ПЛАН ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА» на квітень 2017р.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (оцініть матеріал)
Loading...

ІІ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ДОРУЧЕННЯ ГОЛОВИ ОДА, РДА, НАЧАЛЬНИКА УОЗ, НАКАЗИ МОЗ І УОЗ, ПРО ЩО ІНФОРМУЄТЬСЯ ВИЩЕСТОЯЩІ ІНСТАНЦІЇ

 

№ п/п Назва  заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Рішення колегії УОЗ від 30.08.2016 №8 «Про хід виконання обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ/СНІДу на 2015-2018р.р. в області» до 01.04.2017р. Заступник головного лікаря з медичної частини, районний інфекціоніст

 

VІІІ.  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ДОСЯГНЕНЬ

МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Забезпечити виконання обласного плану впровадження медико-біологічних і науково-технічних  нововведень та плану ініціативних методик ЦРЛ на 2017 рік. Про хід виконання плану за І квартал та 9 місяців заслухати на оперативній нараді.  

Квітень

 

Заступник головного лікаря по медичній частині

 

Х.  ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ЯКОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЗНИЖЕННЮ ЗАХВОРЮВАНОСТІ З ТИМЧАСОВОЮ  ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ТА ЧТХ ХВОРИХ

 

№ п/п Назва заходів

 

Термін виконання Виконавці

 

Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Проводити аналіз показників первинного виходу на інвалідність по нозологічним групам та галузям виробництва.

Результати аналізу заслуховувати на:

–  підсумкових медичних радах

–  оперативних нарадах в лікарні

 

 

 

 

квітень

 

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці

 

ХІІ.  МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНВАЛІДІВ, УЧАСНИКІВ ВІЙНИ ТА ВОЇНІВ АТО

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
Заслухати питання медичного обслуговування ветеранів війни, демобілізованих учасників АТО на медичній раді лікарні із заслуховуванням  районних фахівців. Квітень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікар організатор по ветеранам ВВв

 

 

 

 

ХІІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОПРИЗОВНОЇ ТА ПРИЗОВНОЇ МОЛОДІ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
Провести аналіз стану здоров’я приписної молоді з метою подальшого оздоровлення даної категорії підлітків. Надати відомості про результати роботи головному педіатру та відповідальному лікарю СОДКЛ. Квітень Старший лікар призовної комісії

 

ХІV. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ СТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ

НАСЕЛЕННЮ РАЙОНУ,  В ТОМУ ЧИСЛІ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Аналізувати якість надання стаціонарної допомоги пільговим  категоріям населення (ЧАЕС, УБД, УВВв), результати заслухати на медичних радах при розгляді даного питання. Квітень Заступник головного лікаря по медичній частині

 

ХV. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК, ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Перевірити роботу амбулаторної ланки по профілактиці туберкульозу та виконання наказів МОЗ України від 14.02.1996р. №26 «Про удосконалення роботи протитуберкульозної служби» та від 29.07.1996р. №233 «Про затвердження інструкції щодо надання медичної санітарної допомоги хворим на туберкульоз». Питання заслухати на медичній раді. квітень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою, фтизіатр

 

ХVІ. ЗАХОДИ ПО ПОДАЛЬШОМУ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ РАЙОНУ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
ТЕРАПЕВТИЧНА
Перевірити виконання наказу МОЗ України від 08.08.2006р. №545  «Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки  народження та смерті» по селу та місту, звернувши увагу на смертність від ХСК, ХОЗЛ, ХОТ. Результати обговорити на „Дні терапевта” та на медичній раді. Квітень Районний терапевт,

районні фахівці

Проаналізувати якість оглядів та оздоровлення хворих ветеранів війни, воїнів АТО, самотніх престарілих, стаціонарне та пільгове лікування згідно Закону України від 22.10.93р. №3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» по місту та селу, заслухати на нараді лікарів поліклініки та медичній раді. Квітень

 

Районний терапевт,

лікар-організатор по ветеранам ВВв

ХІРУРГІЧНА
Провести  аналіз якості диспансерного нагляду і планового оздоровлення інвалідів ВВв та прирівняних до них категорій. Доповісти на медичній раді при розгляді даного питання. Квітень Районний хірург
 ФТИЗІАТРИЧНА
Заслуховувати питання по боротьбі з туберкульозом, своєчасним ФЛГ –обстеженням і імунізацією населення проти туберкульозу в місті та районі  на медичній раді. Квітень

 

Районний фтизіатр
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНА
Провести аналіз оздоровлення хворих на хронічні дерматози, контингенту ЧАЕС, ветеранів війни згідно наказу МОЗ України від 07.06.2004р. №286 «Про удосконалення дермато-венерологічної допомоги населенню України»,  результати заслухати на оперативній нараді в поліклініці. Квітень Районний дермато-венеролог
 НАРКОЛОГІЧНА
Провести аналіз наркологічної експертизи та експертизи алкогольного і наркотичного сп’яніння згідно наказу МОЗ України від 09.11.2015 №1452/735 «Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу на швидкість реакції» відповідного наказу УОЗ ОДА від 27.12.2015 №1146-ОД, результати заслухати на оперативній нараді при головному лікарю. Квітень Районний нарколог
ІНФЕКЦІЙНА
Провести заняття з питань профілактики інфекційних захворювань для медичних працівників усіх рівнів з обов’язковим прийняттям диференційованих заліків та оформленням протоколів. До проведення занять обов’язково залучати епідеміолога :

Лептоспіроз

 

 

 

 

Квітень

Завідуюча інфекційним відділенням, лікар КіЗу

 

ХІХ.  ЗАХОДИ ПО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ТА ПРОФІЛАКТИЦІ СНІД

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Карантинні інфекції
Провести учбові заняття по етіології, клініці, діагностиці, профілактиці холери і інших карантинних інфекцій, а також хворобі Лайма, геморагічних гарячках з нирковим синдромом . Квітень Районний інфекціоніст

 

ХХ. ЗАХОДИ ПО ПРОПАГАНДІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ПОДАЛЬШОМУ ПОКРАЩЕННЮ ГІГІЄНІЧНОГО НАВЧАННЯ І  ВИХОВАННЯ  НАСЕЛЕННЯ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Питання про стан санітарно-освітньої роботи в закладі заслуховувати на підсумкових медрадах. Щоквартально та за рік

 

Заступники головного лікаря згідно розподілу роботи
Організувати і провести заходи , присвячені пам’ятним календарним датам:

–                    Всесвітньому дню здоров’я

–                    Міжнародному дню пам’яті жертв радіаційних аварій

 

 

7 квітня

26 квітня

 

 

Головний лікар

Районний інфекціоніст

 

Організувати пропагандистські кампанії:

–                    до роковин Чорнобильської трагедії

–                    по профілактиці  ГКЗ та харчових отруєнь

 

Квітень

Квітень

 

Лікар ЧАЕС

Районний інфекціоніст

ХХІ.   ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ, БЕЗПЕЦІ РУХУ І ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ 

 

№ п/п Найменування Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Перевірити опір контура заземлення, молнієзахисту будівель і споруд  ЦРЛ. Травень Лабораторія РЕСу
Провести  місячник – огляд по охороні праці з підведенням висновків. Квітень Інженер ОП

 

ПЛАН МЕДИЧНИХ РАД

№ п/п Найменування

заходів

Термін виконан-ня Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
Про  проведення медичних оглядів та надання медичної допомоги щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та воїнів АТО. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Квітень Лікар організатор по УВ, районні фахівці: районний хірург, районний кардіолог, районний невропатолог, районний терапевт Заступник головного лікаря з медичної частини, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
Про виконання заходів щодо боротьби з епідемією туберкульозу. Про роботу дільничої сітки по профілактиці туберкульозу та стан виконання наказу МОЗ України від 29.07.1996р. №233 «Про затвердження інструкції щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз».  Робота районного фахівця в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Квітень

 

 

 

 

 

Районний фтизіатр, дитячий фтизіатр Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
Аналіз смертності по ЛПЗ міста та села за 2016р.  та поточний період 2017р., виконання наказу МОЗ України від 08.08.06р. №545 „Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження та смерті”. Робота районних фахівців в сільських закладах первинної ланки, де відмічається погіршення показників з даного розділу. Квітень Районний терапевт,

завідуюча  відділенням ЗП-СМ, районний кардіолог

Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення

 

ПЛАН МЕДИЧНИХ РАД З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

 

№ п/п Найменування

заходів

Термін викона

ння

Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
Стан надання медичної допомоги хворим з гострою хірургічною патологією. Аналіз післяопераційної летальності Квітень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний хірург Заступник головного лікаря з медичної частини
Організація медичної допомоги хворим на ВІЛ, СНІД, стана профілактики інфікування Квітень Заступник головного лікаря з медичної частини, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з медичної частини
Експертна оцінка надання медичної допомоги дітям 1-го року життя, в т.ч. з групи соціального ризику.

 

Квітень

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 

ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ НАРАД

 

№ п/п Найменування

заходів

Термін викона

ння

Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
1. Про стан наркологічної експертизи та експертизи алкогольного і наркотичного сп’яніння. Квітень Районний нарколог Заступник головного лікаря по медичній частині
2. Інформація про надання зубопротезної допомоги декретованій групі населення за 2016 рік та І квартал 2017р.. Квітень Районний стоматолог Районний стоматолог
3. Аналіз первинного виходу на інвалідність за 3 місяці поточного року. Квітень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
4. Аналіз роботи відділення анестезіології та інтенсивної терапії за 2016р. та І квартал 2017 року. Квітень Районний анестезіолог Заступник головного лікаря по медичній частині
5. Про стан якості оздоровлення та диспансерного нагляду за жінками фертильного віку з екстрагенітальною патологією, забезпечення контрацепцією жінок соціальної групи ризику та з абсолютними протипоказами до виношування вагітності. Квітень Районний терапевт,

Районний психіатр,

Районний ендокринолог,

Районний кардіолог,

Районний акушер-гінеколог

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення

 

ПЛАН ЗАГАЛЬНОЛІКАРНЯНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

№ п/п Тематика Місяць Доповідач Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Види зубопротезування в стоматології Квітень Районний стоматолог Районний стоматолог
2. ТЕЛА – клініка, діагностика, лікування. Квітень Районний кардіолог Районний кардіолог
3. Профілактика та сучасне лікування бронхіальної астми Квітень Районний пульмонолог Районний пульмонолог
4. Ко-інфекція ВІЛ/туберкульоз. Квітень Районний фтизіатр Районний фтизіатр
5. Стан санітарно-освітньої роботи, проведеної медичними працівниками ЦРЛ. Квітень Лікар відповідальний за санітарно-освітню роботу Лікар відповідальний за санітарно-освітню роботу
6. Аналіз додобової летальності хворих неврологічного відділення та пізньої доставки хворих з інсультами. Профілактика інсультів. Квітень

 

Районний невропатолог Районний невропатолог
7. Результати експертної оцінки історій хвороби і амбулаторних карт на предмет повноти обстежень функціональними методами. Квітень

 

Районний фахівець з функціональної діагностики Районний фахівець з функціональної діагностики

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ У ШКОЛІ УПРАВЛІННЯ

 

№ п/п Тематика Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
Права та обов’язки лікарів відповідно до законодавства України Квітень Юрисконсульт ЦРЛ

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З ЗАВІДУВАЧАМИ  АЗП-СМ, СЛА, ФАП ТА ФП

 

№ п/п Тематика Термін проведення Доповідач Відпо-

відальний

Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Лікування, діагностика, обстеження хворих на цукровий діабет та його ускладнення відповідно до протоколів надання медичної допомоги. Квітень Лікар-ендокринолог Лікар-ендокринолог
2. Надання невідкладної допомоги при травмах та опіках ока Квітень Районний офтальмолог Районний офтальмолог
3. Онкоцитологічна діагностика: преаналітичний етап. Квітень Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією
4. Порядок направлення пацієнтів на рентгендослідження, правильність оформлення направлень. Квітень Районний рентгенолог Районний рентгенолог
5. Електрокардіографічні критерії гострого інфаркту міокарду. ЕКГ- зміни при блокадах ніжок пучка Гіса. Використання медикаментозних проб хворим з серцево-судинного патологією. Квітень Лікар функціональної діагностики Лікар функціональної діагностики
6. Прийняття заліків у медичних працівників району:

–          по санітарно-протиепідемічному режиму

–          по карантинних інфекціях

–          по клініці, діагностиці, профілактиці ВІЛ-інфекції/СНІДу

–           з питань діагностики хворих з гострими хірургічними захворюваннями

–          по МКХ-10 та наказу МОЗ України від 08.08.2006р. №545 «Про впровадження медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті»

 

 

Квітень

 

 

 

 

Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ,

 

 

Районний хірург

 

Районні терапевт, кардіолог, завідуюча відділенням ЗП-СМ

Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ, районний хірург

 

 

 

Районні терапевт, кардіолог, завідуюча відділенням ЗП-СМ

 

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ

З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ СЛА, АЗП-СМ, ФАП ТА ФП

 

№ п/п Тематика Термін проведен-ня Доповідачі Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби за ІІ квартал 2017р. Квітень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
Виховання здорової дитини. Учбове заняття по масажу, гімнастиці. Квітень Завідуюча дитячою поліклінікою, спеціаліст ЛФК Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
Гострий живіт у дітей.

Диференційна  діагностика, невідкладна допомога.

Квітень Дитячий хірург Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
Звіт акушерок, патронажних медсестер про роботу санітарного активу  в ЛПЗ села. Квітень Акушерки, патронажні дитячі  медичні сестри ФАП, ФП Завідувачі ЛПЗ села

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

ПУНКТУ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

№ п/п Тематика Термін проведення Доповідач Відповідальний Відмітка про виконання
Невідкладна кардіологія. Залік. Квітень Районний

кардіолог

Районний

кардіолог

Невідкладна допомога при отруєннях. Залік. Квітень Завідуючий відділенням АІТ,

гастроентеролог

Завідуючий відділенням АІТ,

гастроентеролог

 

ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЙ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

 

№ п/п Заходи Термін

виконання

Доповідач Відпові-

дальний

Відмітка про виконання
Впровадження в роботу Закладу наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №552 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція перед стерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я» Квітень Центральне стерилізаційне відділення Головна медична сестра

 

ПЛАН РОБОТИ РАДИ СЕСТЕР

 

№ п/п Заходи Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
4.1. Підведення підсумків роботи сестер медичних старших згідно критеріїв оцінювання за І квартал.

4.2. Аналіз роботи сектора санітарної-гігієни та протиепідемічного режиму

4.3. Намітити комплекс підготовчих заходів стосовно проведення святкування Міжнародного Дня медичної сестри.

Квітень Голова Ради сестер медичних

Голова санітарно-гігієнічного та протиепідемічного сектору

Голови секторівВам буде цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.