ПЛАН ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА» на лютий 2017р.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (оцініть матеріал)
Loading...

ІІ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ДОРУЧЕННЯ ГОЛОВИ ОДА, РДА, НАЧАЛЬНИКА УОЗ, НАКАЗИ МОЗ І УОЗ, ПРО ЩО ІНФОРМУЄТЬСЯ ВИЩЕСТОЯЩІ ІНСТАНЦІЇ

 

№ п/п Назва  заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Розпорядження міського голови від 15.02.2016р. №22-ОД «Про забезпечення надання цілодобової ургентної медичної допомоги населенню міста» До 01.02.2017р. Заступник головного лікаря з медичної частини
2. Наказ УОЗ ОДА від 16.12.2013р. №1021-ОД «Про затвердження плану заходів УОЗ щодо усунення порушень та недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати України» Щоквартально до 20.02.

 

Заступники головного лікаря ЦРЛ, районний онколог

 

ХІ.  МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
Проаналізувати показники роботи по медичному обслуговуванню чорнобильського контингенту за 2016 рік з наступним обговоренням на оперативній нараді лікарів поліклініки, на заняттях з медичними працівниками сільських ЛПЗ. Лютий Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, лікарі організатори по ЧАЕС
Дотримуватись порядку направлення справ до ДЕК. Провести заняття з медичними працівниками щодо вивчення наказів МОЗ з даного питання . Лютий Лікарі організатори по ЧАЕС

 

ХVІ. ЗАХОДИ ПО ПОДАЛЬШОМУ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ РАЙОНУ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
НЕВРОЛОГІЧНА
Провести аналіз смертності від інсультів та  цереброваскулярної  патології за 2016р. Результати обговорити  на оперативній нараді лікарів поліклініки. Розробити заходи по покращенню даних показників роботи на 2017 рік, звернути увагу на якість лікування та диспансерних хворих. Лютий Районний невропатолог

 

 НАРКОЛОГІЧНА
Продовжити виконання наказу МОЗ України від 27.03.2012р. №200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримуючої терапії хворих з опоїдною залежністю» та відповідного наказу УОЗ від 08.06.2015р. №531-ОД, хід виконання заслухати на оперативній нараді при розгляді роботи служби. Лютий Районний нарколог
Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 №735-р «Про схвалення стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» хід виконання заслухати на оперативній нараді при розгляді служби. Лютий Районний нарколог
ІНФЕКЦІЙНА
Наказів УОЗ СОДА:
від 10.02.2012 №105 «Про впровадження Програми діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в області «Антигепатит» на 2012-2017 роки», заслухати на медичній раді. Лютий Завідуюча інфекційним відділенням
рішення колегії УОЗ СОДА від 27.09.2016 №9 «Про стан виконання обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017 роки в Путівльському, Серединобудському та Липоводолинському районах», заслухати на медичній раді Лютий Завідуюча інфекційним відділенням
Провести заняття з питань профілактики інфекційних захворювань для медичних працівників усіх рівнів з обов’язковим прийняттям диференційованих заліків та оформленням протоколів. До проведення занять обов’язково залучати епідеміолога :

СНІД

 

 

 

 

Лютий

Завідуюча інфекційним відділенням, лікар КіЗу

 

ХVІІ.  ЗАХОДИ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ  ДОПОМІЖНИХ МЕТОДІВ

ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНИХ СЛУЖБ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
ЛАБОРАТОРНА
Провести аналіз якості бактеріоскопічної діагностики туберкульозу, результати заслухати на оперативній нараді. Лютий Районний лаборант, районний фтизіатр
          ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНА СЛУЖБА
Впроваджувати нові методики досліджень та заслуховувати на лікарських конференціях. Лютий Лікар патологоанатом

 

ХІХ.  ЗАХОДИ ПО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ТА ПРОФІЛАКТИЦІ СНІД

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Вірусні гепатити
Забезпечити контроль за виконанням обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017 роки та про хід виконання рішення колегії УОЗ ОДА від 30.09.2014р. №9 «Про стан виконання соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів і обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017р.р. в області.  Заслухати на медичній раді згідно додатку до плану №1. Лютий Заступник головного  лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст
Профілактика епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля
Провести заняття-заліки по клініці, діагностиці та профілактиці епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля з медичними працівниками міста. Лютий Заступник головного лікаря з медичної частини, районний  інфекціоніст

 

ХХ. ЗАХОДИ ПО ПРОПАГАНДІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ПОДАЛЬШОМУ ПОКРАЩЕННЮ ГІГІЄНІЧНОГО НАВЧАННЯ І  ВИХОВАННЯ  НАСЕЛЕННЯ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Організувати і провести заходи , присвячені пам’ятним календарним датам:

–                    Всесвітньому дню боротьби проти раку

–                    Дню стоматолога

–                    Міжнародному  дню дітей, хворих на рак

 

 

3 лютого

9 лютого

15 лютого

 

Районний онколог

Районний стоматолог

Заступник головного лікаря по дитинству

Організувати пропагандистські кампанії:

–         по боротьбі з грипом

 

лютий

 

Районний інфекціоніст

 

ХХІ.   ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ, БЕЗПЕЦІ РУХУ І ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ 

 

№ п/п Найменування Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Розробити документацію, накази, графіки іспитів, технічних експертиз, ТО обладнання підвищеної небезпеки (згідно термінів проведення). лютий Інженер ОП
Розробити плани та графіки проведення навчання,  тематичні графіки проведення іспитів на отримання допуску-свідоцтва працівникам на місцях підвищеної небезпеки, експлуатуючих електроустановки до 1000В. Лютий Інженер ОП

 

ХХІІІ. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Провести заняття з послідуючим прийняттям заліку з лікарями поліклініки, завідуючими ЛПЗ села  по МКХ-10 та виконанню наказу МОЗ України від 08.08.2006 року №545 «Про вдосконалення введення медичної документації, яка засвідчує випадки народження та смерті». Лютий

 

Заступник головного лікаря

по медичній частині, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення,

завідуюча відділенням ЗП-СМ

 

ПЛАН МЕДИЧНИХ РАД

№ п/п Найменування

заходів

Термін виконання Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
Про хід виконання рішення колегії УОЗ  ОДА від 27.09.2016р.№9  «Про стан виконання державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики  та лікування вірусних гепатитів і обласної програми «Антигепатит» на 2012-2017 роки в області та хід реалізації рішення колегії УОЗ ОДА від 30.09.2015р. №18 в Путивльському, С. Будському, Липоводолинському   районах». Лютий Районний інфекціоніст Заступник головного лікаря по медичній частині, районний інфекціоніст
Про взаємодію  між хірургами та лікарями ЗП-СМ з питань «Д» нагляду та  хірургічного оздоровлення хворих на ЖКХ та ускладнену виразкову хворобу за 2016 рік. Лютий Завідуючий відділенням ЗП-СМ, районний хірург Завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення
Про стан роботи зі зверненням громадян та виконавської дисципліни в центральній районній лікарні за 2016 рік. Лютий Заступники головного лікаря ЦРЛ, завідуючий інформаційно-аналітичним відділом Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом

 

ПЛАН МЕДИЧНИХ РАД З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

 

№ п/п Найменування

заходів

Термін викона

ння

Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
Дотримання локальних протоколів надання медичної допомоги хвороим з гострою судинною патологією мозку на догоспітальному та госпітальному етапах за результатами експертизи оцінок медичної документації. Лютий Завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний невропатолог, районний терапевт Заступник головного лікаря з медичної частини
Про якість надання медичної допомоги та своєчасність діагностики туберкульозу (деструктивної форми, занедбані випадки). Лютий Завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний фтизіатр Заступник головного лікаря з медичної частини

 

ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ НАРАД

 

№ п/п Найменування

заходів

Термін викона

ння

Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
1. Про виконання Постанови Верховної Ради України від 12.01.2006р. №3339- ІV «Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан захворюваності населення України на інфекційні хвороби та заходи щодо їх зниження» по Конотопській ЦРЛ за 2016 рік. Лютий Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ

 

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
2. Аналіз   сан-освітньої роботи  і гігієнічного навчання населення за 2016 рік та завдання по покращенню роботи на 2017 рік, в т.ч в розділі профілактики малюкової смертності. Лютий Заступник  головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник  головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
3. Про надання урологічної допомоги дитячому та дорослому населенню м. Конотопа та Конотопського району за 2016р. та завдання на 2017 рік Лютий Районний  уролог Дитячий районний  уролог Заступник головного лікаря по медичній частині,

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

4. Про стан надання наркологічної допомоги за 2016р., задачі згідно наказу МОЗ України від 27.09.1999р. №245 «Про додаткові заходи щодо подальшого поліпшення наркологічної допомоги населенню України» та інших нормативних документів. Лютий Районний нарколог Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
5. Про якість та удосконалення бактеріоскопічної діагностики туберкульозу Лютий Районний лаборант

Районний фтизіатр

Заступник головного лікаря по медичній частині
6. Аналіз якості диспансерного нагляду кардіологічної групи хворих по місту та району Лютий Районний кардіолог Заступник головного лікаря по медичній частині
7. Про надання медичної допомоги населенню сімейними лікарями за   2017 рік. Лютий Завідуюча відділенням ЗП-СМ Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення

 

ПЛАН ЗАГАЛЬНОЛІКАРНЯНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

 

№ п/п Тематика Місяць Доповідач Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Гострий коронарний синдром. Невідкладна допомога та діагностика. Лютий Районний кардіолог Районний кардіолог
2. ХОЗЛ – клініка, діагностика та лікування згідно протоколів. Лютий Районний пульмонолог Районний пульмонолог
3. Невідкладні стани в ендокринології. Лютий Ендокринолог Ендокринолог
4. Засоби гігієни в стоматології . Лютий Районний стоматолог Районний стоматолог
5. Гострий панкреатит – клініка, діагностика, лікування, профілактика. Лютий Районний хірург Районний хірург
6. Алгоритм виявлення  туберкульозу ЗЕМ Лютий Районний фтизіатр Районний фтизіатр

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ У ШКОЛІ УПРАВЛІННЯ

 

№ п/п Тематика Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
Етичний кодекс лікаря України Лютий Юрисконсульт ЦРЛ

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З ЗАВІДУВАЧАМИ  АЗП-СМ, СЛА, ФАП ТА ФП

 

№ п/п Тематика Термін проведення Доповідач Відпо-

відальний

Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Повторне ознайомлення з директивними документами щодо медичного забезпечення ветеранів війни: накази УОЗ від 27.03.2006р. №313, від 13.03.2003р. №253. Аналіз стану медикаментозного забезпечення ветеранів війни ЛПЗ району. Лютий

 

Лікар-організатор по вВВв Лікар-організатор по вВВв
2. Аналіз роботи лабораторної служби первинної ланки у відповідності до Стандартів надання медичної допомоги хворим за 2016р. Серологічна діагностика сифілісу: сучасні підходи. Лютий Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією
3. Аналіз показників роботи по медичному обслуговуванню чорнобильського контингенту жителів села за 2016р. Лютий Лікар-організатор по ЧАЕС Лікар-організатор по ЧАЕС
4. Надання невідкладної допомоги при травмах ОРА. Лютий Районний травматолог Районний травматолог
5. Класифікація серцево-судинних хвороб за МКХ-10 та використання протоколів лікування згідно наказів: №384, 455, 164, 614. Невідкладні стани в кардіології. Лютий Лікар кардіолог
6. Прийняття заліків у медичних працівників району:

–          з питань діагностики хворих з гострими хірургічними захворюваннями

 

 

 

Лютий

 

 

 

Районні терапевт, кардіолог, завідуюча відділенням ЗП-СМ

Районний інфекціоніст, епідеміолог ЦРЛ, районний хірург

Районні терапевт, кардіолог, завідуюча відділенням ЗП-СМ

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ СЛА,

АЗП-СМ, ФАП ТА ФП

 

№ п/п Тематика Термін проведен-ня Доповідачі Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Суспільно-ділова атестація медичних працівників обслуговуючих дитяче населення. Лютий Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, лікар епідеміолог, лікар АІТ, дитячий фтизіатр Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, лікар епідеміолог, лікар АІТ, дитячий фтизіатр
Виконання наказу МОЗ України від 20.03.2008р. №149 «Про затвердження протоколів нагляду за здоровою дитиною віком до 3-х років».
Виконання наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №551 „Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні”. Залік.
Синдром раптової смерті немовлят
Надання медичної допомоги дітям з невідкладними станами.
Грудне вигодовування дітей раннього віку

 

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

ПУНКТУ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

№ п/п Тематика Термін проведення Доповідач Відповідальний Відмітка про виконання
Невідкладна травматологія. Залік . Лютий Районний травматолог Районний травматолог
Невідкладна хірургія. Залік. Лютий Районний хірург Районний хірург
Цикл занять по функціональній діагностиці. Лютий Районний фахівець по ФД Районний фахівець по ФД

 

ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЙ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

 

№ п/п Заходи Термін

виконання

Доповідач Відпові-

дальний

Відмітка про виконання
Самоменеджмент у медсестринстві Лютий Поліклініка для обслуговування дорослого населення Головна медична сестра

 

ПЛАН РОБОТИ РАДИ СЕСТЕР

 

№ п/п Заходи Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
2.1. Опрацювання вимог щодо оформлення медичної документації по плануванню сестрами медичними старшими.

2.2. Стан дотримання вимог ТБ на робочих місцях.

Лютий Голова виробничого сектора

 

 

 Вам буде цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.