ПЛАН ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА» на 2017р.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (оцініть матеріал)
Loading...
І. ВСТУП

 

Обґрунтування головних напрямків

 плану організаційних заходів ЦРЛ, основні завдання на 2017 рік

 

Адміністрація центральної районної лікарні в своїй діяльності керується нормативно-директивними документами Уряду щодо реалізації державної політики в медичній галузі. Основним завданням медичної служби району є забезпечення покращення стану здоров’я населення, продовження тривалості та якості його життя.

Протягом року адміністрацією лікарні проводилась робота по створенню Центру первинної медико-санітарної допомоги в м. Конотоп, перинатального центру другого рівня, оптимізації ліжкового фонду лікарні, скорочено 74 ліжка. Добудований із довгобуду і зданий в експлуатацію новий пологовий будинок з дитячою поліклінікою та діагностичним центром.

Аналізуючи стан здоров’я населення за 9 місяців  2016 року, необхідно відмітити, що ряд показників в порівнянні з минулим роком покращився: знизилась перинатальна смертність з 10,5 до 7,3, мертвонародженість з 8,7 до 4,4 на 1000 народжених; смертність від туберкульозу з 13,2 до 12,2 на 100 тис. населення, питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених хворих з 34,8% до 32,3%, смертність населення в працездатному віці з 2,86 до 2,83 на 10000 населення відповідного віку, на рівні минулого року захворюваність на злоякісні новоутворення- 270,0 на 100 тис. населення, % онкологічних профілактичних оглядів жінок – 69,3, кількість обстежених флюорографічно – 511,7 на 1 тис. населення,

В практику роботи лікарні впроваджувались нові технології, втілено 179 нових лікувально-діагностичних методик, економічна ефективність 165724,8 грн.

Збільшилось фінансування галузі на 16,4%,  витрати бюджетних коштів на 1 жителя з 666,28 грн. до 749,88 грн., залучено позабюджетних коштів на 1 мешканця 105,36 грн. проти 70,55 грн. в минулому році.

Разом з тим, ряд показників погіршився: зросла смертність немовлят з 5,0 до 7,3, рання неонатальна смертність з 1,7 до 2,9, смертність населення з 7,38 до 9,67 на 1 тис. населення, захворюваність на туберкульоз органів дихання з 28,9 до 37,9, в тому числі на деструктивну форму з 8,9 до 11,2 на 100 тис. населення, питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в IV стадії захворювань з 5,1% до 9,1%, рівень первинної інвалідності серед дорослого населення з 28,4 до 29,7, осіб працездатного віку з 30,8 до 36,0 на 10 тис. населення, дитячого населення з 6,4 до 11,0, зменшились витрати на безкоштовне дитяче харчування з 12928,57 до 9073,33 грн. з розрахунку на 1 дитину,  зубне протезування інвалідів, ветеранів війни з 19,63 до 18,90 грн.

Залишаються невирішеними питання укомплектування кадрами первинної ланки, недостатнє фінансування національних та регіональних програм, забезпечення   медичною апаратурою та санітарним автотранспортом підрозділів охорони здоров’я.

Основні напрямки діяльності галузі охорони здоров’я населення в 2017 році:

– покращення якості надання спеціалізованої медичної допомоги населенню шляхом забезпечення виконання лікарями закладу вимог протоколів обстеження та лікування хворих, затверджених Міністерством охорони здоров’я України ;

– забезпечення виконання заходів національних та регіональних медико-соціальних програм;

– реформування галузі охорони здоров’я, у тому числі на засадах сімейної медицини, оптимізація ліжкового фонду, створення  Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Конотоп.

– впровадження медичного страхування, як складової частини системи медичного обслуговування;

– зміцнення матеріально-технічної бази ЛПЗ міста, технічне  переоснащення закладів охорони здоров’я сучасним обладнанням;

–  покращення рівня інформованості населення з питань здорового способу життя, профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб, онкологічних захворювань, туберкульозу.

 

 

 

 

ІІ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ДОРУЧЕННЯ ГОЛОВИ ОДА, РДА, НАЧАЛЬНИКА УОЗ, НАКАЗИ МОЗ І УОЗ, ПРО ЩО ІНФОРМУЄТЬСЯ ВИЩЕСТОЯЩІ ІНСТАНЦІЇ

 

№ п/п Назва  заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Наказ УОЗ ОДА від 11.02.2016р. №98-ОД «Про вдосконалення роботи закладів охорони здоров’я області по відбору та направлення хворих до реабілітаційних центрів, санаторно-курортних відділень» Щоквартально до 5 числа Завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення  
2. Наказ УОЗ ОДА від 16.02.2016р. №105-ОД «Про посилення виконавської дисципліни» Щоквартально Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
3. Рішення оперативної наради УОЗ від 19.02.2016р. «Про стан надання отоларингологічної допомоги населенню Лебединського та Роменського районів» Щоквартально до 15 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення, районний отоларинголог  
4. Наказ УОЗ від 14.02.2016р. №117-ОД «Про надання інформації щодо осіб з тілесними ушкодженнями» Щоквартально до 25 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення  
5. Наказ УОЗ від 22.03.2016р. №212-ОД «Про впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при стабільній ішемічній хворобі серця у лікувально-профілактичних закладах області» Щоквартально до 25 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, районний кардіолог  
6. Наказ УОЗ ОДА від 29.06.2016р. №249-ОД «Про затвердження заходів щодо підтримки , соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселились з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО» До 20 числа останнього місяця кварталу Заступник головного лікаря з медичної частини, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення  
7. Розпорядження голови Сумської ОДА від 04.04.2016р. №163-ОД «Про затвердження нормативів забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» Щомісячно до 28 числа Заступник головного лікаря з медичної частини  
8. Наказ УОЗ ОДА від 06.04.2016р. №280-ОД «Про приведення забезпеченості стаціонарними лікарняними ліжками закладів охорони здоров’я Сумської області до нормативу» Щомісячно до 30 числа Заступник головного лікаря з медичної частини  
9. Наказ УОЗ ОДА від 25.04.2016р. №358-ОД «Про удосконалення в області медичної допомоги учасникам АТО» Щомісячно до 20 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення  
10. Розпорядження голови СОДА від 22.04.2016р. №206-ОД «Про заходи щодо забезпечення виконання дохідної частини місцевих бюджетів, економічного і раціонального використанні бюджетних коштів та недопущення втрат місцевих бюджетів» Щоквартально до 12 числа Головний бухгалтер  
11. Наказ УОЗ ОДА від 09.06.2016р. №491-ОД «Про забезпечення виконання покрокового плану оптимізації ліжкового-фонду закладів охорони здоров’я Сумської області» Щомісячно до 30 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, головний бухгалтер  
12. Наказ УОЗ ОДА від 02.07.2016р. №548 «Про випровадження медико-технологічної документації зі стандартизації медичної допомоги при медикаментозній алергії, включаючи анафілаксію в ЛПЗ області» Щоквартально до 25 числа Заступник головного лікаря з медичної частини  
13. Наказ УОЗ ОДА від 12.08.2016р. №645-ОД «Про рейтингову оцінку діяльності районних державних адміністрацій» Щомісячно до 5 числа Заступник головного лікаря з медичної частини  
14. Наказ УОЗ ОДА від 31.08.2016р. №686-ОД «Про оптимізацію офтальмологічної допомоги в Сумській області» Щоквартально до 1 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, районний офтальмолог  
15. Наказ УОЗ ОДА від 24.06.2016р. №532-ОД «Про удосконалення організаційних заходів щодо профілактики сліпоти та інвалідності, забезпечення доступності пацієнтів до спеціалізованої та високоспеціалізованої офтальмологічної допомоги в Сумській області» Щоквартально до 1 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, районний офтальмолог  
16. Рішення колегії УОЗ від 30.08.2016 №8 «Про хід виконання обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ/СНІДу на 2015-2018р.р. в області» до 01.04.2017р. Заступник головного лікаря з медичної частини, районний інфекціоніст  
17. Наказ УОЗ ОДА від 03.11.2015р. №972-ОД «Про підсумки державного фінансового аудиту» Щоквартально до 1 числа Районний інфекціоніст  
18. Наказ УОЗ ОДА від 19.09.2016р. №735-ОД «Про затвердження плану заходів в галузі охорони здоров’я на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності» Щоквартально до 1 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,  завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення  
19. Наказ УОЗ ОДА від 19.09.2016р. №737-ОД «Про впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних вірусних гепатитах «С» у ЛПЗ області» Щоквартально до 25 числа останнього місяця Заступник головного лікаря з медичної частини , районний інфекціоніст  
20. Наказ УОЗ ОДА від 16.04.2015р. №341-ОД «Про організацію забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет» Щомісячно

до 5 числа

Районний ендокринолог  
21. Розпорядження міського голови від 15.02.2016р. №22-ОД «Про забезпечення надання цілодобової ургентної медичної допомоги населенню міста» До 01.02.2017р. Заступник головного лікаря з медичної частини  
22. Розпорядження міського голови від 12.05.2015р. №108-ОД «Про організацію закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти та здійснення контролю за їх проведенням» Щоквартально

до 10 числа

Головний бухгалтер, економічний відділ  
23. Рішення міської ради від 22.06.2015р. №159 «Про утворення міської ради ветеранів та учасників  антитерористичної операції» та рішення №13 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.06.2015р. №159 Щопівріччя до 15 числа Завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
24. Розпорядження голови РДА від 10.11.2015р. №261-ОД «Про організацію системи координації і контролю надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей у Конотопському районі» Щомісячно до 1 числа Завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення, лікар організатор по ветеранам ВВв  
25. Рішення міської ради «Про зміни до міської цільової програми «Охорона здоров’я жителів м. Конотоп на 2016-2018 роки» До15.01.2017р. Заступник головного лікаря з медичної частини, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,  завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення  
26. Розпорядження міського голови від 01.04.2016р. №110-ОД «Про затвердження заходів щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які перемістились з тимчасово-окупованих територій України та районів проведення АТО в м. Конотоп, на період до 2017 року» Щоквартально до 20.06.

20.09.

20.12.

Завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення, завідуюча дитячою поліклінікою, районний акушер-гінеколог, районний фтизіатр  
27. Наказ УОЗ ОДА від 13.11.2012р. №918 «Про оцінку оснащеності закладів охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу населенню області та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги». Щоквартально Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
28. Наказ УОЗ ОДА від 11.05.2010р. №404/2 «Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я  області». Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення,

завідуючий інформаційно-аналітичним відділом

 
29. Наказ УОЗ ОДА від 2.02.2010 року № 83 “Про удосконалення надання виїзної планово-консультативної та організаційно-методичної допомоги”. Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці  
30. Наказ УОЗ від 26.10.1998 року №620 «Про перехід органів і закладів охорони здоров’я України на міжнародну статистичну класифікацію хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я 10 перегляду». Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
31. Наказ МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» Щоквартально до 3 числа Заступник головного лікаря з медичної частини, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
32. Наказ УОЗ ОДА від 19.10.2012р. №827 «Про затвердження плану заходів по виконанню Концепції управління якості медичної допомоги у галузі охорони здоров’я на період до 2020р.». Щопівріччя до 1 числа Заступник головного лікаря по медичній частині  
33. Наказ УОЗ ОДА від 18.12.2013р. №1035-ОД «Про проведення консультацій з громадськістю». Щоквартально до 25 числа Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
34. Наказ УОЗ ОДА від 11.11.2013р. №898-ОД «Про виконання заходів щодо реалізації в медичній галузі Сумської області стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року». Щорічно до 10 січня Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
35. Наказ УОЗ від 18.10.2012р. №819 “Про організацію надання інформації про побічну дію лікарських засобів”. Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря з медичної частини, районний терапевт  
36. Наказ УОЗ Сумської ОДА від 26.06.2012р. №517 «Про проведення модернізації первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги». Щоквартально до 5 числа Заступник головного лікаря з  медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
37. Доручення голови РДА від 25.12.2012р. №15 «Про стан забезпечення надання медичної допомоги сільському населенню в Конотопській ЦРЛ». Щоденно Заступник головного лікаря по медичній частині, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідувач дитячою поліклінікою  
38. Наказ УОЗ ОДА від 16.09.2013р. №630-ОД «Про організацію медичного огляду громадян на військову службу за контрактом». До 15.12.2017р. Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
39. Обласна програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2013-2017 роки. Щоквартально до 10 числа Районний кардіолог  
40. Наказ УОЗ ОДА від 20.03.2012р. №215 «Про забезпечення контролю за роботою денних стаціонарів лікувально-профілактичних закладів області». Щомісячно до 15 числа Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
41. Наказ УОЗ ОДА від 16.08.2012р. №645 «Про затвердження заходів УОЗ на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012р. «Про затвердження Державної цільової програми Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року». До 05.01.2017р. Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
42. Наказ УОЗ від 18.04.2003р. №392 «Про удосконалення проведення медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів в області». Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою  
43. Наказ УОЗ від 28.03.2011р. №273 «Про затвердження Концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги в області та плану реалізації заходів Концепції». До 05.03. щорічно Районний акушер-гінеколог  
44. Наказ УОЗ ОДА від 09.02.2012 №9 «Про затвердження обласного плану заходів щодо виконання положень Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо реалізації прав дітей в Україні» До 01.01.2017р. Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
45. Наказ УОЗ від 01.08.2006р. №752 «Про втілення в роботу медичної мережі області Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах». Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря по дитинству,  завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
46. Наказ УОЗ від 25.07.2012р. №59 «Про посилення медичного контролю за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування,  які виховуються у прийомних сім’ях та будинках сімейного типу». До 10.01.2017р. Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
47. Наказ УОЗ від 19.06.2007р. №335 «Про порядок подання матеріалів до управління охорони здоров’я облдержадміністрації на випадки малюкової смертності та мертвонародження». Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
48. Наказ МОЗ України від 10.05.2007р. № 234 «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах». Щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний акушер-гінеколог  
49. Наказ УОЗ ОДА від 18.05.2013р. №407-ОД «Про затвердження плану заходів щодо усунення порушень законодавства щодо охорони життя і здоров’я дітей». Щоквартально до 1 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
50. Спільний наказ Міністерства молоді та спорту, МОЗ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, МВС України, Держдепартаменту України з виконання покарань від 11.06.2006р. №1983/388/462/221/556/596/106 «Про затвердження взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах». Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
51. Наказ УОЗ ОДА від 23.08.2013р. №674 «Про заходи профілактики материнської, перинатальної та малюкової смертності в області». До 10.01.2017р.

10.07.2017р.

Завідувач дитячою поліклінікою, завідувач жіночою консультацією  
52. Наказ УОЗ ОДА від 11.01.2013р. №15-ОД «Про організацію виконання спільного наказу МОЗ та Національної Академії медичної науки України від 07.12.2012р. №1015/81» Щоквартально до 5 числа Районний фтизіатр  
53. Наказ УОЗ від 14.03.2006р. №272 “Про затвердження Порядку проведення обов’язкового профілактичного огляду певних категорій населення на виявлення туберкульозу”. Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний фтизіатр  
54. Наказ УОЗ від 27.12.2005р. № 1382 “Про впровадження в області адаптованої ДОТС-стратегії”. Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Районний

фтизіатр

 
55. Наказ УОЗ ОДА від 10.01.2013р. №12-ОД «Про облік у лікувальних закладах області жертв політичних репресій». Щорічно до 05.01.2017р. Лікар організатор по ветеранам ВВв  
56. Наказ УОЗ ОДА від  06.05.2009  №339 «Про впровадження рекомендованого середньодобового набору продуктів харчування для ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах». Щоквартально до 5 числа Лікар-організатор по ветеранам ВВв  
57. Наказ УОЗ ОДА  від 13.03.2003  №253 “Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни в Сумській області” Щоквартально до 5 числа Лікар-організатор по ветеранам ВВв  
58. Наказ УОЗ від 28.12.2011 №975 «Про забезпечення інвалідів слуховими апаратами» Щоквартально до 5 числа Лікар-організатор по ветеранам ВВв  
59. Наказ УОЗ ОДА від 03.09.2012р. №689 «Про облік у лікувальних закладах області ветеранів війни з числа одиноких та з обмеженими фізичними можливостями». Щоквартально до 5 числа Лікар організатор по ветеранам ВВв  
60. Наказ УОЗ ОДА від 31.05.2012р. №449 «Про реалізацію державних програм щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС». Щоквартально до 1 числа місяця наступного за звітним  Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча дитячої поліклініки  
61. Наказ УОЗ ОДА від 10.12.2012р. №105 «Про впровадження Програми діагностики, лікування вірусних гепатитів «Антигепатит» на 2012- 2017 р.р.».

Рішення міської ради від 28.03.2012р. «Про програму діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в місті «Антигепатит» на 2012-2017р.р.».

Рішення міської ради від 29.12.2012р. №353 «Про хід виконання Програми діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в місті «Антигепатит» на 2012-2017 р.р.».

Щоквартально до 5 числа. Заступники головного лікаря, районний інфекціоніст  
62. Наказ УОЗ ОДА   від 23.02.2010 №150 «Про затвердження Стратегії інформаційно-профілактичної діяльності щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення». Щоквартально до 5 числа Районний інфекціоніст  
63. Наказ УОЗ ОДА від 21.08.2010р. №725 «Про удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції та введення щоквартальної звітності щодо обліку консультування і тестування населення». Щоквартально до 10 числа Районний інфекціоніст  
64. Наказ УОЗ від 10.09.2008р. №815 «Про забезпечення обстеження населення області на наявність антитіл до ВІЛ».

 

Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним Завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення, районний інфекціоніст  
65. Наказ УОЗ ОДА від 11.05.2010р. №406 «Про організацію виконання наказу МОЗ України від 24.03.2010р. №256 в області». Щопівріччя до 5 числа Районний інфекціоніст  
66. Наказ УОЗ ОДА від 16.12.2013р. №1021-ОД «Про затвердження плану заходів УОЗ щодо усунення порушень та недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати України» Щоквартально до 20.02.

25.03.

25.06.

25.09.

Заступники головного лікаря ЦРЛ, районний онколог  
67. Наказ УОЗ ОДА від 28.12.2009р. №924 «Про покращення роботи лабораторної служби області з діагностики туберкульозу». Щоквартально до 5 числа Заступник головного лікаря по медичній частині, районний фтизіатр, районний лаборант  
68. Наказ УОЗ від 19.04.1994р. №118 „Про  удосконалення лабораторної діагностики сифілісу в Сумській області”. Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним Районний дерматовенеролог,  районний акушер-гінеколог, районний лаборант  
69. Наказ УОЗ ОДА від 01.07.2014р. №560-ОД «Про додаткові заходи щодо медичного забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції». Щопонеділка

Щочетверга

Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення  
70. Наказ УОЗ ОДА від 25.07.2014р. №815 «Про диспансеризацію громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО». Щопонеділка Завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення, завідуюча дитячою поліклінікою  
71. Лист ДЗ «Український науково-практичних центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» від 19.08.2014р. №369 «Про медичне обслуговування постраждалих в зоні АТО» та «Інформацію про осіб, які отримали поранення (травму або каліцтво) у зоні проведення АТО та потребують протезування». Щопонеділка

Щочетверга

Завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення  
72. Наказ УОЗ ОДА №796-ОД «Про внесення змін до спільного наказу УОЗ ОДА та обл. СЕС від 27.05.2010р.№422/64-с «Про посилення заходів щодо профілактики поліомієліту та виявлення і нагляду за ГВП в області». Щомісячно до 1 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,

районний інфекціоніст,

епідеміолог

 
73. Наказ УОЗ ОДА від 27.09.2013р. №766-ОД «Про впровадження наказу МОЗ України від 31.07.2013р. №970/65» Щоквартально до 5 числа Заступник головного лікаря з медичної частини,

лікар функціональної діагностики

 
74. Наказ УОЗ ОДА від 21.11.2013р. №934-ОД «Про затвердження заходів щодо забезпечення реалізації та гарантії права громадян на звернення». Щопівроку до 2 числа Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
75. Наказ УОЗ від 04.02.2014р. №81-ОД «Про внесення змін до наказу УОЗ від 16.07.2013р. №587-ОД». Щоквартально до 10 числа Лікар організатор по ветеранам ВВв  
76. Наказ УОЗ ОДА від 14.02.2014р. №117-ОД «Про надання інформації щодо осіб з тілесними ушкодженнями». До 25 числа Заступник головного лікаря з медичної частини  
77. Наказ УОЗ ОДА від 02.10.2013р. №784-ОД «Про впровадження нових форматів моніторингових показників в області». Щоквартально до 1 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча жіночою консультацією  
78. Наказ УОЗ ОДА від 26.03.2014р. №256-ОД «Про введення в дію протокольного рішення засідання обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції /СНІДу» Щоквартально до 5 числа Районний фтизіатр  
79. Наказ УОЗ ОДА від 24.06.2014р. №534-ОД/61-с «Про затвердження плану заходів щодо підтвердження статусу території вільної від поліомієліту». Щоквартально до 2 числа Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 

 
80. Наказ УОЗ ОДА від 07.08.2014р. №547 «Про реалізацію в області наказу Міністерства соціальної політики та МОЗ України від 23.05.2014р. №317/353». Щоквартально Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініка для обслуговуванню дорослого населення, районний онколог, завідуюча дитячою поліклінікою, районний кардіолог, районний фтизіатр  
81. Наказ УОЗ ОДА від 08.06.2015р. №531-ОД «Про удосконалення проведення замісної підтримуючої терапії особам із психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опоїдів в Сумській області» Щоквартально до 5 числа Районний нарколог  
82. Наказ УОЗ ОДА від 18.05.2015р. №454-ОД «Про проведення моніторингу розвитку первинної ланки» Щоквартально до 3 числа Економічний відділ  
83. Наказ УОЗ ОДА від 03.08.2015р. №682-ОД «Про організацію в області медичної реабілітації учасників АТО» Щомісячно

до 20 числа

Заступник головного лікаря з медичної частини, лікар-організатор ВВв  
84. Наказ УОЗ ОДА від 31.08.2015р. №766-ОД «Про збір та аналіз інформації з виявлення туберкульозу серед тимчасово внутрішньо переміщених осіб» Щомісячно до 5 числа Районний фтизіатр  
85. Наказ УОЗ ОДА від 21.09.2015р. №830-ОД «Про організацію виконання Протоколу наради МОЗ України від 27.08.2015р.» Щомісячно

до 25 числа

Завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення  
86. Наказ УОЗ ОДА від 23.02.2014р. №1028-ОД «Про надання медичної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО» Щомісячно

до 25 числа

Лікар організатор по ветеранам ВВв  
87. Наказ УОЗ ОДА від 12.02.2015р. №126-ОД «Про затвердження плану заходів щодо впровадження проекту «Комплексна медична допомога під час небажаної вагітності» До 5 січня Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
88. Наказ УОЗ ОДА від 24.02.2015р. №158-ОД «Про посилення контролю за фінансуванням програм» Щомісячно

до 3 числа

Заступник головного лікаря з медичної частини  
89. Наказ УОЗ ОДА від 17.12.2015р. №1108-ОД «Про затвердження плану організаційних заходів УОЗ по профілактиці та лікуванню стоматологічних захворювань  на 2016-2020р.р.» Щоквартально Районний стоматолог  

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Провести аналіз діяльності лікувально-профілактичних закладів міста і району за 2016р. по основних розділах роботи. Результати аналізу заслухати на розширеній підсумковій медичній раді ЦРЛ. 27.01.

2017р.

Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці  
2. Результати основних показників роботи обговорити на виробничих зборах з медичними працівниками ЛПЗ міста, намітити заходи по їх покращенню. До 20 січня Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці  
3. Заслухати на засіданні виконкому міської ради хід виконання міської програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД . Грудень Районний інфекціоніст  
4. Заслухати на апаратній нараді при міському голові питання про виконання програми діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в місті «Антигепатит» 2012-2017 роки. Жовтень  Районний інфекціоніст  
5. Приймати участь в проведенні:      
5.1. – міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ/СНІД Щоквар-тально Районний фтизіатр, районний інфекціоніст  
5.2. – міської надзвичайної протиепідемічної комісії Щоквар-тально Районний інфекціоніст  
5.3. – засіданні комісій по попередженню малюкової та материнської смертності при міськвиконкомі, райдержадміністрації та ЦРЛ. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний акушер-гінеколог  
5.4. – засіданнях міської  та районної комісій у справах неповнолітніх по розгляду правопорушень підлітками. Щоквар-тально Районний нарколог  
6. На виконання наказу МОЗ України від 31.05.2002р. №197 «Про рейтингову оцінку стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я» забезпечити постійний моніторинг за визначеними показниками здоров’я населення та подання щомісячної, щоквартальної та щорічної оцінки здоров’я населення в обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики м. Суми.  Проводити аналіз показників, результати заслуховувати на оперативних нарадах у головного лікаря. Щоквар-тально Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці  
7. Забезпечити  розгляд випадків післяопераційних ускладнень, післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології та випадків перевищення середніх термінів лікування хворих у відділеннях на засіданнях медичної ради з контролю якості. Щомісячно Заступник головного лікаря по медичній частині  
8. Продовжити спеціалізовану виїзну планово-консультативну та організаційно-методичну допомогу населенню району районними фахівцями із ЦРЛ. Щомі-

сячно

Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці  
9. Розробити довідник основних показників роботи лікувально-профілактичних закладів району за 2016 рік. І квартал Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  

ІV. ЗАХОДИ ПО ЗМІЦНЕННЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ, КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДІЮЧИХ УКАЗІВ, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ПОСТАНОВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, РОЗПОРЯДЖЕНЬ ОДА, РІШЕНЬ СЕСІЙ ОБЛАСНОЇ РАДИ,  НАКАЗІВ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. Забезпечити виконання наказу УОЗ від 12.10.2015р. №880-ОД «Про затвердження Регламенту управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації», та відповідного наказу по ЦРЛ. Щомісячно Заступники головного лікаря, районні фахівці  
2. Про хід виконання наказу УОЗ від 21.11.2013р. №934-ОД «Про затвердження заходів щодо забезпечення реалізації та гарантії права громадян на звернення» та рішення  колегії УОЗ від 26.07.2016р. №7 р. ІІ «Про стан роботи із зверненнями громадян та виконавської дисципліни в лікувально-профілактичних закладах області» заслуховувати на медичних радах та  оперативних нарадах. Щоквартально Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян  
3.  Забезпечити щомісячний контроль за виконанням рішень колегій, оперативних та апаратних нарад управління, рад та комісій УОЗ. Дане питання щотижнево заслуховувати на оперативний нараді при головному лікарю ЦРЛ. Щомісячно, щотижнево Заступники головного лікаря ЦРЛ, діловод  
4. Забезпечити виконання наказу УОЗ від 16.02.2016р. №105-ОД «Про посилення виконавської дисципліни». Про хід виконання заслухати на медичній раді. 2 рази на рік Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці  
5. Забезпечити  дотримання вимог Закону України від 14.10.2014р. №1700-VIІ «Про запобігання корупції» зі змінами. Щомісячно Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці  

 

  1. ЗАХОДИ ПО ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Забезпечити  підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу згідно додатків №№6, 8.

Підготувати лікарів та середній медперсонал до атестації згідно додатків №№ 7,9.

Довести обсяги підвищення кваліфікації та атестації лікарів та середнього медичного персоналу до 100%.

Щомісячно

 

Відділ кадрів ЦРЛ  
2. Проводити заняття з резервом керівників структурних підрозділів з питань організації надання медичної допомоги населенню міста та району. Березень Заступник головного лікаря з медичної частини, начальник відділу кадрів  
3. Про кадрове забезпечення та якісний склад медичного персоналу закладу, підвищення кваліфікації та атестації лікарів та середніх медичних працівників заслухати на оперативній нараді при головному лікарю. Грудень Відділ кадрів  
4. Продовжити роботу по подальшому підвищенню професійних знань лікарів і середніх медичних працівників, для чого забезпечити проведення:

– занять з завідувачами АЗП-СМ, СЛА, ФАП, ФП – конференцій молодших спеціалістів з медичною освітою

– занять з молодшими спеціалістами з медичною освітою району

– лікарсько-контрольних комісій по профілях

– роботу групи науково-медичної інформації

– днів фахівців, днів інформації

– клініко-анатомічних конференцій.

– медичній раді, в т.ч. з контролю якості

– оперативних нарад

 

Згідно додатків №1,2,3,10,11,14

 

 

 

 

 

 

 

Заступники  головного лікаря, районні фахівці

 

 

 
5. Сприяти покращенню соціально-побутових умов для молодих спеціалістів. Щоквартально Адміністрація ЦРЛ, відділ кадрів  

 

VІ. РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН).

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Перевести наркологічне диспансерне відділення на центральну базу лікарні в поліклініку для обслуговування дорослого населення. Січень 2017 року Головний лікар, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний нарколог  
2. Відкрити амбулаторію загальної  практики – сімейної медицини в мікрорайоні «Житловий масив». Січень

2017 року

Головний лікар, завідувачі поліклінік для обслуговування дорослого і дитячого населення  
3. Продовжити надання кваліфікованої медичної допомоги в якості міжрайцентру хворим Кролевецького, Буринського, Путивльського районів з перспективою створення госпітального округу. Протягом року Головний лікар, заступники головного лікаря згідно розподілу обов’язків, завідувачі структурних підрозділів лікарні  
4. Продовжити оптимізацію ліжкового фонду ЦРЛ в розрізі профілів – травматологічне – 5, урологічне – 5, гінекологічне – 5, отоларингологічне для дорослих – 5, дерматовенерологічне – 10, кардіологічне – 5, гастроентерологічне – 13, інфекційне для дітей – 5, хірургічне для дорослих – 5, хірургічне для дітей – 2. Всього 60 ліжок. З 1 березня 2017 року Головний лікар, заступник головного лікаря з медичної частини  
5. Відкрити центр первинної медико-санітарної допомоги м. Конотоп, як самостійну юридичну особу. З 1 січня 2017 року Сектор охорони здоров’я Конотопської міської ради, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча, дитячою поліклінікою  

 

VІІ.  ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЦРЛ  (ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ)

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Придбати УЗ сканер екстра класу. ІІ квартал Головний лікар, головний бухгалтер  
2. Придбати сучасне лікувально-діагностичне обладнання: бронхоскоп, біполярний резектоскоп, набір для лапароскопічних операцій (гінекологічних), приліжковий концентратор кисню, рентгенапарат з цифровою обробкою даних на 3 робочих місця, біохімічний аналізатор. ІІ квартал Головний лікар, головний бухгалтер  
3. Забезпечити амбулаторію загальної практики-сімейної медицини у мікрорайоні «Житловий масив» медичним обладнанням та транспортом (2 автомобілі). Січень

2017 року

Головний лікар, завідувачі поліклінік для обслуговування дорослого і дитячого населення  
4. Провести капітальний ремонт дитячого відділення, відділення АІТ. ІІ – ІV квартал Головний лікар, головний бухгалтер  
5. Провести ремонтні роботи:

– капітальний ремонт онкологічного відділення (ремонт палат, коридорів, сходів,);

– заміна вікон на сучасні енергозберігаючі в інфекційному відділенні;

– капітальний ремонт стелі та стін харчоблоку, заміна вікон на сучасні енергозберігаючі;

– капітальний ремонт стелі та стін трьох приймальних відділень, (заміна дверей та вікон сучасні енергозберігаючі);

– улаштування побутової кімнати в гаражі (вбиральня, душова кабіна, облицювання стін керамічною плиткою).

ІІ – ІV квартал Головний лікар, головний бухгалтер  

 

ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1 Підготувати до затвердження кошторис доходів і видатків загального, спеціального фондів із відповідними розрахунками, які обґрунтовують показники видатків  та штатний  розпис ЦРЛ на 2017 рік. І квартал Головний бухгалтер, економічний відділ  
2 Здійснювати контроль за використанням  енергоносіїв згідно затверджених лімітів. Щомісячно Економічний відділ  
3 Проводити контроль за оплатою спожитих комунальних послуг та орендної плати орендарями. Щомісячно Головний бухгалтер  
4 Забезпечити жорсткий контроль за економією бюджетних коштів та спрямування їх виключно на першочергові видатки. Щомісячно Головний бухгалтер, економічний відділ  
5 Здійснювати співпрацю з благодійними фондами та страховими компаніями, що мають ліцензії на проведення добровільного медичного страхування. Щомісячно Економічний відділ, головний бухгалтер  
6 Аналізувати  виконання діючих національних та регіональних програм. Щомісячно Головний бухгалтер, економічний відділ  
7 При здійсненні видатків на капітальні ремонти у першу чергу проводити фінансування об’єктів по впровадженню енергозберігаючих заходів, встановлювати лише енергоефективні освітлювальні прилади. Щомісячно Економічний відділ, головний бухгалтер, начальник служби ремонту  
8 Проводити розрахунки і економічний аналіз при заключенні договорів між лікарнею та сторонніми організаціями. Щомісячно Головний бухгалтер  
9 Забезпечити надання оперативної інформації про середню заробітну плату. Щомісячно Економічний відділ  
10 Проводити аналіз використання фонду заробітної плати. Щомісячно Економічний відділ  
11 Продовжити роботу щодо організації та проведення закупівель товарів, робіт, послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VІІІ. Щомісячно Комітет з конкурсних торгів  
12 Проводити розрахунки  вартості платних послуг. Щомісячно Економічний відділ  
13 Працювати в напрямку залучення додаткових коштів від підприємств, господарств міста та району для розвитку матеріально-технічної бази лікарні. Щомісячно Головний бухгалтер  
14 Забезпечити контроль за використанням медикаментів та обладнання,  отриманих у централізованому порядку за кошти державного бюджету. Щомісячно Головний  бухгалтер  
15 Проводити аналіз економічного розділу  рейтингових показників роботи ЦРЛ. Щомісячно Головний бухгалтер,  економічний відділ  
16 Проводити аналіз фінансово-господарської діяльності лікарні. Щоквартально Економічний відділ  
17 Організувати та провести роботи по підготовці лікарні до роботи в зимовий період. ІІІ квартал Економічний відділ, начальник служби ремонту  
18 Забезпечити подання інформації про результати моніторингу впровадження державних соціальних нормативів надання медичної допомоги населенню в амбулаторно-поліклінічних умовах , затверджених наказами  МОЗ України від 28.12.2002р. №502, 503, 507 від 05.05.2003р. № 641/84. 1 раз у півріччя Економічний відділ  
19 Подати до фінансового управління міської ради та УОЗ бюджетний запит  ЦРЛ на 2018 рік. ІІІ-ІV квартал Економічний відділ  
20 Складати розрахунки по вартості обстежень застрахованих осіб та вартості лікування по окремим нозологіям. Щомісячно Економічний відділ  
21 Складати документацію по взаєморозрахунках зі страховими компаніями та асистуючими компаніями. Щомісячно Економічний відділ, головний бухгалтер  
22 Обраховувати вартість витрат по наданню медичної допомоги застрахованим особам. Щомісячно Економічний відділ, головний бухгалтер  
23 Здійснювати  розподіл коштів отриманих на видатки закладу від страхових компаній на потреби відділень. Щомісячно Економічний відділ  

 

VІІІ.  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ДОСЯГНЕНЬ

МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1 Провести аналіз впровадження в практику роботи структурних підрозділів лікарні нововведень згідно плану УОЗ та ініціативних методик за 2016 рік та І півріччя 2017 року. Заслухати на оперативній нараді зав. відділень та служб. Січень

Липень

Заступник головного лікаря по медичній частині, районні фахівці  
2 Забезпечити виконання обласного плану впровадження медико-біологічних і науково-технічних  нововведень та плану ініціативних методик ЦРЛ на 2017 рік. Про хід виконання плану за І квартал та 9 місяців заслухати на оперативній нараді.  

Квітень

Жовтень

Заступник головного лікаря по медичній частині  
3  Для ознайомлення лікарів з новими медичними препаратами та новими методами досліджень, проводити лікарські конференції із запрошенням   працівників аптечної мережі та фахівців третинного рівня. Щоквартально Заступник головного лікаря по медичній частині  
4 Аналіз відвідувань науково-медичної бібліотеки лікарями ЦРЛ, інформацію про нові медичні видання заслуховувати на лікарських конференціях. Щоквартально Заступник головного лікаря по медичній частині, завідуюча НМБ  
5 Згідно плану роботи групи науково-медичної інформації готувати та проводити з лікарями “День інформації”, “День фахівця”. Щоквартально Заступник головного лікаря по медичній частині  
6. Забезпечити звітність районних фахівців про впровадження нових методів лікування та діагностики на лікарських конференціях. Щомісячно згідно додатку №3 Заступник головного лікаря по медичній частині, районні фахівці  

 

 

 

 


ІХ. ЗАХОДИ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ

ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ.

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Продовжити впровадження в роботу Постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2014р. №333 «Про затвердження порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» та наказу МОЗ України від 07.08.2015р. №494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» Січень Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
2. Проводити аналіз смертності населення та якість оформлення документації на померлих по ЛПЗ міста та села на виконання наказу МОЗ України від 08.08.2006р. №545  „Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті” з наступним  обговоренням  на медичній раді, оперативній нараді в поліклініці та заняттях з завідуючими сільських ЛПЗ. Щоквар-тально згідно плану ЦРЛ Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча відділенням ЗПСМ, районний терапевт  
3. Постійно контролювати виконання наказу МОЗ України від 28.11.2012р. № 1095/955/119 «Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ закладами охорони здоров’я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини» та наказу УОЗ №71/367/349/01-24 від 28.05.2015р. «Про порядок взаємодії працівників правоохоронних органів та медичних закладів Сумської області при встановлені факту смерті людини». Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча відділенням ЗПСМ, районний терапевт  
4. Забезпечити виконання плану профщеплень населення згідно наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» та провести заняття з лікарями та медичними сестрами амбулаторно-поліклінічної мережі з наступним заліком. Щомісячно Заступники головного лікаря,

Лікар –інфекціоніст

 
5. Провести  аналіз виявлення при профілактичних оглядах патології та контроль за плановим оздоровленням осіб, працюючих в умовах зі шкідливими факторами. Червень Завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення,  районні фахівці, профпатолог  
6. Посилити контроль за  стаціонарним оздоровленням постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС шляхом проведення експертних оцінок, результати заслуховувати  на оперативній нараді в дорослій поліклініці. Щоквар-тально Лікар – організатор

ЧАЕС

 
7. Контролювати виконання наказу МОЗ України від 27.08.2010р. №728 «Про диспансеризацію населення» шляхом проведення експертних оцінок медичної документації. Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча відділенням ЗП-СМ  
8. Контролювати якість диспансеризації жінок фертильного віку шляхом проведення експертних оцінок медичної документації. Про їх результати заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквар-тально Завідуюча відділенням

ЗП-СМ

 
9. Постійно контролювати проходження комплексного медичного огляду демобілізованих із зони АТО. Щомісячно Завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення, лікар-організатор по ветеранам ВВв  
10. Систематично аналізувати обґрунтованість направлень хворих на стаціонарне лікування та якість оформлення медичної документації. Виявлені дефекти обговорювати на оперативній нараді в дорослій поліклініці. Щоквар-тально Заступники головного  лікаря, завідуюча відділенням ЗП-СМ.

 

 
11. Забезпечити проведення медоглядів на території Конотопського ВЦ-130 згідно наказу УОЗ Сумської облдержадміністрації та управління держдепартаменту України з питань виконання покарань в Сумській  області  від 14.06.05р. №719/69 Жовтень

 

Заступники головного лікаря, завідуюча відділенням ЗП-СМ  
12. Забезпечити оздоровлення призовної молоді згідно заключень призовної комісії. Червень

Липень

Жовтень

Листопад

Районні фахівці  
13. Проводити контроль за використанням денних стаціонарів та стаціонарів вдома шляхом проведення експертних оцінок медичної документації, які заслухати на медичній раді. Щоквар-тально, вересень  Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча відділенням ЗП-СМ, районні фахівці  
14. Забезпечити виконання вимог наказу МОЗ України від 15.07.2011р. №417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні». І-ІІ півріччя Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний акушер-гінеколог  


Х.  ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ЯКОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЗНИЖЕННЮ ЗАХВОРЮВАНОСТІ З ТИМЧАСОВОЮ  ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ТА ЧТХ ХВОРИХ

 

№ п/п Назва заходів

 

Термін виконання Виконавці

 

Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Проводити аналіз показників первинного виходу на інвалідність по нозологічним групам та галузям виробництва.

Результати аналізу заслуховувати на:

–  підсумкових медичних радах

–  оперативних нарадах в лікарні

 

 

 

січень, липень

квітень, жовтень

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці  
2. На виконання наказу УОЗ ОДА від 23.03.2009р. №188 «Про порядок роботи реабілітаційних комісій лікувально-профілактичних закладів області» покращити якість роботи реабілітаційної комісії лікувального закладу та повноцінне проведення реабілітаційних заходів кожному потребуючому інваліду. Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці  
3.  З метою профілактики первинного виходу на інвалідність працездатного населення забезпечити виконання наказу УОЗ від 24.10.2005р. №1129 в частині лікування хворих на пролонгованому листку непрацездатності. Щомісячно Голова ЛКК, районні фахівці  
4. Аналізувати стан виконання та надавати інформацію в обласний центр медико – соціальної експертизи м.Суми про виконання:

–  Указу Президента України „Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів”

Щоквартально

 

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
5. Забезпечити контроль за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності за всіма формами контролю згідно наказу МОЗ України від 09.04.2008 р. № 189 «Про затвердження положення про експертизу тимчасової непрацездатності»,  наказу УОЗ Сумської ОДА від 08.10.2009р. № 667, наказів МОЗ України від 13.11.2001р. № 455 «Про затвердження інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», та від 03.1.2004р. № 532/274/136-ос/1406 «Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності»  та відповідних наказів по закладу.  

Згідно визначених наказами термінів

Заступник  головного  лікаря по медичній частині, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці  
6. Здійснювати контроль за своєчасним направленням хворих на МСЕК при наявності у них ознак стійкої втрати працездатності, якістю оформлення посильного листа (форма №088) з метою зменшення дефектів при направленні хворих на медико-соціальні експертні комісії для встановлення групи інвалідності. Результати дефектів розглядати на лікарських конференціях. Щоквартально Голова ЛКК, районні фахівці  
7. Проводити розбір випадків неякісної експертизи тимчасової непрацездатності та допущених лікарями помилок. Результати розглядати на лікарських конференціях. Щоквартально Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, голова ЛКК  
8. Провести заняття з лікарями ЦРЛ по діючим інструктивним матеріалам з ЕТН, правилам направлення хворих на МСЕК. І квартал Голова ЛКК  
9. Проводити аналіз якості реабілітаційного лікування хворих та інвалідів працездатного віку. Результати заслуховувати на оперативних нарадах. Щоквартально Заступники головного лікаря,

районні фахівці

 
10. Проводити інструктаж з лікарями, які приходять на роботу, про порядок видачі листків непрацездатності. Щомісячно Голова ЛКК  
11. Проводити експертні оцінки якості диспансеризації хворих, що отримали групу інвалідності вперше. Виявлені недоліки заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквартально Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці  
12. Активізувати роботу в частині сумісних засідань фахівців реабілітаційної комісії лікувального закладу та медико-соціальних експертних комісій з метою контролю виконання заходів та корекції індивідуальної програми реабілітації інваліда. Щоквартально Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, голова ЛКК, районні фахівці  
13. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. №1301 «Про затвердження порядку забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» контролювати забезпечення кожного потребуючого інваліда технічними та іншими виробами медичного призначення згідно індивідуальної програми реабілітації інваліда. За потребою Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, головний бухгалтер  
14. На виконання наказу УОЗ від 25.03.2013р. №228-ОД «Про обґрунтованість направлення лікувально-профілактичними закладами області хворих на медико-соціальні експертні комісії  для встановлення групи інвалідності» забезпечити контроль якості медичного обстеження, своєчасності та обґрунтованості направлення громадян на медико-соціальні експертні комісії. Кожен випадок необґрунтованого направлення розглядати на медичній раді з контролю якості. Щоквартально Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці  

 


ХІ.  МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. Проаналізувати показники роботи по медичному обслуговуванню чорнобильського контингенту за 2016 рік з наступним обговоренням на оперативній нараді лікарів поліклініки, на заняттях з медичними працівниками сільських ЛПЗ. Лютий Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікарі організатори по ЧАЕС  
2. Для проведення комплексних оглядів чорнобильського контингенту при дорослій поліклініці організувати „День відкритих дверей”. І квартал Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікарі організатори по ЧАЕС  
3. Для огляду потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС в місцях їх щільного мешкання, організувати виїзд фахівців ЦРЛ в с.Козацьке.  ІІ квартал Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікарі організатори по ЧАЕС  
4. Охопити комплексними оглядами не менше 99% осіб, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС. І квартал Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікарі організатори по ЧАЕС  
5. Результати проведення медичних  профілактичних оглядів  осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС  заслухати на медичній раді. Травень Заступники головного лікаря, лікар організатор по ЧАЕС  
6. Разом з районними фахівцями проводити експертні оцінки якості профілактичних оглядів, ведення документації, активної диспансеризації, верифікації діагнозів та обстеження,  про їх результати проінформувати на лікарській конференції. 2 рази на рік Заступники головного лікаря, лікарі організатори по ЧАЕС  
7. Проводити експертні оцінки з приводу первинного виходу на інвалідність  контингенту в працездатному віці з наступним обговоренням на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквар-тально

 

Лікарі організатори по ЧАЕС  
8. Проводити відбір хворих на лікування до НЦРМ. Щомісячно Лікарі організатори по ЧАЕС  
9. Дотримуватись порядку направлення справ до ДЕК. Провести заняття з медичними працівниками щодо вивчення наказів МОЗ з даного питання . Щомісячно

Лютий

Лікарі організатори по ЧАЕС  
10. Забезпечити контроль за використанням коштів на безкоштовне та пільгове лікування осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та розгляд на оперативних нарадах в поліклініці по обслуговуванню дорослого населення, дитячій поліклініці. Щомісячно Лікарі організатори по ЧАЕС  
11. Проводити контроль за оздоровленням інвалідів на базі обасних спеціалізованих закладів, заслуховувати на медичні раді та оперативних нарадах в поліклініках, заняттях з медичними працівниками села при розгляді питання про медичне обслуговування контингенту ЧАЕС. Щомісячно Лікарі-організатори  


ХІІ.  МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНВАЛІДІВ, УЧАСНИКІВ ВІЙНИ ТА ВОЇНІВ АТО

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. Провести  комплексні медичні огляди ветеранів війни, в тому числі хворих працездатного віку, демобілізованих учасників АТО, членів сімей загиблих в АТО  та осіб, прирівняних до них за пільгами, в тому числі огляди вдома осіб з обмеженими фізичними можливостями, які не здатні самостійно відвідувати лікувальні заклади, з використанням сучасних методів дослідження з метою виявлення захворювань, своєчасного лікування та профілактики загострення захворювань. Особливу увагу приділяти оглядам тяжкохворих вдома, а також ветеранів – колишніх медичних працівників, партизанів. До 1 Травня Завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення, лікар організатор по ветеранам ВВв  
2. Забезпечити виявлення потреби ветеранів війни  в амбулаторному та стаціонарному, реабілітації, відновному лікуванні, медикаментах за пільговими рецептами,  слуховому, зубному протезуванні, штучних кришталиках, кардіостимуляторах, ендопротезах суглобів та інших інплантантів, в разі необхідності проведення корекції  та контроль за її задоволенням з наданням інформації в обласний госпіталь. Щомісячно Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення районні фахівці,  лікар організатор по ветеранам ВВв  
3. Забезпечити 100% використання карт направлень до обласного госпіталю,  віддаючи перевагу інвалідам війни, УБД та сільським мешканцям. Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікар організатор по ветеранам ВВв  
4. Забезпечити  виконання Постанов КМУ від 26.04.2007 року №680 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в ЛПЗ ветеранів війни» та від 14.04.2004р. №477 «Про збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах» (в частині забезпечення ветеранських ліжок м’яким інвентарем). Щомісячно Економічний  відділ,  головний бухгалтер, лікар організатор по ветеранам ВВв  
5. Провести заняття з керівниками ЛПЗ району та  фахівцями, які виїжджають на огляди ветеранів війни, демобілізованих учасників АТО,  щодо забезпечення виконання наказу   УОЗ від 13.03.2003р. №253 «Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни в Сумській області» Січень Лікар організатор по ветеранам ВВв  
6. Заслухати питання медичного обслуговування ветеранів війни, демобілізованих учасників АТО на медичній раді лікарні із заслуховуванням  районних фахівців. Квітень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікар організатор по ветеранам ВВв  
7. Розробити та затвердити плани заходів, присвячених:

– Року учасників бойових дій на території інших держав;

–72-ї  річниці перемоги над нацизмом у Європі;

–Дню партизанської слави (22 вересня);

–Міжнародному дню людей похилого віку та Дню ветерана (1 жовтня);

– 74-ї річниці визволення України від фашистських загарбників (28 жовтня).

 

 

 

Вересень

Вересень

 

Жовтень

 

Жовтень

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікар організатор по ветеранам ВВв  
8. Проводити аналіз амбулаторного, стаціонарного, реабілітації та відновного лікування, забезпечення медикаментами за пільговими рецептами, всіх необхідних видів протезування ветеранів війни, учасників АТО мешканців міста та села, не допускаючи диспропорції у задоволенні цих потреб з розглядом питання на медичних радах та оперативних нарадах. Щоквар-тально Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікар організатор по
ветеранам ВВв
 
9. Обстежити та провести поточний ремонт палат, виділених для ветеранів війни та учасників АТО, та обладнати їх згідно вимог. Передбачити пріоритетність фінансування палат для ветеранів війни з метою оздоровлення та створення належних умов перебування в них ветеранів війни та демобілізованих учасників АТО, в тому числі із залученням позабюджетних коштів, благодійної допомоги. Проводити аналіз використання ветеранського ліжкового фонду. І квартал

 

 

 

 

 

 

Щомісячно

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуючі відділеннями, начальник служби ремонту, лікар організатор по ветеранам ВВв  
10. Організувати та провести „Дні відкритих дверей ” для:

– ветеранів війни

– воїнів-інтернаціоналістів.

 

І-ІІ квартал

 

 

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, дільничні терапевти,

лікар організатор по обслуговуванню ветеранів ВВв

 
 11. Співпрацювати  з патронажною службою товариства Червоного Хреста, територіальними центрами міста та району в питанні надання медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку. Щомісячно Лікар – геріатр, лікар організатор по обслуговуванню ветеранів  ВВв  
12. Забезпечити поздоровлення ветеранів війни,  демобілізованих учасників АТО, що перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я району з нагоди відзначення «Дня захисника України». Напередодні визначних дат Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,  відповідальний лікар.  
13. Забезпечити адекватне спостереження за одинокими та потребуючими сторонньої допомоги ветеранами війни, якість та повноту паліативної допомоги. Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,  відповідальний лікар.  
14. Сприяти наданню психологічної реабілітації учасників АТО Щомісячно Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,  відповідальний лікар.  


ХІІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОПРИЗОВНОЇ ТА ПРИЗОВНОЇ МОЛОДІ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. Провести комплексний медичний огляд допризовної молоді. Скласти плани оздоровлення та забезпечити контроль за проведенням оздоровлення. Січень

Березень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою

поліклінікою, старший лікар призовної комісії

 
2. Провести оздоровлення  «Д» групи хворих. Зареєструвати вперше виявлену хронічну патологію у підлітків, обстежити хворих та провести оздоровлення «Д» групи. І-IV квартал Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою  
3. Забезпечити проведення приписки громадян 2000 року народження згідно наказу УОЗ. Надати відомості про результати роботи головному педіатру та відповідальному лікарю СОДКЛ. Січень –

Березень

Старший лікар призовної комісії  
4. Провести аналіз стану здоров’я приписної молоді з метою подальшого оздоровлення даної категорії підлітків. Надати відомості про результати роботи головному педіатру та відповідальному лікарю СОДКЛ. Квітень Старший лікар призовної комісії  
5. Провести медичний огляд призовників 1992-1999 р.р. навесні 2017 року та про підсумки призову громадян на строкову військову службу до збройних сил України доповісти на оперативній нараді. Надати відомості про результати роботи головному педіатру та відповідальному лікарю СОДКЛ. ІІ квартал Старший лікар призовної комісії  
6. Проаналізувати хід оздоровлення допризовної молоді та призовників, які були направлені на оздоровлення призовною комісію під час приписки та призовів. Результати  доповісти на лікарській конференції. Надати відомості про результати роботи головному педіатру та відповідальному лікарю СОДКЛ. Грудень Старший лікар призовної комісії  
7. Провести медичний огляд призовної молоді під час осіннього призову. Про підсумки осіннього призову 2017р. громадян на строкову військову службу до збройних сил України та стан оздоровлення призовників доповісти на лікарській конференції. Жовтень

Листопад

Грудень

Старший лікар призовної комісії  
8. Проаналізувати причини направлення на дообстеження, зміни рішення Конотопської медичної комісії обласною медичною комісією, повернення з ОПЗ та лав армії. Результати доповісти на оперативній нараді та лікарській конференції при розгляді підсумків весняного та осіннього призовів громадян на військову службу. Червень

Грудень

Старший лікар призовної комісії  
9. На виконання наказу УОЗ Сумської ОДА від 16.09.2013р. №630-ОД «Про організацію медичного огляду на військову службу за контрактом» забезпечити проведення медичного огляду та безвідмовне позачергове стаціонарне обстеження та лікування кандидатів на військову службу за контрактом. Щомісячно Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення старший лікар призовної комісії  


ХІV. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ СТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ

НАСЕЛЕННЮ РАЙОНУ,  В ТОМУ ЧИСЛІ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Систематично аналізувати відмови у госпіталізації, повторні госпіталізації, додобову летальність, розходження діагнозів, пізню госпіталізацію хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини. Результати заслуховувати на лікарській конференції та заняттях з лікарями сільської мережі. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині  
2. У своїй діяльності орієнтуватись на середньо-обласні рейтингові показники: зайнятість ліжка (340), середня тривалість перебування на ліжку (11,8), рівень госпіталізації – 20,0. Щомісячно Заступник головного лікаря по медичній частині  
3. Провести аналіз пізньої госпіталізації хворих з інфарктом міокарду за 6 місяців та рік, висновки заслухати на лікувально-контрольній комісії. Липень

грудень

Заступник головного лікаря по медичній частині  
4. Проаналізувати випадки летальності хворих, що були  консультовані  лікарями-консультантами ОТЦЕМД. Підсумки та хід виконання наказів УОЗ від 24.11.98р. №692 „Про порядок взаємодії обласного територіального центру екстреної медичної допомоги з лікувальними закладами» та від 10.03.2006р. №253 „Про доповнення та часткову зміну до наказу УОЗ від 24.11.1998р. №692» заслухати на оперативній нараді. Травень Заступник головного лікаря по медичній частині  
5. Забезпечити контроль за якістю виконання діагностичних та лікувальних процедур, маніпуляцій, обґрунтованістю та доцільністю призначень парентеральних процедур, інших  методів шляхом проведення експертних оцінок з розглядом цього питання на засіданнях режимної комісії. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині  
6. Аналізувати якість надання медичної допомоги хворим з послідуючим розглядом цього питання на медичній раді з контролю якості за участю районних фахівців та лікарів. Щомісячно Заступник головного лікаря по медичній частині  
7. Аналізувати якість надання стаціонарної допомоги пільговим  категоріям населення (ЧАЕС, УБД, УВВв), результати заслухати на медичних радах при розгляді даного питання. Квітень Травень Заступник головного лікаря по медичній частині  


ХV. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК, ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Заслуховувати на оперативних нарадах в дитячій поліклініці та на заняттях з медпрацівниками села аналіз основних показників роботи:

–         аналіз малюкової смертності по причинах та періодах життя

–         аналіз тимчасової втрати працездатності по догляду за хворою дитиною;

–         інфекційна захворюваність;

–         виконання плану профщепень;

–         аналіз санітарно-просвітньої роботи;

–         робота комісії по медичних відводах від профілактичних щеплень;

–         по оформленню допомоги дитині інваліду;

–         санаторно-курортної відбіркової комісії;

–         аналіз стану здоров’я та медичного нагляду за дітьми, потерпілими від аварії на ЧАЕС;

–         аналіз стану оздоровлення дітей;

–         профілактики синдрому раптової смерті, аспірації

–         робота з соціально неадаптованими сім’ями з дітьми до 3-х років

 

 

 

 

 

Щомісячно

 

 

 

 

Щоквартально

 

 

 

 

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, лікар-організатор по ЧАЕС

 

 
2. Продовжити втілення ініціативи «Лікарня доброзичлива до дитини», «Клініка дружня до молоді». Щомісячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідувач пологовим відділенням  
3. Організувати роботу виїзної бригади фахівців дитячої поліклініки в район для надання консультативної допомоги з обов’язковим оглядом дітей 1-го року життя, дітей – інвалідів, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС та декретованої групи дітей. Щочетверга Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
4. Забезпечити неухильне виконання наказу МОЗ України від 08.11.2001р. №454/171/516 «Про затвердження переліку медпоказань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги дітям інвалідам віком до 18 років». Своєчасне та якісне заповнення ІПР на дітей інвалідів, в тому числі підгрупи А.  Питання заслухати на оперативній нараді в дитячій поліклініці.  

 

Щоквартально

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, фахівці  
5. Організувати  медогляд та оздоровлення дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей: їх медобслуговування та підсумки оздоровлення заслухати на медичній раді ЦРЛ. Щомісячно

 

 

Червень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
6. З метою якісного медичного нагляду за дітьми проводити експертні оцінки:

–         якість спостереження за дітьми першого року життя;

–         якість спостереження за дітьми групи ризику;

–         якість спостереження і оздоровлення групи ЧТХ, пульмонологічної, нефрологічної, гастроентерологічної групи  та дітей з анеміями згідно стандартів якості;

–         якість диспансерного нагляду та оздоровлення  дітей “Д” групи по профілях згідно протоколів;

–         якість спостереження за дітьми-інвалідами;

–         якість оздоровлення дітей 15-18 р.

–         співпадання діагнозів поліклініки та стаціонару;

–         якість ведення стаціонарів вдома;

–         обґрунтовування видачі лікарняних листків;

–         якість амбулаторного лікування згідно протоколів;

 

 

 

Щоквартально

 

Щоквартально

 

ІІ,ІУ квартал

 

липень

 

серпень

жовтень

щоквартально

щоквартально

щоквартально

 

щоквартально

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням, фахівці

 
7. Організувати та провести літнє оздоровлення диспансерної групи дітей та пільгової категорії в санаторіях, таборах відпочинку, на санаторних ліжках дитячого відділення. Про результати літньої оздоровчої компанії  заслухати на оперативній нараді в дитячій поліклініці та на заняттях з медичними працівниками ЛПЗ села  . червень

серпень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча дитячим відділенням  
8. Про оздоровлення дітей диспансерної групи та роботу дитячих районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу роботи заслухати на оперативній нараді, в дитячій поліклініці та на заняттях з медичними працівниками села. жовтень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням  
9. Забезпечити якісне спостереження за дітьми Чорнобильського контингенту та закінчити їх цільовий огляд до 01.05.2017р., питання заслухати на медичній раді. травень Лікар по обслуговуванню  дітей ЧАЕС  
10. Перевірити роботу амбулаторної ланки по профілактиці туберкульозу та виконання наказів МОЗ України від 14.02.1996р. №26 «Про удосконалення роботи протитуберкульозної служби» та від 29.07.1996р. №233 «Про затвердження інструкції щодо надання медичної санітарної допомоги хворим на туберкульоз». Питання заслухати на медичній раді. квітень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, фтизіатр  
11. Перевірити хід виконання наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних  щеплень в Україні». Питання заслухати на медичній раді. жовтень

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою  
12. Прийняти до неухильного виконання інструкції та положення, що затверджені наказами МОЗ і МОНУ від  20.07.09р. №518/674 та УОЗ №580 “Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, Постанови КМУ від 08.12.2009р. № 1318 та наказу МОЗ України  від 16.08.2010 р. № 682 “Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”. Питання заслухати на лікарсько-сестринській конференції та оперативній нараді при заступнику головного лікаря.  

 

липень

 

 

Завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням, лікарі педіатри  
13. Перевірити якість  медичного обслуговування дітей 1-го року життя в дитячій поліклініці, ЦПМСД Конотопського району. Питання розглянути на заняттях з медпрацівниками міста та району, оперативній нараді ЦРЛ. Профілактика синдрому раптової смерті, аспірація березень

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням  
14. Продовжити впровадження лікування захворювань згідно локальних протоколів та маршрутних листів пацієнтів. щомісячно Завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча педіатричним відділенням,

педіатри, фахівці

 
15. Провести аналіз виявлених гострих в’ялих паралічів за 3 роки та розробити план-заходів по покращенню діагностики даної патології. Січень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою  
         Акушерсько-гінекологічна служба
1. Контролювати виконання наказів:

Наказ МОЗ України від 29.12.2003р. № 620„Про організацію надання стаціонарної акушерсько – гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні».

Наказ МОЗ України від   15.07.2011р. №417 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».

Наказ   МОЗ   України   від   31.12.2003р   №641/84   “Про   удосконалення медико – генетичної допомоги в Україні ”

Наказ МОЗ України від 30.03.2001 р №127 “Про додаткові заходи щодо контролю за якістю надання медичної допомоги дітям та попередження їх смертності”

Наказ МОЗ України від 31.12.2010р. №1177 «Про затвердження клінічного протоколу “Комплексна допомога під час небажаної вагітності»

Наказ МОЗ України від 24.05.2013р. №423 «Про затвердження порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення».

Наказ МОЗ України від 02.04.2014р. №236 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при дисплазії та раку шийки матки».

Наказ МОЗ України від 21.01.2014р. №59 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань планування сім’ї».

Наказ МОЗ України від 24.03.2014р. №205 «Про внесення змін до наказів МОЗ України від 29.12.2005р. №782 та від 31.12.2004р. №676 «Клінічний протокол «Акушерські кровотечі».

Практична настанова «Національні засади впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги».

Наказ МОЗ України від 28.03.2014р. № 225 «Уніфікований клінічний протокол «Початкова, реанімаційна і післяреанімаційна допомога новонародженим в Україні»

Наказ МОЗ України від 06.02.2015р.№51 «Про затвердження порядку транспортування вагітних, роділь та породіль в Україні»

І-ІV квартал Районний акушер-гінеколог  
2. Проводити санітарно-освітню роботу серед жіночого населення, особливо по інфекціям, що передаються статевим шляхом, пропаганді здорового способу життя, боротьбі зі шкідливими звичками: паління, вживання алкоголю серед підлітків, вагітних (лекції, радіо, телебачення). Щомісячно згідно затвердженого плану. Лікарі акушер-гінекологи згідно плану

 

 
3. З метою впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги:      
3.1 Вагітних з акушерською патологією (передчасний розрив плодових оболонок у терміні 22-34тижні, передчасні пологи в терміні 22-34 тижні, прееклампсія середнього та важкого ступенів, багатоплідна вагітність, передлежання плаценти, вагінальна кровотеча після надання необхідної невідкладної допомоги, заплановані вагінальні пологи у жінок з рубцем на матці, два і більше кесаревих розтини в анамнезі) своєчасно направляти в заклади ІІІ рівня. Щомісячно Районний  акушер –  гінеколог

 

 
3.2 Вагітних з екстрагенітальною патологією (ССЗ, ССН ІІ або ІІІ ступенів, цукровий діабет, в т.ч гестаційний інсулінозалежний, ендокринна патологія з порушенням функцій, захворювання нирок з порушеннями функцій та наявністю АГ, дифузні захворювання печінки, онкологічна патологія, неврологічна патологія, легеневі захворювання ускладнені дихальною недостатністю, захворювання згортувальної системи, системні захворювання сполучної тканини) своєчасно направляти в заклади ІІІ рівня. Щомісячно Районний  акушер –  гінеколог

 

 
3.3 Вагітних з наступними станами плода: необхідність проведення інвазивної пренатальної діагностики, природжені вади розвитку плода, які потребують анте- або постнатального хірургічного втручання, ізоімунний конфлікт, затримка розвитку плода своєчасно направляти в заклади ІІІ рівня. Щомісячно Районний  акушер –  гінеколог

 

 
3.4 Стани новонародженого: недоношеність до 30-ти тижнів, маса тіла менше 1,5кг., дихальні розлади, які потребують тривалої, в т.ч. високочастотної респіраторної підтримки, стани, що потребують невідкладної хірургічної корекції направляти в заклади ІІІ рівня згідно визначених термінів. Щомісячно Лікар неонатолог пологового відділення

 

 
3.5 Проводити планування сім’ї у системі регіоналізації перинатальної допомоги (амбулаторне консультування у післяпологовому періоді з сучасних методів контрацепції). Щомісячно Лікар кабінету планування сім’ї

 

 
4. Проводити розгляд занедбаних випадків онкопатології з залученням причетних осіб (дільничні лікарі міста, села). Заслуховувати на ПРЕК та акушерських нарадах. Щоквартально Районний акушер-

гінеколог,

онкогінеколог

 
5. Аналізувати показник перинатальної смертності та винаходити шляхи його покращення :

а) антенатальна охорона плоду (широко користуватися консультаціями обласних фахівців в закладах III рівня та вагітних з вкрай високої групи ризику направляти на пологи в СОПЦ,

б) медико-генетичне консультування на рівні СОПЦ жінкам із звичним невиношуванням

в) вагітним з групи ризику по невиношуванню своєчасно проводити профілактичне лікування  для попередження передчасних пологів,

г) УЗД скринінг для своєчасного виявлення ВВР у плоду та своєчасне переривання вагітності за мед показами.

Щомісячно згідно затвердженого плану по боротьбі з малюковою та перинатальною смертністю Районний акушер-гінеколог, завідувач пологовим відділенням, завідуюча жіночою консультацією  
6. Провести планові онкопрофогляди жінок Чорнобильського контингенту підприємств міста та агропромислового комплексу згідно графіку; провести аналіз захворюваності даного контингенту та стан їх оздоровлення. Щомісячно Завідуюча  жіночою

консультацією, лікар відповідальний за ЧАЕС

 
7. Проводити роботу з питань планування сім’ї, забезпечити контрацепцією жінок:

а) з тяжкою екстрагенітальною патологією – 100%

б) групи соціального ризику – 100%

На заняттях з акушерками району, обговорювати питання по контрацепції жінок з тяжкою соматичною патологією та жінок соціальної групи ризику. Постійно співпрацювати з дільницями сімейної медицини по забезпеченню явки до жіночої консультації  жінок даних груп для забезпечення безкоштовною контрацепцією.

Покращити роботу з питання дошлюбного консультування, медико-генетичного консультування (за рахунок співпраці з відділами РАЦС, по плановому направленню пар, які вступають до шлюбу на планове обстеження).

Щоквартально Лікарі жіночої консультації, лікар кабінету планування сім”ї  
8. При профілактичних оглядах дівчат на базі жіночої консультації  ЦРЛ виявляти  та оздоровлювати  запальні процеси.  Збільшити виявлення порушень менструального циклу у дівчат, довести показник до обласного. У випадку виявлення аномалій розвитку статевих органів направляти даний контингент до обласного дитячого гінеколога. Щомісячно Завідуюча жіночою консультацією, дитячі гінекологи  
9. Забезпечити проведення тренінгів по невідкладним станам в акушерстві та гінекології.  

Щомісячно

 

Завідувач  пологовим

відділенням, завідуюча  жіночою консультацією

 

 


 

ХVІ. ЗАХОДИ ПО ПОДАЛЬШОМУ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ РАЙОНУ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
ТЕРАПЕВТИЧНА
1 Перевірити виконання заходів по «Обласній цільовій програмі запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Сумській області на 2013-2017 роки» від 16.08.2013р., наказу МОЗ України від 24.05.2012р. №384 «Про затвердження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії», наказу МОЗ України від 03.07.2006р. №436 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія», наказу УОЗ від 17.07.2014р. №600-ОД «Про впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегменту ST у Сумській області» за 2016р., звернути увагу на якість диспансеризації та лікування.  Заслухати на „Дні терапевта” та медичній раді. Березень Районний терапевт,

районний кардіолог

 
2 Перевірити виконання наказу МОЗ України від 08.08.2006р. №545  «Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки  народження та смерті» по селу та місту, звернувши увагу на смертність від ХСК, ХОЗЛ, ХОТ. Результати обговорити на „Дні терапевта” та на медичній раді. Квітень Районний терапевт,

районні фахівці

 
3 Перевірити виконання наказу МОЗ України від 15.07.2011р. №417 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» за 9 місяців 2017р. Результати обговорити на «дні терапевта». Листопад Районний терапевт, районний акушер-гінеколог, районний ендокринолог, районний кардіолог  
4 Проаналізувати якість оглядів та оздоровлення хворих ветеранів війни, воїнів АТО, самотніх престарілих, стаціонарне та пільгове лікування згідно Закону України від 22.10.93р. №3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» по місту та селу, заслухати на нараді лікарів поліклініки та медичній раді. Квітень

Липень

Районний терапевт,

лікар-організатор по ветеранам ВВв

 
5 Здійснити перевірку виконання Закону України від 07.05.1997р №150 „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС”, звернувши увагу на повноту обстеження та оздоровлення. Результати обговорити на медичній раді, «дні терапевта». Листопад Районний терапевт,

лікар-організатор ЧАЕС

 
6 Провести аналіз роботи реабілітаційного лікування хворих-інвалідів по терапевтичній патології за І півріччя 2017р. Результати обговорити на „дні терапевта”. Липень Районні фахівці  
7 Провести аналіз якості лікування хворих терапевтичного профілю в денних стаціонарах міста та села за 7 міс. 2016р. результати розглянути на медичній раді та оперативній нараді при заступнику головного лікаря з поліклінічного розділу роботи. Вересень Районний терапевт, лікар денного стаціонару  
8 Проводити аналіз первинного виходу на інвалідність по хворобам терапевтичного профілю з принциповою оцінкою якості обстеження та оздоровлення хворих.  Результати обговорювати на «дні терапевта», розглянути на лікарській конференції. Щоквар-тально Районні фахівці  
9 Проводити експертну оцінку якості надання ревматологічної допомоги згідно локальних клінічних протоколів, результати заслухати на оперативній нараді в поліклініці для обслуговування дорослого населення. Травень Районний ревматолог  
10 Розробити та затвердити в УОЗ локальні протоколи надання медичної допомоги кардіологічним хворим згідно:

наказу МОЗ України від 02.07.2014 № 455 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST”.

наказу МОЗ України від 03.03.2016 № 164 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі без елевації сегмента ST”.

наказу МОЗ України від 21.06.2016 № 614 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при легеневій гіпертензії”.

наказу МОЗ України від 15.06.2016 № 597 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при фібриляції предсердь”.

наказу МОЗ України від 02.03.2016 № 152 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при стабільній ішемічній хворобі серця”.

наказу МОЗ України від 13.06.2016 № 564 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в частині профілактики серцево- судинних захворювань”

І півріччя Районний кардіолог  
11 Заслухати на оперативній нараді про проведені реабілітаційні заходи хворим кардіологічного профілю – застрахованим особам, згідно показами, затвердженими пунктом 1 наказу УОЗ Сумської ОДА від 11.02.2016 року №98-ОД «Про вдосконалення роботи закладів охорони здоров’я області по відбору та направленню хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів». Липень Районний кардіолог  
12 Покарщіти санітарно-освітню роботу з населенням для поліпшення строків звернення хворих з гострим коронарним синдромом до лікувального закладу. Протягом року Районний кардіолог  
ЕНДОКРИНОЛОГІЧНА
1. Проводити контроль за своєчасним виявленням та лікуванням цукрового діабету та його ускладнень, обстеженням групи ризику по цукровому діабету на дільницях ЗПСМ міста, лікарями СЛА та стаціонарів відповідно до протоколів надання медичної допомоги. Питання про надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет заслухати на медичній раді. Випадки вперше виявленого декомпенсованого діабету розбирати на оперативних нарадах в поліклініці по обслуговуванню дорослого населення. Щоквар-тально Районний ендокринолог  
2. Проводити аналіз виявлення патології щитовидної залози лікарями ЗПСМ міста та району, долікарняним кабінетом. Підтримувати показники поширеності та захворюваності на рівні середньообласних, результати заслуховувати на оперативних нарадах в поліклініках  та заняттях з медичними працівниками села. Щоквар-тально Районний ендокринолог, дитячий ендокринолог  
3. Проводити відбір і забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсулінів згідно наказів МОЗ України від 18.07.2013р. №618 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо призначення хворим на цукровий діабет препаратів інсуліну» та від 26.03.2014р. №220 «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо призначення препаратів інсулінів хворим на цукровий діабет». Щомі-сячно Лікарі ендокринологи  
4. Провести аналіз надання ендокринологічної допомоги згідно наказів МОЗ України від 29.12.2014р. №1021 «Уніфікований клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет І типу», від 21.12.2012р. №1118 «Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної медичної допомоги хворим з цукровим діабетом ІІ типу» та інших, результати заслухати на оперативній нараді при головному лікарю. Липень Лікар-ендокринолог  
5. На Днях терапевта, засіданнях ЛКК проводити розбір випадків виявлення некомпенсованої ендокринної патології та її ускладнень, що привели до виходу на інвалідність. Щоквар-тально Районний ендокринолог  
ХІРУРГІЧНА
1. Провести  аналіз якості диспансерного нагляду і планового оздоровлення інвалідів ВВв та прирівняних до них категорій. Доповісти на медичній раді при розгляді даного питання. Квітень Районний хірург  
2. Провести аналіз стану надання екстреної допомоги по профілактиці правця в ЛПЗ міста та села, результати заслухати на медичній раді. Травень Районний хірург  
3. Провести аналіз післяопераційних ускладнень згідно наказу МОЗ України від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів», заслухати на оперативній нараді при головному лікарю. Випадки  нагноєння післяопераційних ран розбирати на нарадах лікарів хірургів. Жовтень Районний хірург  
4. Провести аналіз якості диспансерного нагляду та оздоровлення хворих з передраковими захворюваннями, про їх результати заслухати на оперативній нараді. Грудень Районний хірург  
5. Згідно наказу УОЗ від 18.08.2015р. №735-ОД «Про удосконалення медичної допомоги при гострих хірургічних захворюваннях» проводити аналіз пізньої доставки хворих по невідкладним показанням по місту та сільським дільницям. Результати дефектів обговорювати на лікарських конференціях та заняттях з завідуючими ЛПЗ села. Виконання даного наказу заслухати на медичній раді. Грудень Районний хірург  
6. Аналізувати загальну і післяопераційну летальність хворих хірургічного відділення. Результати  аналізу розглядати на  загально-лікарських конференціях. Щоквар-тально Районний хірург  
7. Забезпечити виконання наказу УОЗ ОДА від 30.01.2014р. №60-ОД «Про систему комбустіологічної допомоги у Сумській області» та надання медичної допомоги згідно локальних клінічних протоколів медичної допомоги опеченим (з локальними поверхневими опіками; з локальними дермальними (глибокими) опіками; з поширеними опіками з опіковою хворобою) з маршрутом руху хворих. Щомісячно Районний хірург  
 ФТИЗІАТРИЧНА
1. Заслуховувати питання по боротьбі з туберкульозом, своєчасним ФЛГ –обстеженням і імунізацією населення проти туберкульозу в місті та районі  на медичній раді. Січень

Квітень

Липень

Районний фтизіатр  
2. Провести експертну оцінку стану диспансерного нагляду за туберкульозними хворими згідно наказу МОЗ України від 04.09.2014р. №620 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі”. Результати обговорити з лікарями фтизіатрами, розробити конкретні заходи щодо покращення цієї роботи. Липень Районний фтизіатр  
3. Для надання лікувально-консультативної допомоги та перевірки стану протитуберкульозної роботи згідно наказу МОЗ України від 04.09.2014р. №620 «Про внесення змін до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної ( спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги “Туберкульоз” проводити виїзди лікарів фтизіатрів на сільські лікарські дільниці. Про результати перевірок інформувати медичних працівників села на заняттях з завідувачами ЛПЗ села, згідно додатку до плану №10. 1 раз на 2 місяці Районний фтизіатр  
4. Постійно оновлювати дані Електронного реєстру хворих на туберкульоз з дотриманням вимог Закону України  «Про  захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Щомісячно Районний фтизіатр  
5. Залучати до лікування хворих на амбулаторному етапі ТЧХУ та благодійну організацію «Люди, які живуть з ВІЛ». Щомісячно Районний фтизіатр  
6. Проводити засідання координаційної ради з контролю та управління якістю медичної допомоги згідно плану, де розглядати занедбані, несвоєчасно виявлені випадки захворювань на туберкульоз, смерті хворих від туберкульозу. Щоквар-тально Районний фтизіатр  
7. Проводити засідання комісії з інфекційного контролю згідно плану. Щоквар-тально Районний фтизіатр  
8. Забезпечити контроль за обстеженням групи ризику захворювання на туберкульоз, заслуховувати на медичних радах, оперативних нарадах в поліклініці по обслуговуванню дорослого населення, заняттях з медичними працівниками ЛПЗ району при розгляді питання профілактики туберкульозу. Щоквар-тально Районний фтизіатр  
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНА
1. Забезпечити проведення експертних оцінок з питань дотримання стандартів надання медичної допомоги хворим на дерматологічні захворювання згідно наказу МОЗ України від 08.05.2009р. №312 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги дерматовенерологічним хворим», їх результати заслуховувати на оперативних нарадах при розгляді роботи дерматовенерологічної служби. Серпень Районний дермато-венеролог  
2. Провести аналіз оздоровлення хворих на хронічні дерматози, контингенту ЧАЕС, ветеранів війни згідно наказу МОЗ України від 07.06.2004р. №286 «Про удосконалення дермато-венерологічної допомоги населенню України»,  результати заслухати на оперативній нараді в поліклініці. Квітень Районний дермато-венеролог  
3. Проаналізувати роботу лікарів акушер-гінекологів та урологів по виявленню гонореї, трихомоніазу серед хворих з хронічними запальними хворобами сечостатевої системи згідно наказу УОЗ від 29.11.2004р. №1265 «Про якість лабораторної діагностики захворювань, що передаються статевим шляхом», результати заслухати на оперативній нараді. Жовтень Районний дермато-венеролог  
4. Проводити експертні оцінки васерманізації хворих згідно наказу МОЗ України від 22.11.2013 №997 «Про затвердження Методичних рекомендацій «Сучасні підходи до лабораторної діагностики сифілісу» та відповідного наказу УОЗ від 07.03.2014 №199-ОД, результати заслуховувати на оперативних нарадах при головному лікарю, в поліклініці по обслуговуванню дорослого населення при розгляді роботи дерматовенерологічної служби. Щоквар-тально Районний дермато-венеролог  
ОНКОЛОГІЧНА
1. Забезпечити виконання наказів МОЗ України від 01.10.2013р. №845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України» та відповідного наказу УОЗ Сумської ОДА від 26.05.2014р. №436-ОД, про роботу онкологічної служби заслухати на медичній раді згідно плану. Серпень Районний онколог, районні фахівці  
2. Проаналізувати роботу терапевтичної, хірургічної, гінекологічної, стоматологічної та інших служб по ранньому виявленню злоякісних новоутворень, результати заслухати на медичній раді. Червень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці  
3. Проводити експертні оцінки якості  профілактичних оглядів згідно наказу МОЗ України від 27.08.2010р. №728 «Про диспансеризацію населення», результати заслуховувати на лікарських конференціях. Щоквар-тально Районний онколог, районний акушер-гінеколог  
4. Систематично контролювати диспансеризацію, своєчасне лікування та оздоровлення груп ризику передпухлинних захворювань відповідно діючих наказів МОЗ України, результати заслухати на оперативній нараді, засіданні ПРЕК. Грудень Районний онколог, районні фахівці  
5. Забезпечити проведення експертних оцінок якості обстеження та лікування онкологічних хворих згідно наказів МОЗ України від 17.09.2007р. №554 «Про затвердження протоколів медичної допомоги за спеціальністю «Онкологія» , від 29.04.2011р. №247 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 17.09.2007р. №554 (зі змінами)» та інших директивних документів, локальних протоколів. Щоквартально Заступник головного лікаря з медичної частини, районний онколог  
6. Проводити засідання ПРЕК. 1 раз на два місяці Районний онколог  

 

ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНА
1. Провести аналіз роботи ЛОР служби, про результати заслухати на виробничій нараді та оперативній нараді  згідно додатку № 2. Серпень Районний отоларинголог  
2. Покращити відбір хворих на планове хірургічне оздоровлення в ЛОР відділення СОКЛ та СОКОД. Щомі-сячно Районний отоларинголог  
ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА
1. Забезпечити виконання наказів МОЗ України від 14.05.2013р. №372 «Про систему офтальмологічної допомоги населенню України», УОЗ Сумської ОДА від 22.11.2013р. №940-ОД «Про систему офтальмологічної допомоги населенню Сумської області», від 31.08.2016р. №686-ОД «Про оптимізацію офтальмологічної допомоги в Сумській області», результати роботи служби заслухати оперативній нараді. Щомі-сячно Районний офтальмолог  
2. Проводити аналіз якості стаціонарного оздоровлення «Д» групи, ветеранів війни, ЧАЕС, учасників АТО, забезпечення їх штучними кришталиками та протезами, результати заслухати на оперативній нараді лкарів поліклініки по обслуговуванню дорослого населення. Серпень Районний офтальмолог  
3. Забезпечити виконання показників стаціонарної допомоги населенню знизити середнє перебування на ліжку до 8,0; підвищіти хірургічну активність до 37,5. До кінця року Районний офтальмолог  
НЕВРОЛОГІЧНА
1. Провести аналіз смертності від інсультів та  цереброваскулярної  патології за 2016р. Результати обговорити  на оперативній нараді лікарів поліклініки. Розробити заходи по покращенню даних показників роботи на 2017 рік, звернути увагу на якість лікування та диспансерних хворих. Лютий Районний невропатолог

 

 
2. Проводити аналіз первинного виходу на інвалідність по неврологічному профілю. Результати обговорювати на нараді невропатологів. Щоквар-тально Районний невропатолог

 

 
3. Про роботу неврологічної служби за 6 міс. 2017 року та виконання обласної цільової програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань із Сумської області на 2013-2017 роки, заслухати на оперативній нараді. Липень Районний невропатолог

 

 
ПСИХІАТРИЧНА
1. Проаналізувати роботу по наданню позалікарняної психіатричної допомоги населенню міста та району за 2016 рік, розробити заходи по усуненню негативних показників, результати заслухати на оперативній нараді. Березень Районний психіатр  
2. Продовжити  виконання Постанови КМУ від 02.08.2000р. №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду на догляд за ним». 1 раз в півріччя Лікарі психіатри  
3. Забезпечити контроль за виконанням наказу УОЗ від 22.08.2003р. №811 «Про затвердження заходів УОЗ щодо удосконалення психіатричної допомоги інвалідам з психічними захворюваннями». Результати доповідати на оперативній нараді лікарів поліклініки.  

Щомісячно

Районний психіатр  
4. Забезпечити надання медичної допомоги психічно хворим згідно локальних протоколів. Щомісячно Районний психіатр  
5. Підготувати та провести  виступ на тему: «Посттравматичний стресовий розлад» Жовтень Районний психіатр  
 НАРКОЛОГІЧНА
1. Продовжити виконання наказу МОЗ України від 27.03.2012р. №200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримуючої терапії хворих з опоїдною залежністю» та відповідного наказу УОЗ від 08.06.2015р. №531-ОД, хід виконання заслухати на оперативній нараді при розгляді роботи служби. Лютий Районний нарколог  
2. Проводити заняття по навчанню первинних громадських наркопостів в учбових закладах міста та села з метою інформації та виявлення підлітків, вживаючих алкоголь, наркотичні та токсичні речовини, при необхідності проводити психологічне та медичне оздоровлення. ІІІ-IV квартал Районний нарколог  
3. Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 №735-р «Про схвалення стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» хід виконання заслухати на оперативній нараді при розгляді служби. Лютий Районний нарколог  
4. Провести аналіз наркологічної експертизи та експертизи алкогольного і наркотичного сп’яніння згідно наказу МОЗ України від 09.11.2015 №1452/735 «Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу на швидкість реакції» відповідного наказу УОЗ ОДА від 27.12.2015 №1146-ОД, результати заслухати на оперативній нараді при головному лікарю. Квітень Районний нарколог  
5. Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 28.11. 1997 №339 «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркотичних оглядів» та відповідного наказу УОЗ ОДА від 30.05.2014 №446-ОД. Щомісячно Районний нарколог  
ІНФЕКЦІЙНА
1. Забезпечити виконання директивних документів, які регламентують діяльність закладу з питань профілактики інфекційних захворювань і введені в дію протягом 2014-2015р.р. з розглядом ходу їх виконання на медичних радах та оперативних нарадах в закладі: Щомісячно Завідуюча інфекційним відділенням  
1.1 Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів,  обласної програми “Антигепатит” на 2012-2017 роки та відповідної програми, прийнятої на міському, районному рівні. Хід виконання заслухати на медичній раді. Лютий Завідуюча інфекційним відділенням  
1.2 Комплексного плану заходів облдержадміністрації на 2012-2017 роки щодо попередження заносу та поширення на території Сумської області інфекційних хвороб, регламентованих правилами санітарної охорони території. Хід виконання заслухати на медичній раді. Травень Завідуюча інфекційним відділенням  
1.3. Наказів МОЗ України:      
  від 16.07.2014 №499 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі та гострих респіраторних інфекціях», заслухати на оперативній нараді. Листопад Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 11.08.2014 №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» Щоквар-тально Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 24.10.2014 №770 «Про організацію проведенню заходів у разі виявлення ХВВЕ» Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 17.03.2015 №148 «Про затвердження порядку підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків» До 05 числа щокварталу Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 06.11.2015 №732 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій», заслухати на оперативній нараді Листопад Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 08.06.2015 №325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» До 20 липня та 20 січня Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 18.07.2016 №729 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті» До 20 січня Завідуюча інфекційним відділенням  

 

1.4 Наказів УОЗ СОДА:      
  від 10.02.2012 №105 «Про впровадження Програми діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в області «Антигепатит» на 2012-2017 роки», заслухати на медичній раді. Лютий Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 25.02.2014 №146-ОД «Про організацію лікування хворих на вірусні гепатити в області» Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 17.07.2014 №597-ОД «Про посилення заходів щодо використання в ЛПЗ області імунобіологічних препаратів» Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 06.10.2014 №779-ОД «Про впровадження в ЛПЗ області медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі, ГРВІ» Жовтень

Березень

Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 04.08.2016 №624-ОД/3-с «Про проведення дозорного епіднагляду за грипом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями серед населення Сумської області»,  заслухати на оперативній нараді Листопаді Завідуюча інфекційним відділенням  
  від 19.09.2016 №737-ОД «Про впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному вірусному гепатиті С у лікувально-профілактичних закладах області» Протягом року Завідуюча інфекційним відділенням  
2. Посилити виконавчу дисципліну щодо реалізації вищезазначених контрольних директивних документів з  поданням якісної та своєчасної інформації в УОЗ Щоквар-тально Завідуюча інфекційним відділенням  
3. Аналізувати хід виконання рішень колегії та оперативних нарад УОЗ СОДА з подальшим розглядом на медичних радах та інформуванням УОЗ: Згідно термінів Завідуюча інфекційним відділенням  
  рішення колегії УОЗ СОДА від 26.04.2016 №3 «Про роботу медичної служби Липоводолинського, Тростянецького районів з профілактики кишкових інфекцій, готовності ЛПЗ до роботи в умовах занесення холери», заслухати на медичній раді. Травень Завідуюча інфекційним відділенням  
  рішення колегії УОЗ СОДА від 26.04.2016 №4 «Про поводження з відходами» 01.01.2017р. Завідуюча інфекційним відділенням  
  рішення колегії УОЗ СОДА від 31.05.2016 №5 «Про хід виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.11 №19 «Про заходи з профілактики малярії в Україні» в лікувально-профілактичних закладах Білопільського і Глухівського районів», заслухати на оперативній нараді Травень. Завідуюча інфекційним відділенням  
  рішення колегії УОЗ СОДА від 30.08.2016 №8 «Про хід виконання обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки», заслухати на медичній раді. Березень Завідуюча інфекційним відділенням  
  рішення колегії УОЗ СОДА від 27.09.2016 №9 «Про стан виконання обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017 роки в Путівльському, Серединобудському та Липоводолинському районах», заслухати на медичній раді Лютий Завідуюча інфекційним відділенням  
4. Забезпечити розробку та затвердження локальних протоколів і клінічних маршрутів пацієнта з інфекційною та паразитарною патологією у відповідності до вимог основних нормативних документів при надходженні оновлених уніфікованих протоколів з МОЗ. Протягом 3-х місяців Завідуюча інфекційним відділенням  
5. Проводити аналіз стану та якість діагностики інфекційних захворювань. При наявності дефектів проводити заняття з працівниками відділення швидкої допомоги та дільничої мережі Щоквартально Завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення, завідуюча дитячою поліклінікою,

Завідуюча інфекційним відділенням

 
6. Забезпечити організацію та проведення науково-практичних конференцій для медичних працівників ЛПЗ з актуальних питань інфектології (вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція, невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб, ТОRСН-інфекція тощо) за участю спеціалістів кафедри інфекційних хвороб СумДУ та обласної інфекційної клінічної лікарні ім.З.Й.Красовицького за згодою ІІ-ІІІ квартал Завідуюча інфекційним відділенням  
7. Провести заняття з питань профілактики інфекційних захворювань для медичних працівників усіх рівнів з обов’язковим прийняттям диференційованих заліків та оформленням протоколів. До проведення занять обов’язково залучати епідеміолога :

ГРВІ, грип

СНІД

ОНІ

Лептоспіроз

Бореліоз, малярія

Туляремія

ОКЗ

Вірусні  гепатити

Гельмінтози

 

 

 

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Вересень

Жовтень

Завідуюча інфекційним відділенням, лікар КіЗу  
8. Провести тренувальні заняття з персоналом відділення по відпрацюванню функціональних обов’язків при виявленні хворого на ОНІ. Березень Завідуюча інфекційним відділенням  
9. Для підвищення готовності лікувальних закладів до роботи у випадках епідспалахів та виникнення небезпечних і особливо небезпечних інфекцій поновити незнижувальний резерв медикаментів на випадок епідускладнення з грипу, ГКІ, холери, інших ОНІ. І квартал Завідуюча інфекційним відділенням  
10. Забезпечити 100% бактеріологічне обстеження інфекційних хворих Постійно Завідуюча інфекційним відділенням  
11. У відповідності із стандартами якості та протоколами надання медичної допомоги хворим з інфекційною  паразитарною патологією проводити експертну оцінку якості лікування і обстеження інфекційних хвороб у відділенні стаціонару. Щомісячно Завідуюча інфекційним відділенням  
12.

 

 

Аналіз летальності від інфекційних хвороб розглянути на медичній раді по контролю якості. Згідно плану Завідуюча інфекційним відділенням  
13. Підвищити рівень діагностики вірусних  гепатитів В і С шляхом обстеження медичних працівників та осіб з групи підвищеного епідризику  на маркери ВГ. Активізувати направлення  хворих в обласний гепатологічний центр. Щомісячно Завідуюча інфекційним відділенням  
14. Забезпечити проведення імунізації проти вірусного гепатиту А,В, дифтерії, правця  медичних працівників з контингенту епідризику. Згідно плану профілактичних щеплень Районний інфекціоніст  
15. Забезпечити проведення передсезонної специфічної (вакцинації) та неспецифічної профілактики грипу Жовтень Завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення, завідуюча дитячою поліклінікою, районний інфекціоніст  
16. Підготувати статті в газету на теми:

–         «ВІЛ-інфекція: проблема залишилась»;

–         «Грип та його профілактика»;

–         «Вірусні гепатити»;

–         «Іксодовий бореліоз».

 

Березень

Січень

Травень

Жовтень

Районний інфекціоніст  
17. Виступити по місцевому радіо, телебаченні з темами:

–         «ВІЛ-інфекція»;

–          «Профілактика грипу та інших респіраторних інфекцій»;

–         «Профілактика вірусних гепатитів»;

–         «Профілактика гострих кишкових інфекцій».

 

Березень

Січень

Травень

Серпень

Районний інфекціоніст  
СТОМАТОЛОГІЧНА
1. Довести показник питомої ваги оглянутого населення від підлягаючого з 2017р. не нижче за 32,1%, показник питомої ваги потребуючих лікування від оглянутих не вище за 33,2%, показник питомої ваги санованих від потребуючих лікування не нижче за 86,7%. IV квартал Районний стоматолог  
2. Проводити аналіз виявлення та лікування передпухлинної та онкопатології у стоматологічних хворих. Висновки заслуховувати на конференції лікарів стоматологів. Щоквар-тально Районний стоматолог  
3. Довести показники оглядів населення міста та району за 2017р.

Огляди Санація
ІВ – 98,7% 92,9%
УБД – 98,2% 95,7%
УВ- 83,4% 92,3%
ОПЗП – 94,5% 91,1%
До 25.12.

2017р.

Районний стоматолог  
4. Забезпечити виконання наказів МОЗ України:

– від 09.09.2011р. №635 «Про затвердження Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я»;

– від 23.11.2004р. №566 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями «Ортопедична стоматологія», «Дитяча хірургічна стоматологія», «Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Ортодонтія», «дитяча терапевтична стоматологія».

– наказу УОЗ СОДА від 17.12.2015р. №1108-ОД «Про затвердження плану організаційних заходів УОЗ Сумської ОДА по профілактиці та лікуванню стоматологічних захворювань на 2016-2020 роки»

Щомісячно Районний стоматолог  


ХVІІ.  ЗАХОДИ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ  ДОПОМІЖНИХ МЕТОДІВ

ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНИХ СЛУЖБ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
ЕНДОСКОПІЧНА
1. Розробити графік обстеження «Д» групи хворих. Методом експертних оцінок контролювати якість проведення медичних оглядів хворих з передраковою патологією,  про виявлені дефекти  заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквар-тально Районний ендоскопіст,

хірург, завідувач відділенням ЗП-СМ

 
2. Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 11.07.2007р. №393 «Про удосконалення надання ендоскопічної допомоги населенню України» та заслухати на оперативній нараді згідно додатку № 2. Жовтень Районний ендоскопіст  
ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1. Проводити експертні оцінки  повноти обстежень функціональними методами амбулаторних та стаціонарних хворих.  Про виявлені дефекти заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки, лікарських конференціях . Щоквар-тально Районний  функціоналіст  
2. Забезпечити виконання якісних показників діяльності служби  та довести до кінця поточного року кількість досліджень на 1 обстежену особу до 1,45; на 100 звернень в поліклініку до 6,0; на 1-го вибувшого із стаціонару до 0,9. Щомісячно Районний  функціоналіст  
ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА
1. Продовжити впровадження методики подвійного контрастування при виконанні комп’ютерної томографії черевної порожнини, дослідження комп’ютерної томографії легень з внутрішньовенним контрастуванням. І – ІV квартал Районний рентгенолог  
2. Проводити експертні оцінки якості призначення рентгенологічних обстежень хворим згідно стандартів (Протоколів) надання медичної допомоги по службам лікарні, результати заслуховувати на виробничих нарадах по службах. Щоквар-тально Районний рентгенолог  
ЛАБОРАТОРНА
1. Провести аналіз якості бактеріоскопічної діагностики туберкульозу, результати заслухати на оперативній нараді. Лютий Районний лаборант, районний фтизіатр  
2. Проаналізувати відповідність роботи лабораторної служби стандартам надання медичної допомоги хворим, заслухати на медичній раді. Вересень Районний лаборант, заступник головного лікаря з медичної частини  
3. Провести аналіз по підсумках роботи лабораторної служби  міста та району за 6 місяців 2017 року, розробити заходи по покращенню роботи служби до кінця поточного року. Питання заслухати на медичній раді в лікарні згідно додатку № 1 . Вересень Районний лаборант  
4. Здійснювати внутрішній та зовнішній контроль якості проведення лабораторних досліджень, його аналіз заслуховувати на виробничих нарадах з лікарями лаборантами Щомісячно Районний лаборант  
5. Проводити експертні оцінки призначень лабораторних досліджень відповідно до протколів надання медичної допомоги в клінічних відділеннях, результати заслуховувати  на медичній раді при розгляду роботи лабораторної служби та виробничих нарадах у відділеннях лікарні. Щоквар-тально Районний лаборант  
6. Дотримуватись вимог санітарно-епідеміологічного режиму згідно нормативних документів. Щоденно Районний лаборант  
7. Проводити виїзди в ЛПЗ району з метою надання консультативної допомоги та контролю призначень обстеження пацієнтів згідно локальних протоколів надання медичної допомоги, результат заслуховувати на заняттях щ медичними працівниками району. Щоквар-тально Районний лаборант  
8. Покарщити ефективність бакс копій мокроти на КСП до рівня середньо обласних. До кінця року Районний лаборант  
9. Покращити виявлення патології при проведенні профілактичних цитологічних оглядів жіночого населення. До кінця року Районний лаборант  
СЛУЖБА КРОВІ
1. Проводити експертні оцінки ведення медичної документації  у відділеннях лікарні згідно інструктивних документів по показаннях до переливання хворим  кровозамінників та крові. Про їх результати заслуховувати на оперативних нарадах лікарів поліклініки. Щоквар-тально Районний трансфузіолог  
2. Проаналізувати виконання плану донорства від родичів хворих по стаціонарних відділеннях ЦРЛ за І півріччя 2017 року, результати заслухати на оперативній нараді. Липень Районний трансфузіолог  
3. Підготувати телевиступ до «Дня донора» Травень Районний трансфузіолог  
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА
1. Про результати експертних оцінок використання фізметодів в лікуванні хворих лікарями дитячої та дорослої поліклінік доповідати на оперативних нарадах лікарів поліклінік. Щоквар-тально Районний фізіотерапевт  
2. Проводити аналіз роботи реабілітаційної комісії. Результати заслуховувати на оперативній нараді, нарадах з лікарями поліклініки. Щоквар-тально Спеціаліст з фізичної реабілітації  
3. Проводити експертні оцінки  наступності між відділеннями стаціонару та фізіотерапевтичним відділенням. Результати заслуховувати на лікарських конференціях. Щоквар-тально Районний фізіотерапевт  
ЛІКАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА
1. Проводити експертні оцінки використання методу ЛФК в комплексному лікуванні стаціонарних та амбулаторних хворих.  Результати заслуховувати на оперативних нарадах з лікарями поліклінік, лікарських конференціях. Щоквар-тально Спеціаліст з фізичної реабілітації  
2. Забезпечити поглиблений медогляд спортсменів, учнів ДЮСШ з відбором контингентів, які підлягають лікуванню та реабілітації. 2 рази на рік Лікар по спортивній медицині  
3. За підсумками щорічних медоглядів провести лікування і реабілітацію контингентам спортсменів з застосуванням фізичних методів реабілітації. І півріччя Лікар по спортивній медицині  
4. Організувати медичне забезпечення спортивних заходів, що проводиться студентськими та учнівськими спілками в навчальних закладах різних рівнів акредитації. І-IV квартал Лікар по спортивній медицині  
          ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНА СЛУЖБА
1. Щоквартально проводити поглиблений аналіз роботи патологоанатомічного відділення, результати обговорювати на виробничих нарадах. Щоквар-тально Лікар патологоанатом  
2. Проводити експертну оцінку якості гістологічних препаратів та документації, пов’язаної з їх реєстрацією. Результати заслухати на зборах у поліклінічному відділенні. Щоквар-тально Лікар патологоанатом  
3. Приймати участь у підготовці і проведенні клініко-паталогоанатомічних конференціях і ЛКК. Щомісячно Лікар патологоанатом  
4. Впроваджувати нові методики досліджень та заслуховувати на лікарських конференціях. Лютий Лікар патологоанатом  
5. Забезпечити постійний контроль за якістю оформлення лікарських свідоцтв про смерть, дефекти заслуховувати на оперативних нарадах. Щоквар-тально Лікар патологоанатом  

 

ХVІІI.  ЗАХОДИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

 

№ п/п Заходи

 

Термін

виконання

Виконавці Відповідальний Відмітка про виконання
1 2 3 4 5 6
1. Організувати і проведити атестацію на присвоєння та підтвердження  кваліфікаційної категорії молодших медичних спеціалістів з медичною освітою згідно розробленого плану Протягом року Навчально-виховний сектор Головна медична сестра  
2. Організувати і проведити занять підвищення кваліфікації в «Школі резерву» згідно розробленого плану:

– зі старшими сестрами медичними та їх резервом

з молодшим медичним персоналом:

– сестрами господарками та їх резервом

–  з буфетницями лікарні та їх резервом

Протягом року Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру  
3. Розробити графік та організувати проведення суспільно ділової атестації середнього та молодшого медичного персоналу по відділеннях та підрозділах лікарні IV квартал Навчально-виховний сектор Голова навчально-виховного центру  
4. Підвести аналіз виконання плану заходів по удосконаленню організації роботи молодших спеціалістів з медичною освітою ЦРЛ за 2016р., визначити пріоритетні напрямки по удосконаленню роботи на 2017р. Січень Голови секторів Головна медична сестра  
5. Активізувати роботу ради сестер, проведення засідань ради сестер згідно плану,  шляхом вивчення і впровадження передового досвіду  інших ЛПЗ Конотопського району. На протязі року Головна медична сестра Головна медична сестра  
6. Скоординувати особисті плани старших сестер медичних відповідно до поставленої мети та розвитку медсестринства Січень Головна медична сестра Головна медична сестра  
7. Організувати  та провести анкетування серед пацієнтів з метою вивчення якості надання медичної допомоги з наступним аналізом отриманої інформації. І квартал Виробничий сектор Голова виробничого сектору  
8. Сформувати та затвердити склад безпосередніх керівників практики студентів з числа висококваліфікованих  старших медичних сестер Січень Виробничий сектор Голова виробничого сектору  
9. Провести роботу по плануванню основних заходів по вдосконаленню роботи молодших медичних спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу на 2017р. ІV квартал Виробничий сектор Голова виробничого сектору  
10. Визначити кадровий резерв старших медичних сестер та спрямувати навчально-виховну роботу на підвищення рівня їх знань. Січень Головна медична сестра Головна медична сестра  
11. Організувати і провести святкову конференцію на тему: «Історія розвитку медсестринства» Травень Жіноча консультація Голова навчально-виховного центру  
12. Підготувати публікації, виступи в районних, обласних засобах масової інформації до Міжнародного Дня медичної сестри, Дня медичного працівника та протягом року з визначенням напрямків медсестринства як самостійної професії. І квартал Санітарно-освітній сектор Голова санітарно-освітнього сектору  
13. Організувати та провести конкурс-виставку санбюлетнів, стендів до Дня медичного працівника та висвітлити в ЗМІ Червень Рада м/с Головна медична сестра  
14. Відпрацювати тестові питання по санітарно-протиепідеміологічному режиму, особливо-небезпечним інфекціям, з імунопрофілактики для медичного персоналу згідно планів заліків. І квартал Сектор санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів Голова сектору санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів  
15. Організувати роботу «Шкіл здоров’я» . Провести аналіз захворюваності серед співробітників ЛПЗ. Розділити часто хворіючих медичних працівників на групи і розробити комплекс заходів з лікувально-профілактичною метою. І квартал Санітарно-освітній сектор Голова санітарно-освітнього сектору  
16. Організувати навчання пацієнтів та їх родини основним навикам та самодогляду, які забезпечують збереження і відновлення здоров’я. ІІІ квартал Санітарно-освітній сектор Голова санітарно-освітнього сектору  
17. Оголосити діяльність КЗ «КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА» в 2017р. під егідою «Медичний заклад – взірець етичної поведінки, дотримання принципів деонтології та доброзичливого ставлення до пацієнтів». Наприкінці року провести аналіз впроваджених заходів та відзначити відділення почесними грамотами «Милосердя». На протязі року Відділення та структурні підрозділи лікарні Голова санітарно-освітнього сектору  

 

ХІХ.  ЗАХОДИ ПО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ТА ПРОФІЛАКТИЦІ СНІД

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Контролювати виконання наказу УОЗ від 17.07.2014р. №597-ОД «Про посилення заходів щодо використання в ЛПЗ області імунобіологічних препаратів».  Проводити аналіз повноти і якості виконання профілактичних щеплень, а також аналіз інфекційної захворюваності, про результати  заслуховувати на оперативних нарадах в дорослій та дитячій поліклініках та заняттях з медичними працівниками ЛПЗ села згідно додатку до плану №10. Щоквар-тально Заступник  головного лікаря по дитинству, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний  інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ  
2. Перевірити хід виконання режимних наказів:

– наказ МОЗ України 11.08.2014р. №552 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація  медичних виробів в закладах охорони здоров’я».

– наказ МОЗ України від 10.05.2007р. №234 «Про організацію профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах». Матеріали заслуховувати на засіданні комісії по інфекційному контролю.

– наказ МОЗ України від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів».

Щоквар-тально Заступник  головного лікаря по медичній частині,  епідеміолог ЦРЛ,  головна медична сестра  
3. Організувати та провести семінар і залік з питань санепідрежиму та виконання наказів:

наказ МОЗ України 11.08.2014р. №552 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Дезінфекція, передсиерилізаційне очищення та стерилізація  медичних виробів в закладах охорони здоров’я»

– наказ МОЗ України від 10.05.2007р. №234 «Про організацію профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах».

– наказ МОЗ України від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів».

Березень Заступники головного лікаря, епідеміолог ЦРЛ  
Кишкові інфекції
1. Проводити аналіз захворюваності кишковими інфекціями в розрізі педіатричних і терапевтичних дільниць, харчових і прирівняних до них об’єктів. Про результати заслуховувати на оперативних нарадах в дитячій та дорослій поліклініці. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по дитинству, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний інфекціоніст  
2. Забезпечити активне виявлення хворих кишковими інфекціями серед працівників об’єктів епідризику шляхом виявлення у них дисфункції шлунково-кишкового тракту при зверненні їх за медичною допомогою до фахівців. Проводити  аналіз даної роботи. Щомі-

сячно

Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний інфекціоніст  
3. Аналізувати якість клінічно-лабораторного розшифрування гастроентероколітів. Кожний пізньовстановлений діагноз розглядати на лікарській конференції. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині, епідеміолог  

 

Вірусні гепатити
1. Всі випадки вірусного гепатиту „В”, „С” своєчасно аналізувати на засіданні комісії по розгляду випадків вірусного гепатиту з прийняттям відповідних рішень. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст  
3. Забезпечити контроль за виконанням обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017 роки та про хід виконання рішення колегії УОЗ ОДА від 30.09.2014р. №9 «Про стан виконання соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів і обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017р.р. в області.  Заслухати на медичній раді згідно додатку до плану №1. Лютий Заступник головного  лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст  
 Поліомієліт
1. Провести заняття з прийняттям заліку по клініці, діагностиці, профілактиці поліомієліту з лікарями  і середніми медичними працівниками. Березень Районний невропатолог, районний інфекціоніст  
Дифтерія та інші інфекції дихальних шляхів
1. Провести  заняття по етіології, клініці, діагностиці, лікуванню і профілактиці дифтерії з лікарями та середніми медичними працівниками. І квартал Районний інфекціоніст  
2. Забезпечити вчасну вакцинацію дітей першого року життя, довести питому вагу дітей, які отримали повний вакцинальний курс в 6-ти місячному віці до 95% (при наявності вакцини). Щомісячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
3. Забезпечити 100% обстеження на дифтерію хворих  на всі форми ангін. При виявленні Терапевти, педіатри, отоларинголог  
4. Організувати та провести одноразовий отоларингологічний огляд дітей та підлітків в організованих колективах під час їх формування з обов’язковою санацією осіб з виявленою ЛОР патологією. Вересень Заступник головного лікаря по дитинству, районний ЛОР  
5. Комісійно переглядати постійні та тривалі протипоказання до щеплень у дітей і дорослих, керуючись наказом МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» Щоквар-тально Районний терапевт, завідуюча дитячою поліклінікою  
6. Провести заняття-залік з медичними працівниками, які безпосередньо займаються проведенням профілактичних щеплень, з питань організації, планування, проведення профілактичних щеплень та дотримання правил „холодового ланцюга”. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення  
Правець
1. Проаналізувати якість проведення, призначення екстреної профілактики правця хворим з травмами згідно наказу МОЗ України від 05.08.1999р  №198 „Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця” в ЛПЗ міста та району, матеріали узагальнити, заслухати на медичній раді. Травень Епідеміолог ЦРЛ, районний хірург  
2. Провести заняття-заліки з лікарями поліклінік, АЗП-СМ, СЛА, зав. ФАП, ФП, здоровпунктами по клініці, діагностиці правця, правилами надання хірургічної допомоги хворим з травмами. Вересень Районний хірург  
Карантинні інфекції
1. Перевірити стан готовності ЛПЗ до роботи на випадок виявлення карантинних інфекцій. Про хід виконання Комплексного плану заходів облдержадміністрації на 2012-2016 роки щодо попередження заносу та поширення на території Сумської області інфекційних хвороб регламентованих правилами санітарної охорони території та рішення колегії УОЗ  від 26.04.2016р. №3 «Про роботу медичної служби Липоводолинського та Тростянецького районів з питань профілактики кишкових інфекцій, готовності до роботи в умовах занесення на їх території в тому числі холери».  Результати перевірки заслухати на медичній раді згідно додатку №1. Травень Заступник головного лікаря по медичній частині,  районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ  
2. Провести учбові заняття по етіології, клініці, діагностиці, профілактиці холери і інших карантинних інфекцій, а також хворобі Лайма, геморагічних гарячках з нирковим синдромом . Квітень Районний інфекціоніст  
Профілактика зоонозних інфекцій
1. Забезпечити контроль за виконанням заходів з профілактики сибірської виразки у відповідності з вимогами  наказу МОЗ України від 09.07.03р. №314 „Про заходи профілактики захворювань на сибірку». Щомі-сячно Районний інфекціоніст  
2. Забезпечити виконання плану профщеплень по туляремії підлягаючим контингентам при наявності вакцин. І-ІІ квартал Завідувач поліклінікою для обслуговування дорослого населення  
Профілактика СНІД
1. Провести перевірки виконання Указу Президента України від 14.02.2006р. №132 «Про рішення Ради національної безпеки і охорони України» від  18.01.2006р. «Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами»,  наказу УОЗ СОДА від 25.08.2015р. №751-ОД «Про впровадження обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ/СНІДу на 2015-2018 роки та моніторинг її виконання» в функціональних підрозділах ЦРЛ. Матеріали заслухати на медичній раді. Березень Заступник головного лікаря з медичної частини, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення,  районний інфекціоніст  
2. Тримати в постійній готовності резерв необхідних засобів захисту, медичного інструментарію та дезінфікуючих засобів у відповідності до нормативів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 18.12.1998р. №2026 „Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІДу.” І-IV квартал Заступник головного лікаря з медичної частини  
3. Провести аналіз забезпеченості ЛПЗ міста засобами індивідуального захисту медичних працівників та одноразовим інструментарієм. Результати аналізу направити в обласний центр профілактики ВІЛ/СНІДу. Січень Заступник головного лікаря з медичної частини, епідеміолог ЦРЛ, головна медсестра ЦРЛ, лікар відповідальний за ВІЛ/СНІД.  
4. Забезпечити страхування медичних працівників на випадок професійного ВІЛ-інфікування згідно Постанови КМУ від 16.10.1998р. №1642. І квартал Заступник головного лікаря по медичній частині, епідеміолог ЦРЛ, головна медична сестра, начальник відділу кадрів  
Профілактика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій
1. Забезпечити виконання Постанови Головного санітарного лікаря України від 22.09.2014р. №13 «Про затвердження санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо профілактики грипу і ГРВІ». Впродовж епідсезону Заступники головного лікаря, районний інфекціоніст  
Профілактика епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля
1. Провести перевірки ЛПЗ міста по виконанню вимог наказів МОЗ України від 22.12.1993р. №246 «Про удосконалення заходів профілактики висипного тифу та хвороби Бриля» та УОЗ від 28.03.1994р. №38 «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом». Листопад Заступник головного лікаря з медичної частини,  районний інфекціоніст  
2. Провести заняття-заліки по клініці, діагностиці та профілактиці епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля з медичними працівниками міста. Лютий Заступник головного лікаря з медичної частини, районний  інфекціоніст  
Паразитарні захворювання
1. Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 15.10.86р. №579 „Про посилення боротьби з гельмінтозами в Україні” та рішення оперативної наради УОЗ від 21.10.2014р. №8 «Про хід виконання наказів МОЗ України від 15.10.1986р. №579 «Про посилення боротьби з гельмінтозами» від 19.09.1984р. №554 «Про посилення боротьби і профілактики опісторхозу».  Результати виконання наказу заслухати на оперативній нараді в лікарні згідно додатку №2. Жовтень Районний інфекціоніст  
2. Забезпечити виконання наказу МОЗ України  від 27.04.00р. №171 „Про епідеміологічний нагляд за малярією”, рішення колегії УОЗ від 31.05.2016р. №19 «Про стан виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2011р. №19 «Про заходи щодо профілактики малярії  в Україні»,  рішення колегії УОЗ  від 28.05.2015р. №4 у В.Писарівському та Тростянецькому районах. Результати перевірок заслухати на оперативній нараді згідно додатку № 2. Травень Районний інфекціоніст  
         Гігієнічні питання
1. Проаналізувати захворюваність дітей ДДЗ і школярів  очними, ортопедичними, травматологічними, стоматологічними  хворобами та хворобами органів травлення. Матеріали узагальнити, розробити і здійснити заходи по усуненню причин росту захворюваності. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, окуліст, терапевт, травматолог, дитячий стоматолог  
         2. Забезпечити проведення медичних оглядів працюючих згідно наказу МОЗ України від 21.05.07р. №246 „Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій” за звітний період 2017р.,  матеріали заслухати на медичній раді. Серпень Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, профпатолог  

 

ХХ. ЗАХОДИ ПО ПРОПАГАНДІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ПОДАЛЬШОМУ ПОКРАЩЕННЮ ГІГІЄНІЧНОГО НАВЧАННЯ І  ВИХОВАННЯ  НАСЕЛЕННЯ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1 Питання про стан санітарно-освітньої роботи в закладі заслуховувати на підсумкових медрадах. Щоквартально та за рік

 

Заступники головного лікаря згідно розподілу роботи  
2 Організувати і провести заходи , присвячені пам’ятним календарним датам:

–                    Всесвітньому дню боротьби проти раку

–                    Дню стоматолога

–                    Міжнародному  дню дітей, хворих на рак

–                    Всесвітньому дню  боротьби з глаукомою

–                    Міжнародному  дню боротьби з туберкульозом

–                    Всесвітньому дню здоров’я

–                    Міжнародному дню пам’яті жертв радіаційних аварій

–                    Міжнародний день Червоного Хреста і

Червоного Півмісяця

–                    Міжнародному дню пам’яті жертв СНІДу

–                    Міжнародному дню медсестри

–                    Дню матері

–                    Міжнародному дню сім’ї

–                    Тиждень планування сім’ї

–                    Всесвітньому дню  без тютюну

–                    Міжнародному дню захисту дітей

–                    Міжнародному дню охорони навколишнього  середовища

–                    Всесвітньому дню донора крові

–                    Міжнародному  дню боротьби зі

зловживаннями наркотиками та їх незаконним  розповсюдженням

–                    Дню медичного працівника

–                    Міжнародному дню серця

–                    Всесвітньому дню боротьби з алергією

–                    Всесвітньому дню толерантності

–                    Всесвітньому дню боротьби із захворюванням на вірусний гепатит

–                    Дню фізкультури і спорту

–                    Міжнародному дню людей похилого віку

–                    Всесвітньому  дню лікаря

–                    Міжнародному дню хоспісів та паліативної   допомоги

–                    Дню боротьби з інсультом в Україні

–                    Всесвітньому дню   психічного здоров’я

–                    Міжнародному  дню боротьби з остеопорозом

–                    Міжнародному  дню боротьби  з раком

молочної залози

–                    Міжнародному дню діабету

–                    Міжнародному дню непаління

–                    Всесвітньому дню солідарності з ВІЛ-

позитивними людьми

–                    Всесвітньому дню інвалідів

–                    Дню прав людини (ООН) тощо.

 

 

3 лютого

9 лютого

15 лютого

березень

24 березня

7 квітня

26 квітня

 

8 травня

 

 

третя неділя травня

12 травня

травень

травень

травень

31 травня

1 червня

5 червня

 

14 червня

 

26 червня

третя неділя червня

30 червня

8 липня

11 липня

28 липня

вересень

1 жовтня

1 понед. жовтня

11 жовтня

жовтень

10 жовтня

жовтень

жовтень

14 листопада

3-ій четвер листопада

1 грудня

3 грудня

10 грудня

 

 

Районний онколог

Районний стоматолог

Заступник головного лікаря по дитинству

Районний офтальмолог

Районний фтизіатр

Головний лікар

Лікар ЧАЕС

Головний лікар

 

 

Районний інфекціоніст

Головна мед сестра

Районний акушер- гінеколог

Районний акушер- гінеколог

Районний акушер- гінеколог

Районний нарколог

Заступники головного лікаря

Лікар епідеміолог

Завідуючий ВПК

Районний нарколог

Головний лікар

Районний кардіолог

Районний терапевт

Головний лікар

Районний інфекціоніст

Лікар спортивної медицини

Районний терапевт

Головний лікар

Заступники головного лікаря

Районний невролог

Районний психіатр

Районний ортопед

Районний онколог

Районний ендокринолог

Районний нарколог

Районний інфекціоніст

Районний терапевт

Головний лікар

 

 

3 Організувати виступи  лікарів на  серпневих нарадах учителів міста та району Серпень Завідуюча дитячою поліклінікою  
4 Організувати в школах тижні здоров’я на теми морально-статевого виховання, профілактики туберкульозу, СНІДу,  грипу, вірусного  гепатиту, отруєнь грибами та профілактики шкідливих звичок. На протязі навчального року Лікарі шкіл міста

 

 
5 Організувати навчання вагітних, матерів, молодих батьків, майбутніх батьків з питань охорони  здоров’я згідно установлених програм. На протязі року Заступник головного  лікаря по дитинству

Районний акушер- гінеколог

Завідуюча дитячою поліклінікою

 
6 Організувати гігієнічне навчання стаціонарних та амбулаторних хворих згідно установлених програм. На протязі року Заступники головного лікаря  
  Організувати пропагандистські кампанії:

–         по боротьбі з грипом

–                    по боротьбі з туберкульозом

–                    до Всесвітнього дня  здоров’я

–                    по боротьбі з тютюнокурінням

–                    по боротьбі з наркоманією

–                    до роковин Чорнобильської трагедії

–                    по профілактиці  ГКЗ та харчових отруєнь

–                    по профілактиці отруєнь грибами

–                    по профілактиці СНІДу

–                    по профілактиці раку

та інших захворювань.

 

Вересень-лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Квітень-травень

Квітень-вересень

Травень-жовтень

листопад-грудень

Березень, жовтень

 

Районний інфекціоніст

Районний фтизіатр

Заступники головного лікаря

Районний нарколог

Районний нарколог

Лікар ЧАЕС

Районний інфекціоніст

Районний інфекціоніст

Районний інфекціоніст

Районний онколог

 
7 Проводити санітарно-освітні заходи щодо виконання обласних цільових програм в галузі охорони здоров’я (протидія вірусному гепатиту, ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу; репродуктивне здоров’я нації; боротьба з онкологічними захворюваннями, цукровим діабетом тощо). На протязі року Районні фахівці  
8

 

Організувати виконання плану санітарно-освітньої роботи через канали масової інформації (радіо, телебачення, печать) – план додається. На протязі року Інструктор по санітарно-освітній роботі  
9 Організувати підготовку лікарями текстів лекцій, радіо бесід, статей в місцеву пресу, їх прослуховування та рецензування. На протязі року за додатковим планом Районні фахівці  
10 Проводити облік та аналіз проведеної санітарно-освітньої роботи  медпрацівниками ЛПЗ району  та надавати інформацію в вищестоящі   заклади. На протязі року Інструктор по санітарно-освітній роботі  
11 Готувати щомісячні, щоквартальні та річні плани роботи по санітарно-освітній роботі серед населення міста та району, контролювати їх виконання На протязі року Інструктор по санітарно-освітній роботі  
12 Лікарям прочитати серед населення   (розрахунок –  не менше 2 лекцій на місяць на 1 лікарську посаду) – 4500лекцій. На протязі року Лікарі ЦРЛ  
13 Середнім медичним працівникам провести (розрахунок –  не менше 4 бесід на місяць на 1  посаду середнього медичного працівника) – 25000 бесід. На протязі року Середні медпрацівники  
14 Провести радіо бесіди  для населення згідно додатку №1. На протязі року Медичні працівники ЦРЛ  
15 Підготувати статті в  міську та районну газети  згідно додатку №1. На протязі року Медичні працівники ЦРЛ  
16 Організувати:

–                    усних журналів –12

–                    тематичних вечорів –12

–                    вечорів запитань та відповідей –12

–                    круглих столів -4

–                    брифінгів – 4

–                    прес-конференцій -4

На протязі року Медичні працівники ЦРЛ  
17 Випускати медичні газети, санітарні бюлетені. До Дня медичного працівника Завідуючі відділень ЦРЛ  
18 Оформляти дошки запитань та відповідей. Щомісячно Медичні працівники ЦРЛ  
19 Постійно поповнювати куточки здоров’я та молодої матері  наглядними матеріалами на актуальні теми. На протязі року Медичні працівники ЦРЛ  
20 Брати участь у міських та районних  санітарно-освітніх заходах, організованих іншими службами та громадськими організаціями. На протязі року Медичні працівники ЦРЛ  
21 Проводити облік проведеної санітарно-освітньої роботи (ст. форма 38) та вести іншу обліково-звітну документацію. На протязі року Інструктор по санітарно-освітній роботі  
22 Подавати  щоквартальні звіти про проведену СОР в районі в обласний Центр здоров’я. До 25 числа кожного кварталу Інструктор по санітарно-освітній роботі  
23 Підготувати та надати в обласний Центр здоров’я річний звіт по санітарно-освітній роботі (форма 51-здоров) за 2017 рік. Січень Інструктор по санітарно-освітній роботі  
24 Надавати  довідки  та інформації  з питань медичної пропаганди в усній чи письмовій формі на запити районних спеціалістів та вищестоящих організацій. Постійно Інструктор по санітарно-освітній роботі  
25 Поповнювати методичні папки  з питань пропаганди ЗСЖ, профілактики туберкульозу, СНІДу, отруєнь грибами новими санітарно-освітніми матеріалами Постійно Медичні працівники ЦРЛ  

 

 

 

 

ХХІ.   ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ, БЕЗПЕЦІ РУХУ І ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ 

 

№ п/п Найменування Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Розробити документацію, накази, графіки іспитів, технічних експертиз, ТО обладнання підвищеної небезпеки (згідно термінів проведення). Січень, лютий Інженер ОП  
2. Розробити плани та графіки проведення навчання,  тематичні графіки проведення іспитів на отримання допуску-свідоцтва працівникам на місцях підвищеної небезпеки, експлуатуючих електроустановки до 1000В. Лютий –березень Інженер ОП  
3. Провести щорічну атестацію працівників:

–         судини під тиском

–         променева діагностика

–         ліфти

–         користувачі ПБЕЕС (ІІ-ІІІ гр.д.)

–         лабораторія, відділення променевої діагностики

–         фізіотерапевтичне відділення

–         котли, газ, газоелектрозварник.

 

Квітень

 

Червень

 

 

Липень

Інженер ОП, комісія  
4. Перевірити опір контура заземлення, молнієзахисту будівель і споруд  ЦРЛ. Травень Лабораторія РЕСу  
5. Перевіряти  стан охорони праці, ТБ, пожежної безпеки по відділенням лікарні.  Здійснити перевірку інструкцій, журналів інструктажів, журналів оперативного контролю. Згідно графіку Інженер ОП в складі комісії  
6. Проводити  розслідування і облік нещасних випадків на виробництві (ст. 25 Закону). У разі потреби Комісія по ОП, завідуючі  відділень ЦРЛ  
7. Провести  місячник – огляд по охороні праці з підведенням висновків. Квітень Інженер ОП  
8. Розглянути питання  по охороні праці, ТБ, пожежній безпеці на оперативній нараді при головному лікарю. Грудень Інженер ОП  
9. Перевірити  первинні засоби пожежогасіння, ПК, ПГ, місця і позначення їх розташування, стан аварійних виходів, стандарти ДПД відділень і лікарні. Січень Відповідальний за протипожежну безпеку  
10. Укомплектувати  та перезарядити  вогнегасники. На протязі року Відповідальний за протипожежну безпеку  
11. Проводити практичні заняття  по ліквідації  учбових пожеж, відключення електричного постачання, евакуації на випадок пожеж. 2 рази на рік  Начальник штабу ЦО Відповідальний за протипожежну безпеку  
12. Проводити позачергову  атестацію робочих місць у разі потреби з обстеженням умов праці. У разі потреби Завідуючі відділеннями ЦРЛ  
13. Провести навчання відповідальних осіб та членів комісії з ПБЕЕС до 1000В – 2 чол. І півріччя Головний лікар ЦРЛ  
14. На  комісії по безпеці дорожнього руху розглянути стан роботи по попередженню аварійності на санітарному транспорті КЦРЛ. Січень Головний лікар ЦРЛ  
15. Забезпечити передрейсові і післярейсові медичні огляди 100%. Періодично проводити міжрейсові огляди водіїв. Щоденно Механік гаражу  
16. Проводити планове технічне обстеження автотранспорту згідно планів-графіків ТО-1, ТО-2. Щотиж-нево Механік гаражу  
17. Проводити  інструктажі водіїв з питань безпеки дорожнього руху, з цією метою розробити інструкції, обладнати кабінети, куточки БР, по безпеці дорожнього руху з обліком сучасних вимог. Щомі-сячно Механік гаражу  


ХХІІ. ЗАХОДИ ПО МЕДИЧНІЙ СЛУЖБІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

№ п/п Найменування Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Виконати у повному обсязі комплекс заходів, призначених на 2017 навчальний рік. Щоквартально Головний лікар ЦРЛ, заступники, НШ ЦЗ, завідуючі відділеннями  
2. Провести тактико-спеціальні навчання з особовим складом медичних формувань міста та району. Згідно з річним планом роботи НШ ЦЗ, начальники формувань  
3 Проводити навчально-методичні збори згідно з річним планом роботи. Щоквартально Головний лікар ЦРЛ, НШ ЦЗ  
4. Провести тренування по оповіщенню і збору:

–          Особового складу штабу МСЦЗ

–          бригад СМД ЦРЛ

–          о/с постійної медичної комісії ЦРЛ

–          об’єктової евакуаційної комісії

Згідно з термінами, передбаченими річним планом роботи НШ МСЦЗ ЦРЛ  
5. Здійснити судійство та забезпечити медичною допомогою міськрайонні змагання санітарних дружин та постів. Згідно графіку відділу НС міськвиконкому НШ ЦЗ з залученням лікарів ЦРЛ та КЗ “Конотопська міська лікарня”. Конотоп  
6. В межах матеріальних можливостей ЦРЛ здійснити заходи по підвищенню надійності функціонування ЦРЛ в умовах надзвичайних ситуацій. Щоквартально Головний лікар ЦРЛ, НШ МСЦЗ, начальник ремонтної групи, завідуючі відділеннями ЦРЛ.  
7. Здійснити радіо та телевізійні передачі з методики надання невідкладної медичної допомоги потерпілим. Щоквартально Лікарі ЦРЛ  
8. Проводити поновлення резерву лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Щоквартально Відповідальний за зберігання  
9. Проводити підготовку лікарів ЦРЛ та медичних сестер згідно з розкладом та програмами занять по ЦЗ. Протягом року НШ МСЦЗ ЦРЛ  

 

 

                                      

 


ХХІІІ. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Повторно ознайомити фахівців лікарні з звітно-обліковими формами які використовуються в структурних підрозділах закладу згідно наказів МОЗ України:

від 26.07.1999р. №184

від 05.08.1999р. №197;

від 27.12.1999р. №302,

від 29.12.2000р. №369,

від 03.07.2001р. №258,

від 14.02.2012р. №110,

від 11.06.2012р. №430,

від 28.03.2012р. №214,

від 29.05.2013р. №435,

від 28.07.2014р. №527,

від 08.08.2014р. №549,

від 11.08.2014р. №553,

від 21.01.2016р. №29

І-й квартал Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
2. Забезпечити  перевірки лікувально-профілактичних закладів міста та району по веденню звітно-облікових форм по достовірності та якості їх оформлення.

Про результати експертних оцінок та актів статистичних ревізій, проведених  співробітниками інформаційно-аналітичного відділу,  доповідати на лікарських конференціях та заняттях з медичними працівниками району.

Щоквартально Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
3. Розробляти бюлетені основних показників роботи по лікувально-профілактичних закладах села. Щоквартально Працівники ІАВ  
4. Провести заняття з послідуючим прийняттям заліку з лікарями поліклініки, завідуючими ЛПЗ села  по МКХ-10 та виконанню наказу МОЗ України від 08.08.2006 року №545 «Про вдосконалення введення медичної документації, яка засвідчує випадки народження та смерті». Лютий

Жовтень

Заступник головного лікаря

по медичній частині, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,

завідуюча відділенням ЗП-СМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний лікар

КЗ «Конотопська ЦРЛ  ім. ак. М.Давидова»                     __________________В.В.Носач


Додаток №1

ПЛАН МЕДИЧНИХ РАД

№ п/п Найменування

заходів

Термін виконан-ня Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
1 Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я міста та району за 2016 рік, основні проблемні питання,  пріоритети та завдання, визначені Концепцією побудови національної системи охорони здоров’я  . Січень Заступники головного лікаря,  районні фахівці Заступники головного лікаря,  районні фахівці  
2 Про хід виконання рішення колегії УОЗ  ОДА від 27.09.2016р.№9  «Про стан виконання державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики  та лікування вірусних гепатитів і обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017 роки в області та хід реалізації рішення колегії УОЗ ОДА від 30.09.2015р. №18 в Путивльському, С. Будському, Липоводолинському   районах». Лютий Районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст  
3 Про взаємодію  між хірургами та лікарями ЗП-СМ з питань «Д» нагляду та  хірургічного оздоровлення хворих на ЖКХ та ускладнену виразкову хворобу за 2016 рік. Лютий Завідуючий відділенням ЗП-СМ, районний хірург Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення  
4 Про стан роботи зі зверненням громадян та виконавської дисципліни в центральній районній лікарні за 2016 рік. Лютий Заступники головного лікаря ЦРЛ, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
5 Про роботу кардіологічної служби,  хід виконання заходів обласної цільової програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Сумській області на 2013-2017 роках» та наказів МОЗ України від  24.05.2012р. №384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії», від 02.07.2014р. №455 «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (висококваліфікованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST», від 03.03.2016р. №164 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі без елевації сегмента ST»  та інших нормативних документів.  Про надання кардіологічної допомоги дитячому населенню міста та району. Березень Районний кардіолог, дитячий кардіолог, районний терапевт Заступник головного лікаря по медичній частині, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення  
6 Про виконання Указу Президента України від 14.02.06р. №132 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.01.2006р.  “Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами” та наказу УОЗ від 25.08.2015 №751-ОД «Про впровадження обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ/СНІДу на 2015-2018 роки та моніторинг ефективності її виконання». Березень Заступник головного лікаря по медичній частині, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині  
7 Про  проведення медичних оглядів та надання медичної допомоги щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та воїнів АТО. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Квітень Лікар організатор по УВ, районні фахівці: районний хірург, районний кардіолог, районний невропатолог, районний терапевт Заступник головного лікаря з медичної частини, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення  
8 Про виконання заходів щодо боротьби з епідемією туберкульозу. Про роботу дільничої сітки по профілактиці туберкульозу та стан виконання наказу МОЗ України від 29.07.1996р. №233 «Про затвердження інструкції щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз».  Робота районного фахівця в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Квітень

 

 

 

 

 

Районний фтизіатр, дитячий фтизіатр Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення  
9 Аналіз смертності по ЛПЗ міста та села за 2016р.  та поточний період 2017р., виконання наказу МОЗ України від 08.08.06р. №545 „Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження та смерті”. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Квітень Районний терапевт,

завідуюча  відділенням ЗП-СМ, районний кардіолог

Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення  
10 Про хід виконання Комплексного плану заходів облдержадміністрації на 2012- 2017 роки щодо попередження заносу та поширення на території Сумської області інфекційних хвороб, регламентованих правилами санітарної охорони території,   рішення колегії УОЗ  від 26.04.2016р. №3 «Про роботу медичної служби  Липоводолинського та Тростянецького районів з питань профілактики кишкових інфекцій, готовності до роботи в умовах занесення на їх територію, в тому числі холери». Травень Заступник головного лікаря по медичній частині, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний інфекціоніст  
11 Про виконання наказу МОЗ України від 05.08.99р. №198 „Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця” в ЛПЗ за поточний період 2017р. Травень Районний хірург, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення  
12 Про хід виконання Закону України від 01.07.1992р.  „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС». Про медичне обслуговування дітей Чорнобильського контингенту та їх оздоровлення. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Травень Лікарі організатори по ЧАЕС, районні фахівці Заступник головного лікаря по медичній частині, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення  
13 Про виконання санітарно-протиепідемічного режиму в ЛПЗ  міста і району згідно наказу МОЗ від 11.08.2014 №552 Червень Епідеміолог ЦРЛ, заступник головного лікаря по медичній частині Епідеміолог ЦРЛ, заступник головного лікаря по медичній частині,  
14 Про роботу терапевтичної, хірургічної, гінекологічної, стоматологічної та інших  служб по ранньому виявленню злоякісних новоутворень. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Червень Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці, районний онколог Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення  
15 Про медичне обслуговування дітей інвалідів, сиріт, дітей з багатодітних сімей, соціальної групи ризику. Червень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,

завідуюча дитячою поліклінікою

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 

 
16 Про результати роботи  медичної галузі міста за  І-ше півріччя 2017р., проблемні питання  та завдання щодо подальшого їх розвитку та підвищення рівня медичного обслуговування населення у ІІ півріччі. Липень Заступники головного лікаря, районні фахівці, Заступники головного лікаря, районні фахівці  
17 Про проведення профілактичних медичних оглядів працівників промислових та сільськогосподарських підприємств, виконання наказу МОЗ України від 21.05.2007р. №246 „Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій” за звітний період 2017р. Серпень Профпатолог, районні фахівці Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення  
18 Про стан організації та надання медичної допомоги дітям сільських дільниць. Серпень Заступник головного лікаря. по дитинству та допомозі при пологах,

завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча дитячим відділенням

Заступник головного лікаря по дитинству  
19 Про надання онкологічної допомоги населенню міста і району. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Серпень Районний онколог Заступник головного лікаря по медичній частині,  завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення  
20 Про виконання наказів МОЗ України від 24.05.2012р. №384 «Про затвердження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії» та УОЗ від 17.07.2014р. №600-ОД «Про впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегменту ST у Сумській області», результати експертних оцінок надання медичної допомоги на догоспітальному етапі та ведення хворих з гострим коронарним синдромом Серпень Районний кардіолог Заступник головного лікаря з медичної частини  
21 Про роботу лабораторної служби за 6 міс. 2017р. відповідність роботи стандартом надання медичної допомоги хворим та завдання щодо її покращення на ІV квартал поточного року. Вересень Районний лаборант Заступник головного лікаря по медичній частині  
22 Про використання стаціонарно-замінних технологій по ЛПЗ міста і району за поточний період 2017р. Вересень Районний терапевт, лікар денного стаціонару ЦРЛ, завідуюча відділенням ЗП-СМ Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення  
23 Про хід виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2000р. №989 „Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров”я” за звітний період 2017р. Вересень Завідуюча відділенням ЗПСМ Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення  
24 Про виконання наказу МОЗ України від 27.08.2010р. №728 «Про диспансеризацію населення» за 9 місяців 2017 року по ЛПЗ міста та села. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Жовтень Районний терапевт, завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний хірург Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення  
25 Про виконання Закону України від 06.02.2000р. №1634-ІІІ „Про захист населення від інфекційних хвороб» та  наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні». Жовтень Районний  інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
26 Аналіз смертності населення м.Конотоп та району від хвороб системи кровообігу за 9 місяців 2017 року. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Жовтень Районний терапевт, районний кардіолог, районний невропатолог Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення  
27 Про надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та виконання нормативних документів з даного питання. Листопад Районний ендокринолог, дитячий ендокринолог Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення  
28 Про роботу служби функціональної діагностики по ЛПЗ міста і села за звітний період поточного року. Листопад Фахівець по функціональній діагностиці Заступник головного лікаря по медичній частині  
29 Інформація про випадки смертності населення міста і району від інфекційних хвороб. Грудень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст  
30 Про надання хірургічної допомоги дорослому та дитячому населенню міста і району за 9 місяців 2017р.,  виконання наказу УОЗ від 18.08.2015р. №735-ОД «Про удосконалення медичної допомоги при гострих хірургічних захворюваннях». Грудень Районний хірург, дитячий хірург Заступник головного лікаря по медичній частині  

 

 

ПЛАН МЕДИЧНИХ РАД З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

 

№ п/п Найменування

заходів

Термін викона

ння

Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
1 Якість надання медичної допомоги хворим на ГРВІ, грип та ускладнення пневмонією за результатами експертної оцінки. Січень Завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з медичної частини  
2 Стан захворюваності на туберкульоз та якість рентгенологічного обстеження підлягаючих контингентів. Січень Завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний фтизіатр Заступник головного лікаря з медичної частини  
3 Про випадки пізньої госпіталізації в дитяче відділення з вини медичних працівників На протязі року Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
4 Дотримання локальних протоколів надання медичної допомоги хвороим з гострою судинною патологією мозку на догоспітальному та госпітальному етапах за результатами експертизи оцінок медичної документації. Лютий Завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний невропатолог, районний терапевт Заступник головного лікаря з медичної частини  
5 Про якість надання медичної допомоги та своєчасність діагностики туберкульозу (деструктивної форми, занедбані випадки). Лютий Завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний фтизіатр Заступник головного лікаря з медичної частини  
6 Аналіз вперше виявлених випадків туберкульозу у дітей та підлітків Щомісячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний фтизіатр Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
7 Про стан дотримання протиепідемічного режиму в структурних підрозділах ЦРЛ Березень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний епідеміолог, головна медична сестра Заступник головного лікаря з медичної частини  
8 Якість надання медичної допомоги дітям на госпітальному етапі за результатами експертних оцінок медичної документації Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний хірург Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
9 Стан надання медичної допомоги хворим з гострою хірургічною патологією. Аналіз післяопераційної летальності Щоквартально

Квітень

Заступник головного лікаря з медичної частини, районний хірург Заступник головного лікаря з медичної частини  
10 Організація медичної допомоги хворим на ВІЛ, СНІД, стана профілактики інфікування Квітень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з медичної частини  
11 Аналіз первинного виходу на інвалідність дітей віком до 18-ти років. Щоквартально Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
12 Адекватність організації медичної допомоги травмованим в т.ч. з торакальними травмами Травень Районний хірург, районний травматолог Заступник головного лікаря з медичної частини  
13 Аналіз випадків летальності хворих в працездатному віці по стаціонарним відділенням ЦРЛ Щоквартально Районний терапевт, районний кардіолог, районний невропатолог, районний хірург, районний онколог Заступник головного лікаря з медичної частини  
14 Дотримання протоколів лікування урологічних хворих Червень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний уролог Заступник головного лікаря з медичної частини  
15 Експертна оцінка надання медичної допомоги дітям 1-го року життя, в т.ч. з групи соціального ризику.

 

Квітень

Грудень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
16 Забезпечення готовності стаціонарних відділень ЦРЛ до роботи в умовах ускладнень епідситуації по холері та іншим карантинним інфекціям. Липень Заступник головного лікаря з медичної частини, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з медичної частини, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
17 Про забезпечення медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом, гіпертонічною хворобою, ІХС. Серпень Завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний кардіолог, районний терапевт Заступник головного лікаря з медичної частини  
18 Про виконання Постанови від 07.11.2011р. №19 «Про заходи щодо профілактики малярії в Україні». Вересень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з медичної частини  
19 Стан надання допомоги онкологічним хворим, якість диспансеризації хворих з передпухлинною патологією. Жовтень Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний онколог Заступник головного лікаря з медичної частини  
20 Стан променевої діагностики, якість і повнота обстеження хворих в стаціонарі та «Д» групи хворих, контингентів з груп ризику. Листопад Заступник головного лікаря з медичної частини, районний рентгенолог, районний терапевт Заступник головного лікаря з медичної частини  
21 Розгляд скарг населення на незадовільну якість медичної допомоги. Протягом 10 днів Комісія по розгляду звернень Заступник головного лікаря з медичної частини  
22 Аналіз випадків необґрунтованого направлення хворих на МСЕК. Щоквартально Голова ЛКК Заступник головного лікаря з медичної частини  

 


Додаток №2

ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ НАРАД

 

№ п/п Найменування

заходів

Термін викона

ння

Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
1. Про роботу відділення променевої діагностики за  2016р. та завдання на поточний рік. Січень Районний рентгенолог Заступник головного лікаря по медичній частині  
2. Аналіз роботи відділення трансфузіології за 2016р. та  завдання на поточний рік по покращенню роботи служби крові ЦРЛ. Січень Завідуючий відділенням трансфузіології Заступник головного лікаря по медичній частині  
3. Аналіз впровадження в практику роботи структурних підрозділів лікарні нововведень згідно плану УОЗ та ініціативних методик за 2016 рік. Січень Заступник головного лікаря по медичній частині Заступник головного лікаря по медичній частині  
4. Про підсумки роботи фізіотерапевтичної служби за 2016р. та завдання на 2017р. Січень Районний фізіотерапевт Заступник головного лікаря по медичній частині  
5. Про роботу патологоанатомічного відділення ЦРЛ за 2016 рік та завдання на 2017 рік. Січень Лікар патологоанатом Заступник головного лікаря по медичній частині  
6. Про якість реабілітаційного лікування хворих,  інвалідів працездатного віку та групи ЧТХ. Січень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
7. Про надання медичної допомоги нефрологічним хворим, виконання наказу МОЗ України від 11.02.2016 №89 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів стандартизації медичної допомоги пацієнтам з хронічною хворобою нирок V стадії із застосуванням гемодіалізу або перитонеального діалізу» Січень Районний терапевт, лікар-нефролог Районний терапевт, лікар-нефролог  
8. Про виконання Постанови Верховної Ради України від 12.01.2006р. №3339- ІV «Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан захворюваності населення України на інфекційні хвороби та заходи щодо їх зниження» по Конотопській ЦРЛ за 2016 рік. Лютий Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ

 

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
9. Аналіз   сан-освітньої роботи  і гігієнічного навчання населення за 2016 рік та завдання по покращенню роботи на 2017 рік, в т.ч в розділі профілактики малюкової смертності. Лютий Заступник  головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник  головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
10. Про надання урологічної допомоги дитячому та дорослому населенню м. Конотопа та Конотопського району за 2016р. та завдання на 2017 рік Лютий Районний  уролог Дитячий районний  уролог Заступник головного лікаря по медичній частині,

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 

 

 

11. Про стан надання наркологічної допомоги за 2016р., задачі згідно наказу МОЗ України від 27.09.1999р. №245 «Про додаткові заходи щодо подальшого поліпшення наркологічної допомоги населенню України» та інших нормативних документів. Лютий Районний нарколог Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
12. Про якість та удосконалення бактеріоскопічної діагностики туберкульозу Лютий Районний лаборант

Районний фтизіатр

Заступник головного лікаря по медичній частині  
13. Аналіз якості диспансерного нагляду кардіологічної групи хворих по місту та району Лютий Районний кардіолог Заступник головного лікаря по медичній частині  
14. Про надання медичної допомоги населенню сімейними лікарями за   2017 рік. Лютий Завідуюча відділенням ЗП-СМ Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
15. Про якість та удосконалення діагностики венеричних та гострозаразних шкірних захворювань. Березень Районний лаборант , районний дерматовенеролог Районний лаборант , районний дерматовенеролог  
16. Про готовність стаціонарних відділень до надання невідкладної допомоги при критичних станах. Березень Заступник  головного лікаря по медичній частині,

районний анестезіолог

Заступник  головного лікаря по медичній частині,

районний анестезіолог

 
17. Про надання медичної допомоги дітям   1-го року життя, в тому числі із групи соціального ризику, профілактика синдрому раптової смерті, аспірації, робота санактиву. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,

завідуюча педіатричним відділенням, завідуюча дитячою  поліклінікою

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
18. Про підсумки  роботи психіатричної служби по позалікарняній  психіатричній допомозі населенню міста та району за 2014-2016р., заходи по покращенню лікувально-профілактичної роботи в 2017 році згідно Закону України від 22.02.2000р. № 1489 -111 «Про психіатричну допомогу». Березень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний психіатр Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний психіатр  
19. Про надання травматологічної та ортопедичної допомоги дитячому, дорослому населенню м. Конотопа,  Конотопського району, аналіз травматизму  за 2016 рік та І квартал 2017р. Березень Заступник головного лікаря по медичній частині,

районний травматолог, дитячий травматолог

Заступник головного лікаря по медичній частині,

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 
20. Про стан наркологічної експертизи та експертизи алкогольного і наркотичного сп’яніння. Квітень Районний нарколог Заступник головного лікаря по медичній частині  
21. Інформація про надання зубопротезної допомоги декретованій групі населення за 2016 рік та І квартал 2017р.. Квітень Районний стоматолог Районний стоматолог  
22. Аналіз первинного виходу на інвалідність за 3 місяці поточного року. Квітень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
23. Аналіз роботи відділення анестезіології та інтенсивної терапії за 2016р. та І квартал 2017 року. Квітень Районний анестезіолог Заступник головного лікаря по медичній частині  
24. Про стан якості оздоровлення та диспансерного нагляду за жінками фертильного віку з екстрагенітальною патологією, забезпечення контрацепцією жінок соціальної групи ризику та з абсолютними протипоказами до виношування вагітності. Квітень Районний терапевт,

Районний психіатр,

Районний ендокринолог,

Районний кардіолог,

Районний акушер-гінеколог

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
25. Про взаємодію стаціонарних відділень ЦРЛ з лікарями консультантами КЗ СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Травень Заступник головного лікаря по медичній частин Заступник головного лікаря по медичній частин  
26. Про хід виконання рішення колегії УОЗ ОДА від 31.05.2016р. №5 «Про хід виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2011р. №19 «Про заходи щодо профілактики малярії в Україні» в ЛПЗ  Білопільського і Глухівського районів» Травень Районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст  
27. Про роботу служб спортивної медицини та лікувальної фізкультури за 3 місяці  2017р. та завдання на поточний рік. Травень Лікар спортивної медицини, спеціаліст з  ЛФК Районний фізіотерапевт  
28. Аналіз захворюваності з ТВП медичних працівників за 2016р. та   І квартал 2017р. Травень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
29. Про готовність дитячого, пологового відділень, дитячої поліклініки до надання невідкладної допомоги дітям та жінкам. Червень Завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча  дитячим відділенням,  районний дитячий  реаніматолог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
30. Інформація про роботу зі зверненнями громадян за  І півріччя 2017 року по ЦРЛ. Червень Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  
31. Інформація про надання невідкладної допомоги населенню міста за поточний період 2017р. Червень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
32. Інформація про підсумки весняного призову 2017 року громадян на строкову військову службу до збройних сил України та стан оздоровлення призовників. Червень Старший лікар призовної комісії, районні фахівці Старший лікар призовної комісії, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
33. Про організацію та надання медичної допомоги дітям в школах, дитячих закладах, школах інтернатах та виконання наказу МОЗ України від 16.08.2010 року №682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», результати проведення профілактичних оглядів. Липень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,

завідуюча дитячою поліклінікою

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
34. Про впровадження в практику роботи ЦРЛ нововведень за 6 міс. 2017р. Липень Заступник головного лікаря по медичній частині Заступник головного лікаря по медичній частині  
35. Про надання ендокринологічної допомоги дитячому та дорослому населенню м. Конотопа та Конотопського району ЦРЛ за 6 міс. 2017 року. Липень Районний ендокринолог, дитячий ендокринолог, районний терапевт Заступник головного лікаря по дитинству  та допомозі при пологах, Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
36. Інформація про аналіз стійкої та тимчасової  втрати працездатності кардіологічної групи хворих та реабілітації інвалідів, в тому числі про проведені реабілітаційні заходи хворим кардіологічного профілю – застрахованим особам, з з показами, затвердженими пунктом 1 наказу УОЗ Сумської ОДА від 11.02.2016 № 98-ОД «Про вдосконалення роботи закладів охорони здоров’я області по відбору та направленню хворих до реабілітаційних санітарно-курортних закладів». Липень Районний кардіолог Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
37. Про надання неврологічної допомоги дитячому та дорослому населенню міста  за 6 міс. 2017р. Липень Районний невропатолог, дитячий невропатолог Заступник головного лікаря по медичній

частині, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 
38. Про підсумки роботи дермато-венерологічної служби  за І півріччя 2017р. та завдання на ІІ півріччя поточного року. Аналіз роботи дитячого дерматовенеролога. Серпень Районний дермато-венеролог, дитячий дерматовенеролог Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
39. Про надання офтальмологічної допомоги дитячому, дорослому населенню м. Конотопа і Конотопського району та про хід виконання наказу МОЗ від 14.05.2013р. №372  «Про систему офтальмологічної допомоги населенню України» за  6 міс. 2017 року. Серпень Заступник головного лікаря по медичній частині, районний офтальмолог, дитячий  офтальмолог Заступник головного лікаря по медичній частині, заступник головного лікаря по дитинству  та допомозі пологах  
40. Про надання пульмонологічної допомоги мешканцям району за І півріччя 2017р. виконання наказу МОЗ України від 19.03.2007р. №128 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія» та інших нормативних наказів зі стандартизації медичної допомоги. Серпень Районний пульмонолог, терапевт Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
41. Про надання отоларингологічної допомоги дитячому та дорослому населенню м. Конотопа та Конотопського району за поточний період 2017р. Серпень Районний отоларинголог Дитячий отоларинголог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,  заступник головного лікаря по медичній частині  
42. Про якість надання стаціонарної допомоги населенню Конотопського району згідно локальних протоколів, дотримання стандартів діагностики та лікування хворих.

 

 

Вересень Районний терапевт, хірург Заступник головного лікаря по медичній частині  
43. Якість реабілітаційного лікування хворих та інвалідів працездатного віку та групи ЧТХ. Вересень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,

районні фахівці,

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,

районні фахівці

 
44. Про хід виконання наказу МОЗ України від 15.04.2004 року №205 «Про удосконалення заходів профілактики захворювання людей на сказ», сумісного наказу УОЗ і обласної СЕС від 20.12.2004р. №1345/536с «Про заходи виконання наказу МОЗ України від 15.04.2004 року №205». Вересень Епідеміолог ЦРЛ, лікар рабіолог Заступник головного лікаря по медичній частині, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний хірург  
45. Про стан обстеження на ВІЛ-інфекцію і СНІД згідно Закону України «Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення». Вересень Районний інфекціоніст Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
46. Про хід виконання наказів МОЗ України від 04.04.2012р. №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів» та від 29.08.2008р. №502 «Про затвердження клінічного протоколу з акту бактеріологічної профілактики в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології». Жовтень Районний хірург, травматолог, акушер-гінеколог, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній частині  
47. Про роботу ендоскопічної служби за 9 міс. 2017 року та  виконання наказу МОЗ України від 11.07.2007р. №393 «Про удосконалення надання ендоскопічної допомоги населенню України». Жовтень Районний ендоскопіст Заступник головного лікаря по медичній частині  
48. Про виконання наказів МОЗ України від 15.10.1986р. № 579 «Про посилення боротьби з гельмінтозами», від 19.09.1984р. № 554 «Про посилення боротьби і профілактики опісторхозу». Жовтень Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по медичній частині, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
49. Про роботу лікарів акушер-гінекологів та урологів по виявленню гонореї, трихомоніазу  серед хворих з хронічними запаленнями сечостатевої системи. Жовтень Районний дермато-венеролог, акушер-гінеколог, уролог,

завідуюча КДЛ

 Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
50. Аналіз первинного виходу на інвалідність  за 9 місяців поточного року. Жовтень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
51. Про виконання наказу УОЗ від 04.08.2016р. №624-ОД/3с «Про проведення дозорного епіднагляду за грипом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями серед населення Сумської області» Листопад Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ  
52. Про харчування хворих в лікарні, санітарно-епідеміологічний стан харчоблоку, буфетних та дитячої молочної кухні. Листопад Лікар дієтолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по медичній

частині

 
53. Про стан надання хірургічної допомоги проктологічним хворим. Листопад Районний хірург, проктолог Заступник головного лікаря по медичній

частині

 
54. Про стан диспансерного нагляду та оздоровлення хворих з передраковими захворюваннями. Грудень Районні фахівці Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення  
55. Про підсумки роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки в  ЦРЛ за 2017р. Грудень Інженер по техніці безпеки Інженер по техніці безпеки  
56. Про хід виконання наказу МОЗ України від 10.05.2007р. №234 „Про організацію профілактики інфекцій в акушерських стаціонарах». Грудень Завідуючий  пологовим відділенням, епідеміолог ЦРЛ Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, районний акушер-гінеколог  
57. Інформація про хід виконання плану основних організаційних заходів ЦРЛ. 2 рази на рік Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом  

 

 


Додаток №3

 

ПЛАН ЗАГАЛЬНОЛІКАРНЯНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

 

№ п/п Тематика Місяць Доповідач Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Сучасні методи лікування в отоларингологічній службі Січень Районний отоларинголог Районний отоларинголог  
2. Вимоги наказу УОЗ від 13.03.2003р. №253 «Про затвердження положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни в Сумській області» Січень Лікар організатор по вВВв Лікар організатор по вВВв  
3. Пневмонія – діагностика та лікування на сучасному етапі. Січень Районний пульмонолог Районний пульмонолог  
4. Гостре порушення мозкового кровообігу, лікування по протоколах. Січень Районний невропатолог Районний невропатолог  
5. Сучасні методи діагностики та лікування в дерматовенерології. Січень Районний дерматовенеролог Районний дерматовенеролог  
6. Нові фізіотерапевтичні методи в лікуванні хворих цукровим діабетом . Січень Районний фізіотерапевт Районний фізіотерапевт  
7. Гострий коронарний синдром. Невідкладна допомога та діагностика. Лютий Районний кардіолог Районний кардіолог  
8. ХОЗЛ – клініка, діагностика та лікування згідно протоколів. Лютий Районний пульмонолог Районний пульмонолог  
9. Невідкладні стани в ендокринології. Лютий Ендокринолог Ендокринолог  
10. Засоби гігієни в стоматології . Лютий Районний стоматолог Районний стоматолог  
11. Гострий панкреатит – клініка, діагностика, лікування, профілактика. Лютий Районний хірург Районний хірург  
12. Алгоритм виявлення  туберкульозу ЗЕМ Лютий Районний фтизіатр Районний фтизіатр  
13. Грип, ГРЗ – клініка, діагностика, лікування. Березень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст  
14. Сучасні методи в лікуванні травматологічних хворих. Березень Районний травматолог Районний травматолог  
15. Діагностика та лікування раку шлунку. Березень Районний онколог Районний онколог  
16. Сучасні методи діагностики захворювань серцево-судинної, нервової систем та органів дихання. Березень Лікар функціональної діагностики Лікар функціональної діагностики  
17. Синдром плеврального випоту -диференціальна діагностика, лікування. Березень Районний фтизіатр Районний фтизіатр  
18. Види зубопротезування в стоматології Квітень Районний стоматолог Районний стоматолог  
19. ТЕЛА – клініка, діагностика, лікування. Квітень Районний кардіолог Районний кардіолог  
20. Профілактика та сучасне лікування бронхіальної астми Квітень Районний пульмонолог Районний пульмонолог  
21. Ко-інфекція ВІЛ/туберкульоз. Квітень Районний фтизіатр Районний фтизіатр  
22. Стан санітарно-освітньої роботи, проведеної медичними працівниками ЦРЛ. Квітень Лікар відповідальний за санітарно-освітню роботу Лікар відповідальний за санітарно-освітню роботу  
23. Сучасні лабораторні методи діагностики венеричних хвороб. Травень Районний лаборант Районний лаборант  
24. Меланома шкіри. Травень Районний дерматовенеролог Районний дерматовенеролог  
25. ВІЛ-інфекція. Клініка, діагностика, лікування. Травень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст  
26. Основні принципи трансфузійної терапії. Травень Лікар відділення трансфузіології Лікар відділення трансфузіології  
27. Надання невідкладної допомоги при захворюваннях ЛОР органів. Травень Районний отоларинголог Районний отоларинголог  
28. Подагра – клініка, діагностика, лікування. Травень Районний ревматолог Районний ревматолог  
29. Впровадження медичних нововведень в практику роботи інфекційного відділення. Червень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст  
30. Залізодефіцитна анемія – клініка, діагностика, лікування. Червень Районний гематолог Районний гематолог  
31. Аналіз захворюваності та проведення профілактичної роботи по ранньому виявленню раку молочної залози. Червень Районний онколог Районний онколог  
32. Порядок організації лікувального харчування хворих в закладах охорони здоров’я. Червень Районний дієтолог Районний дієтолог  
33. Впровадження сучасних методів лікування в практику роботи офтальмологічного відділення Червень Районний офтальмолог Районний офтальмолог  
34. Можливості КТ та МРТ в діагностиці хвороб серця Червень Районний кардіолог Районний кардіолог  
35. Діагностика, обстеження, лікування та профілактика цукрового діабету ІІ типу. Липень Лікар ендокринолог Лікар ендокринолог  
36. Вірусний гепатит – клініка, діагностика, лікування. Липень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст  
37. Гастроезофагіальна рефлексна хвороба. Липень Лікар гастроентеролог Лікар гастроентеролог  
38. Сучасні досягнення в стоматології. Липень Районний стоматолог Районний стоматолог  
39. Нові методи лікування, впроваджені в практику роботи акушерсько-гінекологічної служби. Липень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог  
40. Аналіз відмов від госпіталізації . Липень Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини  
41. Дегенеративні захворювання кульшового суглобу. Сучасні методи лікування. Серпень Районний травматолог Районний травматолог  
42. Впровадження нового в роботі рентгенологічної служби. Серпень Районний рентгенолог Районний рентгенолог  
43. Сказ – епідеміологія, клініка, лікування, профілактика. Серпень Районний хірург Районний хірург  
44. Стан ендоскопічного обстеження «Д» групи хворих. Серпень Районний ендоскопіст Районний ендоскопіст  
45. Диференціальна діагностика процесів у легенях. Серпень Районний фтизіатр Районний фтизіатр  
46. Інформація про лікування хворих з нейротравмою. Серпень Районний хірург Районний хірург  
47. Отруєння грибами. Вересень Районний гастроентеролог Районний гастроентеролог  
48. Своєчасне виявлення та лікування раку прямої  кишки. Вересень Районний онколог Районний онколог  
49. Нові методики  лікування наркозалежних хворих. Вересень Районний нарколог Районний нарколог  
50. Профілактика глаукоми Вересень Районний офтальмолог Районний офтальмолог  
51. Захворювання щитоподібної залози – клініка, діагностика, лікування. Вересень Лікар-ендокринолог Лікар-ендокринолог  
52. Сучасні методи лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю. Вересень Районний нефролог Районний нефролог  
53. Захворювання слизової оболонки ротової порожнини. Жовтень Районний стоматолог Районний стоматолог  
54. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології. Жовтень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог  
55. Впровадження нових методів лікування та діагностики урологічних хворих. Жовтень Районний уролог Районний уролог  
56. Аналіз смертності від ЦВХ по району Жовтень Районний невропатолог Районний невропатолог  
57. Рідкісні захворювання шлунку та ЦДК. Жовтень Районний гастроентеролог Районний гастроентеролог  
58. Виконання заходів по «Обласній цільовій програмі запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Сумській області на 2013-2017 року» від 16.08.2013р. Листопад Районний кардіолог Районний кардіолог  
59. TORCH-інфекція – клініка, діагностика, лікування. Листопад Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст  
60. Хронічний гломерулонефрит, діагностика, клініка та лікування. Листопад Районний нефролог Районний нефролог  
61. Аналіз впровадження нових методів лабораторних досліджень. Листопад Районний лаборант Районний лаборант  
62. Сучасні методи діагностики та лікування в практиці роботи ендоскопічної служби. Листопад Районний ендоскопіст Районний ендоскопіст  
63. Гонорея, клініка, діагностика, профілактика . Листопад Районний дерматовенеролог Районний дерматовенеролог  
64. Сучасні методи діагностики туберкульозу. Грудень Районний фтизіатр Районний фтизіатр  
65. Наркоманія, клініка, діагностика. Роль лікарів у виявленні і наданні медичної допомоги. Грудень Районний нарколог Районний нарколог  
66. Сучасні методи діагностики хірургічних захворювань. Грудень Районний хірург Районний хірург  
67. Про підсумки призову 2016 року громадян на строкову військову службу до збройних сил України та стан оздоровлення призовників. Грудень Лікар призовної комісії Лікар призовної комісії  
68. Можливості проведення фізіотерапевтичного та курортного лікування хворих онкологічного профілю. Грудень Районний фізіотерапевт Районний фізіотерапевт  
69. Гіпертонічна хвороба – клініка, діагностика, профілактика та сучасний підхід до лікування. Грудень Районний кардіолог Районний кардіолог  
70. Стан роботи по боротьбі з туберкульозом, своєчасне ФЛГ обстеження та імунізація населення проти туберкульозу. Щоквар-тально Районний фтизіатр Районний фтизіатр  
71. Стан організації та якості експертизи тимчасової непрацездатності. Аналіз дефектів при направлення хворих на медико-соціальні експертні комісії для встановлення групи інвалідності. Щоквар-тально Голова ЛКК Голова ЛКК  
72. Якість проведення профілактичних оглядів населення району та випадки занедбаних онкологічних захворювань . Щоквар-тально Районний онколог Районний онколог  
73. Призначення ЛФК в комплексному лікуванні стаціонарних та амбулаторних хворих. Щоквар-тально Завідувач службою ЛФК Завідувач службою ЛФК  
74. Результати експертної оцінки наступності між відділеннями стаціонару та фізіотерапевтичним відділенням. Щоквар-тально Районний фізіотерапевт Районний фізіотерапевт  
75. Аналіз пізньої госпіталізації хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини. Аналіз загальної, додобової та післяопераційної летальності. Щоквар-тально Районний хірург Районний хірург  
76. Експертна оцінка якості надання медичної допомоги хворим лікарями ОТЦЕМД. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини  
77. Інформація про стан реформування медичної галузі м. Конотоп Щоквар-тально Заступники головного лікаря Заступники головного лікаря  
78. Про результати статистичних ревізій та експертних оцінок по веденню звітно-облікових форм та достовірності показників роботи в структурних підрозділах ЦРЛ. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини  
79. Інформація про нові медичні видання зауваження і пропозиції по відвідуванню НМБ. Щоквар-тально Завідуюча НМБ Завідуюча НМБ  
80. Зауваження до своєчасності госпіталізації, наявності показань до госпіталізації, транспортабельності хворих, що померли в межах однієї доби, та обґрунтованість екстреної госпіталізації хворих. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини  
81. Аналіз додобової летальності хворих неврологічного відділення та пізньої доставки хворих з інсультами. Профілактика інсультів. Квітень

Грудень

Районний невропатолог Районний невропатолог  
82. Результати експертної оцінки історій хвороби і амбулаторних карт на предмет повноти обстежень функціональними методами. Квітень

Жовтень

Районний фахівець з функціональної діагностики Районний фахівець з функціональної діагностики  
83. Результати експертної оцінки якості надання лікувально-діагностичної допомоги по стаціонарних відділеннях. Щоквар-тально Заступник головного лікаря з медичної частини Заступник головного лікаря з медичної частини  

 

 

Додаток №4

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ У ШКОЛІ УПРАВЛІННЯ

 

№ п/п Тематика Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Правові основи організації охорони здоров’я Січень Юрисконсульт ЦРЛ  
2. Етичний кодекс лікаря України Лютий Юрисконсульт ЦРЛ  
3. Кошторис бюджетних установ: складання, затвердження та його виконання. Березень Економічний відділ  
4. Права та обов’язки лікарів відповідно до законодавства України Квітень Юрисконсульт ЦРЛ  
5. Відповідальність медичних працівників Травень Юрисконсульт ЦРЛ  
6. Правовий статус медичних працівників Липень Юрисконсульт ЦРЛ  
7. Впровадження страхової медицини. Вересень Економічний відділ  
8. Страхування професійних ризиків у медичній сфері. Жовтень Юрисконсульт ЦРЛ  
9. Основи Трудового Законодавства (робочий час, час відпочинку, закон про відпустки, пільги та пенсійне забезпечення медпрацівників). Листопад Начальник відділу кадрів  

 


Додаток №5

 

ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ

 МЕТОДИК В ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

№ п/п Джерело інформації Назви нововведень Місце проведення Термін виконання Відповідальний Відвідні про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Акушерсько-гінекологічна служба
1. Журнал «Педіатрія, гінекологія, акушерство» 2015р. Пабал – для профілактики кровотеч післяпологових Жіноча консультація І-IV квартал Районний гінеколог  
2. Матеріали конференції «Актуальні питання акушерства , гінекології та перинаталогії» м. Київ 2016р. Сумамед в лікуванні запальних захворювань органів малого тазу. Жіноча консультація І-IV квартал Районний гінеколог  
3. Методичний посібник по ендометріозу професор

Кузнецов І.В. 2015р.

Линдимет-20 в лікуванні ендометріозу. Жіноча консультація І-IV квартал Районний гінеколог  
4. Інформаційний лист МОЗ №293-2016р. Офлаксин – в лікуванні запальних захворювань жіночих статевих органів. Жіноча консультація І-IV квартал Районний гінеколог  
5. Інформаційний лист МОЗ №293-2016р. Віосар-Фемі для відновлення мікрофлори піхви. Жіноча консультація І-IV квартал Районний гінеколог  
6. Інформаційний лист МОЗ №171 від 2015р. Акушерський гель на основі пропиленгліколю для полегшення вагінальних пологів. Пологове відділення І-IV квартал Районний гінеколог  
Гастроентерологічна служба
1. Інформаційний лист для лікарів №480, 2015р. Ларнамін в лікуванні цирозу печінки Терапевтичне відділення І-IV квартал Районний терапевт  
2. Інформаційний лист для лікарів №304, 2015р. Глікостеріл Ф5 в інфекційній терапії Терапевтичне відділення І-IV квартал Районний терапевт  
Гематологічна служба
1. Журнал «Український медичний часопис» №2 2014р. Імунат в лікуванні гемофілії Терапевтичне відділення  І-IV квартал Районний терапевт  
Дерматологічна служба
1. Журнал «Дерматологія та венерологія» №2  2016р. Крем Розамет у лікуванні розацеа та розацеподібних стероїдних дерматитів Дерматологічне відділення І-ІV квартал Районний дерматолог  
2. Журнал «Дерматологія та венерологія», косметологія  №3  2016р. Ліменда вагінальні супазиторії у лікування трихомонадного вагініту Дерматологічне відділення І-IV квартал Районний дерматолог  
3. Журнал «Дерматологія та венерологія» №2  2016р. Клобексін у лікування красного плоского лишаю Дерматологічне відділення І-ІV квартал Районний дерматолог  
Ендоскопічна служба
1. Матеріал курсів підвищення кваліфікації, м. Київ, 2014р. Дезінфектант бланідаз-актив для достерилізаційного очищення і дезінфекції апаратури з ГВО. Онкологічне відділення І-ІV квартал Лікар ендоскопіст  
2. Матеріал курсів підвищення кваліфікації, м. Київ, 2014р. Методика гарячої біопсії для видалення невеликих поліпів ШКТ. Онкологічне відділення І-ІV квартал Лікар ендоскопіст  
3. Матеріал курсів підвищення кваліфікації, м. Київ, 2015р. Обстеження на Hbp усіх хворих з виразковою хворобою шлунку, ЦДК та передраками. Онкологічне відділення І-ІV квартал Лікар ендоскопіст  
Інфекційне відділення
1. Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції інфекціоністів               м. Суми 3-4 червня

2014р.

Застосування препарату НУКЛЕКС у комплексній терапії грипу, гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст  
2. Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції інфекціоністів                м. Суми 3-4 червня

2014р.

Застосування препарату НУКЛЕЇНАТ для комплексного лікування хворих з гострими кишковими інфекціями Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст  
3. Матеріали тренінг – програми для лікарів «Хронічні захворювання» профілактика та контроль», м. Суми, 14 жовтня 2014р. Застосування препарату ЛАКТІАЛЄ у комплексній терапії хворих на гострі та хронічні вірусні гепатити, які ускладнені дисбактеріозом кишківника Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст  
4. Матеріали тренінг – програми для лікарів «Хронічні захворювання» профілактика та контроль», м. Суми, 14 жовтня 2014р. Спосіб лікування інфекційних захворювань ротової порожнини та глотки за допомогою препарату ХЕПІЛОР Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст  
5. «Опыт применения препарата «Офтальмоферон»», М.А.Артемьева, А.Н. Самойлов, Современная офтальмология 2015, №3, с. 56-58. Застосування препарату ОФТАЛЬМОФЕРОН для лікування хворих з аденовірусним кон’юктивітом Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст  
6. http://neovir.com.ua Застосування препарату НЕОВІР у комплексній терапії інфекційного мононуклеозу Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст  
7. http://www. vitamin.com.ua/ua/catalog/pr=137 НОВІРИН у комплексній терапії інфекційного мононуклеозу Інфекційне відділення I-IV квартал Районний інфекціоніст  
Кардіологічна служба
1. Журнал «Артеріальна гіпертензія» №3, 2015р. Еплеренон в лікуванні пацієнтів  з гострим інфарктом міокарду Доросла поліклініка, кардіологічне відділення І-IV квартал Районний кардіолог  
2. Журнал «Артеріальна гіпертензія» №3, 2015р. Еплеренон (реніаль) для лікування хворих на серцеву недостатність Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог  
3. В.г. Гусаров «Добове моні торування АТ та оцінювання результатів» 2014р. Підбір медикаментозного лікування хворих з артеріальною гіпертензією використовуючи холтер артеріального тиску Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог  
4. Матеріали 15 конгресу кардіологів України, 2014р. Ембратіл в лікуванні гіпертонічних кризів Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог  
5. Методичні рекомендації обласного кардіолога, 2015р. КТ та МРТ в діагностиці хвороб серця Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог  
6. Журнал «Український часопис» №6, 2015р. Преламід в лікуванні хворих з АТ та цукровим діабетом Кардіологічне

відділення

І-IV квартал Районний кардіолог  
Лабораторна служба
1. Методичні рекомендації обласного лаборанта, 2015р. Визначення активований частково тромбований час Лабораторне відділення І-IV квартал Районний лаборант  
2. Методичні рекомендації обласного лаборанта, 2015р. Визначення панкреатичної альфа-амілази. Лабораторне відділення І-IV квартал Районний лаборант  
Лікувальна фізкультура
1. Матеріали курсів підвищення кваліфікації м. Суми, 2016р. ВІС – вправи при порушенні опорно-рухового апарату Доросла поліклініка І-IV квартал Завідувач службою ЛФК  
 

2.

Матеріали курсів підвищення кваліфікації м. Суми, 2016р. Вправа на фітболі в період підготовки до пологів Доросла поліклініка І-IV квартал Завідувач службою ЛФК  
3. Матеріали курсів підвищення кваліфікації м. Суми, 2016р. Колланетіка при остеохондрозі Доросла поліклініка І-IV квартал Завідувач службою ЛФК  
Наркологічна служба
1. Програма МОЗ України «Зменшення шкоди від вживання наркотиків» 2014р. Замісна терапія для лікування наркозалежних осіб з застосуванням  препаратів бупренорфіну гідрохлориду Нарко  диспансер І-IV квартал Районний нарколог  
2. Програма МОЗ України «Зменшення шкоди від вживання наркотиків» 2014р. Метадол в лікуванні наркозалежних осіб Нарко диспансер І-IV квартал Районний нарколог  
Неврологічна служба
1. Міжнародний неврологічний журнал №3, 2015р. Цераксон при ішемічних інсультах Неврологічне відділення І-IV квартал Районний невропатолог  
2. Міжнародний неврологічний журнал №7, 2015р. Афлутоп в поєднанні з дискус-композитум при остеохондрозах хребта з неврологічними проявами. Неврологічне відділення І-IV квартал Районний невропатолог  
Нефрологічна служба
1. Інформаційний матеріал для лікарів «Юрія фарм», 2015р. Цистоаурин в лікуванні запальних процесів сечо-статевої системи. Відділення гемодіалізу І-IV квартал Лікар нефролог  
Онкологічна служба
1. Журнал «Онкологія» №4, 2015р. Органозберігаюча операція – квадрантектомія при ранніх формах раку молочної залози Онко відділення І-IV квартал Районний онколог  
2. Журнал «Здоров’я України» №5, 2016р. Органозберігаюча операція – лампектомія при ранніх формах раку молочної залози Онко відділення І-IV квартал Районний онколог  
Отоларингологічна служба
1. Журнал «Вухо, горло, ніс», №4, 2014р. Нейрорубін, нейрорубін форте у лікуванні нейросенсорної приглухуватості ЛОР відділення І-IV квартал Районний отола-ринголог  
2. Журнал «Вухо, горло, ніс», №5, 2015р. Полі декс, отоф у лікуванні хронічних отитів ЛОР відділення І-IV квартал Районний отола-ринголог  
3. 13 з’їзд отоларингологів України, 2015р. Мовінал у лікуванні гострих та хронічних синуситів ЛОР відділення І-IV квартал Районний отола-ринголог  
4. 13 з’їзд отоларингологів України, 2015р. Абіфлокс у лікуванні гострих отитів ЛОР відділення І-IV квартал Районний отола-ринголог  
Офтальмологічна служба
1. Матеріали офтальмологічного журналу, №6, 2014р. Візілотон для лікування катаракти. Офтальмо-логічне відділення І- IV квартал Районний офтальмолог  
2. Матеріали офтальмологічного журналу, №2, 2016р. Дерзамед для лікування глаукоми. Офтальмо-логічне відділення І- IV квартал Районний офтальмолог  
Пульмонологічна  служба
1. Інформаційний матеріал для лікарів №4, 2015р. Інгаміст в лікуванні хворих з ХОЗЛ Терапевтичне відділення, доросла поліклініка  І-IV квартал Районний пульмонолог  
2. Інформаційний матеріал для лікарів №18, 2014р. Небутамол, небуфлюзон в лікуванні хворих на ХОЗЛ та бронхіальну астму Терапевтичне відділення, доросла поліклініка  І-IV квартал Районний пульмонолог  
         Педіатрична служба
1. Інформаційний лист   «Харків-ський інститут патології великих  суглобів і хребта імені М.І.Сітенко»

14.04.2014 року

Комплексне лікування сколіозу у дітей Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
2. «Офтальмологічний журнал» №3,4, 2015р. Апарат «БризАмет» для лікування основних захворювань очей дітей Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
3. «Офтальмологічний журнал» №6, 2015р. Комп’ютерні програми для лікування косоокості і міопії Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
4. Дистриб’ютор фармацевтичного ринку в Україні, 2015р. «Віта-мішки фокус +» для лікування спазма акомодації, міопії Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
5. Дистриб’ютор фармацевтичного ринку в Україні, 2015р. «Нутроф-тотал» для лікування спазма акомодації, міопії Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
6. Дистриб’ютор фармацевтичного ринку в Україні, 2016р. «Алфавіт-оптікум» Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
7. Дистриб’ютор фармацевтичного ринку в Україні, 2015р. Серветки «Блефаклін» для лікування блефаритів Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
8. В.В.Бережний, Т.В.Марушко, Ю.В.Марушко «Клінічна ревматологія дитячого віку», 2015р. «Магнерот» для лікування дітей-підлітків із суправентрикулярним порушенням ритму Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
9. В.В.Бережний, Т.В.Марушко, Ю.В.Марушко «Клінічна ревматологія дитячого віку», 2015р. «Триметабол» в лікуванні дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини. Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
10. Інформаційний лист №4, 2015р. Мазь «Фладекс» для лікування запальних процесів шкіри Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
11. Інформаційний лист №8, 2014р. Мазь «Іма-корд» для лікування грибкових захворювань шкіри Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
12. Журнал «Современная педиатрия» «4, 2016р. Т.В. Ярошевська, С.І. Ільченко, Н.Б. Сапа, Л.Н. Крамаренко стаття «Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у дітей з синдромом подразнення кишківника» стор. 85 Пробіотик «Према» для корекції кишкового мікробіоценозу у дітей Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
13. Товариство «Нір» ТМО «Псиіхатрія» при національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка м. Київ, 2015р. «Цереброкурин» для лікування аутизму, розладів психологічного розвитку Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
14. Товариство «Нір» ТМО «Псиіхатрія» при національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка м. Київ, 2015р. «Інфламафертин» для лікування аутизму, розладів психологічного розвитку Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
15. Товариство «Нір» ТМО «Псиіхатрія» при національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка м. Київ, 2015р. «Омега ДЗ» для лікування аутизму, розладів психологічного розвитку Дитяча поліклініка  І-IV квартал Завідуюча дитячою поліклінікою  
Психіатрична служба
1. Журнал Нейро-NEW №7, 2015р. Арілентал для лікування шизофренії Доросла поліклініка  І-IV квартал Районний психіатр  
Служба променевої діагностики 
1. Методичні рекомендації обласного рентгенолога, 2015р. Диференційна діагностика ураження суглобів при ревматичних захворюваннях Рентгено-логічне відділення  І-IV квартал Районний рентгенолог  
2 Журнал «Променева діагностика та променева терапія» №3, 2015р. Методика подвійного контрастування при діагностиці захворювань черевної порожнини на комп’ютерному томографі. Рентгено-логічне відділення  І-IV квартал Районний рентгенолог  
3 Журнал «Променева діагностика та променева терапія» №3, 2015р. Методика дослідження комп’ютерної томографії з внутрішньовенним контрастуванням Рентгено-логічне відділення  І-IV квартал Районний рентгенолог  
Стоматологічна служба
1. Інструкція по використанню наказ МОЗ України від 18.01.2015 №34 Р/п №UA/7061/01/01 Застосування не стероїдного протизапального препарату «Фламідез» Стомато-логічна служба  І-IV квартал Районний стоматолог  
2. Інструкція по використанню наказ Р.С. №UA/3541/01/01, №UA/12922/01/01 від 14.05.2015р. Кальцій Д3 Нікомед Форте Стомато-логічна служба  І-IV квартал Районний стоматолог  
Травматологічна служба
1. Матеріал міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми хірургії стопи» м. Ірпінь, 2015р. Методика відкритого метало остеосинтезу, виростків гомілки блокуючими пластинами Травма-тологічне  відділення  І-IV квартал Районний травматолог  
Урологічна служба
1. Журнал «Чоловіче здоров’я» №2, 2015р. . Омнік у лікуванні аденоми передміхурової залози Урологічне відділення І- IV квартал Районний уролог  
Фізіотерапевтична служба
1. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Сучасний стан фізичної реабілітаційної медицини в Україні, м. Київ, 2014р. Гірудотерапія при плечолопаточному периартриті Фізіотера-певтичне  відділення І- IV квартал Районний фізіотерапевт  
2. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Сучасний стан фізичної реабілітаційної медицини в Україні, м. Київ, 2014р. Лазерне опромінення та електрофорез СаСІ при хронічному остеомієліті Фізіотера-певтичне  відділення І- IV квартал Районний фізіотерапевт  
3. Журнал Курортологія та фізіотерапія» №5, 2015р. Інгаляції інгаліпту при захворюваннях ГРВІ та бронхолегеневої системи Фізіотера-певтичне  відділення І- IV квартал Районний фізіотерапевт  
4. Матеріали курсів підвищення кваліфікації, м. Київ, 2015р. ВЛОК і транскуванне лазерне опромінювання при гострому панкреатиті Фізіотера-певтичне  відділення І- IV квартал Районний фізіотерапевт  
Функціональна діагностика
1. Журнал «Медицина» №1, 2014р. Черезстравохідна електростимуляція серця для купіровання над шлункових рецитропних тахікардій Відділення функціональної діагностики І- IV квартал Лікар по функціо-нальній  діагностиці  
Фтизіатрична служба
1. Український науково-практичний журнал №1 (12) 2015р.

Ю.А. Варченко

Присокрення закриття розпаду при прийомі індуктору інтерферону (кагоцел) Протитуберкульозне диспансерне відділення І- IV квартал Районний фтизіатр  
2. Український науково-практичний журнал №3 (12) 2015р. Г.В.Радши Присокрення закриття розпаду при прийомі геміфлоксацину та інших фторхінолонів Протитуберкульозне диспансерне відділення І- IV квартал Районний фтизіатр  
Хірургічна служба
1. Науковао-практичний журнал «Рани та раневі інфекції» том 2,3 2015р. Л.А. Блатун Мазь «Банюцин» в комплексному хірургічному лікуванні гнійно-некротичних захворювань нижніх кінцівок у хворих з цукровим діабетом Хірургічне відділення І- IV квартал Районний хірург  
2. Науковао-практичний журнал «Рани та раневі інфекції» том 2,4 2015р. А.С.Барвинська, В.В. Ващук Ацербін в лікуванні глибоких термічних опіків, які супроводжуються глибоким струпом Хірургічне відділення І- IV квартал Районний хірург  
3. Науковао-практичний журнал «Рани та раневі інфекції» том 2 №1 2015р. Л.А. Блатун, В.А. Митиш Мазь «Офломелід» у хворих з інфекційними захворюваннями шкіри та м’яких тканин Хірургічне відділення І- IV квартал Районний хірург  
4. Журнал «Весник національного медико-хірургічного Центру імені Н.И. Пирогова, том 11, №2 , 2016р. Новий спосіб лікування рецидивних куприкових ходів (лоскутна пластика) Хірургічне відділення І- IV квартал Районний хірург  

 


Додаток №6                                                                          

 

ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІКАРІВ

 

№ п/п Прізвище,

ім’я,

по-батькові

Рік закінч. ВУЗу Посада, по якій планується підвищення кваліфікації Дата останньої атестації, отримання сертифіката Що планується на 2017 рік  
ПАЦ спец
по спец. по  орг.
1. Бавикіна Лідія Петрівна 2007 Лікар невропатолог Сертифікат 31.01.2013   2017

неврологія

   
2. Карпенко Наталія Борисівна 2009 Лікар невропатолог Сертифікат 31.01.2013   2017

неврологія

   
3. Ломака Петро Васильович 1986 Лікар психіатр 30.11.2012 психіатрія   2017 психіатрія    
4. Демидко Алла Федорівна 2004 Лікар патологоанатом 31.08.2012 друга   2017 патологічна анатомія    
5. Головань Ігор Георгійович 1992 Лікар отоларинголог 20.07.2012

вища

  2017 отоларингологія    
6. Муравйова Алла Михайлівна 1993 Лікар отоларинголог 11.05.2012 перша   2017 отоларингологія    
7. Лиськов Віталій Іванович 1977 Лікар хірург 08.02.2012 вища   2017 хірургія    
8. Пасько Микола Сергійович 2004 Лікар хірург 21.12.2012 друга   2017 хірургія    
9. Гегельська Людмила Олексіївна 1980 Лікар ЗПСМ 14.12.2012 перша   2017 ЗПСМ    
10. Гапоненко Ольга Олександрівна 1985 Лікар ЗПСМ 14.12.2012

вища

  2017 ЗПСМ    
11. Доленко Антоніна Петрівна 1993 Лікар ЗПСМ 10.12.2012 перша   2017 ЗПСМ    
12. Киричок Людмила Григорівна 1987 Лікар ЗПСМ 30.12.2012

вища

  2017 ЗПСМ    
13. Линда Раїса Єгорівна 1985 Лікар ЗПСМ с.Підлипне 01.11.2013 перша   2017 ЗПСМ    
14. Меглей Танасій Михайлович 1979 Лікар ЗПСМ 14.12.2012

вища

  2017 ЗПСМ    
15. Мироненко Надія Миколаївна 1979 Лікар ЗПСМ 14.12.2012 перша   2017 ЗПСМ    
16. Павлюченко Ганна Петрівна 1978 Лікар ЗПСМ 07.12.2012 вища   2017 ЗПСМ  
17. Словенко Антоніна Миколаївна 1980 Лікар ЗПСМ 30.11.2012 перша   2017 ЗПСМ    
18. Харченко Світлана Юріївна 1992 Лікар ЗПСМ 30.11.2012 вища   2017 ЗПСМ    
19. Федюк Любов Василівна 1983 Лікар ЗПСМ 07.12.2012 перша   2017 ЗПСМ    
20. Фесенко Павло Олександрович 2008 Лікар ЗПСМ 27.09.2013 друга   2017 ЗПСМ    
21. Цапова Інесса Юхимівна 1977 Лікар ЗПСМ 30.11.2012 перша   2017 ЗПСМ    
22. Хоменко Галина Іванівна 1986 Лікар ЗПСМ 30.11.2012 вища   2017 ЗПСМ    
23. Яценко Тетяна Анатоліївна 2001 Лікар ЗПСМ 14.12.2012

перша

  2017 ЗПСМ    
24. Холмецький Сергій Васильович 1992 Лікар пуль монолог 19.07.2013 вища   2017 пульмонологія  
25. Банько Олександр Олексійович 1994 Лікар анестезіолог 23.11.2012 анестезіологія   2017 анестезіологія  
26. Дарочкін Євген Володимирович 2007 Лікар анестезіолог 27.04.2013 анестезіологія   2017 анестезіологія  
27. Фризюк Анатолій Іванович 1978 Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії, лікар-анестезіолог 16.11.2012 анестезіологія   2017 анестезіологія  
28. Голубченко Ганна Павлівна 1981 Лікар акушер-гінеколог 26.09.2012 вища   2017 акушерство та гінекологія    
29. Денисенко Тетяна Миколаївна 1992 Лікар акушер-гінеколог 25.05.2012 перша   2017 акушерство та гінекологія    
30. Колесник Олег Борисович 1996 Завідувач пологовим відділенням, лікар акушер-гінеколог 02.11. 2012 вища   2017 акушерство та гінекологія    
31. Каблукова Лариса Панасівна 1975 Лікар акушер-гінеколог 11.05.2012 перша   2017 акушерство та гінекологія    
32. Колесник Ольга Олександрівна 2006 Лікар акушер-гінеколог 13.12.2012 друга   2017 акушерство та гінекологія    
33. Скляр Ольга Василівна 1980 Лікар акушер-гінеколог 23.11.2012 перша   2017 акушерство та гінекологія    
34. Школяренко Ніна Іванівна 1990 Лікар акушер-гінеколог 27.07.2012 вища   2017 акушерство та гінекологія    
35. Сутулін Олег Валерійович 2011 Лікар стоматолог Сертифікат 26.08.2018   2017 стоматологія    
36. Лявдонський Валентин Євгенійович 1973 Лікар стоматолог-терапевт 16.11.2012 перша   2017 теперапвтична стоматологія    
37. Линник Юрій Олексійович 1991 Лікар стоматолог ортопед 05.10.2012 перша   2017 ортопедична стоматологія    
38. Шило Ольга Валентинівна 1998 Лікар стоматолог дитячий 08.02.2013 друга   2017 дитяча стоматологія    
39. Лістовщик Ганна Андріївна 1972 Лікар стоматолог дитячий 13.07.2012 вища   2017 дитяча стоматологія    
40. Величко Юрій Борисович 1975 Лікар-стоматолог-хірург 31.08.2012 друга   2017 хірургічна стоматологія    
41. Пелехатий  Тадей Вікторович 1984 Завідувач інформаційно-аналітичним відділом 09.11.2012 вища   2017 організація і управління охороною здоров’я    
42. Дубина Любов Михайлівна 1982 Лікар-педіатр 07.12.2012 вища   2017 педіатрія    
43. Заїка Раїса Андріївна 1989 Лікар-педіатр 06.07.2012 вища   2017 педіатрія    
44. Герасимова Світлана Павлівна 1979 Лікар-педіатр 14.03.2012 лікар-спеціаліст   Стажування    
45. Опалейко Галина Іванівна 1981 Завідувач дитячою поліклінікою, лікар-педіатр 01.06.2012 вища   2017 педіатрія    
46. Сидоренко Леонід Миколайович 1997 Лікар-уролог 27.12.12 перша   2017 урологія    
47. Носач Володимир Вікторович 1977 Лікар уролог 26.11.2012 лікар-спеціаліст   Стажування  

 

 
48. Яценко Тетяна Анатоліївна 2001 Завідувач відділення гемодіалізу, лікар-нефролог 14.12.2012

перша ЗПСМ

 

  2017 ЗПСМ    
49. Бондар Юрій Михайлович 1990 Лікар дерматолог дитячий   Стажування    
50. Рагімов Еміль Мамедович 2007 Лікар-офтальмолог 29.06.2014 лікар-спеціаліст   2017 офтальмологія    

 


Додаток №7

ПЛАН АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ

№ п/п Прізвище, ім’я,

по-батькові

Рік зак.

інст.

Місце роботи, посада по якій планується атестація Стаж з фаху атест Рік, місяць попередньої атестації, категорія Проходження ПАЦ (рік, міс., реком. кат)  

Плануємий вид атестації

 

первин. атест. переатест.
1. Бавикіна Лідія Петрівна 2007 Лікар невропатолог 6 31.01.2013 лікар-спеціаліст 2017

неврологія

   
2. Карпенко Наталія Борисівна 2009 Лікар невропатолог 6 31.01.2013 лікар-спеціаліст 2017

неврологія

   
3. Ломака Петро Васильович 1986 Лікар психіатр 30 30.11.2012 психіатрія 2017 психіатрія    
4. Михайленко Віра Миколаївна 2010 Лікар-інфекціоніст 5 18.04.2019

Лікар-спеціаліст

2016 інфекційні хвороби    
5. Пастушенко Ірина Володимирівна 2010 Лікар-інфекціоніст 6 30.01.2017

Лікар-спеціаліст

2016 інфекційні хвороби    
6. Демидко Алла Федорівна 2004 Лікар патологоанатом 10 31.08.2012 друга 2017 патологічна анатомія    
7. Головань Ігор Георгійович 1992 Лікар отоларинголог 25 20.07.2012 вища 2017 отоларингологія    
8. Муравйова Алла Михайлівна 1993 Лікар отоларинголог 22 11.05.2012 перша 2017 отоларингологія    
9. Згонник Валентина Миколаївна 1993 Лікар дерматовенеролог 23 24.02.2012 вища 2016 дерматовенерологія    
10. Сидоренко Алевтина Вікторівна 1997 Лікар дерматовенеролог 20 24.02.2012

перша

2016 дерматовенерологія    
11. Кравець Валерій Валерійович 2004 Лікар хірург 13 27.04.2012 перша 2016 хірургія    
12. Олінковський Сергій Дмитрович 1987 Лікар-хірург 30 25.05.2012 2016 хірургія    
13. Пасько Микола Сергійович 2004 Лікар хірург 13 21.12.2012 друга 2017 хірургія    
14. Півень Олександр Олександрович 1991 Завідувач хірургічного відділення, лікар-хірург 26 25.05.2012 вища 2016 хірургія    
15. Гаврик Олена Анатоліївна 1991 Лікар-терапевт 15 06.07.2012 друга 2016 терапія    
16. Гегельська Людмила Олексіївна 1980 Лікар ЗПСМ 13 14.12.2012 перша 2017 ЗПСМ    
17. Гапоненко Ольга Олександрівна 1985 Лікар ЗПСМ 13 14.12.2012

вища

2017 ЗПСМ    
18. Доленко Антоніна Петрівна 1993 Лікар ЗПСМ 16 10.12.2012 перша 2017 ЗПСМ    
19. Киричок Людмила Григорівна 1987 Лікар ЗПСМ 13 30.12.2012

вища

2017 ЗПСМ    
20. Меглей Танасій Михайлович 1979 Лікар ЗПСМ 13 14.12.2012

вища

2017 ЗПСМ    
21. Мироненко Надія Миколаївна 1979 Лікар ЗПСМ 13 14.12.2012 перша 2017 ЗПСМ    
22. Павлюченко Ганна Петрівна 1978 Лікар ЗПСМ 13 07.12.2012 вища 2017 ЗПСМ    
23. Словенко Антоніна Миколаївна 1980 Лікар ЗПСМ 13 30.11.2012 перша 2017 ЗПСМ    
24. Федюк Любов Василівна 1983 Лікар ЗПСМ 13 07.12.2012 перша 2017 ЗПСМ    
25. Хоменко Галина Іванівна 1986 Лікар ЗПСМ 13 30.11.2012 вища 2017 ЗПСМ    
26. Харченко Світлана Юріївна 1992 Лікар ЗПСМ 13 30.11.2012 вища 2017 ЗПСМ    
27. Цапова Інесса Юхимівна 1977 Лікар ЗПСМ 13 30.11.2012 перша 2017 ЗПСМ    
28. Яценко Тетяна Анатоліївна 2001 Лікар ЗПСМ 13 14.12.2012

перша

2017 ЗПСМ    
29. Банько Олександр Олексійович 1994 Лікар анестезіолог 23 23.11.2012 анестезіологія 2017 анестезіологія    
30. Фризюк Анатолій Іванович 1978 Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії, лікар-анестезіолог 30 16.11.2012 анестезіологія 2017 анестезіологія    
31. Голубченко Ганна Павлівна 1981 Лікар акушер-гінеколог 35 26.09.2012 вища 2017 акушерство та гінекологія    
32. Денисенко Тетяна Миколаївна 1992 Лікар акушер-гінеколог 24 25.05.2012 перша 2017 акушерство та гінекологія    
33. Колесник Олег Борисович 1996 Завідувач пологовим відділенням, лікар акушер-гінеколог 21 02.11. 2012 вища 2017 акушерство та гінекологія    
34. Каблукова Лариса Панасівна 1975 Лікар акушер-гінеколог 32 11.05.2012 перша 2017 акушерство та гінекологія    
35. Колесник Ольга Олександрівна 2006 Лікар акушер-гінеколог 10 13.12.2012 друга 2017 акушерство та гінекологія    
36. Скляр Ольга Василівна 1980 Лікар акушер-гінеколог 35 23.11.2012 перша 2017 акушерство та гінекологія    
37. Школяренко Ніна Іванівна 1990 Лікар акушер-гінеколог 27 27.07.2012 вища 2017 акушерство та гінекологія    
38. Сутулін Олег Валерійович 2011 Лікар стоматолог 6 Сертифікат 26.08.2018 2017 стоматологія    
39. Лявдонський Валентин Євгенійович 1973 Лікар стоматолог-терапевт 44 16.11.2012 перша 2017 теперапвтична стоматологія    
40. Турейська Алла Павлівна 1983 Лікар стоматолог-терапевт 34 23.03.2012 перша 2016 теперапвтична стоматологія    
41. Линник Юрій Олексійович 1991 Лікар стоматолог ортопед 26 05.10.2012 перша 2017 ортопедична стоматологія    
42. Лістовщик Ганна Андріївна 1972 Лікар стоматолог дитячий 40 13.07.2012 вища 2017 дитяча стоматологія    
43. Величко Юрій Борисович 1975 Лікар-стоматолог-хірург 10 31.08.2012 друга 2017 хірургічна стоматологія    
44. Пелехатий  Тадей Вікторович 1984 Завідувач інформаційно-аналітичним відділом 24 09.11.2012 вища 2017 організація і управління охороною здоров’я    
45. Дубина Любов Михайлівна 1982 Лікар-педіатр 35 07.12.2012 вища 2017 педіатрія    
46. Заїка Раїса Андріївна 1989 Лікар-педіатр 27 06.07.2012 вища 2017 педіатрія    
47. Зубова Любов Геннадіївна 2011 Лікар педіатр 6 Сертифікат

01.07.2013

2016 педіатрія    
48. Опалейко Галина Іванівна 1981 Завідувач дитячою поліклінікою, лікар-педіатр 36 01.06.2012 вища 2017 педіатрія    
49. Федченко Любов Євгенівна 1983 Лікар фтизіатр дитячий 25 02.11.2012 вища 2016 дитяча фтизіатрія    


Додаток №8

 

ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ  З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ        

№ п/п Найменування циклів Кількість слухачів П.І.П.

Місце роботи, посада

Рік проходження останніх курсів

 

Форма навчання

(удосконалення, спеціалізація)

Квар

тал

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Організація охорони здоров’я (старші медичні сестри лікувально-профілактичних установ) 3 Риженко Олена Олександрівна Дитяча поліклініка, сестра медична старша 2012 Спеціалізація І-IV
Півень Наталія Львівна Відділення трансфузіології, сестра медична старша 2012 Спеціалізація І-IV
Грицькова Алла Григорівна Хірургічне відділення, сестра медична старша 2012 Спеціалізація ІІ-ІІІ
2. Організація охорони здоров’я (фельдшери, медсестри шкіл, інтернатів, училищ, ПТУ ) 4 Бойко Світлана Василівна Дитяча поліклініка, сестра медична шкільна 2009 Удосконалення І-ІІ
Кулішова Оксана Михайлівна Дитяча поліклініка, сестра медична шкільна 2012 Удосконалення І-IV
Мусієнко Інна Вікторівна Дитяча поліклініка, сестра медична шкільна 2012 Удосконалення І-IV
Фесюн Наталія Володимирівна Дитяча поліклініка, сестра медична шкільна 2012 Удосконалення І-IV
3. Отоларингологія

(медсестри отоларингологічних відділень і кабінетів)

2 Матвієнко Яна Анатоліївна Отоларингологічне відділення, сестра медична палатна 2012 Удосконалення ІІ
Хомченко Оксана Сергіївна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична кабінету отоларинголога Спеціалізація ІІ-IV
4. Швидка та невідкладна допомога (фельдшери (м/с) станції та відділення невідкладної допомоги) 4 Циба Оксана Михайлівна Пункт невідкладної допомоги, диспетчер Спеціалізація ІІІ-IV
Бурим Вадим Васильович Пункт невідкладної допомоги, диспетчер Спеціалізація І-IІ
Агєєва Анна Анатоліївна Пункт невідкладної допомоги, фельдшер Спеціалізація І-ІІ
Нечитайло Олена Миколаївна Пункт невідкладної допомоги, фельдшер Спеціалізація ІІІ-IV
5. Гінекологія

(медсестри гінекологічних відділень і кабінетів)

2 Покрова Тетяна Олександрівна Гінекологічне відділення, сестра медична 2012 Удосконалення І
Чайка Анастасія Олександрівна Гінекологічне відділення, сестра медична Спеціалізація І
6. Функціональна діагностика (медсестри відділень і кабінетів функціональної діагностики) 1 Кагадій Марина Володимирівна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична функціональної діагностики 2012 Удосконалення І-IV
7. Хірургія

(медсестри хірургічних відділень і кабінетів)

4 Приходько Юлія Вікторівна Приймальне відділення, сестра медична 2012 Удосконалення ІІ
Бєла Людмила Володимирівна Приймальне відділення, сестра медична 2012 Удосконалення І
Іващенко Тетяна Василівна Приймальне відділення, сестра медична Спеціалізація IV
Клименко Наталія Сергіївна Хірургічне відділення, сестра медична палатна) 2012 Удосконалення І

 

 

8. Дерматовенерологія

(медсестри дерматовенерологічних відділень і кабінетів)

2 Сугоняк Інна В’ячеславівна Дерматовенерологічне відділення, сестра медична 2012 Удосконалення І-IV
Русанова Катерина Григорівна Дитяча поліклініка, сестра медична дерматовенерологічного кабінету 2012 Удосконалення І-IV
9. Лікувальний масаж

(медсестри по масажу)

1 Білопольська Алла Олександрівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична з масажу 2012 Удосконалення І-IV
10. Фізіотерапія

(медсестри фізіотерапевтичних відділень і кабінетів)

3 Мартиненко Лариса Іванівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2012 Удосконалення І-IV
Булега Людмила Вікторівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2012 Удосконалення І-IV
Тищенко Світлана Петрівна Фізіотерапевтичне відділення, сестра медична електрозалу 2012 Удосконалення І-IV
11. Акушерство

(акушерки жіночих консультацій та оглядових кабінетів)

3 Старієнко Оксана Олександрівна Жіноча консультація, акушерка 2008 Удосконалення І
Левченко Людмила Володимирівна Жіноча консультація, акушерка 2012 Удосконалення І
Нечипоренко Ганна Володимирівна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, акушерка 2012 Удосконалення І-IV
12. Анестезіологія та реанімація (медсестри анестезисти відділень анестезіології та реанміації) 3 Кочерга Оксана Олександрівна Відділення анестезіології та інтенсивної терапії с/м анестезиста 2012 Удосконалення І
Дячок Тетяна Іванівна Відділення анестезіології та інтенсивної терапії с/м анестезиста 2012 Удосконалення І-ІІІ
Варавка Галина Василівна Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, сестра медична палати інтенсивної терапії 2012 Удосконалення І-ІІІ
13. Терапія

(медсестри терапевтичних відділень і кабінетів)

2 Кондрашова Віта Володимирівна Терапевтичне відділення, сестра медична палатна Удосконалення ІІ
Амеліна Світлана Іванівна Приймальне відділення сестра медична 2012 Удосконалення ІІІ
14. Фтизіатрія

(медсестри протитуберкульозних диспансерів, лікарень)

5 Мельник Олена Іванівна Протитуберкульозне диспансерне відділення, сестра медична дільнична 2012 Удосконалення І-IV
Панченко Леся Михайлівна Протитуберкульозне диспансерне відділення, сестра медична дільнична 2012 Удосконалення І-IV
Внучкова Любов Володимирівна Туберкульозне відділення, сестра медична палатна 2012 Удосконалення І-IV
Суліз Ірина Миколаївна Туберкульозне відділення, сестра медична палатна 2012 Удосконалення І-IV
Лузан Віта Миколаївна Дитяча поліклініка, сестра медична фтизіатричного кабінету 2012 Удосконалення І-IV
15. Клінічна діагностика

(лаборанти (фельдшери-лаборанти) клінічних лабораторій

4 Бабич Валентина Петрівна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 2012 Удосконалення І-ІІ
Романюк Руслана Ігорівна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 2012 Удосконалення І-IV
Кийкова Анастасія Олександрівна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант Спеціалізація І-IV
Рябенко Ірина Олександрівна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант Спеціалізація І-IV
16. Амбулаторно-поліклінічна справа

(медсестри терапевтичних дільниць і відділень профілактики)

5 Бардок Наталія Володимирівна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична 2012 Удосконалення І-IV
Авдошина Анна Владиславівна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична Спеціалізація І-IV
Піскун Інна Петрівна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична долікарняного кабінету 2010 Удосконалення І-IV
Вегера В’ячеслав Володимирович Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична долікарняного кабінету Спеціалізація І-IV
Голінко Віта Миколаївна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична 2010 Удосконалення І-IV
17. Дієтотерапія

(медсестри по лікувальному харчуванню)

1 Абасова Фатіма Аріфовна Харчоблок, сестра медична з дієтичного харчування 2012 Удосконалення ІІ
18. Педіатрія

(медсестри педіатричних дільниць, кабінетів здорової дитини, кабінетів профщеплень)

2 Фаренюк Світлана Іванівна Дитяча поліклініка, сестра медична імунологічного кабінету та кабінету з обслуговування дітей постраждалих в наслідок аварії на ЧЕАС 2012 Удосконалення І-IV
Ярмак Світлана Іванівна Дитяча поліклініка, сестра медична підліткового кабінету 2012 Удосконалення І-IV
19. Педіатрія

(медсестри палат новонароджених дітей)

1 Шевченко Світлана Сергіївна Пологове відділення, сестра медична палат новонароджених 2012 Удосконалення І-IV
20. Сімейна медицина

(медичні сестри загальної практики-сімейної медицини)

9 Макаровець Ольга Володимирівна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2008 Удосконалення І-IV
Брушко Ольга Іванівна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2012 Удосконалення І-IV
Коваленко Любов Володимирівна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2012 Удосконалення І-IV
Шеметун Тетяна Віталіївна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2008 Удосконалення І-IV
Дзюба Людмила Михайлівна Дитяча поліклініка, сестра медична дільнична 2012 Удосконалення І-IV
Васильченко Людмила Василівна Дитяча поліклініка, сестра медична дільнична 2012 Удосконалення І-IV
Кондратьєва Раїса Павлівна Дитяча поліклініка, сестра медична дільнична 2012 Удосконалення І-IV
Наконєчная Інна Григорівна Дитяча поліклініка, сестра медична дільнична 2012 Спеціалізація І-IV
Безпала Валентина Іванівна Дитяча поліклініка, сестра медична дільнична 2012 Удосконалення І-IV
21. Рентгенологія

(рентген лаборанти відділень та кабінетів)

2 Опанасенко Ірина Анатоліївна Відділення променевої діагностики, рентген лаборант 2012 Удосконалення І
Карпенко Олена Володимирівна Відділення променевої діагностики, рентген лаборант 2012 Удосконалення І
22. Урологія

(медсестри урологічних відділень і кабінетів)

1 Коломієць Ганна Миколаївна Урологічне відділення, сестра медична процедурна 2012 Удосконалення І-IV
23. Травматологія та ортопедія (медсестри травматологічних-ортопедичних відділень) 1 Тригубенко Людмила Миколаївна Травматологічне відділення, технік-ортезист-гіпсувальник 2012 Удосконалення І
24. Офтальмологія

 (медсестри офтальмологічних відділень і кабінетів)

3 Ткаченко Марина Олександрівна Офтальмологічне відділення, сестра медична 2012 Удосконалення І
Федоруца Марина Веніамінвна Офтальмологічне відділення, сестра медична   Спеціалізація І
Бацман Альона Олегівна Дитяча поліклініка, сестра медична кабінету по обслуговуванню дітей з вадами зору Спеціалізація І-IV
25. Інфекційні хвороби

(медсестри інфекційних відділень і кабінетів)

4 Бондаренко Ольга Андріївна Інфекційне відділення, сестра медична палатна 2012 Удосконалення І-IV
Самабута Зінаїда Михайлівна Інфекційне відділення, сестра медична боксованих палат 2012 Удосконалення І-IV
Зайцева Наталія Сергіївна Інфекційне відділення, сестра медична боксованих палат Спеціалізація І-IV
Міцай Олена Миколаївна Інфекційне відділення 2011 Удосконалення І-IV
26. Наркологія

(медсестри наркологічної служби)

1 Марусенко Ірина Владиславівна Наркологічне відділення, сестра медична 2012 Спеціалізація І-IV
27. Неврологія

(медсестри неврологічних відділень і кабінетів)

5 Корнієнко Юлія Михайлівна Неврологічне відділення, сестра медична 2012 Удосконалення І-IV
Колтунова Таїсія Олександрівна Неврологічне відділення, сестра медична 2012 Удосконалення І
Антоненко Олена Вікторівна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична неврологічного кабінету 2012 Удосконалення І-IV
Сергієнко Світлана Миколаївна Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення, сестра медична неврологічного кабінету Удосконалення ІІІ-IV
Рогальська Ольга Олексіївна Дитяча поліклініка, сестра медична неврологічного кабінету 2010 Удосконалення І-IV
28. Медична статистика

(медичні статистики установ охорони здоров’я)

4 Богдан Лідія Олександрівна Інформаційно-аналітичний відділ, статистик медичний 2012 Удосконалення ІІ
Глушко Тетяна Олексіївна Інформаційно-аналітичний відділ, статистик медичний 2012 Удосконалення ІІ
Ніколаєнко Наталія Петрівна Інформаційно-аналітичний відділ, статистик медичний 2012 Удосконалення ІІ
Хоменко Ірина Петрівна Інформаційно-аналітичний відділ, статистик медичний 2012 Удосконалення ІІ
29. Бактеріологія

(фельдшери-лаборанти баклабораторій)

1 Євтушенко Галина Леонідівна Клініко-діагностична лабораторія, лаборант-бактеріолог Спеціалізація І-IV
30. Кардіологія та інтенсивна терапія

(медсестри кардіологічних відділень і кабінетів)

5 Черенкова Юлія Василівна Кардіологічне відділення, сестра медична 2012 Удосконалення І
Яблочник Ірина Володимирівна Кардіологічне відділення, сестра медична 2012 Удосконалення І
Кіхней Лариса Олександрівна Кардіологічне відділення, сестра медична 2012 Удосконалення ІІІ
Костюха Алла Анатоліївна Кардіологічне відділення, сестра медична 2012 Удосконалення ІІІ
Швора Ганна Миколаївна Кардіологічне відділення, сестра медична 2012 Удосконалення ІІІ
31. Медичні сестри стерилізаційних відділень 1 Макаренко Валентина Григорівна Центральне стерилізаційне відділення, сестра медична 2012 Удосконалення ІІ
32. Стоматологія

(медичні сестри стоматологічних кабінетів)

5 Ярошенко Валентина Миколаївна Стоматологічна поліклініка, сестра медична 2012 Удосконалення І-ІІ
Шептицька Валентина Михайлівна Стоматологічна поліклініка, сестра медична 2012 Удосконалення І-IV
Драбочук Оксана Яківна Стоматологічна поліклініка, сестра медична 2012 Удосконалення І-IV
Нерода Олена Юріївна Стоматологічна поліклініка, сестра медична Спеціалізація І-IV
Тищенко Олена Миколаївна Стоматологічна поліклініка, сестра медична Спеціалізація І-IV
33. Педіатрія

(медичні сестри дитячих відділень)

1 Кривошей Вікторія Миколаївна Дитяче відділення, сестра медична Спеціалізація І-IV

 

Всього медичних спеціалістів – 567

Заплановано на 2017р. – 95

% запланованих на 2017р.  –  16,8 %


Додаток №9

ПЛАН АТЕСТАЦІЇ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

 

Всього працюючих на посадах молодших спеціалістів з медичною освітою осіб  на 2017р.– 566 осіб, заплановано – 16,6%

№ п/п Прізвище, ім’я,

по-батькові

Рік закінчення

учбового закладу

Місце роботи,

посада

Стаж з фаху атестуємого Рік, місяць попередньої атестації, категорія Проход-ження остан. курсів

(рік)

Планує мий вид атестації
первин. атест переатестація ат.н/ визн. знань і проф. навичок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Клименко Оксана Миколаївна 1998 Онкологічне відділення, сестра медична палатна 10 21.09.2012 друга 2016   2017  
2. Андрушенко Тетяна Петрівна 2005 Стоматологічна поліклініка, сестра медична 10 2016 2017    
3. Желєзна Людмила Валеріївна 1993 Стоматологічна поліклініка, сестра медична 22 01.06.2012 вища 2015   2017  
4. Зимовець Оксана Анатоліївна 1986 Стоматологічна поліклініка, сестра медична 29 26.10.2012  вища 2015   2017  
5. Неменуща Ганна Василівна 1992 Стоматологічна поліклініка, сестра медична 21 01.06.2012 вища 2016   2017  
6. Петровська Олена Олексіївна 1994 Стоматологічна поліклініка, сестра медична 22 продовжена до 24.10.2017 вища 2016   2017  
7. Сердюк Лідія Анатоліївна 2003 Стоматологічна поліклініка, сестра медична 13 продовжена до 16.09.2017 друга 2016   2017  
8. Ярошенко Валентина Миколаївна 1983 Стоматологічна поліклініка, сестра медична 27 26.10.2012 вища 2017   2017  
9. Онипа Тетяна Миколаївна 1981 Стоматологічна поліклініка, ЗПЛ технік зубний 34 23.02.2012 перша 2016   2017  
10. Федорок Ніна Іванівна 1981 Стоматологічна поліклініка, ЗПЛ технік зубний 34 23.02.2012 перша 2016   2017  
11. Іващенко Тетяна Василівна 2010 Приймальне відділення, сестра медична 5 2017 2017    
12. Сайко Валентина Василівна 2007 Дитяче відділення, сестра медична 10 01.06.2012 друга 2016   2017  
13. Глушко Наталія Миколаївна 2002 Дитяче відділення, сестра медична 14 17.08.2012 перша 2016   2017  
14. Головань Анжела В’ячеславівна 1991 Дитяче відділення, сестра медична 23 05.03.2012 вища 2016   2017  
15. Адаменко Ніна Петрівна 1989 Пологове відділення, старша акушерка   28.03.2012 вища 2016   2017  
16. Грищенко Інна Миколаївна 1996 Пологове відділення, сестра медична операційна 17 01.06.2012 друга 2015   2017  
17. Кондрух Ірина Володимирівна   Пологове відділення, сестра медична палати новонароджених 20 28.03.2012 вища 2016   2017  
18. Ярмош Тетяна Василівна 1988 Відділення трансфузіології, лаборант 8 2015 2017    
19. Хоменко Ірина Петрівна 1993 Інформаційно-аналітичний відділ, статистик медичний 23 26.10.2012 вища 2017   2017  
20. Пекарська Ольга Іванівна 1989 Інфекційне відділення, сестра медична боксованих палат 27 17.08.2012 вища 2016   2017  
21. Рябенька Лідія Миколаївна 1972 Інфекційне відділення, сестра медична коксованих палат 44 17.08.2012 вища 2015   2017  
22. Оничко Наталія Григорівна 2004 Інфекційне відділення, сестра медична коксованих палат 5 2016 2017    
23. Марусиченко Алла Василівна 1995 Наркологічне відділення, сестра  медична 21 Дійсна по 21.02.2017 перша 2015   2017  
24. Мухіна Інна В’ячеславівна 2002 Фізіотерапевтичне відділення сестра медична електрозалу 14 01.06.2012 друга 2013   2017  
25. Спаська Наталія Олексіївна 2001 Фізіотерапевтичне відділення 0,5 ст. сестра медична масажу, 0,5 ст. сестри медичної ЛФК 15 15 01.06.2012 друга 2016   2017  
26. Філь Людмила Віталіївна 1989 Фізіотерапевтичне відділення сестра медична електрозалу 27 17.08.2012 вища 2016   2017  
27. Шаповал Віра Анатоліївна 1994 Фізіотерапевтичне відділення сестра медична ЛФК 21 01.06.2012 друга 2016   2017  
28. Коваленко Людмила Миколаївна 1991 Фізіотерапевтичне відділення сестра медична електрозалу 25 21.09.2012 перша 2013   2017  
29. Заровний Олександр Миколайович 1997 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, пункт невідкладної швидкої  допомоги, фельдшер 6 2016 2017    
30. Січка Віталій Григорович 2006 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, пункт невідкладної швидкої допомоги, фельдшер 8 2015 2017    
31. Бондаренко Тамара Михайлівна 1983 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 33 21.09.2012 вища 2013   2017  
32. Бесідовська Людмила Анатоліївна 1993 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, хірургічного кабінету 23 26.10.2012 перша 2016   2017  
33. Кучер Раїса Іванівна 1986 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, сестра медична денного стаціонару 30 01.06.2012 вища 2015   2017  
34. Калиш Ліна Володимирівна 1988 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, кабінету ЧАЕС 28 01.06.2012 вища 2015   2017  
35. Новохацька Ольга Володимирівна 1983 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, хірургічного кабінету 33 01.06.2012 вища 2014   2017  
36. Овчиннікова Тетяна Василівна 1984 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, кабінету профілактичних оглядів 32 26.10.2012 вища 2015   2017  
37. Піскун Ніна Іванівна 1981 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, денного стаціонару 35 01.06.2012 вища 2015   2017  
38. Шевченко Ірина Василівна 1994 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 22 21.09.2012 друга 2015   2017  
39. Шкаревська Ірина Миколаївна 1985 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 31 21.09.2012 вища 2013   2017  
40. Дяченко Олена Анатоліївна 1992 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 24 26.10.2012 вища 2014   2017  
41. Москаленко Лідія Миколаївна 1991 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 25 21.09.2012 вища 2014   2017  
42. Ковган Катерина Миколаївна 2011 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, кабінету долікарняного прийому 5 2015 2017    
43. Жирун Оксана Євгенівна 1994 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, кабінету долікарняного прийому 6 2015 2017    
44. Шиленко Лілія Миколаївна 1993 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 23 17.08.2012 вища 2013   2017  
45. Шеметун Тетяна Віталіївна 1997 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 19 2017 2017    
46. Удод Тетяна Валентинівна 2004 Поліклініка по обслуговування дорослого населення, сестра медична загальної практики-сімейної медицини 12 Продовжена до 14.02.2017 друга 2017   2017  
47. Жидик Наталія В’ячеславівна 1988 Протитуберкульозне диспансерне відділення, сестра медична 28 07.08.2012 вища 2016   2017  
48. Бідненко Лілія Анатоліївна 2000 Урологічне відділення, сестра медична палатна 15 17.08.2012 перша 2015   2017  
49. Василенко Ірина Олександрівна 2000 Травматологічне відділення, сестра медична 16 17.08.2012

перша

2015   2017  
50. Федько Наталія Василівна 1989 Дитяча поліклініка, сестра медична кабінету здорової дитини 28 17.08.2012

вища

2016   2017  
51. Стеценко Людмила Миколаївна 1986 Дитяча поліклініка, сестра медична ортопедичного кабінету 31 17.08.2012

вища

2016   2017  
52. Струк Світлана Вікторівна 1989 Дитяча поліклініка, сестра медична дитячого садка 28 17.08.2012

вища

2016   2017  
53. Матушкіна Тетяна Миколаївна 1990 Дитяча поліклініка, сестра медична кабінету здорової дитини 26 17.08.2012

вища

2016   2017  
54. Федченко Тетяна Олексіївна 1983 Дитяча поліклініка, сестра медична кабінету щеплення 31 17.08.2012

вища

2016   2017  
55. Рябко Світлана Олексіївна 1997 Дитяча поліклініка, сестра медична офтальмологічного кабінету 14 06.07.2009

друга

2017   2017  
56. Антоник Тетяна Василівна 2008 Дитяча поліклініка, сестра медична шкільна 9 2016 2017    
57. Павлюченко Тетяна Зіновіївна 2001 Дитяча поліклініка, сестра медична шкільна 15 21.09.2012 друга 2016   2017  
58. Литвин Світлана Олександрівна 1989 Дитяча поліклініка, сестра медична шкільна 26 17.08.2012 перша 2015   2017  
59. Бойко Світлана Василівна 1989 Дитяча поліклініка, сестра медична шкільна 27 Дійсна по 07.11.2017

вища

2017   2017  
60. Гаджиєва Оксана Магомедівна 1991 Дитяча поліклініка, сестра медична дільнична 25 17.08.2012 вища 2016   2017  
61. Клименко Світлана Іванівна 1992 Дитяча поліклініка, сестра медична дільнична 15 17.08.2012 перша 2016   2017  
62. Гризун Людмила Анатоліївна 1980 Дитяча поліклініка, сестра медична дільнична 36 17.08.2012

вища

2016   2017  
63. Ковтуненко Наталія Євгенівна 1994 Офтальмологічне відділення, сестра медична палатна 22 17.08.2012 перша 2015   2017  
64. Ткаченко Марина Олександрівна 1994 Офтальмологічне відділення, сестра медична перев’язувальна 21 21.09.2012

друга

2017   2017  
65. Федоруца Марина Веніамінівна 2005 Офтальмологічне відділення, сестра медична маніпуляцій на 10 2017 2017    
66. Никитенко Діана Анатоліївна 2006 Офтальмологічне відділення, сестра медична палатна 9 2016 2017    
67. Марченко Наталія Володимирівна 1993 Хірургічне відділення, сестра медична процедурна 23 17.08.2012 2014   2017  
68. Головань Оксана Леонідівна 2007 Хірургічне відділення, сестра медична палатна 9 10.07.2012 2014   2017  
69. Кондрух Ірина Миколаївна 2009 Гінекологічне відділення, сестра медична палатна 7 2014 2017    
70. Колтунова Таїсія Олександрівна 1993 Неврологічне відділення 10 21.09.2012 друга 2017   2017  
71. Янковська Тетяна Миколаївна 1980 Неврологічне відділення 33 17.08.2012 вища 2016   2017  
72. Король Людмила Іванівна 2003 Неврологічне відділення 7 2015 2017    
73. Мельник Тетяна Миколаївна 1994 Жіноча консультація, акушерка 13 17.08.2012 перша 2014   2017  
74. Павлюченко Оксана Петрівна 1994 Жіноча консультація, акушерка 19 17.08.2012 перша 2014   2017  
75. Левченко Людмила Володимирівна 2007 Жіноча консультація, акушерка 8 24.09.2012 друга 2017   2017  
76. Москалець Яна Володимирівна 2012 Кардіологічне відділення, сестра медична 5 2016 2017    
77. Черенкова Юлія Василівна 2004 Кардіологічне відділення, сестра медична 12 21.09.2012 друга 2017   2017  
78. Міщенко Олена Анатоліївна 1992 Відділення променевої діагностики, рентген-лаборант 25 17.08.2012 перша 2014   2017  
79. Снєгова Інна Миколаївна 1994 Відділення променевої діагностики, рентген-лаборант 10 21.09.2012 друга 2013   2017  
80. Рибець Анатолій Михайлович 1994 Відділення променевої діагностики, рентген-лаборант 11 01.06.2012 друга 2017   2017  
81. Салій Наталія Валеріївна 1991 Відділення променевої діагностики, рентген-лаборант 21 01.06.2012 вища 2014   2017  
82. Третякова Людмила Олексіївна 1996 Відділення променевої діагностики, сестра медична УЗД 13 14.12.2012 перша 2015   2017  
83. Бабич Валентина Петрівна 1990 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 27 26.10.2012 2017   2017  
84. Дроботій Любов Федорівна 1974 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 34 01.06.2012 2014   2017  
85. Криворук Галина Василівна 1987 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 29 26.10.2012 2014   2017  
86. Романенко Вікторія Георгіївна 2006 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 8 2016 2017    
87. Костюк Віта Олександрівна 2003 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 5 2013 2017    
88. Пшичка Наталія Вікторівна 1992 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 24 26.10.2012 2014   2017  
89. Редька Наталія Миколаївна 1994 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 22 26.10.2012 2014   2017  
90. Свідерська Світлана Миколаївна 1987 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 29 26.10.2012 2014   2017  
91. Яценко Світлана Вікторівна 1994 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 22 26.10.2012 2014   2017  
92. Ніколаєнко Лариса Іванівна 1974 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 23 26.10.2012 2014   2017  
93. Льодова Тетяна Володимирівна 1989 Клініко-діагностична лабораторія, лаборант 24 26.10.2012 2014   2017  
94. Кириєнко Віталій Михайлович 2001 Приймальне відділення, сестра медична 5 2016 2016    

 

 

 

 

 

 


Додаток №10

ПЛАН ЗАНЯТЬ З ЗАВІДУВАЧАМИ  АЗП-СМ, СЛА, ФАП ТА ФП

 

№ п/п Тематика Термін проведення Доповідач Відпо-

відальний

Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Повторне ознайомлення з директивними документами щодо медичного забезпечення ветеранів війни: накази УОЗ від 27.03.2006р. №313, від 13.03.2003р. №253. Аналіз стану медикаментозного забезпечення ветеранів війни ЛПЗ району. Лютий

Серпень

Лікар-організатор по вВВв Лікар-організатор по вВВв  
2. Аналіз роботи лабораторної служби первинної ланки у відповідності до Стандартів надання медичної допомоги хворим за 2016р. Серологічна діагностика сифілісу: сучасні підходи. Лютий Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією  
3. Аналіз показників роботи по медичному обслуговуванню чорнобильського контингенту жителів села за 2016р. Лютий Лікар-організатор по ЧАЕС Лікар-організатор по ЧАЕС  
4. Надання невідкладної допомоги при травмах ОРА. Лютий Районний травматолог Районний травматолог  
5. Класифікація серцево-судинних хвороб за МКХ-10 та використання протоколів лікування згідно наказів: №384, 455, 164, 614. Невідкладні стани в кардіології. Лютий   Лікар кардіолог  
6. Лікування, діагностика, обстеження хворих на цукровий діабет та його ускладнення відповідно до протоколів надання медичної допомоги. Квітень Лікар-ендокринолог Лікар-ендокринолог  
7. Надання невідкладної допомоги при травмах та опіках ока Квітень Районний офтальмолог Районний офтальмолог  
8. Онкоцитологічна діагностика: преаналітичний етап. Квітень Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією  
9. Порядок направлення пацієнтів на рентгендослідження, правильність оформлення направлень. Квітень Районний рентгенолог Районний рентгенолог  
10. Електрокардіографічні критерії гострого інфаркту міокарду. ЕКГ- зміни при блокадах ніжок пучка Гіса. Використання медикаментозних проб хворим з серцево-судинного патологією. Квітень Лікар функціональної діагностики Лікар функціональної діагностики  
11. Пневмонія класифікація, діагностика, клініка та тактика лікаря по веденню хворих згідно протоколів. Червень Районний пульмонолог Районний пульмонолог  
12. Надання допомоги хворим при психомоторному збудженні та здійснення невідкладної госпіталізації хворих в психіатричну лікарню з метою попередження суспільно-небезпечних дій з боку останніх згідно наказу МОЗ України від 13.12.2000р. №346/877 «Про заходи, щодо запобігання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади». Червень Районний психіатр Районний психіатр  
13. Профілактика та надання невідкладної допомоги хворим з гострим порушенням мозкового кровообігу. Червень Районний невропатолог Районний невропатолог  
14. Гіпертонічна хвороба та її ускладнення, діагностика, лікування згідно протоколів. Червень Лікар-кардіолог Лікар-кардіолог  
15. Заразні шкірні захворювання. Гонорея – клініка діагностика, профілактика. Червень Районний дерматолог Районний дерматолог  
16. Нові фізметоди в лікуванні диспансерних хворих. Червень Районний фізіотерапевт Районний фізіотерапевт  
17. Перша допомога при кровотечах. Техніка проведення передньої тампонади носа. Серпень Районний ЛОР Районний ЛОР  
18. Профілактика та сучасне лікування ХОЗЛ та бронхіальної астми. Серпень Районний пульмонолог Районний пульмонолог  
19. Раннє виявлення онкологічних захворювань у сільського населення. Про результати розбору занедбаних випадків у онкологічних хворих. Серпень Районний онколог Районний онколог  
20. Гострий коронарний синдром, клініка, діагностика, лікування. Серпень Лікар-кардіолог Лікар-кардіолог  
21. Отруєння грибами. Жовтень Лікар гастроентеролог Лікар гастроентеролог  
22. Лабораторна діагностика туберкульозу. Жовтень Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією  
23. Про стан роботи по профілактиці правця  в ЛПЗ району згідно наказу МОЗ України від 05.08.1999р. №198. Жовтень Районний хірург Районний хірург  
24. Клініка діагностика, лікування та ведення хворих на ревматоїдний артрит. Жовтень Районний ревматолог Районний ревматолог  
25. Огляд, санація, протезування декретованої групи населення. Оперативний контроль та допомога по організації заходів. Грудень Районний стоматолог Районний стоматолог  
26. Інформація по наказу «Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ в епідсезон 2017-2018р.р.» Грудень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст  
27. Надання медичної допомоги на догоспітальному етапі хворим з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини. Залік. Грудень Районний хірург Районний хірург  
28. Основні принципи лікування хворих із серцевою недостатністю. Виконання наказу МОЗ України від 02.03.2016р. №152 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги  при стабільній ішемічній хворобі серця». Грудень Лікар кардіолог Лікар кардіолог  
29. Про результати виїзної планово-консультативної допомоги сільським мешканцям та організаційно-методичної медичним працівникам села, наданої лікарями ЦРЛ при виїздах для огляду диспансерних хворих. Щоквар-тально Завідувачі СЛА, АЗП-СМ, ФАП та ФП Завідувачі СЛА, АЗП-СМ, ФАП та ФП  
30. Експрес-аналіз основних показників роботи ЛПЗ села. На кожному занятті Районні фахівці Районні фахівці  
31. Про стан роботи по боротьбі з туберкульозом, своєчасним ФЛГ обстеженням та імунізації  населення проти туберкульозу. На кожному занятті Районний фтизіатр Районний фтизіатр  
32. Виконання наказу МОЗ України від 27.08.2010р. №728 «Про диспансеризацію населення». Щоквар-тально Районний терапевт Районний терапевт  
33. Прийняття заліків у медичних працівників району:

–          по санітарно-протиепідемічному режиму

–          по карантинних інфекціях

–          по клініці, діагностиці, профілактиці ВІЛ-інфекції/СНІДу

–           з питань діагностики хворих з гострими хірургічними захворюваннями

–          по МКХ-10 та наказу МОЗ України від 08.08.2006р. №545 «Про впровадження медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті»

 

 

Квітень

 

 

 

Грудень

 

 

 

Лютий

Серпень

 

 

Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ,

 

 

 

Районний хірург

 

 

Районні терапевт, кардіолог, завідуюча відділенням ЗП-СМ

Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ, районний хірург

 

 

 

Районні терапевт, кардіолог, завідуюча відділенням ЗП-СМ

 

 

 

Примітка: Включати додатково питання, які будуть ставитись в державних документах УОЗ, розпорядженнях міської  ради та райдержадміністрації.

 

 

 


Додаток №11

 

ПЛАН

ЗАНЯТЬ З МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ

З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ СЛА, АЗП-СМ, ФАП ТА ФП

 

№ п/п Тематика Термін проведен-ня Доповідачі Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби за 2016 рік та задачі на 2017 рік. Січень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
2. Про негативні показники роботи по ЛПЗ села за 2016 рік. Січень Акушерки, фельдшери ФАП, ФП Завідувачі ЛПЗ села  
3. Виконання наказу УОЗ від 20.03.2008р. №149 «Про затвердження протоколів нагляду за здоровою дитиною віком до 3-х років». Січень

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
4. Виконання наказу МОЗ України від 15.07.2011р. №417 „Про вдосконалення акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”. Січень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог  
5. Суспільно-ділова атестація медичних працівників обслуговуючих дитяче населення. Лютий, листопад Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, лікар епідеміолог, лікар АІТ, дитячий фтизіатр Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, лікар епідеміолог, лікар АІТ, дитячий фтизіатр  
5.1. Виконання наказу МОЗ України від 20.03.2008р. №149 «Про затвердження протоколів нагляду за здоровою дитиною віком до 3-х років».
5.2. Виконання наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №551 „Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні”. Залік.
5.3. Синдром раптової смерті немовлят
5.4. Надання медичної допомоги дітям з невідкладними станами.
5.5. Грудне вигодовування дітей раннього віку
6. Експертна оцінка по перевірці ф.063, ф.112 дітей з медичними відводами. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
7. Оздоровлення вагітних групи ризику. Березень Завідуюча  жіночою консультацією Завідуюча жіночою консультацією  
8. Експертна оцінка по перевірці ведення медичної документації по вагітним. Березень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог  
9. Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби за І квартал 2017р. Березень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
10. Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби за ІІ квартал 2017р. Квітень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
11. Виховання здорової дитини. Учбове заняття по масажу, гімнастиці. Квітень Завідуюча дитячою поліклінікою, спеціаліст ЛФК Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
12. Гострий живіт у дітей.

Диференційна  діагностика, невідкладна допомога.

Квітень Дитячий хірург Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
13. Звіт акушерок, патронажних медсестер про роботу санітарного активу  в ЛПЗ села. Квітень Акушерки, патронажні дитячі  медичні сестри ФАП, ФП Завідувачі ЛПЗ села  
13.1 Суспільно-ділова атестація медичних працівників обслуговуючих жіноче населення : Травень Районний акушер-гінеколог, завідуючий  пологовим відділенням, завідуюча  жіночою консультацією, онкогінеколог Районний акушер-гінеколог, завідуюча  жіночою консультацією, онкогінеколог  
13.2 Виконання наказу МОЗ України від 15.07.2011р. №417 „Про вдосконалення акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”.
13.3 Претоксикоз та пізній токсикоз вагітних.
13.4 Невиношування вагітності. Заходи по профілактиці.
13.5 Цитологічне обстеження жінок. Правила взяття мазків на цитологічне дослідження.
14. Клініка та діагностика  гриж у дітей, їх виявлення та оздоровлення в ЛПЗ села. Червень Дитячий хірург Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
15. Звіт акушерок, патронажних медсестер, фельдшерів ФАП і ФП по нагляду за дітьми 1-го року життя, в т.ч. соціальної групи ризику. Червень Акушерки, дитячі  патронажні медичні сестри ФАП, ФП Завідувачі ЛПЗ села  
16. Скринінг –тест у дітей, підготовка дітей до огляду спеціалістів. Червень Лікар педіатр Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
17. Клініка, діагностика, лікування глистних інвазій у дітей. Червень Дитячий інфекціоніст Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
18. Виявлення патології кістково-м’язової системи у дітей, їх оздоровлення. Експертна оцінка по оздоровленню дітей з патологією кістково-м’язового апарату.

 

Липень Дитячий ортопед Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
19. Виконання наказу МОЗ України  від 09.10.2000р.  №721 „Про затвердження плану основних організаційних заходів УОЗ на виконання комплексної програми інвалідності серед дітей”. Липень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
20. Результати проведення профілактичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України №434 «Про вдосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні». Серпень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
21. Виявлення урологічної патології у дітей, їх оздоровлення. Аналіз оздоровлення дітей на дільницях (звіт медичних працівників). Серпень Дитячий уролог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
22. Підготовка дітей до вступу в ДДЗ, школи. Серпень Лікар педіатр дитячої поліклініки Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
23. Про оздоровлення дітей влітку. Вересень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
24 Оздоровлення дівчат підлітків з гінекологічною патологією.

 

 

 

Вересень Лікар по планування  сім’ї,  завідуюча жіночою консультацією Лікар по планування  сім’ї,  завідуюча жіночою консультацією  
25. Клініка, діагностика, профілактика захворювань шкіри у дітей. Вересень Дитячий дерматолог Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
26. Оздоровлення дітей „Д” групи. Вересень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
27. Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби за ІІІІ квартал 2017р. Жовтень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
28. Диспансеризація жінок з передпухлинною патологією та своєчасне виявлення злоякісних новоутворень. Жовтень Онкогінеколог Районний акушер-гінеколог  
29. Експертна оцінка по перевірці медичної документації гінекологічних онкохворих.

 

Жовтень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог  
30. Клініка, діагностика менінгококової інфекції у дітей. Надання невідкладної допомоги на діагностичному етапі. Грудень Районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
31. Експертна оцінка по перевірці медичної форми  №112/о дітей 1-го року життя. Грудень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
32. Аналіз виконання пропозицій дитячих фахівців, які були внесені при виїзді дитячої бригади в лікувально-профілактичні заклади села. Щомі-сячно Дитячі  патронажні  медичні сестри, акушерки Завідувачі ЛПЗ села  
33. Аналіз малюкової смертності та розбір випадків малюкової  смертності по лікувально-профілактичним закладам села.

 

 

Щомі-сячно Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
34. Звіт по цитологічному обстеженню жінок по дільницях лікувально-профілактичних закладів села. Щомі-сячно Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог  
35. Про роботу санітарного активу села. Березень

Грудень

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  
36. Розбір випадків несвоєчасної госпіталізації в стаціонар дітей. Щоквар-тально Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах  

 

Додаток №12

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

ПУНКТУ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

№ п/п Тематика Термін проведення Доповідач Відповідальний Відмітка про виконання
1. Санепідрежим, клініка СНІДу. Залік. Січень Районний

інфекціоніст

Районний

інфекціоніст

 
2. Серцево-легенева реанімація. Принципи роботи дихальної апаратури. Залік. Січень

 

Завідуючий відділенням АІТ

 

Завідуючий відділенням АІТ

 

 
3. Невідкладна травматологія. Залік . Лютий Районний травматолог Районний травматолог  
4. Невідкладна хірургія. Залік. Лютий Районний хірург Районний хірург  
5. Цикл занять по функціональній діагностиці. Лютий Районний фахівець по ФД Районний фахівець по ФД  
6. Цикл занять з особливо небезпечних інфекцій. Залік. Березень Районний інфекціоніст Районний інфекціоніст  
7. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології. Березень Районний

акушер-гінеколог

Районний

акушер-гінеколог

 
8. Невідкладна кардіологія. Залік. Квітень Районний

кардіолог

Районний

кардіолог

 
9. Невідкладна допомога при отруєннях. Залік. Квітень Завідуючий відділенням АІТ,

гастроентеролог

Завідуючий відділенням АІТ,

гастроентеролог

 
10. Малярія, клініка, діагностика.

Залік.

Травень Районний

інфекціоніст

Районний

інфекціоніст

 
11. Невідкладна пульмонологія. Залік Липень Районний

терапевт

Районний

терапевт

 
12. Невідкладна ендокринологія Залік. Вересень Районний

ендокринолог

Районний

ендокринолог

 
13. Невідкладна неврологія. Залік. Жовтень Районний невропатолог Районний  невропатолог  
14. Невідкладна наркологія Залік. Листопад Районний

нарколог

Районний

нарколог

 
15. Невідкладна психіатрія Залік. Грудень Районний

психіатр

Районний

психіатр

 

 


Додаток №13

ПЛАН – ГРАФІК

планово-консультативних виїздів в лікувально-профілактичні заклади району

Назва ЛПЗ Бригада фахівців для нагляду працівників сільського господарства Бригада фахівців для огляду дорослого населення Бригада фахівців для огляду дитячого  населення Бригада для огляду ветеранів ВВв, ЧАЕС контингенту та медичних працівників
Дубов”язівка АЗП-СМ 16-18.01.2017 19.01.2017

14.09.2017

17-20.03.2017
В”язове ФАП 17.01.2017 14.12.2017 22.03.2017
Салтикове ФАП 08.02.2017 19.05.2017 27.03.2017
Білозерка ФП 16.01.2017 27.03.2017
Коханівка ФП 16.01.2017 27.03.2017
Красне ФП 18.01.2017 23.03.2017
Лебедєве ФП 18.01.2017 27.07.2017 23.03.2017
Тернівка ФП 20.01.2017 15.06.2017 24.03.2017
Сім’янівка ФАП 16.01.2017 25.05.2017 21.03.2017
Рокитне ФП 08.02.2017 27.03.2017
Бочечки АЗП-СМ 25.01.2017 08.11.2017 02.02.2017

21.09.2017

10.03.2017
Сахни ФАП 25.01.2017 08.11.2017 08.06.2017 13.03.2017
Гути ФП 25.01.2017 08.11.2017 29.09.2017 15.03.2017
Кузьки ФП 25.01.2017 08.11.2017 14.03.2017
Новоселівка ФП 25.01.2017 08.11.2017 16.03.2017
Раки ФП 25.01.2017 08.11.2017 13.07.2017 16.03.2017
Грузьке СЛА 24.01.2017 12.09.2017 23.02.2017 30.03.2017
Дубинка ФП 24.01.2017 12.09.2017 03.04.2017
Землянка ФП 23.01.2017 12.09.2017 12.10.2017 31.03.2017
Попівка АЗП-СМ 26.01.2017 16.03.2017

02.11.2017

04.04.2017
Тулушка ФП 26.01.2017 23.11.2017 05.04.2017
Мельня АЗП-СМ 13.02.2017 19.09.2017 26.01.2017 29.03.2017
Присеймів’я ФАП 14.02.2017 19.09.2017 18.05.2017 28.03.2017
В.Самбір СЛА 30.01.2017 02.03.2017

19.10.2017

07.04.2017
Шевченкове ФАП 27.01.2017 07.12.2017 06.04.2017
Вирівка АЗП-СМ 09.02.2017 09.02.2017 11.04.2017
Сарнавщина ФП 09.02.2017 11.04.2017
Дептівка СЛА 30.01.2017 04.05.2017 10.04.2017
Курилівка АЗП-СМ 31.01.2017 17.10.2017 23.03.2017 01.03.2017
Карабутове ФП 31.01.2017 17.10.2017 03.03.2017
Базилівка ФП 01.02.2017 17.10.2017 02.03.2017
Шпотівка ФП 01.02.2017 20.07.2017 12.04.2017
Козацьке АЗП-СМ 06.02.2017

07.02.2017

12.01.2017 13.04.2017
Духанівка ФАП 03.02.2017 06.07.2017 13.04.2017
Анютине ФП 06.02.2017 13.04.2017
Бережне ФП 06.02.2017 12.04.2017
Новомутин ФП 07.02.2017 12.01.2017 14.04.2017
Хижки ФП 07.02.2017
М. Ганнівка ФП 10.02.2017 06.03.2017
Фесівка ФП 10.02.2017 06.03.2017
Пекарі АЗП-СМ 02.02.2017 01.11.2017 30.03.2017

09.11.2017

09.03.2017
Юрівка ФП 02.02.2017 01.11.2017 01.06.2017 07.03.2017
Соснівка СЛА 03.02.2017 16.02.2017 17.04.2017
Шаповалівка ФАП 03.02.2017 21.12.2017 20.04.2017
Заводи ФП 06.02.2017 18.04.2017
М. Самбір ФП 03.02.2017 30.11.2017 19.04.2017
Привокзальне ФП 03.04.2017 21.04.2017

 


 

Додаток №14

 

 

ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЙ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

 

№ п/п Заходи Термін

виконання

Доповідач Відпові-

дальний

Відмітка про виконання
1 Медичні відходи. Класифікація. Заходи безпеки при поводженні з відходами. Технології утилізації. Січень Пологове відділення Головна медична сестра  
2 Самоменеджмент у медсестринстві Лютий Поліклініка для обслуговування дорослого населення Головна медична сестра  
3 Організація лікувального харчування в лікувально-профілактичному закладі. Стандарти задоволення потреби пацієнта у лікувальному харчуванні. Березень Наркологічне відділення Головна медична сестра  
4 Впровадження в роботу Закладу наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №552 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція перед стерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я» Квітень Центральне стерилізаційне відділення Головна медична сестра  
5 Святкова конференція: «Сучасне медсестринство – актуальні питання» Травень Терапевтичне відділення Головна медична сестра  
6 Особливості збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я. Червень Інфекційне відділення Головна медична сестра  
7 «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу» Липень Кардіологічне відділення Головна медична сестра  
8 Обіг лікарських засобів та виробів медичного призначення в закладах охорони здоров’я Серпень Неврологічне відділення Головна медична сестра  
9 Паліативна допомога населенню, роль сестри медичної в наданні психологічної, фізичної,  медико-соціальної допомоги хворим у термінальній стадії захворювання. Вересень Гінекологічне відділення Головна медична сестра  
10 Підвищення якості медичного обслуговування завдяки навчанню персоналу засад медичної етики. Створення позитивного іміджу охорони здоров’я зусиллями медичного персоналу Жовтень Протитуберкульозне диспансерне відділення Головна медична сестра  
11 Організація наставництва у закладі охорони здоров’я Листопад Стоматологічна поліклініка Головна медична сестра  
12 Загальні вимоги до дезінфекції у закладах охорони здоров’я. Головні напрямки оптимізації системи дезінфекційної профілактики ВЛІ. Грудень Онкологічне відділення Головна медична сестра  

 


Додаток №15

ПЛАН РОБОТИ РАДИ СЕСТЕР

 

№ п/п Заходи Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1. 1.1. Підведення підсумків роботи Ради сестер медичних за 2016 рік.

1.2. Затвердити положення про сектори Ради сестер медичних та визначити напрямки роботи кожного сектору.

Січень Голова Ради сестер медичних  
2. 2.1. Опрацювання вимог щодо оформлення медичної документації по плануванню сестрами медичними старшими.

2.2. Стан дотримання вимог ТБ на робочих місцях.

Лютий Голова виробничого сектора  
3. 3.1. Аналіз роботи сектору з харчування

3.2. Аналіз анкетування пацієнтів лікарні щодо якості надання медичної допомоги.

Березень Голова сектора по харчуванню Голова Ради сестер медичних  
4. 4.1. Підведення підсумків роботи сестер медичних старших згідно критеріїв оцінювання за І квартал.

4.2. Аналіз роботи сектора санітарної-гігієни та протиепідемічного режиму

4.3. Намітити комплекс підготовчих заходів стосовно проведення святкування Міжнародного Дня медичної сестри.

Квітень Голова Ради сестер медичних

Голова санітарно-гігієнічного та протиепідемічного сектору

Голови секторів

 
5. 5.1. Аналіз роботи виробничого сектору

5.2. Аналіз роботи школи резерву старших сестер медичних.

Травень Голова виробничого сектора  
6. 6.1. Аналіз роботи навчально-виховного сектору.

6.2. Організація харчування пацієнтів у відділеннях лікарні: виконання вимог санітарно-протиепідемічного режиму у буфетних та харчоблоці.

Червень Голова навчального сектора

Голова сектора по харчуванню

 
7. 7.3. Підведення підсумків роботи сестер медичних старших згідно критеріїв оцінювання за ІІ квартал.

7.4. Аналіз роботи сектора з аптечного та інформаційного забезпечення.

Липень Голова Ради сестер медичних

Голова аптечного та інформаційного сектора

 
8. 8.1. Аналіз роботи сектора з санітарно-освітньої роботи

8.2. Аналіз проведення  санітарно-освітньої роботи з молодшими медичними спеціалістами з медичною освітою серед пацієнтів лікарні.

Серпень Голова сектора санітарно-освітньої роботи

 

 
9. 9.1. Аналіз роботи школи резерву

9.2. Аналіз роботи по наставництву

9.3. Узгодити графіки проведення суспільно-ділової атестації молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер у відділеннях лікарні.

Вересень Голова навчально-виховного сектору  
10. 10.1. Підведення підсумків роботи сестер медичних старших згідно критеріїв оцінювання за ІІІ квартал.

10.2. Стан виконання стандартів догляду молодших медичних спеціалістів з медичною освітою та якість надання медичної допомоги хворим

Жовтень Голова навчально-виховного сектору  
11. 11.1. Стан виконання плану курсів підвищення кваліфікації, атестації та переатестації за 2016 рік

11.2. Аналіз проведеного анкетування серед пацієнтів з метою вивчення якості надання медичної допомоги

Листопад Голова Ради сестер медичних

Голова виробничого сектору

 
12 12.1.  Підведення підсумків проведення суспільно-ділової атестації у молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер.

12.2. Обговорення тематики засідань та плану роботи Ради сестер на 2018р.

Грудень Голова Ради сестер медичних

 

Голови секторів

 

 

    Додаток №16

ПЛАН ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ

№ п/п Населені пункти План Забезпеч. огляд Відповідальний керівник Викон. плану (кільк. оглянут)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
  Жінки:   Лікарі ЗП-СМ, дільничі лікарі, лікарі –гінекологи Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці, райакушер –гінеколог  
1. Медичні працівники 1043  
2. Вчителя шкіл 585  
3. ТОВ НВО «Червоний металіст» 110  
4. „Конотоп-м’ясо” 100  
5. КАЗ 110  
6. УПП глухих 120  
7. Авіакон 330  
8. КІПТ 54  
9. ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» 436  
10. Укртелеком 5  
11. Укрпошта 23  
12. Енергозбут 22  
13. КТУ 95  
14. Дрібні підприємства 2859  
15. Неорганізоване населення 9720  
  Всього по місту 27149  
  Всього по ЦПМСД 13535  
1. Підлипенська АЗП-СМ 1980  
       Всього по району 42643  
  Чоловіки    
1. КАЗ 169 Лікарі ЗП-СМ, дільничі лікарі, хірурги Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці  
2. ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» 1074  
3. ТОВ НВО «Червоний металіст» 206  
4. „Конотоп-м’ясо” 50  
5. Неорганізоване населення та працюючі на дрібних підприємствах 11554  
  Всього по місту 13053  
  Всього по ЦПМСД 11895  
  Підлипенська АЗП-СМ 1600  
  Всього по району 26548  

Додаток №17

 

ПЛАН – ГРАФІК КОМПЛЕКСНИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ

№ п/п Населені пункти Кількість контингенту, підлягаючого профоглядам Місце огляду Підлягає оглядам /оглянуто
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
1. Конотопський район Працівники установ і організацій Міністерства аграрної політики СЛА, ФАП, ФП 200 250 200                  
2. м. Конотоп Працівники промислових підприємств МСЧ, здоров пункти, поліклінічне відділення ЦРЛ     300 400 400              
3.

 

м.Конотоп, Конотопський район Підлітки: дівчата юнаки Поліклініка ЦРЛ       500 500 500        

 

450

 

 

450

 

 

450

4. м. Конотоп

 

 

Конотопський район

Ветерани Великої Вітчизняної війни, інваліди війни, учасники бойових дій Поліклініка ЦРЛ

 

СЛА, ФАП, ФП району

760

 

 

 

760

 

 

 

810

 

 

450

800

 

 

450

 

 

 

350

             
5. м. Конотоп, Конотопський район

 

Постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС Поліклініка ЦРЛ

СЛА, ФАП, ФП району

150

 

 

80

180

 

 

90

180

 

 

90

160

 

 

70

               

Додаток №18

 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ

ДІТЕЙ РАЙОНУ ДО 18 РОКІВ

 

№ п/п Населені пункти

 

 

 

 

Організатор

огляду

 

Кількість

дітей до 18 років

Підлягало

огляду

Оглянуто Відповідальний керівник
1. Дитяча поліклініка Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району 103181 103181   Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району
2. Дубов”язівська АЗП-СМ 647 647  
3. Попівська АЗП-СМ 475 475  
4. Бочечанська АЗП-СМ 260 260  
5. Підлипенська АЗП-СМ 446 446  
6. Козачанська АЗП-СМ 250 250  
7. Дептівська СЛА 33 33  
8. Мельнянська АЗП-СМ 112 112  
9. Пекарівська АЗП-СМ 154 154  
10. Вирівська АЗП-СМ 162 162  
11. В.Самбірська СЛА 183 183  
12. Грузчанська СЛА 144 144  
13. Соснівська СЛА 293 293  
14. Курилівська АЗП-СМ 144 144  
  Всього   13684 13684    

 

Примітка: Виїзди бригади дитячих фахівців в кожну АЗП-СМ та СЛА села проводяться 2-чі на рік. Дітей-інвалідів в районі – 205, всі вони включені в огляди 2 рази.

 

 

                    Додаток №19

 

 

ПЛАН ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

 

 

Всього підлягає профілактичним оглядам (тис. нас .) В т.ч. рентген флюорографічно (тис. нас.) Організатор профілактичних оглядів Із числа обстежених ФЛГ
І-й кв. ІІ-й кв. ІІІ-й кв. ІV-й кв.
79,0 68,0 Районний фтизіатр, завідувачі СЛА, АЗП-СМ, терапевти 22 20 16 10
Туберкуліно-діагностика 11,0 Районний фтизіатр, завідувачі СЛА, АЗП-СМ, терапевти 3 3 3 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №20

 

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ

КЗ «КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА»

 

Показник

 

Одиниця виміру Досягнут. рівень Обласний  показник 2015р. Україна 2015р. Запланований рівень на 2017р.
2015р. 9 міс. 2016р.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Смертність немовлят на 1000 народж. жив 4,2 7,3 6,7 8,0
2 Перинатальна смертність на 1000 народж. 8,6 7,3 9,2 8,2
3 Мертвонароджуваність – *- 7,6 4,4 6,1 5,1
4 Рання неонатальна смертність – *- 1,0 2,9 3,1 3,1
5 Материнська смертність на 100 тис народж. жив 9,6 15,2
6 Частота черепно – мозкових, спинальних травм у новонароджених на 1000 народжених живими 0,01
7 Охоплення обстеженням на ВІЛ –інфекції вагітних жінок в  % 100 100 99,98 96,9 100
8 Кількість пологів абсолютне значення 824 604 10126 396989 830
9 Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ  в пологовому будинку на 100 народж. жив 63,4 9,3 69,0 27,9 95,0
10 Захворюваність на туберкульоз органів дихання на 100 тис. нас. 37,8 37,9 53,2 53,1 37,0
11 Захворюваність на деструктивну форму туберкульозу на 100 тис. нас. 10,0 11,2 12,6 20,3 10,0
12 Смертність від туберкульозу на 100 тис. нас. 17,6 12,2 13,1 12,2 13,0
13 Питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених хворих в % 29,0 32,3 25,8 42,4 25,0
14 Питома вага  бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз в % 67,7 70,9 72,9 59,9 70,0
15 Питома вага виявлення хворих на туберкульоз при флюорографічних профілактичних оглядах в % 88,2 79,1 84,1 51,4 90,0
16 Кількість обстежених флюорографічно на  1 тис. населення 645,3 511,7 610,3 457,3 650,0
17 Охоплення туб. діагностикою дитячого населення на  1000  дітей, що підлягали 932,8 569,0 867,1 446,4 990,0
18 Захворюваність на злоякісні новоутворення на 100 тис. нас. 406,2 292,6 422,4 313,6 400,0
19 % онкопрофоглядів жінок   86,9 69,9 86,5 56,9 88,0
20 Дорі чна летальність серед  первинно виявлених онкохворих в % 32,3 річний 25,8 26,9 26,0
21 Питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в ІІІ ст. (візуальної форми) захворювань в % 3,2 6,6 3,3 17,3
22 Питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в ІV ст. захворювань в % 7,3 8,1 10,1 16,0 7,3
23 Захворюваність на інфекційні хвороби, що керуються засобами імунопрофілактики на 100 тис. нас.
  – правець 0,03
  – дифтерія 0,001  
  – кашлюк   7,2 5,65
  – паротит   1,2 1,07
  – кір   0,3 0,24
  – поліомієліт  
24 Захворюваність на хронічний алкоголізм на 100 тис. нас. 44,2 49,7 61,5 62,9 46,0
25 Захворюваність на алкогольні психози на 100 тис. нас. 1,1 2,7 4,7 1,0
26 Захворюваність на наркоманію на 100 тис. нас. 25,4 16,5 11,3 8,4 20,6
27 Рівень первинної інвалідності серед дорослого населення на 10 тис. нас. 36,5 29,7 36,8 43,7 36,0
28 Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку на 10 тис. нас. 39,1 36,0 43,8 48,8 38,0
29 Рівень первинної інвалідності дитячого населення на 10  тис. нас. 18,8 11,0 21,7 21,6 12,0
30 Смертність населення на 1000 нас. 9,87 9,67 17,0 13,9 9,8
31 Смертність населення  в працездатному віці на 1000 нас. відповідного віку 3,68 2,83 4,7 5,1 3,62
32 Смертність  від гострих пневмоній  На 1000 нас. 0,06 0,03 0,05 0,04
33 Смертність від інсультів На 1000 нас. 0,45 0,57 0,7 0,6
34 Смертність від інфаркту міокарда На 1000 нас. 0,14 0,08 0,19 0,24 0,13
35 Питома вага виїздів швидкої медичної допомоги (ШМД) до хворих з хронічними захворюваннями в % 1,3 1,1 0,36 3,5 1,5
36 Частота використання сучасних методів контрацепції:

– гормональна контрацепція

на 1000 жінок фертильного віку 331,5 336,2 33,5 185,2 336,0
37 -ВМК на 1000 жінок фертильного віку 374,3 379,7 363,3 124,6 380,0
38 Число абортів на 1000 жінок фертильного віку на 1000 жінок фертильного віку 3,1 2,2 6,5 9,8 3,0
39 Охоплення 2-х разовим ультразвуковим скринінгом вагітних в терміні до 28 тижнів в % 100 100 99,8 96,4 100
40 Раннє охоплення вагітних наглядом В % 100 100 99,2 91,7 100
41 Своєчасне проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року в % 19,4 2,5 25,3 100,0
42 Своєчасне проведення первинного вакцинального комплексу (кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт):

початок в 3-х місячному віці.

в % 3,9 23,8 2,4 100,0
43 – закінчення в 6-ти місячному віці. в % 1,2 100,0
44 Забезпеченість лікарями (фізичними особами) на 10 тис. нас. 29,7 30,5 36,7 37,9 30,5
45 Кількість посад сімейних лікарів штатн. посад

на 10 тис. нас.

3,52 2,7 3,5 2014р.

2,85

3,5
46 Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів в % 79,2 79,2 72,5 73,1 80,0
47 Забезпеченість середнім медичними працівниками (фізичними особами) на 10 тис. нас. 90,0 87,2 102,1 2014р.

80,8

90,0
48 Питома вага атестованих лікарів від підлягаючих атестації на кінець звітного періоду в % 79,0 47,1 100,0 2002р.

94,5

100
49 Питома вага атестованих середніх медпрацівників від підлягаючих атестації на кінець звітного року в % 90,4 73,7 100,0 2002р.

86,8

100
50 Питома вага атестованих керівників органів і установ охорони здоров’я та їх заступників зі спеціальності управління охороною здоров’я від підлягаючих атестації на кінець звітного періоду. в % 100 100 100,0 2002р.

95,8

100
51 Коефіцієнт співвідношення кількості посад лікарів до посад медичних сестер коеф. співвідн. 0,56 0,54 0,65 2003р.

1,9

0,56
52 Витрати бюджетних коштів з розрахунку на 1  жителя (з консолідованого бюджету області, міста) в  гривнях 992,50 833,21 1311,42 2006р.

304,3

1110,9
53 Витрати на пільгове забезпечення інвалідів, ветеранів війни

Пільгові рецепти

Зубне протезування

на 1 особу 34,94

 

25,25

31,43

 

18,90

57,15 41,9

 

25,2

54 Залучено позабюджетних коштів з розрахунку на 1-го мешканця в  гривнях 95,17 56,78 102,52 2002р.

14,5

75,7

 

 

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СТАЦІОНАРНИХ ВІДДІЛЕНЬ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ

 

Показник

 

Одиниця виміру Досягнут. рівень Обласний  показник 2015р. Україна 2015р. Запланований рівень на 2017р.
2015р. 9 міс. 2016р.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Забезпеченість населення стаціонарними ліжками на 10 тис. нас. 56,5 54,9 86,2 72,3 44,1
2 Виконання ліжко-днів в % 98,7 97,5 93,89 100,0
3 Кількість днів роботи ліжка в днях 332,2 255,0 319,4 319,3 340,0
4 Середній термін перебування хворого на ліжку в днях 9,6 9,2 11,9 11,4 10,0
5 Рівень госпіталізації в стаціонарі  на  100 19,7 16,4 22,8 20,2 20,0
6 Летальність   1,2 1,2 1,06 1,24
7 Забезпеченість населення ліжками в денних стаціонарах на 10 тис. нас. 18,8 18,9 20,4 14,6 19,4
8 Проліковано хворих в денних стаціонарах поліклінік на 10  тис. нас. 575,9 357,2 689,1 617,7 590,0
9 Хірургічна активність в стаціонарах хірургічного профілю в % 50,5 49,9 55,93 50,0
10 Післяопераційна летальність в % 0,3 0,3 0,32 0,54
11 Післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології, в т.ч. : в % 0,49 1,17
  Гостра кишкова непрохідність 3,58
  Гострий апендицит 0,03
  Защемлена кила 0,89
  Гострий холецистит 0,41
  Гострий панкреатит 8,89 13,06
  Перфоративна виразка шлунку та 12-палої кишки 1,31 3,96
  Гостра шлунково-кишкова кровотеча   12,5 4,98  
  Травм внутрішніх органів   4,85 4,30
12 Летальність від пневмоній в % 1,2 0,6 0,6 1,37
13 Розбіжність клінічних та патологоанатомічних діагнозів % 3,5 4,9 3,5 2009р.

10,6

4,5


Додаток №21

 

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПОЛІКЛІНІКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ

ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ

 

№ п/п Найменування

показників

Одиниця виміру Досягнутий  рівень Обласний показник  2015р. Запланований рівень на 2017р.
2015 9 міс. 2016
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Загальна смертність на 100 нас. 9,87 9,67 17,0 9,8
2 Смертність осіб в працездатному віці на 1000 осіб працездатного віку 3,68 2,83 4,7 3,62
3 Первинний вихід на інвалідність в працездатному віці на 10000 населення 39,1 36,0 43,8 38,0
4 Захворюваність по місту на 1000 дорослого населення 368,5 302,2 399,6 389,0
5 Поширеність захворювання

по місту

На 1000 дорослого населення 1747,9 1796,7 1679,1 1690,0
6 Розходження діагнозів між поліклінікою та стаціонаром в % 0,1 0,1 0,1
7 Поширеність ІХС на 1000 дорослого населення 208,1 226,3 217,8 220,0
8 Поширеність артеріальної гіпертензії на 1000 дорослого населення 307,9 337,2 299,5 310,0

Додаток №22

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ ЦРЛ

№ п/п Найменування показників Одиниця виміру  

Досягнут. Рівень

 

Обласний показник  2015р. Запла-нований рівень на 2017
2015р. 9 міс. 2016р.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Малюкова смертність % 4,2 7,3 6,7
2. Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям 1-го року % 19,4 2,5 25,3 100,0
3. Своєчасність розпочатку первинного вакцинального комплексу в 3 місяці % 3,9 23,8 2,4 100,0
4. Своєчасність закінчення первинного вакцинального комплексу  в 6 місяців % 0 0 1,2 100,0
5. Охоплення дітей туберкулінодіагностикою на 1000 дитячого населення 932,8 569,0 867,1 990,0
6. Грудне вигодовування до 6 місяців % 79,0 78,9 79,6 80,0
7. Дитячий травматизм на 1000 дитячого населення 40,5 27,6 53,04 27,0
8. Рівень первинної інвалідності дитячого населення на 10000 дитячого населення 18,8 11,0 21,7 12,0
9. Захворюваність дітей 1-го року життя на 1000 дитячого населення 954,2 854,4 1000,0 1000,0
10. Використання санаторно-курортних путівок % 75,0 87,0   100,0

 


Додаток №23

ПЛАН –ГРАФІК РОБОТИ

№ п/п Заходи День Години
1. 2. 3. 4.
1. Оперативна нарада лікарів дитячої та дорослої поліклінік Щовівторка 8.00-9.00
2. Заняття медичних працівників пункту невідкладної медичної допомоги 1 вівторок 8.00-9.00
3. Засідання ради по дієтичному харчуванню. 2 вівторок 14.00-15.00
4. Заняття з лікарями стоматологами 1 середа 8.00-9.00
5. Заняття з молодшими спеціалістами з медичною освітою 3 середа 10.00-12.00
6. Медична рада з контролю якості 2 середа 14.00-15.00
7. ЛКК терапевтичного профілю 3 середа 14.00-15.00
8. Загально-лікарська конференція 1,3 четвер 8.00-9.00
9. Оперативна нарада при головному лікарю 2,4 четвер 8.00-9.00
10. Засідання ради сестер 2 четвер 14.00-15.00
11. Конференція молодших спеціалістів з медичною освітою 4 четвер 14.00-15.00
12. Клініко-анатомічна конференція 4 п’ятниця 8.00-9.00
13. Медична рада по контролю якості 4 п’ятниця 11.00-13.00
14. ЛКК хірургічного профілю 4 п’ятниця 14.00-15.00
15. Засідання комісії по профілактиці туберкульозу Щоквартально 14.00-15.00
16. Засідання лікарсько-рецензійної групи Щоквартально 14.00-15.00
17. Рада по впровадженню медичних нововведень Щоквартально 14.00-15.00
18. Заняття з завідуючими АЗП-СМ, СЛА,  ФАП, ФП 1 раз в 2 місяці 10.00-12.00
19. ПДК по профілактиці внутрішньо-лікарняних інфекцій 1 раз в 2 місяці 14.00-15.00
20. Засідання районної протиракової експертної комісії 1 раз в 2 місяці 14.00-15.00
21. Засідання штабу по боротьбі з грипом В епідсезон щомісячно 15.00-16.00
  Засідання комісії по доцільності призначення наркотичних засобів. При потребі  

 


Додаток №24

ІНФОРМАЦІЯ

 з основних питань роботи медичного закладу, що знаходиться на контролі

та медичного забезпечення, яка надходить до головного лікаря

(заступника, районного фахівця) 

 

№ п/п Вид

інформації

Звідки

надається інформація

Відповідальний за надання інформації Періодичність надання
Для головного лікаря
НЕВІДКЛАДНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Малюкова, материнська смертність. Загрозливі стани у дітей та вагітних. Заступник по дитинству та допомозі при пологах Заступник по дитинству та допомозі при пологах Негайно
ЩОДЕННА ІНФОРМАЦІЯ
1. Рапорт чергового лікаря. Черговий лікар Заступник головного лікаря по медичній частині До 8.00
2. Про надзвичайні випадки (травми), аварії, отруєння. Черговий лікар Заступник головного лікаря по медичній частині До 8.00
3. Щоденна інформація про планову госпіталізацію в пологове відділення вагітних високої групи ризику. Черговий лікар Заст. по дитинству До 8.00
4. Про випадки травматизму невиробничого характеру. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині До 15.00
5. Інформація про важких хворих дітей по місту та району Завідувачі АЗП-СМ та СЛА Заступник по дитинству та допомозі при пологах До 12.00
6. Про стан забезпечення надання медичної допомоги сільському населенню в ЦРЛ. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом, завідуючий поліклінікою для обслуговування дорослого населення До 10.00
ЩОТИЖНЕВА
1. Робота відділення ШМД. Фельдшер ШМД Зав. відділенням ШМД Понеділок
2. Моніторинг використання енергоресурсів та водопостачання. Економічний відділ Економічний відділ П’ятниця до 15.00
3. Використання паливно-мастильних матеріалів. Економічний відділ Економічний відділ П’ятниця до 15.00
4. Надходження та використання коштів по спеціальному фонду. Бухгалтерія Головний бухгалтер П’ятниця до 15.00
5. Фінансування по КЕКВ по загальному фонду. Бухгалтерія Головний бухгалтер П’ятниця до 15.00
6. Інформація щодо епідемічних порогів та захворюваності на грип та ГРВІ. Інформаційно-аналітичний відділ Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом Четвер до 9.00
7.  Інформація про надання медичної допомоги переселенцям жителям Донецької, Луганської областей. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині Щопонеділка, щочетверга до 15.00
8. Інформація про лікування хворих жителів села Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині Щосереди до 13.00
9. Інформація про лікування учасників АТО та забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині Щосесреди та щочетверга до 10.00
ЩОМІСЯЧНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Аналіз роботи відділення трансфузіології . Завідувач відділенням трансфузіології Заступник головного лікаря по медичній частині До 10 числа наступного  місяця
2. Аналіз стану онкологічної допомоги. Районний онколог Районний онколог До 15 числа наступного місяця.
3. Використання ліжкового фонду, хірургічна активність відділень хірургічного профілю. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині До 10 числа наступного  місяця
4. Інформація про інфекційні захворювання. Епідеміолог Заступник головного лікаря по медичній частині До 10 числа наступного місяця
5. Інформація про середню заробітну плату працівників ЦРЛ. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
6. Звіт про споживання енергоносіїв по лікарні. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
7. Інформація про фінансування та фактичну заборгованість закладу охорони здоров”я. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
8. Інформація про позабюджетні надходження лікарні. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
9. Виконання діючих національних та регіональних програм. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
10. Вартість ліжко-дня по відділеннях. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного місяця
11. Інформація про виконання програми соціально-економічного розвитку міста. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного  місяця
12. Організаційно-методична і планово-консультативна робота виконана фахівцями ЦРЛ по Конотопському району Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
13. Інформація про надання планово-консультативної роботи лікарями СЛА. Центр ПМСД Конотопського району Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
14. Навантаження на ФАП/ФП Конотопського району Центр ПМСД Конотопського району Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
15. Звіт по кількості прийнятих жителів сімейними лікарями та дільничними терапевтами поліклініки по обслуговуванню дорослого населення. Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
16. Інформація про цитологічне обстеження жінок по СЛА , ФАП, ФП та місту . Клініко-діагностична лабораторія Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
17. Звіт по кількості прийнятих жителів лікарями амбулаторного прийому, районними фахівцями Поліклініка для обслуговування дорослого населення Інформаційно-аналітичний відділ До 10 числа наступного місяця
18. Інформація про виявлення захворюваності при профілактичних оглядах. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
19. Звіт про роботу фізіотерапевтичної служби та ЛФК. Фізіотерапевтична служба та ЛФК Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
20. Звіт по денних стаціонарах та стаціонарах вдома амбулаторно-поліклінічних закладів ЦРЛ та СЛА. Амбулаторно-поліклінічні заклади ЦРЛ та СЛА Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
21. Звіт по кількості прийнятих дітей дільничними педіатрами та спеціалістами дитячої поліклініки. Дитяча поліклініка Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
22. Інформація по показникам поширеності та захворюваності дітей та дорослих по Конотопському району Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
23. Звіт про кількість пролікованих в відділеннях лікарні мешканців сіл Конотопського району, направлених лікарями поліклініки, СЛА, СШД та стаціонару. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
24. Звіт про кількість направлених хворих медичними працівниками ЛПЗ району в амбулаторно-поліклінічне відділення. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
25. Звіт по кількості прийнятих жителів лікарями жіночої консультації. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До  10 числа наступного місяця
26. Звіт по кількості відвідувань та по кількості пролікованих мешканців району обслуговування ВЛ у підрозділах ЦРЛ ІАВ ІАВ До  10 числа наступного місяця
ЩОКВАРТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Хірургічна робота стаціонару. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині До 6 числа наступного  місяця кварталу
2. Захворювання з тимчасовою втратою працездатності. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по ЕТН До 10 числа наступного  місяця кварталу
3. Звіт про нещасні випадки невиробничого характеру. Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині До 8 числа наступного  місяця кварталу
4. Захворюваність на злоякісні новоутворення. Інформаційно-аналітичний відділ Районний онколог До 10 числа наступного  місяця кварталу
5. Звіт про штати та зайняті посади по ЦРЛ. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного  місяця кварталу
6. Аналіз фінансово-господарської діяльності. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного  місяця кварталу

 

7. Стан фінансування медикаментозного забезпечення закладів охорони здоров»я з місцевих бюджетів. Економічний відділ Економічний відділ До 10 числа наступного  місяця кварталу
8. Інформація про лікування учасників АТО Інформаційно-аналітичний відділ Заступник головного лікаря по медичній частині  1 числа місяця
2 РАЗИ НА РІК
1. Інформація про результати моніторингу впровадження державних соціальних нормативів надання медичної допомоги населенню в амбулаторно-поліклінічних умовах. Економічний відділ Економічний відділ Січень

Липень

В КІНЦІ РОКУ
1. План надходжень і видатків спеціального фонду кошторису на наступний рік в розрізі кодів економічної класифікації та джерел надходжень. Економічний відділ Економічний відділ Грудень
2. План асигнувань загального фонду бюджету на наступний рік в розрізі кодів економічної класифікації та кодів функціональної класифікації. Економічний відділ Економічний відділ Грудень
Для заступників головного лікаря
ЩОДЕННА ІНФОРМАЦІЯ
1 Щоденна інформація про планову госпіталізацію в пологове відділення вагітних високої групи ризику. Завідувач  пологовим відділенням Завідуючий  пологовим відділенням До 8.00
2 Робота лікарів поліклініки. Медична сестра поліклініки Медична сестра поліклініки До 15.00
3 Виконання плану профілактичних щеплень. Епідеміолог Епідеміолог Щоквартально до 6 числа наступного  місяця кварталу
ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інформація про лікувально-діагностичні процеси в дитячій поліклініці. Завідуюча дитячою поліклінікою Завідуюча дитячою поліклінікою Вівторок, до 10.00
2. Про видачу лікарняних листків. Відповідальний за видачу л/листів Відповідальний за видачу л/листів Четвер, до 10.00
3. Інформація про інфекційні  захворювання. Епідеміолог Епідеміолог П’ятниця, до 10.00
ЩОКВАРТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інформація про диспансеризацію. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
2. Робота лікарів амбулаторно-поліклінічних підрозділів лікарні . Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
3. Госпіталізація і обстеження планових  хворих. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
4. Поширеність і захворюваність дітей та дорослих по Конотопському району. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
5. Профогляди декретованого контингенту населення по району. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
6. Робота денних стаціонарів та стаціонарів вдома. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
7. Звіт про медичну допомогу дітям. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
8. Оперативна інформація про медичну допомогу жінкам. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
9. Звіт по функціональній діагностиці. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
10. Звіт про роботу фізіотерапевтичної служби та ЛФК Інформаційно-аналітичний відділ Районний фізіотерапевт До 6 числа наступного  місяця кварталу
11. Звіт про медичну допомогу вагітним. Інформаційно-аналітичний відділ Завідувачі АЗП-СМ та СЛА До 6 числа наступного  місяця кварталу
12. Інформація про травми та отруєння. Травматолог Травматолог До 6 числа наступного  місяця кварталу
13. Інформація про медичну допомогу ІВВ, УВ. Лікар –організатор Лікар –організатор До 6 числа наступного  місяця кварталу
14. Звіт про аборти. Районний акушер- гінеколог Районний акушер- гінеколог До 6 числа наступного  місяця кварталу
15. Планово-консультативна робота фахівців ЦРЛ. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
16. Виконання плану організаційних заходів ЦРЛ. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу

 

17. Санітарно освітня робота. Інструктор по саносвітній роботі Інструктор по саносвітній роботі До 6 числа наступного  місяця кварталу
Для районних фахівців
1. Проведення комплексних оглядів ветеранів війни, осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Лікарі організатори по ЧАЕС і ВВв Лікарі організатори по ЧАЕС і ВВв П’ятниця, до 10.00
2. Донорство. Завідувач відділенням  трансфузіології Завідувач відділенням  трансфузіології Четвер, до 9.00
3. Робота  лікарів поліклініки по фаху. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
4. Планово-консультативна робота фахівців ЦРЛ. Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу
5. Поширеність та захворюваність дітей та дорослих по Конотопському району Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно-аналітичний відділ До 6 числа наступного  місяця кварталу

 

 

 

 

Додаток 25

 

План оптимізації ліжкового фонду за рекомендаціями  головних

та обласних спеціалістів на 2016-2017 роки по Конотопському району

 

ЛПЗ Відділення станом на 01.01.2016р. Профілі ліжок станом на 01.01.2016 р. Ліжковий фонд станом на 01.01.16 Кількість ліжок для скорочення за рекомендаціями спеціалістів Кількість ліжок після скорочення згідно рекомендацій спеціалістів Україна 2014
 абс. число на 10 тис. нас.  абс. число на 10 тис. нас.
Районні ЛПЗ   Всього 4338 51,0 1192 3146 36,9
Конотопський район   Всього 726 59,8 187 539 44,1
    Терапевтичні 60 4,9 60 4,9 9,11
    Кардіологічні 70 5,8 25 45 3,7 3,32
    Гастр.д/дорослих 25 2,1 15 10 0,8 0,78
    Інфекц.д/доросл. 20 1,7 20 1,6 2,19
    Інфекц.д/дітей 10 5,9 5 5 3,0 11,14
    Хірург.д/доросл. 85 7,0 20 65 5,3 5,30
    Хірург.д/дітей 5 3,0 2 3 1,8 1,77
    Травм.д/дорослих 45 3,7 10 35 2,9 2,91
    Уролог.д/доросл. 25 2,1 15 10 0,8 1,15
    Проктологічні 5 0,4 5 0,4 0,22
    Онколог.д/доросл. 30 2,5 10 20 1,6 1,83
    Д/вагітн.та род. 30 2,5 30 2,5 2,69
    Гінекол.д/доросл. 45 3,7 45 3,7 3,54
    Туб.д/дор.в т.ч: 20 1,7 20 1,6 3,82
    Неврол.д/доросл. 75 6,2 25 50 4,1 5,41
    Наркологічних 25 2,1 10 15 1,2 0,94
    Офтальм.д/доросл. 25 2,1 10 15 1,2 1,08
    Отолар.д/доросл. 35 2,9 25 10 0,8 1,18
    Отолар.д/дітей 5 3,0 5 3,0 1,73
    Шк-венер.д/дор. 20 1,7 10 10 0,8 0,66
    Педіат.сом.в т.ч: 60 35,5 5 55 32,5 22,82
    Інші д/дорослих 6 0,5 6 0,5
Конотопська ЦРЛ   Всього 576 47,5 115 461 38,3
  Терапевтичне Терапевтичні 35 2,9 47 3,9
  Кардіологічне Кардіологічні 45 3,7 5 40 3,3
  Гастроентеролічне Гастр.д/дорослих 25 2,1 13
  Інфекційне   30
    Інфекц.д/доросл. 20 1,7 20 1,7
    Інфекц.д/дітей 10 5,9 5 5 3,0
  Хірургічне   70
    Хірург.д/доросл. 60 4,9 5 55 4,6
    Хірург.д/дітей 5 3,0 2 3 1,8
    Проктологічні 5 0,4 5 0,4
  Травматологічне Травм.д/дорослих 40 3,3 5 35 2,9
  Урологічне Уролог.д/доросл. 25 2,1 5 20 1,7
  Онкологічне Онколог.д/доросл. 30 2,5 10 20 1,7
  Акушерське   30
    Д/вагітн.та род. 13 1,1 13 1,1
    Патолог.вагітн. 17 1,4 17 1,4
  Гінекологічне Гінекол.д/доросл. 35 2,9 5 30 2,5
  Туберкульозне Туб.д/дор.в т.ч: 20 1,7 20
  Неврологічне Неврол.д/доросл. 45 3,7 45 3,7
  Наркологічне Наркологічних 25 2,1 10 15 1,2
  Офтальмологічне Офтальм.д/доросл. 25 2,1 5 20 1,7
  Отоларингологічне   25
    Отолар.д/доросл. 20 1,7 5 15 1,2
    Отолар.д/дітей 5 3,0 5 3,0
  Дерматовенерологічне дерматовенерологічне д/дор. 20 1,7 20
  Педіатричне педіатричні соматичні 45 26,6 45 26,9
  Анестезіологічне інші для дорослих (анестезіологічні д/дорослих, кошторисні) 6 0,5 6 0,5
Конотопська міська лікарня   Всього 150 72 78
  Загальнотерапевтичне   65
    Терапевтичні 25 2 23
    Кардіологічні 25 17 8
    Педіат.сом.в т.ч: 15 15
  Загальнохірургічне   30
    Хірург.д/доросл. 25 6 14
    Травм.д/дорослих 5 5
    Уролог.д/доросл. 2 3
  Неврологічне Неврол.д/доросл. 30 17 13
  Відділення спеціалізованої хірургії   25
    Отолар.д/доросл. 15 12 3
    Гінекол.д/доросл. 10 1 9    

 

 

 

Додаток 26

 

 

 

Розпорядок роботи

 КЗ «КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА

МИХАЙЛА ДВИДОВА»

 

 

  1. Стаціонарні відділення :

І зміна – з 8.00 до 20.00

II зміна – з 20.00 до 8.00

 

 

  1. Поліклініка для обслуговування дорослого населення :

I зміна – з 8.00 до 15.42

II зміна – з 11.00 до 18.42

Субота – 8.00-15.42 (чергові лікарі)

 

 

  1. Дитяча поліклініка:

I зміна – з 8.00 до 15.42

II зміна – з 11-58 до 18-50

Субота – 8.00-15.42 (чергові лікарі)

 

 

  1. Жіноча консультація

З понеділка по п’ятницю з 8.00 до 15.42

 

 

  1. Стоматологічна поліклініка:

I зміна – з 8.00 до 14.30

II зміна – з 14.30 до 17.00

Субота – 8.00-14.00 (чергові лікарі)

 

 

  1. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Підлипне

З понеділка по п’ятницю з 8.00-12.00

Субота – 8.00-12.00

 

 

  1. Фельдшерський пункт с. Калинівка

З понеділка по п’ятницю з 8.00-15.00

Субота – 8.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

Головний лікар

КЗ «Конотопська ЦРЛ

ім. ак. М.Давидова»                                   __________________В.В.Носач

 

 

 

 

ПЛАН

ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА»

на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Конотоп

2016р.

          ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

__________А.Ю.Семеніхін

„____” _________2016р

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров’я

Сумської обласної державної адміністрації

_______________________С.П.Бутенко

„_______” ____________________2016р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН

ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА»

на  2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


З М І С Т

 

I. Вступ. 1
ІІ. Розпорядження обласної державної адміністрації, доручення голови ОДА, начальника УОЗ, РДА, накази МОЗ і УОЗ, що знаходяться на контролі. 3
IIІ. Організаційні заходи. 10
IV. Заходи по зміцненню виконавчої дисципліни, контролю за виконанням діючих Указів, Доручень Президента України, Постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень ОДА, рішень сесії обласної ради, наказів МОЗ України та УОЗ. 11
V. Заходи по професійній підготовці кадрів 12
VІ. Реформування галузі охорони здоров’я (перспективний план) 13
VIІ. Зміцнення матеріально-технічної бази  ЛПЗ, економічні питання 13
VIIІ. Організаційні заходи по впровадженню досягнень медичної науки та передового досвіду. 16
ІХ. Заходи по вдосконаленню лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню. 17
Х. Заходи по покращенню якості експертизи та зниженню захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. Реабілітація інвалідів та ЧТХ хворих. 19
ХІ. Медичне обслуговування постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. 20
ХІІ Медичне обслуговування інвалідів та учасників війни, воїнів АТО. 21
ХІІІ. Медичне обслуговування допризовної та призовної молоді. 23
ХІV. Заходи по покращенню стаціонарної допомоги населенню району, в тому числі в жителів села. 25
ХV. Заходи по покращенню охорони здоров’я жінок, дітей та підлітків. 25
XVІ. Заходи по подальшому розвитку спеціалізованих видів медичної допомоги населенню району:

– терапевтична

– ендокринологічна

– хірургічна

– фтизіатрична

– дерматовенерологічна

– онкологічна

– отоларингологічна

– офтальмологічна

– неврологічна

– психоневрологічна

–  наркологічна

– інфекційна

– стоматологічна

 

 

30

31

32

32

33

33

34

34

34

34

34

35

38

ХVIІ. Заходи по вдосконаленню допоміжних методів діагностично-лікувальних служб:

– ендоскопічна

– функціональна діагностика

– променева діагностика

– лабораторна

– служба крові

– фізіотерапевтична

– лікарський контроль і лікувальна фізкультура

– патологоанатомічна служба.

 

39

39

39

39

40

40

40

40

ХVIІІ. Заходи по організації роботи молодших спеціалістів з медичною освітою. 41
ХІХ.

 

Заходи по санітарно-протиепідемічному забезпеченню лікувальних закладів району та профілактиці СНІД. 43
ХХ. Заходи по пропаганді здорового способу життя та подальшому покращенню гігієнічного навчання і виховання населення. 47
ХХІ. Заходи по охороні праці, безпеці руху і пожежній безпеці. 50
ХХІІ. Заходи по МСЦЗ. 51
ХХІІІ. Заходи по покращенню обліку та звітності. 52

 

 

ДОДАТКИ
1. План медичних рад. 53
2. План оперативних нарад при головному лікарі. 58
3. План загальнолікарських конференцій. 64
4. План занять в школі управління. 67
5. План впровадження нових  лікувально-діагностичних методик в практичну діяльність. 68
6. План підвищення кваліфікації лікарів. 75
7. План атестації лікарів. 76
8. План підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою. 79
9. План атестації середніх медпрацівників. 84
10. План занять з завідувачами СЛА, АЗП-СМ, ФАП, ФП 89
11. План занять  з молодими спеціалістами з медичною освітою СЛА, АЗП-СМ, ФАП, ФП. 92
12. План занять з молодшими спеціалістами з медичної освітою пункту швидкої медичної допомоги. 95
13. План-графік планово-консультативних виїздів в лікувально-профілактичні заклади району. 96
14. План конференцій молодших спеціалістів з медичною освітою. 97
15. План роботи Ради сестер. 98
16. План профоглядів. 99
17. План-графік комплексних профоглядів. 99
18. План проведення комплексних профоглядів дітей району. 100
19. План профоглядів на туберкульоз. 100
20. Планові показники роботи  ЛПЗ міста та району. 102
21. Планові показники роботи поліклініки по обслуговуванню дорослого населення. 105
22. Планові показники роботи дитячої поліклініки ЦРЛ. 105
23. План-графік роботи 106
24. Інформація з основних питань роботи медичного закладу, що знаходяться на контролі та мед забезпечення, яка надходить до головного лікаря(заступника, райфахівця) 107
25. План оптимізації ліжкового фонду за рекомендаціями головних та обласних спеціалістів по Конотопському району 112
26. Розпорядок роботи 114

 

 

 

 

 

 

 Вам буде цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.