3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» по місту та селу, заслухати на нараді лікарів поліклініки та медичній раді. Квітень

Липень

Районний терапевт,

лікар-організатор по ветеранам ВВв

4 Здійснити перевірку виконання Закону України від 07.05.1997р №150 „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС”, звернувши увагу на повноту обстеження та оздоровлення. Результати обговорити на медичній раді, «дні терапевта». Травень

Листопад

Районний терапевт,

лікар-організатор ЧАЕС

5 Провести аналіз реабілітаційного лікування хворих-інвалідів по терапевтичній патології за І півріччя 2018р. Результати обговорити на „дні терапевта”. Липень Районні фахівці
6 Проаналізувати якість лікування хворих терапевтичного профілю в денних стаціонарах міста та села за 8 міс. 2018р., результати розглянути на медичній раді та оперативній нараді при заступнику головного лікаря з поліклінічного розділу роботи. Вересень Районний терапевт, лікар денного стаціонару
7 Проводити аналіз первинного виходу на інвалідність по хворобам терапевтичного профілю з принциповою оцінкою якості обстеження та оздоровлення хворих.  Результати обговорювати на «дні терапевта». Щоквар-тально Районні фахівці
8 Проводити експертну оцінку якості надання ревматологічної допомоги згідно локальних клінічних протоколів, результати заслухати на оперативній нараді в поліклініці для обслуговування дорослого населення. Травень Районний ревматолог
9 Забезпечити контроль за виконанням локальних протоколів надання медичної допомоги кардіологічним хворим згідно наказів МОЗ України та клінічними настановами.

 

 

І півріччя Районний кардіолог
10 Заслухати на оперативній нараді про проведені реабілітаційні заходи хворим кардіологічного профілю – застрахованим особам, згідно показами, затвердженими пунктом 1 наказу УОЗ Сумської ОДА від 11.02.2016 року №98-ОД «Про вдосконалення роботи закладів охорони здоров’я області по відбору та направленню хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів». Липень Районний кардіолог
11 Проводити санітарно-освітню роботу з населенням для поліпшення строків звернення хворих з гострим коронарним синдромом до лікувального закладу. Протягом року Районний кардіолог
ЕНДОКРИНОЛОГІЧНА
1. Проводити контроль за своєчасним виявленням та лікуванням цукрового діабету та його ускладнень, обстеженням групи ризику по цукровому діабету на дільницях ЗПСМ міста, лікарями СЛА та стаціонарів відповідно до протоколів надання медичної допомоги. Питання про надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет заслухати на медичній раді. Випадки вперше виявленого ермальнимиасни діабету розбирати на оперативних нарадах в поліклініці по обслуговуванню дорослого населення. Листопад Районний ендокринолог
2. Проводити аналіз виявлення патології щитовидної залози лікарями ЗПСМ міста та району, долікарняним кабінетом. Підтримувати показники поширеності та захворюваності на рівні ермальнимиасних, результати заслуховувати на оперативних нарадах в поліклініках  та заняттях з медичними працівниками села. Щоквар-тально Районний ендокринолог, дитячий ендокринолог
3. Проводити відбір і забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсулінів згідно наказів МОЗ України від 18.07.2013р. №618 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо призначення хворим на цукровий діабет препаратів інсуліну» та від 26.03.2014р. №220 «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо призначення препаратів інсулінів хворим на цукровий діабет». Щомі-сячно Лікарі ендокринологи
4. Провести аналіз надання ендокринологічної допомоги згідно наказів МОЗ України від 29.12.2014р. №1021 «Уніфікований клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет І типу», від 21.12.2012р. №1118 «Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної медичної допомоги хворим з цукровим діабетом ІІ типу» та інших, результати заслухати на оперативній нараді при головному лікарю. Липень Лікар-ендокринолог
5. На Днях терапевта, засіданнях ЛКК проводити розбір випадків виявлення некомпенсованої ендокринної патології та її ускладнень, що привели до виходу на інвалідність. Щоквар-тально Районний ендокринолог
ХІРУРГІЧНА
1. Провести аналіз стану надання екстреної допомоги по профілактиці правця в ЛПЗ міста та села, результати заслухати на медичній раді.

 

Травень Районний хірург
2. Провести аналіз післяопераційних ускладнень згідно наказу МОЗ України від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів», заслухати на оперативній нараді при головному лікарю. Випадки  нагноєння післяопераційних ран розбирати на нарадах лікарів хірургів. Жовтень Районний хірург
3. Провести аналіз якості диспансерного нагляду та оздоровлення хворих з передраковими захворюваннями, про їх результати заслухати на оперативній нараді. Грудень Районний хірург
4. Згідно наказу УОЗ від 18.08.2015р. №735-ОД «Про удосконалення медичної допомоги при гострих хірургічних захворюваннях» проводити аналіз пізньої доставки хворих по невідкладним показанням по місту та сільським дільницям. Результати дефектів обговорювати на лікарських конференціях та заняттях з завідуючими ЛПЗ села. Виконання даного наказу заслухати на медичній раді. Грудень Районний хірург
5. Аналізувати загальну і післяопераційну летальність хворих хірургічного відділення. Результати  аналізу розглядати на  загально-лікарських конференціях. Щоквар-тально Районний хірург
6. Забезпечити виконання наказу УОЗ ОДА від 30.01.2014р. №60-ОД «Про систему комбустіологічної допомоги у Сумській області» та надання медичної допомоги згідно локальних клінічних протоколів медичної допомоги опеченим (з локальними поверхневими опіками; з локальними ермальними (глибокими) опіками; з поширеними опіками з опіковою хворобою) з маршрутом руху хворих. Щомі-сячно Районний хірург
ФТИЗІАТРИЧНА
1. Заслуховувати питання по боротьбі з туберкульозом, своєчасним ФЛГ –обстеженням і імунізацією населення проти туберкульозу в місті та районі  на медичній раді. Січень

Квітень

Липень

Районний фтизіатр
2. Провести експертну оцінку стану диспансерного нагляду за туберкульозними хворими згідно наказу МОЗ України від 04.09.2014р. №620 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі». Результати обговорити з лікарями фтизіатрами, розробити конкретні заходи щодо покращення цієї роботи. Липень Районний фтизіатр
3. Для надання лікувально-консультативної допомоги та перевірки стану протитуберкульозної роботи згідно наказу МОЗ України від 04.09.2014р. №620 «Про внесення змін до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної ( спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» проводити виїзди лікарів фтизіатрів на сільські лікарські дільниці. Про результати перевірок інформувати медичних працівників села на заняттях з завідувачами ЛПЗ села, згідно додатку до плану №10.

 

1 раз на 2 місяці Районний фтизіатр
4. Постійно оновлювати дані Електронного реєстру хворих на туберкульоз з дотриманням вимог Закону України  «Про  захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Щомі-сячно Районний фтизіатр
5. Залучати до лікування хворих на амбулаторному етапі ТЧХУ та благодійну організацію «Люди, які живуть з ВІЛ». Щомі-сячно Районний фтизіатр
6. Приймати участь в засіданні координаційної ради, де розглядати занедбані, несвоєчасно виявлені випадки захворювань на туберкульоз, смерті хворих від туберкульозу. Щоквар-тально Районний фтизіатр
7. Проводити засідання комісії з інфекційного контролю згідно плану. Щоквар-тально Районний фтизіатр
8. Забезпечити контроль за обстеженням групи ризику захворювання на туберкульоз, заслуховувати на медичних радах в тому числі з контролю якості, оперативних нарадах в поліклініці по обслуговуванню дорослого населення, заняттях з медичними працівниками ЛПЗ району при розгляді питання профілактики туберкульозу. Щоквар-тально Районний фтизіатр
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНА
1. Забезпечити проведення експертних оцінок з питань дотримання стандартів надання медичної допомоги хворим на дерматологічні захворювання згідно наказу МОЗ України від 08.05.2009р. №312 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги дерматовенерологічним хворим», їх результати заслуховувати на оперативних нарадах при розгляді роботи дерматовенерологічної служби. Серпень

Щоквар-тально

Районний дермато-венеролог
2. Провести аналіз оздоровлення хворих на хронічні дерматози контингенту ЧАЕС, ветеранів війни згідно наказу МОЗ України від 07.06.2004р. №286 «Про удосконалення дермато-венерологічної допомоги населенню України»,  результати заслухати на оперативній нараді в поліклініці. Квітень Районний дермато-венеролог
3. Проаналізувати роботу лікарів акушер-гінекологів та урологів по виявленню гонореї, трихомоніазу серед хворих з хронічними запальними хворобами сечостатевої системи згідно наказу УОЗ від 29.11.2004р. №1265 «Про якість лабораторної діагностики захворювань, що передаються статевим шляхом», результати заслухати на оперативній нараді. Жовтень Районний дермато-венеролог
4. Проводити експертні оцінки васерманізації хворих згідно наказу МОЗ України від 22.11.2013 №997 «Про затвердження Методичних рекомендацій «Сучасні підходи до лабораторної діагностики сифілісу» та відповідного наказу УОЗ від 07.03.2014 №199-ОД, результати заслуховувати на оперативних нарадах при головному лікарю, в поліклініці по обслуговуванню дорослого населення при розгляді роботи дерматовенерологічної служби. Щоквар-тально Районний дермато-венеролог
ОНКОЛОГІЧНА
1. Забезпечити виконання наказів МОЗ України від 01.10.2013р. №845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України» та відповідного наказу УОЗ Сумської ОДА від 26.05.2014р. №436-ОД, про роботу онкологічної служби заслухати на медичній раді згідно плану. Серпень Районний онколог, районні фахівці
2. Забезпечити проведення експертних оцінок якості обстеження та лікування онкологічних хворих згідно наказів МОЗ України від 17.09.2007р. №554 «Про затвердження протоколів медичної допомоги за спеціальністю «Онкологія» , від 29.04.2011р. №247 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 17.09.2007р. №554 (зі змінами)» та інших директивних документів, локальних протоколів., заслуховувати на медичній раді з контролю якості. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з медичної частини, районний онколог
3. Систематично контролювати диспансеризацію, своєчасне лікування та оздоровлення груп ризику передпухлинних захворювань відповідно діючих наказів МОЗ України, результати заслухати на оперативній нараді, засіданні ПРЕК, медичній раді з контролю якості. Щоквар-тально Районний онколог, районні фахівці
4. Проаналізувати роботу терапевтичної, хірургічної, гінекологічної, стоматологічної та інших служб по ранньому виявленню злоякісних новоутворень, результати заслухати на медичній раді. Червень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці
5. Проводити експертні оцінки якості  профілактичних оглядів згідно наказу МОЗ України від 27.08.2010р. №728 «Про диспансеризацію населення», результати заслуховувати на лікарських конференціях. Щоквар-тально Районний онколог, районний акушер-гінеколог
6. Проводити засідання ПРЕК. 1 раз на два місяці Районний онколог
ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНА
1. Провести аналіз роботи ЛОР служби, про результати заслухати на виробничій нараді та оперативній нараді  згідно додатку № 2. Серпень Районний отоларинголог
2. Покращити відбір та направлення хворих диспансерної групи на планове оперативне лікування в ЛОР відділення КЗ СОКЛ. Щомісячно Районний отоларинголог
ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА
1. Забезпечити виконання наказів МОЗ України від 14.05.2013р. №372 «Про систему офтальмологічної допомоги населенню України», УОЗ Сумської ОДА від 22.11.2013р. №940-ОД «Про систему офтальмологічної допомоги населенню Сумської області», від 31.08.2016р. №686-ОД «Про оптимізацію офтальмологічної допомоги в Сумській області», результати роботи служби заслухати оперативній нараді. Серпень Районний офтальмолог
2. Проводити аналіз якості стаціонарного оздоровлення «Д» групи, ветеранів війни, ЧАЕС, учасників АТО, забезпечення їх штучними кришталиками та протезами, результати заслухати на оперативній нараді лікарів поліклініки по обслуговуванню дорослого населення. Щоквар-тально Районний офтальмолог
3. Забезпечити виконання показників стаціонарної допомоги населенню: знизити середнє перебування на ліжку до 7,3; підвищити хірургічну активність до 38,5%. До кінця року Районний офтальмолог
НЕВРОЛОГІЧНА
1. Провести аналіз смертності від інсультів та  цереброваскулярної  патології за 2017р. Результати обговорити  на оперативній нараді лікарів поліклініки. Розробити заходи по покращенню даних показників роботи на 2018 рік, звернути увагу на якість лікування та диспансерних хворих. Лютий Районний невропатолог

 

2. Проводити аналіз первинного виходу на інвалідність по неврологічному профілю. Результати обговорювати на нараді невропатологів. Щоквар-тально Районний невропатолог
3. Про роботу неврологічної служби за 6 міс. 2018 року, заслухати на оперативній нараді. Липень Районний невропатолог
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА
1. Провести аналіз надання позалікарняної психіатричної допомоги населенню міста та району за 2017 рік, розробити заходи по усуненню негативних показників, результати заслухати на оперативній нараді. Березень Районний психіатр
2. Контролювати обґрунтованість направлення хворих на лікування в психіатричний стаціонар згідно статей 13 та 14 Закону України «Про психіатричну допомогу» з наданням інформації в СОПНД згідно листів УОЗ ОДА від 16.07.2015 №01-23/2/425 та прокуратури Сумської області від 10.07.2015 №16-245. Щоквар-тально Районний психіатр
3. Забезпечити контроль за виконанням наказу УОЗ від 22.08.2003р. №811 «Про затвердження заходів УОЗ щодо удосконалення психіатричної допомоги інвалідам з психічними захворюваннями». Результати доповідати на оперативній нараді лікарів поліклініки. Щомі-сячно Районний психіатр
4. Підготувати та провести  виступ на тему: «Посттравматичний стресовий розлад». Жовтень Районний психіатр
НАРКОЛОГІЧНА
1. Продовжити виконання наказу МОЗ України від 27.03.2012р. №200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримуючої терапії хворих з опоїдною залежністю» та відповідного наказу УОЗ від 08.06.2015р. №531-ОД, хід виконання заслухати на оперативній нараді при розгляді роботи служби. Лютий Районний нарколог
2. Проводити заняття по навчанню первинних громадських наркопостів в учбових закладах міста та села з метою інформації та виявлення підлітків, вживаючих алкоголь, наркотичні та токсичні речовини, при необхідності проводити психологічне та медичне оздоровлення. ІІІ-IV квартал Районний нарколог
3. Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 №735-р «Про схвалення стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року», хід виконання заслухати на оперативній нараді при розгляді служби. Лютий Районний нарколог
4. Провести аналіз наркологічної експертизи та експертизи алкогольного і наркотичного сп’яніння згідно наказу МОЗ України від 09.11.2015 №1452/735 «Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу на швидкість реакції» відповідного наказу УОЗ ОДА від 27.12.2015 №1146-ОД, результати заслухати на оперативній нараді при головному лікарю. Квітень Районний нарколог
5. Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 28.11. 1997 №339 «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркотичних оглядів» та відповідного наказу УОЗ ОДА від 30.05.2014 №446-ОД. Щомі-сячно Районний нарколог
ІНФЕКЦІЙНА
1. Забезпечити виконання директивних документів, які регламентують діяльність закладу з питань профілактики інфекційних захворювань і введені в дію протягом 2016-2017р.р. з розглядом ходу їх виконання на медичних радах та оперативних нарадах в закладі: Щомі-сячно Завідуюча інфекційним відділенням
2. Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів,  обласної програми “Антигепатит” на 2012-2017 роки та відповідної програми, прийнятої на міському, районному рівні. Хід виконання заслухати на медичній раді. Лютий Завідуюча інфекційним відділенням
3 Комплексного плану заходів облдержадміністрації на 2017-2025 роки щодо попередження заносу та поширення на території Сумської області інфекційних хвороб, регламентованих правилами санітарної охорони території. Хід виконання заслухати на медичній раді. Травень Завідуюча інфекційним відділенням
Наказів МОЗ України:
від 16.07.2014 №499 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі та гострих респіраторних інфекціях», заслухати на оперативній нараді. Листопад Завідуюча інфекційним відділенням
від 11.08.2014 №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні», заслухати на медичній нараді. Жовтень Завідуюча інфекційним відділенням
від 24.10.2014 №770 «Про організацію проведенню заходів у разі виявлення ХВВЕ» Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням
від 17.03.2015 №148 «Про затвердження порядку підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків» До 05 числа щокварталу Завідуюча інфекційним відділенням
від 06.11.2015 №732 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій», заслухати на оперативній нараді Листопад Завідуюча інфекційним відділенням
від 08.06.2015 №325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» До 20 липня та 20 січня Завідуюча інфекційним відділенням
від 18.07.2016 №729 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті» До 20 січня Завідуюча інфекційним відділенням
від 21.06.2016 №613 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті В» Щомі-сячно Завідуюча інфекційним відділенням
від 11.09.2017 №1082 «Про проведення заходів щодо імунізації населення проти кору в Україні» Щомі-сячно Завідуюча інфекційним відділенням
Наказів УОЗ СОДА:
від 25.02.2014 №146-ОД «Про організацію лікування хворих на вірусні гепатити в області» Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням
від 17.07.2014 №597-ОД «Про посилення заходів щодо використання в ЛПЗ області імунобіологічних препаратів» Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням
від 06.10.2014 №779-ОД «Про впровадження в ЛПЗ області медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі, ГРВІ» Жовтень

Березень

Завідуюча інфекційним відділенням
від 04.08.2016 №624-ОД/3-с «Про проведення дозорного епіднагляду за грипом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями серед населення Сумської області»,  заслухати на оперативній нараді Листопад щотижня в епідсезон Завідуюча інфекційним відділенням
від 19.09.2016 №737-ОД «Про впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному вірусному гепатиті С у лікувально-профілактичних закладах області» Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням
від 17.08.2017 №544-ОД/21с «Про забезпечення заходів з запобігання розповсюдження кору серед населення області» Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням
від14.09.2017 №605-ОД/24с «Про проведення імунізації населення проти кору в області» Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням
4. Посилити виконавчу дисципліну щодо реалізації вищезазначених контрольних директивних документів з  поданням якісної та своєчасної інформації в УОЗ Згідно термінів Завідуюча інфекційним відділенням
5. Аналізувати хід виконання рішень колегії та оперативних нарад УОЗ СОДА з подальшим розглядом на медичних радах та інформуванням УОЗ: Згідно термінів Завідуюча інфекційним відділенням
рішення колегії УОЗ СОДА від 26.09.2017 №9 «Про стан епідеміологічної ситуації з ВІЛ інфекції, організації та надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам та хворим на СНІД в області. Заходи щодо усунення недоліків виявлених під час перевірки ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Березень Завідуюча інфекційним відділенням
рішення оперативної наради УОЗ СОДА від 26.09.2017 №11 «Про виконання комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІДу в Конотопському та Шосткинському районах» Березень Завідуюча інфекційним відділенням
рішення оперативної наради УОЗ СОДА від 21.03.2017 №2 «Про роботу медичної служби Білопільського, Кролевецького районів з профілактики кишкових інфекцій, готовності ЛПЗ до роботи в умовах занесення холери», заслухати на медичній раді. Травень Завідуюча інфекційним відділенням
рішення колегії УОЗ СОДА від 26.04.2016 №4 «Про поводження з відходами» 01.01.

2018р.

Завідуюча інфекційним відділенням
рішення координаційної ради з контролю якості УОЗ СОДА від 24.05.2017 №6 «Про хід виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.11 №19 «Про заходи з профілактики малярії в Україні» в лікувально-профілактичних закладах Лебединського і Конотопського районів», заслухати на оперативній нараді Травень Завідуюча інфекційним відділенням
рішення колегії УОЗ СОДА від 26.09.2017 №7 «Про стан виконання обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017 роки в Краснопільському та Сумському районах», заслухати на медичній раді Лютий Завідуюча інфекційним відділенням
6. Забезпечити перегляд та поновлення локальних протоколів у відповідності до вимог основних нормативних документів при надходженні оновлених уніфікованих протоколів з МОЗ. Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням
7. Забезпечити організацію та проведення науково-практичних конференцій для медичних працівників ЛПЗ з актуальних питань інфектології (вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція, невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб, ТОRСН-інфекція тощо) за участю спеціалістів кафедри інфекційних хвороб СумДУ та обласної інфекційної клінічної лікарні ім.З.Й.Красовицького за згодою ІІ-ІІІ квартал Завідуюча інфекційним відділенням
8. Провести заняття з питань профілактики інфекційних захворювань для медичних працівників усіх рівнів з обов’язковим прийняттям диференційованих заліків та оформленням протоколів. До проведення занять обов’язково залучати епідеміолога :

ГРВІ, грип

СНІД

ОНІ

Лептоспіроз

Бореліоз, малярія

Туляремія

ОКЗ

Вірусні  гепатити

Гельмінтози

 

 

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Вересень

Жовтень

Завідуюча інфекційним відділенням, лікар КіЗу
9. Провести тренувальні заняття з персоналом відділення по відпрацюванню функціональних обов’язків при виявленні хворого на ОНІ. Березень Завідуюча інфекційним відділенням
10 Для підвищення готовності лікувальних закладів до роботи у випадках епідспалахів та виникнення небезпечних і особливо небезпечних інфекцій поновити незнижувальний резерв медикаментів на випадок епідускладнення з грипу, ГКІ, холери, інших ОНІ. І квартал Завідуюча інфекційним відділенням
11 Забезпечити 100% бактеріологічне обстеження інфекційних хворих. Постійно Завідуюча інфекційним відділенням
12 Забезпечити розгляд на засіданнях медичної ради з контролю якості випадків смертності від інфекційних хвороб, несвоєчасної діагностики занедбаних випадків цирозу печінки тощо. Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням
13 Розглядати на комісії з інфекційного контролю результати експертних оцінок стану обстеження імунізації проти вірусного гепатиту В  підлягаючого контингенту. Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням
14 Проводити експертну оцінку якості надання медичної допомоги інфекційним хворим та її відповідності клінічним протоколам. Постійно Завідуюча інфекційним відділенням
15 Забезпечити проведення імунізації проти вірусного гепатиту А,В, дифтерії, правця  медичних працівників з контингенту епідризику. Згідно плану профілактичних щеплень Районний інфекціоніст
16 Забезпечити проведення передсезонної специфічної (вакцинації) та неспецифічної профілактики грипу. Жовтень Завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення, завідуюча дитячою поліклінікою, районний інфекціоніст
17 Впровадити в діяльність закладу проведення тренінгів з питань комунікаційних технологій з профілактики інфекційних захворювань для підготовки спеціалістів каскадним методом навчання комунікаціям з населенням. Постійно Районний інфекціоніст
18 Підготувати статті в газету на теми:

«ВІЛ-інфекція: проблема залишилась»;

«Грип та його профілактика»;

«Вірусні гепатити»;

«Іксодовий бореліоз».

 

Березень

Січень

Травень

Жовтень

Районний інфекціоніст
19 Виступити по місцевому радіо, телебаченні з темами:

«ВІЛ-інфекція»;

«Профілактика грипу та інших респіраторних інфекцій»;

«Профілактика вірусних гепатитів»;

«Профілактика гострих кишкових інфекцій».

 

Березень

Січень

Травень

Серпень

Районний інфекціоніст
СТОМАТОЛОГІЧНА
1. Проводити профілактичні огляди та санацію ветеранів війни, учасників АТО, постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС, дітей шкільного та дошкільного віку. Згідно графіків Районний стоматолог
2. Довести показник питомої ваги оглянутого населення від прикріпленого  за 2018р. не нижче за 33,9%, показник питомої ваги потребуючих лікування від оглянутих не вище за 35,0%, показник питомої ваги санованих від потребуючих лікування не нижче за 86,1%. IV квартал Районний стоматолог
3. Проводити аналіз виявлення та лікування передпухлинної та онкопатології у стоматологічних хворих. Висновки заслуховувати на конференції лікарів стоматологів. Щоквар-тально Районний стоматолог
4. Довести показники оглядів населення міста та району за 2018р.

Огляди Санація
ІВ – 98,6% 92,3%
УБД – 98,2% 95,5%
УВ- 83,4% 92,2%
ОПЗП – 94,5% 90,9%
До 25.12.

2018р.

Районний стоматолог
5. Забезпечити виконання наказів МОЗ України:

– від 09.09.2011р. №635 «Про затвердження Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я»;

– від 23.11.2004р. №566 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями «Ортопедична стоматологія», «Дитяча хірургічна стоматологія», «Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Ортодонтія», «дитяча терапевтична стоматологія».

– наказу УОЗ СОДА від 17.12.2015р. №1108-ОД «Про затвердження плану організаційних заходів УОЗ Сумської ОДА по профілактиці та лікуванню стоматологічних захворювань на 2016-2020 роки»

Щомі-сячно Районний стоматолог

 

 

ХVІІ.  ЗАХОДИ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ  ДОПОМІЖНИХ МЕТОДІВ

ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНИХ СЛУЖБ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
ЕНДОСКОПІЧНА
1. Розробити графік обстеження «Д» групи хворих. Методом експертних оцінок контролювати якість проведення медичних оглядів хворих з передраковою патологією,  про виявлені дефекти  та заслуховувати на лікарській конференції. Серпень Районний ендоскопіст,

хірург, завідувач відділенням ЗП-СМ

2. Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 11.07.2007р. №393 «Про удосконалення надання ендоскопічної допомоги населенню України» та заслухати на оперативній нараді згідно додатку № 2. Жовтень Районний ендоскопіст
ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1. Проводити експертні оцінки  повноти обстежень функціональними методами амбулаторних та стаціонарних хворих.  Про виявлені дефекти заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки, лікарських конференціях . Щоквар-тально Районний  функціоналіст
2. Забезпечити виконання якісних показників діяльності служби  та довести до кінця поточного року кількість досліджень на 1 обстежену особу до 1,4; на 100 звернень в поліклініку до 7,6; на 1-го вибувшого із стаціонару до 0,8. Щомі-сячно Районний  функціоналіст
ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА
1. Проводити експертні оцінки якості призначення рентгенологічних обстежень хворим згідно стандартів (Протоколів) надання медичної допомоги по службам лікарні, результати заслуховувати на виробничих нарадах по службах. Щоквар-тально Районний рентгенолог
2. Удосконалити методику діагностики захворювань черевної порожнини з подвійним контрастуванням при комп’ютерній томографії Щоквар-тально Районний рентгенолог
3. Проводити впровадження методики комп’ютерної томографії суглобів з контрастуванням. Щоквар-тально Районний рентгенолог
ЛАБОРАТОРНА
1. Провести аналіз якості бактеріоскопічної діагностики туберкульозу, результати заслухати на оперативній нараді. Лютий Районний лаборант, районний фтизіатр
2. Провести аналіз по підсумках роботи лабораторної служби  міста та району за 6 місяців 2018 року, розробити заходи по покращенню роботи служби до кінця поточного року. Питання заслухати на медичній раді в лікарні згідно додатку № 1 . Вересень Районний лаборант
3. Здійснювати внутрішній та зовнішній контроль якості проведення лабораторних досліджень, його аналіз заслуховувати на виробничих нарадах з лікарями лаборантами Щомі-сячно Районний лаборант
4. Проводити експертні оцінки призначень лабораторних досліджень відповідно до протоколів надання медичної допомоги в клінічних відділеннях, звертаючи увагу на преаналітичний етап лабораторних досліджень, результати заслуховувати на загально лікарських конференціях. Щоквар-тально Районний лаборант
5. Дотримуватись вимог санітарно-епідеміологічного режиму згідно нормативних документів. Що-денно Районний лаборант
6. Покращити ефективність бакс копій мокроти на КСП до рівня середньо обласних. До кінця року Районний лаборант
7. Покращити виявлення патології при проведенні профілактичних цитологічних оглядів жіночого населення. До кінця року Районний лаборант
СЛУЖБА КРОВІ
1. Проводити експертні оцінки ведення медичної документації  у відділеннях лікарні згідно інструктивних документів по показаннях до переливання хворим  кровозамінників та крові. Про їх результати заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквар-тально Районний трансфузіолог
2. Проаналізувати виконання плану донорства від родичів хворих по стаціонарних відділеннях ЦРЛ за І півріччя 2018 року, результати заслухати на оперативній нараді. Липень Районний трансфузіолог
3. Підготувати телевиступ до «Дня донора». Травень Районний трансфізіолог

 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА
1. Про результати експертних оцінок використання фізметодів в лікуванні хворих лікарями дитячої та дорослої поліклінік доповідати на оперативних нарадах лікарів поліклінік. Щоквар-тально Районний фізіотерапевт
2. Проводити експертні оцінки  наступності між відділеннями стаціонару та фізіотерапевтичним відділенням. Результати заслуховувати на лікарських конференціях. Щоквар-тально Районний фізіотерапевт
ЛІКАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА
1. Проводити експертні оцінки використання методу ЛФК в комплексному лікуванні стаціонарних та амбулаторних хворих.  Результати заслуховувати на оперативних нарадах з лікарями поліклінік, лікарських конференціях. Щоквар-тально Спеціаліст з фізичної реабілітації
2. Забезпечити поглиблений медогляд спортсменів, учнів ДЮСШ з відбором контингентів, які підлягають лікуванню та реабілітації. 2 рази на рік Лікар по спортивній медицині
3. За підсумками щорічних медоглядів провести лікування і реабілітацію спортсменів з застосуванням фізичних методів реабілітації. І півріччя Лікар по спортивній медицині
4. Організувати медичне забезпечення спортивних заходів, що проводиться студентськими та учнівськими спілками в навчальних закладах різних рівнів акредитації. І-IV квартал Лікар по спортивній медицині
ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНА СЛУЖБА
1. Щоквартально проводити поглиблений аналіз роботи патологоанатомічного відділення, результати обговорювати на виробничих нарадах. Щоквар-тально Лікар патологоанатом
2. Проводити експертну оцінку якості гістологічних препаратів та документації, пов’язаної з їх реєстрацією. Результати заслухати на зборах у поліклінічному відділенні. Щоквар-тально Лікар патологоанатом
3. Приймати участь у підготовці і проведенні клініко-паталогоанатомічних конференцій і ЛКК. Щомісячно Лікар патологоанатом
4. Впроваджувати нові методики досліджень та заслуховувати на лікарських конференціях. Лютий Лікар патологоанатом
5. Забезпечити постійний контроль за якістю оформлення лікарських свідоцтв про смерть, дефекти заслуховувати на оперативних нарадах в поліклініці для обслуговування дорослого населення . Щоквар-тально Лікар патологоанатом

 

ХVІІI.  ЗАХОДИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

№ п/п Заходи

 

Термін

виконання

Виконавці Відповідальний Відмітка про виконання
1 2 3 4 5 6
1. Організувати навчання з підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою на курсах післядипломної освіти згідно розробленого плану. Протягом року Навчально-виховний сектор Головна медична сестра
2. Організувати і провести атестації на присвоєння та підтвердження  кваліфікаційної категорії молодших медичних спеціалістів згідно розробленого плану. Протягом року Навчально-виховний сектор Головна медична сестра
3. Організувати і проводити заняття з підвищення кваліфікації в «Школі резерву» згідно розробленого плану:

– із сестрами медичними старшими та їх резервом, з молодшим медичним персоналом:

– сестрами господарками та їх резервом

–  з буфетницями лікарні та їх резервом

Протягом року Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру
4. Надати організаційно-методичну та практичну допомогу по підготовці атестаційних звітів молодшим медичним спеціалістам, що атестуються в 2018 році. Протягом року Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру
5. Розробити графік та організувати проведення суспільно ділової атестації молодших медичних спеціалістів та молодшого медичного персоналу по відділеннях та підрозділах лікарні. IV квартал Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру
6. Здійснити контроль за участю молодших медичних спеціалістів в загально лікарських конференціях, семінарах, заняттях. На протязі року Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру
7. Активізувати відвідування бібліотеки ЦРЛ молодшими медичними спеціалістами для ознайомлення з медичними періодичними виданнями з метою вивчення нових технологій і форм управління у роботі середньої ланки, та перейняття досвіду, як методу самопідготовки та підвищення рівня знань Протя-

гом року

Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру
8. Здійснення контролю за професійним навчанням, проведенням занять по відділенням та підрозділам лікарні методом круглого столу з мозковою атакою. Протягом року Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру
9. Прийняти участь в обласних загально-сестринських конференціях. Згідно плану УОЗ Головна  медична сестра Головна медична сестра
10. Провести аналіз виконання плану заходів по удосконаленню організації роботи молодших спеціалістів з медичною освітою ЦРЛ за 2017р., визначити пріоритетні напрямки по удосконаленню роботи на 2018р. Січень Голови секторів Головна медична сестра
11. Активізувати роботу ради сестер, проведення засідань ради сестер згідно плану,  тематики та шляхом вивчення і впровадження передового досвіду  інших ЛПЗ Конотопського району. На протязі року Головна медична сестра Головна медична сестра
12. Організація і проведення загально сестринських конференцій згідно розроблено плану На протязі року Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру
13. Скоординувати особисті плани сестер медичних старших відповідно до постановленої мети та розвитку медсестринства Січень Головна медична сестра Головна медична сестра
14. Організувати  та провести анкетування серед пацієнтів з метою вивчення якості надання медичної допомоги з послідуючим аналізом отриманої інформації. Протя-

гом року

Виробничий сектор Голова виробничого сектору
15. Сформувати та затвердити склад безпосередніх керівників практики студентів з числа висококваліфікованих  старших медичних сестер

 

Січень Виробничий сектор Голова виробничого сектору
16. Провести роботу по плануванню основних заходів по вдосконаленню роботи молодших медичних спеціалістів та молодшого медичного персоналу на 2019р. ІV квартал Виробничий сектор Голова виробничого сектору
17. Проводити оперативні наради з сестрами медичними старшими Протягом року Головна медична сестра Головна медична сестра

 

ХІХ.  ЗАХОДИ ПО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ТА ПРОФІЛАКТИЦІ СНІД

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Контролювати виконання наказу УОЗ від 17.07.2014р. №597-ОД «Про посилення заходів щодо використання в ЛПЗ області імунобіологічних препаратів».  Проводити аналіз повноти і якості виконання профілактичних щеплень, а також аналіз інфекційної захворюваності, про результати  заслуховувати на оперативних нарадах в дорослій та дитячій поліклініках та заняттях з медичними працівниками ЛПЗ села згідно додатків до плану №10, 11. Щоквар-тально Заступник  головного лікаря по дитинству, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний  інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ
2. Перевірити хід виконання режимних наказів МОЗ України:

– від 11.08.2014р. №552 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація  медичних виробів в закладах охорони здоров’я».

– від 10.05.2007р. №234 «Про організацію профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах».

– від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів».

Матеріали заслуховувати на засіданні комісії по інфекційному контролю.

Щоквар-тально Заступник  головного лікаря по медичній частині,  епідеміолог ЦРЛ,  головна медична сестра
3. Організувати та провести семінар і залік з питань санепідрежиму та виконання наказів МОЗ України:

– від 11.08.2014р. №552 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Дезінфекція, передсиерилізаційне очищення та стерилізація  медичних виробів в закладах охорони здоров’я»

– від 10.05.2007р. №234 «Про організацію профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах».

– від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів».

Березень Заступники головного лікаря, епідеміолог ЦРЛ
Кишкові інфекції
1. Проводити аналіз захворюваності кишковими інфекціями в розрізі педіатричних і терапевтичних дільниць, харчових і прирівняних до них об’єктів. Про результати заслуховувати на оперативних нарадах в дитячій та дорослій поліклініці. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по дитинству, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний інфекціоніст
2. Забезпечити активне виявлення хворих кишковими інфекціями серед працівників об’єктів епідризику шляхом виявлення у них дисфункції шлунково-кишкового тракту при зверненні їх за медичною допомогою до фахівців. Проводити  аналіз даної роботи. Щомі-

сячно

Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний інфекціоніст
3. Аналізувати якість клінічно-лабораторного розшифрування гастроентероколітів. Кожний пізньовстановлений діагноз розглядати на лікарській конференції. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині, епідеміолог
Вірусні гепатити
1. Всі випадки вірусного гепатиту „В”, „С” своєчасно аналізувати на засіданні комісії по розгляду випадків вірусного гепатиту з прийняттям відповідних рішень. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст
3. Провести аналіз виконання обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017 роки та про хід виконання рішення колегії УОЗ ОДА від 29.09.2017р. №8 «Про стан виконання обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017р.р. в області».  Заслухати на медичній раді згідно додатку до плану №1. Лютий Заступник головного  лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст
Поліомієліт
1. Провести заняття з прийняттям заліку по клініці, діагностиці, профілактиці поліомієліту з лікарями  і середніми медичними працівниками. Березень Районний невропатолог, районний інфекціоніст
Дифтерія та інші інфекції дихальних шляхів
1. Провести  заняття по етіології, клініці, діагностиці, лікуванню і профілактиці дифтерії з лікарями та середніми медичними працівниками. І квартал Районний інфекціоніст
2. Забезпечити вчасну вакцинацію дітей першого року життя, довести питому вагу дітей, які отримали повний вакцинальний курс в 6-ти місячному віці до 95% (при наявності вакцини). Щомісячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
3. Забезпечити 100% обстеження на дифтерію хворих  на всі форми ангін. При виявленні Терапевти, педіатри, отоларинголог
4. Провести заняття-залік з медичними працівниками, які безпосередньо займаються проведенням профілактичних щеплень, з питань організації, планування, проведення профілактичних щеплень та дотримання правил „холодового ланцюга”. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
Правець
1. Проаналізувати якість проведення, призначення екстреної профілактики правця хворим з травмами згідно наказу МОЗ України від 05.08.1999р  №198 „Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця” в ЛПЗ міста та району, матеріали узагальнити, заслухати на медичній раді.

 

Травень Епідеміолог ЦРЛ, районний хірург
2. Провести заняття-заліки з лікарями поліклінік, АЗП-СМ, СЛА, зав. ФАП, ФП, здоровпунктами по клініці, діагностиці правця, правилами надання хірургічної допомоги хворим з травмами. Жовтень Районний хірург
Карантинні інфекції
1. Перевірити стан готовності ЛПЗ до роботи на випадок виявлення карантинних інфекцій. Про хід виконання Комплексного плану заходів облдержадміністрації на 2017-2025 роки щодо попередження заносу та поширення на території Сумської області інфекційних хвороб, регламентованих правилами санітарної охорони території та рішення оперативної наради УОЗ  від 21.03.2017р. №2 «Про роботу медичної служби Білопільського та Кролевецького районів з питань профілактики кишкових інфекцій, готовності до роботи в умовах занесення їх на  територію, в тому числі холери».  Результати перевірки заслухати на медичній раді згідно додатку №1. Травень Заступник головного лікаря по медичній частині,  районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ
2. Провести учбові заняття по етіології, клініці, діагностиці, профілактиці холери і інших карантинних інфекцій, а також хворобі Лайма, геморагічних гарячках з нирковим синдромом . Квітень Районний інфекціоніст
Профілактика зоонозних інфекцій
1. Забезпечити контроль за виконанням заходів з профілактики сибірської виразки у відповідності з вимогами  наказу МОЗ Україн від 09.07.03р. №314 „Про заходи профілактики захворювань на сибірку». Щомісячно Районний інфекціоніст
2. Забезпечити виконання плану профщеплень проти туляремії підлягаючим контингентам при наявності вакцин. І-ІІ квартал Завідувач поліклінікою для обслуговування дорослого населення
Профілактика СНІД
1. Провести перевірки виконання Указу Президента України від 14.02.2006р. №132 «Про рішення Ради національної безпеки і охорони України» від  18.01.2006р. «Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами»,  наказу УОЗ СОДА від 25.08.2015р. №751-ОД «Про впровадження обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ/СНІДу на 2015-2018 роки та моніторинг її виконання» в функціональних підрозділах ЦРЛ. Матеріали заслухати на медичній раді. Березень Заступник головного лікаря з медичної частини, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення,  районний інфекціоніст
2. Тримати в постійній готовності резерв необхідних засобів захисту, медичного інструментарію та дезінфікуючих засобів у відповідності до нормативів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 18.12.1998р. №2026 „Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІДу.” І-IV квартал Заступник головного лікаря з медичної частини
3. Провести аналіз забезпеченості ЛПЗ міста засобами індивідуального захисту медичних працівників та одноразовим інструментарієм. Результати аналізу направити в обласний центр профілактики ВІЛ/СНІДу. Січень Заступник головного лікаря з медичної частини, епідеміолог ЦРЛ, головна медсестра ЦРЛ, лікар відповідальний за ВІЛ/СНІД.
4. Забезпечити страхування медичних працівників на випадок професійного ВІЛ-інфікування згідно Постанови КМУ від 16.10.1998р. №1642. І квартал Заступник головного лікаря по медичній частині, епідеміолог ЦРЛ, головна медична сестра, начальник відділу кадрів
Профілактика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій
1. Забезпечити виконання Постанови Головного санітарного лікаря України від 22.09.2014р. №13 «Про затвердження санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо профілактики грипу і ГРВІ». Впродовж епідсезону Заступники головного лікаря, районний інфекціоніст
Профілактика епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля
1. Провести перевірки ЛПЗ міста по виконанню вимог наказів МОЗ України від 22.12.1993р. №246 «Про удосконалення заходів профілактики висипного тифу та хвороби Бриля» та УОЗ від 28.03.1994р. №38 «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом». Листопад Заступник головного лікаря з медичної частини,  районний інфекціоніст
2. Провести заняття-заліки по клініці, діагностиці та профілактиці епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля з медичними працівниками міста. Лютий Заступник головного лікаря з медичної частини, районний  інфекціоніст
Паразитарні захворювання
1. Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 15.10.86р. №579 „Про посилення боротьби з гельмінтозами в Україні” та рішення оперативної наради УОЗ від 21.10.2014р. №8 «Про хід виконання наказів МОЗ України від 15.10.1986р. №579 «Про посилення боротьби з гельмінтозами», від 19.09.1984р. №554 «Про посилення боротьби і профілактики опісторхозу».  Результати виконання наказу заслухати на оперативній нараді в лікарні згідно додатку №2. Жовтень Районний інфекціоніст
2. Забезпечити виконання наказу МОЗ України  від 27.04.00р. №171 „Про епідеміологічний нагляд за малярією”, рішення координаційної ради УОЗ від 24.05.2017р. №19 «Про стан виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2011р. №19 «Про заходи щодо профілактики малярії  в Україні»,  рішення колегії УОЗ  від 31.05.2016р. №5 у Конотопському та Лебединському районах». Результати перевірок заслухати на оперативній нараді згідно додатку № 2. Травень Районний інфекціоніст
Гігієнічні питання
1. Проаналізувати захворюваність дітей ДДЗ і школярів  очними, ортопедичними, травматологічними, стоматологічними  хворобами та хворобами органів травлення. Матеріали узагальнити, розробити і здійснити заходи по усуненню причин росту захворюваності. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, дитячій окуліст,  травматолог, стоматолог
            2. Забезпечити проведення медичних оглядів працюючих згідно наказу МОЗ України від 21.05.07р. №246 „Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій” за звітний період 2018р.,  матеріали заслухати на медичній раді. Серпень Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, профпатолог

 

 

ХХ. ЗАХОДИ ПО ПРОПАГАНДІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ПОДАЛЬШОМУ ПОКРАЩЕННЮ ГІГІЄНІЧНОГО НАВЧАННЯ І  ВИХОВАННЯ  НАСЕЛЕННЯ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1 Питання про стан санітарно-освітньої роботи в закладі заслуховувати на оперативних нарадах, лікарських конференціях. Лютий

Серпень

Заступники головного лікаря згідно розподілу роботи
2 Організувати і провести заходи , присвячені пам’ятним календарним датам:

Всесвітньому дню боротьби проти раку

Дню стоматолога

Міжнародному  дню дітей, хворих на рак

Всесвітньому дню  боротьби з глаукомою

Міжнародному  дню боротьби з туберкульозом

Всесвітньому дню здоров’я

Міжнародному дню пам’яті жертв радіаційних аварій

Міжнародний день Червоного Хреста і

Червоного Півмісяця

Міжнародному дню пам’яті жертв СНІДу

Міжнародному дню медсестри

Дню матері

Міжнародному дню сім’ї

Тиждень планування сім’ї

Всесвітньому дню  без тютюну

Міжнародному дню захисту дітей

Міжнародному дню охорони навколишнього  середовища

Всесвітньому дню донора крові

Міжнародному  дню боротьби зі  зловживаннями наркотиками та їх незаконним  розповсюдженням

Дню медичного працівника

Міжнародному дню серця

Всесвітньому дню боротьби з алергією

Всесвітньому дню толерантності

Всесвітньому дню боротьби із захворюванням на вірусний гепатит

Дню фізкультури і спорту

Міжнародному дню людей похилого віку

Всесвітньому  дню лікаря

Міжнародному дню хоспісів та паліативної   допомоги

Дню боротьби з інсультом в Україні

Всесвітньому дню   психічного здоров’я

Міжнародному  дню боротьби з остеопорозом

Міжнародному  дню боротьби  з раком молочної залози

Міжнародному дню діабету

Міжнародному дню непаління

Всесвітньому дню солідарності з ВІЛ- позитивними людьми

Всесвітньому дню інвалідів

Дню прав людини (ООН), тощо.

 

 

3 лютого

9 лютого

15 лютого

березень

24 березня

7 квітня

26 квітня

8 травня

третя неділя травня

12 травня

травень

травень

травень

31 травня

1 червня

5 червня

14 червня

26 червня

третя неділя червня

30 червня

8 липня

11 липня

28 липня

вересень

1 жовтня

1 понед. жовтня

11 жовтня

жовтень

10 жовтня

жовтень

жовтень

14 листопада

3-ій четвер листопада

1 грудня

3 грудня

10 грудня

 

 

Районний онколог

Районний стоматолог

Заступник головного лікаря по дитинству

Районний офтальмолог

Районний фтизіатр

Головний лікар

Лікар ЧАЕС

Головний лікар

Районний інфекціоніст

Головна мед сестра

Районний акушер- гінеколог

 

 

Районний нарколог

Заступники головного лікаря

Лікар епідеміолог

Завідуючий ВПК

Районний нарколог

Головний лікар

Районний кардіолог

Районний терапевт

Головний лікар

Районний інфекціоніст

Лікар спортивної медицини

Районний терапевт

Головний лікар

Заступники головного лікаря

Районний невролог

Районний психіатр

Районний ортопед

Районний онколог

 

Районний ендокринолог

Районний нарколог

Районний інфекціоніст

 

Районний терапевт

Головний лікар

3 Організувати виступи  лікарів на  серпневих нарадах учителів міста та району Серпень Завідуюча дитячою поліклінікою
4 Організувати в школах тижні здоров’я на теми морально-статевого виховання, профілактики туберкульозу, СНІДу,  грипу, вірусного  гепатиту, отруєнь грибами та профілактики шкідливих звичок. На протязі навчального року Лікарі шкіл міста

 

5 Організувати навчання вагітних, матерів, молодих батьків, майбутніх батьків з питань охорони  здоров’я згідно установлених програм. На протязі року Заступник головного  лікаря по дитинству

Районний акушер- гінеколог

Завідуюча дитячою поліклінікою

6 Організувати гігієнічне навчання стаціонарних та амбулаторних хворих згідно установлених програм. На протязі року Заступники головного лікаря
Організувати пропагандистські кампанії:

по боротьбі з грипом

по боротьбі з туберкульозом

до Всесвітнього дня  здоров’я

по боротьбі з тютюнокурінням

по боротьбі з наркоманією

до роковин Чорнобильської трагедії

по профілактиці  ГКЗ та харчових отруєнь

по профілактиці отруєнь грибами

по профілактиці СНІДу

по профілактиці раку та інших захворювань.

 

 

Вересень-лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Квітень-травень

Квітень-вересень

Травень-жовтень

листопад-грудень

Березень, жовтень

 

Районний інфекціоніст

Районний фтизіатр

Заступники головного лікаря

Районний нарколог

Районний нарколог

Лікар ЧАЕС

Районний інфекціоніст

Районний інфекціоніст

Районний інфекціоніст

Районний онколог

7 Проводити санітарно-освітні заходи щодо виконання обласних цільових програм в галузі охорони здоров’я (протидія вірусному гепатиту, ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу; репродуктивне здоров’я нації; боротьба з онкологічними захворюваннями, цукровим діабетом тощо). На протязі року Районні фахівці
8

 

Організувати виконання плану санітарно-освітньої роботи через канали масової інформації (радіо, телебачення, печать). На протязі року Інструктор по санітарно-освітній роботі
9 Організувати підготовку лікарями текстів лекцій, радіо бесід, статей в місцеву пресу, їх прослуховування та рецензування. На протязі року за додатковим планом Районні фахівці
10 Проводити облік та аналіз проведеної санітарно-освітньої роботи  медпрацівниками ЛПЗ району  та надавати інформацію в вищестоящі   заклади. На протязі року Інструктор по санітарно-освітній роботі
11 Готувати щомісячні, щоквартальні та річні плани роботи по санітарно-освітній роботі серед населення міста та району, контролювати їх виконання На протязі року Інструктор по санітарно-освітній роботі
12 Лікарям прочитати серед населення   (розрахунок –  не менше 2 лекцій на місяць на 1 лікарську посаду) На протязі року Лікарі ЦРЛ
13 Середнім медичним працівникам провести (розрахунок –  не менше 4 бесід на місяць на 1  посаду середнього медичного працівника) На протязі року Середні медпрацівники
14 Провести радіо бесіди  для населення. На протязі року Медичні працівники ЦРЛ
15 Підготувати статті в  міську та районну газети . На протязі року Медичні працівники ЦРЛ
16 Організувати:

усних журналів –12

тематичних вечорів –12

вечорів запитань та відповідей –12

круглих столів – 4

брифінгів – 4

прес-конференцій -4

На протязі року Медичні працівники ЦРЛ
17 Випускати медичні газети, санітарні бюлетені. До Дня медичного працівника Завідуючі відділень ЦРЛ
18 Оформляти дошки запитань та відповідей. Щомісячно Медичні працівники ЦРЛ
19 Постійно поповнювати куточки здоров’я та молодої матері  наглядними матеріалами на актуальні теми. На протязі року Медичні працівники ЦРЛ
20 Брати участь у міських та районних  санітарно-освітніх заходах, організованих іншими службами та громадськими організаціями. На протязі року Медичні працівники ЦРЛ
21 Проводити облік проведеної санітарно-освітньої роботи (ст. форма 38) та вести іншу обліково-звітну документацію. На протязі року Інструктор по санітарно-освітній роботі
22 Подавати  щоквартальні звіти про проведену СОР в районі в обласний Центр здоров’я. До 25 числа кожного кварталу Інструктор по санітарно-освітній роботі
23 Підготувати та надати в обласний Центр здоров’я річний звіт по санітарно-освітній роботі (форма 51-здоров) за 2017 рік. Січень Інструктор по санітарно-освітній роботі
24 Надавати  довідки  та інформації  з питань медичної пропаганди в усній чи письмовій формі на запити районних спеціалістів та вищестоящих організацій. Постійно Інструктор по санітарно-освітній роботі
25 Поповнювати методичні папки  з питань пропаганди ЗСЖ, профілактики туберкульозу, СНІДу, отруєнь грибами новими санітарно-освітніми матеріалами Постійно Медичні працівники ЦРЛ

ХХІ.   ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ, БЕЗПЕЦІ РУХУ І ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ

№ п/п Найменування Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Розробити документацію, накази, графіки іспитів, технічних експертиз, ТО обладнання підвищеної небезпеки (згідно термінів проведення). Січень, лютий Інженер ОП
2. Розробити плани та графіки проведення навчання,  тематичні графіки проведення іспитів на отримання допуску-свідоцтва працівникам на місцях підвищеної небезпеки, експлуатуючих електроустановки до 1000В. Лютий –березень Інженер ОП
3. Провести щорічну атестацію працівників:

судини під тиском

променева діагностика

ліфти

користувачі ПБЕЕС (ІІ-ІІІ гр.д.)

лабораторія, відділення променевої діагностики

фізіотерапевтичне відділення

котли, газ, газоелектрозварник.

 

Квітень

 

Червень

 

 

Липень

Інженер ОП, комісія
4. Перевірити опір контура заземлення, молнієзахисту будівель і споруд  ЦРЛ. Травень Лабораторія РЕСу
5. Перевіряти  стан охорони праці, ТБ, пожежної безпеки по відділенням лікарні.  Здійснити перевірку інструкцій, журналів інструктажів, журналів оперативного контролю. Згідно графіку Інженер ОП в складі комісії
6. Проводити  розслідування і облік нещасних випадків на виробництві (ст. 25 Закону). У разі потреби Комісія по ОП, завідуючі  відділень ЦРЛ
7. Провести  місячник – огляд по охороні праці з підведенням висновків. Квітень Інженер ОП
8. Розглянути питання  по охороні праці, ТБ, пожежній безпеці на оперативній нараді при головному лікарю. Грудень Інженер ОП
9. Перевірити  первинні засоби пожежогасіння, ПК, ПГ, місця і позначення їх розташування, стан аварійних виходів, стандарти ДПД відділень і лікарні. Січень Відповідальний за протипожежну безпеку
10. Укомплектувати  та перезарядити  вогнегасники. Протягом

року

Відповідальний за протипожежну безпеку
11. Проводити практичні заняття  по ліквідації  учбових пожеж, відключення електричного постачання, евакуації на випадок пожеж. 2 рази на рік Фахівець з питань цивільного захисту Відповідальний за протипожежну безпеку
12. Проводити чергову  атестацію робочих місць у разі потреби з обстеженням умов праці. У разі потреби Завідуючі відділеннями ЦРЛ
13. Провести навчання відповідальних осіб та членів комісії з ПБЕЕС до 1000В – 2 чол. І півріччя Головний лікар ЦРЛ
14. На  комісії по безпеці дорожнього руху розглянути стан роботи по попередженню аварійності на санітарному транспорті КЦРЛ. Січень Головний лікар ЦРЛ
15. Забезпечити передрейсові і післярейсові медичні огляди 100%. Періодично проводити міжрейсові огляди водіїв. Щоденно Механік гаражу
16. Проводити планове технічне обстеження автотранспорту згідно планів-графіків ТО-1, ТО-2. Щотиж-нево Механік гаражу
17. Проводити  інструктажі водіїв з питань безпеки дорожнього руху, з цією метою розробити інструкції, обладнати кабінети, куточки БР, по безпеці дорожнього руху з обліком сучасних вимог. Щомісячно Механік гаражу
18. Курси відповідальних та членів комісії в спеціалізованих учбових закладах та учбових комбінатах:

з охорони праці – 15 чоловік

ПБЕЕС до 1000В – 8 чоловік

ліфти – 3 чоловіки

газове господарство – 3 чоловіки

судини під тиском – 8 чоловікє

Протягом

року

Інженер ОП

 

ХХІІ. ЗАХОДИ ПО МЕДИЧНІЙ СЛУЖБІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

№ п/п Найменування Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Виконати у повному обсязі комплекс заходів, призначених на 2018 навчальний рік. Щоквартально Головний лікар ЦРЛ, заступники, фахівець з питань цивільного захисту, завідуючі відділеннями
2. Провести тактико-спеціальні навчання з особовим складом медичних формувань міста та району. Згідно з річним планом роботи Фахівець з питань цивільного захисту, начальники формувань
3 Проводити навчально-методичні збори згідно з річним планом роботи. Щоквартально Головний лікар ЦРЛ, фахівець з питань цивільного захисту
4. Провести тренування по оповіщенню і збору:

Особового складу штабу МСЦЗ

бригад СМД ЦРЛ

о/с постійної медичної комісії ЦРЛ

об’єктової евакуаційної комісії

Згідно з термінами, передбаченими річним планом роботи Фахівець з питань цивільного захисту ЦРЛ
5. Здійснити судійство та забезпечити медичною допомогою міськрайонні змагання санітарних дружин та постів. Згідно графіку відділу НС міськвиконкому Фахівець з питань цивільного захисту з залученням лікарів ЦРЛ та КЗ “Конотопська міська лікарня”. Конотоп
6. В межах матеріальних можливостей ЦРЛ здійснити заходи по підвищенню надійності функціонування ЦРЛ в умовах надзвичайних ситуацій. Щоквартально Головний лікар ЦРЛ, фахівець з питань цивільного захисту, начальник ремонтної групи, завідуючі відділеннями ЦРЛ.
7. Здійснити радіо та телевізійні передачі з методики надання невідкладної медичної допомоги потерпілим. Щоквартально Лікарі ЦРЛ
8. Проводити поновлення резерву лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Щоквартально Відповідальний за зберігання
9. Проводити підготовку лікарів ЦРЛ та медичних сестер згідно з розкладом та програмами занять по ЦЗ. Протягом року Фахівець з питань цивільного захисту ЦРЛ

 

ХХІІІ. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Повторно ознайомити фахівців лікарні і звітно-обліковими формами які використовуються в структурних підрозділах закладу згідно наказів МОЗ України:

від 26.07.1999р. №184

від 05.08.1999р. №197;

від 27.12.1999р. №302,

від 29.12.2000р. №369,

від 03.07.2001р. №258,

від 14.02.2012р. №110,

від 11.06.2012р. №430,

від 28.03.2012р. №214,

від 29.05.2013р. №435,

від 28.07.2014р. №527,

від 08.08.2014р. №549,

від 11.08.2014р. №553,

від 21.01.2016р. №29

І-й квартал Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
2. Забезпечити  перевірки лікувально-профілактичних закладів по веденню звітно-облікових форм,  достовірності та якості їх оформлення.

Про результати експертних оцінок та актів статистичних ревізій, проведених  співробітниками інформаційно-аналітичного відділу,  доповідати на лікарських конференціях та заняттях з медичними працівниками району.

Щоквартально Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
3. Розробляти бюлетені основних показників роботи по лікувально-профілактичних закладах села. Щоквартально Працівники ІАВ
4. Провести заняття з послідуючим прийняттям заліку з лікарями поліклініки, завідуючими ЛПЗ села  по МКХ-10 та виконанню наказу МОЗ України від 08.08.2006 року №545 «Про вдосконалення введення медичної документації, яка засвідчує випадки народження та смерті». Лютий

Жовтень

Заступник головного лікаря

по медичній частині, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,

завідуюча відділенням ЗП-СМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний лікар  КЗ «Конотопська ЦРЛ  ім. ак. М.Давидова»                     __________________В.В.Носач


Додаток №1

ПЛАН МЕДИЧНИХ РАД

№ п/п Найменування

заходів

Термін виконан-ня Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
1 Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я міста та району за 2017 рік, основні проблемні питання,  пріоритети та завдання. Січень Заступники головного лікаря,  районні фахівці Заступники головного лікаря,  районні фахівці
2 Про хід виконання рішення колегії УОЗ  ОДА від 29.09.2017р.№8  «Про стан виконання обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017 роки в Краснопільському, Сумському районах та м. Суми». Лютий Районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст
3 Про взаємодію  між хірургами та лікарями ЗП-СМ з питань «Д» нагляду та  хірургічного оздоровлення хворих на ЖКХ та ускладнену виразкову хворобу за 2017 рік. Лютий Завідуючий відділенням ЗП-СМ, районний хірург Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
4 Про стан роботи зі зверненням громадян та виконавської дисципліни в центральній районній лікарні за 2017 рік. Лютий Заступники головного лікаря ЦРЛ, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
5 Про роботу кардіологічної служби,  хід виконання заходів обласної цільової програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Сумській області на 2013-2017 роки» та наказів МОЗ України від  24.05.2012р. №384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії», від 02.07.2014р. №455 «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (висококваліфікованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST», від 03.03.2016р. №164 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі без елевації сегмента ST», наказ УОЗ Сумської ОДА  від 03.04.2017 №233-ОД «Про удосконалення медичної допомоги хворим на гострий коронарний синдром» та розпорядження КМУ від 07.04.2017 №275 «План пріоритетних дій Уряду» за напрямком «Боротьба з серцево-судинними захворюваннями». Про надання кардіологічної допомоги дитячому населенню міста та району. Березень Районний кардіолог, дитячий кардіолог, районний терапевт Заступник головного лікаря по медичній частині, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
6 Про виконання Указу Президента України від 14.02.06р. №132 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.01.2006р.  “Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами” та наказу УОЗ від 25.08.2015 №751-ОД «Про впровадження обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ/СНІДу на 2015-2018 роки та моніторинг ефективності її виконання». Березень Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині
7 Про  проведення медичних оглядів та надання медичної допомоги щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та воїнів АТО. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Квітень Лікар організатор по УВ, районні фахівці: хірург, кардіолог, невропатолог, терапевт Заступник головного лікаря з медичної частини, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
8 Про виконання заходів щодо боротьби з епідемією туберкульозу. Про роботу дільничої сітки по профілактиці туберкульозу та стан виконання наказу МОЗ України від 29.07.1996р. №233 «Про затвердження інструкції щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз».  Робота районного фахівця в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Квітень

 

 

 

 

 

Районний фтизіатр, дитячий фтизіатр Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
9 Аналіз смертності по ЛПЗ міста та району за 2017р.  та поточний період 2018р., виконання наказу МОЗ України від 08.08.06р. №545 „Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження та смерті”. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Квітень Районний терапевт,

завідуюча  відділенням ЗП-СМ, районний кардіолог

Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
10 Про хід виконання Комплексного плану заходів облдержадміністрації на 2017- 2025 роки щодо попередження заносу та поширення на території Сумської області інфекційних хвороб, регламентованих правилами санітарної охорони території,   рішення оперативної наради УОЗ  від 21.03.2017р. №2 «Про роботу медичної служби  Білопільського та Кролевецького районів з питань профілактики кишкових інфекцій, готовності до роботи в умовах занесення на їх територію, в тому числі холери». Травень Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний інфекціоніст
11 Про виконання наказу МОЗ України від 05.08.99р. №198 „Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця” в ЛПЗ за поточний період 2018р. Травень Районний хірург, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
12 Про хід виконання Закону України від 01.07.1992р.  „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС». Про медичне обслуговування дітей Чорнобильського контингенту та їх оздоровлення. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Травень Лікарі організатори по ЧАЕС, районні фахівці Заступник головного лікаря по медичній частині, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
13 Про виконання санітарно-протиепідемічного режиму в ЛПЗ  міста і району згідно наказу МОЗ від 11.08.2014 №552 Червень Епідеміолог ЦРЛ, заступник головного лікаря по медичній частині Епідеміолог ЦРЛ, заступник головного лікаря по медичній частині
14 Про роботу терапевтичної, хірургічної, гінекологічної, стоматологічної та інших  служб по ранньому виявленню злоякісних новоутворень. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Червень Районні фахівці, районний онколог Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
15 Про медичне обслуговування дітей інвалідів, сиріт, дітей з багатодітних сімей, соціальної групи ризику. Червень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,

завідуюча дитячою поліклінікою

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 

16 Про результати роботи  медичної галузі міста за  І-ше півріччя 2018р., проблемні питання  та завдання щодо подальшого їх розвитку та підвищення рівня медичного обслуговування населення у ІІ півріччі.

 

Липень Заступники головного лікаря, районні фахівці, Заступники головного лікаря, районні фахівці
17 Про проведення профілактичних медичних оглядів працівників промислових та сільськогосподарських підприємств, виконання наказу МОЗ України від 21.05.2007р. №246 „Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій” за звітний період 2018р. Серпень Профпатолог, районні фахівці Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
19 Про надання онкологічної допомоги населенню міста і району. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Серпень Районний онколог Заступник головного лікаря по медичній частині,  завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
20 Про виконання наказів МОЗ України від 24.05.2012р. №384 «Про затвердження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії» та УОЗ від 17.07.2014р. №600-ОД «Про впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегменту ST у Сумській області», наказ УОЗ Сумської ОДА  від 03.04.2017 №233-ОД «Про удосконалення медичної допомоги хворим на гострий коронарний синдром» та розпорядження КМУ від 07.04.2017 №275 «План пріоритетних дій Уряду» за напрямком «Боротьба з серцево-судинними захворюваннями», результати експертних оцінок надання медичної допомоги на догоспітальному етапі та ведення хворих з гострим коронарним синдромом, Вересень Районний кардіолог Заступник головного лікаря з медичної частини
21 Про роботу лабораторної служби за 6 міс. 2018р. відповідність роботи стандарта надання медичної допомоги хворим та завдання щодо її покращення на ІV квартал поточного року. Вересень Районний лаборант Заступник головного лікаря по медичній частині
22 Про використання стаціонарно-замінних технологій по ЛПЗ міста і району за поточний період 2018р. Вересень Районний терапевт, лікар денного стаціонару ЦРЛ, завідуюча відділенням ЗП-СМ Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
23 Про хід виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2000р. №989 „Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров”я” за звітний період 2018р. Жовтень Завідуюча відділенням ЗПСМ Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
24 Про виконання Закону України від 06.02.2000р. №1634-ІІІ „Про захист населення від інфекційних хвороб» та  наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні». Жовтень Районний  інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
25 Аналіз смертності населення м.Конотоп та району від хвороб системи кровообігу за 9 місяців 2018 року. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Жовтень Районний терапевт, районний кардіолог, районний невропатолог Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
26 Про надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та виконання нормативних документів з даного питання. Листопад Районний ендокринолог, дитячий ендокринолог Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
27 Про роботу служби функціональної діагностики по ЛПЗ міста і району за звітний період поточного року. Листопад Фахівець по функціональній діагностиці Заступник головного лікаря по медичній частині

 

28 Про надання хірургічної допомоги дорослому та дитячому населенню міста і району за 9 місяців 2018р.,  виконання наказу УОЗ від 18.08.2015р. №735-ОД «Про удосконалення медичної допомоги при гострих хірургічних захворюваннях». Грудень Районний хірург, дитячий хірург Заступник головного лікаря по медичній частині

 

ПЛАН МЕДИЧНИХ РАД З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

 № п/п Найменування

заходів

Термін викона

ння

Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
1 Якість надання медичної допомоги хворим на ГРВІ, грип та ускладнення пневмонією за результатами експертної оцінки. Січень Завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з медичної частини
2 Стан захворюваності на туберкульоз та якість рентгенологічного обстеження підлягаючих контингентів. Січень Завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний фтизіатр, районний рентгенолог Заступник головного лікаря з медичної частини
3 Про випадки пізньої госпіталізації в дитяче відділення з вини медичних працівників. На протязі року Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
4 Дотримання локальних протоколів надання медичної допомоги хворим з гострою судинною патологією мозку на догоспітальному та госпітальному етапах за результатами експертних оцінок медичної документації. Лютий Завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний невропатолог, районний терапевт Заступник головного лікаря з медичної частини
5 Про якість надання медичної допомоги та своєчасність діагностики туберкульозу (деструктивної форми, занедбані випадки). Лютий Завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний фтизіатр Заступник головного лікаря з медичної частини
6 Аналіз вперше виявлених випадків туберкульозу у дітей та підлітків. Щомісячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний фтизіатр Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
7 Про стан дотримання протиепідемічного режиму в структурних підрозділах ЦРЛ. Березень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний епідеміолог, головна медична сестра Заступник головного лікаря з медичної частини
8 Якість надання медичної допомоги дітям на госпітальному етапі за результатами експертних оцінок медичної документації. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний хірург Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
9 Стан надання медичної допомоги хворим з гострою хірургічною патологією. Аналіз післяопераційної летальності. Квітень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний хірург Заступник головного лікаря з медичної частини
10 Організація медичної допомоги хворим на ВІЛ, СНІД, стан профілактики інфікування. Квітень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з медичної частини
11 Аналіз первинного виходу на інвалідність дітей віком до 18-ти років. Щоквартально Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
12 Адекватність організації медичної допомоги травмованим в т.ч. з торакальними травмами. Травень Районний хірург, районний травматолог Заступник головного лікаря з медичної частини
13 Аналіз випадків летальності хворих в працездатному віці по стаціонарним відділенням ЦРЛ. Щоквартально Районний терапевт, районний кардіолог, районний невропатолог, районний хірург, районний онколог Заступник головного лікаря з медичної частини
14 Дотримання протоколів лікування урологічних хворих. Червень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний уролог Заступник головного лікаря з медичної частини
15 Експертна оцінка надання медичної допомоги дітям 1-го року життя, в т.ч. з групи соціального ризику.

 

Квітень

Грудень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
16 Забезпечення готовності стаціонарних відділень ЦРЛ до роботи в умовах ускладнень епідситуації по холері та іншим карантинним інфекціям. Липень Заступник головного лікаря з медичної частини, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з медичної частини, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
17 Про забезпечення медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом, гіпертонічною хворобою, ІХС. Серпень Завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний кардіолог, районний терапевт Заступник головного лікаря з медичної частини
18 Про виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2011р. №19 «Про заходи щодо профілактики малярії в Україні». Вересень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з медичної частини
19 Стан надання допомоги онкологічним хворим, якість диспансеризації хворих з передпухлинною патологією. Жовтень Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний онколог Заступник головного лікаря з медичної частини
20 Стан променевої діагностики, якість і повнота обстеження хворих в стаціонарі та «Д» групи хворих, контингентів з груп ризику. Листопад Заступник головного лікаря з медичної частини, районний рентгенолог, районний терапевт Заступник головного лікаря з медичної частини
21 Розгляд скарг населення на незадовільну якість медичної допомоги. Протягом 10 днів Комісія по розгляду звернень Заступник головного лікаря з медичної частини
22 Аналіз випадків необґрунтованого направлення хворих на МСЕК. Щоквартально Голова ЛКК Заступник головного лікаря з медичної частини
23 Аналіз смертності від інфекційних хвороб , розгляд випадків несвоєчасної діагностики занедбаних випадків цирозу печінки. Грудень Районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з медичної частини

 

Додаток №2

ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ НАРАД

№ п/п Найменування

заходів

Термін виконання Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
1. Про роботу відділення променевої діагностики за  2017р. та завдання на поточний рік. Січень Районний рентгенолог Заступник головного лікаря по медичній частині
2. Аналіз роботи відділення трансфузіології за 2017р. та  завдання на поточний рік по покращенню роботи служби крові ЦРЛ. Січень Завідуючий відділенням трансфузіології Заступник головного лікаря по медичній частині
3. Аналіз впровадження в практику роботи структурних підрозділів лікарні нововведень згідно плану УОЗ та ініціативних методик за 2017 рік. Січень Заступник головного лікаря по медичній частині Заступник головного лікаря по медичній частині
4. Про підсумки роботи фізіотерапевтичної служби за 2017р. та завдання на 2018р. Січень Районний фізіотерапевт Заступник головного лікаря по медичній частині
5. Про надання медичної допомоги нефрологічним хворим, виконання наказу МОЗ України від 11.02.2016 №89 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів стандартизації медичної допомоги пацієнтам з хронічною хворобою нирок V стадії із застосуванням гемодіалізу або перитонеального діалізу» Січень Районний терапевт, лікар-нефролог Районний терапевт, лікар-нефролог
6. Про роботу патологоанатомічного відділення ЦРЛ за 2017 рік та завдання на 2018 рік. Лютий Лікар патологоанатом Заступник головного лікаря по медичній частині
7. Про якість реабілітаційного лікування хворих,  інвалідів працездатного віку та групи ЧТХ. Лютий Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
8. Аналіз   санітарно-освітньої роботи  і гігієнічного навчання населення за 2017 рік та завдання по покращенню роботи на 2018 рік, в т.ч в розділі профілактики малюкової смертності. Лютий Заступник  головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник  головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
9. Про надання урологічної допомоги населенню м. Конотопа та Конотопського району за 2017р. та завдання на 2018 рік. Лютий Районний  уролог Заступник головного лікаря по медичній частині,

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

10. Про якість та удосконалення бактеріоскопічної діагностики туберкульозу. Лютий Районний лаборант

Районний фтизіатр

Заступник головного лікаря по медичній частині
11. Аналіз якості диспансерного нагляду кардіологічної групи хворих по місту та району. Лютий Районний кардіолог Заступник головного лікаря по медичній частині
12. Про стан надання наркологічної допомоги за 2017р., задачі згідно наказу МОЗ України від 27.09.1999р. №245 «Про додаткові заходи щодо подальшого поліпшення наркологічної допомоги населенню України» хі виконання розпорядження кабінету Міністрів України від 28.08.2013 №735-р «Про схвалення Стратегїі державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року». Березень Районний нарколог Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
13. Про виконання Постанови Верховної Ради України від 12.01.2006р. №3339- ІV «Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан захворюваності населення України на інфекційні хвороби та заходи щодо їх зниження» по Конотопській ЦРЛ за 2017 рік. Березень Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ

 

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
14. Про готовність стаціонарних відділень до надання невідкладної допомоги при критичних станах. Березень Заступник  головного лікаря по медичній частині, районний анестезіолог Заступник  головного лікаря по медичній частині, районний анестезіолог
15. Про надання медичної допомоги дітям   1-го року життя, в тому числі із групи соціального ризику, профілактика синдрому раптової смерті, аспірації, робота санактиву. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,

завідуюча педіатричним відділенням, завідуюча дитячою  поліклінікою

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
16. Про підсумки  роботи психіатричної служби по позалікарняній  психіатричній допомозі населенню міста та району за 2015-2017р., заходи по покращенню лікувально-профілактичної роботи в 2018 році згідно Закону України від 22.02.2000р. № 1489 -111 «Про психіатричну допомогу». Березень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний психіатр Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний психіатр
17. Про надання травматологічної та ортопедичної допомоги дитячому, дорослому населенню м. Конотопа,  Конотопського району, аналіз травматизму  за 2017 рік та І квартал 2018р. Березень Заступник головного лікаря по медичній частині,

районний травматолог, дитячий травматолог

Заступник головного лікаря по медичній частині,

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

18. Про стан наркологічної експертизи та експертизи алкогольного і наркотичного сп’яніння, впровадження методичних рекомендацій згідно наказу УОЗ від №349-ОД «Про проведення токсикологічних досліджень на вміст етилового спирту та наркотичних речовин в біосеридовищах людини при медичному огляді на стан сп’яніння» Квітень Районний нарколог Заступник головного лікаря по медичній частині
19. Інформація про надання зубопротезної допомоги декретованій групі населення за 2017 рік та І квартал 2018р. Квітень Районний стоматолог Районний стоматолог
20. Аналіз первинного виходу на інвалідність за 3 місяці поточного року. Квітень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
21. Аналіз роботи відділення анестезіології та інтенсивної терапії за 2017р. та І квартал 2018 року. Квітень Районний анестезіолог Заступник головного лікаря по медичній частині
22. Про стан якості оздоровлення та диспансерного нагляду за жінками фертильного віку з екстрагенітальною патологією, забезпечення контрацепцією жінок соціальної групи ризику та з абсолютними протипоказами до виношування вагітності. Квітень Районний терапевт, районний психіатр, районний ендокринолог, районний кардіолог,

районний акушер-гінеколог

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
23. Про взаємодію стаціонарних відділень ЦРЛ з лікарями консультантами КЗ СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Травень Заступник головного лікаря по медичній частин Заступник головного лікаря по медичній частин
24. Про хід виконання рішення координаційної ради з контролю та управління якості медичної допомоги УОЗ від 24.05.2017 №6 «Про виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2011 №19 «Про заходи щодо профілактики малярії в Україні» та рішення колегії УОЗ Сумської ОДА від 31.05.2016 №5 в Конотопському та Лебединському районах»

 

Травень Районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст
25. Про роботу служби лікувальної фізкультури за 3 місяці  2018р. та завдання на поточний рік. Травень Спеціаліст з  ЛФК Районний фізіотерапевт
26. Аналіз захворюваності з ТВП медичних працівників за 2017р. та   І квартал 2018р. Травень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
27. Про готовність дитячого, пологового відділень, дитячої поліклініки до надання невідкладної допомоги дітям та жінкам. Червень Завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча  дитячим відділенням,  районний дитячий  реаніматолог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
28. Інформація про роботу зі зверненнями громадян за  І півріччя 2018 року по ЦРЛ. Червень Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом
29. Інформація про надання невідкладної допомоги населенню міста за поточний період 2018р. Червень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
30. Інформація про підсумки весняного призову 2018 року громадян на строкову військову службу до збройних сил України та стан оздоровлення призовників. Червень Старший лікар призовної комісії, районні фахівці Старший лікар призовної комісії, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
31. Про організацію та надання медичної допомоги дітям в школах, дитячих закладах, школах інтернатах та виконання наказу МОЗ України від 16.08.2010 року №682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», результати проведення профілактичних оглядів. Липень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,

завідуюча дитячою поліклінікою

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
32. Про впровадження в практику роботи ЦРЛ нововведень за 6 міс. 2018р. Липень Заступник головного лікаря по медичній частині Заступник головного лікаря по медичній частині
33. Про надання ендокринологічної допомоги дитячому та дорослому населенню м. Конотопа та Конотопського району ЦРЛ за 6 міс. 2018 року. Липень Районний ендокринолог, дитячий ендокринолог, районний терапевт Заступник головного лікаря по дитинству  та допомозі при пологах, Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
34. Інформація про аналіз стійкої та тимчасової  втрати працездатності кардіологічної групи хворих та реабілітації інвалідів, в тому числі про проведені реабілітаційні заходи хворим кардіологічного профілю – застрахованим особам, з  показами, затвердженими пунктом 1 наказу УОЗ Сумської ОДА від 11.02.2016 № 98-ОД «Про вдосконалення роботи закладів охорони здоров’я області по відбору та направленню хворих до реабілітаційних санітарно-курортних закладів». Липень Районний кардіолог Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
35. Про підсумки роботи дермато-венерологічної служби  за І півріччя 2018р. та завдання на ІІ півріччя поточного року. Липень Районний дермато-венеролог, дитячий дерматовенеролог Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
36. Про надання неврологічної допомоги дитячому та дорослому населенню  за 6 міс. 2018р. Серпень Районний невропатолог, дитячий невропатолог Заступник головного лікаря по медичній

частині, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

37. Про надання офтальмологічної допомоги дитячому, дорослому населенню м. Конотопа і Конотопського району та про хід виконання наказу МОЗ від 14.05.2013р. №372  «Про систему офтальмологічної допомоги населенню України» за  6 міс. 2018 року. Серпень Заступник головного лікаря по медичній частині, районний офтальмолог, дитячий  офтальмолог Заступник головного лікаря по медичній частині, заступник головного лікаря по дитинству  та допомозі пологах
38. Про надання пульмонологічної допомоги мешканцям району за І півріччя 2018р. виконання наказу МОЗ України від 19.03.2007р. №128 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія» та інших нормативних наказів зі стандартизації медичної допомоги. Серпень Районний пульмонолог, терапевт Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
39. Про надання отоларингологічної допомоги дитячому та дорослому населенню м. Конотопа та Конотопського району за поточний період 2018р. Серпень Районний отоларинголог Дитячий отоларинголог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,  заступник головного лікаря по медичній частині
40. Про якість надання стаціонарної допомоги населенню Конотопського району згідно локальних протоколів, дотримання стандартів діагностики та лікування хворих. Вересень Районний терапевт, хірург Заступник головного лікаря по медичній частині
41. Якість реабілітаційного лікування хворих та інвалідів працездатного віку та групи ЧТХ. Вересень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,

районні фахівці

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення

 

42. Про хід виконання наказу МОЗ України від 15.04.2004 року №205 «Про удосконалення заходів профілактики захворювання людей на сказ», сумісного наказу УОЗ і обласної СЕС від 20.12.2004р. №1345/536с «Про заходи виконання наказу МОЗ України від 15.04.2004 року №205». Вересень Епідеміолог ЦРЛ, лікар рабіолог Заступник головного лікаря по медичній частині, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний хірург
43. Про стан обстеження на ВІЛ-інфекцію і СНІД згідно Закону України «Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення». Вересень Районний інфекціоніст Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
44. Про хід виконання наказів МОЗ України від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів» та від 29.08.2008р. №502 «Про затвердження клінічного протоколу з акту бактеріологічної профілактики в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології». Жовтень Районний хірург, травматолог, акушер-гінеколог, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині
45. Про роботу ендоскопічної служби за 9 міс. 2018 року та  виконання наказу МОЗ України від 11.07.2007р. №393 «Про удосконалення надання ендоскопічної допомоги населенню України». Жовтень Районний ендоскопіст Заступник головного лікаря по медичній частині
46. Про виконання наказів МОЗ України від 15.10.1986р. № 579 «Про посилення боротьби з гельмінтозами», від 19.09.1984р. № 554 «Про посилення боротьби і профілактики опісторхозу». Жовтень Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по медичній частині, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
47. Аналіз первинного виходу на інвалідність  за 9 місяців поточного року. Жовтень Голова ЛКК Голова ЛКК
48. При оздоровлення дітей диспансерної групи Жовтень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячої поліклініки Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячої поліклініки
49. Про роботу лікарів акушер-гінекологів та урологів по виявленню гонореї, трихомоніазу  серед хворих з хронічними запаленнями сечостатевої системи згідно наказу УОЗ від 29.11.2004 №1265 «Про якість та удосконалення лабораторної допомоги». Листопад Районний дермато-венеролог, акушер-гінеколог, уролог,

завідуюча КДЛ

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
50. Про виконання наказу УОЗ від 04.08.2016р. №624-ОД/3с «Про проведення дозорного епіднагляду за грипом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями серед населення Сумської області» Листопад Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ
51. Про харчування хворих в лікарні, санітарно-епідеміологічний стан харчоблоку, буфетних та дитячої молочної кухні. Листопад Лікар дієтолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній

частині

52. Про стан надання хірургічної допомоги проктологічним хворим. Листопад Районний хірург, проктолог Заступник головного лікаря по медичній

частині

53. Про стан диспансерного нагляду та оздоровлення хворих з передраковими захворюваннями. Грудень Районні фахівці Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
54. Про підсумки роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки в  ЦРЛ за 2018р. Грудень Інженер по техніці безпеки Інженер по техніці безпеки
55. Про хід виконання наказу МОЗ України від 10.05.2007р. №234 „Про організацію профілактики інфекцій в акушерських стаціонарах». Грудень Завідуючий  пологовим відділенням, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний акушер-гінеколог
56. Інформація про хід виконання плану основних організаційних заходів ЦРЛ. 2 рази на рік Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом

 

Додаток №3

 

ПЛАН ЗАГАЛЬНОЛІКАРНЯНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

№ п/п Тематика Місяць Доповідач Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Сучасні методи лікування в отоларингологічній службі Січень Районний отоларинголог Районний отоларинголог
2. Вимоги наказу УОЗ від 13.03.2003р. №253 «Про затвердження положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни в Сумській області». Січень Лікар організатор по вВВв Лікар організатор по вВВв
3. Пневмонія – діагностика та лікування на сучасному етапі. Січень Районний пульмонолог Районний пульмонолог
4. Гостре порушення мозкового кровообігу, лікування по протоколах. Січень Районний невропатолог Районний невропатолог
5. Сучасні методи діагностики та лікування в дерматовенерології. Січень Районний дерматовенеролог Районний дерматовенеролог
6. Нові фізіотерапевтичні методи в лікуванні хворих цукровим діабетом . Січень Районний фізіотерапевт Районний фізіотерапевт
7. Грип, ГРЗ – клініка, діагностика, лікування. Січень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
8. Гострий коронарний синдром. Невідкладна допомога та діагностика. Лютий Районний кардіолог Районний кардіолог
9. ХОЗЛ – клініка, діагностика та лікування згідно протоколів. Лютий Районний пульмонолог Районний пульмонолог
10. Вплив зовнішніх факторів на стан зубощелепної системи у дітей Лютий Районний стоматолог Районний стоматолог
11. Гострий панкреатит – клініка, діагностика, лікування, профілактика. Лютий Районний хірург Районний хірург
12. Алгоритм виявлення  туберкульозу ЗЕМ Лютий Районний фтизіатр Районний фтизіатр
13. ВІЛ-інфекція. Клініка, діагностика, лікування. Лютий Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
14. Сучасні методи в лікуванні травматологічних хворих. Березень Районний травматолог Районний травматолог
15. Діагностика та лікування раку шлунку. Березень Районний онколог Районний онколог
16. Сучасні методи діагностики захворювань серцево-судинної, нервової систем та органів дихання. Березень Лікар функціональної діагностики Лікар функціональної діагностики
17. Синдром плеврального випоту -диференціальна діагностика, лікування. Березень Районний фтизіатр Районний фтизіатр
18. Невідкладні стани в ендокринології. Березень Ендокринолог Ендокринолог
19. ОНІ – клініка, діагностика, лікування. Березень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
20. Види зубопротезування в стоматології. Квітень Районний стоматолог Районний стоматолог
21. ТЕЛА – клініка, діагностика, лікування. Квітень Районний кардіолог Районний кардіолог
22. Профілактика та сучасне лікування бронхіальної астми. Квітень Районний пульмонолог Районний пульмонолог
23. Ко-інфекція ВІЛ/туберкульоз. Квітень Районний фтизіатр Районний фтизіатр
24. Сказ – епідеміологія, клініка, лікування, профілактика. Квітень Районний хірург Районний хірург
25. Лептоспіроз – клініка, діагностика, лікування. Квітень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
26. Меланома шкіри. Травень Районний дерматовенеролог Районний дерматовенеролог
27. Основні принципи трансфузійної терапії. Травень Лікар відділення трансфузіології Лікар відділення трансфузіології
28. Надання невідкладної допомоги при захворюваннях ЛОР органів. Травень Районний отоларинголог Районний отоларинголог
29. Подагра – клініка, діагностика, лікування. Травень Районний ревматолог Районний ревматолог
30. Малярія – клініка, діагностика, лікування. Травень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
31. Залізодефіцитна анемія – клініка, діагностика, лікування. Червень Районний гематолог Районний гематолог
32. Аналіз захворюваності та проведення профілактичної роботи по ранньому виявленню раку молочної залози. Червень Районний онколог Районний онколог
33. Сучасні вимоги до лікувального харчування хворих в закладах охорони здоров’я. Червень Районний дієтолог Районний дієтолог
34. Впровадження сучасних методів лікування в практику роботи офтальмологічного відділення Червень Районний офтальмолог Районний офтальмолог
35. Можливості КТ та МРТ в діагностиці хвороб серця. Червень Районний кардіолог Районний кардіолог
36. Легенева гіпертензія – класифікація, діагностика та лікування. Червень Районний кардіолог Районний кардіолог
37. Туляремія – клініка, діагностика, лікування. Червень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
38. Трофічні виразки – клініка, діагностика, лікування Червень Районний хірург Районний хірург
39. Діагностика, обстеження, лікування та профілактика цукрового діабету ІІ типу. Липень Лікар ендокринолог Лікар ендокринолог
40. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Липень Лікар гастроентеролог Лікар гастроентеролог
41. Сучасні досягнення в стоматології. Липень Районний стоматолог Районний стоматолог
42. Нові методи лікування, впроваджені в практику роботи акушерсько-гінекологічної служби. Липень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог
43. Аналіз відмов від госпіталізації . Липень Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини
44. Аналіз стійкої втрати працездатності кардіологічної групи хворих. Липень Районний кардіолог Районний кардіолог
45. ОКЗ – клініка, діагностика, лікування Липень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
46. Впровадження медичних нововведень в практику роботи інфекційного відділення. Серпень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
47. Дегенеративні захворювання кульшового суглобу. Сучасні методи лікування. Серпень Районний травматолог Районний травматолог
48. Впровадження нового в роботі рентгенологічної служби. Серпень Районний рентгенолог Районний рентгенолог
49. Стан ендоскопічного обстеження «Д» групи хворих. Серпень Районний ендоскопіст Районний ендоскопіст
50. Стан санітарно-освітньої роботи, проведеної медичними працівниками ЦРЛ. Серпень Лікар відповідальний за санітарно-освітню роботу Лікар відповідальний за санітарно-освітню роботу
51. Диференціальна діагностика дисемінованих процесів у легенях. Серпень Районний фтизіатр Районний фтизіатр
52. Інформація про лікування хворих з нейротравмою. Серпень Районний хірург Районний хірург
53. Вірусний гепатит – клініка, діагностика, лікування. Вересень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
54. Отруєння грибами. Вересень Районний гастроентеролог Районний гастроентеролог
55. Своєчасне виявлення та лікування раку прямої  кишки. Вересень Районний онколог Районний онколог
56. Нові методики  лікування наркозалежних хворих. Вересень Районний нарколог Районний нарколог
57. Виявлення глаукоми , клініка, лікування, профілактика. Вересень Районний офтальмолог Районний офтальмолог
58. Захворювання щитоподібної залози – клініка, діагностика, лікування. Вересень Лікар-ендокринолог Лікар-ендокринолог
59. Сучасні методи лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю. Вересень Районний нефролог Районний нефролог
60. Сучасні лабораторні методи діагностики венеричних хвороб. Жовтень Районний лаборант Районний лаборант
61. Засоби гігієни в стоматології. Жовтень Районний стоматолог Районний стоматолог
62. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології. Жовтень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог
63. Впровадження нових методів лікування та діагностики урологічних хворих. Жовтень Районний уролог Районний уролог
64. Аналіз смертності від ЦВХ по району. Жовтень Районний невропатолог Районний невропатолог
65. Гельмінтози – клініка, діагностика, лікування Жовтень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
66. Хронічний панкреатит Листопад Районний гастроентеролог Районний гастроентеролог
67. TORCH-інфекція – клініка, діагностика, лікування. Листопад Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
68. Хронічний гломерулонефрит, діагностика, клініка та лікування. Листопад Районний нефролог Районний нефролог
69. Аналіз впровадження нових методів лабораторних досліджень. Листопад Районний лаборант Районний лаборант
70. Сучасні методи діагностики та лікування в практиці роботи ендоскопічної служби. Листопад Районний ендоскопіст Районний ендоскопіст
71. Дерматофітія шкіри, клініка, лікування  діагностика. Листопад Районний дерматовенеролог Районний дерматовенеролог
72. Діагностика та лікування метаболічного синдрому. Листопад Районний кардіолог Районний кардіолог
73. Диспансерне спостереження хворих з хронічними хворобами нирок, показання та протипоказання для діалізу. Грудень Районний нефролог Районний нефролог
74. Сучасні методи діагностики туберкульозу. Грудень Районний фтизіатр Районний фтизіатр
75. Наркоманія, клініка, діагностика. Роль лікарів у виявленні і наданні медичної допомоги. Грудень Районний нарколог Районний нарколог
76. Сучасні методи діагностики хірургічних захворювань. Грудень Районний хірург Районний хірург
77. Про підсумки призову 2018 року громадян на строкову військову службу до збройних сил України та стан оздоровлення призовників. Грудень Лікар призовної комісії Лікар призовної комісії
78. Можливості проведення фізіотерапевтичного та курортного лікування хворих онкологічного профілю. Грудень Районний фізіотерапевт Районний фізіотерапевт
79. Гіпертонічна хвороба – клініка, діагностика, лікування та удосконалення. Сучасний підхід до лікування. Грудень Районний кардіолог Районний кардіолог
80. Стан роботи по боротьбі з туберкульозом, своєчасне ФЛГ обстеження та імунізація населення проти туберкульозу. Щоквар-тально Районний фтизіатр Районний фтизіатр
81. Стан організації та якості експертизи тимчасової непрацездатності. Аналіз дефектів при направлення хворих на медико-соціальні експертні комісії для встановлення групи інвалідності. Щоквар-тально Голова ЛКК Голова ЛКК
82. Якість проведення профілактичних оглядів населення району та випадки занедбаних онкологічних захворювань . Щоквар-тально Районний онколог Районний онколог
83. Призначення ЛФК в комплексному лікуванні стаціонарних та амбулаторних хворих. Щоквар-тально Завідувач службою ЛФК Завідувач службою ЛФК
84. Результати експертної оцінки наступності між відділеннями стаціонару та фізіотерапевтичним відділенням. Щоквар-тально Районний фізіотерапевт Районний фізіотерапевт
85. Аналіз пізньої госпіталізації хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини. Аналіз загальної, додобової та післяопераційної летальності. Щоквар-тально Районний хірург Районний хірург
86. Інформація про стан реформування медичної галузі м. Конотоп Щоквар-тально Заступники головного лікаря Заступники головного лікаря
87. Про результати статистичних ревізій та експертних оцінок по веденню звітно-облікових форм та достовірності показників роботи в структурних підрозділах ЦРЛ. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини
88. Інформація про нові медичні видання, зауваження і пропозиції по відвідуванню НМБ. Щоквар-тально Завідуюча НМБ Завідуюча НМБ
89. Зауваження до своєчасності госпіталізації, наявності показань до госпіталізації, транспортабельності хворих, що померли в межах однієї доби, та обґрунтованість екстреної госпіталізації хворих. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини
90. Аналіз додобової летальності хворих неврологічного відділення та пізньої доставки хворих з інсультами. Профілактика інсультів. Квітень

Грудень

Районний невропатолог Районний невропатолог
91. Результати експертної оцінки історій хвороби і амбулаторних карт на предмет повноти обстежень функціональними методами. Квітень

Жовтень

Районний фахівець з функціональної діагностики Районний фахівець з функціональної діагностики
92. Результати експертної оцінки якості надання лікувально-діагностичної допомоги по стаціонарних відділеннях. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини
93. Оцінка компетентності відповідального за преаналіту персоналу щодо виконання ним вимог до пре аналітичного етапу. Щомісячно Районний лаборант Районний лаборант

 

 

Додаток №4

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ У ШКОЛІ УПРАВЛІННЯ

№ п/п Тематика Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Правові основи організації охорони здоров’я . Січень Юрисконсульт ЦРЛ
2. Етичний кодекс лікаря України. Лютий Юрисконсульт ЦРЛ
3. Кошторис бюджетних установ: складання, затвердження та його виконання. Березень Економічний відділ
4. Права та обов’язки лікарів відповідно до законодавства України. Квітень Юрисконсульт ЦРЛ
5. Відповідальність медичних працівників. Травень Юрисконсульт ЦРЛ
6. Правовий статус медичних працівників. Липень Юрисконсульт ЦРЛ
7. Впровадження страхової медицини. Вересень Економічний відділ
8. Страхування професійних ризиків у медичній сфері. Жовтень Юрисконсульт ЦРЛ
9. Основи Трудового Законодавства (робочий час, час відпочинку, закон про відпустки, пільги та пенсійне забезпечення медпрацівників). Листопад Начальник відділу кадрів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5

 

ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ

МЕТОДИК В ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

№ п/п Джерело інформації Назви нововведень Місце проведення Термін виконання Відповідальний Відвідні про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Акушерсько-гінекологічна служба
1. Інформаційний лист МОЗ України №126, 2016 рік Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи Ламіксин – з метою лікування вагінальних інфекцій грибкового походження, бактеріального вагінального трихомоніазу. Жіноча консультація І-IV квартал Районний гінеколог
2. Журнал «Педіатрія, гінекологія, акушерство» 2016р. Пабал – для профілактики кровотеч, післяпологових кровотеч під час  проведення та після операції кесарів розтин. Жіноча консультація, пологове відділення І-IV квартал Районний гінеколог
3. Інформаційний лист МОЗ №280, 2016р. Орнігіл (орнідазол) – антибактеріальна профілактика післяопераційних втручань. Жіноча консультація, пологове відділення І-IV квартал Районний гінеколог
4. Інформаційний лист МОЗ України №2518/01/2016 Лактовіт (сироп) при закрепах та станах, що полегшують дефекацію в післяпологовому та післяопераційному періодах. Жіноча консультація, пологове відділення І-IV квартал Районний гінеколог
5. Методичний посібник по ендометріозу професор

Кузнецов І.В. 2015р.

Линдимет-20 в лікуванні ендометріозу. Жіноча консультація І-IV квартал Районний гінеколог
6. Інформаційний лист МОЗ №171 від 2015р. Акушерський гель на основі пропиленгліколю для полегшення вагінальних пологів. Пологове відділення І-IV квартал Районний гінеколог
7. Інформаційний лист МОЗ №128 від 2016р., Український центр науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи Особливості медикаментозної терапії гестаційної залізодефіцитної анемії ін’єкційним препаратом заліза – Суфер. Пологове відділення І-IV квартал Районний гінеколог
Гастроентерологічна служба
1. Журнал «Сучасна гастроентерологія» №8, 2016р. Лесфаль, Ларнамін при лікуванні захворювань печінки. Терапевтичне відділення І-IV квартал Районний терапевт
2. Журнал «Сучасна гастроентерологія» №6, 2017р. Юнорм для зняття блювоти у хворих. Терапевтичне відділення І-IV квартал Районний терапевт
3. Матеріали Української школи гастроентерологів, 2015р. м. Київ Гептрал для лікування хронічних гепатитів та цирозів печінки. Терапевтичне відділення І-IV квартал Районний терапевт
4. Інформаційний лист МОЗ України  №48, 2017р. Пузинорм в лікуванні синдрому подразненого кишечника. Терапевтичне відділення І-IV квартал Районний терапевт
Дерматологічна служба
1. Журнал «Дерматологія та венерологія» №3,  2015р. Шампунь фірми «Парусан» при дифузному випадінні волосся. Дерматологічне відділення І-ІV квартал Районний дерматолог
2. Український журнал «Дерматологія та косметологія, венерологія» №1 2017р. Лак амодермнео для лікування дерматофітії нігтів. Дерматологічне відділення І-IV квартал Районний дерматолог
3. Журнал «Дерматологія та косметологія » №4, 2016р. Лорано ОДТ диспергуючі табллетки при алергодерматитах. Дерматологічне відділення І-ІV квартал Районний дерматолог
4. Журнал «Дерматологія та косметологія » №2, 2017р. Мазь Керасло при лікуванні фолікулярного кератозу. Дерматологічне відділення І-ІV квартал Районний дерматолог
Ендоскопічна служба
1. Матеріал курсів підвищення кваліфікації, м. Київ, 2015р. Дезінфектант бланідаз-актив для достерилізаційного очищення і дезінфекції апаратури з ГВО. Онкологічне відділення І-ІV квартал Лікар ендоскопіст
2. Матеріал курсів підвищення кваліфікації, м. Київ, 2015р. Методика гарячої біопсії для видалення невеликих поліпів ШКТ. Онкологічне відділення І-ІV квартал Лікар ендоскопіст
Ендокринологічна служба
1. Методичні рекомендації Харків інститут ендокринології і обміну речовин ім. Данилевського, 2016р. Інсулін у лікуванні пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу. Поліклініка для обслуговування дорослого населення І-ІV квартал Районний ендокринолог
2. Методичні рекомендації Харків інститут ендокринології і обміну речовин ім. Данилевського, 2016р. Дапагліфлозін в лікуванні хворих з цукровим діабетом ІІ типу. Поліклініка для обслуговування дорослого населення І-ІV квартал Районний ендокринолог
Інфекційне відділення
1. Дзюблик І.В., Обертинська О.В., Дзюблик Я.О. “Швидкі тести для етіологічної діагностики інфекційних захворювань людини”. Методичні рекомен-дації НМАПО, Київ, 2015, с. 93 Застосування CITO TEST INFLUENZA A+B для етіологічної діагностики грипу Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст
2. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Фармакотерапія інфекційних захворювань”, м.Київ, 7-8 квітня 2016 року Застосування препарату Глюксил у комплексному лікуванні інфекційних захворювань. Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст
3. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні проблеми епідеміології інфекційних, паразитарних і неінфекційних захворювань”, м.Львів,

12-13 травня 2016 року

Застосування препарату НовірИн у комплексній терапії герпетичної інфекції. Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст
4. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інфекційні  хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти”, м.Суми, 15 червня 2016 року Застосування препарату макмірор для лікування лямбліозу. Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст
5. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інфекційні  хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти”, м.Суми, 15 червня 2016 року Застосування препарату Ванкоміцин-Вокате при лікуванні інфекцій, спричинених (Гр+) мікроорганізмами. Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст
6. Науково-практичний журнал “Актуальна інфектологія”, 2016, № 1 (10), стор. 48-50 Застосування Назоферону з метою профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст
7. Матеріали http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=38847, 2016 рік Використання препарату ДЕМОПЕНЕМ® у комплексному лікуванні гострих гнійних менінгітів. Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст
8. Матеріали https://medhub.info/abiklav-tabletki-vo-instrukciia-cina/c5d504e8, 2016 рік Використання препарату АБИКЛАВ® у комплексній ступінчастій терапії гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), ускладненої негоспітальною пневмонією. Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст
Кардіологічна служба
1. Журнал «Український часопис» №9, стор 26, 2016р. Триномія в клінічній практиці лікування серцево- судинної патології. Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог
2. Журнал «Артеріальна гіпертензія» №3,  стор. 24, 2016р. Використання 6-ти хвилинної ходи для контролю лікування хвороб з серцево-судинної патології. Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог
3. Методичні рекомендації МОЗ України, Київ, 2015р. Препарати магнію для покращення якості життя у пацієнтів з аритміями. Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог
4. Журнал «Артеріальна гіпертензія» №9, 2015р. Епадол-нео для профілактики небезпечних аритмій. Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог
5. Журнал «Артеріальна гіпертензія» №2, 2016р. Еплерон-в лікуванні пацієнтів з гострим інфарктом міокарду. Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог
6. Матеріали 15 конгресу кардіологів України, 2015р. Ембрантил в лікуванні гіпертонічних кризів. Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог
Лабораторна служба
1. Журнал «Медицина и образование» №1, стор.12, 2015р. Визначення білка в сечі з пірогулоловим червоним. Лабораторне відділення І-IV квартал Районний лаборант
2. Рекомендаці обласних фахівців, м. Суми, 2017 Імунохроматографічна діагностика метадона в сечі. Лабораторне відділення І-IV квартал Районний лаборант
3. Рекомендаці обласних фахівців, м. Суми, 2017 Імунохроматографічна діагностика спайсу (синтетичної маріхуани). Лабораторне відділення І-IV квартал Районний лаборант
Лікувальна фізкультура
1. Матеріали курсів підвищення кваліфікації, м. Суми, 2016р.П.Брег Вправи при остеохондрозі. Поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Завідувач службою ЛФК
 

2.

Матеріали курсів підвищення кваліфікації, м. Суми, 2016р.П.Брег Ізометрична гімнастика при лікуванні кокс артрозу. Поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Завідувач службою ЛФК
Наркологічна служба
1. Журнал «Питання наркології» №2, стор.18, 2017р. Цитофлавін в таблетках для лікування хворих з залежністю від алкоголю. Поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Районний нарколог
2. Матеріали наукової конференції м. Харків, 2017р. Левана для лікування хворих з наркотичною залежністю. Поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Районний нарколог
Неврологічна служба
1. Міжнародний неврологічний журнал №3, 2016р. Езафосвін в лікування хворих з патологією головного мозку (інсульти, дисциркуляторна енцефалопатія). Неврологічне відділення І-IV квартал Районний невропатолог
Нефрологічна служба
1. Всеукраїнський журнал «Нефропатія та діаліз», №45, 2015р. Мірцера при лікуванні анемії у хворих з хронічною нирковою недостатністю. Відділення гемодіалізу І-IV квартал Лікар нефролог
Онкологічна служба
1. Галич С.П. «Реконструктивна хірургія молочної залози», стор. 24, 2017р. G пластина при операції на молочній залозі. Онкологічне відділення І-IV квартал Районний онколог
Отоларингологічна служба
1. Журнал «Вухо, горло, ніс», №3, 2016р. Квікс  в лікуванні ринітів у дітей ЛОР відділення І-IV квартал Районний отоларинголог
2. Журнал «Вухо, горло, ніс», №7, 2016р. Флемоклав – для досягнення кращого результату антибактеріальної терапії ЛОР відділення І-IV квартал Районний отоларинголог
3. 13 з’їзд отоларингологів України, 2015р. Кандибіотик в лікуванні хронічних отитів ЛОР відділення І-IV квартал Районний отоларинголог
4. 13 з’їзд отоларингологів України, 2015р. Серата в лікуванні гострих та хронічних сину ситів. ЛОР відділення І-IV квартал Районний отоларинголог
Офтальмологічна служба
1. Офтальмологічний журнал, №2, 2016р. Клодіфен для лікування запалення ока. Офтальмо-логічне відділення І- IV квартал Районний офтальмолог
Пульмонологічна  служба
1. Інформаційний лист МОЗ України для лікарів №7, 2016р. Грандазол при лікуванні пневмонії. Терапевтичне відділення, поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Районний пульмонолог
2. Матеріал науково-практичної конференції «Фармакотерапія інфекційних захворювань» м. Київ, 2016р. Інгавірин при лікуванні грипу. Терапевтичне відділення, поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Районний пульмонолог
3. Журнал «Здоровя України» №1, 2017р. Муцитус у хворих з ХОЗЛ. Терапевтичне відділення, поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Районний пульмонолог
Педіатрична служба
1. Журнал «Современная педиатрия» №2, 2017р., ст. 86 Застосування Біонорма як ентеросорбенту в комплексній терапії у дітей з атопічним дерматитом. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
2. Журнал «Здоровье ребенка» №5, 2016, ст.114 Оптимізація лікування атопічного дерматиту у дітей раннього віку за допомогою Урсодеоксихолевої кислоти. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
3. Журнал вушних , носових і горлових хвороб №2 , 2016 рік Застосування препарату  А- церумен( розчин вушний) при вушних струпах. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
4. Журнал вушних , носових і горлових хвороб № 4, 2016 рік Застосування Маример ( назальний спрей) при ринітах. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
5. Журнал вушних, носових і горлових хвороб № 2 , 2017 рік Застосування  АзитроСандоз при запальних хворобах вуха та запальних процесах приносових комірок. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
6. Методичні рекомендації комбустіолога СОКЛ Гель «Келотан» для профілактики гіпертрофічних келоїдних рубців у дітей. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
7. Журнал «Здоровье ребенка» №4, 2016р,

ст.36-38

Застосування пентозану-полісульфату при місцевому лікуванні реактивних артритів у дітей. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
8. Журнал «Здоровье ребенка» №4, 2016р.,

ст. 43-47

Застосування препаратів магнію у лікуванні дітей з ВСД. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
9. «Офтальмологічний журнал» №7, 2017р. Застосування очних крапель «ОМК-2» в лікуванні очних хвороб. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
10. «Офтальмологічний журнал» №3, 2016р. Електрофорез з пірацетамом  для лікування  амбліопії. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
11. «Офтальмологічний журнал» №7, 2016р. Електрофорез з прозерином при косоокості. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
12. Журнал «Здоровье ребенка» № 7, 2015, ст.64 Лімфоміозот-біорегуляційний підхід в терапії дитячих захворювань «Траумель С». Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
13. «Современная педиатрия» № 2, 2016 р. , ст. 66 Застосування Імупрету як  імуномодулятора рослинного походження в комплексному лікуванні захворювань дитячого віку. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
14. «Современная педиатрия» №2,  ст. 82, 2017 р. Застосування Септолететотал льодяників , спрею з 6-ти річного віку при болях в горлі. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
15. Журнал «Здоровье ребенка» №2, 2017 Застосування комбінованого препарату Пектолван С ( амброксол + карбоцистиін) у дітей з 2-х років при захворюваннях ВДШ з утворенням в’язкого секрету. Дитяча поліклініка І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою
Психіатрична служба
1. Журнал Нейро-NEW №9, 2016р. Симода в лікуванні важких депресивних станів. Поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Районний психіатр
2. Журнал Нейро-NEW №2, 2016р. Мемамент при лікуванні хвороби Альцгеймера. Поліклініка для обслуговування дорослого населення І-IV квартал Районний психіатр
Служба променевої діагностики
1. Журнал «Променева діагностика та променева терапія» №4, 2016р. Дослідження суглобів з контрастуванням на комп’ютерному томографі. Рентгено-логічне відділення І-IV квартал Районний рентгенолог
2 Методичні рекомендації обласного рентгенолога, 2016р. Дослідження змін органів грудної клітки на цифровому флюорографі. Рентгено-логічне відділення І-IV квартал Районний рентгенолог
3 Журнал «Променева діагностика та променева терапія» №3, 2015р. Діагностика захворювань черевної порожнини з подвійним контрастуванням на комп’ютерному томографі.

 

Рентгено-логічне відділення І-IV квартал Районний рентгенолог
Стоматологічна служба
1. Матеріали ІІІ національного Українського стоматологічного конгресу «Міжнародні стандарти профілактики та лікування і їх впровадження в практику лікаря-стоматолога» Київ, 2015р. КМ АПО ім. П.Л.Шупіка, професор А.А.Тимофєєв Застосування відбиткового стоматологічного матеріалу «Consiflex» при протезуванні знімними та незнімними ортопедичними конструкціями. Стомато-логічна служба І-IV квартал Районний стоматолог
2. Журнал «Современная стоматология» №8, 2016р. стор. 31-34 Використання фото полімерного матеріалу «jen-radiance» при лікуванні каріозних порожнин у дорослих. Стомато-логічна служба І-IV квартал Районний стоматолог
Травматологічна служба
1. Матеріал XVII зїзду ортопедів-травматологів України, 2016р. Остенія в лікуванні хворих. Травма-тологічне  відділення І-IV квартал Районний травматолог
2. Журнал «Травма» №2, том 2, 2016р. Супластін в лікуванні хворих. Травма-тологічне  відділення І-IV квартал Районний травматолог
Урологічна служба
1. Журнал «Чоловіче здоров’я» №2, 2015р. . Омнік у лікуванні аденоми передміхурової залози Урологічне відділення І- IV квартал Районний уролог
2. Журнал

“Хірургія України”, №2 (41), 2016р.

Удосконалення хірургічної тактики лікування аденоми простати. Урологічне відділення І- IV квартал Районний уролог
Фізіотерапевтична служба
1. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Сучасний стан фізичної реабілітаційної медицини в Україні, м. Київ, 2017р. Гірудотерапія при плечолопаточному периартриті. Фізіотера-певтичне  відділення І- IV квартал Районний фізіотерапевт
2. Матеріали курсів підвищення кваліфікації, м. Київ, 2017р. ВЛОК і транскуванне лазерне опромінювання при гострому панкреатиті. Фізіотера-певтичне  відділення І- IV квартал Районний фізіотерапевт
Функціональна діагностика
1. Журнал «Медицина» №7, 2016р. Велоергометрія в обстеженні дітей. Відділення функціональної діагностики І- IV квартал Лікар по функціо-нальній  діагностиці
Фтизіатрична служба
1. Український науково-практичний журнал №1 (12) 2015р.

Ю.А. Варченко

Присокрення закриття розпаду при прийомі індуктору інтерферону (кагоцел). Протитуберку-льозне диспансерне відділення І- IV квартал Районний фтизіатр
2. Український науково-практичний журнал №3 (12) 2015р. Г.В.Радши Присокрення закриття розпаду при прийомі геміфлоксацину та інших фторхінолонів. Протитуберку-льозне диспансерне відділення І- IV квартал Районний фтизіатр
Хірургічна служба
1. Журнал «Хірургія України» 2015р. № 3 Дермофібразе для лікування рубців різної етіології. Хірургічне відділення І- IV квартал Районний хірург
2. Матеріали курсів підвищення кваліфікації м. Харків, 2015р. Ендоскопічний ін’єкційний гемостаз з танексамовою кислотою. Хірургічне відділення І- IV квартал Районний хірург
3. Матеріали курсів підвищення кваліфікації м. Харків, 2015р. Ендоскопічний ін’єкційний гемостаз з розчином адреналіну. Хірургічне відділення І- IV квартал Районний хірург
4. Матеріали курсів підвищення кваліфікації м. Харків, 2015р. Ендоскопічне лікування при шлунково-кишкових кровотечах. Хірургічне відділення І- IV квартал Районний хірург
5. Матеріали курсів підвищення кваліфікації м. Харків, 2015р. Ендоскопічна діагностика Helicobacter pilory. Хірургічне відділення І- IV квартал Районний хірург

 

Додаток №6                                                                          

ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІКАРІВ

 

 

№ п/п Прізвище,

ім’я,

по-батькові

Рік закінч ВУЗу Посада, по якій планується підвищення кваліфікації Дата останньої атестації, отримання сертифіката Що планується на 2018 рік
ПАЦ спец
по спец. по  орг.
1. Ткаченко Ілона Юріївна 1991 Лікар акушер-гінеколог 05.07.2013

вища

2018

акушерство і гінекологія

2. Бочкун Олександр Анатолійович 1998 Лікар акушер-гінеколог 15.03.2013 вища 2018

акушерство і гінекологія

3. Романюк Євгеній Михайлович 1999 Лікар-психіатр 23.05.2014

друга

2018

психіатрія

4. Костогриз Ірина Павлівна 1984 Лікар-офтальмолог дитячий  19.07.2013

перша

2018

дитяча офтальмологія

5. Рагімов Еміль Мамедович 2007 Лікар-офтальмолог 30.06.2009

сертифікат

2018

офтальмологія стажування

6. Романов Микола Сергійович 2012 Лікар-рентгенолог 16.05.2014

лікар-спеціаліст

2018

рентгенологія

7. Буйвол Роман Олександрович 2007 Лікар-хірург 18.04.2014 друга 2018

хірургія

8. Іваненко Віктор Павлович 2006 Лікар-хірург 18.08.2014 друга 2018

хірургія

9. Денисенко Анатолій Іванович 1985 Лікар-хірург 19.07.2013

вища

2018

хірургія

10. Присікайло Олег Миколайович 2007 Лікар-хірург 08.08.2014

друга

2018

хірургія

11. Сутулін Валерій Васильович 1985 Лікар-терапевт 20.12.2013

вища

2018

терапія

12. Федченко Раїса Миколаївна 1984 Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах 08.11.2013

перща

2018

ОіУОЗ

13. Грибач Віра Федорівна 1991 Лікар терапевт 22.11.2013

вища

2018

терапія

14. Згонник Василь Петрович 1993 Лікар-терапевт 25.04.2014

вища

2018

терапія

15. Милюк Ірина Марківна 1992 Лікар-ендокринолог 16.05.2014

вища

2018

ендокринологія

16. Пастушенко Любов Василівна 1982 Лікар-терапевт 08.11.2013

вища

2018

терапія

17. Старик Микола Михайлович 1971 Лікар-терапевт 01.11.2013 вища 2018

терапія

18. Федченко Наталія Андріївна 1973 Лікар-терапевт 29.11.2013

перша

2018

терапія

19. Шерудило Людмила Миколаївна

 

1984 Завідувач кардіологічного відділення 26.12.2013

вища

2018

кардіологія

20. Рачок Тетяна Сергіївна 1984 Лікар – стоматолог – дитячий 04.10.2013

перша

2018

дитяча стоматологія

21. Маслакова Людмила Василівна 1976 Лікар-стоматолог-терапевт 05.07.2013

вища

2018

терапевтична

стоматологія

22. Косар Анатолій Петрович 1989 Лікар-стоматолог-терапевт 29.11.2013

перша

2018

терапевтична

стоматологія

23. Лошак Володимир Михайлович 1987 Лікар-стоматолог 29.11.2013

перша

2018

терапевтична

стоматологія

24. Бабич Світлана Павлівна 1990 Лікар – стоматолог – дитячий 27.09.2013

перша

2018

дитяча стоматологія

25. Кравцова Світлана Володимирівна 2010 Лікар-стоматолог-терапевт 27.06.2012

сертифікат стоматологія

2018 терапевтична стоматологія
26. Круш Ігор Михайлович 1993 Лікар стоматолог-хірург стажування 2018

стоматологічна хірургія

стажування

27. Сутуліна Аліна Євгеніївна 2011 Лікар-стоматолог-ортодонт 2018

ортодонтія

28. Котова Ольга Петрівна 1982 Завідувач педіатричного відділення дитячої поліклініки 22.03.2013

вища

2018

педіатрія

29. Мосягіна Марина Іванівна 1987 Лікар-педіатр 15.11.2013

вища

2018

педіатрія

30. Олешко Катерина Федорівна 1992 Лікар-педіатр 06.03.2014

вища

2018

педіатрія

31. Сніжко Валентина Миколаївна 1981 Лікар-педіатр 16.07.2013

вища

2018

педіатрія

32. Шекальова Світлана Віталіївна 1997 Лікар-педіатр 20.12.2013

перша

2018

педіатрія

33. Черевко Валентина Олексіївна 1988 Лікар-педіатр стажування 2018 педіатрія

стажування

34. Коваленко Анатолій Петрович 1985 Лікар-ендоскопіст 09.08.2013

вища

2018

ендоскопія

35. Титенко Алла Зосимівна 1982 Лікар-фізіотерапевт 06.12.2013

друга

2018

фізіотерапія

36. Козенко Володимир Володимирович 1992 Лікар-уролог 07.11.2014

вища

2018

урологія

37. Кірієнко Юлія Олександрівна 2012 Лікар-дерматовенеролог 31.01.2014

лікар-спеціаліст

2018

дерматовенерологія

38. Білоножко Яна Вячеславівна 2005 Біолог 2018

спеціалізація

 

39. Носач Володимир Вікторович 1977 Лікар-уролог 26.11.2012

сертифікат

2018

урологія

стажування

40. Білецький Андрій Юрійович 2012 Лікар-фтизіатр 31.01.2014

сертифікат

2018

фтизіатрія

 

41. Полторацький Роман Генадійович 2009 Лікар-нефролог відділення гемодіалізу 2018 нефрологія
42. Яценко Тетяна Анатоліївна 2001 Завідувач відділення гемодіалізу, лікар-нефролог 2018 нефрологія

 

Додаток №7

ПЛАН АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ

№ п/п Прізвище, ім’я,

по-батькові

Рік зак.

інст.

Місце роботи, посада по якій планується атестація Стаж з фаху атест Рік, місяць попередньої атестації, категорія Проходження ПАЦ (рік, міс., реком. кат)  

Плануємий вид атестації

 

первин. атест. переатест.
1. Ткаченко Ілона Юріївна 1991 Лікар акушер-гінеколог 27 05.07.2013

вища

2018

вища

акушерство і гінекологія
2. Бочкун Олександр Анатолійович 1998 Лікар акушер-гінеколог 19 15.03.2013

вища

2018

вища

акушерство і гінекологія
3. Костогриз Ірина Павлівна 1984 Лікар-офтальмолог дитячий 33  19.07.2013

вища

2018

вища

дитяча офтальмологія
4. Романов Микола Сергійович 2012 Лікар-рентгенолог 5 16.05.2014

лікар-спеціаліст

2018

друга

рентгенологія
5. Денисенко Анатолій Іванович 1985 Лікар-хірург 33 19.07.2013вища 2018

вища

хірургія
6. Дарочкін Євген Володимирович 2007 Лікар-анестезіолог 10 27.04.2013

друга

2018

перша

анестезіологія
7. Зайцева Марина Дмитрівна 2006 Лікар-анестезіолог 11 18.06.2013

сертифікат

2018

друга

анестезіологія
8. Шерудило Олександр Миколайович 1984 Лікар-анестезіолог 34 26.04.2013

вища

2018

вища

 

анестезіологія

9. Сутулін Валерій Васильович 1985 Лікар-терапевт 32 20.12.2013

вища

2018

вища

терапія
10. Федченко Раїса Миколаївна 1984 Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах 15 08.11.2013

перща

2018

перша

 

ОіУОЗ
11. Грибач Віра Федорівна 1991 Лікар терапевт 26 22.11.2013

вища

2018

вища

терапія
12. Пастушенко Любов Василівна 1982 Лікар-терапевт 35 08.11.2013

вища

2018

вища

терапія
13. Старик Микола Михайлович 1971 Лікар-терапевт 45 01.11.2013

вища

2018

вища

терапія
14. Федченко Наталія Андріївна 1973 Лікар-терапевт 44 29.11.2013

перша

2018

перша

терапія
15. Фесенко Павло Олександрович 2008 Лікар ЗПСМ 10 27.09.2013

друга

2018 перша ЗПСМ
16. Шерудило Людмила Миколаївна 1984 Завідувач кардіологічного відділення 32 26.12.2013

вища

2018

вища

кардіологія
17. Рачок Тетяна Сергіївна 1984 Лікар – стоматолог – дитячий 34 04.10.2013

перша

2018

перша

дитяча стоматологія
18. Лошак Володимир Михайлович 1987 Лікар-стоматолог-терапевт 31 29.11.2013

перша

2018

перша

терапевтична стоматологія
19. Бабич Світлана Павлівна 1991 Лікар – стоматолог – дитячий 22 27.09.2013

перша

2018

перша

дитяча стоматологія
20. Шило Ольга Валентинівна 1998 Лікар-стоматолог дитячий 15 08.02.2013

друга

2018

перша

дитяча стоматологія
21. Косар Анатолій Петрович 1989 Лікар-стоматолог-терапевт 29 29.11.2013

перша

2018

перша

терапевтична стоматологія
22. Маслакова Людмила Василівна 1976 Лікар-стоматолог 42 05.07.2013

вища

2018

вища

стоматологія
23. Кравченко Валентина Володимирівна 1999 Завідувач дитячого відділення 17 22.03.2013

перша

2018

вища

педіатрія
24. Котова Ольга Петрівна 1982 Завідувач педіатричного відділення дитячої поліклініки 36 22.03.2013

вища

2018

вища

педіатрія
25. Мосягіна Марина Іванівна 1987 Лікар-педіатр 30 15.11.2013

вища

2018

вища

педіатрія
26. Сніжко Валентина Миколаївна 1981 Лікар-педіатр 37 16.07.2013

вища

2018

вища

педіатрія
27. Шекальова Світлана Віталіївна

 

1997 Лікар-педіатр 16 20.12.2013

перша

2018

вища

педіатрія
28. Коваленко Анатолій Петрович 1985 Лікар-ендоскопіст 30 09.08.2013вища 2018

вища

ендоскопія
29. Титенко Алла Зосимівна 1982 Лікар-фізіотерапевт 10 06.12.2013

друга

2018

перша

фізіотерапія
30. Кірієнко Юлія Олександрівна 2012 Лікар-дерматовенеролог 6 сертифікат 31.01.2014

 

2018

друга

дерматовенерологія
31. Михайленко Віра Миколаївна 2010 Лікар-інфекціоніст 8 19.04.2014

сертифікат

 

2018

друга

інфекційні хвороби
32. Суховєєв Юрій Олександрович 2014 Лікар-хірург 7 27.06.2014спеціаліст 2018

друга

хірургія
33. Білецький Андрій Юрійович 2012 Лікар-фтизіатр 5 31.01.2014сертифікат 2018

друга

фтизіатрія
34. Холмецкий Сергій Васильович 1992 Лікар-пульмонолог 25 19.07.13

вища

2018

вища

пульмонологія

 

 

 

Додаток №8

 

ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ  З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

№ п/п Найменування циклів Кількість слухачів П.І.П. Місце роботи, посада Рік проходження останніх курсів

 

Форма навчання

(удосконалення, спеціалізація)

Квар

тал

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Організація охорони здоров’я (старші медичні сестри лікувально-профілактичних установ) 15 Марчук Тетяна Миколаївна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична старша 2013 Удосконалення І-IV
Таратун Ганна Геннадіївна Дитяче відділення, сестра медична старша 2013 Удосконалення ІІ
Стеценко Наталія Анатоліївна Неврологічне відділення, сестра медична старша 2013 Удосконалення ІІ-ІІІ
Литвиненко Тетяна Василівна Дитяча поліклініка, сестра медична старша педіатричного відділення 2013 Удосконалення ІІ
Оліфіренко Ольга Іванівна Офтальмологічне відділення, в.о. сестри медичної старшої 2013 Удосконалення І-IV
Ткаченко Світлана Олексіївна Приймальне відділення, сестра медична старша 2013 Удосконалення І
Коновалова Людмила Володимирівна Травматологічне відділення, сестра медична старша 2013 Удосконалення І
Лисенко Ніна Володимирівна Урологічне відділення, в.о. сестри медичної старшої 2013 Удосконалення І-IV
Салогуб Оксана Григорівна Кардіологічне відділення, сестра медична старша 2013 Удосконалення І
Карась Оксана Олексіївна Онкологічне відділення, в.о. сестри медичної старшої 2013 Удосконалення ІІІ
Андроннікова Олена Анатоліївна Гінекологічне відділення, сестра медична старша Спеціалізація І-IV
Омельченко Валентина Миколаївна Жіноча консультація, старша акушерка 2013 Удосконалення І
Нерода Олена Володимирівна Отоларингологічне відділення, в.о. сестри медичної старшої 2013 Удосконалення І-IV
Дудяк Світлана Володимирівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична старша 2013 Удосконалення І-IV
Гузєва Лариса Василівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична старша  відділення загальної практики-сімейної медицини

 

2013 Удосконалення І-IV
2. Організація охорони здоров’я (фельдшери, медсестри ФАП, амбулаторій) 1 Теліпко Олена Петрівна Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Підлипне, фельдшер 2010 Удосконалення І
3. Організація охорони здоров’я

(медичні сестри шкіл, інтернатів, училищ, ПТУ)

2 Шарій Ольга Борисівна Здоровпункт СПТУ-33, завідувач Удосконалення І-IV
Ситник Олеся Вікторівна Здоровпункт СПТУ-20, завідувач Удосконалення І-IV
4. Отоларингологія

(медсестри отоларингологічних відділень і кабінетів)

3 Дем»яновська Світлана Миколаївна Отоларингологічне відділення, сестра медична палатна 2013 Удосконалення І-IV
Артюх Олена Павлівна Отоларингологічне відділення, сестра медична палатна 2013 Удосконалення І-IV
Лопар Ліля Михайлівна Отоларингологічне відділення, сестра медична палатна 2013 Удосконалення І-IV
5. Диспетчери швидкої та невідкладної допомоги 2 Чекалюк Тетяна Анатоліївна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, диспетчер ПНМД 2013 Удосконалення І-IV
Кравцова Оксана Володимирівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, диспетчер ПНМД Спеціалізація І-IV
6. Гінекологія

(медсестри гінекологічних відділень і кабінетів)

3 Салій Юлія Олександрівна Гінекологічне відділення, сестра медична палатна Удосконалення І-IV
Матвієнко Ірина Петрівна Гінекологічне відділення, сестра медична палатна 2013 Удосконалення І-IV
Скіданова Світлана Анатоліївна Гінекологічне відділення, сестра медична маніпуляційна Удосконалення І-IV
7. Функціональна діагностика (медсестри відділень і кабінетів функціональної діагностики) 1 Муртузова Яна Миколаївна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична функціональної діагностики 2013 Удосконалення І-IV
8. Хірургія

(медсестри хірургічних відділень і кабінетів)

6 Клименко Наталія Володимирівна Хірургічне відділення, сестра медична палатна 2013 Удосконалення І-IV
Захарків Тетяна В’ячеславівна Хірургічне відділення, сестра медична палатна 2013 Удосконалення І-IV
Книр Наталія Вікторівна Хірургічне відділення, сестра медична процедурна Удосконалення І-IV
Заєць Ірина Миколаївна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична хірургічного кабінету 2013 Удосконалення ІІІ-IV
Бояринова Юлія Валеріївна Відділення гемодіалізу, сестра медична Спеціалізація ІІІ-IV
Подобрій Тетяна Іванівна Відділення гемодіалізу, сестра медична 2013 Удосконалення І-ІІ
9. Хірургія

(операційні та старші операційні медичні сестри)

11 Рябенька Наталія Іванівна Гінекологічне відділення, сестра медична операційна 2013 Удосконалення І-IV
Лащ Аліна Олександрівна Гінекологічне відділення, сестра медична перев’язувальна Спеціалізація І-IV
Луговець Поліна Володимирівна Відділення гемодіалізу, сестра медична операційна 2013 Удосконалення ІІ-ІІІ
Клименко Ганна Всеволодівна Онкологічне відділення, сестра медична операційна 2013 Удосконалення І
Клименко Оксана Вікторівна Онкологічне відділення, сестра медична перев’язувальна Спеціалізація ІІ
Зарва Інна Олексіївна Операційний блок, сестра медична операційна 2013 Удосконалення ІІ
Онишко Наталія Миколаївна Операційний блок, сестра медична перев’язувальна 2013 Удосконалення ІІ
Устименко Олена  Володимирівна Операційний блок, сестра медична операційна 2013 Удосконалення І
Хотєєва Юлія Миколаївна Операційний блок, сестра медична операційна 2013 Удосконалення І
Бондаренко Алла Олександрівна Операційний блок, сестра медична перев’язувальна 2013 Удосконалення ІІ
Бєлостенко Світлана Вікторівна Отоларингологічне відділення, сестра медична операційна 2013 Удосконалення І-IV
10. Дерматовенерологія

(медсестри дерматовенерологічних відділень і кабінетів)

2 Логвінова Алла Іванівна Дерматовенерологічне відділення, сестра медична 2013 Удосконалення І-IV
Симоненко Наталія Олександрівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична дерматовенерологічного кабінету 2013 Удосконалення І-IV
11. Лікувальний масаж

(медсестри по масажу)

1 Коваль Наталія Іванівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична з масажу 2011 Удосконалення І-IV
12. Лікувальна фізкультура

(інструктори, медсестри по ЛФК)

1 Федько Тетяна Максимівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична ЛФК 2012 Удосконалення І-IV
13. Фізіотерапія

(медсестри фізіотерапевтичних відділень і кабінетів)

14 Жолобок Інна Вікторівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2013 Удосконалення І-IV
Демченко Алла Сергіївна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2013 Удосконалення І-IV
Бейгул Наталія Олексіївна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2013 Удосконалення І-IV
Заєць Оксана Олександрівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2013 Удосконалення І-IV
Крутих Людмила Володимирівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2013 Удосконалення І-IV
Коваленко Людмила Миколаївна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2013 Удосконалення І-IV
Мухіна Інна В’ячеславівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2013 Удосконалення І-IV
Маслак Наталія Григорівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2013 Удосконалення І-IV
Фесенко Надія Василівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2013 Удосконалення І-IV
Селюк Тетяна Вікторівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2013 Удосконалення І-IV
Ніколаєнко Наталія Володимирівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2013 Удосконалення І-IV
Турах Марина Валентинівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2012 Удосконалення І-IV
Жаркова Лідія Олексіївна Інфекційне відділення, фізіотерапевтичний кабінет 2013 Удосконалення І
Сакова Людмила Петрівна Стоматологічна поліклініка, фізіотерапевтичний кабенет 2013 Удосконалення І-IV
14. Акушерство

(акушерки жіночих консультацій та оглядових кабінетів)

3 Разматова Олена Анатоліївна Жіноча консультація, акушерка Удосконалення І
Пухкало Інна Миколаївна Жіноча консультація, акушерка 2013 Удосконалення І
Субора Ірина Олександрівна Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Підлипне, акушерка Удосконалення І-IV
15. Анестезіологія та реанімація (медсестри анестезисти відділень анестезіології та реанімації) 3 Бондар Наталія Тарасівна Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, сестра медична анестезиста 2013 Удосконалення І
Шекальова Любов  Володимирівна Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, сестра медична анестезиста 2013 Удосконалення І
Черевична Алла Іванівна Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, сестра медична палати інтенсивної терапії 2013 Удосконалення І
16. Терапія

(медсестри терапевтичних відділень і кабінетів)

1 Здоренко Євгеній Маркович Терапевтичне відділення, сестра медична зондового кабінету Удосконалення І
17. Клінічна діагностика

(лаборанти (фельдшери-лаборанти) клінічних лабораторій

2 Пугач Олена Володимирівна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 2013 Удосконалення І-IV
Скляр Марина Павлівна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 2011 Удосконалення І-IV
18. Амбулаторно-поліклінічна справа

(медсестри терапевтичних дільниць і відділень профілактики)

2 Яременко Світлана Миколаївна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична  долікарняного кабінету 2013 Удосконалення І-IV
Лейко Людмила Василівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична долікарняного кабінету 2013 Удосконалення І-IV
19. Дієтотерапія

(медсестри по лікувальному харчуванню)

1 Ситник Олена Анатоліївна Харчоблок, сестра медична з дієтичного харчування 2013 Удосконалення І
20. Педіатрія

(медсестри палат новонароджених дітей)

4 Кислиця Валентина Іванівна Пологове відділення, сестра медична палати новонароджених 2011 Удосконалення І-IV
Яценко Людмила Миколаївна Пологове відділення, сестра медична палати новонароджених 2013 Удосконалення І-IV
Коваленко Ольга Павлівна Пологове відділення, сестра медична палати новонароджених 2013 Удосконалення І-IV
Демидко Валентина Володимирівна Пологове відділення, сестра медична палати новонароджених 2008 Удосконалення І
21. Сімейна медицина

(медичні сестри загальної практики-сімейної медицини)

15 Лузан Людмила Петрівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2013 Удосконалення І-IV
Ніколаєнко Маргарита Владиславівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини Удосконалення І-IV
Прокопенко Людмила Миколаївна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2013 Удосконалення І-IV
Муха Юлія Олександрівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2013 Удосконалення І-IV
Стєльникова Інна Дмитрівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2013 Удосконалення І-IV
Селюк Ірина Едуардівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2013 Удосконалення І-IV
Бондаренко Тамара Михайлівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2013 Удосконалення І-IV
Шиленко Лілія Миколаївна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2013 Удосконалення І-IV
Шкаревська Ірина Миколаївна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2013 Удосконалення І-IV
Вручинська Людмила Василівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2013 Удосконалення І-IV
Гудаєва Олена Сергіївна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2013 Удосконалення І-IV
Лисенко Наталія Олександрівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2013 Удосконалення І-IV
Шалатонова Тетяна Іванівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2013 Удосконалення І-IV
Поволоцька Олена Валентинівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини Спеціалізація І-IV
Івахненко Ірина Анатоліївна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини Спеціалізація І-IV
Дяченко Ганна Григорівна Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Підлипне, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2010 Удосконалення І
22. Рентгенологія

(рентген лаборанти відділень та кабінетів)

4 Кашук Валентина Василівна Відділення променевої діагностика, рентгенлаборант 2013 Удосконалення І-IV
Харитонович Валентина Григорівна Стоматологічна поліклініка, рентгенлаборант 2013 Удосконалення І-IV
Кодинець Тетяна Олексіївна Відділення променевої діагностика, рентгенлаборант 2013 Удосконалення І-IV
Снєгова Інна Миколаївна Відділення променевої діагностика, рентгенлаборант 2013 Удосконалення І-IV
23. Урологія

(медсестри урологічних відділень і кабінетів)

3 Майданова Людмила Миколаївна Урологічне відділення, сестра медична палатна 2013 Удосконалення І-IV
Косаренко Світлана Вікторівна Урологічне відділення, сестра медична палатна 2010 Удосконалення І-IV
Дяченко Валентина Олексіївна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична урологічного кабінету 2013 Удосконалення І-IІ
24.

 

 

Травматологія та ортопедія (медсестри травматологічних-ортопедичних відділень) 2 Бондар Олена Володимирівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична ортопедичного кабінету 2013 Удосконалення І-ІІ
Корчова Наталія Володимирівна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична ортопедичного кабінету 2013 Удосконалення ІІІ-IV
25. Офтальмологія

(медсестри офтальмологічних відділень і кабінетів)

 

2 Бондар Наталія В’ячеславівна Офтальмологічне відділення, сестра медична палатна 2013 Удосконалення І
Власкова Світлана Олексіївна Офтальмологічне відділення, сестра медична палатна 2013 Удосконалення І
26. Інфекційні хвороби

(медсестри інфекційних відділень і кабінетів)

3 Табаченко Яна Сергіївна Інфекційне відділення, сестра медична дитяча Спеціалізація І
Лапінська Інна Миколаївна Інфекційне відділення, сестра медична дитяча Спеціалізація І
Кривошей Віра Федорівна Інфекційне відділення, сестра медична боксована Спеціалізація І
27. Наркологія

(медсестри наркологічної служби)

2 Олійник Наталія Анатоліївна Наркологічне відділення, сестра медична палатна 2013 Удосконалення І-IV
Панчошна Наталія Анатоліївна Поліклініка для обслуговування дорослого населення, сестра медична наркологічного кабінету (дільнична) 2013 Удосконалення І-IV
28. Неврологія

(медсестри неврологічних відділень і кабінетів)

1 Ємліна Маргарита Вікторівна Неврологічне відділення, сестра медична 2013 Удосконалення І-IV
29. Медична статистика

(медичні статистики установ охорони здоров’я)

1 Неминуща Юлія Володимирівна Інформаційно-аналітичний відділ, медичний статистик 2013 Удосконалення ІІ
30. Бактеріологія

(фельдшери-лаборанти баклабораторій)

2 Костюк Віта Олександрівна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 2013 Спеціалізація І-IV
Сергієнко Вікторія Олегівна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 2010 Спеціалізація І-IV
31. Кардіологія та інтенсивна терапія

(медсестри кардіологічних відділень і кабінетів)

1 Мельник Марія Анатоліївна Кардіологічне відділення, сестра медична 2013 Удосконалення І
32. Педіатрія

(медичні сестри дитячих відділень)

6 Кобзарь Світлана Вікторівна Дитяче відділення, сестра медична 2013 Удосконалення І
Глушан Людмила Миколаївна Дитяче відділення, сестра медична 2013 Удосконалення І
Ковшар Ірина Іванівна Дитяче відділення, сестра медична 2013 Удосконалення І
Гуторка Валентина Віталіївна Дитяче відділення, сестра медична 2012 Спеціалізація ІІ
Дендебера Світлана Миколаївна Дитяче відділення, сестра медична 2013 Спеціалізація ІІ
Глушан Оксана Вікторівна Дитяче відділення, сестра медична 2013 Удосконалення ІІІ-IV
33. Акушерство

(акушерки пологових будинків і відділень

4 Марченко Людмила Миколаївна Пологове відділення, акушерка 2013 Удосконалення І
Карась Вікторія Володимирівна Пологове відділення, акушерка 2010 Удосконалення І-IV
Демченко Ольга Іванівна Пологове відділення, акушерка Удосконалення І-IV
Пампуха Наталія Миколаївна Пологове відділення, акушерка Удосконалення І-IV
34. Онкологія

(медсестри онкологічних відділень і кабінетів)

2 Клименко Олег Михайлович Онкологічне відділення, сестра медична постова 2013 Удосконалення І
Костюк Тетяна Іванівна Онкологічне відділення, сестра медична постова 2013 Удосконалення І
35. Патанатомія

(лаборанти (фельдшери-лаборанти) патолого-анатомічних відділень)

2 Клименко Оксана Анатоліївна Патологоанатомічне відділення, баклаборант 2017 Спеціалізація І
Домашева Наталія Вікторівна Патологоанатомічне відділення, баклаборант 2017 Спеціалізація І
36. Стоматологія

(медичні сестри стоматологічних кабінетів)

1 Кабанова Тетяна Віталіївна Стоматологічна поліклініка, сестра медична 2013 Удосконалення І-IV
37. Санітарна освіта 1 Кузьменко Людмила Михайлівна Інструктор по санітарно-освітній роботі 2013 Удосконалення І-IV
38. Амбулаторно-поліклінічна справа (ендоскопія) 1 Бондар Наталія Олексіївна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична ендоскопічного кабінету 2013 Удосконалення І-IV

 

Всього медичних спеціалістів – 569

Заплановано на 2018р. – 134

% запланованих на 2018р.  –  23,5%

 

 

 

 

 

 

 


Додаток №9

ПЛАН АТЕСТАЦІЇ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

 

Всього працюючих на посадах молодших спеціалістів з медичною освітою осіб  на 2017р.– 562 осіб, заплановано – 23,8%

№ п/п Прізвище, ім’я,

по-батькові

Рік закінчення

учбового закладу

Місце роботи,

посада

Стаж з фаху атестуємого Рік, місяць попередньої атестації, категорія Проход-ження остан. курсів

(рік)

Планує мий вид атестації
первин. атест переатестація ат.н/ визн. знань і проф. навичок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Заяць Олена Олександрівна 1990 Кардіологічне відділення, сестра медична 27 26.06.2013р.

вища

2016р. 2018
2. Старієнко Оксана Олександрівна 2003 Жіноча консультація, акушерка 12 05.11.2008 (ІІ) продовжена по 08.08.2016р. 2017 2018
3. Кобзар Світлана Вікторівна 1990 Дитяче відділення, сестра медична 27 30.08.2013р.

вища

2018 2018
4. Глушан Людмила Миколаївна 1989 Дитяче відділення, сестра медична 28 30.08.2013р.

вища

2018 2018
5. Гуторка Валентина Віталіївна 1990 Дитяче відділення, сестра медична 27 30.08.2013р.

вища

2018 2018
6. Ковшар Ірина Іванівна 1988 Дитяче відділення, сестра медична 29 30.08.2013р.

вища

2018 2018
7. Грицай Людмила Миколаївна 1999 Дитяче відділення, сестра медична 18 30.08.2013р.

перша

2016 2018
8. Дендебера Світлана Миколаївна 1986 Дитяче відділення, сестра медична 31 25.10.2013р.

вища

2018 2018
9. Тригубенко Людмила Миколаївна 1993 Травматологічне відділення, сестра медична перев’язувальна 24 08.02.2013р.

друга

2017 2018
10. Пащенко Наталія Михайлівна 1984 Травматологічне відділення, сестра медична палатна 33 26.04.2013р.

вища

2015 2018
11. Новікова Ганна Володимирівна 2003 Травматологічне відділення, сестра медична процедурна 14 25.10.2013р.

перша

2016 2018
12. Куценко Ірина Валеріївна 1986 Приймальне відділення, сестра медична 31 26.06.2013р.

вища

2016 2018
13. Міцай Світлана Василівна 1995 Приймальне відділення, сестра медична 21 26.06.2013р.

вища

2016 2018
14. Бєла Людмила Володимирівна 1984 Приймальне відділення, сестра медична 20 26.06.2013р.

друга

2017 2018
15. Амеліна Світлана Іванівна 2001 Приймальне відділення, сестра медична 9 26.06.2013р.

друга

2017 2018
16. Сугоняк Інна В’ячеславівна 1992 Дерматовенерологічне відділення, сестра медична 25 26.06.2013р.

вища

2017 2018
17. Логвинова Алла Іванівна 1990 Дерматовенерологічне відділення, сестра медична 27 26.06.2013р.

вища

2018 2018
18. Майданова Людмила Миколаївна 1995 Урологічне відділення, сестра медична палатна 22 20.09.2013р.

вища

2018 2018
19. Алєксєєва Наталія Петрівна 1993 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 22 15.04.2013р.

вища

2016 2018
20. Жолобок Інна Вікторівна 1995 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 21 15.04.2013р.

вища

2018 2018
21. Наталич Оксана Анатоліївна 1992 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 24 15.04.2013р.

вища

2016 2018
22. Фесенко Надія Василівна 1978 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 23 15.04.2013р.

вища

2018 2018
23. Шевченко Олеся Олександрівна 2001 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 14 20.09.2013р.

друга

2014 2018
24. Мартиненко Лариса Іванівна 1995 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 21 15.04.2013р.

вища

2017 2018
25. Ніколаєнко Наталія Володимирівна 1993 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 24 14.06.2013р.

вища

2018 2018
26. Чумак Наталія Вікторівна 1995 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична масажу 14 30.08.2013р.

перша

2016 2018
27. Коваль Наталія Іванівна 2000 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична масажу 12 06.12.2010р.

Друга (продовжена по 22.09.2018р)

2018 2018
28. Біндрім Вікторія В’ячеславівна 1984 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична ЛФК 22 30.08.2013р.

вища

2016 2018
29. Федько Тетяна Максимівна 1971 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична ЛФК 35 26.10.2012р.

вища

2018 2018
30. Яременко Наталія Олександрівна 2009 Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична масажу 8 2015 2018
31. Антонечко Олена

Вікторівна

2005 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична неврологічного кабінету 12 20.09.2013р.

друга

2017 2018
32. Бондар Олена Володимирівна 1992 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична травматологічного кабінету 25 30.08.2013р.

вища

2018 2018
33. Дяченко Валентина Олексіївна 1993 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична урологічного кабінету 24 15.04.2013р.

перша

2018 2018
34. Іллюшко Ірина Миколаївна  1980 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична офтальмологічного кабінету 37 20.09.2013р.

друга

2014 2018
35. Корчова Наталія Володимирівна 1992 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична травматологічного кабінету 25 25.10.2013р.

вища

2018 2018
36. Кагадій Марина Володимирівна 1990 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична дільнична 27 30.08.2013р.

вища

2017 2018
37. Лузан Людмила Петрівна 1986 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична ЗПСМ 31 25.10.2013р.

вища

2018 2018
38. Мукасєєва Тетяна Володимирівна 1993 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, 0,75 сестра медична функціональної діагностики, 0,25 офтальмологічного кабінету 24 08.02.2013р.

друга

2015 2018
39. Піскун Інна Петрівна 1989 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична долікарського прийому 26 28.06.2013р.

перша

2017 2018
40. Рожкова Світлана Миколаївна 1990 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична ендокринологічного кабінету 27 26.04.2013р.

вища

2016 2018
41. Скоблікова Наталія Володимирівна 1994 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична психіатричного кабінету 23 08.02.2013р.

друга

2015 2018
42. Філонова Наталія Василівна 1994 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична неврологічного кабінету 23 08.02.2013р.

друга

2016 2018
43. Голінко Віта Миколаївна 2007 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична дільнична 10 2017 2018
44. Шалатанова Тетяна Іванівна 1984 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична ЗПСМ 32 20.09.2013р.

друга

2018 2018
45. Хомченко Оксана Сергіївна 2013 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, 0,75 сестра медична отоларингологічного кабінету, 0,25 медичний реєстратор 5

(в квітні)

2017 2017
46. Вегера В’ячеслав Володимирович 2013 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична долікарського прийому 5

(в червні)

2017 2017
47. Дмитренко Олександр Миколайович 2000 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, диспетчер пункту невідкладної допомоги 5

(у серпні)

2016 2016
48. Чекалюк Тетяна Анатоліївна 2001 Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, диспетчер пункту невідкладної допомоги 5

(у серпні)

2018 2018
49. Томаш Наталія Василівна 2007 Терапевтичне відділення, сестра медична палатна 10 08.02.2013р. 2015 2018
50. Теплякова Наталія Володимирівна 2008 Терапевтичне відділення, сестра медична палатна 9 2014р. 2018
51. Плешкан Олена Миколаївна 2009 Терапевтичне відділення сестра медична палатна 8 2014 2018
52. Фесенко Олена Анатоліївна 2011 Терапевтичне відділення, сестра медична палатна 6 2015 2018
53. Литвиненко Наталія Генадіївна 2008 Терапевтичне відділення, сестра медична палатна 9 2014 2018
54. Коваленко Світлана Іванівна 1999 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 9 20.09.2013р.

друга

2014 2018
55. Ляховка Валентина Григорівна 1984 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 33 25.10.2013р.

вища

2014 2018
56. Тукман Валентина Іванівна 1978 Клініко-діагностична лабораторія, баклаборант 39 26.06.2013р.

друга

2016 2018
57. Бондар Наталія Тарасівна 2001 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, сестра медична анестезиста 15 25.10.2013р.

перша

2018 2018
58. Дячок Тетяна Іванівна 1994 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, сестра медична анестезиста 11 25.10.2013р.

вища

2017 2018
59. Коротя Тетяна Анатоліївна 2009 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, сестра медична анестезиста 5 2017 2018
60. Притика Наталія Валентинівна 1995 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, сестра медична анестезиста 14 20.09.2013р.

перша

2016 2018
61. Черевко Наталія Олександрівна 1987 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, сестра медична палати інтенсивної терапії 15 25.10.2013р.

перша

2016 2018
62. Кузьменко Людмила Михайлівна 1994 Інструктор з санітарно-освітньої роботи 22 25.10.2013р.

перша

2018 2018
63. Ситник Олеся Вікторівна 2004 Здоровпункт СПТУ-20, завідувач 13 2018 2018
64. Шарій Ольга Борисівна 2004 Здоровпункт СПТУ-33, завідувач 11 2018 2018
65. Теліпко Олена Петрівна 1991 Амбулаторія ЗПСМ с. Підлипне, фельдшер 23 25.10.2013р.

вища

2018 2018
66. Чередніченко Ірина Олександрівна 2010 Амбулаторія ЗПСМ с. Підлипне, акушерка 5 2018 2018
67. Клименко Ганна Всеволодівна 1990 Онкологічне відділення, сестра медична операційна 27 30.08.2013р.

вища

2018 2018
68. Клименко Олег Михайлович 1992 Онкологічне відділення, сестра медична постова 25 30.08.2013р.

вища

2018 2018
69. Костюк Тетяна Іванівна 1986 Онкологічне відділення, сестра медична постова 31 30.08.2013р.

вища

2018 2018
70. Абасова Фатіма Аріфівна 1987 Харчоблок, сестра медична з дієтичного харчування 30 15.04.2013р.

вища

2017 2018
71. Ситник Олена Анатоліївна 1995 Харчоблок, сестра медична з дієтичного харчування 10 20.09.2013р.

друга

2018 2018
72. Корнієнко Юлія Михайлівна 1992 Неврологічне відділення, сестра медична 25 26.06.2013р.

вища

2017 2018
73. Ємліна Маргарита Вікторівна 1994 Неврологічне відділення, сестра медична 23 25.10.2013р.

друга

2018 2018
74. Карась Вікторія Володимирівна 2000 Пологове відділення, акушерка 7 2018 2018
75. Демченко Ольга Іванівна 2010 Пологове відділення, акушерка 6 2018 2018
76. Демидко Валентина Вікторівна 1994 Пологове відділення, сестра медична палати новонароджених 11 05.03.2010р.

Друга (продовжена по 18.08.2018р.)

2018 2018
77. Шевченко Світлана Сергіївна 2003 Пологове відділення, сестра медична палати новонароджених 11 08.02.2013р.

друга

2017 2018
78. Коваленко Олена Павлівна 1982 Пологове відділення, сестра медична палати новонароджених 28 30.08.2013р.

вища

2018 2018
79. Опанасенко Ірина Анатоліївна 1988 Відділення променевої діагностики, рентгенлаборант 27 08.02.2013р.

перша

2017 2018
80. Ніколаєнко Наталія Петрівна 1991 Інформаційно-аналітичний відділ, медичний статистик 15 20.09.2013, вища 2017 2018
81. Неминуща Юлія Володимирівна 1997 Інформаційно-аналітичний відділ, медичний статистик 14 25.10.2013, перша 2018 2018
82. Богдан Лідія Олександрівна 1989 Інформаційно-аналітичний відділ, медичний статистик 16 25.10.2013, перша 2017 2018
83. Горова Оксана Петрівна 1994 Інформаційно-аналітичний відділ, медичний статистик 17 20.09.2013, вища 2015 2018
84. Глушко Тетяна Олексіївна 1992 Інформаційно-аналітичний відділ, медичний статистик 9 26.06.2013, перша 2017 2018
85. Рябченко Наталія Михайлівна 1993 Інформаційно-аналітичний відділ, медичний статистик 9 26.06.2013, друга 2015 2018
86. Косар Ольга Миколаївна 1991 Відділення гемодіалізу, сестра медична 5 2016 2018

ІІІ кв.

87. Бояринова Юлія Валеріївна 1987 Відділення гемодіалізу, сестра медична 10 2018 2018
88. Луговська Світлана Валентинівна 1982 Операційний блок хірургічного відділення, сестра медична операційна 36 15.04.2013р.

вища

2017 2018
89. Журавель Тетяна Олександрівна 1984 Операційний блок хірургічного відділення, сестра медична операційна 34 15.04.2013р.

вища

2017 2018
90. Хотєєва Юлія Миколаївна 1987 Операційний блок хірургічного відділення, сестра медична операційна 31 15.04.2013р.

вища

2018 2018
91. Онишко Наталія Миколаївна 1989 Операційний блок хірургічного відділення, сестра медична перев’язувальна 29 26.06.2013р.

вища

2018 2018
92. Никитенко Діана Анатоліївна 2006 Офтальмологічне відділення, сестра медична 9 2016 2018
93. Марусенко Ірина Владиславівна 1987 Наркологічне відділення, сестра медична палатна 30 04.07.2013р.

 

2017 2018
94. Ювченко Надія Степанівна 1970 Наркологічне відділення, сестра медична палатна 47 25.10.2013р. 2016 2018
95. Артюх Олена Павлівна 1990 Отоларингологічне відділення, сестра медична 27 30.08.2013р.

перша

2018 2018
96. Бєлос Світлана Вікторівна 1990 Отоларингологічне відділення, сестра медична операційна

 

27 30.08.2013р.

перша

2018 2018
97. Гузько Наталія Михайлівна 1990 Отоларингологічне відділення, сестра медична 26 30.08.2013р.

перша

2014 2018
98. Покрова Тетяна Олександрівна 2002 Гінекологічне відділення, сестра медична палатна 15 20.09.2013р.

перша

2017 2018
99. Лащ Аліна Олександрівна 2013 Гінекологічне відділення, сестра медична перев’язувальна 5

(в травні)

2018 2018
100. Гирман Наталія Петрівна 2003 Патологоанатомічне відділення, лаборант 14 06.12.2011р.

друга

дійсна до 07.03.2018р.

2017 2018
101. Клименко Оксана Анатоліївна 1996 Патологоанатомічне відділення, лаборант 21 30.08.2013р.

вища

2017 2018
102. Василенко Юлія Петрівна 1999 Стоматологічна поліклініка, сестра медична 18 04.04.2011р.

Перша (подовжена до 19.01.2019р.)

2017 2018
103. Нерода Олена Юріївна 2013 Стоматологічна поліклініка, сестра медична 5

(в вересні)

2017 2018
104. Шептицька Валентина Михайлівна 1982 Стоматологічна поліклініка, сестра медична 35 30.08.2013р.

вища

2017 2018
105. Харитонович Валентина Григорівна 1980 Стоматологічна поліклініка, рентгенлаборант 35 15.04.2013р.

вища

2018 2018
106. Мельник Олена Іванівна 1987 Протитуберкульозне диспансерне відділення, сестра медична процедурна, дільнична 30 30.08.2013р.

вища

2017 2018
107. Суліз Ірина Миколаївна 2001 Протитуберкульозне диспансерне відділення, лаборант 16 26.06.2013р.

перша

2017 2018
108. Бондаренко Ольга Андріївна 1973 Інфекційне відділення, сестра медична палатна 44 15.04.2013р.

Вища

2017 2018
109. Зайцева Наталія Сергіївна 2007 Інфекційне відділення, сестра медична боксу 10 2017 2018
110. Жаркова Лідія Олексіївна 1986 Інфекційне відділення, фізіотерапевтичного кабінету 31 25.10.2013р.

перша

2018 2018
111. Кривоший Віра Федорівна 1990 Інфекційне відділення, сестра медична боксу 5 2018 2018
112. Лапінська Інна Миколаївна 2007 Інфекційне відділення, сестра медична дитяча 10 2018 2018
113. Табаченко Яна Сергіївна 2012 Інфекційне відділення, сестра медична дитяча 5 2018 2018
114. Фаренюк Світлана Іванівна 1993 Поліклініка по обслуговуванню дитячого населення, сестра медична ЧАЕС 24,5 08.02.2013р.

 

2017 2018
115. Русанова Катерина Григорівна 1986 Поліклініка по обслуговуванню дитячого населення, сестра медична дерматовенерологічного кабінету 32 28.06.2013р. 2017 2018
116. Тищенко Тетяна Борисівна 1988 Поліклініка по обслуговуванню дитячого населення, сестра медична психіатричного кабінету 30 28.06.2013р. 2016 2018
117. Ярмак Світлана Іванівна 1988 Поліклініка по обслуговуванню дитячого населення, сестра медична підліткового кабінету 22 08.02.2013р. 2017 2018
118. Дзюба Людмила Михайлівна 1990 Поліклініка по обслуговуванню дитячого населення, сестра медична дільнична 28 28.06.2013р. 2017 2018
119. Кондратьєва Раїса Павлівна 1985 Поліклініка по обслуговуванню дитячого населення, сестра медична дільнична 33 28.06.2013р. 2017 2018
120. Дуброва Лариса Аркадіївна 1990 Поліклініка по обслуговуванню дитячого населення, сестра медична дільнична 28 28.06.2013р. 2016 2018
121. Фесюн Наталія Володимирівна 2000 Поліклініка по обслуговуванню дитячого населення, сестра медична шкільна 17 08.02.2013р. 2017 2018
122. Бацман Альона Олегівна 2008 Поліклініка по обслуговуванню дитячого населення, сестра медична по обслуговуванню дітей з вадами зору 9,5 2017 2018
123. Рогальська Ольга Олексіївна 2002 Поліклініка по обслуговуванню дитячого населення, сестра медична неврологічного кабінету дільниці 16 2017 2018
124. Мисник Аліна Станіславівна 2005 Поліклініка по обслуговуванню дитячого населення, сестра медична кабінету інфекційних захворювань 12,5 2016 2018

 

Додаток №10

ПЛАН ЗАНЯТЬ З ЗАВІДУВАЧАМИ  АЗП-СМ, СЛА, ФАП ТА ФП

 

№ п/п Тематика Термін проведення Доповідач Відпо-

відальний

Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Невідкладні стани в кардіології. Березень Лікар-кардіолог Лікар-кардіолог
2. Аналіз показників роботи по медичному обслуговуванню чорнобильського контингенту жителів села за 2017р. Березень Лікар-організатор по ЧАЕС Лікар-організатор по ЧАЕС
3. Класифікація серцево-судинних хвороб за МКХ-10 та використання протоколів лікування згідно наказів: №384, 455, 164, 614. Березень Лікар кардіолог Лікар кардіолог
4. Онкоцитологічна діагностика: преаналітичний етап. Квітень Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією
5. Лікування, діагностика, обстеження хворих на цукровий діабет та його ускладнення відповідно до протоколів надання медичної допомоги. Червень Лікар-ендокринолог Лікар-ендокринолог
6. Надання невідкладної допомоги при гострих станах в наркології Червень Районний нарколог Районний нарколог
7. Надання невідкладної допомоги при травмах та опіках ока Червень Районний офтальмолог Районний офтальмолог
8. Перша допомога при нирковій коліці. Вересень Лікар-уролог Лікар-уролог
9. Клініка, діагностика, лікування та диспансерний нагляд хворих на хронічний гломерулонефрит. Вересень Лікар-нефролог Лікар-нефролог
10. Заразні шкірні захворювання. Гонорея – клініка діагностика, профілактика. Вересень Районний дерматолог Районний дерматолог
11. Гострий коронарний синдром, клініка, діагностика, лікування. Вересень Лікар-кардіолог Лікар-кардіолог
12. Раннє виявлення онкологічних захворювань у сільського населення. Про результати розбору занедбаних випадків у онкологічних хворих.

 

Вересень Районний онколог Районний онколог
13. Надання медичної допомоги на догоспітальному етапі хворим з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини. Грудень Районний хірург Районний хірург
14. Пневмонія класифікація, діагностика, клініка та тактика лікаря по веденню хворих згідно протоколів. Грудень Районний пульмонолог Районний пульмонолог
15. Основні принципи лікування хворих із серцевою недостатністю. Виконання наказу МОЗ України від 02.03.2016р. №152 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги  при стабільній ішемічній хворобі серця». Грудень Лікар кардіолог Лікар кардіолог
16. Експрес-аналіз основних показників роботи ЛПЗ села. На кожному занятті Районні фахівці Районні фахівці
17. Про стан роботи по боротьбі з туберкульозом, своєчасним ФЛГ обстеженням та імунізації  населення проти туберкульозу. На кожному занятті Районний фтизіатр Районний фтизіатр

Примітка: Включати додатково питання, які будуть ставитись в державних документах УОЗ, розпорядженнях міської  ради та райдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

Додаток №11

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ СЛА, АЗП-СМ, ФАП ТА ФП

 

№ п/п Тематика Термін проведен-ня Доповідачі Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби за 2017 рік та задачі на 2018 рік. Січень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
2. Про негативні показники роботи по ЛПЗ села за 2017 рік. Січень Акушерки, фельдшери ФАП, ФП Завідувачі ЛПЗ села
3. Виконання наказу УОЗ від 20.03.2008р. №149 «Про затвердження протоколів нагляду за здоровою дитиною віком до 3-х років». Січень

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
4. Виконання наказу МОЗ України від 15.07.2011р. №417 „Про вдосконалення акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”. Січень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог
5. Суспільно-ділова атестація медичних працівників обслуговуючих дитяче населення. Лютий, листопад Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, лікар епідеміолог, лікар АІТ, дитячий фтизіатр Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, лікар епідеміолог, лікар АІТ, дитячий фтизіатр
5.1. Виконання наказу МОЗ України від 20.03.2008р. №149 «Про затвердження протоколів нагляду за здоровою дитиною віком до 3-х років».
5.2. Виконання наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №551 „Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні”. Залік.
5.3. Синдром раптової смерті немовлят.
5.4. Надання медичної допомоги дітям з невідкладними станами.
5.5. Грудне вигодовування дітей раннього віку.
6. Експертна оцінка по перевірці ф.063, ф.112 дітей з медичними відводами. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
7. Оздоровлення вагітних групи ризику. Березень Завідуюча  жіночою консультацією Завідуюча жіночою консультацією
8. Експертна оцінка по перевірці ведення медичної документації по вагітним. Березень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог
9. Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби за І квартал 2018р. Квітень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
10. Виховання здорової дитини. Учбове заняття по масажу, гімнастиці. Квітень Завідуюча дитячою поліклінікою, спеціаліст ЛФК Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
11. Гострий живіт у дітей. Диференційна  діагностика, невідкладна допомога. Квітень Дитячий хірург Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
12. Звіт акушерок, патронажних медсестер про роботу санітарного активу  в ЛПЗ села. Квітень Акушерки, патронажні дитячі  медичні сестри, завідувачі  ФАП, ФП Завідувачі ЛПЗ села
12.1 Суспільно-ділова атестація медичних працівників обслуговуючих жіноче населення : Травень Районний акушер-гінеколог, завідуючий  пологовим відділенням, завідуюча  жіночою консультацією, онкогінеколог Районний акушер-гінеколог, завідуюча  жіночою консультацією, онкогінеколог
12.2 Виконання наказу МОЗ України від 15.07.2011р. №417 „Про вдосконалення акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”.
12.3 Претоксикоз та пізній токсикоз вагітних.
12.4 Невиношування вагітності. Заходи по профілактиці.
12.5 Цитологічне обстеження жінок. Правила взяття мазків на цитологічне дослідження.
13. Клініка та діагностика  гриж у дітей, їх виявлення та оздоровлення в ЛПЗ села. Червень Дитячий хірург Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
14. Звіт акушерок, патронажних медсестер, фельдшерів ФАП і ФП по нагляду за дітьми 1-го року життя, в т.ч. соціальної групи ризику. Червень Акушерки, дитячі  патронажні медичні сестри, завідувачі ФАП, ФП Завідувачі ЛПЗ села
15. Скринінг –тест у дітей, підготовка дітей до огляду спеціалістів. Червень Лікар педіатр Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
16. Клініка, діагностика, лікування глистних інвазій у дітей. Червень Дитячий інфекціоніст Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 

17. Виявлення патології кістково-м’язової системи у дітей, їх оздоровлення. Експертна оцінка по оздоровленню дітей з патологією кістково-м’язового апарату. Липень Дитячий ортопед Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
18. Виконання наказу МОЗ України  від 09.10.2000р.  №721 „Про затвердження плану основних організаційних заходів УОЗ на виконання комплексної програми інвалідності серед дітей”. Липень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
19. Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби за ІІ квартал 2018р. Липень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
20. Результати проведення профілактичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України від 29.11.2002р. №434 «Про вдосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні». Серпень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
21. Виявлення урологічної патології у дітей, їх оздоровлення. Аналіз оздоровлення дітей на дільницях (звіт медичних працівників). Серпень Дитячий уролог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
22. Підготовка дітей до вступу в ДДЗ, школи. Серпень Лікар педіатр дитячої поліклініки Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
23. Про оздоровлення дітей влітку. Вересень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
24 Оздоровлення дівчат підлітків з гінекологічною патологією.

 

 

 

Вересень Лікар по плануванню  сім’ї,  завідуюча жіночою консультацією Лікар по плануванню  сім’ї,  завідуюча жіночою консультацією
25. Клініка, діагностика, профілактика захворювань шкіри у дітей. Вересень Дитячий дерматолог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
26. Оздоровлення дітей „Д” групи. Вересень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
27. Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби за ІІІ квартал 2018р. Жовтень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
28. Диспансеризація жінок з передпухлинною патологією та своєчасне виявлення злоякісних новоутворень. Жовтень Онкогінеколог Районний акушер-гінеколог
29. Експертна оцінка по перевірці медичної документації гінекологічних онкохворих.

 

Жовтень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог
30. Клініка, діагностика менінгококової інфекції у дітей. Надання невідкладної допомоги на діагностичному етапі. Грудень Районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
31. Експертна оцінка по перевірці медичної форми  №112/о дітей 1-го року життя. Грудень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
32. Аналіз виконання пропозицій дитячих фахівців, які були внесені при виїзді дитячої бригади в лікувально-профілактичні заклади села. Щомі-сячно Дитячі  патронажні  медичні сестри, акушерки Завідувачі ЛПЗ села
33. Аналіз малюкової смертності та розбір випадків малюкової  смертності по лікувально-профілактичним закладам села.

 

 

Щомі-сячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
34. Звіт по цитологічному обстеженню жінок по дільницях лікувально-профілактичних закладів села. Щомі-сячно Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог
35. Про роботу санітарного активу села. Березень

Грудень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
36. Розбір випадків несвоєчасної госпіталізації в стаціонар дітей. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 


Додаток №12

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

ПУНКТУ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

№ п/п Тематика Термін проведення Доповідач Відповідальний Відмітка про виконання
1. Санепідрежим, клініка СНІДу. Залік. Січень Районний

інфекціоніст

Районний

інфекціоніст

2. Серцево-легенева реанімація. Принципи роботи дихальної апаратури. Залік. Січень

 

Завідуючий відділенням АІТ

 

Завідуючий відділенням АІТ

 

3. Невідкладна травматологія. Залік . Лютий Районний травматолог Районний травматолог
4. Невідкладна хірургія. Залік. Лютий Районний хірург Районний хірург
5. Цикл занять по функціональній діагностиці. Лютий Районний фахівець по ФД Районний фахівець по ФД
6. Цикл занять з особливо небезпечних інфекцій. Залік. Березень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
7. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології. Березень Районний

акушер-гінеколог

Районний

акушер-гінеколог

8. Невідкладна кардіологія. Залік. Квітень Районний

кардіолог

Районний

кардіолог

9. Невідкладна допомога при отруєннях. Залік. Квітень Завідуючий відділенням АІТ,

гастроентеролог

Завідуючий відділенням АІТ,

гастроентеролог

10. Малярія, клініка, діагностика.

Залік.

Травень Районний

інфекціоніст

Районний

інфекціоніст

11. Невідкладна пульмонологія. Залік Липень Районний

терапевт

Районний

терапевт

12. Невідкладна ендокринологія Залік. Вересень Районний

ендокринолог

Районний

ендокринолог

13. Невідкладна неврологія. Залік. Жовтень Районний невропатолог Районний  невропатолог
14. Невідкладна наркологія Залік. Листопад Районний

нарколог

Районний

нарколог

15. Невідкладна психіатрія Залік. Грудень Районний

психіатр

Районний

психіатр

 

Додаток №13

ПЛАН – ГРАФІК

планово-консультативних виїздів в лікувально-профілактичні заклади району

Назва ЛПЗ Бригада фахівців для нагляду працівників сільського господарства Бригада фахівців для огляду дорослого населення Бригада фахівців для огляду дитячого  населення Бригада для огляду ветеранів ВВв, ЧАЕС контингенту та медичних працівників
Дубов”язівка АЗП-СМ 15-18.01.2018 18.01.2018

18.10.2018

15-20.03.2018
В”язове ФАП 16.01.2018 26.07.2018 22.03.2018
Салтикове ФАП 08.02.2018 21.06.2018 27.03.2018
Білозерка ФП 15.01.2018 27.03.2018
Коханівка ФП 15.01.2018 27.03.2018
Красне ФП 18.01.2018 23.03.2018
Лебедєве ФП 18.01.2018 14.06.2018 23.03.2018
Тернівка ФП 19.01.2018 06.12.2018 26.03.2018
Сім’янівка ФАП 15.01.2018 19.07.2018 21.03.2018
Рокитне ФП 07.02.2018 27.03.2018
Бочечки АЗП-СМ 24.01.2018 06.11.2018 01.02.2018

08.11.2018

12.03.2018
Сахни ФАП 24.01.2018 06.11.2018 13.12.2018 13.03.2018
Гути ФП 24.01.2018 06.11.2018 20.12.2018 15.03.2018
Кузьки ФП 24.01.2018 06.11.2018 13.03.2018
Новоселівка ФП 24.01.2018 06.11.2018 14.03.2018
Раки ФП 24.01.2018 06.11.2018 27.12.2018 14.03.2018
Грузьке СЛА 23.01.2018 11.09.2018 22.02.2018

01.11.2018

 

30.03.2018
Дубинка ФП 23.01.2018 11.09.2018 03.04.2018
Землянка ФП 22.01.2018 11.09.2018 07.06.2018 02.04.2018
Попівка АЗП-СМ 25.01.2018 22.03.2018

04.10.2018

04.04.2018
Тулушка ФП 25.01.2018 17.05.2018 05.04.2018
Мельня АЗП-СМ 12.02.2018 18.09.2018 25.01.2018 29.03.2018
Присеймів’я ФАП 13.02.2018 18.09.2018 20.09.2018 28.03.2018
В.Самбір СЛА 29.01.2018 01.03.2018

25.10.2018

10.04.2018
Шевченкове ФАП 26.01.2018 31.05.2018 06.04.2018
Вирівка АЗП-СМ 07.02.2018 08.02.2018

22.11.2018

12.04.2018
Сарнавщина ФП 07.02.2018 08.02.2018

22.11.2018

12.04.2018
Дептівка СЛА 29.01.2018 03.05.2018 11.04.2018
Курилівка АЗП-СМ 30.01.2018 16.10.2018 29.03.2018 01.03.2018
Карабутове ФП 30.01.2018 16.10.2018 05.03.2018
Базилівка ФП 31.01.2018 16.10.2018 02.03.2018
Шпотівка ФП 31.01.2018 06.09.2018 13.04.2018
Козацьке АЗП-СМ 05.02.2018

06.02.2018

11.01.2018

15.11.2018

16.04.2018
Духанівка ФАП 02.02.2018 05.07.2018 16.04.2018
Анютине ФП 05.02.2018 16.04.2018
Бережне ФП 05.02.2018 13.04.2018
Новомутин ФП 06.02.2018 11.01.2018 16.04.2018
Хижки ФП 06.02.2018
М. Ганнівка ФП 07.02.2018 06.03.2018
Кошари ФАП 07.02.2018 06.03.2018
Пекарі АЗП-СМ 01.02.2018 23.11.2018 10.05.2018 09.03.2018
Юрівка ФП 01.02.2018 23.11.2018 12.07.2018 07.03.2018
Соснівка СЛА 02.02.2018 15.02.2018 17.04.2018
Шаповалівка ФАП 02.02.2018 13.09.2018 20.04.2018
Заводи ФП 05.02.2018 18.04.2018
М. Самбір ФП 02.02.2018 19.04.2018
Привокзальне ФП 02.02.2018 23.04.2018

 

Додаток №14

 

ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЙ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

№ п/п Заходи Термін

виконання

Доповідач Відпові-

дальний

Відмітка про виконання
1 Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим в ЛПЗ. Види прибирань. Основні вимоги щодо дотримання технології прибирання. Групи дезінфікуючих засобів. Методичні рекомендації щодо дотримання технології приготування дезінфікуючих розчинів. Січень Хірургічне відділення Головна медична сестра
2 Гігієна рук медичного персоналу. Лютий Жіноча консультація Головна медична сестра
3 Загальний догляд за хворими. Березень Урологічне відділення Головна медична сестра
4 Спеціальний догляд за хворими. Квітень Відділення анестезіології та інтенсивної терапії Головна медична сестра
5 Організація лікувального харчування в лікувально-профілактичному закладі. Санітарно-протиепідемічний режим буфетних. Техніка миття посуду. Вимоги до передач хворих. Травень Дитяче відділення Головна медична сестра
6 Медичні відходи. Класифікація. Заходи безпеки при поводженні з відходами. Технології утилізації. Червень Шкірновенерологічне відділення Головна медична сестра
7 Особливості збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у ЗОЗ. Липень Приймальне відділення Головна медична сестра
8 Професійна етика та деонтологія. Відповідальність за розкриття конфіденційної інформації. Серпень Дитяча поліклініка Головна медична сестра
9 Педикульоз, скабіоз – профілактичні заходи, методи лікування. Вересень Офтальмологічне відділення Головна медична сестра
10 Роль медичного персоналу в роботі ЛПЗ. Функціональні обов’язки та кваліфікаційні вимоги до молодших медичних сестер. Посадова інструкція – ознайомлення, рівень відповідальності, терміни зберігання. Жовтень Отоларингологічне відділення Головна медична сестра
11 Грип, ГРВІ – клінічні ознаки, профілактичні заходи, догляд за хворими. Листопад Фізіотерапевтичне відділення Головна медична сестра
12 СНІД. Особливості догляду за ВІЛ-позитивними пацієнтами. Грудень Травматологічне відділення Головна медична сестра

 


 

Додаток №15

ПЛАН РОБОТИ РАДИ СЕСТЕР

№ п/п Заходи Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1. 1.1. Підведення підсумків роботи Ради сестер медичних за 2017 рік.

1.2. Затвердження положення про сектори Ради сестер медичних та напрямки роботи кожного сектору.

Січень Голова Ради сестер медичних
2. 2.1. Опрацювання вимог щодо оформлення медичної документації по плануванню сестрами медичними старшими.

2.2. Стан дотримання вимог ТБ на робочих місцях.

Лютий Голова виробничого сектора
3. 3.1. Аналіз роботи сектору з харчування

3.2. Аналіз анкетування пацієнтів лікарні щодо якості надання медичної допомоги.

Березень Голова сектора по харчуванню Голова Ради сестер медичних
4. 4.1. Підведення підсумків роботи сестер медичних старших згідно критеріїв оцінювання за І квартал.

4.2. Аналіз роботи сектора санітарної-гігієни та протиепідемічного режиму.

4.3. Комплекс підготовчих заходів стосовно проведення святкування Міжнародного Дня медичної сестри.

Квітень Голова Ради сестер медичних

Голова санітарно-гігієнічного та протиепідемічного сектору

Голови секторів

5. 5.1. Аналіз роботи виробничого сектору

5.2. Аналіз роботи школи резерву сетер медичних старших.

Травень Голова виробничого сектора
6. 6.1. Аналіз роботи навчально-виховного сектору.

6.2. Організація харчування пацієнтів у відділеннях лікарні: виконання вимог санітарно-протиепідемічного режиму у буфетних та харчоблоці.

Червень Голова навчального сектора

Голова сектора по харчуванню

7. 7.3. Підведення підсумків роботи сестер медичних старших згідно критерії в оцінювання за ІІ квартал.

7.4. Аналіз роботи сектора з аптечного та інформаційного забезпечення.

Липень Голова Ради сестер медичних

Голова аптечного та інформаційного сектора

8. 8.1. Аналіз роботи сектора з санітарно-освітньої роботи

8.2. Аналіз проведення  санітарно-освітньої роботи  молодшими медичними спеціалістами з медичною освітою серед пацієнтів лікарні.

Серпень Голова сектора санітарно-освітньої роботи

 

9. 9.1. Аналіз роботи школи резерву

9.2. Аналіз роботи по наставництву

9.3. Узгодження графіків проведення суспільно-ділової атестації молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер у відділеннях лікарні.

Вересень Голова навчально-виховного сектору
10. 10.1. Підведення підсумків роботи сестер медичних старших згідно критеріїв оцінювання за ІІІ квартал.

10.2. Стан виконання стандартів догляду молодших медичних спеціалістів з медичною освітою та якість надання медичної допомоги хворим

Жовтень Голова навчально-виховного сектору
11. 11.1. Стан виконання плану курсів, підвищення кваліфікації, атестації та переатестації за 2017 рік

11.2. Аналіз проведеного анкетування серед пацієнтів з метою вивчення якості надання медичної допомоги.

Листопад Голова Ради сестер медичних

Голова виробничого сектору

12 12.1.  Підведення підсумків проведення суспільно-ділової атестації у молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер.

12.2. Обговорення тематики засідань та плану роботи Ради сестер на 2019р.

Грудень Голова Ради сестер медичних

 

Голови секторів

 

Додаток №16

ПЛАН ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ

№ п/п Населені пункти План Забезпеч. огляд Відповідальний керівник Викон. плану (кільк. оглянут)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Жінки: Лікарі ЗП-СМ, дільничі лікарі, лікарі –гінекологи Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці, райакушер –гінеколог
1. Медичні працівники 1133
2. Вчителя шкіл 585
3. ТОВ НВО «Червоний металіст» 144
4. „Конотоп-м’ясо” 100
5. КАЗ 100
6. УПП глухих 120
7. Авіакон 330
8. КІПТ 56
9. ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» 438
10. Укртелеком 5
11. Укрпошта 20
12. Енергозбут 21
13. КТУ 91
14. Дрібні підприємства 1918
15. Неорганізоване населення 10486
Всього по місту 27252
Всього по ЦПМСД 13453
1. Підлипенська АЗП-СМ 1765
     Всього по району 42470
Чоловіки
1. КАЗ 159 Лікарі ЗП-СМ, дільничі лікарі, хірурги Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці
2. ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» 1033
3. ТОВ НВО «Червоний металіст» 158
4. „Конотоп-м’ясо” 50
5. Неорганізоване населення та працюючі на дрібних підприємствах 11594
Всього по місту 12994
Всього по ЦПМСД 11370
Підлипенська АЗП-СМ 1586
Всього по району  

 

Додаток №17

 

ПЛАН – ГРАФІК КОМПЛЕКСНИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ

№ п/п Населені пункти Кількість контингенту, підлягаючого профоглядам Місце огляду Підлягає оглядам /оглянуто
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
1. Конотопський район Працівники установ і організацій Міністерства аграрної політики СЛА, ФАП, ФП 200 250 200
2. м. Конотоп Працівники промислових підприємств МСЧ, здоров пункти, поліклінічне відділення ЦРЛ 300 400 400
3.

 

м.Конотоп, Конотопський район Підлітки: дівчата юнаки Поліклініка ЦРЛ 390 390 390  

 

470

 

 

470

 

 

470

4. м. Конотоп

 

 

Конотопський район

Ветерани Великої Вітчизняної війни, інваліди війни, учасники бойових дій Поліклініка ЦРЛ

 

СЛА, ФАП, ФП району

750

 

 

 

750

 

 

 

800

 

 

450

800

 

 

450

 

 

 

350

       
5. м. Конотоп, Конотопський район Постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС Поліклініка ЦРЛ

СЛА, ФАП, ФП району

150

 

80

180

 

90

180

 

90

160

 

70

 

Додаток №18

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ

ДІТЕЙ РАЙОНУ ДО 18 РОКІВ

 

№ п/п Населені пункти

 

 

 

 

Організатор

огляду

 

Кількість

дітей до 18 років

Підлягало

огляду

Оглянуто Відповідальний керівник
1. Дитяча поліклініка Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району 103181 10429 Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району
2. Дубов”язівська АЗП-СМ 647 629
3. Попівська АЗП-СМ 475 473
4. Бочечанська АЗП-СМ 260 268
5. Підлипенська АЗП-СМ 446 457
6. Козачанська АЗП-СМ 250 247
7. Дептівська СЛА 33 37
8. Мельнянська АЗП-СМ 112 109
9. Пекарівська АЗП-СМ 154 149
10. Вирівська АЗП-СМ 162 159
11. В.Самбірська СЛА 183 173
12. Грузчанська СЛА 144 134
13. Соснівська АЗП-СМ 293 294
14. Курилівська АЗП-СМ 144 143
  Всього   13684 13701  

 

Примітка: Виїзди бригади дитячих фахівців в кожну АЗП-СМ та СЛА села проводяться 2-чі на рік. Дітей-інвалідів в районі – 227, всі вони включені в огляди 2 рази.

 

                


   Додаток №19

 

ПЛАН ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

Всього підлягає профілактичним оглядам (тис. нас .) В т.ч. рентген флюорографічно (тис. нас.) Організатор профілактичних оглядів Із числа обстежених ФЛГ
І-й кв. ІІ-й кв. ІІІ-й кв. ІV-й кв.
79,0 68,0 Районний фтизіатр, завідувачі СЛА, АЗП-СМ, терапевти 22 20 16 10
Туберкуліно-діагностика 11,0 Районний фтизіатр, завідувачі СЛА, АЗП-СМ, терапевти 3 3 3 2

 

Додаток №20

 

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ

КЗ «КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА»

Показник

 

Одиниця виміру Досягнут. рівень Обласний  показник 2016р. Україна 2016р. Запланований рівень на 2018р.
2016р. 9 міс. 2017р.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Смертність немовлят на 1000 народж. жив 5,2 1,8 6,2 7,4
2 Перинатальна смертність на 1000 народж. 6,6 3,9 9,1 9,8
3 Мертвонароджуваність – *- 5,3 1,9 5,7 5,8
4 Рання неонатальна смертність – *- 1,3 1,9 3,5 3,11
5 Материнська смертність на 100 тис народж. жив 11,1 15,2
6 Частота черепно – мозкових, спинальних травм у новонароджених на 1000 народжених живими 0,01
7 Охоплення обстеженням на ВІЛ –інфекції вагітних жінок в  % 100,0 100,0 99,7 96,9 100
8 Кількість пологів абсолютне значення 598 410 8665 3767,44 600
9 Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ  в пологовому будинку на 100 народж. жив 27,0 94,6 29,6 29,8 95,0
10 Захворюваність на туберкульоз органів дихання на 100 тис. нас. 45,8 29,1 52,2 48,6 45,0
11 Захворюваність на деструктивну форму туберкульозу на 100 тис. нас. 14,5 2,2 11,9 19,9 11,5
12 Смертність від туберкульозу на 100 тис. нас. 13,3 7,8 9,9 8,8 9,0
13 Питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених хворих в % 35,1 8,3 23,8 42,1 23,6
14 Питома вага  бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз в % 70,3 70,8 78,0 66,9 75,0
15 Питома вага виявлення хворих на туберкульоз при флюорографічних профілактичних оглядах в % 75,6 100 77,4 46,2 80,0
16 Кількість обстежених флюорографічно на  1 тис. населення 635,3 497,9 579,6 451,1 636,0
17 Охоплення туб. діагностикою дитячого населення на  1000  дітей, що підлягали 971,3 263,0 778,7 432,6 980,0
18 Захворюваність на злоякісні новоутворення на 100 тис. нас. 392,3 248,1 419,1 315,4 410,0
19 % онкопрофоглядів жінок 88,8 66,0 80,7 56,3 89,0
20 Дорі чна летальність серед  первинно виявлених онкохворих в % 27,4 Річний 23,6 26,9 23,0
21 Питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в ІІІ ст. (візуальної форми) захворювань в % 6,8 6,9 3,2 17,3
22 Питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в ІV ст. захворювань в % 7,8 8,5 10,3 16,3 -7,5
23 Захворюваність на інфекційні хвороби, що керуються засобами імунопрофілактики на 100 тис. нас.
– правець 0,02
– дифтерія 0,01
– кашлюк 8,2 7,32
– паротит 1,7 1,03
– кір 0,24
– поліомієліт
24 Захворюваність на хронічний алкоголізм на 100 тис. нас. 76,2 36,4 75,2 63,9 46,0
25 Захворюваність на алкогольні психози на 100 тис. нас. 1,4 2,2 2,7 5,1 1,1
26 Захворюваність на наркоманію на 100 тис. нас. 21,8 26,0 10,6 8,7 21,0
27 Рівень первинної інвалідності серед дорослого населення на 10 тис. нас. 41,4 24,52 38,2 43,0 38,0
28 Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку на 10 тис. нас. 46,2 28,01 46,2 48,8 46,0
29 Рівень первинної інвалідності дитячого населення на 10  тис. нас. 14,5 18,2 21,4 21,4 14,0
30 Смертність населення на 1000 нас. 12,77 9,58 16,7 13,7 12,5
31 Смертність населення  в працездатному віці на 1000 нас. відповідного віку 3,69 2,79 4,4 5,4 3,62
32 Смертність  від гострих пневмоній На 1000 нас. 0,05 0,09 0,06 0,05
33 Смертність від інсультів На 1000 нас. 0,76 0,52 0,75 0,75
34 Смертність від інфаркту міокарда На 1000 нас. 0,11 0,13 0,19 0,24 0,11
35 Питома вага виїздів швидкої медичної допомоги (ШМД) до хворих з хронічними захворюваннями в % 1,1 1,0 1,5 3,3 1,1
36 Частота використання сучасних методів контрацепції:

– гормональна контрацепція

на 1000 жінок фертильного віку 415,8 347,1 336,0 183,8 415,0
37 -ВМК на 1000 жінок фертильного віку 385,2 389,4 363,7 123,1 385,0
38 Число абортів на 1000 жінок фертильного віку на 1000 жінок фертильного віку 5,8 1,8 6,1 9,4 3,0
39 Охоплення 2-х разовим ультразвуковим скринінгом вагітних в терміні до 28 тижнів в % 100,0 100,0 99,5 96,4 100
40 Раннє охоплення вагітних наглядом В % 100,0 100,0 99,4 91,8 100
41 Своєчасне проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року в % 21,0 9,6 18,0 98,7 100,0
42 Своєчасне проведення первинного вакцинального комплексу (кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт):

початок в 3-х місячному віці.

в % 23,9 24,0 20,4 100,0
43 – закінчення в 6-ти місячному віці. в % 2,0 0 12,5 100,0
44 Забезпеченість лікарями (фізичними особами) на 10 тис. нас. 30,0 29,3 36,8 37,9 3,0
45 Кількість посад сімейних лікарів штатн. посад

на 10 тис. нас.

2,7 2,7 3,8 3,4 2,7
46 Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів в % 80,8 83,2 76,6 73,2 84,0
47 Забезпеченість середнім медичними працівниками (фізичними особами) на 10 тис. нас. 87,2 84,5 100,6 79,6 85,0
48 Питома вага атестованих лікарів від підлягаючих атестації на кінець звітного періоду в % 126,5 41,8 100,0 2002р.

94,5

100
49 Питома вага атестованих середніх медпрацівників від підлягаючих атестації на кінець звітного року в % 89,9 106 100,0 2002р.

86,8

100
50 Питома вага атестованих керівників органів і установ охорони здоров’я та їх заступників зі спеціальності управління охороною здоров’я від підлягаючих атестації на кінець звітного періоду. в % 100 100 100,0 2002р.

95,8

100
51 Коефіцієнт співвідношення кількості посад лікарів до посад медичних сестер коеф. співвідн. 0,54 0,42 0,65 2003р.

1,9

0,5
52 Витрати бюджетних коштів з розрахунку на 1  жителя (з консолідованого бюджету області, міста) в  гривнях 1138,57 981,07 1455,56 2006р.

304,3

1177,28
53 Витрати на пільгове забезпечення інвалідів, ветеранів війни

Пільгові рецепти

Зубне протезування

на 1 особу 43,57

 

27,76

26,09

 

30,87

78,77 31,31

 

78,7

54 Залучено позабюджетних коштів з розрахунку на 1-го мешканця в  гривнях 140,77 147,02 111,71 2002р.

14,5

176,42

 

 

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СТАЦІОНАРНИХ ВІДДІЛЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ

 

Показник

 

Одиниця виміру Досягнут. рівень Обласний  показник 2016р. Україна 2016р. Запланований рівень на 2018р.
2016р. 9 міс. 2017р.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Забезпеченість населення стаціонарними ліжками на 10 тис. нас. 54,5 52,8 83,1 68,3 44,1
2 Виконання ліжко-днів в % 99,4 96,7 100,0
3 Кількість днів роботи ліжка в днях 345,7 250,6 322,3 321,2 340,0
4 Середній термін перебування хворого на ліжку в днях 9,1 8,7 11,6 11,2 9,0
5 Рівень госпіталізації в стаціонарі  на  100 21,9 15,4 23,8 20,2 18,5
6 Летальність 1,2 1,3 1,09 1,27
7 Забезпеченість населення ліжками в денних стаціонарах на 10 тис. нас. 18,9 19,3 21,2 14,8 20,0
8 Проліковано хворих в денних стаціонарах поліклінік на 10  тис. нас. 499,7 346,1 673,5 642,8 590,0
9 Хірургічна активність в стаціонарах хірургічного профілю в % 49,9 47,8 55,7 50,0
10 Післяопераційна летальність в % 0,4 0,5 0,29 0,55
11 Післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології, в т.ч. : в % 0,56 1,21
Гостра кишкова непрохідність 1,4 3,61
Гострий апендицит 0,04
Защемлена кила 1,05
Гострий холецистит 0,6 0,45
Гострий панкреатит 15,6 12,52
Перфоративна виразка шлунку та 12-палої кишки 4,53
Гостра шлунково-кишкова кровотеча 4,8 5,27
Травм внутрішніх органів 3,8 4,34
12 Летальність від пневмоній в % 0,6 0,3 0,4 1,50
13 Розбіжність клінічних та патологоанатомічних діагнозів % 3,7 3,5 3,8 2009р.

10,6

4,5

 

Додаток №21

 

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПОЛІКЛІНІКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ

 

№ п/п Найменування

показників

Одиниця виміру Досягнутий  рівень Обласний показник  2016р. Запланований рівень на 2018р.
2016 9 міс. 2017
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Загальна смертність на 100 нас. 12,77 9,58 16,7 12,5
2 Смертність осіб в працездатному віці на 1000 осіб працездатного віку 3,69 2,79 4,4 3,62
3 Первинний вихід на інвалідність в працездатному віці на 10000 населення 46,2 28,01 46,2 46,0
4 Захворюваність по місту на 1000 дорослого населення 422,4 296,4 416,1 410,0
5 Поширеність захворювання

по місту

На 1000 дорослого населення 1926,8 1752,4 1718,3 1800,0
6 Розходження діагнозів між поліклінікою та стаціонаром в %
7 Поширеність ІХС на 1000 дорослого населення 229,9 224,3 221,8 220,0
8 Поширеність артеріальної гіпертензії на 1000 дорослого населення 343,0 334,8 306,9 310,0

 

Додаток №22

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ ЦРЛ

№ п/п Найменування показників Одиниця виміру  

Досягнут. Рівень

 

Обласний показник  2016р. Запла-нований рівень на 2018
2016р. 9 міс. 2017р.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Малюкова смертність % 5,2 1,8 6,2 0
2. Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям 1-го року % 21,0 9,6 18,0 100,0
3. Своєчасність розпочатку первинного вакцинального комплексу в 3 місяці % 23,9 24,0 20,4 100,0
4. Своєчасність закінчення первинного вакцинального комплексу  в 6 місяців % 2,0 0 12,5 100,0
5. Охоплення дітей туберкулінодіагностикою на 1000 дитячого населення 971,3 263,0 778,7 990,0
6. Грудне вигодовування до 6 місяців % 79,2 81,6 79,4 82,0
7. Дитячий травматизм на 1000 дитячого населення 35,6 39,7 56,07 27,0
8. Рівень первинної інвалідності дитячого населення на 10000 дитячого населення 14,5 18,2 21,4 14,0
9. Захворюваність дітей 1-го року життя на 1000 дитячого населення 1184,5 998,3 1000,0 1000,0
10. Використання санаторно-курортних путівок % 85,0 88,0 100,0

 

Додаток №23

 

ПЛАН –ГРАФІК РОБОТИ

 

№ п/п Заходи День Години
1. 2. 3. 4.
1. Оперативна нарада лікарів дитячої та дорослої поліклінік Щовівторка 8.00-9.00
2. Заняття медичних працівників пункту невідкладної медичної допомоги 1 вівторок 8.00-9.00
3. Засідання ради по дієтичному харчуванню. 2 вівторок 14.00-15.00
4. Заняття з лікарями стоматологами 1 середа 8.00-9.00
5. Заняття з молодшими спеціалістами з медичною освітою 3 середа 10.00-12.00
6. Медична рада з контролю якості 2 середа 14.00-15.00
7. ЛКК терапевтичного профілю 3 середа 14.00-15.00
8. Загально-лікарська конференція 1,3 четвер 8.00-9.00
9. Оперативна нарада при головному лікарю 2,4 четвер 8.00-9.00
10. Засідання ради сестер 2 четвер 14.00-15.00
11. Конференція молодших спеціалістів з медичною освітою 4 четвер 14.00-15.00
12. Клініко-анатомічна конференція 4 п’ятниця 8.00-9.00
13. Медична рада 4 п’ятниця 11.00-13.00
14. ЛКК хірургічного профілю 4 п’ятниця 14.00-15.00
15. Засідання комісії по профілактиці туберкульозу Щоквартально 14.00-15.00
16. Рада по впровадженню медичних нововведень Щоквартально 14.00-15.00
17. Заняття з завідуючими АЗП-СМ, СЛА,  ФАП, ФП Щоквартально 10.00-12.00
18. ПДК по профілактиці внутрішньо-лікарняних інфекцій Щоквартально 14.00-15.00
19. Засідання районної протиракової експертної комісії 1 раз в 2 місяці 14.00-15.00
20. Засідання штабу по боротьбі з грипом В епідсезон щомісячно 15.00-16.00
21. Засідання комісії по доцільності призначення наркотичних засобів. При потребі

 

Додаток №24

 

ІНФОРМАЦІЯ

з основних питань роботи медичного закладу, що знаходиться на контролі та медичного забезпечення, яка надходить до головного лікаря (заступника, районного фахівця)

№ п/п Вид

інформації

Звідки

надається інформація

Відповідальний за надання інформації Періодичність надання
Для головного лікаря
НЕВІДКЛАДНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Малюкова, материнська смертність. Загрозливі стани у дітей та вагітних. Заступник по дитинству та допомозі при пологах Заступник по дитинству та допомозі при пологах Негайно
ЩОДЕННА ІНФОРМАЦІЯ
1. Рапорт чергового лікаря. Черговий лікар Заступник головного лікаря по медичній частині До 8.00
2. Про надзвичайні випадки (травми), аварії, отруєння. Черговий лікар Заступник головного лікаря по медичній частині До 8.00
3. Щоденна інформація про планову госпіталізацію в пологове відділення вагітних високої групи ризику. Черговий лікар Заст. по дитинству До 8.00
4. Про випадки травматизму невиробничого характеру. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині До 15.00
5. Про стан забезпечення надання медичної допомоги сільському населенню в ЦРЛ. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом, завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення До 10.00
ЩОТИЖНЕВА
1. Робота відділення ШМД. Фельдшер ШМД Зав. відділенням ШМД Понеділок
2. Моніторинг використання енергоресурсів та водопостачання. Економічний відділ Економічний відділ П’ятниця до 15.00
3. Використання паливно-мастильних матеріалів. Економічний відділ Економічний відділ П’ятниця до 15.00
4. Надходження та використання коштів по спеціальному фонду. Бухгалтерія Головний бухгалтер П’ятниця до 15.00
5. Фінансування по КЕКВ по загальному фонду. Бухгалтерія Головний бухгалтер П’ятниця до 15.00
6. Інформація щодо епідемічних порогів та захворюваності на грип та ГРВІ. Інформаційно-аналітичний відділ Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом Четвер до 9.00
7.  Інформація про надання медичної допомоги переселенцям жителям Донецької, Луганської областей. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині Щопонеділка, щочетверга до 15.00
8. Інформація про лікування хворих жителів села. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині Щосереди до 13.00
9. Інформація про лікування учасників АТО та забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині Щосесреди та щочетверга до 10.00
ЩОМІСЯЧНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Аналіз роботи відділення трансфузіології . Завідувач відділенням трансфузіології Заступник головного лікаря по медичній частині До 10 числа наступного  місяця
2. Аналіз стану онкологічної допомоги. Районний онколог Районний онколог До 15 числа наступного місяця.
3. Використання ліжкового фонду, хірургічна активність відділень хірургічного профілю. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині До 10 числа наступного  місяця
4. Інформація про інфекційні захворювання. Епідеміолог Заступник головного лікаря по медичній частині До 10 числа наступного місяця
5. Інформація про середню заробітну плату працівників ЦРЛ. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
6. Звіт про споживання енергоносіїв по лікарні. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
7. Інформація про фінансування та фактичну заборгованість закладу охорони здоров”я. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
8. Інформація про позабюджетні надходження лікарні. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
9. Виконання діючих національних та регіональних програм. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
10 Вартість ліжко-дня по відділеннях. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
11 Інформація про виконання програми соціально-економічного розвитку міста. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного  місяця
12 Організаційно-методична і планово-консультативна робота виконана фахівцями ЦРЛ по Конотопському району Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
13 Інформація про надання планово-консультативної роботи лікарями СЛА. Центр ПМСД Конотопського району Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
14 Навантаження на ФАП/ФП Конотопського району Центр ПМСД Конотопського району Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
15 Звіт по кількості прийнятих жителів сімейними лікарями та дільничними терапевтами поліклініки по обслуговуванню дорослого населення. Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
16 Інформація про цитологічне обстеження жінок по СЛА , ФАП, ФП та місту . Клініко-діагностична лабораторія Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
17 Звіт по кількості прийнятих жителів лікарями амбулаторного прийому, районними фахівцями. Поліклініка для обслуговування дорослого населення Інформаційно-аналітичний відділ До 10 числа наступного місяця
18. Інформація про виявлення захворюваності при профілактичних оглядах. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
19 Звіт про роботу фізіотерапевтичної служби та ЛФК. Фізіотерапевтична служба та ЛФК Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
20 Звіт по денних стаціонарах та стаціонарах вдома амбулаторно-поліклінічних закладів ЦРЛ та СЛА. Амбулаторно-поліклінічні заклади ЦРЛ та СЛА Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
21 Звіт по кількості прийнятих дітей дільничними педіатрами та спеціалістами дитячої поліклініки. Дитяча поліклініка Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
22 Інформація по показникам поширеності та захворюваності дітей та дорослих по Конотопському району. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
23 Звіт про кількість пролікованих в відділеннях лікарні мешканців сіл Конотопського району, направлених лікарями поліклініки, СЛА, СШД та стаціонару. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
24 Звіт про кількість направлених хворих медичними працівниками ЛПЗ району в амбулаторно-поліклінічне відділення. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
25. Звіт по кількості прийнятих жителів лікарями жіночої консультації. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
26 Звіт по кількості відвідувань та по кількості пролікованих мешканців району обслуговування ВЛ у підрозділах ЦРЛ ІАВ ІАВ До  10 числа наступного місяця
ЩОКВАРТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Хірургічна робота стаціонару. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині До 6 числа наступного  місяця кварталу
2. Захворювання з тимчасовою втратою працездатності. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по ЕТН До 10 числа наступного  місяця кварталу
3. Звіт про нещасні випадки невиробничого характеру. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині До 8 числа наступного  місяця кварталу
4. Захворюваність на злоякісні новоутворення. Інформаційно-аналітичний відділ Районний онколог До 10 числа наступного  місяця кварталу
5. Звіт про штати та зайняті посади по ЦРЛ. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного  місяця кварталу
6. Аналіз фінансово-господарської діяльності. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного  місяця кварталу
7. Стан фінансування медикаментозного забезпечення закладів охорони здоров»я з місцевих бюджетів. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного  місяця кварталу
8. Інформація про лікування учасників АТО Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині  1 числа місяця
9. Виконання плану організаційних заходів ЦРЛ. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 15 числа наступного  місяця кварталу
2 РАЗИ НА РІК
1. Інформація про результати моніторингу впровадження державних соціальних нормативів надання медичної допомоги населенню в амбулаторно-поліклінічних умовах. Економічний відділ Економічний відділ Січень

Липень

В КІНЦІ РОКУ
1. План надходжень і видатків спеціального фонду кошторису на наступний рік в розрізі кодів економічної класифікації та джерел надходжень. Економічний відділ Економічний відділ Грудень
2. План асигнувань загального фонду бюджету на наступний рік в розрізі кодів економічної класифікації та кодів функціональної класифікації. Економічний відділ Економічний відділ Грудень
Для заступників головного лікаря
ЩОДЕННА ІНФОРМАЦІЯ
1 Щоденна інформація про планову госпіталізацію в пологове відділення вагітних високої групи ризику. Завідувач  пологовим відділенням Завідуючий  пологовим відділенням До 8.00
2 Робота лікарів поліклініки. Медична сестра поліклініки Медична сестра поліклініки До 15.00
3 Виконання плану профілактичних щеплень. Епідеміолог Епідеміолог Щоквартально до 6 числа наступного  місяця кварталу
ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інформація про лікувально-діагностичні процеси в дитячій поліклініці. Завідуюча дитячою поліклінікою Завідуюча дитячою поліклінікою Вівторок, до 10.00
2. Про видачу лікарняних листків. Відповідальний за видачу л/листів Відповідальний за видачу л/листів Четвер, до 10.00
3. Інформація про інфекційні  захворювання. Епідеміолог Епідеміолог П’ятниця, до 10.00
ЩОКВАРТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інформація про диспансеризацію. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
2. Робота лікарів амбулаторно-поліклінічних підрозділів лікарні . Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
3. Госпіталізація і обстеження планових  хворих. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
4. Поширеність і захворюваність дітей та дорослих по Конотопському району. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
5. Профогляди декретованого контингенту населення по району. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
6. Робота денних стаціонарів та стаціонарів вдома. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
7. Звіт про медичну допомогу дітям. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
8. Оперативна інформація про медичну допомогу жінкам. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
9. Звіт по функціональній діагностиці. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
10 Звіт про роботу фізіотерапевтичної служби та ЛФК Інформаційно-аналітичний відділ Районний фізіотерапевт До 6 числа наступного  місяця кварталу
11 Звіт про медичну допомогу вагітним. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
12 Інформація про травми та отруєння. Травматолог Травматолог До 6 числа наступного  місяця кварталу
13 Інформація про медичну допомогу ІВВ, УВ. Лікар –організатор Лікар –організатор До 6 числа наступного  місяця кварталу
14 Звіт про аборти. Районний акушер- гінеколог Районний акушер- гінеколог До 6 числа наступного  місяця кварталу
15 Планово-консультативна робота фахівців ЦРЛ. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
17 Санітарно освітня робота. Інструктор по саносвітній роботі Інструктор по саносвітній роботі До 6 числа наступного  місяця кварталу
Для районних фахівців
1. Проведення комплексних оглядів ветеранів війни, осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Лікарі організатори по ЧАЕС і ВВв Лікарі організатори по ЧАЕС і ВВв П’ятниця, до 10.00
2. Донорство. Завідувач відділенням  трансфузіології Завідувач відділенням  трансфузіології Четвер, до 9.00
3. Робота  лікарів поліклініки по фаху. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
4. Планово-консультативна робота фахівців ЦРЛ. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
5. Поширеність та захворюваність дітей та дорослих по Конотопському району Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу

 

Додаток 25

План оптимізації ліжкового фонду за рекомендаціями  головних та обласних спеціалістів на 2018 рік

по Конотопському району

ЛПЗ Відділення станом на 01.01.2018р. Профілі ліжок станом

на 01.01.2018 р.

Ліжковий фонд станом на 01.01.18 Кількість ліжок для скорочення за рекомендаціями спеціалістів Кількість ліжок після скорочення згідно рекомендацій спеціалістів Україна 2014
абс. число на 10 тис. нас. абс. число на 10 тис. нас.
Конотопський район  Населення – 119520

Діти – 16448

Всього 631 52,8 64 567 47,4
  Терапевтичні 72 6,0 72 6,0 9,11
  Кардіологічні 65 5,4 5 60 5,0 3,32
  Гастр.д/дорослих 13 1,1 6 7 0,6 0,78
  Інфекц.д/доросл. 20 1,7 20 1,7 2,19
  Інфекц.д/дітей 10 6,1 10 6,1 11,14
  Хірург.д/доросл. 80 6,7 6 74 6,2 5,30
  Хірург.д/дітей 5 3,0 3 2 1,2 1,77
  Травм.д/дорослих 45 3,8 10 35 2,9 2,91
  Уролог.д/доросл. 30 2,5 5 25 2,1 1,15
  Проктологічні 5 0,4 2 3 0,3 0,22
  Онколог.д/доросл. 20 1,7 20 1,7 1,83
  Д/вагітн.та род. 30 2,5 30 2,5 2,69
  Гінекол.д/доросл. 45 3,8 5 40 3,3 3,54
  Неврол.д/доросл. 65 5,4 65 5,4 5,41
  Наркологічних 15 1,3 15 1,3 0,94
  Офтальм.д/доросл. 20 1,7 4 16 1,3 1,08
  Отолар.д/доросл. 25 2,1 10 15 1,3 1,18
  Отолар.д/дітей 5 3,0 3 2 1,2 1,73
  Шк-венер.д/дор. 10 0,8 5 5 0,4 0,66
  Педіат.сом.в т.ч: 45 27,4 45 21,4 22,82
  Інші д/дорослих 6 0,5 6 0,5
Конотопська ЦРЛ  Населення – 941459

Діти – 12314

Всього 521 55,3 64 457 38,2
  Терапевтичне Терапевтичні 47 5,0 47 5,0
  Кардіологічне Кардіологічні 45 4,8 5 40 4,2
  Гастроентеролічне Гастр.д/дорослих 13 1,4 6 7 0,7
  Інфекційне 30
  Інфекц.д/доросл. 20 2,1 20 2,1
  Інфекц.д/дітей 10 8,1 10 8,1
  Хірургічне 70
  Хірург.д/доросл. 60 6,4 6 54 5,7
  Хірург.д/дітей 5 4,1 3 2 1,6
  Проктологічні 5 0,5 2 3 0,3
  Травматологічне Травм.д/дорослих 40 4,2 10 30 3,2
  Урологічне Уролог.д/доросл. 25 2,7 5 20 2,1
  Онкологічне Онколог.д/доросл. 20 2,1 20 2,1
  Акушерське 30
  Д/вагітн.та род. 13 1,4 13 1,4
  Патолог.вагітн. 17 1,8 17 1,8
  Гінекологічне Гінекол.д/доросл. 35 3,7 5 30 3,2
  Неврологічне Неврол.д/доросл. 45 4,8 15 4,8
  Наркологічне Наркологічних 15 2,1 1,6
  Офтальмологічне Офтальм.д/доросл. 20 4 16 1,7
  Отоларингологічне 25 2,1
  Отолар.д/доросл. 20 2,1 10 10 1,1
  Отолар.д/дітей 5 4,1 3 2 1,6
  Дерматовенерологічне дерматовенерологічне д/дор. 10 1,1 5 5 0,5
  Педіатричне педіатричні соматичні 45 36,5 45 35,5
  Анестезіологічне інші для дорослих (анестезіологічні д/дорослих, кошторисні) 6 0,6 6 0,6
Конотопська міська лікарня  Населення – 25370

Діти – 4134

Всього 110 110
Загальнотерапевтичне 65
Терапевтичні 25 25
Кардіологічні 20 20
Педіат.сом.в т.ч:
Загальнохірургічне 30
Хірург.д/доросл. 20 20
Травм.д/дорослих 5 5
Уролог.д/доросл. 5 5
Неврологічне Неврол.д/доросл. 20 20
Відділення спеціалізованої хірургії 15 15
Отолар.д/доросл. 5 5
Гінекол.д/доросл. 10 10

 

Додаток 26

 

Розпорядок роботи

КЗ «КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА

МИХАЙЛА ДВИДОВА»

 

  1. Стаціонарні відділення :

І зміна – з 8.00 до 20.00

II зміна – з 20.00 до 8.00

 

  1. Поліклініка для обслуговування дорослого населення :

I зміна – з 8.00 до 15.42

II зміна – з 11.00 до 18.42

Субота – 8.00-15.42 (чергові лікарі)

 

  1. Дитяча поліклініка:

I зміна – з 8.00 до 15.42

II зміна – з 11-58 до 18-50

Субота – 8.00-15.42 (чергові лікарі)

 

  1. Жіноча консультація

З понеділка по п’ятницю з 8.00 до 15.42

 

  1. Стоматологічна поліклініка:

I зміна – з 8.00 до 14.30

II зміна – з 14.30 до 17.00

Субота – 8.00-14.00 (чергові лікарі)

 

  1. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Підлипне

З понеділка по п’ятницю з 8.00-12.00

Субота – 8.00-12.00

 

  1. Фельдшерський пункт с. Калинівка

З понеділка по п’ятницю з 8.00-15.00

Субота – 8.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний лікар

КЗ «Конотопська ЦРЛ ім. ак. М.Давидова»                                   __________________В.В.Носач

 Вам буде цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.