ПЛАН ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА» на березень 2017р.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (оцініть матеріал)
Loading...

ІІ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ДОРУЧЕННЯ ГОЛОВИ ОДА, РДА, НАЧАЛЬНИКА УОЗ, НАКАЗИ МОЗ І УОЗ, ПРО ЩО ІНФОРМУЄТЬСЯ ВИЩЕСТОЯЩІ ІНСТАНЦІЇ

 

№ п/п Назва  заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Наказ УОЗ від 28.03.2011р. №273 «Про затвердження Концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги в області та плану реалізації заходів Концепції». До 05.03. щорічно Районний акушер-гінеколог
2. Наказ УОЗ ОДА від 16.12.2013р. №1021-ОД «Про затвердження плану заходів УОЗ щодо усунення порушень та недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати України» Щоквартально до

25.03.

 

Заступники головного лікаря ЦРЛ, районний онколог
3. Наказ УОЗ ОДА від 28.12.2009р. №924 «Про покращення роботи лабораторної служби області з діагностики туберкульозу». Щоквартально до 5 числа Заступник головного лікаря по медичній частині, районний фтизіатр, районний лаборант

 

  1. ЗАХОДИ ПО ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Проводити заняття з резервом керівників структурних підрозділів з питань організації надання медичної допомоги населенню міста та району. Березень Заступник головного лікаря з медичної частини, начальник відділу кадрів

 

ХІІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОПРИЗОВНОЇ ТА ПРИЗОВНОЇ МОЛОДІ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
Провести комплексний медичний огляд допризовної молоді. Скласти плани оздоровлення та забезпечити контроль за проведенням оздоровлення. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою

поліклінікою, старший лікар призовної комісії

Забезпечити проведення приписки громадян 2000 року народження згідно наказу УОЗ. Надати відомості про результати роботи головному педіатру та відповідальному лікарю СОДКЛ. Березень Старший лікар призовної комісії


ХV. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК, ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Перевірити якість  медичного обслуговування дітей 1-го року життя в дитячій поліклініці, ЦПМСД Конотопського району. Питання розглянути на заняттях з медпрацівниками міста та району, оперативній нараді ЦРЛ. Профілактика синдрому раптової смерті, аспірація березень

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням

 

ХVІ. ЗАХОДИ ПО ПОДАЛЬШОМУ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ РАЙОНУ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
ТЕРАПЕВТИЧНА
Перевірити виконання заходів по «Обласній цільовій програмі запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Сумській області на 2013-2017 роки» від 16.08.2013р., наказу МОЗ України від 24.05.2012р. №384 «Про затвердження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії», наказу МОЗ України від 03.07.2006р. №436 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія», наказу УОЗ від 17.07.2014р. №600-ОД «Про впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегменту ST у Сумській області» за 2016р., звернути увагу на якість диспансеризації та лікування.  Заслухати на „Дні терапевта” та медичній раді. Березень Районний терапевт,

районний кардіолог

ПСИХІАТРИЧНА
Проаналізувати роботу по наданню позалікарняної психіатричної допомоги населенню міста та району за 2016 рік, розробити заходи по усуненню негативних показників, результати заслухати на оперативній нараді. Березень Районний психіатр
ІНФЕКЦІЙНА
Наказів УОЗ СОДА:
від 06.10.2014 №779-ОД «Про впровадження в ЛПЗ області медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі, ГРВІ» Березень Завідуюча інфекційним відділенням
рішення колегії УОЗ СОДА від 30.08.2016 №8 «Про хід виконання обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки», заслухати на медичній раді. Березень Завідуюча інфекційним відділенням
Провести заняття з питань профілактики інфекційних захворювань для медичних працівників усіх рівнів з обов’язковим прийняттям диференційованих заліків та оформленням протоколів. До проведення занять обов’язково залучати епідеміолога :

ОНІ

 

 

 

 

Березень

Завідуюча інфекційним відділенням, лікар КіЗу
Провести тренувальні заняття з персоналом відділення по відпрацюванню функціональних обов’язків при виявленні хворого на ОНІ. Березень Завідуюча інфекційним відділенням
Підготувати статті в газету на теми:

–         «ВІЛ-інфекція: проблема залишилась»;

 

Березень

Районний інфекціоніст
Виступити по місцевому радіо, телебаченні з темами:

–         «ВІЛ-інфекція»;

 

Березень

Районний інфекціоніст

ХІХ.  ЗАХОДИ ПО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ТА ПРОФІЛАКТИЦІ СНІД

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Організувати та провести семінар і залік з питань санепідрежиму та виконання наказів:

наказ МОЗ України 11.08.2014р. №552 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Дезінфекція, передсиерилізаційне очищення та стерилізація  медичних виробів в закладах охорони здоров’я»

– наказ МОЗ України від 10.05.2007р. №234 «Про організацію профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах».

– наказ МОЗ України від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів».

Березень Заступники головного лікаря, епідеміолог ЦРЛ
 Поліомієліт
1. Провести заняття з прийняттям заліку по клініці, діагностиці, профілактиці поліомієліту з лікарями  і середніми медичними працівниками. Березень Районний невропатолог, районний інфекціоніст
Дифтерія та інші інфекції дихальних шляхів
Провести заняття-залік з медичними працівниками, які безпосередньо займаються проведенням профілактичних щеплень, з питань організації, планування, проведення профілактичних щеплень та дотримання правил „холодового ланцюга”. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
Профілактика СНІД
Провести перевірки виконання Указу Президента України від 14.02.2006р. №132 «Про рішення Ради національної безпеки і охорони України» від  18.01.2006р. «Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами»,  наказу УОЗ СОДА від 25.08.2015р. №751-ОД «Про впровадження обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ/СНІДу на 2015-2018 роки та моніторинг її виконання» в функціональних підрозділах ЦРЛ. Матеріали заслухати на медичній раді. Березень Заступник головного лікаря з медичної частини, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення,  районний інфекціоніст
         Гігієнічні питання
Проаналізувати захворюваність дітей ДДЗ і школярів  очними, ортопедичними, травматологічними, стоматологічними  хворобами та хворобами органів травлення. Матеріали узагальнити, розробити і здійснити заходи по усуненню причин росту захворюваності. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, окуліст, терапевт, травматолог, дитячий стоматолог

 

ХХ. ЗАХОДИ ПО ПРОПАГАНДІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ПОДАЛЬШОМУ ПОКРАЩЕННЮ ГІГІЄНІЧНОГО НАВЧАННЯ І  ВИХОВАННЯ  НАСЕЛЕННЯ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Питання про стан санітарно-освітньої роботи в закладі заслуховувати на підсумкових медрадах. Щоквартально та за рік

 

Заступники головного лікаря згідно розподілу роботи
Організувати і провести заходи , присвячені пам’ятним календарним датам:

–                    Всесвітньому дню  боротьби з глаукомою

–                    Міжнародному  дню боротьби з туберкульозом

 

 

ерезень

24 березня

 

 

Районний офтальмолог

Районний фтизіатр

Організувати пропагандистські кампанії:

–                    по боротьбі з туберкульозом

 

Березень

 

Районний фтизіатр

 

ХХІ.   ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ, БЕЗПЕЦІ РУХУ І ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ 

 

№ п/п Найменування Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Розробити плани та графіки проведення навчання,  тематичні графіки проведення іспитів на отримання допуску-свідоцтва працівникам на місцях підвищеної небезпеки, експлуатуючих електроустановки до 1000В. березень Інженер ОП

 

 

ПЛАН МЕДИЧНИХ РАД

№ п/п Найменування

заходів

Термін виконан-ня Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
Про роботу кардіологічної служби,  хід виконання заходів обласної цільової програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Сумській області на 2013-2017 роках» та наказів МОЗ України від  24.05.2012р. №384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії», від 02.07.2014р. №455 «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (висококваліфікованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST», від 03.03.2016р. №164 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі без елевації сегмента ST»  та інших нормативних документів.  Про надання кардіологічної допомоги дитячому населенню міста та району. Березень Районний кардіолог, дитячий кардіолог, районний терапевт Заступник головного лікаря по медичній частині, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
Про виконання Указу Президента України від 14.02.06р. №132 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.01.2006р.  “Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами” та наказу УОЗ від 25.08.2015 №751-ОД «Про впровадження обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ/СНІДу на 2015-2018 роки та моніторинг ефективності її виконання». Березень Заступник головного лікаря по медичній частині, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині

 

 

ПЛАН МЕДИЧНИХ РАД З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

 

№ п/п Найменування

заходів

Термін викона

ння

Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
Про стан дотримання протиепідемічного режиму в структурних підрозділах ЦРЛ Березень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний епідеміолог, головна медична сестра Заступник головного лікаря з медичної частини
Якість надання медичної допомоги дітям на госпітальному етапі за результатами експертних оцінок медичної документації Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний хірург Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 

ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ НАРАД

 

№ п/п Найменування

заходів

Термін викона

ння

Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
1. Про якість та удосконалення діагностики венеричних та гострозаразних шкірних захворювань. Березень Районний лаборант , районний дерматовенеролог Районний лаборант , районний дерматовенеролог
2. Про готовність стаціонарних відділень до надання невідкладної допомоги при критичних станах. Березень Заступник  головного лікаря по медичній частині,

районний анестезіолог

Заступник  головного лікаря по медичній частині,

районний анестезіолог

3. Про надання медичної допомоги дітям   1-го року життя, в тому числі із групи соціального ризику, профілактика синдрому раптової смерті, аспірації, робота санактиву. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,

завідуюча педіатричним відділенням, завідуюча дитячою  поліклінікою

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
4. Про підсумки  роботи психіатричної служби по позалікарняній  психіатричній допомозі населенню міста та району за 2014-2016р., заходи по покращенню лікувально-профілактичної роботи в 2017 році згідно Закону України від 22.02.2000р. № 1489 -111 «Про психіатричну допомогу». Березень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний психіатр Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний психіатр
5. Про надання травматологічної та ортопедичної допомоги дитячому, дорослому населенню м. Конотопа,  Конотопського району, аналіз травматизму  за 2016 рік та І квартал 2017р. Березень Заступник головного лікаря по медичній частині,

районний травматолог, дитячий травматолог

Заступник головного лікаря по медичній частині,

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАГАЛЬНОЛІКАРНЯНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

 

№ п/п Тематика Місяць Доповідач Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Грип, ГРЗ – клініка, діагностика, лікування. Березень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
2. Сучасні методи в лікуванні травматологічних хворих. Березень Районний травматолог Районний травматолог
3. Діагностика та лікування раку шлунку. Березень Районний онколог Районний онколог
4. Сучасні методи діагностики захворювань серцево-судинної, нервової систем та органів дихання. Березень Лікар функціональної діагностики Лікар функціональної діагностики
5. Синдром плеврального випоту -диференціальна діагностика, лікування. Березень Районний фтизіатр Районний фтизіатр

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ У ШКОЛІ УПРАВЛІННЯ

 

№ п/п Тематика Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
Кошторис бюджетних установ: складання, затвердження та його виконання. Березень Економічний відділ

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ СЛА,

АЗП-СМ, ФАП ТА ФП

 

№ п/п Тематика Термін проведен-ня Доповідачі Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Експертна оцінка по перевірці ф.063, ф.112 дітей з медичними відводами. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
Оздоровлення вагітних групи ризику. Березень Завідуюча  жіночою консультацією Завідуюча жіночою консультацією
Експертна оцінка по перевірці ведення медичної документації по вагітним. Березень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог
Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби за І квартал 2017р. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
Про роботу санітарного активу села. Березень

ь

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 

 

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

ПУНКТУ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

№ п/п Тематика Термін проведення Доповідач Відповідальний Відмітка про виконання
Цикл занять з особливо небезпечних інфекцій. Залік. Березень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст
Невідкладні стани в акушерстві та гінекології. Березень Районний

акушер-гінеколог

Районний

акушер-гінеколог

 

ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЙ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

 

№ п/п Заходи Термін

виконання

Доповідач Відпові-

дальний

Відмітка про виконання
Організація лікувального харчування в лікувально-профілактичному закладі. Стандарти задоволення потреби пацієнта у лікувальному харчуванні. Березень Наркологічне відділення Головна медична сестра

 

ПЛАН РОБОТИ РАДИ СЕСТЕР

 

№ п/п Заходи Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
3.1. Аналіз роботи сектору з харчування

3.2. Аналіз анкетування пацієнтів лікарні щодо якості надання медичної допомоги.

Березень Голова сектора по харчуванню Голова Ради сестер медичних

 

 

 

 

 Вам буде цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.