ПЛАН ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА» на січень 2017р.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (оцініть матеріал)
Loading...

ІІ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ДОРУЧЕННЯ ГОЛОВИ ОДА, РДА, НАЧАЛЬНИКА УОЗ, НАКАЗИ МОЗ І УОЗ, ПРО ЩО ІНФОРМУЄТЬСЯ ВИЩЕСТОЯЩІ ІНСТАНЦІЇ

 

№ п/п Назва  заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
1. Рішення міської ради «Про зміни до міської цільової програми «Охорона здоров’я жителів м. Конотоп на 2016-2018 роки» До15.01.2017р. Заступник головного лікаря з медичної частини, заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах,  завідуючий поліклініки для обслуговуванню дорослого населення
2. Наказ УОЗ ОДА від 16.08.2012р. №645 «Про затвердження заходів УОЗ на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012р. «Про затвердження Державної цільової програми Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року». До 05.01.2017р. Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
3. Наказ УОЗ ОДА від 09.02.2012 №9 «Про затвердження обласного плану заходів щодо виконання положень Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо реалізації прав дітей в Україні» До 01.01.2017р. Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
4. Наказ УОЗ від 25.07.2012р. №59 «Про посилення медичного контролю за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування,  які виховуються у прийомних сім’ях та будинках сімейного типу». До 10.01.2017р. Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
5. Наказ УОЗ ОДА від 23.08.2013р. №674 «Про заходи профілактики материнської, перинатальної та малюкової смертності в області». До 10.01.2017р.

 

Завідувач дитячою поліклінікою, завідувач жіночою консультацією
6. Наказ УОЗ ОДА від 10.01.2013р. №12-ОД «Про облік у лікувальних закладах області жертв політичних репресій». Щорічно до 05.01.2017р. Лікар організатор по ветеранам ВВв
7. Наказ УОЗ ОДА від 12.02.2015р. №126-ОД «Про затвердження плану заходів щодо впровадження проекту «Комплексна медична допомога під час небажаної вагітності» До 5 січня Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Провести аналіз діяльності лікувально-профілактичних закладів міста і району за 2016р. по основних розділах роботи. Результати аналізу заслухати на розширеній підсумковій медичній раді ЦРЛ. 27.01.

2017р.

Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці
Результати основних показників роботи обговорити на виробничих зборах з медичними працівниками ЛПЗ міста, намітити заходи по їх покращенню. До 20 січня Заступники головного лікаря ЦРЛ, районні фахівці

 

 

 

 

VІ. РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН).

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Перевести наркологічне диспансерне відділення на центральну базу лікарні в поліклініку для обслуговування дорослого населення. Січень 2017 року Головний лікар, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, районний нарколог
Відкрити амбулаторію загальної  практики – сімейної медицини в мікрорайоні «Житловий масив». Січень

2017 року

Головний лікар, завідувачі поліклінік для обслуговування дорослого і дитячого населення
Відкрити центр первинної медико-санітарної допомоги м. Конотоп, як самостійну юридичну особу. З 1 січня 2017 року Сектор охорони здоров’я Конотопської міської ради, завідувач поліклініки для обслуговування дорослого населення, завідуюча, дитячою поліклінікою

 

VІІ.  ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЦРЛ  (ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ)

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
3. Забезпечити амбулаторію загальної практики-сімейної медицини у мікрорайоні «Житловий масив» медичним обладнанням та транспортом (2 автомобілі). Січень

2017 року

Головний лікар, завідувачі поліклінік для обслуговування дорослого і дитячого населення

 

VІІІ.  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ДОСЯГНЕНЬ

МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Провести аналіз впровадження в практику роботи структурних підрозділів лікарні нововведень згідно плану УОЗ та ініціативних методик за 2016 рік та І півріччя 2017 року. Заслухати на оперативній нараді зав. відділень та служб. Січень

 

Заступник головного лікаря по медичній частині, районні фахівці

ІХ. ЗАХОДИ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ

ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ.

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Продовжити впровадження в роботу Постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2014р. №333 «Про затвердження порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» та наказу МОЗ України від 07.08.2015р. №494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» Січень Заступник головного лікаря з медичної частини, завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення

Х.  ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ЯКОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЗНИЖЕННЮ ЗАХВОРЮВАНОСТІ З ТИМЧАСОВОЮ  ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ТА ЧТХ ХВОРИХ

 

№ п/п Назва заходів

 

Термін виконання Виконавці

 

Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Проводити аналіз показників первинного виходу на інвалідність по нозологічним групам та галузям виробництва.

Результати аналізу заслуховувати на:

–  підсумкових медичних радах

–  оперативних нарадах в лікарні

 

 

 

січень

 

Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці

 

ХІІ.  МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНВАЛІДІВ, УЧАСНИКІВ ВІЙНИ ТА ВОЇНІВ АТО

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
Провести заняття з керівниками ЛПЗ району та  фахівцями, які виїжджають на огляди ветеранів війни, демобілізованих учасників АТО,  щодо забезпечення виконання наказу   УОЗ від 13.03.2003р. №253 «Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни в Сумській області» Січень Лікар організатор по ветеранам ВВв

 

ХІІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОПРИЗОВНОЇ ТА ПРИЗОВНОЇ МОЛОДІ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
Провести комплексний медичний огляд допризовної молоді. Скласти плани оздоровлення та забезпечити контроль за проведенням оздоровлення. Січень

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою

поліклінікою, старший лікар призовної комісії

Забезпечити проведення приписки громадян 2000 року народження згідно наказу УОЗ. Надати відомості про результати роботи головному педіатру та відповідальному лікарю СОДКЛ. Січень

 

Старший лікар призовної комісії


ХV. ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК, ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
. Провести аналіз виявлених гострих в’ялих паралічів за 3 роки та розробити план-заходів по покращенню діагностики даної патології. Січень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах, завідуюча дитячою поліклінікою

 

ХVІ. ЗАХОДИ ПО ПОДАЛЬШОМУ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ РАЙОНУ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка  про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
 ФТИЗІАТРИЧНА
Заслуховувати питання по боротьбі з туберкульозом, своєчасним ФЛГ –обстеженням і імунізацією населення проти туберкульозу в місті та районі  на медичній раді. Січень

 

Районний фтизіатр
ІНФЕКЦІЙНА
. Наказів МОЗ України:
від 17.03.2015 №148 «Про затвердження порядку підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків» До 05 числа щокварталу Завідуюча інфекційним відділенням
від 08.06.2015 №325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» 20 січня Завідуюча інфекційним відділенням
від 18.07.2016 №729 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті» До 20 січня Завідуюча інфекційним відділенням
Наказів УОЗ СОДА:
рішення колегії УОЗ СОДА від 26.04.2016 №4 «Про поводження з відходами» 01.01.2017р. Завідуюча інфекційним відділенням
Провести заняття з питань профілактики інфекційних захворювань для медичних працівників усіх рівнів з обов’язковим прийняттям диференційованих заліків та оформленням протоколів. До проведення занять обов’язково залучати епідеміолога :

ГРВІ, грип

 

 

 

 

Січень

Завідуюча інфекційним відділенням, лікар КіЗу
Підготувати статті в газету на теми:

–          «Грип та його профілактика»;

 

Січень

Районний інфекціоніст
Виступити по місцевому радіо, телебаченні з темами:

–         «Профілактика грипу та інших респіраторних інфекцій»;

 

Січень

Районний інфекціоніст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХVІІI.  ЗАХОДИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

 

№ п/п Заходи

 

Термін

виконання

Виконавці Відповідальний Відмітка про виконання
1 2 3 4 5 6
Підвести аналіз виконання плану заходів по удосконаленню організації роботи молодших спеціалістів з медичною освітою ЦРЛ за 2016р., визначити пріоритетні напрямки по удосконаленню роботи на 2017р. Січень Голови секторів Головна медична сестра
Скоординувати особисті плани старших сестер медичних відповідно до поставленої мети та розвитку медсестринства Січень Головна медична сестра Головна медична сестра
Сформувати та затвердити склад безпосередніх керівників практики студентів з числа висококваліфікованих  старших медичних сестер Січень Виробничий сектор Голова виробничого сектору
Визначити кадровий резерв старших медичних сестер та спрямувати навчально-виховну роботу на підвищення рівня їх знань. Січень Головна медична сестра Головна медична сестра

 

ХІХ.  ЗАХОДИ ПО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ТА ПРОФІЛАКТИЦІ СНІД

 

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Профілактика СНІД
Провести аналіз забезпеченості ЛПЗ міста засобами індивідуального захисту медичних працівників та одноразовим інструментарієм. Результати аналізу направити в обласний центр профілактики ВІЛ/СНІДу. Січень Заступник головного лікаря з медичної частини, епідеміолог ЦРЛ, головна медсестра ЦРЛ, лікар відповідальний за ВІЛ/СНІД.

 

ХХ. ЗАХОДИ ПО ПРОПАГАНДІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ПОДАЛЬШОМУ ПОКРАЩЕННЮ ГІГІЄНІЧНОГО НАВЧАННЯ І  ВИХОВАННЯ  НАСЕЛЕННЯ

№ п/п Назва заходів Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Підготувати та надати в обласний Центр здоров’я річний звіт по санітарно-освітній роботі (форма 51-здоров) за 2017 рік. Січень Інструктор по санітарно-освітній роботі

 

 

 

 

 

 

 

ХХІ.   ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ, БЕЗПЕЦІ РУХУ І ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ 

 

№ п/п Найменування Термін виконання Виконавці Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.
Розробити документацію, накази, графіки іспитів, технічних експертиз, ТО обладнання підвищеної небезпеки (згідно термінів проведення). Січень Інженер ОП
Перевірити  первинні засоби пожежогасіння, ПК, ПГ, місця і позначення їх розташування, стан аварійних виходів, стандарти ДПД відділень і лікарні. Січень Відповідальний за протипожежну безпеку
На  комісії по безпеці дорожнього руху розглянути стан роботи по попередженню аварійності на санітарному транспорті КЦРЛ. Січень Головний лікар ЦРЛ

 

ПЛАН МЕДИЧНИХ РАД

№ п/п Найменування

заходів

Термін виконання Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я міста та району за 2016 рік, основні проблемні питання,  пріоритети та завдання, визначені Концепцією побудови національної системи охорони здоров’я  . Січень Заступники головного лікаря,  районні фахівці Заступники головного лікаря,  районні фахівці

 

ПЛАН МЕДИЧНИХ РАД З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

 

№ п/п Найменування

заходів

Термін викона

ння

Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
Якість надання медичної допомоги хворим на ГРВІ, грип та ускладнення пневмонією за результатами експертної оцінки. Січень Завідуюча дитячою поліклінікою, завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний інфекціоніст Заступник головного лікаря з медичної частини
Стан захворюваності на туберкульоз та якість рентгенологічного обстеження підлягаючих контингентів. Січень Завідуюча відділенням ЗП-СМ, районний фтизіатр Заступник головного лікаря з медичної частини

 

ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ НАРАД

 

№ п/п Найменування

заходів

Термін викона

ння

Хто

готує

Відповідальний Відмітка про виконання
1. Про роботу відділення променевої діагностики за  2016р. та завдання на поточний рік. Січень Районний рентгенолог Заступник головного лікаря по медичній частині
2. Аналіз роботи відділення трансфузіології за 2016р. та  завдання на поточний рік по покращенню роботи служби крові ЦРЛ. Січень Завідуючий відділенням трансфузіології Заступник головного лікаря по медичній частині
3. Аналіз впровадження в практику роботи структурних підрозділів лікарні нововведень згідно плану УОЗ та ініціативних методик за 2016 рік. Січень Заступник головного лікаря по медичній частині Заступник головного лікаря по медичній частині
4. Про підсумки роботи фізіотерапевтичної служби за 2016р. та завдання на 2017р. Січень Районний фізіотерапевт Заступник головного лікаря по медичній частині
5. Про роботу патологоанатомічного відділення ЦРЛ за 2016 рік та завдання на 2017 рік. Січень Лікар патологоанатом Заступник головного лікаря по медичній частині
6. Про якість реабілітаційного лікування хворих,  інвалідів працездатного віку та групи ЧТХ. Січень Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення, районні фахівці Завідуючий поліклініки для обслуговування дорослого населення
7. Про надання медичної допомоги нефрологічним хворим, виконання наказу МОЗ України від 11.02.2016 №89 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів стандартизації медичної допомоги пацієнтам з хронічною хворобою нирок V стадії із застосуванням гемодіалізу або перитонеального діалізу» Січень Районний терапевт, лікар-нефролог Районний терапевт, лікар-нефролог

 

ПЛАН ЗАГАЛЬНОЛІКАРНЯНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

 

№ п/п Тематика Місяць Доповідач Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Сучасні методи лікування в отоларингологічній службі Січень Районний отоларинголог Районний отоларинголог
2. Вимоги наказу УОЗ від 13.03.2003р. №253 «Про затвердження положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни в Сумській області» Січень Лікар організатор по вВВв Лікар організатор по вВВв
3. Пневмонія – діагностика та лікування на сучасному етапі. Січень Районний пульмонолог Районний пульмонолог
4. Гостре порушення мозкового кровообігу, лікування по протоколах. Січень Районний невропатолог Районний невропатолог
5. Сучасні методи діагностики та лікування в дерматовенерології. Січень Районний дерматовенеролог Районний дерматовенеролог
6. Нові фізіотерапевтичні методи в лікуванні хворих цукровим діабетом . Січень Районний фізіотерапевт Районний фізіотерапевт

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ У ШКОЛІ УПРАВЛІННЯ

 

№ п/п Тематика Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
Правові основи організації охорони здоров’я Січень Юрисконсульт ЦРЛ

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ СЛА,

АЗП-СМ, ФАП ТА ФП

 

№ п/п Тематика Термін проведен-ня Доповідачі Відповідальний Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби за 2016 рік та задачі на 2017 рік. Січень Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
Про негативні показники роботи по ЛПЗ села за 2016 рік. Січень Акушерки, фельдшери ФАП, ФП Завідувачі ЛПЗ села
Виконання наказу УОЗ від 20.03.2008р. №149 «Про затвердження протоколів нагляду за здоровою дитиною віком до 3-х років». Січень

 

Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах Заступник головного лікаря по дитинству та допомозі при пологах
Виконання наказу МОЗ України від 15.07.2011р. №417 „Про вдосконалення акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”. Січень Районний акушер-гінеколог Районний акушер-гінеколог

 

 

ПЛАН ЗАНЯТЬ З МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

ПУНКТУ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

№ п/п Тематика Термін проведення Доповідач Відповідальний Відмітка про виконання
Санепідрежим, клініка СНІДу. Залік. Січень Районний

інфекціоніст

Районний

інфекціоніст

Серцево-легенева реанімація. Принципи роботи дихальної апаратури. Залік. Січень

 

Завідуючий відділенням АІТ

 

Завідуючий відділенням АІТ

 

 

ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЙ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

 

№ п/п Заходи Термін

виконання

Доповідач Відпові-

дальний

Відмітка про виконання
Медичні відходи. Класифікація. Заходи безпеки при поводженні з відходами. Технології утилізації. Січень Пологове відділення Головна медична сестра

 

ПЛАН РОБОТИ РАДИ СЕСТЕР

 

№ п/п Заходи Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1.1. Підведення підсумків роботи Ради сестер медичних за 2016 рік.

1.2. Затвердити положення про сектори Ради сестер медичних та визначити напрямки роботи кожного сектору.

Січень Голова Ради сестер медичних

 

 

 Вам буде цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.